Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie (Location Unknown)

Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie

[tekst został przetłumaczony na podstawie artykułu napisanego przez Shri Mataji w 1979 roku]

Człowiek w swoich poszukiwaniach radości i szczęścia ucieka od swojego Ja, które jest prawdziwym źródłem radości. Uważa siebie za bardzo brzydkiego i nudnego, ponieważ nie zna swojego Ja. Ludzka istota poszukuje radości w pieniądzach lub w posiadaniu, we władzy lub w ograniczonej ludzkiej miłości, a w końcu i w religii, która również jest czymś zewnętrznym. Problem polega na tym, […]