Shri Ganesha Puja: Zij zijn allemaal incarnaties Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 13 September 2003. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0811 Nu staan we tegenover kleine kinderen. Zij zijn degenen die incarnaties zijn. Zij zijn het die de mensheid zullen leiden naar een grote vooruitgang – er moet voor de mensheid gezorgd worden. Zij zijn de mensheid van morgen. En wij zijn die van vandaag. En wat geven wij aan hen om te volgen? Wat is hun doel in het leven? Heel, heel moeilijk te zeggen. Maar met de Sahaja Yoga zullen ze allemaal de goede kant op gaan, zullen ze zich op de juiste manier gedragen, en het geheel zal een andere massa van Sahaja yogi’s zijn die opkomt. Maar het is de plicht van grotere Sahaja yogi’s om voor hen te zorgen; om betere morele normen te hebben, om beter te leven zodat ze jullie leven volgen en echt goede Sahaja yogi’s worden. Het is een zeer grote verantwoordelijkheid, misschien herkennen we het niet, begrijpen we het niet, maar dit zijn allemaal kleine wezens naar het evenbeeld van grote zielen, en zo moeten ze worden opgevoed, gerespecteerd en bemind met grote zorg. Dit moet worden begrepen. Het probleem met onze ouderen is dit, dat wij hen niet beschouwen als iets om rekening mee te houden, om bezorgd over te zijn, om begrepen te worden. We denken dat we te intelligent zijn, te goed en we hoeven onze energie niet aan hen te verspillen. Dit is het probleem van de ouderen. Maar vandaag, nu we hier zitten Read More …

Ganesha Puja – Onschuld Campus, Cabella Ligure (Italy)

Ganesha Puja – Onschuld – Cabella, Italië 22/08/2001 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn wij hier samengekomen om Shri Ganesha te vereren, Shri Ganesha die de Heer van de onschuld is. Hij is de oceaan van onschuld. En hoewel Hij zulk een kleine jongen is, kan Hij de hele wereld bevechten en kan Hij al de negativiteit vernietigen. Dat is het teken van de onschuld. Er zijn verhalen van kinderen die van een grote hoogte waren gevallen en die geheel ongedeerd waren, zonder dat er hen iets overkwam. Hun onschuld is zo sterk dat ze geen kwaad doet aan diegenen die het niet verdienen. Zij bezit al de wijsheid van de wereld, al het begrip van de wereld; en als iemand ze tracht schade te berokkenen, dan zal de wereld, de ganse wereld, ongeacht het feit dat die zich niet veel om de onschuld bekommert, noch er veel eerbied voor opbrengt, zich verzetten tegen wie dan ook die de onschuld tracht te beschadigen. Je kan het rondom je in je eigen leven zien: als iemand tracht een kind te hinderen, zal iedereen, wat ze ook mogen zijn, waar ze ook vandaan komen, wat ook hun nationaliteit mag zijn, reageren en klaarstaan om dat kind te behoeden en te verdedigen. Wat betekent dit ? Wat hebben wij in ons binnenste dat er ons zo ten zeerste van bewust maakt dat wij de Read More …

Shri Ganesha Puja – Onschuld en Huwelijk Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja – Onschuld en Huwelijk – Cabella, Italië 16/09/2000 Wij zijn hier vandaag samengekomen om Ganeshapuja te vieren. Jullie weten zeer goed dat Ganesha het symbool is van zuiverheid, van heiligheid en het vereren van de onschuld. Als je Shri Ganesha vereert, moet je beseffen dat hij de belichaming is van de onschuld. Ik vraag me af of hij de betekenis van “onschuld” begrijpt of niet. Onschuld is een aangeboren kwaliteit die je niet kunt forceren, die je niet kunt inoefenen, ze is een aangeboren kwaliteit van de mens. Als hij een volgeling wordt van Shri Ganesha, wordt hij onschuldig. Misschien merk je dan op dat onschuldige mensen aangevallen worden door de sluwe en agressieve mensen, maar onschuld is iets zo groots dat ze niet kan vernietigd worden. Ze is een kwaliteit van de Spirit. Onschuld is een kwaliteit van de Spirit en als de Spirit in je ontwaakt, verkrijg je de kracht van de onschuld, waardoor je al wat negatief is, al wat verkeerd is, al wat nadelig is voor je spirituele groei en voor je spirituele inzicht, kunt overwinnen. Onschuldig ‘zijn’ (worden) is dus niet mogelijk. Je moet onschuldig zijn in die zin dat je onschuldig geboren bent. Dat gebeurt nadat je Sahaja yogi geworden bent, na je zelfrealisatie. En je krachten om al die verkeerde en negatieve gevoelens binnenin jezelf en ook buiten jezelf te bevechten, worden ten volle gesteund en beschermd door de Moeder van Shri Ganesha. Het is tegenwoordig moeilijk om iemand iets Read More …

