Seminár Den 1, 26/01/1977, Otázky a odpovede, Rady realizovaným dušiam, Bordi, India

Bordi (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Budem sa snažiť zodpovedať všetky otázky, ktoré ste položili. Musím však povedať, že som bola šťastná, keď som počula väčšinu otázok, pretože poukazujú na to, že vaše hľadanie odpovedí je stále subtílnejšie a subtílnejšie, že už viete o hrubej stránke čakier a teraz chcete poznať ich subtílnejšie formy.

Takže prvá otázka, ktorá bola, ktorú by sme mali vziať ako prvú, je: „Ako sa čakry dostávajú do ľudských bytostí? Kedy? V akom štádiu života?“ Mala by to byť totiž prvá otázka.

Táto otázka je taká, ako keď sa opýtate: „Kedy dôjde k tomu, že sa prvosienka dostane do štádia semienka?“

Je to čosi také, ako keď som vám predtým hovorila, že keď ľudská bytosť umrie, neumrie úplne. Umrie len časť z nej, a to v prvom rade element zem. A ostatné elementy zostanú. Zvyšok tela zmizne a my ho nemôžeme vidieť, pretože sa nejedná o kompletnú ľudskú podobu. Stále zmenšuje svoju veľkosť, Kundalini opustí telo a zostane von, mimo tela. A atma, ako nazývate dušu, tiež opustí telo a zdržuje sa mimo tela, ktoré zostalo.

Konštitúcia tohto nového tela sa odlišuje od našej konštitúcie. Môžeme povedať, že vypnutá lampa má celé „telo“ okrem svetla. Svetlo vyjde z tohto objektu von. Rovnako aj v človeku, ktorý umrie, duša a Kundalini opustia telo, sú však v blízkosti tela.  A to, čo nasleduje, je veľkolepý proces, ktorý je fantastický. Je neuveriteľné, ako sa telo rozplynie do rozličných elementov. V prvom rade však pochopme, že keď telá nadobudnú túto podobu, idú do takzvanej pretaloky (pretaloka – svet duší, pozn.). Tam sa z nich stanú „semienka“, alebo sa tam neustále zmenšujú a zmenšujú, pokiaľ telo nevytvorí vajíčko a to, čo poznáte ako spermiu. Tieto tvoria jedno telo. Neviem, či ste videli chromozómy, ako prebieha ich delenie. Jedná sa o úplné vertikálne rozdelenie. Ak je chromozóm takýto, jedná sa o úplné rozdelenie a dôjde k úplnému oddeleniu. Rozdelia sa úplne. Preto jestvujú manželstvá a výber partnerov, preto je všetko toto veľmi dôležité. Pri obyčajných telách tomu Boh neprikladá dôležitosť, môžu vzniknúť tak, že môže dôjsť k náhodnému spojeniu. 5:07 Napríklad niekoho vajíčko sa môže skombinovať so spermiou niekoho iného. To sa stáva na veľmi nízkom stupni evolúcie. Aj u ľudských bytostí sa to stáva, môžeme povedať u ľudí, ktorí nie sú natoľko vyvinutí. Avšak väčšinou vajíčko odmieta spermie. Prijme len tú spermiu, ktorá má byť akceptovaná. Je to taká detailná, presná, mikroskopická práca! Je to také fantastické, že je to až neuveriteľné. Nemáme ani potuchy o tom, ako na tom Boh pracuje. Je to úžasné, že dokonca vajíčko samo od seba odmieta, neustále odmieta spermiu, ktorá nie je jej druhou časťou. A preto vychádza toľko spermií a toľko vajíčok navnivoč. Viete si teda predstaviť, že jestvuje ohromná mašinéria, ktorá na tom pracuje. Obzvlášť ľudia, ktorí sú realizovaní, keď sa títo narodia znovu, všetky božské sily sa spoja, aby zabezpečili, že sa tieto… aby bolo vajíčko uložené do človeka, ktorý sa napokon isto stretne s človekom, ktorý má patričnú spermiu, aby nedošlo ku žiadnym problémom ohľadne stretnutia. A božská sila sa všestranne stará o tieto veľké duše.

Práca Božej sily je naozaj fantastická. A to, ako dokáže vedomie Boha dohliadať na všetky miniatúrne veci sveta,  je nad ľudský pochop. Vy nedokážete urobiť ani len takú maličkosť, ako je pripojiť toto k tomuto, pokiaľ tomu nevenujete ľudskú pozornosť. Viete si teda predstaviť pozornosť Boha, ktorá sadí toľko semien do Matky Zeme a dáva vám také obrovské, mohutné stromy! Pokladáte to za samozrejmosť, ak sa však na to zadívate, vypozorujete za tým aj túto fantastickú, dynamickú silu, ktorá to vymyslí a tak perfektne urobí. My si však myslíme, že sa to všetko deje „automaticky“, a preto sa s tým dokážeme žiť. A preto sme aj schopní poňať Sahadža jogu, mysliac si, že sa to všetko deje automaticky.

Druhá otázka je: „Kedy sa čakry, ktoré sú v tele, doň uložia?“

Existujú v tele a budú v ňom existovať. Samozrejme zakaždým, keď sa telo narodí a prejde novým hľadaním, dochádza k ich vylepšeniu. A aj Kundalini sleduje vždy, keď sa narodíte, čo robíte, ako sa vyvíjajú vaše čakry, ako sa to vypracováva. A istými spôsobmi uvádza vás či váš parasympatický systém do rovnováhy. Môžete aj povedať, že univerzálne nevedomie uvádza evolúciou čakry do patričnej formy a do patričného stavu.

Človek sa dopúšťa chýb. Hľadá. Hľadá jednu vec za druhou. Môže napríklad začať hľadaním peňazí, potom začne hľadať moc, potom začne hľadať lásku. Mám na mysli svetskú, telesnú lásku. Môže začať hľadať citové prejavy, potom hľadá v umení, vo všetkom. Napokon zistí, že nehľadal dobre, pretože nebol schopný dosiahnuť stav radostnej existencie. A pri tomto hľadaní sa čakry neustále vyvíjajú a ponímajú.

Ďalej musíme vedieť, že tieto čakry sú definitívne živé entity, pretože v čase, keď je človek akože „mŕtvy“, nie sú všetky božstvá v pracovnom móde. 10:12 Avšak živý človek má čakry, ktoré majú božstvá, vykonávajúce rozličné funkcie čakry. A je to veľmi, veľmi subtílna práca. Možno ich nazvať aj reflektujúcimi zrkadlami na rozličných úrovniach nášho vedomia, v ktorých sa odrážajú božstvá umiestnené v prapôvodnej bytosti, vo Virátovi. A tieto, keď sú prebudené, začnú uskutočňovať plány Boha. V niektorých ľudských bytostiach, keď hľadajú, tieto čakry zistia, že daný človek alebo subjekt zachádza v niečom do extrému. A to sa stáva, pretože ľudská bytosť má slobodu výberu 11:33 a vo svojej slobode zachádza do extrémov. A zachádzaním do extrémov sa jeho čakry ničia. Zachádzanie do extrémov je to, čomu hovoríme hriech. Byť v strede, viesť umiernený, jednoduchý, vyrovnaný život a držať sa hodnôt, ktoré nás držia pri živote, je najlepší život. Ak však začnete zachádzať do extrémov, začnete hrešiť. A hriech je… V Biblii sa píše: „Odplatou za hriech je smrť.“ Takže dôjde k „úmrtiu“. Nejde o smrť v pravom zmysle slova, dôjde však k tomu, že sa časť čakry poškodí. Môže sa jednať o fyzickú túžbu, môže to byť mentálne úsilie, emocionálne, môže byť to duchovné úsilie, môže to byť hocičo. Ak neustále čosi nevyvážene vypracovávate, potom sa čakry na rozličných miestach poškodia. Preto sa vaše čakry ničia.

