Večný Duch, 10/11/1980, Londýn, Anglicko

Londýn (Anglicko)

1980-11-10 The Eternal Spirit, Caxton Hall, London, UK, 51' Download subtitles: EN,ES,FR,NL,RU,SK (6)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Dnes budeme mať krátke stretnutie, lebo ste všetci pozvaní po programe na večeru. Hostiteľom je môj manžel, ktorý vás chce všetkých pozvať, a on príde okolo 8:15 alebo 8:30.

Dnes budeme teda premýšľať o našom Duchu, ktorý celkom zanedbávame. Dokonca si ani nie sme vedomí toho, že máme Ducha. A aj tí, ktorí si ho teraz uvedomujú vďaka Sahadža joge, lebo ho môžu cítiť pomocou svojich vibrácií, aj tí sa môžu stratiť a zabudnúť na neho.

Duch je jediná vec v nás, ktorá je večná. Všetko ostatné je prechodné a vyvíja sa. Všetko podlieha evolúcii a čím je evolúcia lepšia, vyššia, vtedy sa samotný Duch začne prejavovať.

Tak ako odraz. Odraz aj samotného slnka na kameni je nulový. A odraz slnka na jazere je, myslím, niekedy ako odraz, ktorý cítiť u sahadža jogínov, keď ho vidia, cítia, ako prúdi, môžu cítiť vánok vo svojich rukách. Ale ich pozornosť ešte stále nie je plne osvietená. Duch neprenikol dovnútra. Stále sa len odráža.

V zrkadle vidíte odraz slnka. Ale ak ho odstránite, tak ho nemôžete odrážať. V tom je rozdiel – dokonca aj keď sa stanete zrkadlom pre slnko, pokiaľ neprenikne do vašej bytosti a nezmení vás na niečo nové, tak ste si nepreukázali žiadnu službu a ani silám vášho Ducha. Duch k vám musí prísť ako vízia, ako vaša skúsenosť, ale rast vašej bytosti ešte nezačal. A ak začal, tak je tak pomalý, že možno veľa nedosiahnete v jednom živote. Lebo vaša pozornosť je na mnohých iných veciach.

Od samého začiatku ste boli zavádzaní. Od čias, keď ste boli len amébou, ste boli zavádzaní. Hmota hrala vo vašom živote dôležitú úlohu. Všetkých päť elementov, ktoré sú v nás, boli pre nás veľmi dôležité. Lebo ich môžeme vidieť, cítiť, žili sme s nimi roky, tisíce a tisíce rokov. Takže sú časťou a súčasťou vašej bytosti, a preto ste sa s nimi tak veľmi stotožnili. Prirodzene, o tom niet pochýb.

Ale v živom procese sa to takto nedeje. Existujú semená, ktoré rastú veľmi rýchlo a za jeden rok sa zmenia na strom hneď ako vyklíčia. Už za jeden rok prinesú plody.

Niektoré stromy sú také, ale niektoré zaostávajú a prežívajú a prežívajú a potrebujú príliš veľa času. Potrebujú tak veľa času, že ak sa možno úplne nevyvinú, akákoľvek búrka, akýkoľvek vietor, akákoľvek takáto vec ich pritlačí. Takže vo vnútri musíte rýchlo vyrásť.

Videla som ľudí, ktorí dokonca aj po Realizácii nevenovali pozornosť svojmu Duchu. Teda každému sahadža jogínovi by som dnes povedala, aby sa opýtal: „Kde je tvoja pozornosť, pane alebo pani, alebo slečna?“ „Kde je tvoja pozornosť?” Môžeme byť napríklad ponorení do riešenia problému, niečoho úplne bezvýznamného. Obzvlášť na západe to robíme oveľa častejšie ako na východe, lebo na východe mnohé veci berieme ako samozrejmosť. Ale tu plánovane premýšľame, aby sme dosiahli veľa, začali sme plánovať. Začali sme plánovať, ako sa niekam dostaneme a kúpime si lístok a urobíme to, urobíme tamto, všetko je príliš naplánované. Stále strácame čas na niečo, čo nevyžaduje vôbec žiaden čas.

