Public Program

Brighton (England)

1983-05-26 Lord Buddha, Brighton, England, DP, 65' Chapters: Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: EN,LT,PT,RO (4)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

PP Brighton UK

 

26 Mai 1983

 

Este aşa o bucurie să fiu azi din nou aici, în Brighton. Observ cum, încet şi constant Sahaja Yoga se stabilizează în acest loc. Când am venit prima dată să vizitez Brighton, am simţit că trebuie să existe mulţi căutători în acest loc, care s-au pierdut şi tot timpul am sperat că într-o bună zi vor putea să revină la realitate. Astăzi în mod deosebit este o zi mare, pentru că este ziua de naştere a Domnului Buddha. În cursul dimineţii le-am vorbit Sahaja Yoghinilor despre măreția încarnării Lui, despre cum a venit pe acest pământ, cum şi-a primit Realizarea şi cum s-a străduit să transmită tuturor mesajul Realizării. Mulţi cred şi gândesc că Buddha a fost ateu, în timp ce Iisus a fost o persoană care credea în Dumnezeu. Şi unii Îl preferă pe Buddha în locul lui Iisus. Este de-a dreptul surprinzător faptul că, atunci când astfel de personalități se nasc în împrejurări deosebite, ele trebuie să transmită lucruri care sunt foarte, foarte importante pentru acea vreme.

 

La vremea când Buddha a venit pe pământ exista foarte mult ritualism brahmanic în India, existau foarte multe condiţionări provenite din învăţăturile oamenilor mercantili, care doreau să facă bani în numele lui Dumnezeu şi în numele religiei. Aşa că pentru a neutraliza toate acestea, El a decis să nu vorbească deloc, absolut deloc despre Dumnezeu, despre niciun fel de căi religioase; dar a spus că trebuie să urmaţi calea de mijloc în viaţă, Nobila Cale Octuplă, şi că mai întâi trebuie să vă primiţi Realizarea Sinelui. Pentru El era foarte importantă dobândirea Realizării Sinelui. Acesta este mesajul pe care a vrut El să vi-l dea şi să abată atenţia oamenilor de la ideea de Dumnezeu sau de Încarnare la acel moment, vrând să arate că Realizarea Sinelui este foarte importantă şi că fără Realizarea Sinelui nu-L puteţi înţelege pe Dumnezeu, sau Puterea Divină.

 

Deci El nu a fost ateu. El şi Iisus, aş spune, au fost într-un fel contemporani, dar Iisus a venit mai târziu. Buddha a venit cam cu 500 de ani înainte de Iisus. Sunt atât de conectaţi unul cu celălalt, atât de apropiaţi unul de celălalt, atât de identificaţi unul cu celălalt, ca și cum ar fi părţi integrante ale unei singure fiinţe. Puteţi înţelege asta numai după ce vă primiți Realizarea Sinelui. Iisus a spus: „Cei care nu sunt împotriva Mea sunt cu Mine.” Cine sunt cei care nu sunt împotriva Lui? Pentru că nu cunoaștem adevărata origine a lui Iisus, de unde a venit, care a fost originea Lui, cum a fost creat în Ceruri, că este Fiul lui Dumnezeu. Oricum Îl percepem în ziua de azi, ca pe o persoană venită pe pământ pentru a ne învăţa despre Tatăl Său, Dumnezeu Atotputernic, noi credem numai în acea percepție, care este doar o expresie foarte limitată a lui Iisus, iar măreața Lui personalitate nu poate fi cuprinsă în Biblie. În acelaşi fel, Buddha a fost redus la ceva neînsemnat.

 

Numai două persoane au realizat acest lucru şi s-au evidențiat. Unul dintre ei a fost Viditama care s-a dus în Japonia şi a iniţiat sistemul de religie Zen. Dar chiar şi în zilele noastre, Zen, care nu era nimic altceva decât dhyana, meditaţie, sahaja, trezirea spontană, este redus la acelaşi nivel ca orice altă predică. L-am întâlnit pe şeful sistemului Zen. Era foarte bolnav şi l-au adus la Mine, pentru că dorea să se vindece. Am fost uimită, nu pentru că ar fi fost un suflet realizat, nu era deloc așa, dar propria lui Kundalini, care este forţa, care trebuia să-i dea Realizarea, era complet îngheţată. Şi nu avea deloc dorinţa să-şi primească Realizarea Sinelui. Am vorbit cu el, eram uimită. I-am spus: „Cum este posibil, conform Zen, ar trebui să fii un kashyapa?” Kashyapa înseamnă o persoană care este un suflet realizat. Acesta este numele universităţii din Lewes, aşa cum v-am spus ieri, numele universităţii este Kashyapa; cei care nu au studii universitare, în sensul că ei au universitatea lui Dumnezeu. Mi-a spus: „S-a terminat, Dumnezeu nu mai face pe nimeni kashyapa acum. Doar din secolul şase până în secolul opt, în 200 de ani, au fost numai 26 de kashyapas şi apoi nu a mai fost niciunul. Şi nici eu nu am șanse.” „De ce?” – am spus Eu. „Nu, nu am nicio speranță” – a spus el, „am fost numit doar conducătorul Zen și deci asta sunt, dar în timpurile moderne nu devenim kashyapas.” Şi cu asta el a spulberat toate speranţele oamenilor de a deveni Zen, de a deveni o persoană care are cunoaşterea, o persoană care este un suflet realizat.

 

A fost un mare şoc pentru Mine, pentru că Zen este ceva atât de măreţ! Exprimă în mare măsură Sahaja Yoga. Nu puteţi înţelege Zen decât dacă sunteţi suflete realizate. Nici Biblia n-o puteţi înţelege, nu puteţi înţelege Gita, nu puteţi înţelege nimic decât dacă sunteţi suflete realizate. Cea de-a doua persoană care s-a evidențiat ieșind din tot acest ritualism care a fost creat din viaţa lui Buddha, a fost Lao Tze, iar El a vorbit despre Tao. Tao este Puterea Divină Atotpătrunzătoare, Puterea iubirii. Și le-a vorbit despre ea, le-a explicat despre Tao şi a început o altă grupare, unde toți ar fi trebuit să își primească Realizarea. Dar şi aceasta, văd că a devenit în ziua de azi „Tao-ism”. Totul devine „ism”— însemnând îngrădit. Nu este vie, nu este prezentă.