Shri Ganesha Puja, Gana’s en Ganapati Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja, Gana’s en Ganapati, Cabella, Italië 25/09/1999 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn we hier samengekomen om Shri Ganesha te vereren. Jullie weten allen wat voor een machtige Godheid Hij is. Die macht komt voort uit zijn onschuld. Als wij kleine kinderen zien, voelen wij ons automatisch door hen aangesproken en willen wij van hen houden, hen kussen en hen bij ons hebben. Zij zijn zeer onschuldig, extreem onschuldig. En als wij Shri Ganesha vereren, moeten wij beseffen of wij werkelijk onschuldig zijn of niet.Tegenwoordig zijn de mensen uiterst geslepen en zij geven er niet eens om. Zij spelen allerhande sluwe spelletjes met anderen die onschuldig en eenvoudig zijn. Zij vinden altijd een verantwoording dat wat zij doen juist is in deze moderne tijd, nu iedereen zo geslepen is. Geslepenheid kan je naar het andere extreem brengen, namelijk de rechterkant. Dat roept straf op. Sommige mensen ontwikkelen allerhande fysieke problemen, zoals verlamming van de rechterhand of van het been. Zij kunnen ook andere problemen hebben : behandelingen van de lever, enzomeer. Dat komt er allemaal van. En dan … om hen te straffen, kan er dan een psychosomatische ziekte opduiken. Al diegenen die deze problemen hebben van de rechterkant, zouden Shri Ganesha moeten vereren Jullie hebben bijvoorbeeld allemaal een erg druk leven. Jullie zijn zeer erg bezig met jullie werk en ik zou zeggen dat jullie meer werk verrichten Read More …

Shri Ganesha Puja, Vorm één geheel Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja, Vorm één geheel, Cabella, Italië, 06/09/1998 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag vereren wij Shri Ganesha. Ik heb jullie al veel over hem en over zijn aard verteld. Toch realiseren velen onder ons zich nog altijd niet welke zijn krachten zijn en wat hij wil. In de eerste plaats moet je Shri Ganesha respecteren en het belang van zuiverheid begrijpen. Zuiverheid is niet alleen voor vrouwen. Het zijn eerder de mannen die dit in acht moeten nemen. Als je zelfrespect hebt in de echte betekenis van het woord, dan word je zonder moeilijkheden zuiver. Heb je echter geen zelfrespect, dan loop je achter lage en degraderende dingen aan. Het is dus belangrijk dat zuiverheid gerespecteerd, begrepen en verheerlijkt wordt. Deze gewoonte om het juiste protocol van de zuiverheid niet in ’t oog te houden, ontwikkelt zich al vanaf de kindertijd. We moeten erg voorzichtig zijn als we de Ganesha-staat bereikt hebben. We zouden zo’n verschrikkelijke dingen niet tot ons mogen nemen. Ik weet niet vanwaar de mensen deze ideeën krijgen. Zoals je merkt, is er vandaag in de hele wereld een crisis van de zuiverheid. Vooral in het westen hoor je veel over gevaren van kindermisbruik. In een tempel van God zouden we zelfs de naam van deze vieze verlangens die bezit nemen van de mensen, niet mogen noemen. We hebben hier nog nooit van gehoord in India. We Read More …

Shri Ganesha Puja – Het aangeboren dharma Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja – Het aangeboren dharma – Cabella Italië – 07/09/1997 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag gaan we Shri Ganesha vereren. Men zegt dat hij de eerste godheid is, die op deze aarde geschapen werd door Adi Shakti. En je kent het verhaal over zijn schepping en je weet ook hoe hij aan zijn olifantenhoofd geraakt is. Vandaag zal ik over hem iets subtielers zeggen: Kundalini en Moeder Aarde. Hij werd gemaakt uit de Moeder Aarde met de vibraties van zijn moeder. De betekenis van Moeder Aarde hebben we nooit begrepen. Kijk eens naar Moeder Aarde: zij is het die allerlei mooie bloemen met verschillende geur, van verschillende aard, kleur, hoogten voortbrengt. De bomen zijn verschillend. Als bomen opgroeien, doen zij dat op zo’n manier dat elk blad van die boom zon krijgt. Kijk naar het collectieve verlangen dat Moeder Aarde ons geeft. Wij hebben er nooit bij stilgestaan, dat deze Moeder Aarde ons alles geeft wat we willen en de zon helpt Moeder Aarde, werkt en coördineert met haar. Verder nog heb je die foto gezien waarop de Kundalini uit de Moeder Aarde komt en de helft ervan is zichtbaar. Wat doet deze Kundalini voor ons? Of wat doet deze Moeder Aarde voor ons? De Kundalini verlaat de Moeder Aarde als een weerspiegeling en wat doet zij binnen in ons, op welke manier bouwt zij ons op? Het is Read More …

