Sahasrara Puja 2004 Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi   Sahasrara Puja Cabella, Italië 9 mei 2004 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 02/05/2010 Vandaag is het een belangrijke dag in ons leven als Sahaja yogi’s. Op deze dag werd de Sahasrara geopend, wat werkelijk een zeer inspirerende gebeurtenis was. Ik had nooit verwacht dat ik dit tijdens mijn leven zou kunnen bewerkstelligen, maar het is gebeurd, en nu is bij zovelen van jullie de Sahasrara geopend. Zonder dat zou je nooit hebben kunnen weten wat de waarheid is. Jullie zouden allemaal verloren zijn, zoals alle anderen. Eerst en vooral is de Sahasrara de enige manier om de werkelijkheid te kunnen waarnemen, begrijpen en kennen. Je bent erachter gekomen wat de werkelijkheid is, en je geniet van deze staat waarin je weet wat de werkelijkheid is. Het is een grote zegen dat de Sahasrara geopend is en dat jullie allemaal je realisatie gekregen hebben. Anders blijft het slechts bij loze woorden – zonder betekenis, zonder inzicht; en daarom was mijn eerste zorg de Sahasrara te openen. Dat is gebeurd, het heeft goed uitgewerkt, en bij jullie allemaal is de Sahasrara geopend. Dit is iets buitengewoons. Niemand kan geloven dat zovelen van jullie een open Sahasrara hebben, maar ik kan nu duidelijk het licht boven jullie hoofden zien. Wat je ook bereikt hebt is buitengewoon, zonder twijfel. Het is als gevolg van een eerlijk zoeken, een oprecht zoeken, dat je dit verkregen hebt. Ik heb hier geen aandeel in, want jullie waren er gewoon, zoals een Read More …

Sahasrara Puja, Watch Yourself Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi Sahasrara Puja Cabella Ligure, Italië 5 mei 2002 Engelse transcriptie: Amruta verified Nederlands: eindversie 04/06/2015 Vandaag is het een zeer belangrijke dag, moet ik zeggen, om de Sahasrara te vieren, de puja van de Sahasrara. Wat gebeurde is heel uniek: jullie Sahasrara’s werden geopend. Zo waren er slechts zeer weinig mensen in deze hele wereld: een paar Soefi’s, een paar heiligen en nog enkele andere mensen in onder andere China. Maar van slechts zeer weinigen werd de Sahasrara geopend. Daarom werd alles wat zij zeiden of schreven nooit begrepen door de mensen. Ze martelden hen zelfs, ze kruisigden hen en deden hen de meest verschrikkelijke dingen aan, omdat ze niet konden verdragen dat iemand deze realisatie kreeg. Het is dus een heel bijzondere dag omdat de Sahasrara op collectief niveau werd geopend. Ieder van jullie heeft het gekregen. En over de hele wereld zijn er nu vele mensen van wie de Sahasrara’s geopend zijn. Natuurlijk hebben we er nog veel meer nodig die het belang inzien van dit groots gebeuren, de collectieve opening van de Sahasrara. Sommigen zijn enorm gegroeid sinds ze hun realisatie hebben gekregen, echt enorm. Ze hebben Sahaja Yoga heel goed begrepen en ze hebben hun diepte ontwikkeld, en hun bewustzijn is werkelijk een groot besef van eenheid met het Goddelijke. Eén zijn met het Goddelijke is de grootste zegening voor mensen. Tot nu toe bevonden mensen zich op een lager bestaansniveau en hadden ze ook alle problemen eigen aan dat niveau: jaloezie, Read More …

Sahasrara puja: Attain that Sahaja state Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara Puja, Cabella Ligure, 7 mei 2000. Bereik de Sahaja status Nederlandse vertaling versie datum 2022-0404 Dertig jaar geleden toen de Sahasrara geopend werd, vond ik overal duisternis.  De mensen waren zo onwetend. Ze wisten niet wat ze moesten vinden. Natuurlijk wist ik dat ze iets zochten dat onbekend was, maar ze wisten van dat onbekende niets af, en ook niet wat ze moesten vinden. Ze waren zeer onwetend over zichzelf, hun omgeving en het doel van hun bestaan. Ik wist niet hoe ik eraan moest beginnen. Toen de Sahasrara open was, dacht ik erover om zelfrealisatie te proberen op één enkele dame, een oude dame. Er was een andere vrouw die ook begon te komen. De oude dame kreeg haar zelfrealisatie. De andere vrouw vertelde me dat ze aanvallen kreeg en dat ze bezeten was. Ik zei : « O God, hoe zal ik haar zelfrealisatie geven ? » Op één of andere wijze genas ze zeer vlug en kreeg ze eveneens haar realisatie. Het is een zeer onbekende wetenschap. Bovendien wensen mensen met hun ego niet te aanvaarden dat ze nog niet volledig zijn en dat ze hun realisatie moeten krijgen. Ze leven zo dat ze geen tijd hebben voor zichzelf. Ik vond het zeer moeilijk mensen ervan te overtuigen dat ze hun zelfrealisatie moesten aanvaarden, daar ze dachten dat het inbeelding was. Wat vergezocht is en ze geloven enkel in guru’s die hen zoveel rituelen, « karankands » opleggen, dat is alles. Ze deden ook alle soorten rituelen onder de vriendelijke begeleiding van Read More …