Povedzme, že máte niekam ísť. V prvom rade neviem, či ísť niekam je tak dôležité, ale pre niektorých ľudí je to veľmi dôležité. Napríklad, dnes prišiel za mnou jeden pán so svojou rodinou, len kvôli tomu, aby ma stretol – podľa neho! Neviem koľkému z toho treba veriť. Takže chcel špeciálny rozhovor so mnou, u nás doma. Tak ho urobil a kvôli tomu som meškala. Jemu to nevadilo. A potom nemohol prísť na program, lebo má nejakých priateľov, s ktorými sa musí stretnúť. Jeho manželka nedostala Realizáciu, to mu nevadilo. Lebo jeho priatelia sú veľmi milí ľudia, sú k nemu veľmi dobrí, tak sa musel s nimi stretnúť.

Kde je pozornosť?

Všetky tieto falošné stotožnenia sa, ktoré máme, ako aj manželstvo. Niektorí ľudia za mnou chodia a hovoria mi: „Matka, my sme veľmi šťastne zosobášení,” alebo „nešťastne zosobášení”. Tí, čo sú šťastne zosobášení, sú rovnaký bolehlav, ako tí nešťastne zosobášení. Tí, čo sú nešťastne zosobášení, že sú bolehlav, tomu rozumiete. Ale šťastne zosobášení tiež hovoria: „Musím niečo urobiť pre moju manželku. Nič som pre ňu neurobil. Nepriniesol som jej diamantový prsteň. Musím jej ho kúpiť. Toto som pre ňu neurobil, musím jej zohnať rolls-royce a urobiť toto všetko a tamto všetko.” Ale kde je vaša pozornosť?

Celá pozornosť je obrátená na veciach, ktoré nie sú dôležité, ktoré nemajú význam, ktoré vám v ničom nepomôžu.

Potom je pozornosť subtílnejším spôsobom na mnohých iných veciach – ako deti. Ak niečo poviem o deťoch, tak povedia: „Matka, chceš, aby sme zanedbávali deti?” Toto je problém. O deti sa nestaráte vy, stará sa o ne Boh. Vy ste len nástrojom Boha, aby sa o ne mohol postarať. Čím viac ste s Bohom, tým lepší ste k svojim deťom. Viete, ako ich zvládnuť, ste k nim milší, viete oveľa lepšie, ako vyriešiť ich problémy, ak svoju silu získavate od Boha.

Ale ak vás Boh nezaujíma, tak ani On sa nezaujíma o vás. Tomuto nerozumieme. Myslíme si, že ak sa zaujímame o Boha, tak je nám zaviazaný. Povedzme, že sa zaujímate o prácu, nikdy by ste si nemysleli, že je vám tá práca zaviazaná. Ale ak ide o Boha, tak si to myslíme. Prečo? „Boh nám je zaviazaný!” Boh vám vôbec nie je zaviazaný, vy ste zaviazaní Jemu. Ľudia majú tak smiešny postoj, že si to neviete ani predstaviť! Stále si myslia, že im je Boh zaviazaný a že robia niečo pre Boha. Čo pre Neho môžete urobiť? Zamyslite sa.

Stretla som paniu, ktorá povedala: „Ó, ako som len mohla dostať rakovinu? Nerozumiem. Vždy som sa modlila k Bohu.” Podľa nej, ak sa modlila k Bohu, tak si myslí, že Mu zaplatila peniaze za Jeho prácu a On sa bude o ňu lepšie starať! Ste to vy, kto je Mu zaviazaný za jeho milosť, jeho súcit. Je tak milostivý, že vie, že ste hlúpi. Vie, že vy to neviete. Odpúšťa vám vašu hlúposť. Vie, že ste naivní a že ste deti, ste malí, stále ste nevyrástli, stále nie ste dosť zrelí.

Ak ste egoistickí, odpúšťa vám. Lebo je súcitný. Ale nepovažujte to za samozrejmosť! Neberte to za samozrejmosť! Tí, čo si myslia: „Môžeme robiť, čo sa nám zachce a správať sa, ako sa nám zachce, pokiaľ sa budeme modliť k Bohu. Áno, On pre nás urobí všetko.” Prečo by mal? Kde je naša pozornosť?

Čo je joga? Jednoducho povedané, je to prenesenie vašej pozornosti na Ducha. Toto je joga. Čo robí Kundalini? Dvíha vašu pozornosť a obracia ju k Duchu. Jedine po spoznaní Ducha môžete poznať Boha, nie predtým. Preto zlyhali všetky náboženstvá.

