Shri Hanumana Puja, Siła Elektromagnetyczna

(Niemcy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Hanumana Puja. Frankfurt (Niemcy), 31 Sierpnia 1990.

Możecie również usiąść tutaj, część z was, tak jest dobrze… Wydaje mi się, że możecie tu przyjść, tu jest miejsce. Niektórzy z was mogą się tu przesunąć, aby oni też mogli tu przyjść, to nie będzie problemem. Wy usiądźcie tu z przodu. Widzicie, teraz jest wam lepiej. Dobrze. Byłoby dobrze, gdybyście otworzyli te drzwi. W porządku, możecie otworzyć drzwi, jeśli chcecie. W porządku. Lepiej otwórzcie – nie można ich otworzyć? Nie otwierają się? O mój Boże! Potrzebujecie wysokiej osoby. Potrzebujecie Hanumany!

Powiedzcie do Niego mantrę a On je otworzy! Ustawcie krzesło przed tym. Przybyliśmy tu dzisiaj, aby zrobić Puję do Hanumany. Shri Hanumana jest wspaniałą postacią w naszej istocie, On przemierza całą drogę od Swadishthanu do waszego mózgu, i dostarcza nam niezbędnych wskazówek, których potrzebujemy w planowaniu przyszłości lub w naszych intelektualnych działaniach. On daje nam wskazówki i ochronę. Jak wiecie Niemcy to miejsce, gdzie ludzie są bardzo aktywni, bardzo prawostronni, za bardzo używają swojego mózgu a także są bardzo ukierunkowani na technikę. To jest zadziwiające, jak takie bóstwo jak Shri Hanumana, który jest wiecznym dzieckiem, – ponieważ On był jak małpa, jego głowa była od małpy, jeśli nie od słonia – więc On był wiecznym dzieckiem i On był tym, który kierował prawym kanałem u istot ludzkich. Powiedziano mu: „Musisz kontrolować słońce”. Więc na wstępie, On musi kontrolować słońce, to słońce, które jest w ludziach, jeśli jest za dużo słońca, wtedy On musi próbować to kontrolować i je schłodzić lub złagodzić. Zatem – jakby nie było, On był dzieckiem, więc zaraz po urodzeniu, kiedy dowiedział się, że musi opiekować się słońcem powiedział: „Dlaczego by go nie połknąć?” Więc On udał się, wzniósł się w ciele Viraty i zjadł Suryę. Wtedy trzeba było mu powiedzieć: „Nie, nie, nie, nie, musisz Je kontrolować. Nie musisz umieszczać Go w swoim żołądku!” – bo On pomyślał, że lepiej będzie kontrolować słońce, jeśli będzie je miał w swoim żołądku. A więc pięknem jego charakteru, jest to, że On jest dzieckiem i takie dziecięce zachowanie Shri Hanumany ma kontrolować prawą stronę u prawostronnej matki lub u prawostronnego ojca. Zazwyczaj prawostronni ludzie nie mają dzieci, zazwyczaj. Oni są zbyt prawostronni, ale nawet jeśli mają już dzieci, to naprawdę nie są przez te dzieci lubiani, ponieważ oni nie mają czasu dla dzieci, oni są cały czas bardzo surowi dla dzieci, krzyczą, krzyczą na nie, oni nie wiedzą, jak z nimi postępować. Albo zbytnio je rozpieszczają, ponieważ zawsze myślą: „Ja tego nigdy nie miałem, więc dam to dziecku”. Więc taki ekstremalny typ ludzi, którzy są prawostronni ma Shri Hanumanę, który jest tylko dzieckiem. On bardzo pragnie, bardzo pragnie, wykonywać pracę dla Shri Ramy.

Powiedziałabym, Shri Rama jest postacią, w pełni zrównoważoną, całkowicie. On jest łaskawym królem, opisanym przez Sokratesa. Dlatego cały czas On potrzebował mieć kogoś przy sobie do wykonywania pracy, czy też do asysty lub pomocy – możecie Go nazwać sekretarzem; i to właśnie Shri Hanumana, został do tego celu stworzony. Zatem Shri Rama (Shri Mataji chodzi pewnie o Shri Hanumanę) był właśnie takim asystentem. Chodzi mi o to, że nie można Go tak nazwać. Możemy powiedzieć, że On był wyjątkowym służącym Shri Ramy, – ale nawet służący, widzicie, nie mają takiego oddania dla swojego pana. Można by powiedzieć, jak pies albo jak koń, ale nawet one nie mają – takie poświęcenie dla Shri Ramy, że do czasu, kiedy dorósł otrzymał „nau” dziewięć siddhis, navadha siddhis. Otrzymał dziewięć siddhis. Te siddhis sprawiały, że On mógł stać się duży, mógł stać się tak ciężki, że nikt nie mógł Go unieść; mógł stać się tak sukshma, że nikt nie mógł Go zobaczyć, mógł stać się tak subtelnym, że nikt nie mógł Go zobaczyć. Otrzymał dziewięć siddhis. A więc osoba, która ma w sobie za dużo prawej strony, On taką osobę kontroluje, tymi dziewięcioma siddhis. Ale jak On kontroluje osobę, która wciąż pędzi w swoim życiu? On kontroluje ruchy tej osoby, sprawia, że w jakiś sposób ta osoba musi zwolnić. Sprawia, że jej stopy stają się bardzo ciężkie, więc nie może już tak pędzić. Albo sprawia, że ręce tej osoby stają się bardzo ciężkie, więc nie może już tak bardzo pracować swoimi rękoma. Zatem On może dać ogromną ilość letargicznej ciężkości osobie, która jest bardzo prawostronna. On ma także inne bardzo ciekawe siddhis, na przykład potrafi wydłużyć swój – On nie ma wielu broni, ma tylko jedną gadaa w swoim ręku – On potrafi wydłużyć swój ogon do każdego rozmiaru i przy jego pomocy potrafi radzić sobie z ludźmi. Nie musi używać swojej ręki. Siedząc sobie tutaj, On potrafi wszystko dookoła opleść ogonem. Jeśli chce, może ze swojego ogona zrobić górę i usiąść na niej.

