Publiczny Program Dzień 2

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-18 Enlightened Person and the Attention, Prague, Czech Republic, DP, 119' Chapters: Introduction with bhajans, Talk, Q&A, Self-Realization, WorkshopDownload subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (17)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Publiczny Program. Praga (Czechy), 18 sierpnia 1991.

Drugi Program Publiczny w Pradze, w Czechach 18 sierpnia 1991 Yogin pyta o możliwość robienia zdjęć podczas wykładu Shri Mataji. Ale kiedy mówię, nie powinno się ich robić. Zaśpiewajcie jeszcze jedną piosenkę, krótszą. Kłaniam się wszystkim poszukiwaczom prawdy. Tak jak wam wczoraj powiedziałam, prawda jest tym czym jest. Nie można na jej temat teoretyzować ani odczuć jej na tym ludzkim poziomie świadomości W tym celu musicie się stać subtelniejszą istotą, którą nazywamy Duchem. Dzisiaj opowiem wam o naturze Ducha. Duch jest odbiciem Ojca, Boga Wszechmogącego. Jego siedziba znajduje się nad kością ciemieniową, ale On odbija się w naszym sercu; podczas gdy Kundalini jest odbiciem Ducha Świętego, Pierwotnej Matki.

Więc ten Duch, kiedy jest oświecony w naszej uwadze, nasza uwaga staje się aktywna: w takim sensie, że gdy kierujecie na coś uwagę, to tam nie działa, ale wręcz przeciwnie, gdy na cokolwiek kierujecie uwagę, to oddziaływuje na was. A z drugiej strony, Oświecona Dusza, nawet jej spojrzenie może dać spokój, radość u innej osoby. Kiedy Duch zaczyna się manifestować na waszym centralnym systemie nerwowym, wtedy rozwijacie nowy wymiar na waszych nerwach, poprzez które możecie czuć wasze własne centra – to jest samowiedza i możecie czuć centra innych. To bardzo dokładne odczucie, jakie otrzymujecie na końcach waszych palców. Jeśli wiecie, jak poprawić te centra, wtedy otrzymujecie całkowitą równowagę na poziomie fizycznym, mentalnym i emocjonalnym. To centrum wygląda tak, ale kiedy zaczynacie je za bardzo eksploatować na prawej lub lewej stronie to ono zaciska się. Czasami pewien szok może to po prostu przełamać i wtedy rozwijają się u was mentalne oraz fizyczne dolegliwości. Ale kiedy Kundalini przechodzi przez te centra, koryguje je oraz oświeca, ponieważ teraz jest Ona połączona z Duchem. Zatem Duch mówi nam, co jest z nami nie w porządku. To jest Sąd Ostateczny. To jest również Czas Zmartwychwstania. Osądzimy samych siebie oraz odrodzimy się poprzez Sahaja Yogę. Duch jest źródłem prawdy, absolutnej prawdy. Jeżeli będziecie mieli dziesięcioro Zrealizowanych dzieci i zakryjecie im oczy, i postawicie kogoś przed nimi oraz zapytacie, co jest nie tak, wtedy one pokażą ten sam palec. Będzie to oznaczać, że one wszystkie mówią, iż coś jest nie w porządku. z gardłem tego pana. I jeżeli zapytacie tego pana: „Czy z pańskim gardłem jest coś nie tak? On odpowie: „Tak, ale skąd to wiecie?” W świetle Ducha stopniowo zaczynacie rozumieć tę Boską Moc, która jest Wszechprzenikająca. I jeśli wiecie jak wypracować tę Boską Moc, możecie podnosić u innych Kundalini i dawać im Realizację. Będziecie także wiedzieć, kto jest prawdomówny a kto nie, ponieważ natychmiast, jak tylko skierujecie palce w kierunku takiej osoby, poczujecie straszne gorąco, jeśli on jest oszustem, ponieważ w waszej świadomości rozwijacie nowy wymiar, zwany kolektywną świadomością. Jako pierwszy rozwijacie stan, który nazywamy nirvichar samadhi, co oznacza świadomość wolną od myśli. Na przykład, mamy tutaj ładny dywan, patrzę na niego i zaczynam o nim myśleć. Ale po oświeceniu patrzycie na coś i nie ma myśli; ponieważ myśli przychodzą z przeszłości albo przyszłości, ale w teraźniejszości nie ma myśli. Kiedy więc na coś patrzycie, to