Duch, Uwaga, Umysł

Londyn (Anglia)

1978-02-20 Spirit, Attention Mind, Finchley Ashram, 64'
Download video (standard quality): Watch on Youtube: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

„Duch, uwaga, umysł” – ashram Finchley, Londyn,1978

Tak jak powiedziałam, Christine zapytała Mnie: „Czym jest nasze poddanie się?” Spytała też czy posiadamy wolną wolę, czy nie.

Macie swoją wolną wolę. Szczególnie ludzkie istoty, nie zwierzęta. Posiadacie wolną wolę wyboru pomiędzy dobrem a złem, prawością oraz nieprawością. Macie wybór, czy poddać się Duchowi czy nie: zostać zdominowanym przez własną wolę.

Zapytała: „Co oznacza poddanie się?”

Poddanie się następuje w trzech etapach. Szczególnie w tym kraju, gdzie ludzie myślą, racjonalizują, analizują. Ponieważ nie jest to łatwe. Jeśli potraficie to robić, w przeciwnym wypadku możecie robić to automatycznie. Zakładając, że Bóg jest pojęciem bazującym na waszych koncepcjach. Nie wiem jakiego rodzaju koncepcje macie na temat Boga, ale załóżmy, że macie pewne własne koncepcje, indywidualne. Każdy ma swoje pojęcie Boga. I możliwe, że czujecie, że jest Wszechmogący i wielki; kłaniacie się przed Nim bez myślenia. A tak nie może być.

Pierwszym punktem jest poddanie się poprzez racjonalne zrozumienie. Nikt z was nie jest nieświadomy, nie jest w podświadomości. Wszyscy jesteście bardzo świadomi tego co robicie i co wam się przydarza. Tak więc, kiedy widzicie, że „Boska Siła przepływa przeze mnie, wychodzi jako wibracje, wypracowuje” tak, że możecie nią manewrować, wówczas racjonalnie musicie poznać Wolę tej Boskiej Siły, która płynie. Ponieważ wasza wola wciąż nie jest zgodna z Wolą wibracji.

Jednak, gdy racjonalizujecie rzeczy, możecie nie robić tego, czego oczekują wibracje. Mam na myśli, że tak będzie na początku. Teraz, chcecie pójść w prawo, ale załóżmy, powinniście pójść w lewo – po co? Dla waszej korzyści, dla rozwoju, dla większego zrozumienia Boskości, dla rozpuszczenia waszego ego. Ego oraz wasza wola to są dwie różne rzeczy. To jest punkt, który myślę, że być może was martwi.

Sahaja Yogin: Tak

Shri Mataji: Teraz osiągnęliście ten punkt. Ego i wasza wola mają zostać poznane. Jak? Poprzez poznanie waszego „Ja”.

Czym jest wasze „Ja”? To jest Duch wewnątrz was. W porządku?

Jak rozpoznacie waszego Ducha? Ponieważ po Realizacji, On wibruje i mówi wam. Tak więc wasza wola staje się wolą waszego Ducha, nie zaś waszego ego; ponieważ macie również superego. Z waszym ego popełniacie błędy, nie rozwijacie się. Nic nie osiągacie z waszym ego. Nie ufajcie waszemu ego, nie pobudzajcie go, nie dawajcie mu władzy. Zamieńcie je na wolę waszego Ducha. To jest część w was.

Im bardziej poznajecie wibracje, ucząc się tego co do was mówią, czego was uczą, tym lepiej poznajecie waszego Ducha. Na przykład, dziecko używa przede wszystkim swoich rąk, kładzie rękę na gorącym talerzu i widzi, że jest gorący, następnie na zimnym talerzu i widzi, że jest zimny. Metodą prób i błędów uczy się tego co jest właściwe, a co nie, co jest czym. Właściwie uczy się co jest rzeczywistością. Tak naprawdę w gorącu i w zimnie nie ma nic takiego jak ”zło” i ”błąd” lecz jest rzeczywistość tego: to jest gorące, to parzy waszą rękę; zimno, które powoduje, że marzniecie.

W ten sam sposób, kiedy zaczynacie używać wibracji, wtedy zaczynacie poznawać swoje wyższe „Ja”. To jest pierwszy raz, kiedy używacie swojego wyższego „Ja”, ponieważ do tej pory Go nie poznaliście. Tak więc. wolna wola, aby poznać swoje „Ja” istnieje. Jeśli nie chcecie Go poznać, nikt was nie zmusi. Ta wolna wola musi zostać osiągnięta przez was.

Wewnątrz waszego „Ja” wolna wola aktywna jest poprzez wasze pozbawione ego „Ja”, nie jako ego lecz jako kompletny przed-świadomy umysł. Jest różnica pomiędzy przed-świadomym umysłem i ego. To zróżnicowanie powinno zostać pokazane, a wtedy będziecie wiedzieć, czym jest wolna wola i czym jest ego.

Wasz przed-świadomy umysł jest po prawej stronie i jest kompletnym prawym kanałem, rozpoczynającym się od waszego ego, do Mooladhary. Ten kompletny kanał jest przed-świadomym umysłem, nazywanym ‚mana’ w Sanskrycie. Ten przed-świadomy umysł jest koniem. Teraz wy również prowadzicie tego konia.

Zatem, która część prowadzi konia? To ta, która prowadzi nawet konia. To jest ego, czy to wszstko razem? Powinniśmy więc powiedzieć, że ego znane jest jako ahamkara – kompletna rzecz, ‘aham’ to ‘ja’, to jest…nie wiem jak to nazwać w języku angielskim? To ‘ja’ to robi. To kieruje ego. Można powiedzieć, że jest to cień waszego „Ja”.

Lub powiedzmy, ktoś kto cały czas was widzi. Nie jesteście połączeni z „Ja” lecz znacie jego głosy. To jest ktoś, kto obserwuje cały czas. Można stwierdzić, że jest to cień „Ja”, który rozciąga się w naszym bycie. Wiemy czego chce. Kiedy popełniamy błędy, wiemy, że je popełniamy. Kiedy kradniemy, wiemy, że kradniemy. To Światło jest tutaj przez cały czas. To jest właśnie „Ja”. Wiemy, że tutaj jest, ale nie ma drugiej strony, która jest dotykana. Wy widzicie projekcję tego w was, ale nie możecie dosięgnąć tego, skąd ona przychodzi.