Shri Ganesha Puja, Respecteer de Onschuld Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja, Respecteer de onschuld, Cabella, Italië 15/09/1996 Vandaag zullen we Shri Ganesha vereren. Ik voel dat het vandaag daarvoor een heel geschikte moment is, omdat, vooral in de Europese en Amerikaanse landen, de onschuld aangevallen wordt. Er is geen respect voor de onschuld, de onschuld heeft geen waarde meer. Ze beseffen niet hoe belangrijk het is voor een menselijk leven, dat onschuld gerespecteerd wordt, zowel in henzelf als daarbuiten. Het leven van de mens is anders dan dat van dieren. Dieren worden voortdurend gecontroleerd, we kunnen zeggen dat ze gevangen zitten, onder de controle van de Heer Sadashiva. Daarom wordt hij Pashupati genoemd. Maar mensen hebben de vrijheid gekregen om hun groei te kiezen, om het juiste te kiezen, om de waarheid te kiezen. Alleen door onschuld kunnen ze dat bereiken. Alleen onschuld is de bron van vreugde. Zonder onschuld kan je van niets volledig genieten. Deze onschuld ondergaat vandaag een enorme uitdaging. En om de onschuld op een zeer subtiele manier uit te schakelen zijn er heel negatieve, wrede, criminele mensen aan de slag. Hun verstand is bezeten, maar het ziet er zo niet uit, want enerzijds zijn ze erg intelligent. Ze zijn ook, in zekere zin, creatief in afschuwelijke dingen. Je kan dus niet zeggen dat ze niet intelligent zijn, maar waar halen ze deze kennis vandaan om zoiets afschuwelijks te creëren? Zowel in deze Kali Yuga als in Sahaja Yoga kan iedereen geboren worden. Er is een vrijheid die er voorheen niet was. Zo komt Read More …

Shri Ganesha Puja: Project your innocence to others Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 10 September 1995. Ik weet niet wat te zeggen, met alle Ganapati’s die rond mij zitten en jullie, alle gana’s die voor mij zitten. Het is bijzonder, erg bijzonder, want de meesten onder jullie komen van een cultuur die Shri Ganesha nooit enig respect heeft betoond. Ze beseften niet hoe belangrijk het was, dat we zonder de kwaliteiten van Shri Ganesha in ons leven niets kunnen bereiken. Het concept van het dagelijkse vermaak van het moment heeft hen vernietigd. En ook het verlangen om het Goddelijke te kennen, verdwijnt omdat je verloren geraakt in dit vermaak van het moment tot je destructief wordt, volledig vernietigd bent. Maar ik begrijp echt niet hoe je deze staat hebt bereikt waar je ziet dat zuiverheid zo belangrijk is in het leven, dat de kwaliteiten van Shri Ganesha, zijn waardesysteem en zijn onschuld, geabsorbeerd moeten worden. Het doet me veel genoegen dat zoiets nu in je leven is gebeurd en dat jullie allemaal Shri Ganesha zo vereren. Shri Ganesha is er al sinds onze kindertijd. Gisteren zag je de kinderen, hoe mooi ze waren en ons het meest hebben geamuseerd. Iedereen glimlachte en ik zei: “Niet lachen”, want als je lacht voelen zij zich een beetje beledigd en denken ze dat je hen uitlacht. Het plezier dat we hadden met het toneel van de kinderen, was groter dan wat men zou verwachten van volwassenen die dat soort toneel zouden brengen om ons te amuseren. Het is misschien een Read More …

Shri Ganesha Puja – Onschuld is de grootse kwaliteit Moscow (Russia)

Shri Ganesha Puja – Onschuld is de grootse kwaliteit – Moskou Rusland – 11/09/1994 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Shri Ganesha verblijft in de Mooladhara, op de chakra, de Mooladhara chakra, en niet in de Mooladhara. In de Mooladhara bevindt zich de Kundalini. Zij is de moeder van Shri Ganesha. We noemen haar Gauri. Gisteren zagen jullie de vertoning, het drama, hoe Shri Ganesha zijn olifantenhoofd heeft verworven. Al deze zaken gebeurden in een andere wereld. Er bestaan vele die we kennen (en ook) deze wereld. Het is een kwestie van ons bewustzijn. Nu zijn we nog op een niveau van menselijk bewustzijn en we zijn naar een hoger bewustzijn gestegen dat we de vierde dimensie noemen. Zonder Shri Ganesha is dit niet mogelijk. Zoals je weet, is hij het symbool van de onschuld binnen in ons. Deze onschuld kan men niet vernietigen, want zij is eeuwig, maar het kan gebeuren dat zij bedekt wordt met de wolken van onze fouten. Maar eens dat je je realisatie krijgt, wordt die onschuld opnieuw gevestigd en je wordt onschuldig, je aandacht wordt onschuldig. Het is onmogelijk je godsdienst te volgen, zij het Christus of Mohammed of joden, als je geen verlichting hebt gekregen. Dat is iets waar zij zich niet van bewust waren, want zij waren van een heel hoog niveau. Zij wisten niet wat de toestand was van menselijke wezens, zoals in de Read More …