wszelka radość stworzona przez artystę zaczyna spływać na was i całkowicie was łagodzi Wasze stresy, wszystkie wasze obawy znikają, ponieważ Duch jest źródłem spokoju. Jest wielu ludzi, którzy zaczynają mówić o pokoju, ale oni nie mają spokoju wewnątrz siebie. Oni także dostają pokojową Nagrodę Nobla, ale jaki z tego użytek – oni nie mają pokoju wewnątrz siebie. To jest jak z kołem, kiedy koło się porusza i jesteście na obrzeżach, jesteście niespokojni, ale kiedy przejdziecie na oś koła, to jest tam spokój. W ten sam sposób wasz stan staje się taki, jak na osi. To jest tak, jak gdy stoicie w wodzie, fale nadpływają i boicie się ich – jak myśli, które napływają z prawej lub z lewej, z przyszłości i przeszłości. Ale jeśli dostaniecie się na łódź, wtedy już nie boicie się fal. A jeśli nauczycie się pływać, możecie pokonywać fale i sprowadzać ludzi z powrotem do łodzi. To jest trzeci, to jest drugi stan, który osiągacie, świadomość bez wątpliwości, nirvikalpa samadhi, gdzie stajecie się pełni wiedzy. Światło waszego Ducha oświeca wasz mózg. Za pośrednictwem ludzkiej świadomości niewiele wiemy, ale kiedy mózg jest oświecony zaczynacie odkrywać nowe rzeczy. Mamy kilku naukowców, którzy odkryli wiele rzeczy po przyjściu do Sahaja Yogi. To daje nowy wymiar waszej kreatywności. Mamy wielu artystów, muzyków, którzy po przyjściu do Sahaja Yogi stali się sławni na świecie. Fizycznie czujecie się świetnie, wszystkie nieuleczalne choroby mogą zostać wyleczone, większość z nich można wyleczyć w Sahaja Yodze. Niektórzy ludzie potrzebują więcej czasu, niektórzy mniej, ale większość zostaje uleczona. Ale to nie jest przeznaczone dla ludzi, którzy są frywolni lub takich, którzy nie chcą swojej Realizacji. To jest przeznaczone dla ludzi, którzy na poważnie, szczerze poszukują prawdy. Nawet ludzie, którzy zostali pokrzywdzeni przez fałszywych guru lub ci, którzy podążając za jakąś religią poszli w złą stronę, oni wszyscy mogą zostać ocaleni. W świetle Ducha stajecie się swoim własnym mistrzem, ponieważ widzicie prawdę. Po raz pierwszy czujecie tę Wszechprzenikającą Siłę, która wykonuje całą życiodajną pracę; a gdy wiecie, jak obchodzić się z tą wspaniałą siłą, możecie stać się mistrzami. Stajecie się wyjątkowo dynamiczni, nieustraszeni, ale równocześnie bardzo współczujący. I to ma się przydarzyć wam wszystkim. Tylko ci, którzy nie chcą, albo ci, dla których nie jest to przeznaczone, nie dostaną tego. Ale to nie jest sztuczny wzrost, tak jak możecie stworzyć tysiące plastikowych kwiatów – to jest rzeczywistość, więc stawanie się w Sahaja Yodze jest istotne. Przede wszystkim, wasza duchowość, wasza boskość zaczyna się przejawiać, automatycznie stajecie się prawi i cieszycie się swoimi cnotami. Obecnie największą rzeczą Sahaja Yogi jest to, że jest to kolektywne wydarzenie. Wcześniej ludzie musieli oczyszczać siebie idąc w Himalaje albo ukrywać się w jakiś jaskiniach. Musieli długo praktykować ascezę. Ale w Sahaja Yodze kolektywna praca czyni was absolutnie doskonałymi. To jest tak, jakby Mój paznokieć się złamał, on nie będzie rósł – musi być połączony z całością. Gdy już raz zostaniecie połączeni z Boską Siłą, wtedy wszyscy staniecie się nieodłączną częścią całości. Nie jesteście tylko prowadzeni, ale także bardzo chronieni i błogosławieni. A zwłaszcza daje wam to radość. Radości nie da się wyrazić, ani opisać. Ona nie posiada dualizmu szczęścia i nieszczęścia; jest idealna w swojej naturze. Można jej tylko doświadczyć i to jest to, co wam się przydarzy. Jeśli dzisiaj macie jeszcze jakieś pytania, to Ja chętnie odpowiem; ale znów muszę wam powiedzieć, że nie przyszłam tu, aby coś od was wziąć.

