Mit Przywództwa Rome (Włochy)

Mit Przywództwa, 09.05 1988 Rzym, Włochy
Teraz jest to pochwała Mahalakshmi tattwy, Zasady Mahalakshmi.
I jak wiecie, zasada Lakshmi jest mocą Shri Vishnu, i ona najpierw ugruntowuje się w nas, kiedy zaczynamy zwracać uwagę na dharmiczne życie materialne, dharmiczne życie finansowe, i dharmiczne życie rodzinne. Potem zaczyna się poszukiwanie, poszukiwanie wyższych królestw. Przejawia się to w nas poprzez zasadzę Mahalakshmi. Dlatego w krajach zamożnych ludzie zaczynają szukać. Mogą zbłądzić, to jest co innego. W człowieku to istnieje, […]