Amruta

This post is also available in: Albanian Arabic Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Czech Dutch English French Finnish German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Lithuanian Marathi Mongolian Persian Polish Portuguese, Portugal Romanian Russian Spanish Turkish Ukrainian

Ak počúvate tieto nahrávky, zapíšte si čo Matka povedala a čítajte si to. Vzdelávanie sa v Sahadža Joge je dôležité, inak vaša myseľ zlenivie. Musíte dosiahnúť úplné poznanie Sahadža Jogy, dávanie realizácie nestačí. Musíte mať informácie, aby ostatní videli, že viete. Takéto poznanie a učenie nemal pred vami ešte nikto, dokonca ani svätci. Takže teraz by ste z toho mali vyťažiť maximum. Nech je váš vek akýkoľvek, kvalifikácia, na tom nezáleží, ale musíte všetci vedieť čo je Sahadža Joga, čo to znamená, ako to funguje.

(Šrí Matadži Nirmala Devi, Melbourne, 17 marec 1985)
Ak ste v Sahdža Joge nový, prosím, najprv získajte svoju sebarealizáciu, tu.