Więc proszę zadajcie Mi pytanie, które będzie związane z tematem. Bardzo wam dziękuję. Czy energia Kundalini może być aktywowana na zawsze? Tak, oczywiście. W sposób ciągły. Musicie wiedzieć, że za to nie musicie nic płacić. Cała ta wiedza jest absolutnie za darmo. Nie możecie płacić za Boską Pracę. Chciałbym zapytać, dlaczego rzeczy i wydarzenia wciąż się powtarzają? One wszystkie są naszymi błędami, to są ludzkie błędy. Istoty ludzkie muszą się zmienić, muszą zostać przetransformowane. Pytanie brzmiało, czy ta energia może zostać obudzona poprzez jakieś ćwiczenie? Nie, nie może być. Nie, nie może być przez żadne ćwiczenie, czytanie, czy przez cokolwiek. To jest żywy proces. Tak jak nasionko, nie możecie go zmusić, aby wykiełkowało. Musicie je włożyć do Matki Ziemi. Dlaczego niektóre religie boją się nawet wymawiać słowo „yoga”? Oni wszyscy chyba są zdenerwowani. Wszystkie religie po prostu robią pieniądze. „Yoga” oznacza „zjednoczenie z Boskością”. Wszystkie święte pisma mówiły, że powinniście narodzić się ponownie. Nikt się tym nie przejmuje; oni po prostu są zajęci zbieraniem pieniędzy. Mówiłaś o powtórnym narodzeniu z jakiejś energii ale Biblia mówi, że nikt nie może zadowolić Boga a Jezus Chrystus mówi, że narodziliśmy się z Ducha Świętego a nie z naszej własnej energii… On nigdy tak nie powiedział. Lepiej przeczytaj Biblię jeszcze raz. Oczywiście słowo Boże tam jest, bez wątpienia. Halo! Czy mogę? Cytuję z Biblii w imię Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus powiedział: Amen, Amen, powiadam wam, kto nie narodził się z wody i z Ducha nie może wejść do Królestwa Bożego. Co to jest? To nie tak – to oczywiście jest Słowo Boże. Halo, słuchaj, usiądź. Powiem ci. Usiądź. Coś wam powiem. Jest tak, Chrystus powiedział, że to jest Słowo Boże i Ja sama używam słów Boga. Usiądź. On także powiedział: „Ześlę wam Ducha Świętego”. Jeśli Ja jestem Duchem Świętym, jestem także Bogiem. Proszę, usiądź. Jeśli Ja jestem Duchem Świętym, to jak Mnie rozpoznacie jako chrześcijanie? Jak mnie rozpoznacie? Ja jestem Duchem Świętym. Musiałam to powiedzieć, ponieważ jeśli przyniosłeś tutaj Biblię, to muszę wam powiedzieć; ponieważ, ponieważ Ja daję komfort – uleczyliśmy tak wielu ludzi na całym świecie. Jest trzech lekarzy, którzy mają tytuł lekarza medycyny w Sahaja Yodze. Jest czterdziestu lekarzy w Rosji, którzy praktykują Sahaja Yogę. I ja wam doradzam, mówię wam to, czego Chrystus nie mógł powiedzieć, ponieważ po trzech i pół roku On został zabity. To byli ci sami ludzie, którzy czytali Biblię i powiedzieli: „To nie nasz Zbawca” – i zabili Go. A trzecią sprawą jest odkupienie. Duch Święty ma być Odkupicielem i on tym jest: Ja daję wam Realizację. Tym razem nie zaprzepaśćcie tego. Przez trzy i pół roku pozwolili Chrystusowi żyć a oni używają Jego Biblii, kiedy Ja tutaj jestem. Kiedy był tam Chrystus oni używali Starego Testamentu, aby Go oczernić i