Čakry sú v súlade s naším vedomím v rozličných stavoch. Doktor, ako aj my všetci, napríklad vie, že máme v tele pletence. Vieme, že máme rozličné pletence. Môžeme napríklad spomenúť panvový pletenec, máme solárny pletenec, máme aortický pletenec, máme srdcový pletenec, máme krčný pletenec, máme optickú chiazmu, máme limbickú oblasť, ktoré majú pracovať. Alebo máme hypofýzu a šuškovité teliesko v optickej chiazme a máme limbickú oblasť, kde sú isté body, ktoré sú aktívne. To vie každý doktor, pretože testovali dokonca limbickú oblasť niektorých opíc a zistili, že ak pomocou elektriny vzrušíte limbickú oblasť opíc, pociťujú veľkú radosť. Takže všetky tieto čakry v tele ľudskej bytosti pociťujeme len ako hrubé prejavy, ktorým hovoríme pletence v parasympatickom a sympatickom kanáli. Všetky sú prepojené, ako som vám povedala, sympatický nervový systém (pravý a ľavý, pozn.) prechádza z oboch strán a vytvára stredný, parasympatický kanál. Takže to, či parasympatikum pracuje dobre, závisí od rovnováhy medzi týmito dvomi sympatickými kanálmi. Keď sa rovnováha naruší… Obidva môžu vytvoriť nerovnováhu. A keď je rovnováha narušená úplne, začnú konať na vlastnú päsť, 15:01 a to je takzvané úplné „vyslobodenie“ sa človeka z Božej milosti. Keď sa od nej úplne „oslobodí“, začne upadať do stavu, môžete povedať, rakšasov. Je na ceste do pekla, chcem povedať, že prechádza do iného stavu vedomia, kde necíti, kde si neuvedomuje svedomie. Nepozastaví sa nad ničím. Je schopný zabiť stovky ľudí bez toho, žeby mal z toho zlý pocit. Príde o celú svoju emocionálnu stránku a príde aj o všetku múdrosť. Čo v ňom zostane, sú jeho vlastné ambície, jeho vlastné želanie, jeho vlastná podlosť. Koná ďalej a necíti žiadne výčitky svedomia či zábrany pred Bohom ani pred vlastnou dharmou.

Čakry sú teda pre nás veľmi dôležité, pretože nám v prvom rade dávajú rovnováhu pre náš každodenný život. Dávajú nám… (prerušenie nahrávky) …o Bohu a môžeme premýšľať o subtílnych veciach a abstraktných veciach. Všetko toto je možné vďaka čakrám.

Ak sa ma opýtate: „Majú zvieratá čakry?“ Majú. Nemajú ich však všetky oddelené, niekedy sa jedná o konfúzne čakry, ktoré nie sú od seba oddelené, a nie sú všetky otvorené, pretože ich  evolučný proces nie je zavŕšený. Videla som však, že niektoré zvieratá majú prebudenú Kundalini a jedná sa o realizované zvieratá. Videla som také. Takže aj zvieratá môžu byť veľmi dharmické, dharmickejšie ako ľudia. A niekedy sa čudujem, ako je možné, že dokážu rozlišovať lepšie ako ľudské bytosti. Okrem toho sú zvieratá držané pod kontrolou Boha a robia všetko, čo ich drží pri živote. Nemusia o tom premýšľať. Pes je napríklad psom, mačka je mačkou a tiger je tigrom. Jedine ľudská bytosť môže byť psom, môže byť škorpiónom, dokáže byť hadom a dokáže byť svätcom. Jedine u ľudských bytostí je teda možné, že medzi nimi nájdete všetky jestvujúce zvieratá. Môže prísť také obdobie, že tieto zvieratá vyjdú na povrch, a vás prekvapí, ako odrazu vyskočia a začnú na vás brechať. Také sú teda ľudské bytosti, pretože všetko, čím sme v našej minulosti boli, je v nás. Všetky zvieratá, ktorými sme boli, sú v nás. Všetko je teda tam, je tam však aj všetko, čím sa staneme. A všetko, čo dosiahneme, je tiež tam.

Pre ľudské bytosti jestvuje budúcnosť, minulosť, prítomnosť, ale pre Boha nie. Pre neho je teda plánovanie, organizovanie a manažovanie veľmi jednoduchou záležitosťou, pretože ak nemáte spomínané obmedzujúce faktory, organizuje sa vám jednoducho omnoho lepšie. 18:53 A jeho metódy sú, tak povediac,  založené na jeho vedomí, štatúte, všemohúcnosti. Dá sa aj povedať, že je to jednoducho jeho naturel: je taký, že dokáže zariadiť veci tak dobre, že keď sledujete jednu udalosť za druhou, nedokážete vysvetliť, ako to zariadil a ako k tomu došlo. Robí to len preto, že je to schopný robiť. Nemusí to všetko robiť tak, že by sa to snažil pochopiť a že by o tom premýšľal, ako to robia ľudské bytosti, pretože on nemusí ani len premýšľať, pretože je tým, on je tou silou a on je ten, kto všetko robí. On je vedomie, takže robí všetko bez toho, aby do toho vkladal nejaké úsilie. A je to veľmi odlišný stav, ktorý možno ako sahadža-jogíni dokážete pochopiť: len pohýbete rukou a Kundalini začne stúpať na druhom konci! A mohli by ste povedať: „Prečo sa vôbec dvíha?“ Musíte sa nad tým zamyslieť. Ste realizovaní, preto to dokážete urobiť, nedokáže to však človek, ktorý nie je realizovaný. Nech si dá ruku takto sto krát, nič sa nestane. Len vy dokážete dvíhať Kundalini. Dôvodom je, že vaše vedomie je iné a jeho vedomie je iné. Vaše sily sú iné a jeho sily sú iné. Takže rovnako Boh, ktorý je všemocný, môže pohnúť jedným prstom a pohne celý vesmír. Je koniec koncov Boh. A preto sa ľuďom hovorí, že je lepšie, ak majú vieru v Boha, pretože to je najlepší spôsob, ako vyriešiť váš problém. Ak budete stále nad ním premýšľať, zbláznite sa. Musí teda jestvovať istý bod, kedy ho budeme môcť pochopiť, inak sa všetci zbláznime v snahe pochopiť (Šri Matadži sa smeje) a všetci sa zbláznime premýšľajúc: „Čo to všetko znamená? Je to nad náš pochop, je to priveľa!“

Formy vášho vedomia sú však teraz natoľko subtílnejšie, že dokážete pochopiť veľmi veľa vecí a dokážete pochopiť subtílnejšie spôsoby konania Boha, ako aj to, čoho ste prostredníctvom subtílnych metód schopní vy. Môžete hovoriť o subtílnejších veciach, avšak povedať to niekomu, kto nie je sahadža-jogín, by bolo bláznovstvo. Nechápali by ani slovo z toho, čo hovorím. Je to určené len pre ľudí, ktorí sú sahadža-jogíni.

Došli sme teda k bodu, kde som povedala: „Na hrubej úrovni sa prejavujú ako pletence  v ľudskej bytosti.“ Toto je známe na hrubej úrovni.Vy ste teraz videli subtílnu formu, sukšmu, ako sa tomu hovorí. Subtílna forma existuje v ľudských bytostiach, čo môžete vidieť – videli ste to – v subtílnej forme ako energiu. Keď začne pulzovať, pozorovali ste jej pulzovanie. Táto subtílna forma je však vo dvoch formách. Jednou je sukšma a druhou je ati sukšma (veľmi subtílna, pozn.). V sukšme ste preto schopní vidieť človeka, ktorý je realizovanou dušou. Ak ste realizovaná duša, môžete vidieť dokonca aj čakry v tom zmysle, že ste ich schopní cítiť na svojich prstoch.