Tak samo On zna te wszystkie małpie sztuczki, jak wy je nazywacie, widzicie, i te wszystkie rzeczy, które ma w sobie, są po to, by przede wszystkim kontrolować osobę, która jest ekstremalnie prawostronna. On może latać. Tylko, że On nie posiada skrzydeł, ale po prostu potrafi latać. To znaczy, że może stać się tak duży, że ilość wypartego przez Niego powietrza waży znacznie więcej niż On sam – tak jak w prawie Archimedesa, jeśli znacie prawo Archimedesa – więc On staje się tak duży, że jego ciało zaczyna unosić się w powietrzu, jak łódź, tak można to nazwać. I On potrafi latać a latając On może przenosić wiadomości od jednego do drugiego, przez eter. Więc subtelność eteru, którą mamy, jest we władaniu Shri Hanumany. On jest tym, który kontroluje, lub On jest Panem eteru, subtelnością eteru lub powiedzmy, przyczynowością eteru i poprzez to następuje komunikacja. Wszystkie rodzaje komunikacji, które znacie, tak jak mamy w sobie także gruczoły dokrewne używane przez przysadkę mózgową, gruczoły dokrewne, działają poprzez ruchy Shri Hanumany, ponieważ On może wejść w nirakar, może wejść w stan bez formy. Także rodzaje komunikacji, używamy tego do komunikowania się, możemy powiedzieć, że jest, że mamy głośnik, ale mamy też telewizję, mamy radia i te wszystkie rzeczy. Tam, gdzie używamy eteru, to wszystko to są błogosławieństwa Hamumany, i są dostępne dla prawostronnych ludzi. Tylko prawostronni ludzie odkrywają takie rzeczy związane z przestrzenią, takie jak bezprzewodowy telefon, mamy także telegrafy tam, gdzie nie używamy żadnych przewodów. Więc bez żadnego połączenia, przez eter, On tego dokonuje. Zatem te wszystkie połączenia w eterze powstały dzięki temu wspaniałemu inżynierowi, Shri Hanumanie. I to jest takie perfekcyjne, takie perfekcyjne, że nie możecie podważyć tego i nie możecie znaleźć w tym żadnej wady. Być może, wasze instrumenty nie działają poprawnie ale jeśli chodzi o jego pracę w eterze, On perfekcyjnie ją wykonuje. Teraz naukowcy odkryli to i myślą, że to jest w przyrodzie, ale nigdy nie myślą, jak to jest? Mówimy coś w eterze i jak to jest, że jest to odbierane na drugim końcu? Oni zwyczajnie biorą to za coś oczywistego, że mówimy coś, albo transmitujemy coś w telewizji i to jest oglądane po drugiej stronie. Ale oni nawet nigdy nie pomyślą lub nie poszukają, jak to działa, w jaki sposób. I tym właśnie jest praca Shri Hanumany, który stworzył taką piękną sieć i przez tę sieć te wszystkie rzeczy działają. Więc nawet po prawej stronie, mamy wibracje w molekułach, jak wiecie mamy molekuły, takie jak tlenek siarki, jeśli macie siarkę, ona ma dwa atomy tlenu i ten tlen pulsuje w ten oto sposób. To są asymetryczne, symetryczne rodzaje wibracji, wszyscy pewnie o tym wiecie. A te wszystkie rzeczy, symetryczne i asymetryczne wibracje są stworzone przez kogo? Nikt nie chce wiedzieć, nikt nie chce się dowiedzieć, ponieważ, jakby nie było w atomie lub… Więc wyobraźcie sobie, w molekule, tak głęboko, kto to robi? Robi to Hanumana, na swoje subtelne sposoby. Więc On ma jeszcze inne wspaniałe, wspaniałe siddhi, które nazywamy anima.

