Výber z prejavov o agňa čakre v Hindi

New Delhi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

1970-0101 Výber z prejavov o agňa čakre v Hindi

Prišiel na program a zatiaľ, čo tu sedel, aj tak stále rozmýšľal o svojich problémoch a obavách. Och, stalo sa mi to, stalo sa mi toto. Kedy poviem Šri Matadži  o svojich trápeniach? Šri Matadži, ty si Dévi, toto sú moje trápenia. Namiesto toho, aby sa snažil porozumieť tomu, čo sa hovorí, stále premýšľal o tom, čo ho trápilo a odišiel vo svojej ilúzii, a potom dostal rakovinu. Ak nie rakovinu, tak inú chorobu.

Týka sa to našej mysle – čo si myslíme? Aké typy myšlienok máme? 

Myšlienky, ako napríklad – máme nejaký zármutok, nejaký obrovský problém. Namiesto toho by ste mali radšej „počítať svoje požehnania“. Koľko požehnaní nám dal Všemohúci? V tomto meste Dillí žijú milióny ľudí. Koľko z nich má Sahadža jogu? Sme špeciálni ľudia; nie nejakí pochabí ľudia, ktorí by venovali pozornosť zbytočnostiam. Sahadža jogu sme dostali ako požehnanie. Mali by sme si to uvedomiť a mali by sme ísť hlbšie do nášho vnútra. Takto sa môžete zbaviť podmieneností. Ak sa týchto podmieneností nezbavíte sami, budete mať také zážitky, že sa ich potom zbavíte.

Čokoľvek si budete myslieť, že vám patrí, napríklad, ak poviete, že ste z Dillí, tak vás ľudia z Dillí jedného dňa zavrhnú. Ak poviete, že ste z Noidy, tak príde čas, keď vás ľudia z Noidy budú prenasledovať so svojimi zbraňami. Potom si uvedomíte, prečo som povedal, že som z Noidy. Potom, keď pôjdete smerom do Dillí, ľudia z Dillí budú vami opovrhovať tak, že povedia, prečo sem teraz idete, veď ste z Noidy. Môžete sa dostať do takej situácie, že nebudete nikam patriť a nebudete môcť nič nazývať svojím vlastným. Dôvodom je to, že máte takú pozornosť, ktorá nepatrí nikde.

Pokiaľ sa nedostanete hlbšie a nazývate sami seba sahadža jogínmi,  nemyslím si, že by ste sa nimi naozaj stali v pravom slova zmysle. Pretože prvou vlastnosťou sahadža jogína je to, že má pokojnú pozornosť a je mimoriadne silný – nebojí sa nikoho – je silný. A jeho život je veľmi čistý, jeho telo je čisté, jeho srdce je čisté a so svetlom svojho Ducha šíri lásku do celého sveta. Myslím, že niekto, kto nemôže milovať, nie je vôbec sahadža jogínom. Nevyliezol ani na prvú priečku rebríka. Napríklad, keď pozeráte na oblohu a vidíte tam veľa lietajúcich šarkanov, ale šnúrky každého šarkana drží niekto v rukách. Ak sa niektorá zo šnúrok šarkana roztrhne alebo ju pustia z rúk, nikdy nebudeme vedieť, kam šarkan odletí. Táto ruka je Duch. Udržiavať si svoju pozornosť na Duchu a s tým sám seba nepretržite očisťovať je sahadžajogínske pokánie. S rovnakým cieľom ste robili havan, to je tiež pokánie, pretože oheň pohlcuje a ničí všetky veci. Rovnakým spôsobom vďaka vašim pokániam sa zničia všetky zlé myšlienky, ktoré máte, a všetky podmienenosti.