Nerealizovaný človek môže vidieť pulzovanie Kundalini v rozličných čakrách na vlastné oči. Môže. Ak sa pozerá pozorne, môže vidieť jasne rozličné čakry. A vy ako sahadža-jogíni ich môžete cítiť na svojich prstoch a v kolektívnom vedomí ich môžete cítiť aj vo svojom vnútri, môžete povedať, v druhom štádiu sukšmy. Jestvujú, dá sa povedať, tri štádiá: sukšma, sukšmatara (subtílejšie) a sukšmatam (najsubtílnejšie). Tieto tri je možné vypozorovať. Prvý stav je rozoznávanie na prstoch, môžete povedať, že sa jedná o stav sukšmatara. Videnie očami je však sukšma. A ak cítite na prstoch alebo ak cítite vo svojich čakrách, je to… môžete povedať, že je to sukšmatam. 23:31 Vidíte ich teda v troch formách. Ak ich niektorí ľudia necítia na prstoch, môžu ich cítiť aj na čakrách. Takže ich môžete vnímať tromi spôsobmi. Je však ešte štvrtý spôsob, kde ste, môžete povedať, v karane, v stave karana. Je to vyšší stav. Takto môžu cítiť realizované duše. Takto môžu cítiť tí, ktorí sa narodili ako realizovaná duša, a v tomto stave jednoducho vedia, ako počítač. Nestarajú sa o to, čo to je, nenastavia ruky, ani nič. Jednoducho to cítia. Tak, ako ste to videli aj u mojej vnučky. Jednoducho vie, čo je čo. Len jej poviete: „Pozri“ a okamžite povie: „To je to, to je to.“ Tak to funguje. Vedia to jasne, absolútne: „Je to to.“ Teraz by ste mohli povedať: „Ale ako to vedia?“ Tento proces sa však stane takou kompaktnou vecou… chcem povedať, že sa to jednoducho udeje. Ako keď ma napríklad tu pichnete, okamžite sa ruke pohne dozadu. Celý reflex je taký rýchly, že by sa dalo povedať, že za tým nie je žiadny mechanizmus, že je to len reflexné konanie. Rovnako funguje aj toto ako reflexné konanie, takže si, viete, nemusíte kvôli tomu lámať hlavu. To je stav, ktorému hovoríte karana. A jestvuje aj mahakarana. Toto je tretí stav, je tak? A dokonca aj v stave karana sú tri stavy, podľa ktorých človek cíti. Povedala by som, že ich nemusím vysvetľovať, pretože je to nad váš pochop, ľudia. Ak ste sa však narodili ako realizované duše, pochopíte, že rodená realizovaná duša okamžite postrehne nerovnováhu troch kanálov v človeku. Okamžite ju postrehne! Dokáže prekuknúť, viete? Je to múdrosť, ktorú nadobudla vo svojich predchádzajúcich životoch, keď sa narodila v minulosti, a, keď niekto príde, okamžite postrehnú jeho nerovnováhu. A všetko, čo povedia, je veľmi múdre a plné pochopenia, pretože vidia nerovnováhu týchto troch gún. A podľa svojich vlastných gún, podľa toho, ktorá má prevahu, jestvujú v nich tieto tri stavy.

Podľa toho, ako o tom hovoria. Niektorí ľudia majú… Povedzme, že sú skôr tamo-gunovia. To jest tí, ktorí patria k veľmi emocionálnym typom ľudí. Sú veľmi emocionálni, pozerajú sa teda na človeka cez emócie, viete? Podľa toho, čo v sebe cítia. Hovoria tomu „cítiť s niekým“: „Cítil som s tým človekom. Cítil som to tak.“ To je slovo, ktoré používajú.

Povedzme však, že daný človek je radžo-guny. Je skôr zameraný na… Pracoval na radžo-gune, napríklad sa modlil k Slnku, modlil sa k… Taký, čo robil gayatri a modlil sa ku všetkých nebeským telesám a takisto k piatim elementom. Viete, ak robil yagye a podobne, je radžo-guny. Takí ľudia vidia v podobe svetiel, elektrických foriem. Vidia ich teda ako farby a formy.

Jedni ich teda vidia ako čosi emocionálne, druhí ako farby alebo, môžete povedať, ako nejaké formy. Vidia ich ako formy, farby, svetlá. Vidia elektrické prúdy a niektorí ich vidia ako rozličné kvety.

Máme teda cítenie, ako aj tieto, ako im hovoríte, „radžogunové“ prejavy, pri ktorých môžete svojimi oči vidieť samotné stvorenie. Máme však aj cítenie. Takže človek, ktorý vníma skôr cítenie, ktorý veľmi ľúbil a ktorý bol aktívny v tejto oblasti života, ktorý bol oddaný, môžete povedať oddaný človek, ktorý sa modlil k Bohu a plakal za ním, žiadal ho o pomoc a nariekal pred ním z celého srdca, taký človek bude inú osobu skôr cítiť, a človek, ktorý je viac oddaný formám a veciam, môžeme povedať, vidí inak, v podobe foriem, 28:05 okrem toho vidia ľudí ako farby, pretože majú aj farby. Sú tam farby a taktiež zvuky. Zvuk je tiež jeden z elementov, takže vnímajú zvuk. Vidia ho aj, keď sa Kundalini pohybuje. Vidia pohybujúci sa zvuk. Väčšina z tých, čo to videla, boli ľudia, ktorí meditovali, môžeme povedať, v štýle Patandžaliho meditácie, kde žili osamote ako Parašurama. A títo vidia formy, vidia pohyb Kundalini cez čakry. Keď nimi prechádza, vytvára zvuk, slovo. A tak študovali každý zvuk – ako bol vytvorený, aký zvuk bol vytvorený, aký zvuk sa vytvoril, aká farba tam bola. Jedná sa teda  o jednostranné, „pravostranné“ poznanie ľudí, ktorí prešli na pravú stranu a potom hovorili: „Toto sa vytvorilo, tamto sa vytvorilo a potom vznikol tento zvuk.“ Neskôr vytvorili jazyk. To, čo vytvorili,  je pôvodná podoba sanskritského jazyka. Hovoria mu aj devavani (jazyk bohov, pozn.). A preto božstvá rozumejú najlepšie sanskritu. Keď hovoríte sanskritské mantry, úplne im rozumejú, viete, veľmi rýchle, pretože majú spomínaný pôvod.

Študovali ho teda a tým to skončilo, zatiaľ čo ostatné jazyky v Indii, z väčšej časti, boli odvodené zo sanskritu a pretvorené do inej formy. Ako iná forma sanskritu vznikol takruta-sanskrit, potom päť jazykov: madadčina, paišašina  maráthčina… Všetky tieto jazyky, ktoré sa objavili, sú teda jeho obmenami. Jazyky v iných krajinách, ktoré vznikli, boli tiež, samozrejme, prejavom Kundalini, avšak učili sa ich väčšmi zo… zo slov, prichádzajúcich zvonka. Napríklad zo zvuku vejúceho vetra – volajú ho „ssss“, takže hovoria „s“. Takto. A z prírody. Všetko sa naučili zvon, pretože ich prístup bol skôr objektívny. Objektívny prístup je teda vždy trošku podružnejší ako subjektívny, pretože subjektívny je zvnútra a objektívny je zvon. Keď teda vychádzate z niečoho objektívneho, odchyľuje sa to od hlavného zvuku, ktorý prichádza zvnútra… Viete, je trochu menej rýdzi. A vy viete, čo je objektívny a subjektívny prístup. Takže toto sa udialo s niektorými jazykmi. Niektoré jazyky sú veľmi, veľmi blízke sanskritu, zmenili sa však podľa ich gún.

Ďalej, satva-gunovia, „stredno-cestní“ alebo satva-gunovia, ako im tiež hovoria, sú ľudia, ktorí majú v sebe skôr viac satva-guny. Títo vidia čakry v pravej podobe. Satva-gunov však nemožno zamieňať s ľuďmi, ktorí veria, že ak jete toto, potom ste satvik, ak jete tamto, ste tamasik alebo, ak robíte toto, jedná sa o satvika alebo je to satvik, ak nikoho nezabije. V tomto si musíme urobiť jasno. Musíte napríklad vedieť vysvetliť, prečo Krišna zabil tak veľa rakšasov. Bolo to absolútne „satva“. Bolo to dharmické, absolútne dharmické. Prečo zabila Durga tak veľa rakšasov? Musela dokonca piť krv toľkých rakšasov!