Ono nazywane jest KshetrAgnya. I jest Tym, który zna pole, jest Znawcą pola. Jest to właściwie samo Ja. Ale Jego wizja w nas, wizja tego –  można powiedzieć, jest tym, co Ja nazywam cieniem – wizja Ja, której jesteśmy przez cały czas świadomi. I To obserwuje nas, nawet gdy jesteśmy sami, kiedy jesteśmy w towarzystwie, wszędzie – obserwuje nas. W Bhagavad Gicie nazywane jest KshetrAgnya. ‘Kshetra’ oznacza pole, a ten, kto jest Znawcą pola to KshetrAgnya.

Właściwie Znawcą jest „Ja”, ale poprzez Jego wizję, poprzez moc Jego wiedzy ono zna wszystko i my wiemy, że Ono jest. ‘My’ oznacza ego. Ego wie, że ktoś je obserwuje.

W Sahaja Yodze, wszystko co się wydarza, jest właśnie tą wizją, którą macie przez cały czas – staje się wibracjami: w tym sensie, że możecie mieć relację z tym punktem, z którego to się zamanifestowało. Nadążacie za Mną? Jeśli nie, powiedzcie.

To tak jak mamy [elektryczne] światło. To światło posiada aurę lub światło, które rozpościera się. Jak nazywacie to światło, które się rozpościera, poza tym światłem, które jest tutaj? Ja nazwę to po prostu cieniem, w porządku? W porządku?

Tak więc to światło, które się stąd rozpościera, wie co robicie i wy znacie siłę tego cienia. To jest jak cień w was. Wy wewnętrznie wiecie co robicie. I to ten cień przenosi wasze uczynki, również do Kundalini i osadza je tam. To jest to, co nazywacie czasami ”ludzką świadomością”. To światło jest ludzką świadomością, jak to nazywacie. Ale ego nie jest tym samym, ponieważ To potrafi widzieć ego, To potrafi widzieć superego. Ale to co mówicie jest ‘ja’ – to światło zamknięte w tym pokoju, przez świecę lub [elektryczne] światło, to co nazywacie ‘ja’ jest tym zamkniętym światłem. I ono wie o wszystkim i wy wiecie, że to Światło wie co robicie.

To [elektryczne] światło nie wie, jest przeciwnie, odwrotnie. To światło, które jest wewnątrz tego pokoju, nie wie co robicie, ale wy poprzez to światło wiecie, co jest w pokoju. Czy nadążacie za tym? To światło rozpościerające się w pokoju, ono nie ma świadomości, ale wy dzięki niemu wiecie, co jest w pokoju. Przeciwieństwem jest Światło „Ja”, Światło „Ja” wie co robimy i także my dzięki niemu wiemy, co robimy. Gdybyśmy byli nieświadomi, nie wiedzielibyśmy co robimy.

Tak więc to Światło lub aura tego Światła iskrzy w świadomym momencie. Jak to, można powiedzieć: przypuśćmy, że to jest przeszłość, a to jest przyszłość, a w centrum jest świadomy umysł i w tym świadomym umyśle widzicie światło wiedzy tego, co wiecie.

Sahaja Yogin: Świadomym umysłem jest „Ja”?

Shri Mataji: Nie, nie. Świadomy umysł jest obszarem, w którym Światło „Ja” czyni was świadomymi czym jesteście. Jak poświata światła, które przechodzi, można powiedzieć. Światło pochodzi od „Ja” i oświeca świadomy umysł. I świadomy umysł wie w świadomym obszarze, to Światło wie co robicie. I wy także jesteście świadomi tego Światła.

Gregoire: Jaka jest różnica pomiędzy umysłem przed-świadomym i świadomym w kwestii lokalizacji?

Shri Mataji: Lokalizacja jest taka: świadomy jest w centrum, a przed-świadomy po prawej stronie. W porządku? Przed-świadomy jest po prawej, świadomy w centrum.

Zatem przed-świadomy umysł, cokolwiek umysł przed-świadomy robi, my to wiemy w obszarze świadomego umysłu. To Światło daje nam tego świadomość. To Światło jest aurą „Ja”.

Sahaja Yogin: To jest jak lustro. Świadomy umysł jest lustrem dla przed-świadomego umysłu.

Shri Mataji: Widzicie, kiedy mówicie ”lustro”, to staje się jednostronne, w tym rzecz. Dlatego mówię: „To nie jest jednostronne lecz wielostronne”. Jeśli używacie tego jako lustra, wtedy musi być jednostronne, ale to nie jest tak, to jest ze wszystkich stron. Ta aura jest ze wszystkich stron. Lub, można powiedzieć, spada na krawędzie świadomego umysłu, przed-świadomego umysłu, podświadomego umysłu, do centrum i do świadomego obszaru. Ale to jest część – Światło. Świadomy umysł sam w sobie nie ma znaczenia, jeśli my nie jesteśmy świadomi. Świadomy umysł może spać, jeśli nie jesteście świadomi Światła. To „Ja” staje się Światłem, które do was przychodzi.

U ludzkich istot Światło jest o wiele jaśniejsze niż u zwierząt. Dlatego nazywam to Światłem. Tu nie chodzi wyłącznie o świadomy umysł, zwierzęta także go posiadają. Ale wasze światło jest inne niż ich światło. Wasza świadomość jest dużo wyższa i bardziej rozbudowana. Jak? Poprzez rozwinięcie waszych czakr.

Powiedzmy, na przykład, można powiedzieć,  nawet odbicie, można powiedzieć, że w centrum jest światło, i wszystkie ściany je odbijają tak, że możecie użyć tych samych fal. Lub przypuśćmy, to jest świadomy umysł,  wszystkie ściany są świadomym umysłem. Tak więc światło jest w centrum i to światło jest odbite na tych ścianach. Teraz weźmy świadomy umysł ludzkich istot, przypuśćmy, że są te ściany i one ewoluowały i rozwinęły się do takiego punktu, iż widzą co robią złego i same potrafią to zobaczyć.