Anima, „anu” oznacza molekułę i to oznacza, że może wejść w molekułę, lub „renu” oznacza atom. Więc może wejść w molekułę lub w atom. Obecnie, wielu naukowców myśli, że odkryli molekuły we współczesnych czasach. Tak nie jest, ponieważ to było już w najstarszych pismach, tam jest opis animy, anu i renu, więc to zostało tam już opisane. Teraz, gdziekolwiek zobaczycie działanie sił elektromagnetycznych, to one działają dzięki błogosławieństwom Hanumany. On jest tym, który tworzy siły elektromagnetyczne. Więc teraz możemy zobaczyć, że tak jak Ganesha ma w sobie siłę magnetyczną – On jest magnesem, On jest, On posiada siłę magnetyczną – następnie możemy powiedzieć, że siła elektromagnetyczna, jest tą, którą od strony materialnej nazywamy siłą Hanumany. Ale On z tej materii wznosi się do mózgu. Zatem On wznosi się od Swadishthanu aż do mózgu i w mózgu tworzy współzależności między dwoma półkulami naszego mózgu. Więc jak wiele On nam daje. Mam na myśli, możemy powiedzieć, że jeśli Ganesha daje nam mądrość, to On daje nam siłę do myślenia. On także chroni nas, abyśmy nie myśleli o złych rzeczach. To znaczy, możemy powiedzieć, że jeśli Ganesha daje nam mądrość, to Shri Hanumana daje nam sumienie. Mam nadzieję, że rozumiecie różnice między nimi. Mądrość jest wtedy, kiedy tak bardzo nie potrzebujecie sumienia, ponieważ jesteście mądrzy, wiecie co jest dobre a co złe. Ale sumienie jest potrzebne w osobowości, która ma być kontrolowana i ta kontrola pochodzi od Shri Hanumany, i to jest sumienie w istocie ludzkiej. Więc to sumienie, którym jest Shri Hanumana, jest jego subtelną formą, którą nam daje – w Sanskrycie nazwane jako „satasat vivekabuddhi”, „sat” oznacza prawdę, „asat” oznacza nieprawdę, „viveka” oznacza rozróżnienie a „buddhi” oznaczą inteligencję. A więc inteligencja, by rozróżnić pomiędzy prawdą a nieprawdą, jest dana nam przez Shri Hanumanę. W Sahaja Yodze, jeśli mówimy, że Ganesha jest tym, który nam daje, On jest adhyaksha, co oznacza, że On jest – Ja nazywam Go rektorem uniwersytetu, On jest tym, który nas ocenia, „Teraz przekroczyłeś tę czakrę, tamtą czakrę, tę czakrę”. I On pomaga nam dowiedzieć się, w jakim jesteśmy stanie. Więc Ganesha daje nam, powiedzmy, nirvichara samadhi, co możemy nazwać stanem świadomości bez myśli a także nirvikalpa samadhi, On daje to wszystko, a także daje nam radość. Ale zrozumienie, że to jest dobre, że to jest dla naszego dobra, zrozumienie poprzez umysł, przychodzi do nas od Shri Hanumany. I jest to szczególnie ważne dla ludzi z Zachodu, ponieważ to musi być poprzez umysł, w przeciwnym wypadku oni nie zrozumieją. Jeśli to nie jest poprzez umysł, oni nie przejdą do abstrakcji. To musi być poprzez umysł. A więc mentalne zrozumienie tego, czy to jest dobre czy złe, jest dane nam przez Shri Hanumanę. Bez Niego, nawet jeśli staniecie się świętymi, będziecie – oczywiście jesteście świętymi i będziecie się cieszyć świętością. Ale to, czy ta świętość jest w porządku, jeśli żyjecie w Himalajach, czy też jest w porządku, gdy spotykacie się z ludźmi, aby dać im Realizację – całe to analizowanie, ta vivekabuddhi, całe to analizowanie, całe to rozróżnienie, wszystkie wskazówki, cała ta ochrona jest dana nam przez Shri Hanumanę. Niemcy są krajem, który jest bardzo, bardzo, powiedziałabym, jest esencją prawej strony; i z powodu tego, że jest aż taką esencją prawej strony, ważnym jest, aby tutaj czcić obrońcę prawej strony. Ale w tej całej vivekabuddhi, w tym rozróżnieniu, On wie jedno, że jest całkowicie oddany Shri Ramie. A więc, kim jest Shri Rama? Shri Rama jest dobroczynnym królem, On pracuje dla dobra.