Všetko, čo je dharmické, čo je múdre, čo predstavuje správnu cestu je výtvorom ľudí, ktorí nie sú ani príliš na tejto strane, ani na tej strane a ktorí presne vedia, aký je správny spôsob nazerania na život. To sú ľudia, ktorí sa narodili s realizáciou. Jedná sa o veľmi, veľmi nevšedný úkaz, je ich veľmi málo. Povedala by som, že Budha a Mahavira sú snáď jediné dve ľudské bytosti, ktoré prešli mnohými životmi, prechádzali z jedného extrému do druhého a napokon zistili, že zachádzať do extrémov nie je správne. 32:49 Napriek tomu nedosiahli úplný rozmer inkarnácie. Bolo však potrebné vytvoriť týmto spôsobom model, ktorý by neustále ukazoval človeku pevnú métu, ku ktorej treba rásť. A jedná sa o rozličné modely, ktoré sú v nás umiestnené v našich čakrách. A tieto modely sú dokonalé méty prislúchajúce týmto čakrám.

Takže to, ako niekto vidí čakry a akú im prikladá dôležitosť, závisí na povahe človeka, ktorý sa na ne pozerá.

Zoberme si teraz človeka, akým bol napríklad Šankaračarya. Jedná sa o realizovanú dušu, ktorá sa narodila veľa krát. Nenarodil sa realizovaný raz, narodil sa realizovaný mnohokrát a je ten, kto je v strede, ak je to možné povedať. Takže keď hovorí o svojej muladhára-čakre… Prekonal túto cestu veľa razy a prechádzal do subtílnejšej a subtílnejšej formy. Takže ak on povie, že ak je muladhára-čakra otvorená, potom môžete chodiť po vode, je to správne. Pretože je v toto subtílnom štádiu rastu. Človek sa musí povzniesť raz, druhý raz, tretí raz, štvrtý raz a potom, viete, dosiahnete stav, kde začnete rásť. Ale ani potom nie je dôležité chodiť po vode. Čo je také dôležité na chodení po vode? Nie je to nič také dôležité, pretože vidíte, je to ľahké, môžete si zobrať loď a „prechádzať sa“. Nie je to nič také ohromne dôležité. Chodenie po vode môže byť aj znakom pravej strany. Schopnosť chodiť po vode či, povedzme, lietať vo vzduchu je pravostranná. Všetko toto sú pravostranné veci, ktoré možno urobiť aj pomocou loďky, alebo, toho, čomu hovoríte lietadlo. Alebo môžete dokonca použiť bhúta. 34:53 Niekedy na to môžete použiť mŕtvu entitu a môžeme ju primäť k tomu, aby vás zobrala kamkoľvek, kde chcete. Je to možné urobiť, táto ESP záležitosť nie je nič iné. Možno to teda dosiahnuť aj inými metódami, preto to nie je nič také dôležité, že by ste… Niekedy je to veľmi zavádzajúce, keď vidíte, že niektorí ľudia dokážu lietať vo vzduchu! Hovoria, že to urobili v subtílnej forme. Nevidíte, že by sa pohybovalo ich telo, ale môžete vidieť, že to cítia. Rozdiel je v tom, že ľudia, ktorí sú realizovaní, môžu viesť sami seba a vidia, že sa pohybuje aj telo, avšak tí, ktorí nie sú realizovaní, zistia, že ich subtílne telo bolo vybraté von a že ich vedomie ide s nimi (s bhútmi, pozn.) niekam inam a že sedia na vrchu domu a pozerajú sa sami na seba, ako si tam sedia. Udeje sa to teda takto. Nie je to nič iné ako to, že mŕtva entita jazdí na duši. Takže na tom nie je nič veľkolepé. Je to všetko pravostranný humbug.

Ľavá strana, ako som vám povedala, je emocionálny pocit z vecí. Cítite nevýslovnú lásku k iným a, viete, niekedy ľudia… Povedala by som, že Sainath bol jeden z tých, ktorý mal v sebe tento ľavostranný dar a bol stelesnená láska. Chcem povedať, že bol natoľko naplnený láskou k ľuďom, že tam raz bola žena, ktorá bola veľmi chudobná a nemohla sláviť Diwali. Nevedel sa cez to preniesť a dal jej trochu vody. A tá voda bola ako olej a zapálila pomocou nej svetlá. Je to fakt, môžete to urobiť, je to možné. S touto silou môžete aj rozmnožiť jedlo a robiť podobné veci. Môžete rozmnožiť potraviny, ako to urobil Ježiš. To je tiež táto strana.

Takže všetky tieto veci sa tiež objavia v osobnosti. Niektorí ľudia ich majú viac. Iní ich majú ešte viac a niektorí majú všetky tieto kvality. Niektorí, tí, ktorí sú inkarnáciami, môžu urobiť všetko. Všetko, čo chcú. A použijú čokoľvek chcú, urobia, čo chcú, a ak nechcú použiť žiadne sily, nepoužijú ich. Je to teda podmienené týmto a nie je to nič dôležité. Povedzme, že niečo vidíte, potom je to v poriadku, môžete vidieť, je to niečo dobré. To však neznamená, že sa toho musíte držať ako kliešť. Snažte sa dosiahnuť to, čo nevidíte. Napríklad vidíte, že  niekomu vychádza z hlavy svetlo. To je jedna stránka pozerania sa na veci. Ďalšia je, že môžete druhého človeka cítiť. Necítite druhého človeka? Aký je, ako sa k vám zachová, ako sa zblížite s tým človekom? Máte s ním zľutovanie, pretože nie je tam, kde ste vy? To je ďalšia vyrovnávajúca vec, 37:46 mala by sa však robiť… Je veľmi nebezpečné, ak ľudia, ktorí sa snažia veľmi pomáhať iným, nie sú sami patrične upevnení. Takže by som vás mala znovu upozorniť, že keď začnete vidieť svetlá a podobne, snažte sa pamätať na to, že sa pohybujete po jednej strane, pretože skôr vidíte. Buďte teda milosrdnejší vo svojich slovných prejavoch, v prihováraní sa, vo svojom správaní, snažte sa cítiť viac lásky, pretože to znamená, že vaša pravá strana sa vyvíja viac a ľavá strana, teda srdce, menej. Musíte teda dvíhať svoju Kundalini zľava a sprava. Toto je však všetko len mechanické vypracovávanie, len myšlienka: „Ó, musím si viac vyvinúť srdce.“ Musí sa vytvoriť rovnováha: musíte aj cítiť s inými.

Teraz, cítenie s inými nemožno vysvetliť. Ako cítim s inými ja? Ak sa niekto niekde rozplače, mám jednoducho v očiach slzy, automaticky. Aj keď neplačete, ak vás niečo raní, pocítim v sebe tento pocit poranenia. Takto, viete, by ste naozaj mali cítiť traumu, pocit zúfalstva a plač. Samozrejme, musím povedať, že ho niektorí ľudia majú priveľa, nemajú však druhú stranu. Mali by ste teda mať obe strany a oboch vyrovnávajúcich „režisérov“. Tí, ktorí skôr vidia veci, by sa teda nemali stále zaoberať tým, čo vidia: „Deje sa to takto, dobre.“ Keďže robili tapasye, vidia veci a Sahadža joge to veľmi pomáha, pretože môžete sami vidieť, kto je realizovaný, kto nie je realizovaný, to a ono. Avšak stále je vo vás „sucho“. Ak je vo vás sucho, mali by ste sa snažiť rozvíjať druhú stranu. Mali by ste sa snažiť rozvinúť to, čo vám chýba. Nech máte čokoľvek, neuspokojte sa s tým. To je najlepší spôsob, ako môžete rásť. Tí ľudia, ktorí vidia veci, by sa teda mali snažiť druhých cítiť. Keď cítite iných, mali by ste sa snažiť vidieť veci. A takto sa to dá do poriadku.