 

Oamenii citesc doar o proiecţie mentală a lui Tao. Am văzut oameni care… există un domn în India care a scris o carte întreagă despre Tao. Iar el nu este nici măcar suflet realizat! Atunci ce poate scrie? Mă întrebam chiar ce culori poate descrie, orb fiind? Deci trebuie să înțelegeți că mai întâi trebuie să fiți realizați. Apoi, veți vedea voi înşivă. Atunci veţi şti dacă există Spirit sau nu, veţi şti dacă acest copac care a crescut în exterior are rădăcini, veţi şti dacă există Dumnezeu sau nu, și veţi şti dacă aceste Încarnări au cu adevărat o semnificaţie. Înainte de asta, să staţi şi să criticaţi doar, nu este un lucru înţelept. De aceea Buddha, care ocupă un loc foarte special în fiinţa noastră – rezidă în partea aceasta a capului, locul în care se regăsește egoul nostru – este Cel care în realitate controlează egoul nostru.

 

Deci Buddha este, de asemenea, o parte integrantă și poate fi înţeles numai după ce v-aţi primit Realizarea. Fără Realizare, sunteţi încă incompleţi. Nu aveţi încă cunoaşterea completă. Aşa cum a spus Krishna: „Atmanyevatmana tushtah” [BhG 2-55]. Numai prin Atma, prin Spirit îl veţi cunoaşte pe Dumnezeu. Nu prin proiecţii mentale, prin intermediul ochilor, al simţurilor, ci prin Spirit. Şi unde se află Spiritul în noi? Spiritul sălăşluieşte în inima noastră şi este reflectarea lui Dumnezeu Atotputernic. Este numit „kshetrAgnya” și înseamnă „Cel care cunoaşte câmpul acţiunilor noastre”, „Cel care vede ce facem, care este martorul acțiunilor noastre”. Dar noi nu îi acordăm atenţie. Acel domn dorește să vină; veniți vă rugăm! Atenţia noastră nu este pe Spirit. Şi dacă atenţia noastră nu este pe Spirit, nu ştim cum să ne conectăm cu El pentru a crea o legătură, pentru a-L înţelege.

 

De aceea, întâi de toate, Spiritul trebuie adus în atenţia noastră. Este lucrul cel mai important. Și pentru că acest lucru nu s-a întâmplat încă, suntem încă imperfecţi, încă facem greşeli. Pentru că, ceea ce este absolut în interiorul nostru este Spiritul, în timp ce noi trăim într-o lume relativă. Azi cineva vine şi vă spune ceva – în regulă. Chiar acum când veneam, era un domn care mi-a dat un pliant despre, ceva despre Iisus. Îmi spune el Mie despre Iisus, chiar este amuzant. Dar, presupunând că mâine Iisus va sta în faţa voastră, veţi fi în stare să-L recunoaşteţi, sau Îl veți crucifica din nou? Cum Îl veţi recunoaşte? Cum Îl veţi recunoaşte pe Buddha? Aţi dobândit sensibilitatea de a-L recunoaște pe Iisus? Vedeţi, este foarte uşor să-L înfățișezi pe Iisus, este foarte uşor, pentru că toți consideră că, în definitiv, fiecare are dreptul să facă ce-i place. Până şi Hitler a vorbit despre Dumnezeu, vă puteţi închipui? Hitler a vorbit despre Dumnezeu! Toți cred că au dreptul să vorbească despre Dumnezeu, să-L descrie. Dar, în primul rând, trebuie să ştim că nu ne este de folos să ne înşelăm singuri, și trebuie să ne primim Realizarea Sinelui. Trebuie, în primul rând, să ne cunoaştem pe noi înșine.

 

Dorința lui Buddha de a-și dobândi Realizarea a avut la bază faptul că, în realitate, a fost mişcat de suferinţele lumii. A văzut un om care era bolnav. A văzut un om care murise. A văzut un bătrân. Toate acestea au avut un efect în mintea Lui şi a început să se întrebe de ce există aceste suferinţe. Deci, întreaga Lui căutare a venit din înţelegerea pentru ceilalţi. Este o cale foarte lungă, pentru că trebuie neîncetat să renunți la identificări: „nu asta, nu cealaltă, nu soţia, nu copiii, nu familia…” Continui să negi, să negi şi să negi vieţi de-a rândul, și totuși nu-ți atingi țelul. Cealaltă cale ar putea fi mai simplă, și desigur numai prin intermediul lui Buddha a devenit mai uşoară… Toate aceste Încarnări au emancipat ceva în interiorul nostru, ca mai întâi să ne îngrijim de Sinele nostru, să ne descoperim pe noi înșine. Suntem suflete realizate? Suntem Buddhas? Suntem noi oameni care au cunoașterea? Haideți să fim oneşti.

 

Trebuie să avem cunoaşterea. Ei bine, care este calea de a cunoaşte? Dacă spun că veţi cunoaște prin procesul vostru de evoluţie, că aşa cum aţi evoluat într-o fiinţă umană, veţi fi ajutați să vă înălțați până la stadiul de suflet realizat. Dar este o diferenţă între ce s-a întâmplat până acum şi ce se va întâmpla de acum încolo. Până acum, am evoluat printr-o metodă care a fost dincolo de libertatea noastră. S-a realizat natural, prin propria noastră construcție interioară. Forţa centrală de evoluţie din interiorul nostru ne-a adus de la stadiul de amoebă la nivelul fiinţelor umane care suntem azi. Dar la acest stadiu, când suntem fiinţe umane, există un mecanism special pentru a evolua mai departe. Aşa cum, până la acest instrument, am folosit alte instrumente pentru a-l confecționa. Ei bine, odată ce acesta este gata, trebuie doar să-l conectăm la sursă şi va funcționa. Ca şi cum suntem făcuţi pentru a ne pregăti să ne conectăm la Puterea Atotpătrunzătoare şi printr-o metodă specială, spontană, perfectată de forţa vie din interiorul nostru, trebuie să fim racordaţi la sursă.

