Deklarácia Šri Matadži, Guru-pudža

Londýn (Anglicko)

1979-12-02 Shri Guru Puja, Declaration, Opt, 17' Download subtitles: EN,FI,FR,HU,IT,PL,PT,RO,RU,SK,TH,TRView subtitles:
Download video (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Deklarácia Šri Matadži

Guru-pudža, 2. 12. 1979, Londýn, Anglicko

Pred mesiacom som povedala Rustomovi, že musíte mať v tento víkend zorganizovanú pudžu. Je to deň splnu. A on  sa ma opýtal, ako by sme ju mali nazvať: Guru-pudža, alebo je to pudža pre Mahalakšmi, či Ganéšova pudža. Tak som mu povedala, aby ju nazval Guru-pudža. A neskôr sa ma spýtal, oveľa neskôr, keď som šla do Indie, prečo by sme nemali mať aj Vianočnú pudžu tu.

Dnes je veľmi dôležitý deň. Pretože veľmi dávno, keď bol Ježiš ešte dieťa, čítal z Písma a vyhlásil pred masou ľudí, že je advent (príchod, zjavenie sa) Spasiteľa. Verili, že príde Spasiteľ. Dnes, pred mnohými rokmi, v nedeľu, povedal, deklaroval, že je Spasiteľ. Preto sa dnešný deň nazýva adventná nedeľa.

Musel žiť veľmi… veľmi, veľmi krátko, takže musel vo veľmi mladom veku deklarovať, že bol advent. 2:40 Je pozoruhodné vidieť, že predtým žiadna inkarnácia nepovedala verejne, že je inkarnácia. Ráma samozrejme zabudol, že bol inkarnácia. Vlastne primal sám seba zabudnúť. Zahral túto máyu sám na seba, aby sa stal dokonalou ľudskou bytosťou – Marayada Purušottama. A Šri Krišna povedal len jednej osobe, Ardžunovi, tesne predtým, ako  mal začať vojnu. 3:35 Abrahám nikdy nepovedal, že bol inkarnácia, hoci bol inkarnáciou prapôvodného majstra. Samotný Dattatreya nikdy nepovedal, že bol inkarnáciou prapôvodného majstra. So všetkými týmito tromi silami pôsobiacimi prostredníctvom nevinnosti prišiel na zem, aby usmerňoval. Mojžiš nikdy nepovedal, že… hoci vedel, že bol mocný – prekonal prírodu – ale nikdy nepovedal, že bol inkarnácia.

V dobe Krista bolo cítiť, že je nevyhnutné povedať, inak ľudia neporozumejú. 4:39 Keby v tom čase rozpoznali Krista, nebol by žiadny problém. Ale ľudské bytosti sa museli vyvíjať ďalej. Ktosi musel prekročiť agnya-čakru vo Viráte, prejsť cez tie dvere. Preto prišiel Ježiš na túto zem. Je nanajvýš udivujúce, že na strome života, keď korene produkujú výhonky a výhonky vytvárajú konáre a konáre vytvárajú listy a kvety sa rozvíjajú na tom istom strome, tí, ktorí vedia o koreňoch, nechcú vedieť o výhonku, tí, čo vedia o výhonku, nechcú rozpoznať kvety. To je typická ľudská povaha.

Nikdy som nepovedala o sebe. Pretože bolo cítiť, že ľudské bytosti teraz dosiahli novú dimenziu ega. 6:37 Ešte horšieho ako v časoch Krista. Môžete za to viniť čokoľvek, môžete povedať, že to bola industriálna revolúcia, pretože ste boli ďaleko od prírody. Môžete to nazvať ako chcete, ľudské bytosti však stratili vzťah k realite. Stotožnili sa so strojenosťou a prijať takú veľkolepú realitu bude pre nich nemožné. Preto som nikdy nepovedala ani slovko o sebe. Doteraz… Samozrejme, niektorí svätci povedali o mne, niektorí posadnutí ľudia tiež povedali o mne. A tiež sa začali ľudia čudovať, ako to, že najťažšia vec, prebudenie Kundalini, prebehne v prítomnosti „Matadži“ s takou rýchlosťou.

V Indii bol chrám, o ktorom nik nevedel. Zistili však, že lode, ktoré sa dostali na isté miesto, boli priťahované k brehu. A bolo ťažké nasmerovať ich späť a museli použiť dvojitú paru, aby sa vymanili z tej príťažlivosti. 8:37 A nevedeli, že tam bolo niečo, čo pôsobilo, mysleli si, že je čosi v neporiadku v hlbinách mora. Stávalo sa to však pravidelne mnohým lodiam. Potom chceli prešetriť, čo sa to vlastne deje s loďami, prečo odrazu začne všetky lode priťahovať k brehu. Snažili sa to teda vypátrať a keď šli do džungle, našli veľký chrám a na vrchu chrámu bol uložený magnet veľkých rozmerov.

Takže prostredníctvom racionálneho chápania ľudia dospejú k názoru, že Matadži musí byť niečo výnimočné, pretože nikde v písmach napísaných kdekoľvek sa nepíše, že prišla na zem taká inkarnácia, ktorej prostý pohľad, dokonca len myšlienka dokáže zdvihnúť Kundalini. Mnohí svätci, ktorí sú mimo šialených davov sediac v džungli, v Himalájach, o tom všetci vedia. Pretože ich vedomie je na úrovni, kde chápu. Chápu omnoho viac ako vy, pretože vy ste ešte stále deti, novorodenci. Oni sú vyspelí. 10:54 

Ale dnes je deň, keď vyhlasujem, že som tá, ktorá má zachrániť ľudstvo. Vyhlasujem, že som tá, ktorá je Adi Šakti, ktorá je Mama všetkých mám, ktorá je prapôvodná Mama, Šakti, želanie Boha, ktoré sa inkarnovalo na zemi, aby dalo zmysel jej, tomuto stvoreniu, ľudským bytostiam, a som si istá, že pomocou mojej lásky a trpezlivosti a svojich síl to dosiahnem.

Ja som bola tá, ktorá sa inkarnovala znova a znova, ale tentoraz som prišla vo svojej úplnej podobe a v plnej sile na túto zem nielen pre záchranu ľudských bytostí, nielen pre ich emancipáciu, ale dať im Kráľovstvo Božie, radosť, blaženosť, ktorými nás váš Otec chce obdarovať. 13:11

Tieto slová majú zostať len medzi sahadža-jogínmi… nateraz. 

A dnes je deň Guru-pudže, nie mojej pudže, ale vašej pudže ako guruov. Posväcujem vás všetkých ako guruov a dnes vám porozprávam, čím som vás obdarila, a ktoré úžasné sily v sebe už máte.

Medzi vami sú ľudia, ktorí ešte neboli schopní rozpoznať. Moja deklarácia to v nich vypracuje – rozpoznanie. Bez rozpoznania nemôžete vidieť hru, bez hry nemôžete mať v sebe sebaistotu, bez sebaistoty, sebadôvery sa nemôžete stať guruom, ak sa nestanete guruom, nemôžete pomôcť iným, a bez pomáhania iným nebudete na žiadny pád šťastní. Takže pretrhnúť reťaz je veľmi ľahké, ale vytvoriť reťaz kúsok po kúsku je to, čo musíte urobiť. Toto je to, čím ste všetci chceli byť. Majte teda sebadôveru, istotu a buďte radostní a buďte šťastní, že vás všetky moje sily ochránia, moja láska vás vyživí a môj naturel vás naplní pokojom a radosťou.

Nech vás Boh žehná!