Takto to teda je. A v stave mahakarana… Čo sa týka mahakarany, jedná sa o veľmi, veľmi subtílny stav, v ktorom sú čakry, ktoré majú božstvá, spojené, sú do istej miery odrazom božstiev Virátu. Božstvá vo Viráte sa vo vás zrkadlia a sú prebudené a začnú sa pohybovať a vypracovávať všetko tak, ako to má byť. Do stavu karana je to veľmi dobré, avšak stav mahakarana je úroveň, na ktorej je to, čo nazývate objektom. Objekt a odraz sú reálne. V ňom môžete preniknúť k objektu, čo je veľmi hlboký stav mysle, kde ste s objektom, a keď ste v objekte, ste veľmi blízko stavu inkarnácie.

Môžeme teda povedať, že čo sa týka vás, ľudí, mali by ste sa snažiť chápať na úrovni karana-stavu, pretože ako sa dostať nadeň a ako tam prejsť, nie je práve teraz aktuálne. Aký má význam hovoriť o niečom, čo je veľmi vzdialené? Budeme o tom teda hovoriť neskôr. Takýto je však štvrtý stav čakier. 41:00

Teraz, tentza prašna? Ah, te chakra. Ha. (Marátčina: „Jeho otázka? A, o čakrách, áno.“ pozn.)

Hovorí, že ich vidí v protismere k smeru hodinových ručičiek. Naozaj ich tak vidíš, pretože väčšina ľudí, ktorí ich videli, ich videli na druhých ľuďoch. A keď ich vidíte na druhých ľuďoch zozadu, potom ich vidíte v protismere k smeru hodinových ručičiek. Ak sa však pozeráte na ne spredu, vidíte ich v smere hodinových ručičiek. Preto je to.

Jogín: Nie, čo hovorím ja, že cítite čakry pohybovať sa, ste mimo svojho tela, aj tak sa čakry pohybujú proti smeru hodinových ručičiek.

Šri Matadži: Áno, to závisí… Viete, čo som vám práve povedala, že čakry sú, povedzme, napríklad pre obyčajnú ľudskú osobu ničím iným ako prostými pletencami. Pre realizovanú dušu sú viac než to. Čím väčšmi teda prenikáte do kola svojho vedomia, tým viac sa začnú čakry manifestovať. Napríklad moje čakry pracujú všade navôkol. Všade. To je rozdiel. Závisí to teda na vedomí človeka, nakoľko je človek dušou. Koľko je, povedzme, svetla, natoľko sa šíri. Podľa toho, aké je silné. Takže takto to je. (Marátčina)

Zostala nejaká otázka k čakrám?

Jogín: O počte lupienkov.

Šri Matadži: Áno, áno. Počet lupienkov je tiež hrubá záležitosť, viete, pokiaľ sa nedostanete do istého štádia, v ktorom boli vaše lupienky vytvorené, pretože je v tom trochu matematiky, trochu matematiky. A všetka táto matematika bola vypracovaná v ľudských bytostiach tak, ako je. Toto je však… Môžeme napríklad povedať, že v človeku je svetlo. Povedzme 25… Ako tomu hovoríte? Wattové. Dvadsaťpäť wattové. Teraz, dvadsaťpäť wattov treba konvertovať na, povedzme, šesťdesiat wattov, alebo tak nejak. 43:15 Musíte mať pred očami dimenziu, do ktorej človek alebo príslušná časť bude rásť. Je okolo toho veľká matematika, viete? Okolo dimenzie, do ktorej bude rásť a okolo sféry, do ktorej prenikne. Môžete si zobrať ako príklad muladhárovú čakru. Muladhára-čakra má v skutočnosti štyri lupienky, pretože kryje štyri stránky ľudskej osobnosti. Nie sú to abstraktné výpočty, sú to štyri stránky osobnosti. A piata stránka, pohyb do piatej stránky sa nedeje v muladhárovej čakre. Dochádza k nemu nad muladhárovou čakrou.

Prostredníctvom nej sa teda prejavujú štyri dimenzie. Jedná sa o rozličné dimenzie človeka na daných úrovniach, ktorých sa dotknete týmito tattwami. Takto sa to počíta. Vo svojej knihe som z väčšej časti veľmi detailne uviedla, aké sú dimenzie, ktorých sa na danej úrovni dotknete, a ako ďaleko zájdete. Tá istá muladhára však neskôr nadobudne len dva lupienky. Lenže tieto dva sú také subtílne a agilné, že… že všetkým veľmi ľahučko preniknú.

Závisí to od… Môžete povedať, že v stroji sú prepojenia a rozličné druhy skrutiek s rozličnými zárezmi. Teraz, ako to vypočítali? Je tam inžinier, ktorý vie povedať, prečo to tak je. Jedná sa teda o veľmi detailnú prácu a všetko bolo vypracované s ohľadom na dimenzie, do ktorých sa človek má dostať. Všetko toto je vypracované a na úrovni danej čakre dosiahnete len dané dimenzie. Má to teda zmysel.

Nie sú v nej však len štyri podčakry. Vo vnútri má mnoho lupienkov a je veľmi zaujímavá. V skutočnosti predstavuje muladhára celú veľkú kapitolu: koľko záhybov je vo vnútri a ako tieto veci pracujú, koľko majú záhybov a čo podnecujú a nakoľko sa otvárajú, pretože to všetko je dimenzia, ktorú vypracovávajú. Ak si napríklad zoberiete banyanový strom, jeho semienko je veľmi malé. Banyanový strom má najmenšie semienko. Prečo je to tak? 45:32 A prečo je také mikroskopické? Pretože je veľmi dynamické. Vo vás všetkých je to vypracované tak, že to funguje ako kapsula. Viete? A jedná sa o kapsulu, ktorá má vypracovať danú dimenziu. To, čo som opísala, je teda vcelku značne prepočítaná vec. Opísala som úplne len muladháru. Avšak, keďže to bolo také rozsiahle už pre jednu čakru – muladháru, vzdala som sa idey urobiť to pre druhé. Len som sa o nich zmienila. Len zo samotnej muladháry, keď som ju začala opisovať, vznikla taká obrovská, rozsiahla vec! Takže som to vzdala a povedala si: „Pre druhé to radšej nebudem robiť.“ Je to dosť komplikovaná téma, viete, a… Viete, Boh má svoje vlastné pole pôsobnosti alebo svoj vlastný štýl plánovania a my sa ho nemôžeme vypytovať. Robí to podľa svojej vlastnej chute, má svoj vlastný štýl. Lenže za jeho rozmarom je pochop, súdnosť. Za všetkým.

Niekedy prídete na to, že keď sa snažíte niečo zistiť a pýtate sa ma na isté veci, že sa vám snažím odpovedať iným spôsobom. Pretože Boh má vlastné metódy na to, ako niečo robí. Rozumie veciam, a to je základ toho, ako koná. Napriek tomu som sa snažila objasniť aspoň muladhára-čakru, pretože ľudské bytosti musia pochopiť, ako zložito boli vytvorení, ako si dal Boh záležať na tom, aby umiestnil muladháru tak dobre, ako do nej umiestnil záhyby, prečo je to živé „zariadenie“, ako pracuje, pretože ľudia by mali chápať dôležitosť svojich čakier a dôležitosť svojej existencie. To, akí ste dôležití. Vy nie ste obyčajní ľudia. Aj s obyčajným magnetofónom zaobchádzame veľmi starostlivo, ako opatrne a starostlivo potom musíme teda zaobchádzať s našou vlastnou „technikou“, ktorá bola vytváraná celé veky s takým nesmiernym pochopením pomocou takého mechanizmu! Vezmite si hociktorú čakru, aj keby ste si na to vymedzili tri yugy, nepochopíte ani jednu! Jedná sa o taký úžasný mechanizmus vo vnútri! Ja som, samozrejme, opísala len ju (muladháru, pozn.), a to z toho dôvodu, že sa jedná o úroveň, ktorá by vás naozaj priviedla na pokraj šialenstva. Ale snažila som sa to tam vysvetliť. Čítali ste moju muladháru, je tak? Je to siahodlhý elaborát. 47:45