Jeśli utrzymujecie te ściany jasne i czyste, mam na myśli świadomy umysł, co oznacza, że jesteście uważni jak postępujecie z waszym świadomym umysłem, wówczas utrzymujecie ściany absolutnie czyste i wtedy odbicie jest bardzo czyste. Ale wciąż relacja pomiędzy ścianami i światłem nie jest ustabilizowana, i vice versa. Tak się dzieje, ponieważ światło zna ściany. One również wiedzą, że światło wie o nich wszystko. Ale relacja w tym sensie, że światło nie może zrobić nic z „Ja” i „Ja” nie może zrobić nic ze światłem. Nadążacie?

Ale to światło istnieje. Ono istnieje. Ono mówi wam o rzeczywistości. Mówi wam:  „Tym jesteście. Tu jesteście. To jest wasza pozycja”. To światło mówi wam to. To jest KshetrAgnya, ten który zna pole. Po prostu mówi do was. Przedstawia wam to wyraźnie:  „Jesteście tutaj”. Macie plamy na waszych ścianach. Zniszczyliście wasze ściany. “Odbicie nie jest właściwe” lub „Odbicie jest właściwe”, jeśli jesteście w porządku. Im jesteście lepsi, tym lepsze jest światło i nie ma konfliktu. Dlatego mówiłam, żebyście byli w centrum.

Teraz, można powiedzieć, że uwaga jest w ścianach. Wasza uwaga rozprzestrzenia się na ściany, tak? Stąd to działa. Działa wewnątrz i na zewnątrz. Uwaga działa na zewnątrz, jak wiecie, bardzo łatwo jest działać na zewnątrz. Ale wewnątrz działa tylko na ile wie, że „Ja wiem wszystko co mówię”. Czy nadążacie za tym?

Uwaga jest na ścianach. Ludzka uwaga jest na ścianach. Ta uwaga wie, że jest światło wewnątrz i ona puszcza to światło, na ile to możliwe, na zewnątrz; więc może rozciągać to światło na zewnątrz. W sensie, iż przypuśćmy, osoba nie jest zrealizowana, ale jest dharmiczną osobą, więc jej światło jest całkiem w porządku, nie ma problemu. Ona nie ma żadnych konfliktów. Jest dharmiczna. Jest miłym, religijnym człowiekiem i wie, że jest światło, wie. Nie ma konfliktu między nią a światłem. Tak więc aura jest absolutnie ładnie umiejscowiona. Lub przypuśćmy, że istnieje konflikt między tym a tym: aura będzie zakłócona. Ale właściwie nie ma zakłócenia w samym świetle. Ale z powodu tych ścian może wyglądać znowu na zakłócone. Ponieważ, jeśli światło wpada na coś, tak jak widzicie wodę i ona nie jest jednostajna, to jest poruszone, tak? Jeśli uwaga nie jest stała, wówczas obraz światła jest mętny. I światło wyrzucane na zewnątrz staje się mętnym obrazem tego światła. Tak?

Teraz wracamy do świadomego umysłu.

Świadomy umysł jest tym, którego obszar ma bardzo zredukowany czas, bardzo krótki czas. Między przyszłością i przeszłością jest mało czasu – bardzo mało czasu. W sanskrycie nazywa się to vilamba. Oznacza to bardzo, bardzo, bardzo mało czasu. I nie możemy się tam zatrzymać. Tak więc, gdy w tym obszarze nagle dotykacie tej aury, można powiedzieć światła, wtedy widzicie. Wtedy wiecie co to jest.

I ponownie myślicie o przeszłości lub o przyszłości. W tamtym czasie wiecie o czym myślicie. Ale wtedy przechodzicie do świadomego obszaru i myślicie: „Och, tak myślałem, że nie powinienem tego robić”. Ponieważ wy poruszacie się cały czas na falach. A pomiędzy nimi jest świadomy umysł. Jest go bardzo mało, bardzo mało, z początku. W porządku?

Teraz, poniżej tego jest nieświadomy umysł, można powiedzieć. Właściwie on jest ponad, ale można powiedzieć poniżej, po prostu teraz, aby wyjaśnić to. Tak jak  fale rosną w ten sposób, w ten sposób, że pomiędzy nimi jest mała  szczelina. I tam,w świadomym umyśle dotykacie tego światła nieświadomego umysłu. Tak więc nieświadomy umysł, to co nazywamy nieświadomym umysłem jest tą aurą światła Ja. Tak więc w każdym świadomym momencie jesteście świadomi waszego nieświadomego umysłu. Świadomi w sensie, że wiecie, że nieświadomy umysł wie, to dlatego.

To naprawdę zdumiewające jak to jest zrobione! Na przykład, można powiedzieć tak: natrafiacie na jedną falę, znajdujecie to tutaj, ” O, tak, wiem wszystko  o czym myślę”. Wtedy znowu wracacie do myślenia, myślenia, myślenia. I ponownie wracacie do świadomego umysłu, „O tak, wiem o czym myślę”. Nieświadomy umysł wie. To jest światło nieświadomego umysłu. Możecie zobaczyć, że on odczuwa jak fale. W porządku? Nadążasz Bogdan?

Próbujcie nadążać, wówczas będzie miło.

Teraz nie zadawajcie pytań. Po prostu spróbujcie nadążać, ponieważ to jest subtelny temat i jeśli musicie zrozumieć to co jest subtelne, muszę zastosować analogie, które nie są subtelne, więc nie zgubcie się w analogiach. Po prostu próbuję wam powiedzieć, jak zrozumieć co jest nieświadomym umysłem wewnątrz nas i gdzie jesteśmy usytuowani, jeśli chodzi o świadomy umysł. Krawędź nieświadomego umysłu, jest nieświadoma – jego krawędź. Tam jest także uwaga. Teraz, co się dzieje, jeśli się poruszycie, to znaczy wasza uwaga. Uwaga  przesuwa się raz w kierunku przyszłości, raz przeszłości. Teraz uwaga idzie tak. I w  świadomym umyśle, nagle stajecie się świadomi tego. Wasza uwaga staje się świadoma, „O!” w przeciwnym razie po prostu myślicie, myślicie, myślicie, w ten sposób. Ale gdy ponownie dotykacie świadomego umysłu, znowu stajecie się świadomi. Ponownie poruszycie się w ten sposób, wtedy zgubicie się, i ponownie stajecie się świadomi. Teraz, to światło pochodzi skąd? Pochodzi od „Ja”.