Sahasrara Puja – Werkelijkheid en realitei Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara Puja – Werkelijkheid en realiteit – Cabella, Italië – 09/05/1999 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn we hier samen gekomen om de Sahasrara Puja te vieren. ‘Sahasrara’ betekent in het Sanskriet ‘duizend’ en er zijn duizend bloemblaadjes in ons brein die verlicht zijn. Natuurlijk kibbelen de dokters over dat punt; vergeet hen maar. Deze bloemblaadjes waren gereed voor onze verlichting. Dat zijn in feite de zenuwen, duizend zenuwen, die daar aanwezig zijn voor de verlichting van het brein. Als de Kundalini opstijgt, verlicht ze deze duizend zenuwen en worden zij zoals vlammen, zoals een bloemblad. En daarom worden ze Sahasrara genoemd. Bij mensen is dit een zeer belangrijk centrum, omdat dit het enige centrum is waardoor we denken en waardoor we trachten te stoppen waar we niet van houden. Dit is het centrum dat reageert, op zulk een manier dat we zonder onderscheid ‘neen’ zeggen tegen dit en tegen dat. Zelfs tegen kleine zaken, zoals: “Ik hou niet van dat tapijt, ik hou niet van dat huis, enz.” Deze uitspraken tonen aan dat je eerst moet uitzoeken wie je bent. Maar je kan niet jezelf worden tenzij deze Sahasrara, dit brein geopend wordt en de Kundalini zich verenigt met de Paramchaitanya. Daarvoor was je in volledige onwetendheid over wat goed of slecht is. Wat je denkt dat goed is voor dit brein zal je doen, maar wat werkelijk goed is, Read More …

Sahasrara Puja 1998 Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi   Sahasrara Puja ‘Meditatie is de enige weg’ Cabella Ligure, Italië 10 mei 1998 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 12/12/2008 Vandaag is het een grote dag omdat de Sahasrara dag en moederdag samenvallen. Dat is een zeer sahaj[1] gebeurtenis denk ik, en zo moeten we ook begrijpen hoe de Sahasrara en het moederschap samengaan. De Sahasrara werd zeker en vast geopend, en Moeder moest het doen, want die mensen die eerder op deze aarde kwamen, trachtten de mensen te onderwijzen over het dharma[2] om hen op het centrale pad te brengen, naar de snelste weg voor hun spirituele groei. Ze probeerden alles, alles wat ze dachten dat goed was voor een bepaalde samenleving, een bepaald gebied of een bepaald land. Ze spraken erover en er kwamen vele boeken uit voort. Maar in plaats dat deze boeken mensen voortbrachten met een religieuze, spirituele en samenhorige aard, creëerden ze mensen die allemaal tegen elkaar waren. Het is een absurde zaak, maar het gebeurde. Dus al deze boeken die werden geschreven en al deze kennis die werd doorgegeven, werd door mensen misbruikt, enkel om zelf macht te krijgen, zou ik zeggen; het was allemaal een spel om macht en geld. Wanneer we het resultaat van al die religies bekijken, voelen we dat het leeg is. Ze spreken over liefde, over mededogen, maar het heeft allemaal een bijbedoeling. Het is soms allemaal een politiek spel, omdat ze nog steeds menen dat ze macht zouden moeten hebben, geen spirituele macht, Read More …

Sahasrara Puja – De wortels van het dharma Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara  Puja – De wortels van het dharma – Cabella Italië – 04/05/1997. Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn we hier samengekomen om de Sahasrara te vereren. Jullie weten dat de Sahasrara een zeer belangrijk aspect is van het subtiele systeem. Natuurlijk was het een grote dag toen deze chakra in 1970 geopend werd, maar we moeten zien wat jullie daardoor bereikt hebben. Eerst en vooral: als de Kundalini opstijgt, gaat ze naar de void, waar zich je dharma bevindt en je dharma geraakt gevestigd rond de Nabhi chakra. Je dharma geraakt gevestigd en dat is de ingeboren zuivere universele religie. Het is gevestigd, maar dan stijgt de Kundalini hoger. Ondanks het feit dat het dharma gevestigd is, nemen we een beetje afstand tegenover andere groepen, omdat we beseffen dat ze adharmisch zijn. Zij hebben geen dharma. Ik denk ook dat we schrik hebben om door hun adharmisch gedrag meegesleept te worden. In dat stadium wensen we de grenzen van Sahaja Yoga niet te overschrijden. We houden ons bij sahaja yogi’s, bij Sahaja yoga-programma’s en ons eigen sahaj leven. Natuurlijk is dit belangrijk, want eerst moet deze chakra volop gevoed worden. Deze chakra, de Swadishthan, beweegt zich rond de Nabhi chakra. Deze Swadishthan chakra is eigenlijk heel belangrijk, omdat hij energie verschaft aan het brein. Als het dharma gevestigd is, stuurt de subtiele energie door de Kundalini meer energie naar de Read More …