Jogín: V Dillí sa pýtali: „Aký je zmysel života? “ Budhizmus hovorí, že účelom, mám na mysli, všetkých inkarnácií, je dospieť do nirvány, ktorá je ničotou, nebytím, kde sa nič nedeje. Potom v kresťanskej tradícii ide , vieš, o perfekciu, ktorú chápu ako úplné splynutie s Bohom, ktorá tiež predstavuje nehybnosť. Povedala si, že to nie je tak: „Budete sa inkarnovať…“ Chcem povedať, že oslobodenie sa nie je len nehybné, že sa budete inkarnovať znovu a znovu. Potom je otázka, ktorú by som chcel položiť v spojitosti s čakrami: „Aký je účel života?“ Predtým som si myslel, že najvyšším cieľom je splynúť s Bohom, nech to znamená, čo chce, a keď som splynul s Bohom, nie je žiadny pohyb viac, ale…

Šri Matadži: Ale to štádium som nikdy nedementovala. To štádium však nie je dnes. Viete, povedala by som to tak, že teraz sa musíte znova a znova inkarnovať, pretože nie ste v tom štádiu. Avšak, keď všetko… Viete, keď hovoria: „Nadíde deň posledného súdu,“ nie je na tom nič nepravdivé. Lenže pred tým vám dá Boh šancu, dá vám všetky možnosti napraviť sa, dostať sa do toho stavu. Viete, môžeme to povedať aj tak, že najprv stromom umožníme jestvovať tým, že zasejeme semienka. Potom stromy rastú, zakvitnú, potom sa z kvetov opäť stanú semienka a sú z nich opäť stromy. Potom sa to všetko opakuje, kým nedosiahnu istý stav, kým úplne nedozrú, kým sa nezbavia všetkého prebytočného. Stanú sa samotným Brahmom a odhodia všetku prebytočnú hmotu. Napokon teda dôjde ku splynutiu. Lenže splynutie vašej bytosti znamená splynutie s Bohom. Je to omnoho veľkolepejší stav. Prvoradá ja otázka vyčistenia sa. Viete, aby ste sa očistili, musíte sa narodiť znova. Nedosiahli ste stav, v ktorom sa stanete mahanirvanou. Je tak? Ak by ste sa „stali“, mohlo by sa stať, že by ste mohli skončiť v pekle, takže to radšej neskúšajte. Viete, musíte pochopiť, že práve teraz, v tomto stave, musíte ísť ďalej, musíte sa čistiť, kým nedosiahnete isté štádium. Kým nedosiahnete isté štádium, vám Boh dá dostatok príležitostí. Dostatok príležitostí, aby ste sa napravili. Ak budete ešte stále rakšasom, potom to s vami viac skúšať nebude.

Je to však pomerne blízko, musím povedať. Teraz nemôžete popustiť, nemôžete nevyužiť šancu. Sú pomerne blízko… Jedny z takzvaných halali, jedny z „jatiek“ sú veľmi blízko, veľmi blízko. Povedala by som, že k nim môže dôjsť kedykoľvek. Buďte teda opatrní. Chcem povedať, že stoja priam pred dverami. Veľmi veľa musí byť „zneutralizovaných“, pretože jednoducho spôsobovali veľmi ťažkostí. Môže k nim dôjsť pomerne skoro, dajte si teda pozor.

Všetko teda súhlasí jedno s druhým… Čo však robia vo všetkých náboženstvách, je, že povedia len časť a ostatné vynechajú. Poviem napríklad: „Musíte ísť do tejto miestnosti.“ Raz však poviem, že musíte urobiť dva kroky na tú stranu, a potom poviem: „Musíte urobiť tri kroky na onú stranu.“ Je to všetko spolu prepojené, keď však bolo povedané, tri kroky sem, poviete: „Ak sa v tom náboženstve hovorí, dovnútra vedú tri kroky, ako je to potom s tými dvomi krokmi?“ Musím hovoriť aj o nich. Pretože však musím hovoriť o dvoch krokoch, ktoré musíte urobiť najprv, radšej nebudem hovoriť o tých troch, pretože sa na to zameriate: „Ó, veľmi dobre.“ Nedostanete to naservírované na tanieri, musíte to vypracovať, vedome. Hm, rozumiete teraz?

Jogín: Áno.

Iný jogín: Kam idú čakry po smrti, zostane Kundalini a atma s nimi?

Šri Matadži: Čakry jestvujú vo vás. Čakry sú hra. 51:31 Len vo vás existujú. Viete,…

Jogín: V elemente zem?

Šri Matadži: Hm?

Jogín: V elemente zem?

Šri Matadži: Nie, nie. Sú len v tele. Sú v tele. Telo samotné je ako semienko, budete ako semienko. Sú však v potenciálnom stave. Nemôžete ich vidieť. Čakra je stav.

Jogín: Ale myslím, že čakry a Kundalini musia žiť spolu.

Šri Matadži: Nie, nie. Je to niečo také, ako keď svetlo prestane svietiť a žiarovka je ešte tu. Je to ako Kundalini. Avšak zostane na vrchole hlavy človeka. Jediný rozdiel je, že, povedzme, svetlo zhasne a zostane nablízku. Vidíte? Potenciál je tam, vo svetle. Tak je to. Priestor na to, aby svetlo prešlo, je tam.

Otázka: A ešte jedna vec, ktorú si povedala o parasympatiku a sympatiku, že keď sa oddelia, zachádza človek do extrémov…

Šri Matadži: Extrémov?

Otázka: Extrémov. A v tomto prípade, vieš, čo sa stane pred našou realizáciou, keď sú oddelené?

Šri Matadži: Nie, nie. Sú už oddelené, na materiálnej, hrubej úrovni sú už oddelené, vo vnútri sú tiež oddelené, ale jestvuje void, pretože,… (jogín niečo hovorí) Áno, to je jediný problém. Viete, Kundalini je osvietená alebo, môžeme povedať, že je akoby trošku osvietená, keď je v mojej prítomnosti, a to ju primäje k tomu, že začne stúpať. Alebo vo vašej prítomnosti, ľudia, pretože ste tiež sahadža-jogíni. Nedôjde k tomu u nikoho iného, budete prekvapení.

Takže teraz, aká je ďalšia otázka?

Otázka: Ako sa čakry otáčajú v našom tele? Ako sa čakry pohybujú v tele? Horizontálne?

Šri Matadži: Áno, áno, to je pravda, pohybujú sa horizontálne. Pohybujú sa horizontálne, keď však s nimi pohybujete takto, viete, ako… videli ste kolesá…

Otázka: Prečo nie takto?

Šri Matadži: Nie, tak to nefunguje. Funguje to lepšie takto, pretože, viete, sú to veci, ktoré emitujú. Viete? Ak to budete robiť takto, pôjde to nadol. Ale keď sa hýbu takto, môžete to hýbať. Videli ste, že v hodinkách sú niektoré takto, paralelne a niektoré sú takto.

Ata dusra kai prašna ahe? (aká je ešte otázka?)

Jogínka: Matadži, falošní guruovia ničia čakry. Ako to robia? Ako preniknú do vnútra a čo by sme s tým mali robiť?

Šri Matadži: Viete, guruovia robia to, že používajú rozličné čakry na to, aby voviedli isté nimi ovládané entity do sympatického nervového systému. Neovládajú veľa takých entít, stáva sa však, že napríklad mnoho ľudí umrelo len tak, povedzme, počas vojny. Zabili ich. V tých krajinách tieto duše… Viete, nikdy neboli… Akoby nikdy nemali ľudský život, zaobchádzali s nimi ako so zvieratami a veľmi ich trýznili, majú teda pocit: „Aj my by sme mali trýzniť ľudí.“ Takže keď zomrú, nezomrú naozaj, a nedostanú sa do pretaloky. 55:20 Zostanú v atmosfére, a preto sú vojny veľmi zlá vec, pretože vojny produkujú také ľudské bytosti v omnoho väčšej miere, ako sa to deje pri nehodách a u ľudských bytostí, ktoré sú počas života veľmi zvrátené, veľmi nespokojné, ktoré konajú zvrátene a potajme všetky možné hrozné veci. Všetci takíto ľudia neprejdú po smrti v skutočnosti do pretaloky, pretože nemyslia na svoju spásu. Premýšľajú len o svojej žiadostivosti, lakomosti alebo o svojich majetkoch, pokiaľ sa jedná o takých, ktorí si nahromadili veci. Zlodeji a podobní ľudia. Môžeme povedať, že keď zloduchovia a diabolskí ľudia zomrú, zistia, že sa stali omnoho subtílnejšími a bude im lepšie, ak budú pôsobiť v subtílnom „tele“. Používajú teda svoje subtílne telo, aby pôsobili na ľudí, a takých ľudí je ľahké nájsť.

