7. deň Navaratri, Kundalini a Kalki Šakti

Mumbai (India)

1979-09-28 Kundalini And Kalki Shakti, Mumbai, India, 45' Download subtitles: EN,FI,FR,HU,PL,RU,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk
  1. deň Navaratri, „Kundalini a Kalki Šakti”

Mumbai (India), 28. septembra 1979

Dnes sa vám budem prihovárať v anglickom jazyku, ako ste si želali. Dokonca aj zajtra možno použijeme tento cudzí jazyk.

Dnešným predmetom je vzťah medzi Kundalini a Kalki. Slovo Kalki je v skutočnosti skratkou slova Niškalanka. Niškalanka znamená to isté, ako moje meno, čo znamená Nirmala, čo znamená čistý bez poškvŕn. Niečo, čo je čisté, bez poškvŕn, je Niškalanka, bez akýchkoľvek škvŕn.

Táto inkarnácia bola popísaná v mnohých Puránach (svätých knihách), že On príde na tento svet na bielom koni. Hovoria, že príde do dediny Sambhalpur, nazývajú to Sambhalpur. Je to veľmi zaujímavé, ako ľudia berú všetko tak doslovne. Slovo sambhal znamená: bhal je čelo, sambhal znamená na tomto stupni. To znamená, že Kalki je umiestnený vo vašom bhal, bhal je čelo. A tu sa narodí. Toto je skutočný význam slova Sambhalpur.

Medzi Ježišom Kristom a jeho ničivou inkarnáciou Mahavišnua, ktorá sa nazýva Kalki, je daný ľuďom čas, aby sa mohli napraviť, aby mohli vstúpiť do Kráľovstva Božieho. Je to obdobie, ktoré sa v Biblii nazýva Posledným súdom. V tomto čase budete všetci súdení, budete súdení na tejto Zemi.

V tieto dni je populácia na Zemi najvyššia. Lebo v tomto čase, prakticky všetci, ktorí majú želanie vstúpiť do Kráľovstva Božieho, sa narodili v týchto moderných časoch alebo sa veľmi skoro narodia.

Toto je najdôležitejší čas, lebo Sahadža joga je posledným súdom. Je to fantastické počuť, lebo je to fakt a je to pravda. Pretože rozumiete láske Matky, je pre vás veľmi jednoduché získať Realizáciu, a tak celý príbeh posledného súdu, ktorý vyzerá ako hrôzostrašná skúsenosť, sa stáva veľmi nádherným, nežným a jemným a vôbec vás nerozrušuje. Ale hovorím vám, že toto je posledný súd a vy všetci budete súdení cez Sahadža jogu, či ste schopní vstúpiť do Kráľovstva Božieho, alebo nie.

Do Sahadža jogy prichádzajú ľudia s rôznou pozornosťou alebo čitta. Môžu tu byť ľudia, ktorí majú príliš veľa Tamasi kruttia alebo to nazývame ako ochabnutosť, alebo istý druh otrockej či spomalenej povahy. Ak takíto idú do krajnosti, tak prepadnú duchom, dávajú sa na alkohol alebo iné veci, ktoré vás vzďaľujú od reality a znecitlivejú vás.

Na druhej strane sú, ako viete, pravostranní ľudia, ktorí sú príliš ambiciózni. Sú to extrémne ambiciózni ľudia, chcú zvíťaziť nad celým svetom a chcú sa stať úplne nezávislými, sami pre seba, zhubní a rakovinoví. Nechcú udržiavať vzťah s celkom.

Môžete vidieť, ako v Kali juge ľudia idú do extrémov. Jedni upadajú do veľkého alkoholizmu alebo môžeme to nazvať unikanie z vlastného vedomia, od seba samého, od vlastnej krásy. Ďalší to popierajú, popierajú všetko, čo je nádherné a sú orientovaní na ego.

Teda máme ľudí, ktorí sú orientovaní na superego, majú veľa predsudkov, sú letargickí, leniví a úplne hlúpi. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú extrémne ambiciózni, dominantní a ničia sa navzájom svojou ctižiadosťou a súťažením.

Tomuto typu extrémnych ľudí je dosť ťažké vstúpiť do Sahadža jogy. Ale ľudia, ktorí sú v strede, sú ľahko prijímaní Sahadža jogou, alebo ľudia, ktorí nie sú komplikovaní, s čistým srdcom, ako ľudia na dedinách, sú veľmi ľahko prijímaní Sahadža jogou a bez akýchkoľvek problémov sa do nej dostanú. Vidíte výsledky toľkej mojej práce v meste, kde s ťažkosťami prišlo 200 až 300 ľudí, dokonca aj dnes. Ale ak pôjdem do dediny, tak celá dedina 5 až 6 tisíc ľudí príde a všetci získajú Realizáciu bez akýchkoľvek problémov. Lebo tu sa ľudia domnievajú, že sú príliš zaneprázdnení, majú veľa iných záujmov. Myslia si, že iné veci sú dôležitejšie, ako hľadanie Boha a nechcú strácať čas na také veci, ako hľadanie Boha.

V takýchto podmienkach zapúšťa Sahadža joga svoje korene veľmi jemným spôsobom do srdca všetkých hľadačov. Pracuje veľmi spontánne. Svoju Realizáciu získate bez akýchkoľvek problémov, bez akejkoľvek námahy, bez platenia, bez akýchkoľvek namáhavých cvičení.