Sahasrara Puja – Identificatie Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara Puja – Identificatie – Cabella Italië – 5 mei 1996 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag vieren we de opening van de Sahasrara. Ik moet zeggen dat dit een belangrijke gebeurtenis was voor de gehele mensheid. Vroeger ben Ik Me er nooit van bewust geweest dat dit zulk een verwezenlijking was. Nu zie Ik dat het onmogelijk zou geweest zijn om tot de mensen te spreken zonder zelfrealisatie. Toen dit gebeurde, dacht Ik: “Hoe zal Ik de mensen hierover spreken?” Niemand zou het begrijpen en het zou een grote fout geweest zijn van mijn kant om iets over de Sahasrara te zeggen, want nergens in de geschriften is er iets over de Sahasrara te vinden. Het was ook heel dubbelzinnig, want de mensen konden niet vermoeden dat er een gebied is boven de Sahasrara en dat men moet binnentreden in dit gebied, waar zich de realiteit bevindt. Wat Ik toen rond mij voelde, was duisternis en zonder veel lichtjes zullen de mensen nooit begrijpen hoe belangrijk licht is. Een andere menselijke vergissing is dat iemand die iets bereikt op een ander niveau geplaatst wordt. Bijvoorbeeld Christus, o.k. Hij was Christus, wij zijn Christus niet; Mohammed Sahib was Mohammed Sahib, wij zijn Mohammed Sahib niet, Rama was Rama, Krishna was Krishna, wij niet. Hoe kan je verwachten dat menselijke wezens handelen zoals zij! Goddelijke persoonlijkheden zijn dus volledig geïsoleerd, staan zeer ver Read More …

Sahasrara Puja – Bereik de volledige vrijheid Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara Puja – Bereik de volledige vrijheid – Cabella, Italië- -07/05/1995 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag is een grote dag voor ons, voor alle Sahaja Yogi’s, omdat op deze dag, ik zou zeggen dat we één of twee dagen te laat zijn, de Sahasrara zich voor ons opende. Het was gewoon een wonder, omdat ik niet gedacht had dat ik op het punt was waarop het verwezenlijkt zou kunnen worden. Eigenlijk wilde ik wachten, maar er is iets gebeurd dat me deed denken dat hij geopend moest worden. De situatie was zo dat ik voelde dat als we het nog langer zouden uitstellen, het deze valse guru’s zou helpen hun nonsens overal te verspreiden. Dit is gewoon, een Sahaj-manier om dingen te doen. Nu zijn reeds 25 jaar voorbij. Jullie zijn hier allemaal samengekomen op dit ogenblik en we hebben zovelen geholpen, die nu niet hier zijn en die zoveel dingen bereikt hebben. Maar misschien zijn we ons niet bewust van wat we bereikt hebben in de reële zin van het woord. Je hebt je vibraties. Je kan deze allesdoordringende kracht voelen. Je zwemt in een oceaan van vreugde. Jullie genieten allemaal van de collectiviteit en van het feit dat je vele van je beperkingen hebt overwonnen. Dit alles is jullie overkomen, omdat het jullie recht is het te hebben. Het is niet mijn verdienste. Wel dat ik jullie al deze Read More …

Sahasrara Puja 1994 Campus, Cabella Ligure (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi Sahasraradag Puja ‘Het werk van Mahamaya’ Cabella Ligure, Italië 8 mei 1994 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 11/04/2013 Vandaag hebben we een unieke combinatie van Moederdag in verschillende landen en Sahasrara dag voor de Sahaja yogi’s. Ik vind dat dit de belangrijkste dag is in de geschiedenis van de menselijke evolutie, want alle andere gebeurtenissen, incarnaties en ondernemingen in de spirituele atmosfeer hebben nergens toe geleid. Integendeel, ze zijn zelfs in een bepaald soort cocon zonder deur(opening) beland, waar ze tegen de muren beuken en problemen creëren uit iets dat zo zuiver is en zo onwaarschijnlijk mooi op spiritueel vlak. Het is onmogelijk fouten te vinden bij de incarnaties uit wiens naam alle religies ontstonden. Maar als je het mij vraagt is deze cocon de mahamaya[1]. Deze cocon is niets anders dan onwetendheid. We kunnen zeggen dat maya[2], Mahamaya[3] het niet creëert. Deze cocon werd gecreëerd door de fundamentele onwetendheid van de mensen, en door hun misidentificaties. De menselijke natuur werkt namelijk zo dat ze zichzelf gemakkelijk met onwaarheden identificeert. Alles wat op waarheid gebaseerd is, is voor mensen heel moeilijk om te accepteren. Maar het probleem met de waarheid is dat zij nergens aan tegemoet kan komen. Daarom bundelen alle vormen van onwetendheid, alle onwaarheden, alle destructieve krachten zich samen, op de een of andere manier, om de menselijke geest te strikken. Het ligt waarschijnlijk aan het ego van de mens dat hij zich zo aangetrokken voelt tot deze dingen, want ze vleien allemaal Read More …