Shri Ganesha Puja – De bron van wijsheid Berlin (Germany)

Shri Ganesha Puja – De bron van wijsheid – Berlijn, Duitsland – 21 juli 1993 NlTVD 2019-0520 Vandaag gaan we Shri Ganesha eren. Je weet dat in heel Europa, Amerika, Engeland, mensen hun geloof in Shri Ganesha verloren hebben en evenmin iets geven om zijn krachten of zijn zegeningen. Als gevolg daarvan krijgen deze landen niet al zijn zegeningen. De eerste zegening van Shri Ganesha, volgens mij de belangrijkste, is wijsheid. Zo leren we wat goed en slecht voor ons is, wat constructief en destructief is en wat we moeten doen om onze zelfrealisatie te verkrijgen. Zij die wijsheid bezitten, hebben veel geluk, maar wijsheid komt uit geen andere bron dan je eigen begrip van het leven. Als iemand begint te denken: “Waarom doe ik zoiets? Wat is het effect van mijn handelingen? Wat is het gevolg van mijn gedrag? Is het goed of slecht voor mij?” … Dan komt de wijsheid. Zelfs als sommige mensen weten dat iets slecht voor hen is hebben ze niet de kracht om zichzelf onder controle te houden. Ze doen nog altijd een hoop slechte dingen die ze niet zouden mogen doen. De reden is dat de kracht van de wijsheid niet aanwezig is. Iemand die wijs is, weet niet alleen wat goed en slecht is, maar kent ook heel goed zijn eigen kracht om iets verkeerds niet te doen. Hij doet het gewoon niet. Wijsheid is een totale kracht binnen in ons, waardoor we niets doen. Ze werkt spontaan door ons en we Read More …

Shri Ganesha Puja 1992 Cabella Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja. Cabella (Italië), 30 Augustus 1992. En Transcript Version Date 2015-1105 Vertaling toegepast Versie 2016-0903 De vorige keer hadden jullie me om de Gurupada gevraagd, en daarvoor moet je weten dat de essentie van een Guru Shri Ganesha is, de onschuld. Je zult het verhaal wel kennen van een zekere zeer toegewijde vrouw, een trouwe vrouw, een ‘sati’. Haar naam was Anasuya, en ze was zo religieus en zo toegewijd dat het verhaal gaat dat de vrouwen van alle goden – Brahma, Vishnu en Mahesha – erg jaloers op haar werden. Dus zeiden ze hun mannen: “Jullie moeten haar testen, of zij werkelijk een kuise vrouw is of niet.” Dus gingen zij allemaal naar haar toe als sadhu’s, gekleed als sanyasi’s. En toen ze zei dat ze hen graag wilde bedienen en hen iets wilde geven, zeiden ze: “We willen eten.” Ze zei: “Goed, ga dan maar zitten,” en maakte eten voor hen klaar. Toen zeiden ze: “We zullen het eten enkel opeten als jij al je kleren uittrekt. We zullen het eten enkel opeten als je al je kleren uittrekt.” En zij vroeg: “Is dat zo?” Ze zeiden: “Ja.” Toen veranderde ze hen in heel kleine kinderen, drie kleine kinderen, en trok haar kleren uit, omdat de onschuldigen daar toch geen bijgedachten over hebben. En vervolgens verenigde ze hen; hun drievoudige onschuld werd verenigd, zodat ze hun Gurupada kregen. Zo werd de Adi Guru gecreëerd. Als je dus je Gurupada wilt, dan is het eerste vereiste dat Read More …

Shri Ganesha Puja: Shri Ganesha en zijn kwaliteiten Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italië), 15 September 1991. NlTVD 2021-0506 Vandaag is het de gelukkigste dag voor jullie allemaal, voor het hele universum omdat Shri Ganesha  geschapen werd. Hij werd geschapen om voorspoed (is wat spiritueel gunstig is) uit te stralen doorheen zijn chaitanya. Eerst was de hele kosmos gevuld met deze chaitanyarishti, [creëren van goddelijke vibraties]. dan kwam Brahmadeva en hij creëerde al de materie, maar de grootste zegening van de goddelijke kracht was de chaitanya te symboliseren. En deze chaitanya heeft vele aspecten, maar vooral in Shri Ganesha is het voorspoed. In deze moderne tijden hebben de mensen het gevoel van voorspoed verloren. Alles wat vibraties uitstraalt (chaitanya) is voorspoedig is ‘shubh’, En al wat dit niet doet is helemaal niet voorspoedig. Dus eerst en vooral: wat je ook vereert, wat je ook aanvaardt, het moet allemaal spiritueel gunstig zijn. Elke vorm heeft een coëfficiënt. En al deze vormen geven, zoals je kunt merken, niet noodzakelijk vibraties. Maar ook onder de mensen vind je veel wezens zoals jullie, waar de chaitanya doorheen vloeit. Maar als deze chaitanya vloeit vinden we het vanzelfsprekend dat Shri Ganesha er is. We begrijpen niet dat we Shri Ganesha in ons moeten laten ontwaken. En wat betekent dat? Wat moeten we doen? Shri Ganesha is al in jou aanwezig, en ik zei eerder dat onschuld niet kan verloren gaan. Shri Ganesha is dus het eeuwige wezen, het eeuwige kind, hij kan niet verloren gaan, hij kan niet vernietigd worden. Hij is dus Read More …