Gdzie w tym jest ego i superego?

Teraz, ta fala jest przeszłością, a ta przyszłością. Tak więc przez cały czas poruszacie się od przeszłości do przyszłości, od przeszłości do przyszłości, w ten sposób. Ale w tym skakaniu jest trochę czasu pomiędzy, w którym jesteście świadomi. I za każdym razem, gdy tak poruszacie się od jednego do drugiego – przed Realizacją, mówię, wszystko o czym mówię, jest przed Realizacją – jesteście świadomi tego, że jest coś pod przepływem, coś co wie gdzie i jak skaczemy, to czy tamto. Poruszacie się tą drogą, tamtą drogą, tą drogą, tamtą drogą, cały czas widzicie – naprzód, w tył, cokolwiek to jest. Ale poruszacie się tą drogą.

Możecie ujrzeć ruch świadomego umysłu, ale to jest ułamek sekundy, ułamek sekundy – przed Realizacją. Nadążyliście za tym czy nie, przede wszystkim? Wyjaśniłam to bardzo jasno czy nie? Tak więc przechodzimy dalej.

Uwaga porusza się  na ostrzu. Można powiedzieć, że uwaga jest innym światłem lub innego rodzaju – będącą  ludzką stroną tego co porusza się stąd – energią. Ponieważ uwaga jest inną energią, która porusza się w ten sposób, na ostrzu. Jest generowana przez waszą wątrobę. Ta energia wytwarzana jest przez waszą wątrobę. I ta uwaga wychodzi i jest jak bardzo cienkie ostrze, można powiedzieć.

Tak więc uwaga rejestruje gdzie jesteśmy. Ale kiedy porusza świadomy umysł, staje się świadoma czym jesteście – „To jestem ja”. Może podczas, gdy kradniecie nie jesteście  świadomi, ale kiedy już ukradniecie, nagle zawracacie, „O Boże, zrobiłem to!” I stajecie się tego świadomi. Tak więc uwaga tak się przemieszcza, iż sprawia, że stajecie się tego świadomi .

Teraz, ludzka uwaga rozwinęła się na krawędzi przed-świadomego i pod-świadomego umysłu. Nadążacie czy nie? Na krawędziach. Ludzka uwaga…

( Shri Mataji przerwała mówienie, aby zapytać w Hindi o zdrowie kogoś, kto właśnie przyszedł).

Shri Mataji: Aaye, baitho. Aa jao ( znaczenie: chodź, usiądź).

Aby wam to wyjaśnić……Tutaj  jest nieświadomy umysł. Tak? A to jest prawa strona,  to co nazywacie przed-świadomym umysłem oraz  pod-świadomy umysł. Uwaga jest pomiędzy, połączona z nieświadomym umysłem – jak możecie to nazwać. Ale  nieświadomy umysł u zwierząt pokazałam w ten sposób [na diagramie – dopisek]. Po prostu, aby pokazać, że to jest nieświadomy umysł, pokazałam to w ten sposób.  Ale właściwie wiecie, że  nieświadomy umysł jest częścią tego  w Kundalini i częścią tego wyżej. Tak to jest, po prostu, żeby wam to pokazać, pokazałam wam to mówiąc, że możecie  nazywać to aurą Kundalini. Teraz jest to łatwiejsze do zrozumienia, tak?

To jest tak, uwaga jest rozprzestrzeniona, wszędzie. A ten obszar powiększyłam, on nie jest taki duży, powiększyłam go [na schemacie]. To jest obszar świadomego umysłu, który jest bardzo małym obszarem. A ta część to ego, superego jest tu. Tutaj jest świadomy umysł.

Sahaja Yogin: To jest w głowie?

Shri Mataji: Nie, nie, nie! Jest w ludzkiej istocie, całkowita kolumna, kompletna rzecz, mówię wam. Ida i Pingala. To jest Pingala, a to jest Ida. Na krawędzi, widzicie?? A w środku jest świadomy umysł. Jest to bardzo mały obszar.

Teraz, co się dzieje, że jest tutaj Kundalini. Dobrze? Jest także nieświadomy umysł, część nieświadomego umysłu. I można powiedzieć, że jest tutaj nieświadomy umysł. Pokazałam wam, że tutaj jest „Ja”. I „Ja”, miejsce Sadashivy jest tutaj. I  widzi, widzi stąd wszystko. I wychodzi. Wasz Duch wychodzi, krąży i widzi was. Jest na głowie, przebywa na waszej głowie, również w waszym sercu,  ogląda was dookoła. Wie, przez cały czas wie o was. I to światło jest tutaj i  również jesteśmy  tego świadomi. Wiemy, że to światło nas rejestruje. Jesteśmy tego świadomi. Jesteśmy przez cały czas świadomi, że to światło dostaje się i migocze w tej małej poświacie światła, można powiedzieć, w świadomym umyśle.

Tak więc jesteśmy świadomi tego, że to światło  nas zna. To, co robimy, poprzez unoszenie Kundalini to….(przerwa w nagraniu)…..wypycha to i kieruje na to uwagę. Tak więc zostaje ustabilizowana relacja pomiędzy Duchem a waszym „Ja”. Jeśli możecie pomyśleć, jeśli możecie uczynić to małym, Kundalini czymś małym, przypuśćmy, że ja uczyniłam to dużym tak, że Kundalini unosi się, dotykając uwagę w ten sposób, wszędzie, dochodzi tutaj, skupia światło, staje się jednym.

Jogin: Ponieważ uwaga jest na całym Nadi od Mooladhary w dół, nie w umyśle

Shri Mataji: co?

