Shri Mahalakshmi Puja

Monachium (Niemcy)

Feedback
Share

Shri Mahalakshmi Puja, 08.09.1984, Monachium, Niemcy

Dzisiaj jest wielki dzień pujy do Mahalakshmi.

Mahalakshmi jest inkarnacją Lakshmi, mocy Vishnu. Tylko ona inkarnowała. Ta zasada Mahalakshmi jest zrodzona z Lakshmi, która jest mocą Shri Vishnu. Kiedy w istocie ludzkiej pojawia się pragnienie wzniesienia się wyżej, zasada Lakshmi staje się zasadą Mahalakshmi. Tak jak na Zachodzie, gdy ludzie posiadają już dobrobyt Lakshmi, chcieli wznieść się ponad tę zasadę i stać się Mahalakshmi.

W świadomości działa to jako estetyka, ludzie troszczą się bardziej o estetykę niż o posiadanie. A kiedy zaczynają rosnąć wyżej i wyżej w swojej świadomości poszukiwania, wtedy odkrywają, że uwaga powinna być taka, aby przywiązywać większe znaczenie do estetyki rzeczy, niż do przyziemnych wartości.

Zatem, gdy to pragnienie staje się w ludzkich istotach ewidentne, tylko wtedy Lakshmi inkarnuje jako Mahalakshmi. Tak więc Ona inkarnowała jako Mahalakshmi pierwszy raz, gdy Rama przybył na Ziemię. Inkarnowała także jako Radha, kiedy Shri Krishna przyszedł na tę Ziemię.

A kiedy przybyła jako Maryja, to była Mahalakshmi, która urodziła dziecko będące Jezusem Chrystusem. Więc to dziecko, które urodziła, było wielką osobowością, Mahavishnu. Ta zasada Mahavishnu jest również reprezentowana, lub możemy powiedzieć, ma aspekt innych, którzy inkarnowali na tej Ziemi jako dwoje dzieci Sity [Kush i Luv]. Oni inkarnowali jako Mahavira i Buddha, jako Hassan i Hussein.

Również w czasach proroków Mahalakshmi inkarnuje jako czysta relacja [pokrewieństwo] z nimi. Jako Janaki, córka Króla Janaka, czyli Sita; następnie Ona przyszła na tę Ziemię jako córka Mahometa; a potem przyszła na tę Ziemię jako Nanaki, siostra Nanaka. Rezyduje więc Ona jako czysty związek tych guru. W ten sposób, wspaniałością Mahalakshmi jest to, że tylko poprzez Jej moc, Sushumna jest wypełniona przez Kundalini. Ona jest mocą naszej ewolucji. I tylko dzięki Jej mocy, wzrośliśmy, aby stać się istotami ludzkimi a przez siłę Jej syna staniemy się wyższymi ludźmi.

Zatem znaczenie Mahalakshmi jest bardzo wielkie dla wszystkich Sahaja yoginów. Ponieważ Ona kieruje naszą zasadą Vishnu do jej kulminacji, do jej ukończenia, co jest zasadą naszej ewolucji. W ten sposób Ona jest dawczynią Dharmy, daje nam Dharmę i daje nam prawdę. Ona łączy nas z naszym mózgiem. Cały system mózgu jest systemem Mahalakshmi. Więc to Ona odsłania dla nas całą wiedzę jako prawdę, na naszym centralnym systemie nerwowym. Ale w stanie Viraty, kiedy Vishnu staje się Viratą, wielkim pierwotnym bytem, Ona nazywana jest Viratanganą, jako jego moc. Zatem to są inkarnacje Mahalakshmi, o których wam mówiłam.
Tak wiele można powiedzieć o tej zasadzie Mahalakshmi; jesteście wszyscy przez to tak błogosławieni. Więc dzisiaj pamiętamy Jej wielką inkarnację jako Maryję, która była tak wspaniała, ponieważ Ona musiała znieść straszliwy ból w sercu, ze wszystkich sił jakie posiadała.

Ona była niesłychanie potężną kobietą. Ale pomimo tego, zniosła wszystkie tortury Chrystusa w swoim sercu. I to było Jej rozkazem i pragnieniem, że Chrystus musiał ukrzyżować siebie, żeby ludzie mogli zostać wskrzeszeni. I czasami Hindusi pytają Mnie, co Ona zrobiła, aby być Mahalakshmi, co Ona osiągnęła? Powiedziałam: „Mimo wszystkich swoich mocy, aby to wytrzymać, aby odegrać ten dramat – to musiało być zbyt wiele”. Zatem Ona jest zbawicielem i łączy was z Bogiem. W tym sensie, że jest mostem. A Kundalini wznosi się po moście. I Kundalini jest Mahakali.

Teraz mamy świątynię Mahalakshmi w Kolhapur, w Indiach, którą zwiedziliście i w niej kiedy się śpiewa, kiedy czci się Mahalakshmi, mówi się przez cały czas: „Udho, udho Ambe”.
Mówi się w tym czasie: „O Ambe, o Kundalini, wznieś się!” Ale Kundalini jest potencjałem wszystkich trzech mocy: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, ponieważ jest to pierwotne pragnienie. Ponieważ Ona jest Świętym Duchem, widzicie, więc Ona zawiera w sobie wszystkie te trzy moce. Tak jak Adi Shakti posiada wszystkie te trzy moce Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati.

Dlatego dzisiejszy dzień jest dla nas wspaniały, ponieważ Mahalakshmi tak bardzo nam pomogła, Jej błogosławieństw jest wiele. Ona troszczy się o całą naszą pomyślność, Ona troszczy się o wszystkie problemy naszego zbawienia, Ona jest Tą, która daje nam wszelką możliwą pomoc w naszych czakrach oraz ich korektę. Ona też obdarza nas materialnym i fizycznym dobrobytem tak więc dzisiaj musimy być Jej bardzo wdzięczni. Musicie być wdzięczni.

Dzisiaj również są urodziny Gregoire’a. Tak więc chciałabym mu pogratulować, za to, że sprowadził Mnie do Monachium, ponieważ mieliśmy tak wspaniały program.

Niech Bóg błogosławi was wszystkich.