Shri Ganesha Puja: Onschuld – Moederlijke liefde Les Diablerets (Switzerland)

Onschuld – Moederlijke liefde – Vâtsalya – Les Diablerets, Zwitserland – 8 augustus 1989 En TVD 2015-1009 NlTVD 2020-1127 Vandaag zijn jullie hier gekomen om eer te bewijzen aan mij als Shri Ganesha. We hebben Shri Ganesha’s lof gezongen, vóór elke puja. En we hebben zo’n geweldig respect voor Shri Ganesha, omdat we tot de ontdekking gekomen zijn dat zolang Shri Ganesha – die het symbool van onze onschuld is – niet in ons ontwaakt is, we het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan. En om daar zelfs maar aanwezig te zijn om de vreugde te beleven van de zegeningen van Shri Ganesha, moet onze onschuld volledig tot bloei gekomen zijn. Zo loven we hem en hij is heel gemakkelijk te loven.  En wat we ook verkeerd gedaan mogen hebben – voordat we bij Sahaja Yoga kwamen – dat zal hij geheel vergeven,  want hij is het eeuwige kind. Je merkt bij kinderen, dat als je ze soms een tik geeft, als je boos op hen wordt, dat ze dat vergeten. Ze onthouden alleen de liefde en niet wat zij door jullie handen te verduren kregen. Totdat ze volwassen worden, hebben ze geen herinnering aan nare dingen die hen zijn  aangedaan. Vanaf het allereerste begin dat een kind geboren is bij een moeder, beseft het niet wat het meemaakt, maar geleidelijk aan begint het geheugen te werken en zal het in zichzelf de dingen weer naar boven halen. Maar in het begin herinnert het zich alleen maar wat voor leuke Read More …

Shri Ganesha Puja 1986 San Diego (United States)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja “Vestig het Ganesha principe” San Diego, Camp Marston, VSA 7 september 1986 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 10/11/2011 Vandaag vieren we in het land van Shri Krishna de verjaardag van Shri Ganesha. Het is zo’n unieke gebeurtenis van zo’n grote waarde dat jullie de verjaardag van de zoon van Shri Krishna in zijn eigen land vieren. Je weet dat Shri Ganesha op deze aarde geïncarneerd is als Mahavishnu en hij was ook de zoon van Radha, hij incarneerde als de Heer Jezus Christus. Door vandaag deze verjaardag te vieren erkennen jullie dus de allerhoogste waarheid, namelijk dat de Heer Jezus Christus de zoon van Shri Krishna was. Er bestaat een verhaal over dat je kunt lezen in de Devi Mahatmayam[1], hoe het Primordiale Kind de vorm van een ei aannam en hoe de ene helft ervan de vorm van Shri Ganesha behield en de andere helft Mahavishnu werd. Gedurende het evolutieproces werden al deze gebeurtenissen uit de Oudheid opgetekend, maar vandaag voel ik me zo dankbaar voor het feit dat men op menselijk niveau begrepen heeft dat Christus de incarnatie is van Heer Ganesha. Hij is het eeuwige kind, maar toen hij in de vorm van Christus kwam, kwam hij als de zoon van Shri Krishna. Maar toen Parvati Shri Ganesha maakte, was hij enkel de zoon van Parvati. Er was geen vader. Parvati wilde zelf een eigen kind hebben. Er waren engelen die toegewijd waren ofwel aan Vishnu, ofwel aan Shiva, Read More …

Shri Kartikeya Puja, Munich 1986 Munich (Germany)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Kartikeya Puja Grosshartpenning, Munchen West-Duitsland 13 juli 1986 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 06/01/2009 Het spijt me dat ik te laat ben. Ik wist niet dat dit programma op zo’n mooie locatie zou plaatsvinden. En hier zie je een prachtig schilderij van Michelangelo dat het verlangen uitdrukt van het Goddelijke, jullie Vader, om jullie te redden, om je uit de nood te helpen, en het uitwerkt. In Duitsland hebben we zeer ingrijpende, agressieve gebeurtenissen gekend die een verwoestend effect hadden op het hele westerse leven. De waardepatronen werden geschonden, het idee van dharma[1] werd verstoord, vrouwen begonnen zich als mannen te gedragen en zoveel mensen kwamen om. Zeer jonge mensen stierven, heel erg jong. Geen van hun verlangens werd vervuld, hun hele leven bracht hen niets dan oorlog. Het was een soort van een hittegolf die ontstond, die alle subtielere dingen vernietigde. Wanneer de natuur zich herstelt, of boos is, dan vernietigt zij enkel het materiële maar wanneer mensen beginnen te vernietigen dan vernietigen zij zelfs de subtielere dingen zoals je waardesysteem, je karakter, je kuisheid, je onschuld, je verdraagzaamheid. Dus nu vindt de oorlog op een subtieler niveau plaats. We moeten nu begrijpen dat al deze zaken zo’n vernietigend effect hebben gehad in het Westen, op de westerse persoonlijkheid. Dus het eerste dat men moet doen is deze herstellen, ze in orde brengen, overeind helpen. Want mensen hebben hun persoonlijkheid verloren, hun traditie, ze waren niet verankerd, hadden geen wortels en ze bewogen Read More …