Ale keď hovoríme o Kalki, musíme si pamätať, že medzi našou Realizáciou a vstúpením do Kráľovstva Božieho môžeme veľmi upadnúť. Toto sa nazýva Jogabrašthasititi (stav vypadnutia z jogy). Ľudia sa dajú na jogu, prídu do jogy a stále sú ovládnutí svojimi pravruttis (sklonmi). Napríklad, človek orientovaný na ego, na peniaze alebo človek, ktorý chce ovládať, môže vytvoriť skupinu ľudí, ktorých bude ovládať svojimi myšlienkami a môže upadnúť a ostatní pôjdu tiež dole. V samotnej Sahadža joge. Toto sa stáva v Bombej veľmi, veľmi často. Je to veľmi bežná vec, ktorá sa deje. Ale toto sa nazýva Jogabraštha, keď človek odpadne zo svojej jogy, klesne vo svojej joge, lebo Sahadža joga vám dáva úplnú slobodu na pád alebo vzostup.

Ale ak idete k akémukoľvek inému guruovi, ak by ste robili iný druh jogy, pri ktorom sa čistíte a kde sú ľudia cvičení a vedení od detstva, pri týchto jogach ak guru zbadá, že ste sa zranili, že ste veľmi poranení, že nemáte spojenie s nikým, je to ako operácia: toho človeka odstránia a vyhodia ho preč.

Ale tu je to ponechané na vašej slobode, aby ste pochopili, že musíte byť spojení s celkom, musíte sa držať rastu, musíte sa držať celku a nie jedného človeka tu a tam, ktorý sa snaží premôcť ostatných.

Ak sa v Sahadža joge niekto snaží príliš vyvyšovať, tak upadne. Lebo aj v prírode vidíte, že nič nerastie mimo svoje hranice. Ľudia majú istú výšku, stromy majú istú výšku… Všetko je riadené. V Sahadža joge by ste nemali skúšať predvádzať sa ani skúšať vytvárať rôzne skupiny či rôzne špeciálne veci. Videla som v Sahadža joge ľudí, ktorí žiadali iných, aby sa im dotýkali chodidiel. Je to veľmi prekvapujúce, že rôzni takíto ľudia sú v krátkom čase odhalení a človek vie, že sú to stratené prípady. Je to preto, lebo ich čakry sú poškodené, sú veľmi poškodené. Možno to chvíľu necítia, možno sú tam vibrácie, ale padajú nižšie a nižšie, až kým nie sú úplne hotoví.

Táto jogabrašthastiti je najhoršia vec, ktorá sa môže stať komukoľvek. Najskôr dostanete jogu a keď dostanete jogu a potom skočíte do stavu, ktorý Šrí Krišna opísal, akoby ste sa dostali do rakšasayoni (lono rakšasu).

Tí, ktorí prišli do Sahadža jogy, musia vedieť, že sa musia poriadne držať jednej veci, inak aká yoni zostane? Ak zomriete bez jogy, tak sa možno narodíte druhýkrát – možno. Samozrejme, že tento život je premárnený, ale keď sa pokúšate o takéto triky po príchode do Sahadža jogy a pokúšate sa robiť dojem na druhých, že ste veľmi veľká realizovaná duša alebo že ste dosiahli to a tamto, všetky tieto nezmysly, ktoré ste robili pred dosiahnutím Realizácie, potom je to veľmi vážny priestupok a ste za to potrestaní. Toto je sila Kalki, ktorá tajne pracuje za Sahadža jogou.

Napríklad, bola jedna žena, ktorá ma prišla pozrieť a chcela niečo o mne publikovať a platil ju jeden hrozný človek. A uverejnila nejaké nezmysly, ktoré som nikdy nerobila. Všetci boli veľmi nahnevaní a zlostní. Hovorili: „Matka, musíš ju potrestať. Musíme ju dať na súd. Musíte ju ohovoriť to a tamto.“ Povedala som: „Ja nepôjdem na súd, radšej na to zabudnite.” Ale viete, nikto by nepočúval. A tak sa stalo, že na tri a pol mesiaca tie noviny zrušili a mali taký veľký neúspech. Samozrejme, že som to neurobila ja, povedala by som ako Matadži Nirmala Devi, ale urobil to Kalki. Kalki znamená, že existuje 11 síl, ktoré chránia nádheru Sahadža jogy.

Ktokoľvek, kto sa pokúša zahrávať so Sahadža jogou, si veľmi ublíži.

Teda dnes je deň, keď vám hovorím o nebezpečenstvách pri zahrávaní sa s Božským. Doposiaľ to ľudia brali za samozrejmé. Ubližovali ľuďom, ako Kristus, ubližovali veľkým svätcom. Ľudia stále ubližujú. A prakticky v každej prednáške som varovala, neskúšajte robiť tieto veci dnes, lebo Kalki je už aktívny! Nepokúšajte sa ubližovať nikomu, kto je svätá osobnosť, kto je dobrým človekom! Dávajte si na to pozor, lebo Kalki je aktívny! A keď sa raz táto sila obráti proti vám, nebudete vedieť, kam sa schovať!

Toto neplatí len pre sahadža jogínov, dnes to ale hovorím celému svetu! Dajte si pozor, aby ste neubližovali druhým! Nesnažte sa využívať druhých! A nepokúšajte sa predvádzať svoje sily! Lebo ak raz začne vo vašom živote táto deštrukcia, nebudete vedieť, ako ju zastaviť!