Jogin: uwaga

Shri Mataji: Nie, nie. Uwaga nie jest jedynie w umyśle, jest wszędzie i wytwarzana jest przez waszą, wytwarzana, mam na myśli, że nie powinniśmy mówić, że jest wytwarzana lecz zaopiekowana, podtrzymywana lub nadzorowana przez waszą wątrobę. Ale poprzez ewolucję umysłu, gdy umysł wzrasta, uwaga się polepsza. W zwierzęciu uwaga nie jest taka. Jest po prostu prostą linią, odtąd dotąd.

Tu uwaga staje się szersza, większa i inteligentna. I  ma obie te rzeczy w pełni rozwinięte. U zwierząt składa się po prostu z paru warstw, rozumiecie, i  one są w prostej linii. Widzicie,  to nie pojawia się u zwierząt. Kiedy ego i superego spotykają się, ona wypracowuje się. Z powodu tego zamknięcia  rozwija swoją własną świadomość. Poprzez to zamknięcie rozwija się sama, jak to Gregoire powiedział, jak jajko. Zostaje uformowana skorupa i  rozwija się wewnątrz tak, że jest samowystarczalna.

Dla jej rozwinięcia używacie waszego ego i superego. Ale jeśli robicie to w równy sposób, trzymając się centrum, to nie ma wzrostu po tej lub po tej stronie. Teraz, co to jest ego? To jest wybrzuszenie tutaj. A czym jest superego? Wybrzuszenie tutaj. Rośnie  wybrzuszenie jak wzgórek, powstaje wybrzuszenie  [śmiech].

Rozumiecie? Teraz nie ma sensu naciskanie tego lub robienie czegokolwiek innego. To co powinniście robić, to  jest kładzenie uwagi tutaj w centrum – centrum.

Tak więc z powodu dharmy, dharma jest tą, która  utrzymuje to wybrzuszenie tutaj, przyczepione. Tak, że właściwa droga wchodzi, wybrzuszenie jest do Nabhi, tak, że odpady i wszystkie te rzeczy odpadają i wy tak trzymacie. Taka jest właściwa, wrażliwa osoba. Ale zazwyczaj tak nie jest. Zazwyczaj stoi to pod znakiem zapytania i osoba spędza czas po jednej stronie. Zazwyczaj osoba nie jest taka. To pojawia się jak, to znaczy, na Zachodzie mówię,  to jest przywiązane jak do kołka! I to jest jak [niejasne]. Teraz, jak to wyjąć? Tutaj? Tą ręką? To jest tak. Teraz rozumiecie co mam na myśli. Teraz to jest jasne? Uwaga, nad – świadomość? To jest trudny temat. To jest trudny temat. Rozumiecie mentalnie.

Ponadto, uwaga Boga nie jest taka jak wasza. Widzicie, wasza uwaga jest czymś dużo większym od zwierzęcej, że nie możecie? Ale uwaga Boga jest wielokrotnie dynamiczniejsza niż wasza. Tak więc, kiedy stajecie się [jednym] z Tym, Ta uwaga staje się waszą uwagą – zaczyna przepływać przez was. Tak, że tworzy się w inny sposób; jest Boską energią, a wy zaczynacie otrzymywać wibracje w dłoniach.

Kiedy zaczynacie pierwszy raz, w świadomym umyśle, to zaczyna płynąć i rozwijacie tutaj pewnego rodzaju osłonę można powiedzieć i zaczynacie czuć wibracje. Ale kiedy ponownie pójdziecie tą drogą odrobinę dalej, to się zatrzyma; lub tą drogą, zatrzyma się. Znowu przejdziecie do centrum i stopniowo pozwolicie powiększać się tej przestrzeni.

Teraz jest to, co jest oddaniem – przestrzeń się powiększy. Ponieważ nie pozwalacie wypracować się ego lub superego, a po prostu pozwalacie przestrzeni się otworzyć i światło zaczyna działać.

Jogin: To jest tak, jak w muzyce indyjskiej, kiedy oni idą w ten sposób i wracają do nuty. To zrobiłaś właśnie teraz.

Shri Mataji: „Sum” to się nazywa – Sum. Sum właściwie oznacza „równy”, Sum. Tak jak idą do tego punktu, pierwszego punktu, w muzyce indyjskiej grają, 14 nut, to jak powiedzenie 16, 16 uderzeń. Idą 16 do 10 i wracają z powrotem do tego samego punktu. To samo, trzeba spotkać się w tym samym, i to jest to co widzicie. Tak więc „sum” oznacza równy. Ten punkt, gdzie wszystko musi się spotkać.

A kiedy wszystko jest otwarte, właściwie tu pokazałam wam jak, ale jeśli umieścicie  czakry pomiędzy powiązane z tym punktem. Ta uwaga idzie i jest właściwie połączona z czakrami tutaj, tak, że Kundalini przechodzi przez czakry. Możemy zobaczyć, że czakra jest tutaj i tutaj i tutaj  i tutaj.

Kiedy pozwolicie tej przestrzeni bardziej się powiększać, wtedy dzieje się to, że czakry także się otwierają. W tych czakrach są wasze własne Bóstwa. One mają swoja własną właściwość i są jednym z tym. Tak więc to działa w harmonii, i dlatego [niejasne]

Ale samo opuszczenie tej przestrzeni oznacza oddanie, w normalnym tego słowa rozumieniu. Ponieważ jest tu dynamika. Dynamika jest wszechprzenikająca,  wypracowuje. Jasne? Wszystko jest dobrze.  Wykonuje swoją pracę. Jest tutaj. Ale problemem jest to, że wasza uwaga nie rozwinęła tej subtelności, która ma wejść w was. Kiedy staje się tak subtelna – tylko ludzkie istoty mogą się tym stać – wtedy się  otwiera. Właściwie Kundalini dodaje tę subtelność do niego, systemu subtelnego, po czym go unosi. A  następnie subtelność zostaje uruchomiona, dając wam wewnętrzną warstwę subtelności, i to staje się jednym, subtelne razem z tym i  zaczyna przechodzić przez subtelne obszary, wtedy rozpoczynają się wibracje.

Im bardziej rozszerzacie tą część, tym bardziej stajecie się jednym z tym. Czym? Stajecie się „Ja”.