Shri Mahaganesha Puja, Ganapatipule 1986 Ganapatipule (India)

Shri Mataji Nirmala Devi Mahaganesha Puja Ganapatipule, India 1 januari 1986 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 03/09/2010 Vandaag zijn we hier allen samengekomen om ons respect te betuigen aan Shri Ganesha. Ganapatipule heeft een speciale betekenis omdat hij Mahaganesha is. De Ganesha in de Muladhara wordt Mahaganesha in de Virata[1], dat is het brein. Dat wil zeggen dat dit de zetel is van Shri Ganesha. Dat betekent dat Shri Ganesha vanuit die zetel het principe van de onschuld aanstuurt. Zoals jullie zeer goed weten is dit gelegen aan de achterkant in het gebied van de optische thalamus, of de optische kwab zoals men het ook wel noemt, en dit is hetgene dat de ogen onschuld geeft. Toen hij incarneerde als Christus die zich hier aan de voorkant bevindt, in de Agnya, zei hij heel duidelijk: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” Het is een zeer subtiele uitdrukking, waarbij mensen de betekenis van het woord ‘overspeligheid’ niet begrijpen. ‘Overspeligheid’ betekent kort samengevat ‘onzuiverheid’. En onzuiverheid in de ogen “zult gij niet hebben”, dit is erg moeilijk. In plaats van te zeggen: “zorg dat je je realisatie krijgt en zuiver dan je back Agnya,” zei hij dit in een heel korte vorm: “Gij zult geen overspelige ogen hebben.” En de mensen vonden dat dit een onmogelijke opdracht was. Want hij was niet voorbestemd lang te leven; eigenlijk was zijn openbare leven beperkt tot slechts drieënhalf jaar. Dus alles wat hij gezegd heeft is van zeer groot belang, dat je ogen niet Read More …

Onschuld van een kind en het doel van Ganapatipule Ganapatipule (India)

Onschuld van een kind, Ganapatipule (India), 31 December 1985. Nederlandse vertaling versie datum 2023-0113 Ik had een speciaal doel om naar Ganapatipule te komen, behalve dat het een hele mooie plek was en zeer ontspannend voor jullie allemaal. De reden is – ik vond dat deze plek vibraties had die je in de eerste plaats heel gemakkelijk uitklaren. Maar je moet er echt vurig naar verlangen. Je moet dat verlangen hebben anders kan de Kundalini niet stijgen. Dat is een heel belangrijk punt; dat je moet verlangen naar je spirituele groei, niets anders. Het is geen plek waar je naartoe bent gekomen voor een vakantie of voor een soort van ontspanning of voor wat plezier of slapen of wat dan ook, maar je bent hier gekomen voor een boetedoening, voor een tapasya, om jezelf volledig te zuiveren. Dit is een plaats van Shri Ganesha’s tempel die niet veel bezocht wordt door mensen en ze is nog steeds erg puur. En ik dacht dat het Ganesha principe in je zou ontwaken wat de bron van alles is. Shri Ganesha’s principe, zoals je weet, in brede zin of ruim gezien, noemen we het ‘de onschuld’, maar we kennen niet de fijne kneepjes en de details tot waar het kan gaan en hoe het uit te werken. Shri Ganesha’s onschuld heeft een enorme kracht om mensen te zuiveren, om je heilig te maken, om je voorspoedig te maken. Iemand in wie Shri Ganesha’s principe ontwaakt is, is weldadig in zijn aanwezigheid. Wanneer zo Read More …