Vaším právom je dosiahnuť túto vnútornú absolútnu radosť a je reálne dosiahnuť ju a mnohí ste to už aj získali. Ale na to, aby ste šírili túto radosť, musíte byť hlbokí. Ak pôjdete s malou miskou do rieky Gangy, môžete ju naplniť vodou a vrátiť sa. Ale ak vezmete veľkú nádobu, môžete ju priniesť plnú vody. Ak však viete urobiť také opatrenia, aby voda z Gangy mohla byť nasmerovaná k vám, môžete mať okolo seba všetku tečúcu vodu rieky. Mali by ste preto sledovať svoj stav. Beriete zo Sahadža jogy vodu v miske? Máte radosť len pre seba? Alebo máte radosť pre každého? Alebo ste sami zdrojom tejto radosti?

Takže táto Agnya čakra je pokánie, je to pokánie. Na dosiahnutie hĺbky je dôležité robiť pokánie. Rýchlo to šírime. Sahadža joga sa šíri rýchlo. Teraz bude verejný program a Ja mám obavy, či sa do haly zmestia všetci ľudia. Bude sa to rýchlo šíriť. Koľkí však dosiahnu hĺbku? Na dosiahnutie hĺbky je potrebné robiť pokánie.

Pokáním nemyslím, že by ste mali robiť pôst. Ak sa však vaša pozornosť zameriava na jedlo, musíte sa ho zdržať. Ak pozorne sledujete svoju pozornosť, to je v Sahadža joge pokánie. Pretože si môžete pokaziť vašu Agnya čakru vďaka rozlietanej pozornosti. Kde je moja pozornosť? Nad čím rozmýšľam? Čo robím v tejto chvíli? Čo si myslím? Ak sledujete svoju pozornosť, vždy sledujte svoje vnútro, potom vaša pozornosť bude v Agnya čakre osvietená. Pokánie je ovládanie vašej pozornosti, pozorovanie a kontrolovanie vašej pozornosti a myšlienok. Teraz sledujte, kde je vaša pozornosť. Ja hovorím a kde je vaša pozornosť? Rozprávame o pozornosti a kde odletela vaša pozornosť? Vidíte? Pozornosť je tak rozptyľovaná. Ja prednášam a kde je vaša pozornosť?

Mali by ste si teda sledovať vašu pozornosť. Ovládanie pozornosti neznamená, že to budete robiť násilne. Ale keď sledujete svoju pozornosť vo svetle vášho Ducha, vaša pozornosť sa osvieti. 

Mali by ste sledovať svoju pozornosť s úplným sústredením, čokoľvek práve pozorujete. Keď vidíte niečo, napríklad tento stĺp predo mnou je ozdobený krásnymi kvetmi. Teraz dokážete jedným pohľadom zistiť všetko, čo sledujete. Pamätám si celý obrázok, všetko, čo je ako, kde umiestnené, aký je medzi nimi rozdiel. Mám celý obrázok v pamäti. Tieto obrázky sú tvorené vďaka sústredenej pozornosti. To zlepšuje pamäť. Môžete vedieť úplne všetko. O všetkom sa dozviete prostredníctvom svojej pozornosti.

Ale ak je vaša pozornosť rozptýlená, potom nemôžete niečomu rozumieť do úplnej hĺbky. Ak sa vaša pozornosť neustále pohybuje, nič si nepamätáte. Vidíte to, vidím to všade, napríklad na letisku jeden človek s niekým hovorí, ale pozerá sa inde, zase sa pozerá sem, a potom tam. A nič si nepamätá – kto je a čo bolo.

Čistá pozornosť je teda veľmi sústredená. Takáto pozornosť pohltí iba to, čo si zaslúži absorpciu. Niečo, čo jej nie je hodné, čistá pozornosť nebude absorbovať. Na takéto veci sa nebude ani pozerať. Z takýchto vecí bude pozornosť odvrátená sama od seba. Pretože je taká čistá, že nemôže byť poškodená nečistými vecami. Tým smerom sa nemôže ani uberať. Teraz je len na vás, aby ste dali pozor na to, kde je vaša pozornosť. Toto je pokánie. V Sahadža joge je pokánie len to, aby ste  sledovali, kam sa uberá vaša pozornosť. Kam ide? Kam ide moja myseľ? Ak môžete urobiť toto pokánie, budete môcť prejsť cez Agyu. A čo sa týka Sahasrary, tam nie je problém, lebo tam sídlim Ja.