Sahasrara Puja – Bereik de perfecte staat Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara Puja – Bereik de perfecte staat – Cabella, Italië – 09/05/1993 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn we hier om Sahasrara dag te vieren. Het was niet moeilijk voor mij om de Sahasrara de openen omdat er zovele zoekers in de wereld waren. Omdat Ik, natuurlijk, ook de permutaties en de combinaties is hebt bestudeerd waarvan jullie in zekere zin onder lijden. Ook was die tijd gekomen, omdat ik voelde dat vreselijke goeroes, die werkelijk duivels waren, de zoekers probeerden in de palmen. Ik bedacht dat het de hoogste tijd was dat de Sahasrara zou geopend worden. Het was niet zoals de kruisiging van Christus of één van de andere werken. In die dagen moest iemand zeer veel boetedoening verrichten, en dat was waar hij doorheen ging. Maar in deze moderne tijden, is wat je weet veel belangrijker dan wat je doet. Het is nu zo’n universeel bewustzijn, misschien door de media, door communicatie of door reizen dat de menselijke geest nu zoveel weet. Soms weet hij zoveel dat zijn brein het nog nauwelijks kan dragen. Het is zo overladen met ideeën, en de menselijke geest is steeds verlangend om alles wat hij denkt dat kennis is, te grijpen, absorberen en op te nemen. Maar het ontbreekt hem aan onderscheidingvermogen, dus alle soorten van zaken worden opgestapeld in zijn brein, speciaal in deze moderne tijden, door de opkomst van alle Read More …

Sahasrara puja – De illusies zijn verdwenen Campus, Cabella Ligure (Italy)

Sahasrara puja – De illusies zijn verdwenen – Cabella, Italië – 10/05/1992 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag vieren wij Sahasrara Dag. Wellicht hebben we ons nog niet gerealiseerd wat een dag dat moest geweest zijn. Zonder het openen van de Sahasrara was God zelf een mythe. Religie was een mythe. Het spreken over het Goddelijke was een mythe. Mensen geloofden erin, maar het was enkel een geloof. De wetenschap die meer op de voorgrond trad, vernietigde het hele waardensysteem, het bewijs van (het bestaan van) God Almachtig. Als we terugkijken in de geschiedenis, merken we dat naarmate de wetenschap zich ontwikkelde, de verantwoordelijken in de religie, in de verschillende religies, probeerden het hoofd te bieden aan de wetenschappelijke uitvindingen. Zij probeerden aan te tonen dat: “In orde, als dit allemaal in de Bijbel staat en als het verkeerd is, dan moeten we het verbeteren.” Vooral Augustinus deed dit. En het begon ernaar uit te zien dat het allemaal onzin was, dat de geschriften slechts mythen waren. Vooral de Koran, hoewel daar veel in staat dat door de biologie van vandaag aanvaard wordt. Zij (de wetenschappers) konden niet geloven dat de mensen speciaal door God werden geschapen. Zij dachten dat het een kwestie van toeval was, dat de dieren geleidelijk in omstandigheden terechtkwamen waardoor ze menselijke wezens werden. Zo werd het Goddelijke de ganse tijd in vraag gesteld en men kon niet Read More …

Sahasrar Puja, Erken je eigen goddelijkheid (Italy)

Sahasrara Puja – Erken je eigen goddelijkheid- Ischia.  Italië 05/05/1991 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag zijn we hier samengekomen om de Sahasrara-dag te vieren. De Sahasrara werd op deze dag geopend in 1970. Ik vind dat dit mooie baldakijn op onze Sahasrara lijkt en dus geschikt is voor de Sahasrara-dag. We moeten goed begrijpen wat er gebeurt als de Sahasrara opengaat.  Als de Kundalini door de vijf centra stroomt, komt ze in een gebied binnen dat we het limbisch gebied noemen.  Dit gebied is helemaal omringd door duizend zenuwen.  Op het ogenblik dat deze zenuwen verlicht worden, zien ze eruit als vlammen van vele kleuren, zeven kleuren die zeer zacht, mooi schijnen en vrede uitstralen. Als de Kundalini haar vibraties naar de zijkanten uitstraalt, worden al deze zenuwen geleidelijk verlicht en beginnen ze zich in alle richtingen te bewegen en openen ze de Sahasrara.  Vervolgens komt de Kundalini tevoorschijn uit het gebied van het fontanelbeen, dat we de Brahrnarandra noemen. “Randra” betekent opening en “Brahma” is de allesdoordringende kracht van Gods liefde.  Daarna stroomt ze (de Kundalini) in de subtiele energie, die allesdoordringend is en die we normaal gezien niet voelen. Dan dringt de Chaitanya, de vibraties die een wezenlijk onderdeel zijn van deze energie, van de allesdoordringende kracht, van de Paramchaitanya, in ons brein binnen en doet de zegeningen over ons neerstromen. In het limbisch gebied komen zij samen.  Dit Read More …

Sahasrara Puja, Spring in the oceaan van liefde (Italy)