Raz som išla do … myslím, že som vám už toto hovorila, že som išla do Andra Pradešu a tam som ľuďom vravela, že: „Nemali by ste viac pestovať tento tambaku, tabak.” Veľmi sa na mňa hnevali, lebo si mysleli, že to je ich živobytie. Razili peniaze a upadali do rôznych vecí, potrebovali príliš veľa peňazí a robili rôzne papas (hriechy).

Povedala som im: „Teraz ste neprišli na tento svet, aby ste si vytvárali viac páp (hriechov), viac karmy, ale aby ste vyčistili svoje hriechy – papakš talana. Neprišli ste, aby ste pridávali k svojim hriechom, ale aby ste ich vyčistili. Toto je čas čistenia, preto som tu ako Nirmala, na vyčistenie. Tým, čo robíte, si pridávate svoje pápas. Čo získate tým, že pestujete tento hrozný tabak. Ale nepočúvali ma. V troch prednáškach som im to hovorila. Ľudia to počuli, je to nahraté na kazetách: „Dávajte si pozor! Kalki v mori si na vás počká! Príde na vás!“ A viete, čo sa stalo v Andra.

Podobne aj v Morvi, poviem vám: Len minulý rok som stretla nejakých ľudí z Morvi, nejakých veľkých ľudí z Morvi. A všetci verili v hrozného „svätca“, ktorý bol hrozným človekom a ktorý skutočne zničil veľa rodín. Pýtala som sa ich: „Prečo veríte tomuto človeku? Odpútava vašu pozornosť na materiálne veci. Prečo mu veríte? V každom dome v Morvi je fotografia tohoto hrozného „svätca“. A keď som im to hovorila, nechceli ma počúvať. Mysleli si, že ich varujem len preto, že na toho človeka žiarlim. A viete, čo sa stalo v Morvi. Je to tak. Všetky tieto veci boli povedané v prítomnosti druhých ľudí. Tak, že si poznamenali, čo sa stalo, na ktorom mieste a ako Matadži hovorila.

Predtým som v Delhi stretla niektorých z tých ľudí z Vrindavanu a hovoril mi o pandoch (kňazoch), tom a tamtom a povedala som: „Vy všetci sa vzdajte svojej profesie, ste hrozní ľudia!“ Ako môžete zarábať peniaze v mene Božom? A všetci títo panditi a pandovia a im podobní sú hrozní paraziti tejto spoločnosti. „Vzdajte sa svojej práce, lebo rieka Ganga, z ktorej sa kŕmite, vás jedného dňa úplne zničí!“ A keď prišli záplavy na riekach Yamuna a Ganga, bola som vtedy v Londýne, videla som v televízii, ako všetci títo pandovia utekali so svojimi khomchas (stánkami) a so všetkým.

Samozrejme, keď sa spojíte s týmito hroznými ľuďmi, keď s nimi žijete, tak aj vy trpíte. Nevinnosť trpí. Prečo by mali na nás robiť dojem takíto ľudia? Za to musíte zaplatiť. Ak robia na vás dojem, ak robíte kompromisy: „Nakoniec je to jedno, keď tam už ideme, tak musíme tomu človeku tiež niečo dať, on je panda našich predkov, sedí tu a žobre peniaze, sediac pred riekou Gangou.“ Predstavte si, tá, ktorá dáva lásku, dáva radosť, tam preteká a títo ľudia tam sedia chrbtom k rieke a pýtajú si od vás peniaze! Akí sú to hlúpi ľudia, akí sú hlúpi a zbytoční! A vy im platíte peniaze a myslíte si, že si urobíte veľké punya (zásluhy) tým, že im dávate peniaze.

Takýto život sme viedli, kompromisy bez porozumenia, čo je pravda, čo je nepravda. Na jednej strane je to úplne slepá viera vo všetky tieto veci, ktoré sa robia v tejto krajine a po celom svete, ale obzvlášť v tejto krajine je to príliš. Sme jednoduchí nevinní ľudia, ktorí majú v sebe veľa bhavikta (precitlivenosti). To je pravda, ale to neznamená, aby sme boli hlúpi a pobláznení.