 

Dar diferenţa dintre fiinţele umane şi animale este că oamenilor li s-a dat libertate. Pe vremea lui Adam şi Eva, să zicem, dacă oamenii nu ar fi mers prea departe cu libertatea lor, ar fi fost mult mai uşor să dai Realizarea oamenilor la acea vreme. Dar când oamenii au libertate, o folosesc greşit. Sau pur și simplu vor să o folosească. Nu vor să mai asculte, pentru că a asculta înseamnă, cred ei, că nu ai libertate. Şi iată cum, când au început să-şi folosească libertatea, au ajuns să facă lucruri greşite, care erau împotriva vieţii, împotriva evoluţiei, fără să-şi dea seama ce fac de fapt. Când au ajuns să-și realizeze greşeala, au renunţat la acel lucru. Apoi au încercat altceva, străduindu-se să-și remedieze greșeala. Apoi au corectat-o. Și astfel fiinţele umane au tot încercat, experimentând un lucru, sau altul; şi apoi au atins punctul în care au spus: „Mă dau bătut, este prea mult.” Cred că este cel mai bun punct la care puteți ajunge. Ca și Buddha, era atât de obosit, se așezase sub un banyan, şi şi-a primit Realizarea.

 

Acum Mă aflu aici în faţa voastră, să vă spun care este mecanismul. N-ar trebui în niciun caz să Mă acceptaţi fără rezerve. Ar fi greşit atât din partea Mea, cât şi din partea voastră, pentru că, în realitate sunteţi liberi să acceptaţi sau nu. Dar trebuie să rămâneţi deschişi, pentru că aceasta este o formă nouă de cunoaştere despre care vă vorbesc, cunoașterea rădăcinilor, despre care nu aveţi ştiinţă. Voi cunoaşteţi numai copacul, dar Eu vreau să vă vorbesc despre rădăcini. Cel mai bun lucru ar fi, primul şi

cel mai important, să puteți merge la rădăcini. Dar nu puteţi! Aşa cum este mintea umană, vrea să cunoască în primul rând totul despre toate. Dar vedeţi, dacă trebuie să intraţi în această încăpere şi este întuneric, cineva vă va spune „Apasă pe acel buton şi lumina se va aprinde”. Şi o faceţi! Totul este construit acolo, este deja acolo. Dar dacă cineva începe să spună: „În regulă, îţi voi explica, există ceva numit electricitate. A fost descoperită în anul cutare, apoi a existat un domn care a descoperit această parte a electricităţii, apoi am folosit energia hidraulică pentru a genera electricitate… şi iată cum s-a format un comitet”… şi întreaga istorie despre sistemul electric din Sussex, veţi spune: „Ajunge, gata, te rugăm oprește-te!” Așa stau lucrurile. Deci dacă ar fi să vă spun întreaga istorie, ar fi prea mult. Cel mai bine ar fi să apăsaţi butonul, bucuraţi-vă de lumină şi apoi puteţi cunoaşte întreaga ei istorie, dacă doriţi. Dacă doriţi! Exact aşa este.

 

Cunoaşterea rădăcinilor este mai importantă decât cunoaşterea copacului. Dar până când nu aflați cum să deveniţi atât de subtili pentru a ajunge la rădăcini, orice vă spun va fi ca o limbă străină, asemeni limbii sanscrite pentru voi, aș spune. Cu toate acestea, voi încerca să vă explic câteva lucruri care se află în interiorul vostru. Dar țin să vă spun că ascultând aceste lucruri, nu vă puteţi primi Realizarea. Orice v-aş spune ore în şir, nu vă veţi primi Realizarea. Este un proces care trebuie să aibă loc în interiorul vostru. Până când acest proces nu are loc, nu vă puteţi primi Realizarea. Şi este un proces care trebuie experimentat de voi, nu de Mine. Trebuie să îl simţiți şi trebuie să vă cunoașteți astfel propriile puteri, propria voastră glorie și menire. Până acum, nu am cunoscut scopul vieţii umane, de ce au fost create fiinţele umane pornind de la amoebă. Dar după Realizarea Sinelui veți ști care este scopul acestei vieţi. Sunt sigură că vi s-a vorbit despre Kundalini. Jason, le-ai spus? Nu prea mult?

 

Sahaja Yoghin: Foarte puţin,  Mamă.

Shri Mataji: Cum?

Sahaja Yoghin: Foarte puţin, Mamă.

Shri Mataji: Ce spune?

Sahaja Yoghin: Că începuse dar ați venit Dvs.

Shri Mataji: În regulă. Deci, aş vrea să vă spun câte ceva despre această planșă, iar voi ar trebui s-o luaţi ca pe o ipoteză, să încercaţi să înţelegeţi. Nu este complicat. Şi apoi, de îndată ce vă primiţi Realizarea, devine cel mai uşor lucru.

 

Avem în interiorul nostru șapte centri, plasaţi pe șira spinării şi în creier. Primul se află sub osul triunghiular, denumit osul sacru, şi este cunoscut ca Muladhara chakra, care înseamnă „suportul rădăcinilor”. Este suportul rădăcinilor. Acest centru înglobează inocenţa noastră. Cel de-al doilea… şi sigur, la nivel fizic, Muladhara se manifestă în plexul pelvic. Al doilea centru este cel care ia naștere din al treilea, care se numeşte Nabhi chakra, al treilea centru; iar acesta dă naștere celui de-al doilea centru, numit Swadishthana. Swadishthana chakra, la nivel fizic – deoarece aceştia sunt centri subtili, în măduva spinării – la exterior, la nivel grosier, se manifestă prin ceea ce noi numim plexul aortic. Dacă avem doctori aici, vor înţelege ce spun. În continuare, Nabhi chakra manifestă la exterior plexul solar. Deasupra lui se află ceea ce numim centrul inimii, Anahata chakra, centrul cardiac, care se manifestă la exterior prin plexul cardiac, are, de asemenea, un aspect stâng şi unul drept.