mówili o Mojżeszu. Gdybyście wy ludzie, poprzez czytanie Biblii cokolwiek osiągnęli, to dopilnowalibyście tego. Ja sama urodziłam się w chrześcijańskiej rodzinie. A czy wiecie, co chrześcijanie zrobili z tą Biblią? Jeśli pojedziecie do Ameryki Południowej to będziecie zaszokowani. Miliony i miliony czerwonoskórych Indian zostało zabitych przez chrześcijan pokazujących im Biblię. Do Indii przynieśli Biblię w jednej ręce a pistolet w drugiej. Nie zaprzepaśćcie tego. Nadszedł dla was czas, abyście dostali waszą Realizację, abyście zmartwychwstali. Narodziliście się w chrześcijańskiej religii, więc wierzycie w Biblię; ale ci, którzy narodzili się w Islamie, wierzą wyłącznie w Koran. Myślą, że wszyscy chrześcijanie pójdą do piekła a chrześcijanie myślą, że wszyscy muzułmanie pójdą do piekła. A co z żydami? Kiedy macie klapki na oczach, kiedy nałożycie klapki na oczy nie widzicie jedności Boga. To ma… Ci ludzie, którzy czytają Koran, Biblię, Gitę, cokolwiek, podążają za dowolną religią, popełniają jakikolwiek grzech. Czy oni są prawi? Chrystus poprosił was, abyście byli pokorni. Gdzie są chrześcijanie, którzy są pokorni? Chciałabym ich zobaczyć – oni są tacy aroganccy. Chrystus posunął się do ekstremum moralności: „Nie powinniście mieć pożądliwych oczu”. Pokażcie nam tych chrześcijan mających takie oczy. Tylko Sahaja yogini mają takie niewinne oczy. Wy wszyscy macie się narodzić ponownie, powinniście otrzymać urzeczywistnienie chrztu. Powinniście poczuć chłodny powiew Ducha Świętego z obszaru kości ciemiączka. Mieliśmy już dość kazań, nauczania i czytania Biblii. Przeczytajmy księgę rzeczywistości, księgę rzeczywistości. Nie potrzeba ślepej wiary. Powinniście poczuć Wszechprzenikającą Siłę. Poprzez Sahaja Yogę możecie udowodnić, że Chrystus był Synem Bożym – możecie to udowodnić. Oni nie mogą tego udowodnić. Czy oni mogą dać Samorealizację? Lepiej wybierz inną salę i tam dawaj wykłady. Nikt tu ciebie nie chce. Po prostu go wyproście. Nie powinniście w cokolwiek ślepo wierzyć. Musicie mieć na wszystko dowód. Jeśli nie macie dowodu, to czemu wierzycie w Biblię, czemu wierzycie w Gitę, czemu wierzycie w Koran, po prostu ślepo w to wierzycie? Mam pytanie w imieniu tej pani. Chciałaby Tobie powiedzieć, co się dzieje… Pomogę jej później. Pomożemy tobie, bez wątpienia. To zajmie trochę czasu, proszę pani? Pomożemy tobie, w porządku? Teraz, chcę właśnie dać Samorealizację im wszystkim. To jest bardzo ważne. Oni tu przyszli, aby otrzymać swoją Samorealizację. W porządku [Powiedz im, aby zrobili bandhany tym chłopcom.] Musiałam to powiedzieć, przykro mi. Musiałam powiedzieć – nadszedł czas, aby to powiedzieć, widzicie, więc jestem szczęśliwa. Ci, którzy nie chcą otrzymać Samorealizacji, proszę niech opuszczą salę. To nie jest grzecznie przyjść na czyjeś spotkanie i przeszkadzać. To jest Boska Praca, która ma miejsce i nie macie żadnego interesu by w tym przeszkadzać.