Sahasrara Puja, Spring in the oceaan van liefde, Sorrento, Italië 05/05/1989 NlTVD2019-0414 Vorige nacht was een nacht van totale duisternis die Amavasya wordt genoemd en nu pas is de eerste fase van de maan begonnen. Vandaag zijn we hier om de dag te vieren waarop de Sahasrara geopend werd. Je kon het ook zien op de foto. In feite was het een foto van mijn brein, die toonde hoe de Sahasrara geopend werd. Het licht van het brein kon nu gefotografeerd worden, een grote verwezenlijking van deze moderne tijd. De moderne tijd heeft dus veel zaken voortgebracht die het bestaan van het Goddelijke kunnen bewijzen. Het kan ook bewijzen aanbrengen over mij. Het kan je overtuigen over wat ik ben. Dat is heel belangrijk want in deze moderne tijd moet mijn komst erkend worden, volledig erkend. Dat is één van de voorwaarden voor alle Sahaja yogi’s. Laat ons nu kijken wat er in deze moderne tijd, in het brein van de mensen gebeurt. Je ziet dat in het brein van de mensen vandaag, de Sahasrara aangevallen wordt. De aanval is al lang bezig, maar in de moderne tijd is die het ergst. Ze trachten de limbische zone ongevoelig te maken: heel depressieve romans, heel depressieve gedachten en heel depressieve muziek. Het is zoals de nonsens van de Griekse tragedie. Al deze zaken komen voort uit de periode vanaf de middeleeuwen tot het begin van deze “new age”. Dat op zich was niet goed voor onze limbische zone. Het maakte ons Read More …

Sahasrara Puja, Hoe het werd beslist (Italy)

Sahasrara Puja – Hoe het werd beslist – Fregene, Italië – 08/05/1988 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag is de negentiende Sahasrara dag, als je de dag dat de Sahasrara werd geopend als eerste neemt. Ik ga jullie het verhaal vertellen over de Sahasrara dag, over hoe het beslist werd, lang geleden voor Ik incarneerde. Ze hadden een grote vergadering in de hemelen, alle driehonderd vijftig miljoen Goden, de godheden waren daar aanwezig om te beslissen wat gedaan moest worden. Dit is het laatste wat we doen moeten voor de mensheid, hun Sahasrara openen, hun bewustzijn openen voor de Spirit, voor de ware kennis van het goddelijke, het duister van onwetendheid verwijderen, en het moet spontaan gebeuren want het moet werken zoals de levende kracht van God.Ook moest het snel gebeuren. Zodoende vroegen alle Goden dat Ik nu, de Adi Shakti, haar geboorte aannam. Ze deden allemaal hun best. Ze deden al het mogelijke, de heiligen werden door hen gemaakt, maar slechts zeer weinigen. Deze incarneerden en de mensen stoelden religies op hen, die later perverteerden en hen een slechte naam bezorgden. Er was geen realiteit in deze religies. Deze religies waren steevast geïnteresseerd in het bekomen van geld of macht. Er was geen goddelijke kracht werkzaam, eigenlijk was het allemaal anti-god. Hoe kunnen we mensen nu die kunstmatige religies, die geperverteerde paden van zelfvernietiging doen afzweren? Hoe hen vertellen over al Read More …

Sahasrara Puja Evening Talk (Australia)

Sahasrara Puja – Je bent in Mijn kosmisch lichaam – Thredbo, Australië – 03/05/1987 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Zoals een waterkruik in de Ganges-rivier, zijn jullie als een cel in het lichaam van Adi Shakti waar jullie wezen, jullie persoonlijkheid wordt bewaard. Desondanks voelen jullie de Brahmachaitanya door middel van jullie zintuigen, en kunnen jullie realisatie geven aan anderen. Maar jullie zijn in het lichaam van Adi Shakti, en zolang jullie in het lichaam van Adi Shakti zijn, kunnen jullie dit allemaal doen. Dit is de grootste verwezenlijking ooit, heel de Sahasrara werd geopend met de zeven pitha’s van al de godheden die daar allen onderdeel van waren. Het geheel kwam in de vorm van jullie Moeder, die nederig is, misleidend, ongrijpbaar, die Mahamaya is. Nu zijn er zovelen van jullie in Mijn lichaam, snel ronddraaiend, stel je voor, en de meesten vechten om in Mijn hart te komen, maar ze nestelen zich in Mijn ego. Welnu, Ik ben zonder ego, omdat Ik geen reacties heb, en als je geen reacties hebt, ben je zonder ego. Ik reageer niet. Ik ben zonder reacties. Ik tracht in Mijn eigen vrede en heerlijkheid het werk te doen van Sahaja Yoga. Ik reageer op niets. Maar jullie reacties verstoren Mij soms omdat jullie in Mij zijn. De hele Brahmachaitanya, de hele oceaan heeft de vorm aangenomen van een wolk, dat is de Adi Shakti, Read More …

After Sahasrara Puja 1986 (Italy)