Napríklad, raz na jednom stretnutí na mieste, ktoré sa volá Awargaon, som povedala, že títo ľudia v chráme Vithala Mandir, ktorí sa volajú badave (chrámoví kňazi), by mali byť pekne potrestaní za to, ako sa zle správajú k týmto svätcom, ktorí tam pešo idú niekoľko dní a niečo sa im musí stať. A všetci boli trochu nahnevaní, keď som to povedala, lebo pre týchto úbohých ľudí sú títo badavovia, ktorí sú inkarnovaní rakšasovia, niečo veľké. Rozbíjajú hlavy ľuďom, ktorí tam prichádzajú pešo tisíce míľ. Rozbíjajú im hlavy ako kokosové orechy a všetci majú bolesti hlavy. Takúto krutosť prejavujú k týmto nevinným jednoduchým ľuďom! A myslíte si, že by som ich mala podporovať, ak stojím na strane pravdy, náboženstva a milosrdenstva? Keď som to povedala, tak niektorí ľudia, ktorí mali svoj vlastný záujem, museli to byť nejakí príbuzní badavasov, sa na mňa nahnevali. Ale vďaka Bohu, za tri mesiace sa tejto celej veci ujala vláda. Je to s nami tak bežné, že s otvorenými očami vidíme, čo sa deje, ale stále v tom budeme pokračovať, budeme robiť tie isté veci v chrámoch. Dokonca aj v mene Božom robíme jeden hriech za druhým. Pridávame si k našim hriechom namiesto toho, aby sme ich vyčistili a pochopili to svojím rozvinutým mozgom. Stále si len pridávame. To je to, čo nazývam, že ľudia sú tamasi (nevedomí), tí, ktorí nepoužívajú svoj mozog, sú to mulabuddhi (základného intelektu). Niekoho len nasledujú, lebo je tam vplyv istej hypnózy alebo istý druh charizmatickej aktivity. Na západe môžete vidieť, že títo charizmatickí ľudia berú od nich tisíce rupii, tisíce! A oni im dávajú epilepsiu, gangrény, ak nie toto, tak šialenstvo, bláznovstvo, všetko možné. Ale ľudia sú nadšení a naháňajú sa za týmito aktivitami a pridávajú si k vlastnej deštrukcii, hromadia svoje hriechy, ktorých sa dopúšťajú, namiesto toho, aby využili čas na očistenie svojich hriechov.

Tento čas, ktorý sme dostali, je najvzácnejší čas a každý musí byť na seba veľmi ostražitý a opatrný. V tomto by nikto nemal byť na nikom závislý, ale mal by sa snažiť úplne upevniť svoju bytosť v Kráľovstve Božom a obsadiť najvyššie miesto v srdci Boha Všemohúceho. Lebo keď príde Kalki, tak zabije všetkých týchto ľudí bez milosti! Kalki nemá žiaden súcit! Je s ním 11 Rudier, čo znamená 11 ničivých síl, sú v ňom úplne upevnené a keď to vidím, lebo to môžem vidieť, tak vo mne narastá toto nebezpečenstvo a hovorím vám, pozor na to! Nezahrávajte sa s tým! Nezlahčujte to a nerobte kompromisy s nezmyselnými ľuďmi! Držte sa toho, čo je správne! Lebo blízko je deň, keď Kalki príde!

Ďalší typ ľudí je, že si myslia, že sú nekonečne inteligentní. Popierajú Boha. Hovoria: „Kde je Boh? Boh neexistuje! Neveríme v Boha. Toto všetko je nezmysel, veda je všetko.“ Čo doteraz veda urobila? Pozrime sa na to. Čo nám dala veda? Veda nám doteraz nedala nič. Dala jedine všetku mŕtvu prácu. Orientovala vás len na ego. Celý západ je orientovaný na ego. Hľadajú všetky spôsoby, ako páchať hriechy. Hľadajú spôsoby, ako páchať najhoršie hriechy. A v Indii sú istí guruovia, ktorí dodávajú poznatky, ako spáchať ešte horšie, horšie a ešte horšie hriechy. Tak sa veľmi ľahko, na dva skoky dostanú do pekla.

Ak je niečo zlé, tak je to zlé, či je to dnes, zajtra alebo včera, alebo pred tisíc rokmi. Čokoľvek, čo je zlé pre vašu Dharmu, pre vašu výživu, je zlé! Je moderné pýtať sa: „Čo je na tom zlé? Čo je na tamtom zlé?“ Túto otázku zodpovie jedine Kalki.

Ja vám len hovorím, že je to zlé a je to veľmi zlé, je to proti vášmu vzostupu, je to proti vašej bytosti. A potom nebudete mať žiaden čas na pokánie a na otázky typu: „Čo je na tom zlé?“ Budú sťatí.

Toto je inkarnácia Kalkiho. Príde na bielom koni ako hovoria. Je to ohromná vec, ktorá sa vypracuje! Každý jeden človek bude vytriedený. A nikto sa nebude môcť sťažovať!

Vidíte, všetko bolo oznámené, všetko bolo zverejnené. Dokonca aj tento prístroj (mikrofón) vytvorený vedou môžeme používať na šírenie Sahadža jogy. Viete, že ak si ho priložím na moje čakry, dostanete vibrácie a získate Realizáciu. Celá veda je podriadená Sahadža joge!

Raz za mnou prišli ľudia z televízie a povedali: „Matka, chceme aby si išla do televízie.“ Povedala som: „Buďte opatrní skôr, než to urobíte. Nechcem žiadnu propagáciu. Ale čokolvek, čo robíte, robte poriadne.“ Pomocou televízie môžeme dávať Sahadža jogu. Povedzme, že som na televíznej obrazovke, môžem požiadať ľudí, aby dali takto ruky a môžu to byť tisíce, ktorí získajú Realizáciu len tým, že sledujú televíziu. Je to tak, vyžaruje to z mojej bytosti. Je to tak! Prečo by vás to malo hnevať? Prečo neprídete a nevyskúšate to? Prečo sa urážate? Prečo sa vaše ego uráža, keď som taká? Ak ste vy iní, mňa to vôbec neuráža. Ak viete niečo robiť, povedzme niečo zorganizovať alebo niečo iné, ja sa necítim preto zle. Prečo sa cítite zle, ak je niekto božskou osobnosťou? Prečo ste sa cítili zle kvôli tomu, že Kristus bol božskou osobnosťou? Prečo ste ho zavraždili? Prečo ste ho zabili? Prečo ste trápili všetkých ľudí, ktorí boli takými svätými ľuďmi? Boli ste veľmi múdri a milí všakže? Boli ste veľmi milí a dobrí ľudia naháňajúci sa za všetkými zlými a zavádzajúcimi ľuďmi.