 

Apoi avem centrul de la baza gâtului care este numit Vishuddhi chakra şi care la exterior se manifestă prin plexul cervical. Mai sus, acolo unde vedeţi punctul roşu pe fruntea Mea, asemeni unei ferestre pentru acest centru – între glandele pituitară şi pineală, în dreptul chiasmei optice, unde se încrucișează căile optice, există un centru foarte important numit Agnya chakra, care are grijă de egoul şi de superegoul nostru. Le puteţi vedea întâlnindu-se acolo, intersectându-se astfel. Şi deasupra lui se află ultimul, cel de-al şaptelea centru, numit Sahasrara, care înseamnă „centrul cu o mie de petale.” Și acest centru se află chiar în zona limbică; și când reușiți să-l penetrați, aici în zona fontanelei, simţiţi briza răcoroasă a energiei Kundalini, sau a Sfântului Duh, deasupra capetelor voastre. Acest lucru trebuie să se întâmple, nu poate fi certificat în mod fals. Trebuie să simţiţi briza răcoroasă ieşind din fontanela voastră. Trebuie să percepeți briza răcoroasă în palmele voastre, însemnând că trebuie să simţiţi Atotpătrunzătoarea Putere Divină, Putere a Iubirii Divine, care este numită Brahma Shakti în limba sanscrită, iar în Biblie este numită briza răcoroasă a Sfântului Duh.

 

Pentru prima dată trebuie s-o simţiţi în palmele voastre, în sistemul vostru nervos central. Pentru că sediul Spiritului vostru se află aici, dar Spiritul rezidă în inimă. De îndată ce sediul este atins de Kundalini trezită, care, dacă vă uitați, se află în osul triunghiular, începeţi să simţiţi briza răcoroasă prima dată deasupra capului, și apoi în palme. Începeţi să simţiţi briza răcoroasă emanând din voi. Astfel manifestaţi puterea Spiritului vostru. Este un proces care trebuie să aibă loc, un proces viu. Este foarte uşor să spui oamenilor: „Acum începeţi să săriţi!” Vedeţi, oricine poate sări, ce este extraordinar în asta? Sau dacă cineva spune: „Acum, dezbracă-te.” Ce este măreț în asta? Sau: „Poartă culoarea asta.” Nimic special, oricine poate s-o facă. Dar puteţi face briza răcoroasă să izvorască din fontanela voastră? Propria voastră fontanelă! Şi când acest proces are loc, le puteţi da această șansă și altora. Le puteți trezi briza răcoroasă și altora. A venit timpul ca această trezire să aibă loc. Atât de mulţi căutători s-au născut în aceste timpuri speciale, atât de mulţi, milioane şi milioane de căutători. Şi atât de mulţi s-au pierdut de asemenea, din diferite motive, pentru că sunt atacați. Căutătorii sunt atacați încă din copilărie. În cele din urmă, pot fi atacați chiar prin egoul lor. Pot avea propriile proiecţii mentale, pot avea guru oribili care le iau banii. Şi vor exista persoane care încearcă să-i manipuleze, persoane care vor crea false proiecții doar pentru a-i acapara complet.

 

Însă pentru indieni este uşor, dacă sunt indieni. Dar nu pot spune asta, dacă sunt dezrădăcinaţi şi occidentalizaţi. Dar cei cu adevărat indieni știu că Realizarea poate fi dată numai de trezirea lui Kundalini. Nu trebuie să le spun că aşa stau lucrurile. Ei ştiu. Nu sunt naivi. Dar în Biblie este scris de asemenea: „Voi apărea în faţa voastră ca limbi de foc” şi într-adevăr, dacă vă uitaţi la Sahasrara, arată ca niște frumoase flăcări în şapte culori, complet gentile și lipsite de sunet. La fel ca această flacără, dar Sahasrara are flăcări foarte alungite care ard tăcut şi se deschid, flăcări pline de răcoare. Chiar şi de la această flacără puteți simți briza răcoroasă. S-a întâmplat cu mulţi şi trebuie să vedem cum se întâmplă asta. Este de-a dreptul fantastic. Este de necrezut! În primul rând, noi nu avem încredere în noi înşine, nu ştim cum putem primi Realizarea atât de uşor! În trecut trebuia să faci atâtea pentru a primi Realizarea. Dar acum a venit timpul. Aţi făcut totul în vieţile voastre anterioare. Aţi răbdat de foame, aţi colindat peste tot, aţi făcut toate tapasyas, penitenţe, şi astăzi este timpul să vă primiţi Realizarea. Şi despre asta este vorba.

 

Dar de ce să vă îndoiţi? Nu trebuie să plătiţi pentru ea. Nimic nu se vinde aici, ştiți asta. Nimic nu se vinde. De fapt, nu-L puteţi vinde pe Dumnezeu. Nu-L puteţi vinde! Cei care încearcă asta, comit un păcat. Cum să puteţi vinde iubirea? Iubirea nu este ceva de vânzare. Atunci cum puteți vinde iubirea lui Dumnezeu? Dar suntem atât de mercantili, pentru că totul se vinde, şi acest tipar este atât de înrădăcinat, încât oamenii pur şi simplu nu pot înţelege cum este posibil să-ți primești Realizarea fără să plătești. Renunțați la această idee greșită. Și înțelegeți că a face comerţ în împărăția lui Dumnezeu, este un păcat. Este profanator. Oricine face aşa ceva greşește. Iisus a luat un bici mare şi i-a lovit pe toţi cei care vindeau lângă biserică.