Shri Mataji Nirmala Devi Toespraak tot de Sahaja yogi’s   Madesimo, Alpe Motta, Italië 4 mei 1986 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 16/11/2012 Dit zijn liederen die gezongen worden in de Himalaya; dat men ze hier zingt is heel bijzonder, nietwaar? Ze hebben ze helemaal tot hier gebracht om ze hier te kunnen zingen. Nu vind ik dat ik jullie al een heel erg lange lezing heb gegeven, of een toespraak, zoals jullie dat noemen. Sommige reacties waren zeer goed en sommigen hebben het heel goed kunnen absorberen, maar anderen zeiden dat ze in slaap vielen. Zulke dingen gebeuren door toedoen van negativiteit. Je moet de negativiteit in je bestrijden want negativiteit is het deel van je dat vragen stelt; als ik spreek dan vertel ik namelijk de waarheid, de absolute waarheid, maar toch stelt het vragen en denkt het erover na. En zodra het begint na te denken gaat er niets meer in je hoofd binnen, omdat je bezig bent met de vorige zin en je niet mee bent in het heden, en dit alles resulteert in iets als vluchtgedrag, waarbij je ontsnapt door in slaap te vallen. Vandaag heb ik dus mijn uiterste best gedaan om te zorgen dat jullie met je bewuste verstand aanwezig blijven. Je moet bewust blijven, je moet alert zijn, want daar hangt alles vanaf: zolang je niet bewust bent, kun je niet groeien. Iemand die abnormaal is kan niet groeien. Je moet jezelf normaal maken. Er zijn zovelen van jullie die veel Read More …

Sahasrara Puja Bewustzijn en evolutie (Italy)

Bewustzijn en evolutie Alpe Motta, Italië, 4 mei 1986 Vandaag is een bijzondere dag voor ons omdat het de zestiende Sahasrara Dag is. Dat je in zestien tellen of zestien maten een hoger punt in het gedicht bereikt, zodat het volledig is. Shri Krishna is een volledige incarnatie omdat Hij zestien bloemblaadjes heeft. Die volledigheid wordt “purna” genoemd. Dus nu gaan we over naar een andere dimensie. De eerste is degene waar je zelfrealisatie kreeg. In het evolutieproces, zie je dat dieren niet bewust zijn van vele dingen waar mensen zich bewust van zijn. Zoals de materie niet gebruikt kan worden door dieren voor hun eigen doel. Ze zijn zich ook totaal niet bewust van zichzelf. Als je een spiegel toont aan dieren, reageren ze er niet op alsof ze in de spiegel zijn, behalve, denk ik, chimpansees. Dat wil zeggen dat we redelijk aan hen verwant zijn! Dus, wanneer we mensen zijn geworden, begonnen we in ons bewustzijn vele dingen te beseffen die bij de dieren onbewust bleven. Dus met hun brein verstonden ze niet dat ze materie nuttig konden gebruiken. Als mensen hadden jullie geen besef van de chakra’s die in jullie aanwezig waren. Dus jullie bewustzijn werkte nog altijd voor de helft door de onbewuste werking van de chakra’s en de bewuste werking van het verstand. Jullie voelden ook nooit je autonoom zenuwstelsel of hoe je inwendige organen werken. Je voelde zelfs niet hoe je geraakt werd door andere invloeden. Als resultaat daarvan, met de vrijheid die Read More …

Sahasrara Puja – Kalateet, dharmateet, gunateet (Austria)

Sahasrara Puja – Wenen, Oostenrijk – 5 mei 1985 Vandaag zijn we bijeengekomen in deze prachtige ruimte, die door de keizerin van Oostenrijk tot stand is gebracht, om de Sahasrara Puja uit te voeren. Alleen als we het domein van de Sahasrara binnengaan, zijn we gerechtigd om de Sahasrara Puja te doen. Hiervoor sprak nooit iemand over de Sahasrara en deed ook niemand een Sahasrara Puja. Het is jullie voorrecht om in het domein van de Sahasrara te vertoeven en om deze puja ten uitvoer te kunnen brengen. Dat is jullie recht. Jullie zijn hiervoor uitverkoren. Het is een heel bevoorrechte positie voor jullie om de Sahasrara van de Virata binnen te treden en om je in het brein te bevinden als cellen van die Sahasrara. Laten we eens kijken wat de kwaliteit van de cellen van de Sahasrara is. Het zijn speciaal door de werking van de Swadishthan gevormde cellen. Op doorreis door alle chakra’s zijn ze – als ze de Sahasrara bereiken- toegerust om de hersenactiviteit te beheren zonder betrokken te raken bij andere factoren in het lichaam. Op dezelfde manier behoren Sahaja yogi’s niet betrokken te raken bij de andere cellen (mensen) van het lichaam van dit universum. Het eerste wat een Sahaja yogi overkomt op Sahasrara niveau, is dat hij ‘overstijgend’ – ‘ateet’- wordt. Zoveel dingen gaat hij te boven: – ‘kalateet’- hij gaat voorbij aan tijd. Tijd is zijn slaaf. Als je ergens heen moet, ontdek je opeens dat wanneer jij kunt vertrekken alles zo Read More …

Dag voor Sahasrara Puja, Wenen, Het vestigen van Nirvikalpa (Austria)