Teraz prišli mnohí, aby vás zavádzali. Berú od vás peniaze za to, že vás zavádzajú. Berú peniaze za to, že vám dávajú hriechy. Pekne vám rezervujú cestu do pekla. Oni to už majú pekne zarezervované. A keď o nich hovorím, ľudia sa cítia veľmi urazení, že: „Prečo Matadži hovorí proti týmto guruom?“ To nie sú guruovia, to sú rakšasovia!

Kristus sa raz postavil a povedal: „Títo diabli a deti diabla budú musieť ísť do pekla!“ Ľudia sa potom postavili proti nemu a hovorili: „Prečo hovoríš, také veci proti nim? Oni nehovoria nič jeden proti druhému.“ Kristus povedal: „Satan nebude hovoriť nič proti svojmu domu.“ Sú k sebe veľmi priateľskí. Medzi nimi nie je žiaden problém. Sú k sebe navzájom veľmi milí. Všetkých žiakov rozdeľujú: „Ty si zober toľkých, ja si zoberiem toľkých a všetci pôjdeme priamo do pekla!“ Je to riadne zorgranizované! Ako jeden vlak ide prvý, potom ide druhý, potom odchádza tretí vlak.

Druhou stránkou tejto ambicióznosti a tejto orientácie na ego, na peniaze je, že sme stále zaneprázdnení týmito peniazmi! Nazývam to bhrama. Nazývam to halucinácia. Je to pre vás ľudí poriadna halucinácia, že sa stále naháňate za peniazmi. Ďalšou halucináciou je, že sa naháňate za pretatmas (mŕtvymi dušami) a mŕtvymi telami. Toto sú dva preludy, za ktorými sa naháňate.

Čo získate z týchto peňazí? Choďte a pozrite sa na niekoho, kto je považovaný za veľmi bohatého človeka. Len choďte a pozrite sa: Je to šťastný človek? Aká je analýza jeho života? Len sa pozrite na takzvaných úspešných ľudí, čo je ich úspechom? Kto si ich váži? Hneď ako sa otočia chrbtom, ľudia povedia: „Ó, Bože, koho tvár som videl! Musím si ísť umyť ústa!“

Ste priazniví? Keď vás niekto vidí, vychádza z vás nejaké dobro, prihodí sa tomu človeku nejaká šubha (šťastie)? Ste kalyanmay (cnostný)? Ste mangalmay (priaznivý)? Aká osobnosť ste? Sami sa súďte a nech sa tento súd naplní tu v Sahadža joge.

Mali sme pacienta, ktorý prišiel do Sahadža jogy a povedal mi: „Matka, som mladý chlapec, ale neviem, čo sa mi stalo, že som sa stal neblahým.“ Opýtala som sa: „Ako vieš?“ Povedal: „Kdekoľvek kde idem, manželia sa hádajú, niečo zlé sa deje s deťmi, deti začnú plakať, kričať a nariekať. A teraz ma každý nenávidí, hovoria, že so mnou nie je niečo v poriadku.“ Zistila som, čo s ním bolo. Vyliečil sa. Teraz vyžaruje nádherné vibrácie.

Môžu z vás vyžarovať veľmi negatívne vibrácie. Môžete páchať hriechy bez toho, aby ste o tom vedeli a môžete hovoriť: „Ó, Matka, dostávam všetky vibrácie, ja som v poriadku.“ Takí ľudia vždy podvádzajú seba aj druhých. Sú v tom veľmi dobrí: „Ó, nič mi nie je, som vo výbornom stave, moje vibrácie sú najlepšie, darí sa mi veľmi dobre!“

Súdiť vás budú vaše skutky. Čo dobré ste urobili pre druhých? Nedávno sme mali takú nehodu. Zistila som, že všetci tí ľudia, ktorých sa dotýkal ten človek, mali problém v ľavej Swadhistáne, veľký problém. A keď som im hovorila, že je to zlé, čo robia, že robia toho človeka tak dôležitého, tak všetci išli po mne.

Bol jeden lekár, ktorý ma prišiel pozrieť. Je to sahadža jogín. Prišiel ma pozrieť aj jeho osemročný syn. Veľmi dobrý chlapec, má Realizáciu, ale má veľmi zlú Swadhistánu. Pýtala som sa ho: „Chodieva ten človek ku vám domov?“ Povedal: „Áno, Matka, chodieva k nám veľmi často.“ Napriek mojim varovaniam chodieva do ich domu a oni sa s ním bavia. Namiesto toho, aby mu povedali: „Choď za Matkou a vyčisti sa.“ Vidíte, sú odlákaní a zhypnotizovaní takýmto človekom. Pýtala som sa ho: „Chodieva ten človek k vám domov?“ Povedal: „Áno.“ V poriadku: „Choď a šubituj ho topánkou, ako to robíme v Sahadža joge.“ A chlapec sa vyčistil.