Więc ludziom się płaci za tego rodzaju pracę, Ja wiem; ale dlaczego nie szukać własnego dobra? Dlaczego obstawać przy tych ideach i zrujnować się na zawsze? Nie ma tu mądrości w tego rodzaju ślepej wierze. Obecnie tak wielu muzułmanów i żydów czci Chrystusa, ponieważ jest to dla nich dowód. Nie dlatego, że poszli do kościoła i posłuchali kogoś a potem to zaakceptowali. Jeśli istnieje dowód, wtedy jako uczciwi ludzie musicie to zaakceptować. W języku angielskim mówi się, że wartość teorii można sprawdzić tylko w praktyce, nie przez mówienie albo czytanie. Jeśli jesteście głodni, dostaniecie to; nie ci, którzy żywią się słowami i książkami. Pewien poeta w Indiach powiedział – jego imię to Kabir – powiedział, że przez nadmierne czytanie, nawet wykształcony staje się głupcem.

Więc, jak wiecie istnieją w nas dwie siły: które nazywamy lewym i prawym kanałem sympatycznego systemu nerwowego. One pracują, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ale trzecią siłą jest parasympatyczna, która dostarcza energię, aby utrzymywać w równowadze cały system. W rzeczywistości lewa strona jest siłą pragnienia a prawa strona jest siłą działania. Chrystus nie mógł przekazać tych wszystkich rzeczy, oni Go ukrzyżowali. Problem jest taki, że Jego praca musi zostać ukończona. Teraz będziemy używać naszej siły pragnienia, wyrażonej w taki oto sposób poprzez waszą rękę. Ale istnieją trzy warunki, które musicie spełnić: musicie mieć czyste pragnienie, aby otrzymać waszą Realizację, wtedy możecie być pewni, że Samorealizację otrzymacie. Nie powinniście mieć żadnych wątpliwości. Niech tak będzie, to nie ma znaczenia. To bezużyteczni ludzie, widzicie, ktoś im zapłacił. Zapomnijcie o tym. A więc istnieją trzy warunki: po pierwsze, musicie być pewni, że otrzymacie waszą Samorealizację. W porządku. Drugi warunek jest taki, że nie powinniście w ogóle czuć się winni. Musicie zapomnieć o przeszłości. Musicie być w teraźniejszości. Jeśli czujecie się winni, wtedy bardzo mocno blokujecie to centrum i w rezultacie, oprócz psychicznych tortur nabawicie się również fizycznych problemów. Nabawicie się anginy, zapalenia kręgów i wielu chorób spowodowanych letargicznymi organami. W porządku. Trzeci warunek jest taki, że musicie wszystkim wybaczyć, każdemu bez wyjątku; nie myślcie o nikim, kto was skrzywdził. Nawet pan, który próbował wam przeszkodzić – przebaczcie mu, po prostu przebaczcie. Ponieważ przebaczając, czy też nie przebaczając, wy nic nie robicie. Ale jeśli nie przebaczycie, to zbaczacie na złą drogę.

Więc to logiczne, że musicie przebaczyć. W rzeczywistości nic nie robicie. Ale dlaczego mamy torturować samych siebie z powodu innych, kiedy oni są z siebie zadowoleni? I nie odbierajcie siebie, jako kogoś gorszego. Teraz jesteście istotami ludzkimi i to jest ostatni przełom, który musicie osiągnąć, to jest urzeczywistnienie waszego chrztu Zdejmijcie buty na około dziesięć minut i postawcie wasze stopy na Matce Ziemi. Na kolanach. To oznacza, że pragniecie otrzymać waszą Samorealizację. Powiemy wam o centrach po lewej stronie, które sami będziemy odżywiać. Teraz proszę połóżcie prawą dłoń na sercu, tam gdzie rezyduje Duch. Na sercu. Po lewej stronie, po lewej stronie. Jeśli Duch świeci w was, wtedy On was prowadzi; w ten sposób stajecie się swoim własnym mistrzem.

