Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie (Location Unknown)

Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie

[tekst został przetłumaczony na podstawie artykułu napisanego przez Shri Mataji w 1979 roku]

Człowiek w swoich poszukiwaniach radości i szczęścia ucieka od swojego Ja, które jest prawdziwym źródłem radości. Uważa siebie za bardzo brzydkiego i nudnego, ponieważ nie zna swojego Ja. Ludzka istota poszukuje radości w pieniądzach lub w posiadaniu, we władzy lub w ograniczonej ludzkiej miłości, a w końcu i w religii, która również jest czymś zewnętrznym. Problem polega na tym, […]

List, Znaczenie Pujy (Location Unknown)

List, Znaczenie Pujy
Moja droga Nirmala
Wiele Błogosławieństw.
Otrzymałam twój czuły list. Mnie również bardzo radowała Navarati Puja.
Ale Puja jest także zewnętrzną ofiarą. Nawet twoje serce tak powiedziało. Ale powinnaś zrozumieć jak otrzymać nagrodę lub błogosławieństwo Pujy i jej prasadu.
Puja lub modlitwa rozwijają się w twoim sercu.
Mantry są słowami twojej Kundalini. Jeśli Puja nie jest wykonana z twojego serca lub Kundalini nie jest powiązana z recytacją Mantr, wtedy Puja staje się rytuałem. Jeśli jesteś w świadomości bez myśli w czasie Pujy, […]

Odręczne Notatki Shri Mataji – Rady dla Liderów (Location Unknown)

Odręczne Notatki Shri Mataji – Rady dla Liderów

(W 1992 roku Shri Mataji przekazała Yogi Mahajanowi ręcznie pisane notatki, aby przekazać je wszystkim przywódcom tamtych czasów. On zrobił kopie i wręczył je zgodnie z Jej instrukcjami. To są właśnie te notatki, które napisał wtedy Shri Mataji.)

Aby wyczuć, jak przebiega naturalny proces poprzez zasadę Kundalini, dla tej wiedzy liderzy muszą medytować i podążać za tym, co na ich własny temat dyktują im wibracje.

Po pierwsze, przed medytacją zróbcie siedem razy bandhan. […]

Kompilacja Guru (Location Unknown)

Cz1.
Miłość jest absolutnym prezentem. Największym Guru, jakiego mamy jest miłość, miłość Sahaj.
Cz2.
Guru Puja Kompilacja (1994, 1996, 1997, 2000) Aby stać się guru, przede wszystkim musicie posiadać wielkie poczucie przebaczenia. Aby nazwać siebie guru, musicie także dojrzeć do tego. Podczas tej Pujy do Guru powinniście zdecydować, jakimi kryteriami się kierować. Po pierwsze, guru nie może mieć pragnień, żadnych pragnień. Gdy tylko pojawia się jakiekolwiek pragnienie w waszym umyśle, powinniście powiedzieć: „Zapomnij o tym, po prostu o tym zapomnij”. […]