A sam Shri Rama jest królem głównie z nazwy, możemy to nazwać sankocha – chodzi o to, że nie ma odpowiednich angielskich słów, aby to wyjaśnić ale Shri Rama jest tym, który nie będzie Siebie wywyższał. On trzyma się z boku. Jest bardzo zrównoważony, On jest bardzo opanowaną osobą. A więc widzicie, Hanumana, On jest tym, który zawsze pragnie wykonywać pracę dla Shri Ramy, zawsze. Jeśli Shri Rama powie: „Dobrze, idź i przynieś…” On powiedział mu: „Idź i przynieś…” – sanjeevani, to jest rodzaj zioła, które było potrzebne, aby przywrócić do życia Lakshmanę – On poszedł i przyniósł ze Sobą całą górę. „Lepiej to miej”. On jest właśnie taką osobą, widzicie, więc On przyniósł – to takie jego dziecięce zachowanie. I rozróżnienie w tym jest takie, że „jeśli Shri Rama poprosił, o cokolwiek On poprosi, Ja to wykonam”. Więc jest to związek, powiedziałabym, jak między guru a shishya. A nawet bardziej niż to, shishya jest po prostu niczym poddany sługa, całkowicie poddany Bogu, całkowicie poddany Bogu, a jego główną cechą jest bycie poddanym. Teraz zobaczcie, to samo poddanie pokazuje, że ci wszyscy prawostronni ludzie są poddani Bogu, nie zaś poddani swoim szefom. W większości, ci wszyscy prawostronni ludzie są bardzo poddani swoim szefom, poddani swojej pracy, czasami także poddani swoim żonom. Ale oni służą nieodpowiednim ludziom, nie mają rozwagi. Zawsze odkryjecie, że nie mają rozwagi. Ale jeśli przyjmiecie pomoc Hanumany, wtedy On wam powie, że musicie być poddani Bogu Wszechmogącemu i nikomu innemu, albo waszemu Guru, takiemu jak Rama. W żadnym wypadku nie możecie poddawać się komuś innemu. A wtedy jesteście wolnym ptakiem i macie wszystkie dziewięć sił w sobie. Cała istota Hanumany jest antidotum na waszą nadaktywność, antidotum na wasze nadmierne myślenie, antidotum na wasze ego. To, jak On zwalcza ludzkie ego zostało pięknie pokazane, kiedy spalił całą Lankę, – stolicę Ravany – i sposób, w jaki zażartował z niego. Ponieważ widzicie, z każdego, kto jest egoistą trzeba żartować, wtedy on będzie w porządku. Kiedy On najpierw przyszedł, Ravana Go zobaczył i zapytał: „Kim Ty jesteś?

Kim Ty jesteś, małpą?” A On tylko wyciągną w jego kierunku swój ogon i połaskotał go w nos. Więc On jest tym, który żartuje z egoistów. Zatem, jeśli ktoś egoistyczny stwarza wam problemy, On taki właśnie jest; On tak sobie z niego zażartuje, że będziecie zdumieni, jak ten gość skakał, spadł zupełnie jak Humpty-Dumpty i rozbił swoją koronę. A więc widzicie, to jest robota Hanumany, by chronić was przed egoistycznymi ludźmi. I On także chroni egoistycznych ludzi, poprzez pokazanie im – jak na przykład Saddamowi. W przypadku Saddama po prostu poprosiłam Hanumanę, by wykonał robotę, ponieważ wiedziałam, że On to zrobi. A więc, to jak On postawił Saddama w różnych sytuacjach, że ten nie wiedział co robić, nie wiedział jak wybrnąć. Ponieważ przypuśćmy, on powie: „W porządku, wywołam wojnę” a wtedy cały Irak będzie skończony i on będzie skończony, Kuwejt będzie skończony, cała ropa się skończy, w porządku. Wszyscy będą w kłopotach. Ale co z nim? – jego też nie będzie. Ponieważ, jeśli Amerykanie muszą walczyć, to oni udadzą się do niego i będą walczyć. Nie będą walczyć w Ameryce, on nie uda się do Ameryki, aby z nimi walczyć. Paru Amerykanów może zginąć. Więc teraz w mózgu Saddama, także Hanumana pracuje i mówi mu: „Teraz zobacz, jeśli tak zrobisz, to stanie się to”. On wykonuje pracę w mózgach wszystkich polityków, tych wszystkich egoistycznych ludzi. A wtedy, wtedy oni czasem bywają skołowani czasami zmieniają swoją politykę, zmieniają zdanie i w ten sposób sobie radzą. Także kolejną wspaniałą jakością Hanumany jest to, że sprawia, iż ludzie – On jest pewnego rodzaju rozjemcą – sprawia, że ludzie spotykają się ze sobą. I tych dwoje egoistycznych ludzi, On sprawi, że się spotkają a następnie stworzy taką sytuację, że się zaprzyjaźnią i staną się łagodni. Więc jego cały charakter w nas powoduje, że zauważamy nasze ego, rozróżniając: „Och, to moje ego, które działa” a wtedy stajecie się jak dzieci, słodcy, uśmiechnięci i szczęśliwi. On jest zawsze w nastroju do tańca, On zawsze tańczy a przed Ramą On zawsze się kłania. I zawsze chce spełniać pragnienia Shri Ramy. A więc, jeśli Ganesha stoi za Mną, to Hanumana stoi przy moich stopach, On tam jest. W taki sam sposób, powiedziałabym, jeśli Niemcy – jak Philip zapytał mnie, czy Niemcy mogą stać się jak Hanumana – wtedy jakże dynamiczną siłę będziemy mieć, jeśli oni staną się tak poddani.