 

În ziua de azi, vedem că toate bisericile, templele, moscheile şi celelalte locuri nu fac nimic altceva decât comerţ. Dar asta nu înseamnă că cei care v-au insuflat idealuri măreţe pentru ca voi să aveţi echilibru – dându-vă la nivelul Vidului, cum îl numim, cele zece porunci pentru o viață echilibrată – nu înseamnă că ei au greşit, că v-au transmis doar o proiecţie mentală. Este un adevăr, trebuie să vă echilibraţi! Toţi s-au străduit să vă dea stabilitate, v-au arătat cum să fiți moderați. Pentru ce este nevoie de moderație? Este pentru ascensiunea voastră. Dacă nu aveţi echilibru în viaţă, nu puteţi nici să vă mişcaţi. Imaginaţi-vă o maşină mergând pe două roţi, pe o singură parte. Chiar şi o bicicletă trebuie menținută în echilibru. Nu puteţi merge pe bicicletă dacă nu ştiţi cum s-o contrabalansați. Deci echilibrul trebuia stabilizat şi de aceea au venit să vă insufle aceste idealuri măreţe, vouă tuturor. Și toate sunt pentru ascensiunea voastră şi nu doar pentru a fi satisfăcuți cu acea stabilitate.

 

Trebuie să vă înălțați, iar ascensiunea voastră este foarte simplă şi uşoară acum, pentru că timpul ei a sosit. Aşa cum v-am spus ieri, arborele vieţii a avut foarte-foarte puţine flori la început. Dar în acest timp al înfloririi, există atât de mulţi căutători, o categorie specială, asemeni florilor cum sunt numiţi. Ei sunt flori, fără nicio îndoială. Au fost numiţi pe bună dreptate flori, dar au mers în direcţii greşite. Erau fără îndoială flori, pe cale să devină fructe. Şi vor deveni, este voia lui Dumnezeu, ca ei toţi să devină fructe. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 

Întotdeauna vă invit să-Mi puneți întrebări, dar asta nu înseamnă că ar trebui să-Mi irosiţi timpul inutil. De asemenea, la nivel mental, vă pot mulțumi doar până la un punct, pentru că mintea nu poate depăşi anumite bariere. Ea trebuie absorbită într-o zonă a conştiinţei fără gânduri. Şi ceea ce înţelegeţi prin mentalul vostru este doar reclama pe care o puteţi citi; însă trebuie să intraţi în interior şi pentru asta ascensiunea trebuie să aibă loc. Este important.

 

Zilele trecute la universitate doar o singură persoană Mi-a pus multe întrebări. Şi a fost singurul care nu a primit ascensiunea. Toţi ceilalţi și-au primit-o. Este foarte trist. Şi trebuie să lucrăm asupra lui desigur, își va primi ascensiunea, pentru că vrea să evolueze. Dar a pus multe întrebări şi a fost aşa o pierdere de timp! Pentru că sunteţi adevărați căutători, plini de ardoare, vă rog puneți întrebări care sunt în beneficiul tuturor. Trebuie să fim binevoitori cu toată lumea. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 

Niște apă, Douglas, dacă e posibil. Mulțumesc. Dacă aveţi întrebări, vă rog întrebaţi-Mă.

Shri Mataji: Da.

Întrebare: Pot să Vă întreb, dacă este periculos să întrerupi un proces mental?

Shri Mataji: Poţi să-Mi spui ce vrea să spună? Spune-i lui, voi vedea dacă reușesc să aud.

Persoană: Este periculos să întrerupi un gând, să-ți oprești gândurile, să rămâi fără gânduri?

Întrebare: Nu este periculos să întrerupi gândurile?

Shri Mataji: Nu, nu, nu. Nu le întrerupem. E o mare greşeală. Nu este deloc așa. Vedeţi, gândul apare ca reacţie la ceva. Se ridică, pe urmă cade şi apoi alt gând se ridică şi cade. Între gânduri există un mic spaţiu care în sanscrită se numeşte vilamba. Ei bine, gândurile pot veni din viitor sau din trecut, dar ele merg toate spre trecut. În regulă? Ce se întâmplă de fapt este că noi vedem gândul ridicându-se, dar nu-l vedem coborând. Şi între gânduri, vilamba este prezentul.

 

Dacă vă spun: „Fiţi în prezent”, nu puteţi. Continuaţi să gândiţi tot timpul, asemeni unor oameni nebuni. Vă mişcaţi pe creasta gândurilor, ca niște nebuni. Dar există un tărâm dincolo de gânduri, care este completă conştientizare și conştiinţă fără gânduri, unde nu există gânduri. Şi gândurile sunt mari distrugătoare de bucurie. Vă voi spune cum. De exemplu, priviți aceste flori. Le privesc şi Eu. Eu le privesc în stare fără gânduri, voi le priviţi gândind. Deci se ivește un gând: „De unde au fost cumpărate? Cât au costat?” Pentru că gândul nu este bucurie. Dar Eu le privesc doar fără să gândesc. Întreaga creaţie din acel lucru, toată bucuria pusă în interiorul lui, toată bucuria care a fost creată şi pusă în particularitățile lui, tot ce este tăcut, intră în fiinţa Mea dăruindu-Mi pacea şi bucuria pentru care a fost creat. Este o barieră; de fapt, gândul este întotdeauna o barieră. Dar când mergeţi dincolo de gânduri, asta nu înseamnă că voi nu puteţi gândi, ci deveniţi maeştri. Dacă vreţi, puteţi gândi, dacă nu vreţi, nu gândiți. Dar nu sunteţi conduşi de gândurile voastre. Aţi prins ideea? Până acum gândurile vă stăpâneau, acum voi stăpâniți gândurile.

 

Întrebare: Putem opri gândurile?

Shri Mataji: Puteți să ce?

Întrebare: Putem opri gândurile?