Teraz, to „Ja”, tutaj, to „Ja” jest jądrem w ciele, a to ciało jest komórką w większym ciele. Tak? Tak więc stajecie się jednym z Wszechprzenikającą Siłą, która jest Wolą Boga,  która jest znana temu „Ja”, jądru można powiedzieć. Każde „Ja” wie czego chce Bóg, całkowicie.

Gdy tylko pozwolicie waszej tzw. „wiedzy” troszeczkę zniknąć, to Prawdziwa Wiedza zacznie wlewać się w was i wtedy, och, możecie rozkazywać! Wtedy możecie mówić co chcecie i to się po prostu wypracowuje. Ale z powodu tych bardzo starych rzeczy w was, tej wewnętrznej warstwy nowego bytu,  trudno jest w pełni rozpoznać  tą wewnętrzną warstwę . Jeśli by tak było, wtedy byliście po prostu tutaj, nie byłoby żadnego problemu z oczyszczeniem, wszystko byłoby oczyszczone.

To  światło, kiedy płynie, przepływa przez wszystkie czakry i wychodzi. Pierwsza pojawia się Kundalini, otwiera czakry, robi miejsce i rozszerza je. Również poprzez Jej pojawienie się, ukazuje  się trochę wewnętrznej warstwy.

Ale kiedy ona  zaczyna wlewać się, przykrywa ją bardziej. Ale nie przykrywa jej bezpośrednio, tylko przechodząc przez czakry. To dlatego wasze czakry muszą być oczyszczone. Ponieważ przejście jest przez czakry, tutaj są wszystkie otwarte czakry. Tak? Nadążacie za tym?

Dzisiaj, jak wiemy, jest dzień urodzin Mahometa. I musimy zrozumieć, że wszystkie te inkarnacje przyszły w różnym czasie. Wszystkie przybyły w różnym czasie. Przybyli jako kontynuacja procesu ewolucji człowieka. Nie ma mowy o żadnym konflikcie, czy czymkolwiek takim związanym z  nimi. To nie podlega dyskusji. Widzicie, ludzkie istoty nie mogą tego zrozumieć, ponieważ one tworzą konflikt, są zbudowane dla konfliktów, kiedy to się zamyka. Tak więc Oni po prostu przybyli na tę ziemię niczyją. Przybyli jako inkarnacje na tę ziemię, wszyscy oni. On (Mahomet) przyszedł po Chrystusie. Widzicie Jego pozycję. Ponieważ Chrystus przyszedł jako inkarnacja, będąca  Boskim Synem, Synowskim aspektem  Boga. I mówił o przebaczeniu. Doktryna chrześcijańska podjęła to cierpienie. I Chrześcijanie muszą cierpieć. Tak więc wszyscy Chrześcijanie muszą cierpieć. Jest to coś czym jesteście napiętnowani. Jeśli ktoś zabija, wy to akceptujecie. Ktoś chce was zranić, wy musicie to zaakceptować. „Wy musicie cierpieć”. Nawet jeśli nie cierpicie, musicie sobie zadawać cierpienie.

Ta zabawna doktryna, każdy jest zdziwiony: „Skąd oni to wzięli?” Chrystus nie cierpiał. On nie może cierpieć. Jak Oni mogą cierpieć? Gdyby mógł cierpieć, jak mógłby być Synem Bożym? Nie mógłby. To był po prostu spektakl. Właściwie Jego przesłaniem było zmartwychwstanie. Ale chrześcijanie zaczęli używać tego, jako cierpienie: tak więc One [Bóstwa] powiedziały: „O Boże, co teraz  robić?” Tak więc powiedzieliśmy, musimy wysłać teraz  Kogoś innego: „Kogo wyślemy?” Kogoś, kto będzie w stanie nauczyć ich, że nie ma cierpienia. Musicie bronić tego, musicie walczyć! Jak sprawiono, żeby cierpieli.

Tak jak, powiem wam, przyszedł ktoś z Muktananda na mój program, straszny, chory człowiek. Przyszedł i zaczął mówić wszystkie te rzeczy. Tak, że Sahaja yogini, Modi i wszyscy inni zezłościli się.  Mówił: „Pobijemy was, jeśli się nie zamkniecie!” I on zaczął  mówić: „Ty jesteś taki, ty jesteś owaki”. Na to Modi powiedział: „Nic nie mów do naszej Matki, bo Cię pobijemy!” A on na to: „Jesteście Sahaja yoginami, powinniście to znieść”. On odpowiedział: „Jolly, świetnie, zniesiemy cię na zewnątrz” „Wyrzuć go”.

I Ja powiedziałam: „Teraz. I daj mu dwa kopniaki! Teraz, wyrzuć go, natychmiast! Jeśli powiedziałby coś do Matki Chrystusa, On wziąłby ten sam krzyż i porządnie pobił ich wszystkich. Dlatego to zostało zaaranżowane, bo nic nie powinno zostać powiedziane przeciwko  Matce Chrystusa, ponieważ jest to drażliwa kwestia. I w  tej kwestii On [Chrystus] nigdy nie pójdzie na żadne kompromisy.

Tak więc, ta głupia idea, że wszyscy religijni ludzie mają cierpieć. No i po co ta religia? Po co macie mieć religię? Uważam, że jeśli musicie cierpieć na konto religii, to lepiej nie mieć tej okropnej religii! Widzicie, to jak zakupienie owocu – Cierpienie. Nie! Gdzie to zostało powiedziane? Ja nie wiem. Gdzie w Biblii zostało powiedziane, że „wszyscy chrześcijanie mają cierpieć?” Nie wiem skąd wy to wzięliście!

Jogin: Jest opisane w Biblii, że Jezus powiedział do młodego mężczyzny: „Jeśli chcesz iść ze Mną, weź swój krzyż”, czy coś takiego.

Shri Mataji: W porządku. To nie znaczy, że macie cierpieć. Jeśli chcesz iść ze Mną, weź swój krzyż. Co oznacza krzyż? Wiecie, że jest to symbol niewinności. Ja mówię, weźcie swój krzyż, ponieważ jeśli tu przychodzicie, tacy jacy jesteście, musicie zostać uformowani, sprowadzeni do właściwej równowagi, tak więc, odrobinę cierpicie. Kiedy próbujecie sprawdzić czyjeś wibracje, dostajecie odrobinę tego pieczenia i tych wszystkich rzeczy. To nie jest odpowiednie rozumienie: „Noście swój krzyż” Czym jest wasz krzyż?