Čo teda títo guruovia robia? Oni sami sú zlí démoni a majú metódy, akými sa zmocnia spomínaných „ľudí“ a využívajú ich. Vovedú ich do vás cez rozličné čakry. Napríklad Ravana vedel rečniť a prostredníctvom svojej reči vovádzal do ľudských bytostí na Cejlóne rakšasov.  Bez toho by ľudia v Lanke nikdy nebojovali proti Rámovi, pretože, predstavte si to, v tom čase bola citlivosť ľudí taká úžasná, že vedeli, že Ráma bol inkarnácia. Neboli takí hrubí ako dnes, že človek musí povedať: „Ó, tu som, ja som inkarnácia.“ V tom čase nebola kali-yuga, takže vedeli, že bol inkarnácia. A veľmi veľa z nich… Chcem povedať, že niektorí z nich to nevedeli, ale dosť veľa ich to vedelo, a napriek tomu sa nik nemohol proti tomu postaviť, pretože ich myseľ bola v porobe entít, ktoré do nich vložil Ravana, a tak bojovali proti Rámovi.

Takto to teda bolo. Dokonca v čase Krišnu ľudia vedeli, kto bol. Prinajmenšom mali isté tušenie, dokonca aj Kauravovia o tom vedeli. Lenže táto kali-yuga je nešťastná doba – nik nevidí nič jasne. Tie časy však neboli také. Ľudia vedeli, kto je inkarnácia, a rozumeli tomu. A vtedy museli títo ľudia (rakšasovia, pozn.) použiť niečo na to, aby ich „vypli“, pričom používali spomínanú metódu uhranutia. A keď používali túto metódu uhranutia, učili sa pritom stále subtílnejšie a subtílnejšie spôsoby, ktoré začali veľmi úspešne používať v kali-yuge. Sú to v skutočnosti rakšasovia a poznajú metódy, ktorými môžu ľudí uhranúť. A poznajú toľko spôsobov, akými to urobiť! A keď pred nimi skloníte hlavu, je to najlepší čas, keď ich môžu vložiť do vášho ega a navždy vás zničiť. Takto to teda robia. A vy viac nie ste sami sebou. 57:53

V prvom rade pôsobia na vaše srdce: stane sa z vás nervózny človek, začnú sa vám triasť ruky, začnú sa vám triasť nohy, ovplyvňujú vašu srdcovú čakru. Stratíte silu rakša (ochrana, pozn.), ktorá je základnou úlohou srdcovej čakry. A keď začnete strácať kontrolu nad svojimi nervami, zistíte, že je to tak, akoby to za vás robil niekto iný. Ak vyslovíte niekoho meno, začnete skákať, ale vy o ničom neviete. Taká je skúsenosť. Je veľmi veľa vecí, ktoré tak robia, nespočetne veľa.

Miesto toho, aby sa ľudské bytosti ako celok v kali-yuge skultivovali, načisto upadli  – ohľadne chápania Boha a všetkého. Chcem povedať, že sú beznádejný prípad, ale Sahadža joga ich môže zachrániť, vďaka Bohu, ak vezmeme do úvahy, akí sú, chcem povedať, že sú veľmi… veľmi otupení, nedokážu premýšľať, sú veľmi necitliví. A pokračujú vo svojich rozličných nekalých praktikách mysliac si, že sú najušľachtilejšími svätcami, akí kedy žili na zemi. Viete? To je ďalšia úžasná charakteristická črta kali-yugy. Je to problém, nezostalo im žiadne vedomie, ktoré by im napovedalo, že to nie je pravda. Zlikvidovali ho. Všade je to tak.

Tumhi šalid či mulad ka? (maráthčina: Vaše deti sú v škole?)

Jogín: Ho. (Áno.)

Šri Matadži: Ahča. (Dobre.)… Ata dusra prašna. (Ďalšia otázka.)

Jogín: Ako pôsobí hudba na čakry?

Šri Matadži: Viete, všetkých päť elementov je v našom tele veľmi dôležitých. Sú telom čakier, ako som vám povedala. Čo sa teda deje, keď spievate piesne? Vibrácie sú schopné prechádzať cez zvuk hudby a môžu vybudiť isté čakry, viete? Napríklad je to veľmi dobré pre hridayovú čakru. Aj pre višudhovú čakru je to veľmi dobré. Nie pre všetky čakry, ale pre isté čakry áno. Ale ak, povedzme, poviete mantru, jedná sa o zvuk s nádhernou melódiou, a ak je to realizovaná duša, potom je veľmi účinná. Zoberme si Šri Ganéšu. Môžete ho vybudiť nádhernou slokou, ak ste realizovaná duša. A ak je váš Ganéša v poriadku, potom môžete veľmi ľahko vybudiť čakry iného človeka. Chcem povedať, že taký človek je to schopný urobiť. 1:0043

Takže hudba, zvuk, všetko toto má vplyv a túto metódu teraz používame vo veľkom rozsahu. Predpokladajme však, že ideme meditovať masovo a nejaká čakra je poškodená. Povedzme, že je napadnuté višuddhi. Môžem dať višuddhi do poriadku jednoducho tak, že si dám prst takto sem, pretože toto má zvuk, ktorý je v čakrách. Je tam „mikrozvuk“, ktorý nesie vibrácie. Viete? V skutočnosti sú aj „mikrozvuk“, „mikrosvetlo“ súčasťou vibrácií. „Mikrozvuk“ a všetkých päť elementov je v nich v mikroskopickej forme. Takže keď položím môj prst sem, „mikrozvuk“ ich dokáže prenášať všetky a človek sa môže dať do poriadku. Môžeme to robiť. Obzvlášť s višuddhi. Višuddhi sa takto napraví veľmi ľahko. Môžete napraviť väčšinu vecí, avšak isté veci sa dajú napraviť veľmi ľahko – povedzme višuddhi, ktoré je zodpovedné za zvuk, vytvorené z elementu zvuk. Tak, ako sme videli, že vodný element je veľmi dobrý na liečenie nižších čakier ľudí, po srdcovú čakru, pretože… pretože soľ a voda vám môžu pomôcť s nábhí čakrou, pretože soľ je element zem a… ako tomu hovoríte, esencia oceánu. A esencia oceánu je v bhavasagare. Takže na čistenie nižších čakier môžeme použiť slanú vodu. Môžeme použiť svetlo pre oči, pretože bolo vytvorené z prakášu, čo je svetlo, svetelný element. Viete? Takto možno urobiť všeličo. A s týmito rozličnými elementami, ak ich použijete, môžete odstrániť všetku špinu alebo všetky prekážky, ktoré sa nahromadili v nejakej čakre vo vás tým, že ich vložíte do príslušného elementu a čistíte ich. Daný element odstráni nečistoty.