Shri Mataji: Da, dacă vrei, poţi să-ți liniștești mintea și să te bucuri de tăcerea ei. Dacă vrei, poţi gândi. Dar orice vei gândi după Realizare are o calitate specială. Pentru că gândurile care vin după ce-ţi primeşti Realizarea sunt ghidate, iluminate de Spiritul tău. De exemplu, îţi vine un gând. De exemplu, stai aici şi vezi ceva în întuneric şi crezi că e un şarpe. Ai putea gândi asta; orice este posibil când gândești. Nu există niciun control. Deci crezi că e un şarpe și îți este teamă încercând să te salvezi. Dar presupunând că ai o lumină, atunci acelaşi gând îţi spune: „Nu, nu e şarpe, e doar o frânghie.” Iluminați fiind, acelaşi gând are o calitate specială. Pentru că îl vedeţi în toate dimensiunile lui și înţelegeţi ce înseamnă, cum este, care este valoarea absolută a unui anumit gând. Şi pur şi simplu renunțaţi. Renunțați la tot ce nu este corect; acceptaţi tot ce este benefic. Pentru că vedeţi asta clar. Înainte nu exista discernământ. Unei persoane îi vine în gând: „Mă duc să ucid pe cineva!” Toate acestea vin prin gândire! „Pentru că îl urăsc, trebuie să-l ucid.” Prin gânduri lucrează ura. Voi puteţi să daţi curs acelui gând, într-un fel, şi să ucideţi acea persoană. Şi atunci, după violenţă, totul, faţa se schimbă, deveniţi nervoşi și așa începe totul. Primul gând te duce atât de jos, pentru a ucide, şi apoi vine al doilea: „Oh, Doamne, ce am făcut?” Ambele sunt greşite.

 

Dar dacă eşti un suflet realizat, nu poți să urăști pe nimeni. Există metode pentru a neutraliza ura în Sahaja Yoga, pentru a neutraliza chiar şi ura persoanei care te urăşte. Noi n-am cunoscut până acum puterea iubirii. Cunoaștem doar puterea urii. Fabricarea proiectilelor MX şi alte arme – nu au la bază nimic altceva decât ura şi teama. Nu știu dacă aceşti oameni îşi vor primi Realizarea, dar dacă da, nu vor mai produce aceste lucruri oribile care îngrozesc lumea. Puterea iubirii nu a fost folosită până acum, și nici n-o veți putea utiliza până când nu o simțiți; și asta se întâmplă după Realizare.

 

Întrebare: Ne puteți spune câte ceva despre tehnică?

Shri Mataji: Da, vă voi spune. Aşa cum am spus, este un lucru spontan, este un proces viu. Să spunem că vă întreb – care este tehnica pentru ca o sămânţă să încolțească? Este un proces viu. Nu există o tehnică, o puneţi în Mama Pământ şi încolţește. Totul se află în interiorul seminței. Este o tehnică divină prin care acest proces are loc. Dar apoi deveniți voi înșivă maeștri ai tehnicii, și atunci puteți chiar voi să o faceți. Pentru că intri pe un tărâm în care ai Puterea Divină prin care poţi să faci acel lucru, îl poți pune în mișcare. Însă Realizarea o primiți printr-un proces spontan. Şi este un proces foarte simplu, asemeni unei lumânări aprinse care poate aprinde o altă lumânare, dacă lumânarea este acolo şi dacă lumânarea este în bună stare. Dar dacă această lumânare este un suflet realizat… poate să şi corecteze prin tehnicile pe care le veți învăţa; prin tehnicile ei, poate să şi corecteze cealaltă lumânare care nu este încă aprinsă şi apoi o poate aprinde. Poate să facă totul! Dar acea tehnică va fi înțeleasă foarte uşor pentru că voi deveniţi o personalitate conştientă la nivel colectiv. Deveniţi – repet, deveniţi o altă personalitate. Aşa cum un ou devine pasăre. În felul acesta deveniţi. Apoi pasărea trebuie să înveţe doar să zboare. Dar cum devine, care este tehnica prin care un ou devine pasăre? Doar prin expunerea la căldura mamei-găină! Nicio tehnică, totul este înnăscut, este tehnica divină. Dar apoi învăţaţi voi înşivă cum să faceţi, învățați tehnica divină. Este clar?

 

Deci de îndată ce sunteţi realizaţi, printr-o metodă foarte simplă, care este în sarcina noastră, este sarcina sufletelor realizate, ca o lumină aprinsă, de îndată ce o primiți, trebuie s-o daţi și altora. Deci trebuie să învăţaţi tehnica. Dar până când nu sunteţi iluminaţi, nu puteţi utiliza tehnica, pentru că nu aveți acea putere manifestată în interior. Pentru a folosi acest instrument, trebuie să-l conectați la sursă. Altfel, ce folos să cunoaşteţi tehnica? Dacă nu ştii să porneşti maşina, degeaba ştii să o conduci. Deci haideți s-o pornim mai întâi şi apoi să învăţăm să conducem. E în ordine acum?

 

Întrebare: După ce începi, cât timp îţi ia să devii realizat?

Shri Mataji: Nu, deveniți realizați de la bun început, aproape instantaneu. Mai întâi vă primiţi Realizarea, adică deveniţi conştienţi colectiv, dețineți autoritatea necesară. Dar pe urmă nu ia mult timp. Unii în șase-șapte zile devin experţi. Atât, este suficient. Altora le ia ceva timp, dar asta depinde de problemele centrilor voştri subtili. Dacă există blocaje la nivelul chakrelor, atunci durează mai mult. Dar când centrii sunt în regulă, nu vă ia mult timp. Deveniţi automat înzestraţi cu acea tehnică. Acum, cel puţin jumătate din cei de aici sunt Sahaja Yoghini. Îi numim Sahaja Yoghini când devin experţi, nu înainte. Cel puţin jumătate dintre cei de aici sunt experți. Sunt asemeni vouă, dar există o diferenţă. Dacă îi priviți, feţele lor strălucesc, nu au acnee, au pielea catifelată, tânără, proaspătă, ochi strălucitori. Sunt cu toții aici. Şi aşa deveniţi şi voi. Deveniţi propriii voștri maeştri, pentru că deveniţi Spiritul. Și Spiritul este maestrul, pentru că vă ghidează. Aţi înţeles? Vom face lucrurile să meargă. Foarte bună întrebarea! De ce? Pentru că arată că vă doriţi. Este o întrebare bună care chiar foloseşte tuturor.