Chcete zničiť svoju rodinu, svoje deti, každého, lebo lipnete na nejakom hypnotizujúcom človeku? Buďte aspoň k nim ohľaduplní! Je veľa takých, ale v Sahadža joge je veľmi jednoduché opustiť sa a dokonca aj v Londýne viem, kde je kto a čo kde robia. Písala som im, hovorím im: „Nerobte to! Len to nerobte, nemáte to robiť!“ Okamžite musíte pochopiť, že naša Matka, ktorá vie o týchto veciach… Vie o nich a povedala nám, že toto musíme urobiť. Netreba argumentovať. Získate vibrácie tým, že argumentujete? Ale stále v Sahadža joge ľudia ochabujú a to je najhoršia vec, ktorú urobia, lebo jogabrašthas je najhoršie odsúdenie. Kam pôjdu?

Musím varovať všetkých sahadža jogínov, ktorí sú tu, lebo Sahadža joga je Posledný súd. Nielenže budete súdení, či vstupúpite do Kráľovstva Božieho, kde sa stanete obyvateľmi Boha, to je v poriadku, ale okrem toho, či ste spôsobilí tam byť, či máte úplnu odovzdanosť a porozumenie pre Božie zákony. Dokonca aj keď patríte ku krajine, povedzme ako India, keď ste občanmi Indie, ale keď urobíte chyby, keď prekračujete kriminálne zákony, tak budete potrestaní. Tak teda, ak sa stanete občanmi Boha, musíte byť veľmi, veľmi opatrní.

Druhú vec, ktorú vám chcem povedať, je o ničivých silách Kalkiho. Dnešná prednáška bude pre vás veľmi prísna, lebo inkarnácia, o ktorej ste ma požiadali hovoriť, je veľmi prísna. Je najprísnejšia.

Mali sme povedzme inkarnáciu Krišnu, ktorý mal hanana šakti (silu zabíjania). Zabil Kamsu (svojho diabolského strýka), zabil tak veľa rakšasov, to viete, ako dieťa tiež zabil Putanu a mnohých ľudí. Ale mal tiež leelu (hravosť). Mal lásku a robil ľuďom ústupky, tiež ľuďom odpúšťal.

Ale Kristus, ktorý je stelesnením odpustenia – Kristove odpustenie nie je nič iné, ako sila jeho útechy – ak On vybuchne, tak celé odpustenie môže na nás prísť ako veľká pohroma, ak nie sme schopní pochopiť hodnotu jeho odpustenia. Povedal to veľmi jasne: „Všetko, čo poviete proti mne, bude tolerované, ale čo i len jedno slovo proti Duchu Svätému tolerované nebude!“ Povedal to jasne! A teraz to musíte pochopiť, že Duch Svätý je Adi Šakti.

Každý musí pochopiť, že takáto inkarnácia je hroziaca. Boli mu dané Krišnove sily, čo sú len hanana šakti. Dostal Brahmadevove sily, čo je len hanana šakti. Šivove sily, čo sú opäť hanana šakti, ktorých súčasťou je Thandava (tanec zniženia), mu boli dané. Potom Bhairavove šakti, čo je tiež … viete čo je Bhairavov symbol zabíjania? Je to veľký meč. A tiež Ganéšova parša (bojová sekera). A tiež všetky Hanumanove Navadha sidhis (deväť nadprirodzených síl) na ničenie mu boli dané. Celé Budhovo odpustenie a Mahavirova ahinsa (nenásilie) budú obrátené naruby.

Všetkých týchto jedenásť síl na nás príde, keď budeme so Sahadža jogou hotoví, keď budeme úplne vytriedení a On vykoná posledné zabíjanie. Bodaj by to bolo iba zabitie! Nebude to obyčajné „hanana“, ktoré robila aj Bohyňa. Lebo Bohyňa zabila týchto rakšasov pred tisíc rokmi, ale teraz sú všetci opäť v sedle, všetci títo rakšasovia.

Dnes je problém celkom iný, to by sme sa mali pokúsiť pochopiť. V dávnych časoch, do čias Krišnu, keď povedal: „Yada yada hi dharmasya glanirbhawati bharata … vinashaya cha dushkrutam paritranaya cha sadhunam“ — týmto dvom slovám by ste mali rozumieť: zničiť, duškrutam, čo znamená, krutých ľudí alebo negatívne sily a na zachránenie svätcov „sambhavami yuge yuge“, prídem znova a znova.

Ale problémom Kali jugy je, že neexistuje jednoduchý, čistý človek ako sadhu (cnostný človek, svätec) alebo ako rakšasa. Do vašich mozgov vstúpilo tak veľa rakšasov. Nadŕžali ste toľkým ľuďom, ktorí sú zlí, ktorí robia zle, ktorí robia všelijaké nesprávne veci v mene politiky, v mene náboženstva, v mene progresu, vzdelávania a podobne. Ak raz s nimi držíte, tak sú vo vašom mozgu, sú vo vás. A keď sú vo vás, ako ich zničiť, duškrutams? Sú vo vás! Vy ste možno dobrý človek, ale môžete byť zničení, lebo ich máte vo svojich hlavách. Teda neexistuje jasné a rýchle pravidlo, ako povedať, kto je skutočne negatívny a kto je skutočne pozitívny.