Aj pre Matku Zem to platí. Má v sebe veľa elementov a dokáže z vás odstrániť veľmi veľa problémov, ktoré vás trápia kvôli nerovnováhe v elemente zem vo vašom vnútri. Vidíte? Všetko je to spôsobené nerovnováhou v elementoch vo vašom vnútri, ktoré sa naakumulovali viac, ako ste chceli. Preto som povedala: „Ide o extrémy.“

Bhu-tattwa (princíp zeme, pozn.) sa prejavuje cez Šri Ganéšu a Šri Ganéša je podoba, môžete povedať, očisteného princípu elementu zem a predstavuje to isté. Môžete teda povedať, že vo flaute máte dva tóny, prvý a posledný, ktoré sú rovnaké. Rovnako je v ľudskej bytosti sedem tónov. Prvý je Ganéša a posledný je tiež Ganéša. Takže tento siedmy tón je rovnaký. A týchto sedem tónov vytvára element zem, teda nie sú celkom element zem, ale počiatok je v čistení elementu zem. Keď sa niekto úplne zbaví problémov elementu zem, stane sa Parabrahmom, stane sa úplným Brahmom. Pretože element zem je… zvonka je element zem, vo vnútri je však dhara. Dhara, je dharana, je to sila vyživovať, byť oporou. Je to sila vyživovať, byť oporou. A táto sila je najrýdzejšou formou princípu zeme. 1:04:28 Neskôr sa teda stanete touto silou. Viete, celý element zem zmizne a vy sa stanete touto silou. Ide teda o dharana-šakti, ako jej hovoria, silu výživy, opory, udržovania. Je to Ganéša. Rovnako máte v každej čakre veľmi subtílnu a najsubtílnejšiu úroveň. A toto najsubtílnejšie miesto je tón, ktorý tu božstvo vyludzuje, pretože každý tón má istú frekvenciu a inú intonáciu, môžete povedať, odlišný zvuk, ktorý napomáha v melódii vesmíru.

Máme teda sedem čakier a sedem tónov. Jedná sa rozličné tóny, tieto však neskôr vytvárajú permutácie a kombinácie. Takto sa čakra dostane do swary (hudobného tónu, pozn.) a potom sa stane zvukom a zo zvuku vznikne slovo a zo slova vznikne jazyk. Týmto spôsobom sa to rozvíja, a tá istá subtílna forma sa začne meniť na niečo iné. Ak napríklad cítim lásku k svojim deťom, ako ju vyjadrím? Postavím pre ne dom, vytvorím pre ne miesto, kde budú žiť, môžem… Navarím im jedlo, pripravím im lôžko. Vidíte? To je hrubé vyjadrenie subtílnej lásky, ktorú cítim. Rovnako, všetko, čo je v nás subtílne, sa prejavuje navonok prostredníctvom elementov, ktoré sú naokolo, aby sme vyjadrili našu subtílnu stránku prostredníctvom hrubého správania alebo prostredníctvom hrubých, materiálnych vecí. Ide teda o tú istú subtílnu stránku, ktorá sa takto prejavuje navonok. Niekedy sa však časom staneme takými hrubými, že opomenieme túto subtílnu stránku. Viete, mama napríklad robí všetko, čo sme spomínali, lenže potom začne pristupovať k deťom veľmi vlastnícky: „Urobila som tak veľa pre moje deti!“ že sa ani len nezamyslí nad tým, prečo to robila. Zabudne na to, akú úlohu v tom zohrávala láska, a zostane len jej hrubý prejav. Začne deti karhať aj za to, že občas rozbijú nejakú maličkosť. Viete, robila všetko z lásky, ale zabudne na to. To je extrémne správanie sa. Extrémne správanie sa znamená, že prechádzate od subtílnej stránky k stále hrubším a hrubším prejavom, a keď budete úplne hrubí, budete mŕtvi.

Ata kai prašna? (maráthčina: Aká je ďalšia otázka?, pozn.)

Hm?

Jogín položil otázku ohľadne bádh.

Šri Matadži: Tí, ktorí vidia badhy, sú na emocionálnej strane. 1:07:09 Môžu vidieť badhy. Sú… Viete, aj tu môžete rozoznať dva druhy ľudí. Tí, ktorí sú už sami v badhe, môžu vidieť badhy. Veľmi jasne. Sú schopní vidieť mŕtve osoby. Tí, ktorí už sú badhou, sú schopní vidieť, že iní človek má badhu. Sami sú totiž v kolektívnom podvedomí, preto sú to schopní vidieť. Aj človek, ktorý je povedzme pijan, je to môže vidieť. Človek, ktorý je opitý, môže vidieť badhu v inom človeku, pretože je „podvedomý“ typ. Mohol by vidieť.

Niektorí ľudia však môžu dosiahnuť emocionálnou cestou taký stav, že dokážu jasne vidieť badhu. Ak sa jedná o realizované duše emocionálneho typu… Ľudia hovoria, že „bhakti-ľudia“ môžu vidieť badhy. Ale dokonca aj nadvedomí ľudia môžu vidieť, ako z ľudí vychádza svetlo, môžu vidieť niekoho stáť pred nimi v podobe svetla a povedia: „Vychádza tam svetlo.“ Môžu cítiť vôňu alebo niečo iné. Také veci sa stávajú. Hovoria im „tanmatrovia“. Jedná sa o kauzálny princíp všetkých elementov, kauzálne tanmatry. Pre zem je teda kauzálnym princípom vôňa. Takže povedzme, že ak niekto veľmi veľa skúmal v oblasti elementu zem, môže cítiť veľa vôní. Môže. U všetkých je to iné podľa toho, ako skúmali a ako hľadali.

Jogín sa ďalej pýta.

Viete, badha… Jednoducho povedzte, či niekto má badhu alebo nie. Môžete… Ak má niekto blokády v agyi a v srdci, potom je to určite badha. Stačí aj, ak tomu človeku poviete, aby si dal ruky k obrázku a začne ho triasť. Zvyčajne ho trasie, viete?

Jogín sa ďalej pýta.

Vieš, neviem, ako to môžeš rozoznať, ale je to veľmi ľahké. Nedokážu zamerať oči na moju fotografiu. Ak im poviete, aby si zavreli oči, začnú sa chvieť, ruky sa im roztrasú a ich oči majú stále tik. Takto sa badha vždy prejaví na viečkach. Viete, je veľa druhov bádh. Niektorí ľudia to majú len chvíľu, niektorí majú trvalú rezistenciu, viete? Niektorí ich majú kopu.

Maráthčina.

Jednoducho si kvôli tomuto nelámte hlavu. Vylieči sa to samo…

Viete, ide o to, že ľudia si myslia, že je len jeden typ badhy 1:10:37, emocionálna badha. Môžu byť oba typy. Človek, ktorý je veľmi egoistický, je tiež dominovaný niekým iným. Abnormálny výzor, abnormálne správanie sa, viete, to, že niekto nie je normálnym človekom, môže mať pôvod kdekoľvek.

Maráthčina.

Nie je žiadny rozdiel medzi svetlom, slnečným svetlom a slnkom, mesačným svitom a mesiacom. Takže v tom nie je vôbec žiadny rozdiel, to si len ľudské bytosti myslia, že sú to dve veci.

Jogín sa znova niečo pýta.

Šri Matadži: Hm, len vtedy začnú premýšľať. Je to advaita (ne-duálnosť), to jest jedna a tá istá vec. Napríklad, tento náramok krášli moju ruku. Aký je potom rozdiel medzi týmto náramkom a krášlením? Je to kvalita človeka. Je to kvalita. Je to ako… hm… môžeme povedať… (slovo v maráthčine)… volajú to…

Poznámka jogína.

Nie esencia. Nie je to tak, že by ste potom, ako ste všetko ostatné odstránili, povedali, že toto všetko je nanič. Je to všetko tam, je to jedno a to isté. Aká je esencia slnečného svetla a slnka? Slnko nemá bez svetla žiadny význam. Slnečné svetlo nemá žiadny význam bez slnka. Nie je to esencia, je to to všetko. Môžete povedať: voda a …hm… ľad.

Jogín: niečo o tom, že sú dve kategórie, nie je to to?…

Šri Matadži: Nie, oboje má esenciu. Nie je tam vôbec žiadny rozdiel. Viete, ide o to, že ľudské bytosti to nie sú schopné postrehnúť. Je to problém ľudskej mysle. Ľudia totiž nie sú schopní postrehnúť, že je to advaita, premýšľajú vždy o dvoch veciach. Viete, týmto druhom vnímania to nie sú schopní postrehnúť, dokážete to však pochopiť pomocou analógií. Mnoho vecí ľudia jednoducho nie sú schopní pochopiť. To je pravda, jednoducho nemôžete, pretože váš mozog je limitovaný, vaše vedomie je obmedzené,  vaša láska je limitovaná.