Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie (Location Unknown)

Sahaja Yoga – Wyjątkowe Odkrycie [tekst został przetłumaczony na podstawie artykułu napisanego przez Shri Mataji w 1979 roku] Człowiek w swoich poszukiwaniach radości i szczęścia ucieka od swojego Ja, które jest prawdziwym źródłem radości. Uważa siebie za bardzo brzydkiego i nudnego, ponieważ nie zna swojego Ja. Ludzka istota poszukuje radości w pieniądzach lub w posiadaniu, we władzy lub w ograniczonej ludzkiej miłości, a w końcu i w religii, która również jest czymś zewnętrznym. Problem polega na tym, żeby skierować naszą uwagę do wnętrza. Wewnętrzny byt, będący naszą świadomością, jest energią. Nazywam ją energią Boskiej Miłości. Cała ewolucja i manifestacja materialnej energii jest kierowana przez najwyższą energię Boskiej Miłości. Nie wiemy jak potężna jest ta nieznana energia i jak nadzwyczaj jest troskliwa. Cicha praca świadomości jest tak automatyczna, drobiazgowa, dynamiczna i precyzyjna, że uważamy to za coś oczywistego. Po Samorealizacji energia ta ukazuje się nam jako ciche, pulsujące wibracje, przepływające przez nas. Ale my nie jesteśmy w stanie osiągnąć Samorealizacji, ponieważ nie potrafimy ulokować naszej uwagi na czymś, czemu brakuje formy (na Bycie abstrakcyjnym). Zamiast tego, błądzimy uwagą po formach zewnętrznych. Ale istnieje metoda, aby podłączyć się do Boskiej Energii – Sahaja Yoga. Na samym początku muszę powiedzieć, że działanie Sahaja Yogi jest bardzo proste, aczkolwiek wewnętrzna praca jest dość złożona. Na przykład, jeśli chcecie oglądać telewizję, to jest to bardzo proste. Ale wyjaśnienie inżynieryjnej techniki telewizora jest bardzo trudne i wytłumaczenie jej jest skomplikowane. Aby nauczyć się działania telewizji, potrzebujecie wykwalifikowanego inżyniera, który ją rozumie i może objaśnić jej działanie. Read More …