I ta poddana natura Hanumany, dochodzi do takiego stopnia; znacie historię Sity, kiedy Ona dała mu naszyjnik a On go nie nosił, ponieważ w środku nie było Ramy. Pewnego razu Sita poczuła, że On jest cały czas w pobliżu i że to pozbawia Ją prywatności. Więc powiedziała: „Od teraz możesz tu przebywać wykonując jedną pracę, nie ma takiej potrzeby, abyś wykonywał każdą pracę”. Wcześniej On wykonywał każdą pracę dla Shri Ramy. Ona powiedziała: „Możesz tu być, aby wykonać tylko jedną pracę. Wybierz dowolną pracę, którą chcesz wykonywać”. On odpowiedział: „Widzisz, chciałbym być przy Shri Ramie zawsze, kiedy On kichnie, to będę mógł zrobić o tak”. Widzicie, w Indiach, kiedy kichamy musimy tak zrobić; ponieważ kichanie, widzicie, hamuje, hamuje wszystkie negatywności przed wydostaniem się. Więc robimy tak, gdy się kichnie. Albo, gdy czujemy się śpiący i ziewamy, wtedy zazwyczaj też tak robimy. Więc powiedział: „Gdy tylko On będzie ziewał, pozwolisz mi…” – w Indiach nazywamy to „chutki”, nie wiem, jak wy na to mówicie, „chutki” – „pozwolisz mi to zrobić”. Sita powiedziała: „To jest bardzo niewielka praca, widzicie, wtedy On zniknie mi z oczu”. Więc On tam stał. Ona zapytała: „Dlaczego tu stoisz?” „Czekam na to, więc jak mogę sobie pójść?” I w ten sposób – Ona się zgodziła, na początku się zgodziła, „W porządku dałam Ci tę pracę”, i teraz już nie może jej odebrać, ponieważ zgodziła się na tę pracę. Więc On zawsze tam jest, stojąc w ten sposób, aby tylko to zrobić dla Shri Ramy. A więc, mam na myśli, słodycz tego wszystkiego, jest taka, że zawsze, o każdej porze On jest gotowy służyć, zawsze jest uważny, On tam jest. Także w Sahaja Yodze jestem z wami w relacjach jako Guru, jako Matka i nie wiem, nieograniczonych. Ale to wciąż te dwie relacje, o których wiemy, że jestem waszą Matką i waszym Guru. Teraz moją – jako Guru, moją największą troską jest to, abyście nauczyli się wszystkiego o Sahaja Yodze, powinniście stać się ekspertami Sahaja Yogi, i powinniście stać się swoimi własnymi guru. To jest jedyna troska, jaką mam. Ale do tego konieczne jest całkowite poddanie. „Islam” oznacza poddanie. Więc musicie się poddać. Jeśli jesteście poddani tylko wtedy możecie nauczyć się, sposobu, w jaki będziecie sobie radzić w Sahaja Yodze. A nawet to poddawanie się, robi Shri Hanumana. On jest tym, który uczy was, jak się w danej chwili poddać, lub sprawia, że się poddajecie, ponieważ egoistyczni ludzie nie poddają się. Wtedy On robi pewnego rodzaju przeszkody, lub pewnego rodzaju cuda albo sztuczki, dzięki którym uczeń poddaje się Guru. W przeciwnym razie on się nie poddaje, jest mu trudno poddać się, i siła, która sprawia, że on poddaje się Guru jest także Hanumany. Więc nie jest tak, że jedynie On jest poddany ale także On sprawia, że inni są poddani. Tylko z powodu – z powodu ego nie możecie się poddać, więc On jest tym, który walczy z waszym ego i je poskramia oraz sprawia, że jesteście poddani. Więc w jego własnej postawie, powiedziałabym, że pokazał istnienie bardzo pięknego obszaru prawej strony. Jeśli to ma w pełni dawać radość, to powinniście być całkowicie poddani waszemu Guru, tak jak byście byli sługą tego Guru. Cokolwiek macie zrobić dla tego Guru, musicie to zrobić.