Shri Ganesha Puja, Brighton 1985 Brighton (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja Lezing over kuisheid Brighton, Engeland 4 augustus 1985 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 02/12/2010 Vandaag zijn we hier samengekomen bij de geschikte gelegenheid en op een zeer voorspoedige dag om Shri Ganesha te vereren. Shri Ganesha is de eerste godheid die geschapen werd, zodat het gehele universum gevuld werd met voorspoed, met vrede, gelukzaligheid en spiritualiteit. Hij is de bron. Hij is de bron van spiritualiteit. Daaruit volgt al het overige. Net zoals wanneer het regent en winderig is, je een koelte in de atmosfeer voelt. Op dezelfde manier, wanneer Shri Ganesha zijn kracht uitstraalt, voelen we deze drie dingen vanbinnen en vanbuiten. Maar het is zo betreurenswaardig, vooral in het Westen, dat de belangrijkste fundamentele godheid niet alleen volledig verwaarloosd is geworden, maar ook beledigd en gekruisigd. Dus vandaag, hoewel ik niets wilde zeggen om jullie te verontrusten, moet ik jullie wel vertellen dat het vereren van Shri Ganesha betekent dat er een grondige reiniging binnenin jezelf moet plaatsvinden. Wanneer je Shri Ganesha vereert, houd je geest dan zuiver, houd je hart zuiver, houd je wezen zuiver – er mogen geen gedachten van lust of begeerte opkomen. In feite, wanneer de Kundalini opstijgt moet Ganesha ontwaakt zijn binnenin ons, de onschuld moet naar boven komen, die al zulke ontaarde ideeën in ons uitwist. Als spirituele groei bereikt moet worden, dan moeten we begrijpen dat we tot rijpheid moeten komen. Mensen zijn ziek tegenwoordig. Overal in het westerse leven heb je het Read More …

Seminar – De Mooladhara – Birmingham (England)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De Mooladhara – Birmingham, England – 20/04/1985 NlTVD 2020-1127 Zo speelt dus Mahamaya. Zij hadden alles gepland. Zij hadden alles geregeld en de sari ontbrak. Zij kwamen mij dus vertellen dat de sari er niet was. Wat moest er nu gebeuren? Volgens hen kan je geen puja doen zonder de sari. Dus zei ik: “Goed, laten we wachten. Als hij er nog op tijd is doen we de puja en anders wordt het later.” Maar ik was niet het minst verstoord, niet het minst ontsteld want ik heb hierover geen mentaal concept.  Als je echter een mentaal idee hebt zoals: “O, we hebben alles geprogrammeerd, alles geregeld, we hebben dat gedaan en nu valt alles uit elkaar.” Het geeft niet, niets valt uiteen.  Maar dat is wat wij niet kunnen. Jullie vroegen mij vandaag: “Wat is Mahamaya?” Wel, dit is het.  Je moet leren, alles wat op je weg komt te accepteren. Dat is één van die zaken. Als we ons nu gefrustreerd, kwaad, en verstoord voelen, bederven we onze vreugde. Dat is één van die zaken. Het gebeurt omdat we een mentale projectie maken. Mentaal berekenen we iets: dit moet zo gebeuren. Op een manier is het echt een subtiel gevoel van het ego. Want ikzelf dacht: “Dit is voorbestemd. Goed. We zullen het morgen doen, wat geeft het?” Ik heb in elk geval Mr Srivastava laten weten dat ik pas om twee uur terug zou zijn. Hij zei: “Waarom niet ’s morgens? Ik Read More …

Shri Ganesha Puja: Hij is de geweldige zuiverende kracht. Perth (Australia)

Shri Ganesha Puja. Perth (Australia), 1 Maart 1983. Nederlandse vertaling versie datum 2022-0928 Om onze Spirit gevoed te houden. Ik denk dat het de kwaliteit van wijsheid is wat zich nog steeds voordoet of manifesteert in vele Australiërs, hetgeen een aantal onder hen reeds verloren waren, doordat zij zich begaven naar de grove kant van het materialisme. Shri Ganesha is de ontzaglijke zuiverende kracht, omdat deze door niemand kan bezoedeld worden, wat je ook mag proberen. Het enige is dat het zich kan terugtrekken, het kan zich niet manifesteren, maar waar het ook is, het is in zijn absolute vorm. Als je weet hoe het te gebruiken kan je iedereen zuiveren, jou en de jouwen, iedereen. Dus de verantwoordelijkheid van de Australiërs is zeer groot, dat moet je beseffen, daar zij in het land wonen dat geregeerd wordt door Shri Ganesha, dat zij eerst en vooral hun zuiverheid moeten behouden. De zuiverheid van hun wezen. Vele mensen denken dat zuiverheid enkel beperkt is op het grove niveau, dat zuiverheid in hun sex leven voldoende is, maar dat is niet zo. Daarom heeft Christus gezegd: “Gij zult geen overspelige ogen hebben”, hetgeen betekent dat je ogen zuiver zouden moeten zijn. En zoals je weet vertegenwoordigen je ogen zowel je ego als je superego. Dus wanneer hij zei dat je ogen zuiver moeten zijn, bedoelde hij dat je gedachten zuiver moeten zijn. Wat is nu de generator van deze kracht? Daarvoor moeten we er ons diep in verdiepen en zien hoe gedachten Read More …

Shri Ganesha Puja, Geneva 1982 (Switzerland)