Więc proszę, teraz przesuńcie dłoń na górną część brzucha po lewej stronie. To jest centrum waszego mistrzostwa. To jest centrum stworzone przez wszystkich proroków, gdy jest oświecone, czyni was mistrzami w posługiwaniu się Boską Siłą. Proszę usiądźcie. Przynajmniej nam nie przeszkadzajcie. Jeśli jesteście chrześcijanami usiądźcie. Proszę nie przeszkadzajcie. Usiądźcie. Bądźcie pokorni, słuchajcie. Proszę usiądźcie. Przynajmniej zachowujcie się, jak chrześcijanie. Teraz połóżcie prawą rękę na dolnej części brzucha po lewej stronie. To jest centrum czystej wiedzy, nie książkowej wiedzy ale czystej wiedzy, która działa, która działa poprzez Boską Siłę; poprzez którą dajecie Realizację, uzdrawiacie innych, wszystko. Teraz przesuńcie rękę na górną część brzucha po lewej stronie. Teraz ponownie na serce. Na serce. Teraz na miejsce pomiędzy waszą szyją a ramieniem i skierujcie głowę w prawo. Już wam mówiłam, że to centrum przestaje poprawnie funkcjonować, kiedy czujecie się winni. W ogóle nie czujcie się winni. Teraz połóżcie prawą rękę na czole. Pochylcie głowę. Tu musicie przebaczyć wszystkim bez wyjątku. Teraz proszę połóżcie dłoń z tyłu głowy i odchylcie ją do tyłu. Tu musicie powiedzieć bez poczucia winy, bez wyliczania swoich błędów, dla własnej satysfakcji: „O Boska Siło, jeśli cokolwiek zrobiłem proszę przebacz mi”. Teraz, proszę napnijcie dłoń i połóżcie środek dłoni na ciemiączku i dociśnijcie. Odegnijcie palce, aby był prawidłowy nacisk. A teraz powoli poruszajcie waszą skórą, siedem razy zgodnie ze wskazówkami zegara. Teraz opuście rękę. To wszystko, co musimy zrobić. Możecie zdjąć okulary, ponieważ zamkniecie oczy a także, jeśli macie coś ciasnego tutaj lub w pasie, proszę zdejmijcie to. Teraz jeszcze raz skierujcie lewą rękę w Moją stronę, niech obie stopy będą oddalone od siebie, zamknijcie oczy i połóżcie swoją prawą rękę na sercu. Tutaj zadajcie Mi bardzo podstawowe pytanie – możecie nazwać mnie „Matką” lub „Shri Mataji” – trzy razy, „Matko, czy ja jestem Duchem?” Zadajcie to pytanie trzy razy. Głośno. Jeśli jesteście Duchem, to jesteście swoim własnym mistrzem.

Więc, proszę połóżcie rękę na górną część brzucha, po lewej stronie i zadajcie Mi następne pytanie –”Matko, czy ja jestem swoim własnym mistrzem?” Już wam powiedziałam, że szanuję waszą wolność i nie mogę wam narzucić czystej wiedzy.

Więc proszę połóżcie prawą rękę na dolną część brzucha, po lewej stronie. Musicie poprosić o czystą wiedzę.

Więc proszę powiedzcie sześć razy: „Matko proszę daj mi czystą wiedzę”. Głośno. Jak tylko poprosicie o czystą wiedzę, Kundalini – odbicie Ducha Świętego – zacznie się podnosić. Teraz proszę połóżcie prawą rękę na górną część brzucha, po lewej stronie. Te centra musimy odżywić naszą całkowitą wiarą. Tu musicie powiedzieć z całkowitą wiarą: „Matko, ja jestem swoim własnym mistrzem”. Już wam powiedziałam, że podstawową prawdą o was jest to, że jesteście czystym duchem. Nie jesteście tym ciałem, nie jesteście tym umysłem, nie jesteście ego czy też uwarunkowaniami lecz jesteście czystym Duchem.

Więc teraz połóżcie prawą rękę na sercu i z całkowitą wiarą powiedzcie dwanaście razy: „Matko, jestem czystym duchem”. Ta Wszechprzenikająca Siła jest siłą współczucia i miłości. To jest ocean absolutnej wiedzy. Ale ponad tym wszystkim jest to ocean przebaczenia i jakikolwiek błąd popełniliście, ten ocean może to bardzo łatwo rozpuścić.