Oczywiście musicie wiedzieć, że wasz Guru musi dać wam Realizację, to jest minimum, inaczej to nie jest guru. Ale komukolwiek, kto dał wam Realizację, powinniście być tak poddani, że powinniście być dokładnie tak jak sługa, bez poczucia wstydu z tego powodu. Tak jak Ja czasami, wiecie, przemieszczam się, powiedzmy lecę samolotem, i czasem nie mogę założyć moich butów, ponieważ mam tak spuchnięte stopy. Więc zwykle, niosłabym buty w swoich rękach i tak chodziła. Ale widziałam, że Sahaja yogini podnoszą moje buty, chodzą z nimi, i się tego nie wstydzą. Oni po prostu czują się tak dumni, że niosą moje buty. Więc nie ma – trzeba być dumnym, że wykonuje się te wszystkie rzeczy, że macie szansę wykonywać te wszystkie rzeczy dla swojego Guru i że jesteście poddani temu Guru. Jesteście przejęci tylko tym, jak możecie służyć Guru, jak możecie zadowolić Guru i jak moglibyście być bliżej tego Guru. Tu nie chodzi o fizyczną bliskość ale o rodzaj porozumienia, rodzaj zrozumienia. Nawet ci, którzy są daleko ode mnie mogą mnie czuć w swoich sercach. I to właśnie dlatego musimy otrzymać tę siłę od Shri Hanumany. On jest także tym, który strzeże wszystkie bóstwa. Chroni je. Istnieje różnica między Shri Ganeshą a nim. Shri Ganesha daje energię shakti, ale tym, który ochrania jest Shri Hanumana. Więc zobaczcie, że kiedy Shri Krishna był woźnicą Arjuny, wtedy na szczycie rydwanu siedział Hanumana a nie Shri Ganesha. Hanumana siedział tam opiekując się nim. Także poniekąd Shri Rama staje się Shri Vishnu, więc On musi opiekować się nim. On jest aniołem jak wiecie; według chrześcijan a raczej powinniśmy powiedzieć według Biblii On jest aniołem Gabrielem. Więc Gabriel jest tym, który przyniósł wiadomość Maryi, ponieważ On zawsze jest posłańcem, i to zadziwiające, że słowa, których użył brzmiały: „Immaculata Salve” – to moje imię. Moje pierwsze imię to Nirmala, oznacza „Niepokalana” a nazwisko to Salve. Takimi słowami się do Niej zwrócił. I dzisiaj też byłam zaskoczona, że kiedy przyszło do wręczani Mi prezentu, podarowali Mi zestaw do herbaty i zastawę stołową, które nazywały się „Maria”. Więc Maria przez całe życie miała sporo do czynienia z Hanumaną. To znaczy, że Maria jest Mahalakshmi. Mahalakshmi w postaci Sity, Sity a potem Radhy, Hanumana musiał tam być, aby jej służyć. I dlatego, widzicie, czasami ludzie mówią: „Matko, skąd wiedziałaś? Matko, jak się dowiedziałaś? Matko, jak wysłałaś wiadomość? Matko, jak to wypracowałaś?” Wyobrażacie sobie? To zmartwienie Shri Hanumany, On to robi. Wszystko, co przechodzi przez mój umysł, On po prostu się tym zajmuje i to jest zrobione.

Ponieważ tak, jak wam mówiłam, cała jego organizacja jest tak dobrze zaplanowana. Te wszystkie wiadomości, skąd oni je otrzymują? Wielu ludzi mówi: „Matko, tylko pomodliłem się do Ciebie”. Był pewien dżentelmen, którego matka była ciężko chora, i on poszedł się z nią zobaczyć, ona miała umrzeć na raka. On powiedział: „Nie wiedziałem, co robić, więc po prostu pomodliłem się do Ciebie: „Matko, proszę ocal moją mamę”. Tą szczerość tej osoby i głębię tej osoby jako Sahaja yogina zna Hanumana. On wie, jak ważna jest ta osoba. I natychmiast, będziecie zaskoczeni, że w ciągu trzech dni, kobieta, która miała umrzeć – przeżyła, polepszyło się jej. Przywiózł ją do Bombaju a lekarz powiedział: „Ona nie ma raka”. Wiele rzeczy, które nazywacie cudami są dziełem Shri Hanumany. On jest tym, który czyni cuda. On czyni cuda, także aby pokazać, jacy jesteście głupi, jacy jesteście niemądrzy, ponieważ On znajduje się na prawej stronie, zobaczcie, On przechodzi na stronę ego. Więc wraz z ego, istota ludzka zawsze staje się głupia – tak jest, to nieuniknione. Wraz z ego stają się tak głupi: „Och, cóż w tym złego?” I właśnie dlatego spotkacie wielu ludzi robiących tak głupie rzeczy, nie możemy zrozumieć, dlaczego oni to robią. Oni mówią: „Cóż w tym złego?” To w tym złego, że Hanumana tego nie lubi, i wtedy następuje odrzucenie. Kiedy głupio się zachowują, następuje odrzucenie i wtedy wiedzą, że popełnili tak wielki błąd albo, że to wszystko było głupie. Ale czasami niezwykle, niezwykle trudno może być zawrócić; tak jak choroby, nazywam to chorobą yuppie, co jest obecnie niemożliwe, ponieważ Hanumana odebrał siłę elektromagnetyczną tym ludziom i to nie działa, to nie odnosi się do waszego świadomego umysłu. Więc wasz świadomy umysł nie może działać, po prostu przestaje działać. Tylko ci ludzie, jeśli czczą Hanumanę z tym samym oddaniem, wtedy być może zostaną uratowani. Ale nie jest łatwą sprawą przekonać tych głupich yuppies, widzicie, do czegokolwiek. Oni mówią: „My nie wierzymy.

