Mowa do Sahaja yoginów, Subtelność Londyn (Anglia)

Mowa do Sahaja yoginów, Subtelność, 08.06.1980 Dollis Hill Ashram, Dollis Hill, Londyn, Wielka Brytania

Tylko osoby o subtelniejszej
osobowości są w stanie zrozumieć wartości Sahaj Yogi, trzymać
się wartości Sahaj Yogi, i zachować je w tym rozpadającym się
świecie. Świat jest w kawałkach i każdy działa w kierunku
własnej destrukcji. Wszystkie wartości, których przestrzegają
ludzie, są wartościami przyziemnymi. Większość wartości jest
całkowicie przyziemna. Więc dla Sahaj Yogi musimy mieć ludzi,
którzy próbują uzasadnić swoje subtelności.

Tacy subtelniejsi ludzie
zawsze byli trochę inni niż pospolity tłum, […]