 

Putem începe acum? Bine. Ați fost rugați să vă descălţaţi cu un anumit scop. Asta nu ar trebui să vă rănească sau să vă creeze disconfort. Este doar pentru a vă ajuta, pentru că Mama Pământ vă ajută. Așezăm deci tălpile pe Mama Pământ, pentru a-I permite să ne ajute. Trebuie să ştim că Mama Pământ ne ajută cel mai mult, deci trebuie să așezăm tălpile pe Mama Pământ, fără a presa foarte mult, puţin depărtate una de cealaltă. În regulă? Dacă este posibil, puneţi tălpile în întregime pe Mama Pământ şi staţi comod. Puteți slăbi puțin ceea ce vă strânge, în caz că este prea strâns. Adică nu ar trebui să simţiţi niciun disconfort, pentru că atenţia se îndreaptă acolo unde simţiţi disconfort. De asemenea, este bine să vă scoateţi ochelarii, pentru că vederea va fi de asemenea îmbunătățită. Așa că mai bine scoateţi-vă ochelarii. Puneţi-i undeva bine, pentru ca atenţia să nu vă fie distrasă. Vom folosi o metodă foarte, foarte simplă. Mai întâi, aşa cum v-am spus puteți vedea aici, că aceşti centri așa cum v-am spus ieri au corespondențe în degetele noastre.

 

Profetul Mahomed a spus: „La vremea învierii, mâinile voastre vor vorbi.” A spus-o foarte clar. Iar acum acest lucru se întâmplă. Degetele voastre au terminaţii ale sistemului nervos simpatic. Știinţa medicală acceptă măcar atât, desigur. Dar în realitate centrii voştri sunt reprezentaţi aici, deci – 5, 6, 7. Aici la fel, 5, 6, 7, corespunzătoare sistemului nervos simpatic stâng şi drept, aşa cum vedeţi aici. Canalul stâng la nivel fizic este sistemul nervos simpatic stâng, dar aspectul subtil este numit Ida Nadi, și este aspectul care generează în noi dorinţele. Celălalt, pe partea dreaptă, este numit Pingala Nadi, și la nivel grosier, acest canal este reprezentat de sistemul nervos simpatic drept. Generează în noi creativitatea, acţiunea.

 

Deci avem canalul dorinţei; întâi apare dorința şi apoi acţionăm. Deci acesta este canalul dorinței, al emoţiilor şi cel de pe dreapta este canalul acţiunii. Deci utilizăm mâinile, pe rând, în funcție de blocajele pe care le avem la nivelul centrilor noștri. Dar mai întâi trebuie să puneți mâinile astfel, cu palmele deschise, foarte comod, în poală şi trebuie să închideţi ochii. Este foarte important să închideţi ochii. Exact invers decât în cazul hipnotismului. Vă rog închideţi ochii. Ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla în interior, nu în exterior. Dacă spun: „Îndreptați-vă atenţia în interior”, vă este imposibil. Dar acest lucru se întâmplă când are loc un proces în interiorul vostru, şi atenţia voastră va fi absorbită în interior. Și acest proces este trezirea energiei Kundalini. Vă rog, nu deschideţi ochii. Dacă deschideţi ochii, Kundalini nu se va ridica mai sus de un anumit punct. Uneori nu vrea să se ridice deloc. Deci ţineţi ochii închişi şi palmele deschise cu degetele orientate mai mult în jos, nu în sus.

 

Acum, trebuie să fiți puțin atenți. Nu trebuie să deschideţi ochii. Țineți minte că partea stângă este dorinţa. Şi dorinţa este dorinţa pură de a deveni una cu Divinul. Aceasta este cea mai pură dorinţă şi este reprezentată de Kundalini, de această forţă, care este plasată în osul sacrum, sau sacru, așa cum este numit osul triunghiular. Ei bine, dorinţa trebuie menținută fermă, deci mâna stângă trebuie păstrată în aceeași poziție. Cu mâna dreaptă trebuie să acționăm pentru purificarea centrilor noştri. Mai întâi, vă rog puneţi mâna dreaptă pe inimă, pe partea stângă, pentru că în inimă rezidă Spiritul vostru. Este mai bine să puneţi mâna sub sacou. Şi spuneţi doar, sau mai bine zis, puneţi o întrebare: „Mamă, sunt eu Spiritul?” Puneţi-Mi întrebarea de trei ori. În inima voastră întrebați: „Sunt eu Spiritul?” De trei ori. Este o întrebare absolută. Sunteţi cu adevărat! Dar la acest stadiu, puneţi întrebarea. Sunteţi Spiritul, fără îndoială! Dar întrebați-Mă: „Mamă, sunt eu Spiritul?”

 

Țineți tălpile în întregime pe podea, distanțate între ele. Acum duceţi mâna mai jos, pe partea stângă a stomacului. Nu deschideţi ochii. Pe partea stângă şi apăsaţi uşor cu degetele. Aici se află centrul ghidului, sau maestrului vostru. Pentru că Spiritul este ghidul şi maestrul vostru. Și așa cum M-ați întrebat dacă sunteţi Spiritul, aici trebuie să-Mi puneţi o altă întrebare: „Mamă, sunt eu propriul meu stăpân? Sunt eu propriul meu guru? Sunt eu propriul meu ghid?” Vă rog puneţi această întrebare cu sinceritate.