Jedine Sahadža joga vás vyčistí a urobí vás úplne pozitívnych, pozitívne dobrých ľudí a nábožných ľudí. Toto je jediný spôsob, pretože vaša ankura (klíčok) vám začne dávať Realizáciu, pocítite sami seba. Pocítite sami seba a s týmto Ja poznáte, že ste toto Ja a nie tento prelud. Začnete sa tešiť vlastným Ja. A keď sa raz ním začnete tešiť, tak odhodíte všetky tie veci, ktoré vás vedú k tomu, že robíte kompromisy a ktoré vás robia hrozne zmäteným človekom. Celý tento zmätok môže ísť preč.

Je teda najdôležitejšie, aby sme sa dali na Sahadža jogu najoddanejším spôsobom a vykúpili sa zo všetkých svojich zlých skutkov a tak isto aj ostatných, ktorých poznáme. A toto je jediná vec, ktorú môžeme dať svojim priateľom, príbuzným a celému svetu.

Ľudia pozývajú druhých na večeru, na pitie, to a tamto. Čo im tým dáte? Nič. Dávajú darčeky na narodeniny, chodia a dávajú si girlandy, vymieňajú si blahoželania a všetko … Keď sú v Londýne Vianoce, pohľadnice sa tak hromadia, že desať dní pred Vianocami nemôžete poslať žiaden list. A kde je Kristus? V deň, keď sa Kristus narodil, pôjdu na šampanské. Takí hlúpi ľudia! Dokonca aj keď niekto zomrie, tak si dajú šampanské. Šampanské je teraz ich náboženstvom. A whisky je ich Kundalini. Nemôžu pochopiť Boha. Ako by mohli, keď si Boha vytvorili podľa vlastných klamných predstáv?

Ako Matka vás musím varovať, buďte opatrní. Nezahrávajte si sami so sebou. Neklesajte, ale stúpajte, stúpajte a stúpajte. Som tu, aby som vám pomohla. Som tu, aby som pre vás pracovala deň aj noc. Viete dobre, že pre vás veľmi tvrdo pracujem. Vynaložím všetko úsilie, aby som vám pomohla a urobila všetko, čo je možné, aby ste boli v poriadku, aby ste prešli cez skúšku Posledného súdu. Ale vy musíte so mnou spolupracovať. A musíte ísť do toho bezhlavo a väčšinu času musíte venovať Sahadža joge a osvojiť si všetko, čo je veľkolepé a vznešené.

Kalki je veľmi veľký predmet. Keď si pozriete Kalki Puránu, je to veľká kniha, samozrejme, je tam aj veľa odpadu. Ale keď ľudia povedia: „Kedy príde ten čas?“, povieme, že je to živý proces. Keď bude práca ukončená, keď budeme vidieť, že už niet žiadnej šance získať viac ľudí, Kalki zostúpi. Uvidíme, koľkí prídu, ale v tomto je tiež isté obmedzenie.

Požiadala by som vás, aby ste išli von a zavolali všetkých vašich priateľov, zavolali všetkých príbuzných, všetkých susedov, všetkých.

Zajtra tu mám posledný deň programu Navaratri, keď budeme mať malú oslavu Matky. Pre mňa bude najväčšou oslavou, ak uvidím tu v Bombej viac realizovaných ľudí, ktorí sa vážne dajú na Sahadža jogu. A potom, ako prídu do Sahadža jogy, si nebudú dovolovať ohovárať a malé malichernosti a hnevať sa na seba, ale budú vnímaví a múdri.

Je to najprekvapujúcejšie, že tí, ktorí sú považovaní za smotánku národa, za najdokonalejších ľudí, sú takí malomyseľní a zbytoční!

Musím vám tieto veci povedať, lebo je tu priame nebezpečenstvo, ktoré prichádza predom mnou. A ja sa len modlím, aby sa to nezačalo v Bombej.

Bombay sa dostalo na okraj, ak si pamätáte deň, keď mi Ražeš Šah volal a povedal: „Matka, čo dážď? Čo dážď? Čo dážď?“ Neodpovedala som mu, pokiaľ nepovedal: „Matka, viem, že sa hneváš na ľudí z Bombej, ale ešte im odpusti, ešte raz!“ A v tú noc ste dostali ten dážď. Dajte si pozor na ďalšiu kalamitu! To musím povedať každému z Bombej: Vždy keď sa sem vrátim, tak vždy zistím tieto nezmysly sahadža jogínov, že nasledujú nejakého človeka a potom sa stratia.

Ďalšou vecou je, že ľudia z Bombej si stále najviac neuvedomujú to, čo sa na nich rúti. Vôbec si neuvedomujú, ako sa vyvinuli z améby po túto úroveň. Čo Boh pre nich urobil. A čo majú oni urobiť pre Boha. To je veľmi, veľmi smutné. Je to extrémne smutné pre celú krajinu, lebo ľudia sa snažia nasledovať Bombej. Tak veľa ľudí by radšej nasledovalo hercov a herečky, než Boha. Toto je problém našej povrchnej povahy.

Musím povedať, že zajtra budeme mať veľmi dobrý program a tiež bola napísaná kniha „Advent“ Gregoirom de Kalbermattenom, ktorý je synom baróna a švajčiarsky chlapec. Keď prišiel za mnou, jasne som videla, že je hľadač. Aj keď bol stratený prípad, bol ako schizofrenik. Bol úplne stratený prípad, ale jasne som mohla vidieť, že vo vnútri je veľkým hladačom. A rok som na ňom musela tvrdo pracovať, aby sa dostal k normálnym zmyslom. Ale keď nie je vo vás ani hľadanie a keď idete mimo, zablúdite, neviem, čo sa vám stane.