Mam na myśli, że to jest absurd, mówię wam, to całe rozumienie Chrystusa. Macie tą Wielką Osobowość za nic, absolutnie! On przybył tu, aby nauczyć was cierpienia? Mam na myśli, że jak  możecie tak myśleć! Jakich  mózgów i inteligencji używają ci wasi  „wspaniali”  księża, gdy mówią: „On przybył, aby nauczyć was cierpieć”.

Joginka:  prawdopodobnie czują się naturalnie nieszczęśliwi i myślą, że inni też powinni.

Shri Mataji: [śmiejąc się] Nie, nie, ale kazanie jest takie: „Macie cierpieć”. Nawet jeśli przyjmujecie taką pozycję. Można powiedzieć, że jeśli jest tak, że ktoś mówi wam coś złego, to wy po prostu się tym nie przejmujecie, nie przejmujecie się. Ale dlaczego cierpieć? Cierpienie oznacza, że się przejmujecie! W przeciwnym razie po prostu nie przejmujecie się.

Jogin: Myślę, że to jest po prostu usprawiedliwianie bezsilności. Myślę, że to jest tak. Ponieważ nie byli w stanie zrobić niczego. Księża nie byli w stanie, widzieli dookoła cierpiących ludzi i nie potrafili im pomóc, więc powiedzieli: „Akceptujcie swoje cierpienie i cieszcie się nim”.

Shri Mataji: Cieszcie się cierpieniem? Nie, to bezsensowna doktryna, absurd.

Joginka: Pierwotna idea była taka, żebyśmy ofiarowali cierpienie Bogu, ale  zostało to wykoślawione, iż mamy czuć się nieszczęśliwi .

Jogin: cierpienie było czymś w rodzaju tapas

Shri Mataji: tapah

Joginka: Jakiekolwiek cierpienie przychodzi do nas, musimy zaakceptować je i ofiarować Bogu

Shri Mataji: widzicie, nie chciałabym, abyście mówili, że to jest ofiarowanie, czy coś takiego. Imię Boga, czy sam Bóg jest pociechą dla was. Widzicie, boli was żołądek, kiedy kierujecie dłonie w moją stronę, przypuśćmy, że macie się dobrze. Skończone! Co wy Mi ofiarujecie? Nie zamierzam niczego brać.

To jest zupełnie coś innego. Cierpienie i Bóg to dwie różne rzeczy. Bóg jest Tym, który leczy wasze cierpienie. Czym jest 23-ci Psalm? Mówi, że cierpicie? Skąd przybyła tak popularna doktryna? Nie wiem skąd, że my wszyscy powinniśmy cierpieć. Zawsze obiecywano, że pomoże się tym wszystkim, którzy cierpią – „błogosławieni są ci”.

Gregoire: Mataji, gdybyś nigdy nie przybyła… ok, jedno życie wcześniej…

Gavin Brown: Przypuśćmy, że nigdy byś nie przybyła…

Gregoire: Nie! Powiedzmy, jedno życie wcześniej…

Gavin Brown: …nigdy nie zrozumielibyśmy, co Chrystus miał na myśli.

Gegoire: i my cierpimy, ponieważ dookoła jest nieporządek. Jedyną możliwością, aby to zrozumieć, jest to, że nasze cierpienie  ma znaczenie. I tylko w ten sposób możemy myśleć, że nasze cierpienie ma znaczenie…

Shri Mataji: Znaczenie jest proste, cierpicie z powodu waszych błędów!

Gregoire: To nie pomaga!

Shri Mataji: To jest bardzo proste, wiecie. To bardzo, bardzo proste. Po jednej stronie postawcie was, ludzkie istoty, po drugiej, Boga, tak? Podcinacie sobie wzajemnie gardła – czy Bóg powiedział wam, abyście podcinali sobie gardła?

Jeśli jest wojna – to kto? Bóg stworzył wojnę? Również fizycznie, jeśli zaniedbujecie się, robicie te wszystkie rzeczy, cierpicie! Kto was prosił, żebyście czytali tyle książek? Przede wszystkim, kto was prosił o stworzenie tylu książek? Co wy wiecie, żeby tworzyć tyle książek? To jest to! To wy robicie to wszystko, i teraz  zmierzacie się z tym!

Prosił was Bóg, żebyście napisali tyle książek, czytali je i trenowali siebie? Kto was prosił, żebyście czytali Freuda? Ale wewnątrz was, On cały czas mówi do was. On z was  nie rezygnuje. Prowadzi was cały czas. Jedyne, co powinniście robić, to akceptować Jego wskazówki.  On mówi cały czas do was. „To jest złe, za dużo tego robisz”. Możecie nawet zobaczyć swoje ego, czego chcecie więcej? Jeśli wiecie, że wasz koń jest szybki,  dlaczego nie sprawić, aby poruszał się wolno? Jeśli nie osiągacie swoich celów, to dlaczego nie zredukować  ich trochę.

Powiedział wam Bóg, że za te wszystkie rzeczy macie cierpieć, cierpieć? Czy Bóg powiedział do tego, który popełnił grzech : „Popełniłeś ten grzech?” Musi gdzieś pójść w pośpiechu, musi pójść…[przerwa w nagraniu]

…Jest Bóg i  wiemy również, że jest  w nas odbity, w naszym sercu jako Duch, jako Atman, jako „Ja”.

Teraz, kiedy wiemy o trzech kanałach, które w nas pracują, Mahakali, Mahalakszmi i Mahasaraswati. Trzy moce Ida, Pingala i Sushumna, które tworzą umysł podświadomy, przed-świadomy i świadomy, pracują w naszej świadomości. Co oznacza, że jesteśmy tego świadomi. Jesteśmy świadomi naszego Lewego i Prawego, to jest Ida i Pingala sympatycznego systemu nerwowego. Nie jesteśmy świadomi parasympatycznego. To znaczy, że możemy zwiększyć tempo bicia naszego serca, naszego oddychania, ale nie możemy zmniejszyć. Zmniejszenie, i cokolwiek możemy nazwać obniżaniem tempa jest robione przez parasympatyczny. Parasympatyczny jest aktywny, ale my nie jesteśmy tego świadomi, co znaczy, że nie mamy nad tym kontroli.