Dag voor Sahasrara Puja, Wenen, 4 Mei 1985 Oostenrijk Het vestigen van Nirvikalpa Het is zo fijn om te zien dat er  zoveel Sahaja yogi’s zijn gekomen om de Sahasrara-dag mee te vieren. Zonder de doorbraak van de Sahasrara zouden we de  spirituele groei ‘en masse’ niet bereikt kunnen hebben. Maar de Sahasra heeft, wat het brein betreft,  in het Westen te veel problemen opgeleverd en de zenuwen zijn zo in elkaar verstrengeld, de een op de ander. De Sahasrara openhouden zou heel gemakkelijk moeten zijn als het westerse brein  zou kunnen begrijpen en zich daar bewust van kan zijn  wie jullie Moeder is. Als jullie Moeder de Godheid van de Sahasrara is, dan zal de enige manier om de Sahasrara open te kunnen houden totale overgave zijn. Daarom is het dat velen mij vragen:  “Hoe doen we dat?” Dat is een hele rare vraag. Dat is niet relevant. Als je Sahasrara geopend werd door iemand, en gelukkig is dat de Godheid die zich hier tegenover jullie bevindt, dan zou het ’t gemakkelijkste zijn om je over te geven, maar dat is het niet. Het is moeilijk omdat de aandacht, die door de hersencellen heen naar boven gekomen is, en zich door middel van de hersencellen tot uitdrukking brengt, bezoedeld is, onzuiver is, destructief is. Dat tast de zenuwen aan  en als de zenuwen aangetast zijn, dan kan het licht van de Spirit niet op de zenuwen schijnen. En dan voel je het onvermogen om je over te geven. Normaal Read More …

Sahasrara Puja 1984 Château de Mesnières, Rouen (France)

Shri Mataji Nirmala Devi Sahasrara Puja ‘Het begin van een nieuw tijdperk’ Rouen, Frankrijk 5 mei 1984 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 02/12/2011 Het is zo heerlijk voor jullie moeder om zoveel mooie Sahaja yogi’s samen te zien, op deze dag van de Sahasrara. Ik denk dat het begintijdperk van Sahaja Yoga nu beëindigd is, en dat er een nieuw is begonnen. Het begintijdperk van Sahaja Yoga ving aan met het openen van de Sahasrara. En geleidelijk aan evolueren we naar de vervollediging, en ik zie dat er zoveel grote Sahaja yogi’s zijn vandaag de dag. Het is een heel natuurlijk groeiproces waar jullie doorheen zijn gegaan. Het beginpunt was, kunnen we zeggen, gewoon het ontwaken van de Kundalini en het doorboren van het fontanelgebied. Net zoals je boven je hoofd deze bandhans ziet, op dezelfde manier heb je ze ook in je hoofd. En op dezelfde manier zijn ook de chakra’s ingebouwd in je Sahasrara. In het begintijdperk van Sahaja Yoga hebben we dus de godheden laten ontwaken in je (energie)centra, in het verlengde merg en in de hersenen. Maar nu is de tijd voor ons gekomen om het te verspreiden op horizontaal niveau. En om het op horizontaal niveau te laten evolueren, moeten we begrijpen hoe we dit kunnen doen. Zoals de zeven kleuren van de regenboog hebben wij zeven kleuren van het licht van deze centra, van de chakra’s. En als we beginnen vanuit de rug, vanuit de Muladhara, en omhoog gaan naar deze kant, de Read More …

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De Sahasrara New Delhi (India)

Toespraak tot Sahaja yogi’s – De Sahasrara – New Delhi, India – 04/02/1983 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Vandaag is het de laatste dag en Ik zal jullie over het laatste centrum, de Sahasrara spreken. Dus dit laatste centrum, de Sahasrara, bevindt zich in de limbische streek van de hersenen. Ons hoofd is als een kokosnoot. Een kokosnoot bestaat uit verschillende lagen. De kokosnoot heeft eerst het haar, dan de harde schaal, dan een zwarte laag en dan krijgen we de witte kokosnoot binnen in die schaal en daarin bevindt zich de ruimte met het water. Onze hersenen zijn op dezelfde manier gemaakt. Daarom wordt de kokosnoot “Shripal” genoemd. Het is de vrucht van de kracht, “Shri”. De Shri-kracht is de kracht van de rechterkant en de kracht van de linkerkant is de Lalita-kracht. Zo hebben we twee chakra’s, links de Lalita en rechts de Shri. Deze twee chakra’s werken rechts de Mahasaraswati kracht uit, links de Mahakali kracht en in het midden hebben we de Kundalini die doorheen de verschillende chakra’s moet dringen, de limbische zone moet betreden en de zeven zetels van deze zeven chakra’s moet verlichten. Zij dringt dus door de zes chakra’s heen, Zij betreedt de limbische streek en daar verlicht Zij die zeven zetels die langs de middellijn van de limbische streek geplaatst zijn. We beginnen dus aan de achterzijde, daar hebben we de Mooladhara chakra, daaromheen Read More …

From Heart to Sahasrara, Derby 1982 (England)