I co z tego?” To z tego, że umrzecie – co jeszcze? To jest jedyne ograniczenie, to jedyne życie wam dane, a wy tak robicie. Jest tak wiele aspektów Hanumany, o których mogłabym wam opowiedzieć, jak na przykład jego ciało, widzicie, jak Shiva jest pokryty gheru. Gheru jest to, to pewien rodzaj, wiecie, że gheru to zabarwiony na czerwono kamień, bardzo, bardzo, bardzo gorący. I załóżmy, kiedy jesteście przeziębieni to dostajecie taką czerwoną wysypkę, więc jeśli nałożycie gheru, to ta wysypka zniknie. Lub czasami dostajecie z powodu badhy, jakąś chorobę skóry, która zostaje wyleczona dzięki gheru, ponieważ ono jest bardzo gorące, i to was łagodzi. Shri Ganesha, wręcz przeciwnie jest pokryty tlenkiem ołowiu, czerwonym tlenkiem ołowiu, który jest, który jest wyjątkowo zimny. Tlenek ołowiu jest bardzo zimny. Jeśli dotkniecie ołowiu to poczujecie, zobaczycie, jak bardzo jest zimny. Więc tlenek ołowiu został użyty do pokrycia całego jego ciała, aby zrównoważyć żar, jaki On ma, lub skutki gorąca, jakie On ma. Więc w Sanskrycie nazywamy to sindhura, a także w Marathi i Hindi zwane jest sindhura. Więc oni zawsze muszą znaleźć kolor tego, na szczęście, dostałam to sari w Wiedniu i bardzo Mi się przydało na tę okazję. Więc On jest zawsze pokryty tym kolorem, który nazywamy kolorem sindhur. A tlenek ołowiu, chociaż oni mówią, że on powoduje raka, ludzie mówią, że tlenek ołowiu może spowodować u was raka, ale to jest tlenek ołowiu, który jest bardzo zimny, on może tak bardzo was schłodzić, że możecie zejść na lewą stronę. A rak jest chorobą psychosomatyczną i dlatego właśnie może to powodować, w taki nieprawdopodobny sposób, możemy powiedzieć, może spowodować u was raka. Ponieważ on jest zbyt zimny i w ogóle a wtedy schodzicie na lewą stronę, a na lewej stronie możecie łapać wirusy, poprzez które możecie nabawić się problemów. Ale ten sam tlenek ołowiu jest bezpieczny dla ludzi, którzy są bardzo prawostronni. Dla nich, jeśli położycie go na ich Agnyę to ich schłodzi, zostaną schłodzeni. I to jest dla nich bardzo dobre, aby kładli go na swoją Agnyę, dzięki czemu zostają ochłodzeni. Ich złość opada, ich gniew opada a to jest bardzo dobre. Więc On jest tym, który leczy naszą złość, który leczy naszą porywczość, nasz pośpiech, naszą agresję. On jest tym, który to robi. On spłatał figla Hitlerowi.

Ale jak? Hitler używał Shri Ganeshy, jako symbolu, więc swastyka została zrobiona zgodnie ze wskazówkami zegara. Hanumana zrobił mu dowcip. To co On zrobił, to sprawił, że szablon, który oni używali do robienia, jak wy to nazywacie, do robienia swastyki, On położył to w taki lub inny sposób, wiele – mam na myśli, że sprawił tak, iż oni powiedzieli: „Powinniśmy użyć odwrotnej strony”. Jak tylko użyli drugiej strony – to była sztuczka Hanumany, Ja mu to zasugerowałam, ale to On wykonał sztuczkę – zaczęli używać Ganeshy w odwrotną stronę. Ten sam Ganesha, o którego Shri Hanumana się martwił, jak On, jak On może być lepszy od Shri Ganeshy, ponieważ On jest najstarszy i jak można Go przewyższyć? On jest bóstwem, lecz Hanumana jest aniołem. Więc zaraz po tym, jak sztuczka została wykonana, wtedy obaj, wspólnie powstrzymali Hitlera przed wygrywaniem. W ten oto sposób sztuczka została wykonana. Więc widzicie, wszystkie te małe, małe sztuczki tam są. Pamiętam, jak pewnego razu miałam puję w Niemczech, A Niemcy są miejscem, gdzie te sztuczki są bardzo często wykonywane przez Hanumanę, bo tak, jak wam mówiłam, to oni potrzebują Go najbardziej. A więc w Niemczech była puja i podczas pujy przez pomyłkę namalowali to odwrotnie – przez pomyłkę. Nie zauważyłam. Ja zazwyczaj, zawsze bardzo uważnie patrzę, ale tego dnia, nie wiem dlaczego nie zauważyłam, to także musiała być sztuczka Hanumany. I kiedy zauważyłam, powiedziałam: „O Boże, kogo to teraz zrani? Gdzie to zadziała? W który kraj to uderzy?”