Buďte teda opatrní, buďte veľmi, veľmi opatrní. Dnes je deň, keď vás varujem, lebo ste ma požiadali, aby som vám rozprávala o Kalkim.

Je umiestnený na našom čele. Ak je Kalki poškodený, ak je čakra Kalki poškodená, tak celá murdha (hlava) na vrchole nefunguje. Pri prebudení Kundalini zistíme, že murdha je v neporiadku, nestúpa. Celá hlava sa zablokuje. Takí ľudia nedovolia Kundalini, aby stúpala nad… môžeme povedať nad Hamsa čakru. Najviac sa dostanú po Agyu, ale Kundalini potom spadne.

Samozrejme, jedným z dôvodov, ako som povedala, je, že ak dáte svoje čelo pred zlých guruov, tak trpíte. Ale prílišné premýšľanie tiež spôsobuje problémy na pravej strane a jeden z aspektov Kalkiho sa poškodí a na tejto strane sa vytvorí nerovnováha.

Ak je celé čelo plné hrčí, tak musíte vedieť, že Kalki čakra je nefunkčná. Ak je Kalki čakra poškodená, tak človek smeruje do veľkej, zlej kalamity, je to znak človeka, ktorý to dostane. Keď je Kalki čakra poškodená, tak vás začnú páliť všetky prsty. Na rukách, na dlaniach a niekedy aj na tele cítite hrozné pálenie. Poškodenie Kalki čakry znamená, že človek upadá hroznými chorobami, ako rakovina, možno malomocenstvo alebo akákoľvek choroba, alebo sa možno chystá zrútiť do akejsi kalamity.

Kalki čakru treba udržiavať v poriadku, v rovnováhe. Kalki čakra má minimálne jedenásť podčakier. Minimálne niektoré z nich treba udržiavať živé tak, že ostatné možno zachrániť. Ale ak sú všetky čakry zničené, je veľmi ťažké dať vám Realizáciu.

Čo treba robiť, aby sme si udržali Kalki v poriadku? Na udržanie Kalki v poriadku musíte mať pred Bohom bázeň. Ak nemáte pred Bohom bázeň, ak sa Boha nebojíte, ak sa nebojíte, že ak robíte zle, tak je tu so svojím hnevom a že je hrozivým Bohom a že je plný jedu na nás; ak skúšame robiť niečo zlé, ak nemáme z toho obavy, nie že by ste to mali skrývať predo Mnou, alebo pred niekym iným, ale preto, že vy sami viete, že robíte zle. Ak robíte niečo zlé a vo svojom srdci viete, že „robím niečo zlé“, prosím, nerobte to! Inak váš Kalki zhasne.

Ak máte pred Bohom túto bázeň a viete, že Boh je všeprenikajúci, že je všemocný, má sily povzdvihnúť nás na túto úroveň vyššieho bytia a tak isto má silu udeliť nám všetky požehnania, ktoré má. Je to najsúcitnejší Boh, alebo môžeme povedať, že je to najsúcitnejší Otec, akého si kto dokáže predstaviť, ale rovnako má aj hnev. Keď tento hnev dopadne na vás, buďte veľmi, veľmi opatrní!

Ako Matka vás musím varovať: „Buďte opatrní pred hnevom Otca!“ Lebo ak sa raz na vás rozhnevá, nikto ho nezastaví! Nikto ho nezastaví a ani súcit Matky nebude vypočutý, lebo môže povedať: „Rozmaznala si svoje deti tým, že im dávaš veľa voľnosti!“

Musím vám teda povedať, prosím, nerobte nič, čo je zlé. A nechcite, aby som sa zle cítila, lebo pre Matku je veľmi ťažké hovoriť tieto veci. Je to veľmi ťažké pre Matku, ktorá má k vám veľmi nežné srdce a milé srdce, aby vám toto všetko hovorila. Ale musím vás požiadať, nezahrávajte sa s tým, lebo váš Otec je plný hnevu. A môže vás potrestať, keď urobíte niečo zlé. Ale ak urobíte niečo pre Neho alebo pre svoju bytosť, alebo pre svoju Sebarealizáciu, budete umiestnení na najvyššie miesto.

Dnes môžete byť najväčším milionárom, môžete byť najbohatším človekom, môžete byť najväčším politickým lídrom, môžete byť premiérom, alebo všetky tieto nezmysly, v prítomnosti Boha, tí, ktorí sú Bohu drahí, budú umiestnení na najvyššie miesto. A nie všetky tieto svetské veci, ktoré vyzerajú veľmi zaujímavo, ktoré vás okúzľujú.

Najdôležitejšie je, kde ste vy, čo sa Boha týka. Tento vzťah musíte upevniť tým, že najskôr nájdete svoje Ja, svoje Atma cez Sahadža jogu a potom sa s ním spojíte.

Nech vám Boh žehná!

Budeme mať stretnutia Sahadža jogy pre vaše napravenie a rada by som, aby tí, ktorí tu ešte neboli, prišli dopredu, aby dostali svoju Realizáciu a všetci Sahadža jogíni aby mi dnes pomohli, lebo dnes je deň Kalki, vibrácie boli trochu silnejšie.