Shri Mataji Nirmala Devi   Publiek programma Hart tot Sahasrara chakra   Derbyshire, Engeland 11 juli 1982 Engelse transcriptie: ISDP verified Nederlands: eindversie 24/08/2010 Ik ben blij dat Dr. Warren jullie iets kon uitleggen over de chakra’s waar ik jullie gisteren over vertelde, want in één korte lezing is het niet mogelijk aan al deze punten aandacht te besteden. En als je je zelfrealisatie krijgt en je goede vooruitgang boekt, dan kan je naar mijn opnames luisteren, waar er honderden van zijn, en je zult inzien dat de kennis zo onmetelijk is als een oceaan. Zoals ik jullie gisteren vertelde: wanneer je de verlichting krijgt, word je de kennis. Dit is een heel verwarrende bewering; mensen begrijpen niet wat het betekent om ‘de kennis te worden’. Laatst kwam er een man bij mij en hij vertelde me: “Mijn guru heeft me de kennis al gegeven.” Ik vroeg: “Hoe dan?” “Omdat hij zei: ‘Ik heb je de kennis gegeven.’“ Ik zei: “Maar zelfs dan, hoe weet je dat het kennis is? Waarom geloof je dat hij je de kennis gegeven heeft?” Dus hij zei: “Nee Moeder, hij raakte mijn voorhoofd aan en ik zag een licht.” Ik zei: “En wat dan nog, dat licht kan je op een andere manier ook zien. Hoe weet je dat je de kennis hebt?” Dus begon hij erover na te denken. Hij vroeg: “Wat zou er moeten gebeuren wanneer ik de kennis krijg?” Ik zei: “Kijk, dit is een andere persoon die naast je zit, Read More …

Sahasrara Puja – De opening van de Sahasrara Ashram in Le Raincy, Le Raincy (France)

Sahasrara Puja – De opening van de Sahasrara – Le Raincy, Frankrijk – 5/05/1982 Translation not verified. Dear yogi, register as volunteer to do so. Vertaling niet geverifieerd. Beste yogi, registreer als vrijwilliger om dit te doen. Het is een grote dag voor alle zoekers, dat het laatste werk van het Goddelijke, het openen van het laatste centrum in het primordiale wezen, is gedaan op 5 mei 1970. Het is de grootste verwezenlijking van alle spirituele gebeurtenissen in het universum. Het werd uitgevoerd met zeer grote zorg en aanpassingen. Het bevindt zich niet binnen de grenzen van het menselijk begripsvermogen, hoe de dingen werden uitgewerkt in de hemelen. Het is uw geluk en de liefde van God, die dit wonderlijk mirakel heeft uitgewerkt. Zonder dit gebeuren, zou het niet mogelijk geweest zijn om e op massaschaal realisatie aan mensen te geven. Men zou het hebben kunnen doen voor één of twee mensen hier en daar, maar zo’n grote massaontwaking zou niet mogelijk geweest zijn. Zoals jullie weten bevinden zich in de Sahasrara de zetels van de zeven hoofdchakra’s. Er zijn duizend nadi’s, of vlammen, zoals ze ook genoemd worden. En die hebben allen 16.000 krachten. Elke nadi houdt rekening met een bepaald type van persoon, en met de permutatie en combinatie van al deze nadi’s, wordt er voor alle menselijke wezens gezorgd. Van zodra de Sahasrara werd geopend, vulde de gehele atmosfeer zich met enorme vibraties en er verscheen reusachtig licht in de lucht. Dit geheel kwam op de aarde Read More …

Sahasrara Puja: Hoe Shri Mataji de opening van de Sahasrara ervoer London (England)

Sahasrara Puja. Dollis Hill, Londen (UK), 5 Mei 1979. Nederlandse vertaling versie datum 2024-0426 Dus vandaag is een heel, heel belangrijke dag, dat weet je; omdat in de geschiedenis van de schepping, tot aan de tijd van Christus, in het menselijke bewustzijn alleen het gevoel van wederopstanding werd gecreëerd, dat je kunt herrijzen of herboren kunt worden. Dat gevoel kwam bij hen naar boven. Mensen beseften dat het ons allemaal wel eens kan overkomen. Maar het gebeurde niet. Er heeft nooit actualisatie plaatsgevonden. Dat was een probleem. En zonder dat je de werkelijkheid binnengaat, waar je het ook over hebt, het klinkt fantasierijk. Je moet dus in de realiteit springen, in de waarheid. Dit is nog nooit eerder gebeurd en, zoals ik je al heb verteld, als het maar één of twee mensen is overkomen, maakt het voor de massa helemaal niets uit, en niemand accepteert het. En net als het kleine riviertje dat door de woestijn stroomt, verdwijnt het in de ijle lucht. Ook de waarheid, wat er ook werd ontdekt, heeft nooit wortels gehad. En allerlei grappige dingen begonnen met deze realiteit, die deze mensen predikten. Het zou dus het hoogtepunt zijn van het menselijk bewustzijn, waar hij één wordt met het Goddelijke. Dat hij één wordt met zichzelf. Het zou gebeuren. En ook dat zou gebeuren op het moment dat het meest opportuun was, het beste moment. Omdat, tenzij en totdat het menselijk verlangen heel sterk is, de menselijke wil heel sterk is en om de werkelijkheid vraagt, de Read More …