Nie uderzyło to w Niemcy, ale w Anglię. Ponieważ w Anglii, Ja tak ciężko tam pracowałam a oni byli tacy opieszali co do Sahaja Yogi, tacy letargiczni, że to po prostu tam uderzyło. Więc On jest tym, który porusza się jak ulewa, albo może poruszać się jak gwałtowna, bardzo gwałtowna burza i niszczyć rzeczy. Więc On wypracowuje te wszystkie rzeczy poprzez swoje siły elektromagnetyczne. Więc cała materia, cała materia jest pod jego kontrolą. Cała materia jest pod jego kontrolą, i to On tworzy dla was deszcz, On tworzy dla was słońce, On tworzy dla was powiew. On jest tym, który robi te wszystkie rzeczy tylko po to, aby mieć odpowiednią puję, aby mieć odpowiednie spotkanie, On wszystko tak pięknie wypracowuje. I nawet nikt nie wie, że to Shri Hanumana, to zrobił, i ciągle powinniśmy dziękować Shri Hanumanie. Na dziś, mam na myśli, jest – jeśli musiałabym o nim mówić, spędziłabym wiele godzin. Ale jedną rzecz muszę powiedzieć, to wielkie błogosławieństwo, że mamy w tym miejscu puję do Shri Hanumany, tak czuję. Ponieważ On zawsze był bardzo majestatycznym bóstwem czy też aniołem, i w tym miejscu, które jest tak majestatycznie i pięknie przygotowane, wszystko tam jest, to by mu się spodobało. On nie jest typem sanyasi, On nie jest ascetą. Zazwyczaj prawostronni ludzie są ascetyczni, oni stają się… oni będą tworzyć prawostronnych ludzi, oni będą mieć wszystko bardzo proste. Gdyby to było możliwe to chcieliby zgolić sobie nosy z twarzy!

A więc widzicie, jest na odwrót, Hanumana tak nie robi, Hanumana lubi piękno, lubi ozdoby, i sprawia, że ludzie nie są ascetyczni, więc Hanumana daje wam tego rodzaju cechę. Ale wielu ludzi, którzy oddają cześć Shri Hanumanie zawsze powtarza, że kobiety nigdy nie powinny iść i brać darshan Hanumany, ponieważ Hanumana jest brahmachari. On jest tym, który nie chce, by oglądały go kobiety, gdyż nie jest całkowicie ubrany – zawsze ma na sobie bardzo mało ubrań dlatego nie chce, aby kobiety go widziały. Jeśli jednak kobiety pomyślą, że On jest tylko dzieckiem, wtedy to nie ma znaczenia. Ale ludziom chyba nie przychodzi do głowy, że On jest dzieckiem. A co znaczy dla dziecka czy jest ubrane czy nie jest ubrane? A do tego On jest małpą a małpy nie powinny nosić ubrań. Więc cokolwiek nosi, to i tak jest całkiem sporo, i to w ogóle nie daje wam nawet odczucia, że jest w jakikolwiek sposób nagi, ale po prostu widzicie tak słodką jego formę, taką słodką formę. Czasami chciałabym, abyście mieli także jego fotografię, tak jak macie fotografię Shri Ganeshy. Wtedy naprawdę Go pokochacie, On jest taki słodki. I chociaż On jest taki ogromny i wielki i chociaż On ma paznokcie, to gdy głaszcze moje stopy zawsze chowa paznokcie. On jest tak delikatny, wyjątkowo delikatny i bardzo pięknie głaszcze moje stopy. I widziałam Go, jak się ze wszystkim obchodzi, w wyjątkowo delikatny sposób. Więc tak właśnie czuję, że obecnie Niemcy stają się bardzo delikatni w obchodzeniu się z rzeczami, w obchodzeniu się z ludźmi. Ta zmiana nadchodzi i myślę, że to jest błogosławieństwo dla nich od Shri Hanumany. Więc niech Bóg was błogosławi.

Dziś nie musimy robić Ganesha Pujy, chociaż… raz możecie umyć moje stopy śpiewając; ponieważ zawsze, przed każdą pują trzeba zrobić puję do Ganeshy, ale nie musimy być tacy drobiazgowi. Tylko – gdzie jest Barbara? Poproście ją, aby przyniosła butelkę z ciepłą wodą, ponieważ Ganesha mnie ochładza – a Hanumana ochładza mnie całkowicie. To Hanumana, widzicie, całkowicie ochładza mnie z tyłu, i po prostu zobaczcie, jak całe miejsce się ochładza, kiedy o Nim mówimy. To jest prezent od Rosji i tutaj zobaczcie, kolor Hanumany jest dokładnie jak moje sari. A to jest Hanumana – Gabriel, tylko wyobraźcie sobie: istnieje rosyjska ludowa opowieść, a więc Rosjanie wiedzieli, że On kiedyś nosił ubrania w tym kolorze – wyobraźcie sobie. I On siedzi na koniu, a także jest powiedziane, że to Gabriel powiedział Mahometowi o siedmiu… On dał konia Mahometowi, aby ten mógł ujrzeć siedem Niebios, widzicie, On dał. Tak, aby mógł ujrzeć Boga Wszechmogącego w jego wielkości, czyli siedem czakr, więc Hanumana dał mu go. Tak jest prawidłowo, ponieważ Mahomet był na lewej stronie, On miał Chandra Ma; więc On dał mu go. Więc jest to piękna rzecz. Powinniście trzymać to tam… Ale to zostało wykonane w Niemczech, wykonane w Niemczech.