Shri Mataji Nirmala Devi Shri Ganesha Puja Genève, Zwitserland 22 augustus 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 28/04/2010   [Deel 1] Is er hier iemand die kan vertalen? Een volwassen persoon. Je kunt hier zitten. Maar is hij niet gekomen? Hij zou naar de puja moeten komen, weet je. Iedereen zou binnen moeten komen. Wanneer ze allemaal hier zijn, dan zal ik beginnen. Kom nu maar naar voren. Er is plaats hier. Zij die op de grond kunnen zitten mogen vooraan gaan zitten. Kom. Goed! Vind je het mooi? Is de kleur goed? Waar is…? Goed, jullie kunnen komen. Vertaal jij het in het Frans en zij kan het in het Italiaans vertalen. …is gekomen? Jullie zijn er. Wie nog meer? De kinderen kunnen vooraan zitten – laat de kinderen vooraan zitten. Alle vier de kinderen kunnen later komen, wanneer jullie met de puja beginnen. Is iedereen gekomen? Ah! Automatische auto’s! Geweldig! …Precies, zo is het! Goed. Eerst en vooral zou ik jullie willen vertellen over de betekenis van puja. Er zijn twee aspecten. Eén ervan is het aspect dat je je eigen godheden binnenin jezelf hebt. En deze godheden moeten ontwaakt worden in jou. Godheden zijn de verschillende aspecten van één God. Enerzijds heb je dus de godheden, dat wil zeggen: de aspecten van God, die steeds in ontwaakte staat verkeren. Anderzijds heb je je eigen godheden, die soms ontwaakt zijn, soms half ontwaakt, soms slapen ze en soms zijn ze ziek. Je moet dus twee methoden gebruiken: Read More …

From Mooladhara to Void, Derby 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi Publiek programma: Muladhara tot Void ‘Je moet je Zelf kennen’ Derby, Verenigd Koninkrijk 10 juli 1982 English transcript: ISDP verified Nederlands: eindversie 07/10/2011 Ik dank alle Sahaja yogi’s van Derbyshire en Birmingham om me deze mogelijkheid te geven de zoekers van deze plaats toe te spreken. We hebben zoekers in de hedendaagse tijden – dit is een heel uniek gegeven. We hebben nooit eerder zoekers gehad, tenminste niet zo veel. Er waren mensen die geld zochten, zoals er zoveel zijn tegenwoordig, die zoeken naar macht, in land na land. Er waren er velen die deze zaken zochten, maar weinigen zochten parels van Gods gelukzaligheid, zeer weinig. De reden hiervan was dat het bewustzijn, het collectieve bewustzijn van mensen zich waarschijnlijk nog niet in staat achtte, of waarschijnlijk nog niet de noodzaak inzag van het zoeken. Maar tegenwoordig is er zo’n mooie combinatie, in de zin dat er zoekers van zeer hoge kwaliteit geboren worden op deze aarde. Diegene die zoeken zijn met zeer veel. Het zijn er niet één of twee die hier en daar op een bergtop zitten, in een grot of wat dan ook, en proberen te mediteren, maar er zijn er zoveel die zoeken, die zich ontevreden voelen met zichzelf, met alles wat ze hebben. Ze hebben het gevoel dat er iets meer moet zijn. Zij die het gevoel hebben dat ze nog niet hun betekenis hebben gevonden, zij die het gevoel hebben dat ze het doel van hun leven moeten ontdekken, zij Read More …

Het doel van ons zoeken Royal Exhibition Building, Melbourne (Australia)

Nederlandse vertaling versie datum 2022-0718 Public Programma Melbourne Australia, 2 april 1981 Het is echt prettig om naar Melbourne te komen. Ik ben naar hier gekomen omdat iemand die ik in Sidney had ontmoet, tegen mij zei: “ Moeder je moet naar Melbourne komen, wij hebben je nodig”. Toen ik naar hier kwam voor iets anders, voelde ik dat de vibraties van Melbourne zeer goed waren en het is best mogelijk dat er hier misschien veel zoekers zijn. Zoals ik al zei is het echt prettig om bij jullie te zijn. Het is een feit dat de tijd gekomen is voor duizenden en duizenden en duizenden, en miljoenen mensen die op deze aarde als zoekers zijn geboren, dat zij hun realisatie moeten krijgen. Ze moeten de zin van hun leven kennen en weten waarom de natuur hen van amoebe tot menselijk wezen heeft laten evolueren. Wat is het doel van hun leven? Zolang je het doel van je leven niet kent, kan je niet echt gelukkig zijn. Je zal geen gevoel van tevredenheid kennen, zelfs al probeer je van alles. Misschien raak je verzeild in één van die egotrips, zoals geld- en winstbejag nastreven, of je kan naar drugs grijpen, of alcoholisme, seksuele bevrijding, allerlei zaken… maar deze dingen zullen je geen enkele voldoening schenken, voor niemand. Jullie moeten datgene vinden dat absoluut is, zonder hetwelk wij in verwarring blijven. Dat Absolute ligt binnenin je. Daarom is Sahaja Yoga een spontane beleving, een levend proces. ‘SAHA’ betekent ‘met’ en ‘JA’ Read More …