Więc proszę przebaczcie sobie i połóżcie rękę w miejscu, w którym spotykają się szyja i ramię, i skierujcie głowę w prawo. Tutaj z całkowitą pewnością powiedzcie szesnaście razy: „Matko, ja nie jestem niczemu winny”. Jak już wam mówiłam, czy przebaczacie czy nie, nic nie robicie; ale jeśli nie przebaczycie, wtedy schodzicie na złą drogę, i torturujecie samych siebie.

Więc teraz przesuńcie prawą dłoń na czoło i pochylcie głowę tak bardzo, jak to tylko możliwe. Tu powiedzcie z całkowitą pewnością siebie, z serca, nie ważne ile razy: „Matko, przebaczam każdemu, bez wyjątku”. Teraz proszę przesuńcie prawą rękę na tył głowy i odchylcie głowę tak daleko, jak to tylko możliwe. Tutaj, bez poczucia wina, bez zliczania swoich błędów, po prostu dla własnej satysfakcji: „Boska Siło, jeśli uczyniłem jakiekolwiek błędy, proszę przebacz mi”. Powiedzcie z serca, nieistotne ile razy. Teraz naprężcie dłoń i proszę, połóżcie środek dłoni na kości ciemieniowej, tej która była miękką kością w dzieciństwie. Następnie pochylcie głowę. Odciągnijcie palce, aby wystąpił nacisk na głowę. Teraz poruszajcie skórą na głowie pomału, siedem razy. Ale tutaj ponownie, Ja nie mogę wymusić na was Samorealizacji. Ja szanują waszą wolność.

Więc powiedzcie siedem razy: „Matko, proszę daj mi Samorealizację”. Teraz proszę opuśćcie ręce. Proszę wyciągnijcie ręce w Moim kierunku i spoglądajcie na Mnie nie myśląc. Właśnie tak, właśnie tak. Teraz pochylcie głowę i lewą ręką sprawdźcie, czy czujecie chłodny lub gorący powiew z głowy – sami musicie to stwierdzić. Nie kładźcie ręki na szczycie głowy ale ponad nią i sami sprawdźcie. To jest dowód. Teraz proszę wyciągnijcie lewą rękę w Moim kierunku, jeszcze raz pochylcie głowę i sprawdźcie prawą dłonią. Niektórzy ludzie czują to także dość wysoko. Teraz jeszcze raz prawą dłonią. Teraz proszę wyciągnijcie obie ręce w stronę nieba, w ten sposób i zadajcie pytanie, jedno z tych – zadajcie jedno z tych pytań: „Matko czy to jest chłodny powiew Ducha Świętego? Albo drugie: „Matko, czy to jest Boska Miłość?” Albo: „Matko, czy to jest Ruh albo Paramchaitanya?” Którekolwiek z nich, zadajcie je trzy razy. Teraz proszę opuśćcie ręce. Dostali to! Proszę opuśćcie ręce. W taki sposób je połóżcie. Ci, którzy poczuli chłodny lub gorący powiew z ciemiączka, na rękach lub palcach, proszę podnieście obie dłonie. To jest dowód. Niech Bóg was błogosławi. Teraz staliście się prawdziwymi chrześcijanami. Teraz staliście się świętymi. To musi wzrastać, wasza boskość musi wzrastać. Tak jak wam mówiłam to będzie wzrastać w kolektywności. Mamy tu bardzo dobre centrum i jest tu wielu ludzi, którzy bardzo dużo wiedzą o Sahaja Yodze. Wszyscy powinniście przyjść i stać się wspaniałymi Sahaja yoginami. Musicie uratować tutejszych ludzi; i szybko staniecie się mistrzami. Nie musicie za nic płacić. Niech Bóg was błogosławi. Chciałabym się z wami spotkać jeszcze dziś wieczorem, jeśli to możliwe. Teraz powinni podejść… Nie rozmawiajcie z nimi. Oni są negatywni. [Shri Mataji pracuje nad poszukiwaczami.]