 

Puţin mai jos, pe stomac, pe partea stângă, puţin mai jos. Aşa. Şi ţineţi mâna stângă spre Mine. Mâna stângă spre Mine, este o poziție fixă, exprimă dorinţa voastră de a deveni. Întrebarea trebuie pusă de zece ori, pentru că există zece porunci și zece petale ale acestui centru. Acum duceţi din nou mâna dreaptă pe inimă, cu mâna stângă păstrată în aceeaşi poziţie. Apăsaţi uşor şi cu toată încrederea vă rog spuneţi pentru Mine, pentru voi înșivă: „Mamă, eu sunt Spiritul.” Afirmaţi doar! Trebuie să o spuneţi de douăsprezece ori. „Mamă, eu sunt Spiritul.” Spiritul fiind detaşat, fără de pată, nu poate comite nicio greşeală, nu poate fi vinovat.

 

Deci păstrând mâna stângă în aceeași poziție, ridicați mâna dreaptă, pe partea stângă, la baza gâtului. Pe partea stângă, la baza gâtului. Este foarte important, mai ales pentru occidentali, pentru că se simt tot timpul vinovaţi pentru lucruri neînsemnate. Nu trebuie să vă simţiţi vinovaţi! Fiind una cu Spiritul, trebuie să spuneţi: „Mamă, eu nu sunt vinovat.” Trebuie să spuneți de șaisprezece ori: „Mamă, eu nu sunt vinovat.” Voi sunteţi Spiritul. Cum ar putea Spiritul să fie vinovat? Indiferent ce aţi fi făcut, nu vă simţiţi vinovaţi, Trecutul e trecut. În acest moment, vă rog să spuneţi: „Mamă, eu nu sunt vinovat, pentru că eu sunt Spiritul.” Şi care este vina voastră, în definitiv, în comparaţie cu iertarea lui Dumnezeu în marea Lui iubire? Pentru că El este oceanul iertării, oceanul compasiunii, este oceanul iubirii.

Acum duceţi mâna dreaptă mai sus. Mâna stângă spre Mine, este important să ţineţi mâna stângă în poală, fixată spre Mine. Spuneţi de șaisprezece ori vă rog: „Mamă, eu nu sunt vinovat.” Spuneţi cu toată încrederea, este foarte important. Majoritatea captaţi la acest centru.

 

Acum duceţi mâna mai sus, de-a latul frunții. Puneţi palma acolo. La acest nivel trebuie să iertaţi pe toată lumea. Iertaţi pe toată lumea. Cu toţii trebuie să iertaţi. Mâna pe frunte. Unii spun că este dificil. Faptul că nu iertăm este un mit, pentru că ce facem noi când nu iertăm? Spuneţi doar: „Mamă, eu iert pe toată lumea.” Cu sinceritate, vă rog spuneţi: „Mamă, eu iert pe toată lumea.” Trebuie să o spuneţi de două ori. Dar trebuie să o spuneți din toată inima, pentru a avea efect.

 

Puneţi acum mâna pe creştetul capului, în moalele capului din copilărie, pe fontanelă, apăsaţi cu palma şi rotiţi scalpul în sens orar, apăsând. Apăsaţi scalpul şi rotiţi-l în sens orar. Apăsaţi cu palma, apăsați moalele capului din copilărie. La acest nivel, trebuie să vă spun, că nu pot face nimic, nu vă pot forța să primiți Realizarea, dacă nu doriți. Pentru că, aşa cum v-am spus, libertatea vă este respectată. Deci aici trebuie să spuneţi: „Mamă, vreau să am Realizarea, Te rog dă-mi Realizarea.” Până când nu spuneţi ferm acest lucru, nu pot trece bariera libertății voastre. Aşa că spuneţi clar în inima voastră de șapte ori: „Mamă, Te rog dă-mi Realizarea Sinelui.” De șapte ori, vă rog. Spuneţi-o din inimă, din inimă. Foarte sincer, este foarte important. Trebuie s-o spuneţi cu ardoare. Acum ridicaţi mâna şi vedeţi dacă simțiți o briză răcoroasă, sau o briză caldă. Unii s-ar putea să simtă cald la început. Puteţi schimba mâinile, verificați cu mâna stângă și cea dreaptă îndreptată spre Mine. Vedeţi dacă simțiți o briză răcoroasă, sau o briză caldă ieșind din fontanela voastră. Irene, de ce nu încerci să vezi? Este acolo, este, este acolo! Puneţi mâna în felul acesta, mâna dreaptă, aşa. Și acum verificaţi. Se simte? Bine, treptat. Acum schimbaţi. Verificaţi din nou cu cealaltă mână. Încercaţi cu cealaltă mână. Vedeţi? Schimbaţi din nou mâinile şi verificați.

 

Acest lucru vă va ajuta să obțineți echilibrul. Dacă simţiţi deasupra capului, vedeţi dacă simţiţi şi în palme. Așezaţi mâinile spre Mine. Verificaţi acum dacă simţiţi în palme. Ea a primit Realizarea. Ai primit-o, da. Dacă ridicaţi mâinile în felul acesta, deschideți ochii, în felul acesta, începeţi să simţiţi în palme o briză răcoroasă sau o adiere bătând în jos. Începeţi s-o simţiţi. Simţiți? Bine, e bine. Unii dintre voi aveţi un centru blocat. În regulă? Simţiți? Acum coborâţi mâinile şi verificați dacă simţiţi briza în palme. Foarte relaxat. Sunteți relaxat? Bine. Dar dvs.? Nu încă? Se va rezolva. Mergeți să vedeți…

 

Avem Sahaja Yoghini aici care vă pot ajuta, pe cei care n-ați simţit. Va reuși, va reuși experimentul și la dvs. Această doamnă a primit-o; arată mult mai tânără la față acum. Şi dvs. la fel! Dar dvs.? Acest domn… Simţiţi acum? Are un blocaj la Hamsa chakra. Cel care a venit la Louise? Nu încă? Nicio problemă, va funcţiona. Nu vă pierdeți răbdarea. Trebuie să aveţi răbdare cu voi înșivă. Vă rog închideţi ochii, închideţi ochii. Va funcţiona. Acolo! Acum, priviţi-Mă fără să gândiţi. Să vedem, puteţi s-o faceţi? Bine? Dar aceste persoane? E mai bine!