Duch, który jest Bogiem odbitym w nas, przebywa w sercu.

Manifestacja Ducha w naszym sercu kontroluje parasympatyczny. Ale ten Duch jest odbiciem Boga Najwyższego w naszym sercu jak w lustrze. I Boska miłość będąca światłem Boga, jest odbita w nas, poprzez odbicie Ducha jako nieświadomy umysł.

Tak więc w nas jest obszar, którego nie jesteśmy świadomi. Dlatego nazywany jest nieświadomym. Ten obszar leży tak daleko od naszego świadomego umysłu, że nie możemy go kontrolować. Nie jesteśmy świadomi, ale on działa poprzez aktywność parasympatyczną. Dam wam porównanie jak on działa: Przypuśćmy, że jest moc, która gdzieś pracuje, i działa tutaj poprzez  elektryczne  światło. Nie widzicie pracy tej mocy lub fabryki lub miejsca  gdziekolwiek jest wytwarzana ta moc, ale widzicie manifestację tutaj i dostrzegacie światło.

Ale przypuśćmy, że nie widzicie ani światła, ani  lampy, ani fabryki, lecz ma to wpływ na was – taka jest sytuacja ludzkiej istoty. Normalna ludzka istota, która nie jest zrealizowaną duszą nie jest świadoma tej fabryki, którą jest Bóg, światła, które ma, nie jest świadomy tej lampy, jaką ma w sercu, jak również nie jest świadomy światła, które ta lampa emituje. Ale to działa.

Tak więc nieświadomy umysł jest niczym innym jak projekcją Woli Boskiej poprzez światło Boskiej miłości.

Wciąż daję to porównanie, które jest bardzo dobre i odpowiednie, że: są dwie moce wewnątrz nas, jedna po lewej, druga po prawej stronie, jesteśmy ich świadomi oraz je używamy. Prawa, którą używamy jest w absolutnej świadomości. Lewa używana jest jako podświadomy umysł i czasami, gdy bierzecie narkotyki lub coś takiego, wtedy idziecie również do pod-świadomego umysłu. Tak więc możecie także być świadomi obszaru pod-świadomego. Tak więc już jesteście świadomi prawej strony,  i czasami pod-świadomego kiedy próbujecie stać się jego świadomi.

Tak więc te dwie moce wewnątrz nas, wibrują cały czas falami i w punktach, w którym się spotykają tworzą pulsowanie lub można powiedzieć centrum.

W stworzonym centrum umiejscowione są Bóstwa, ale my nie widzimy światła, nie czujemy ani nie jesteśmy świadomi Bóstw. Bóstwa są prawie uśpione!

Kiedy unosi się Kundalini….teraz Kundalini jest pod-świadoma. Będziecie zdumieni, że Kundalini jest mocą Mahakali. Ona jest absolutnie czysta, w najczystszej formie, ponieważ nie jest używana. Można powiedzieć, że część jest używana w nas, w naszej podświadomości. Część wody trzymaliśmy oddzielnie i dotąd nie używaliśmy. Przede wszystkim używamy pod-świadomą wodę i przed-świadomą, brudzimy ją i wyczerpujemy. Wtedy ta przechowywana moc unosi się i wykonuje ostatnie oczyszczanie. Ale kiedy unosi się, wytwarza trzeci nurt. Ten trzeci nurt, kiedy Ona się unosi, wciąż nie posiada światła. Ale kiedy osiągnie Sahasrarę i przebije ją, wtedy staje się jednym z Uniwersalną Świadomością. Bo czym jest Bóg? Jest Tym, który kontroluje Uniwersalną Świadomość. Jest Kontrolerem Uniwersalnej Świadomości.

Ona emituje światło i kiedy Kundalini unosi się, otrzymuje ten płomień. Tak więc teraz budzą się wszystkie Bóstwa. Teraz możecie powiedzieć: „To jest w sercu, Mataji”, mówicie, że to jest tutaj. Ludzie myślą, że to jest pomieszanie. Ale właściwie to jest Wszechprzenikające. Powiedzmy, że Bóg jest jądrem lub fabryką, która ma światło wszędzie i jest odbity w sercu. I kiedy wasza Kundalini, szczególna, indywidualna Kundalini dotyka tego, wtedy  światło obejmuje to miejsce, wtedy w sercu zostaje zapalony Duch i on emituje, manifestuje, projektuje. A jego projekcjami są  wibracje.

Tak więc, poprzez to, poznajecie Wolę Boga. Poprzez to macie dialog z Bogiem i rozumiecie czego On chce. I to, czego On chce, wy wiecie. Są trzy cechy Boga, które możecie poprzez to  poczuć.

Jeden: Czym jest Prawda. Zadajecie pytania, jeśli pytacie o coś i odpowiedzią jest „tak”, otrzymacie zbyt dużo wibracji. Jeśli „nie”, wibracje obniżą się. W ten sposób możecie sprawdzić, co jest właściwe, a co błędne. Co jest prawdą, co nie jest prawdą –  teraz możecie wiedzieć. Nikt wam nie musi mówić, nie potrzebujecie żadnego duchownego ani kogokolwiek, aby potwierdzić to – to tam jest. Możecie poczuć to poprzez wibracje – czy to jest prawda czy nie? Czy przyszliście do właściwego miejsca, czy do złego? Również istnieją różne tego kombinacje i permutacje, to prawda, ale  wciąż chodzi o to, że coś złego jest was. Na przykład, jeśli mówicie, że „Chrystus zmartwychwstał w osobie?” Tak, to prawda i otrzymacie więcej wibracji. Ale jeśli, zobaczcie teraz, jeśli mówicie: „Czy Shri Mataji jest Matką Chrystusa?” Jeśli tego nie akceptujecie, nie dostaniecie tego w Sahasrarze.