Inkarnácie, ktoré prišli, aby založili tieto náboženstvá, to hovorili znovu a znovu. Napríklad, Kristus povedal, že sa musíte znovu narodiť. Dobre, ak sa máme znovu narodiť, čo máme urobiť? Máme pár certifikovaných ľudí, ktorí vám môžu dať znovuzrodenie! Na peknom mieste v kostole majú uloženej trochu vody a vy veľmi slávnostne podídete a oni vám dajú na hlavu túto vodu a povedia: „Teraz ste znovuzrodený!” A vy to prijmete! Jednoducho to prijmete!

Viete, že som sa narodila v kresťanskej rodine a ako dieťa som sa na tom smiala a hovorila som: „Čo sa to tu deje?” Myslela som si, že sa hrajú ako deti, aj keď som bola dieťa, vážne som si myslela, že sa naozaj hrajú. Nevedela som, že to robia vážne! Skutočne, nevedela som. Dozvedela som sa to až oveľa neskôr. Keď som vyrástla, bola som prekvapená, že to mysleli vážne! Myslím tým, že tomu verili, že verili, že získali znovuzrodenie a že toto je krst tak, ako má byť. Bola som prekvapená! A to, ako s tým boli ľudia spokojní, to bolo pre mňa ešte väčšie prekvapenie! Na nič sa nepýtali, nič nespochybňovali, nič na to nehovorili, nepýtali sa: „Som skutočne realizovaný? Som skutočne znovuzrodený?”

To isté je medzi hinduistami. Robia tie isté nezmysly. Robia to isté. Keď má dieťa okolo osem rokov alebo, povedzme, medzi päť až osem, tak to nazývajú „Jagnyopavit samskara” (posvätný ceremoniál zaviazania). V ten deň musia pozvať na večeru veľa ľudí – vidíte musí to byť spojené s večerou. Pozornosť je viac na tom (na jedle)! A potom je veľká oslava, a potom veľká pudža, to a tamto. A brahmíni, ktorí nie sú spojení s Bohom, vykonávajú celú pudžu a uctievanie a všetko, a nie je tam žiaden Boh! A potom človek dostane stuhu, ktorá potvrdzuje, že je brahmín, dostane ju od človeka, ktorý sám seba certifikoval za brahmína! Je to všetko sebaprehlásenie a faloš! Pre mňa to bolo prekvapivé! A divila som sa: „Čo sa týmto ľuďom stalo? Ako si to všetko mohli vziať do svojich rúk?“ Prečo sa raz sami seba neopýtajú: „Ako to robíme?”

Nielen to, zistila som, že sú úplne zhypnotizovaní myšlienkou, že robia správnu vec. Každý pondelok som počula, ako ľudia spievali vedľa môjho domu. Prečo spievajú? Boh vie! Prídu, výborne zorganizovaní, len aby spievali nejaké hymny a podobné veci, ktoré nemajú význam, ktoré neprídu k Bohu. Kde je ich pozornosť? Pozornosť musí byť na Duchu, no nedokáže tam byť, pokiaľ sa vo vás niečo nestane.

Ale tí, ktorí hľadajú túto pozornosť, tí, ktorí si želajú: „Ó, Pane, udrž moju pozornosť na Bohu a na hľadaní,” sú ľudia, ktorí budú požehnaní, nie ľudia, ktorí majú svoju pozornosť inde. Povedzme, že ráno idú do kostola a ďalší deň na dostihy a tretí deň niekam inam. V nedeľu ráno sú opäť v kostole, pravidelne. A potom povedia: „Pravidelne chodím do kostola.”

Pozornosť musí byť na Duchu aj pred, aj po Realizácii. Mnohí sa nás pýtajú: „Matka, čo by mali ľudia robiť pred Realizáciou?” Mali by zamerať svoju pozornosť na Ducha, žiadať o neho, ako: „Ó, môj Pane, zameraj moju pozornosť na môjho Ducha!” A nie prijať niečo, čo je falošné a nezmyselné. Lebo ak raz začnete prijímať niečo falošné, tak sa to posadí na vašu hlavu. Je to začarovaný kruh: musíte ísť priamo a neviete, kde ste a postupne si uvedomíte, že ste príliš starí na to, aby ste sa toho vzdali, a tak v tom pokračujete. Je to ako opojenie.

Všetka faloš sveta je opojenie! Lebo ak by to nebolo opájajúce a hypnotizujúce, prečo by v tom ľudia pokračovali? Ja tomu nerozumiem: ak viete, že je to klamstvo, prečo v tom pokračujete? Samozrejme, hráte sa s tým. To je niečo iné, len hra. Presne ako deti, všeličo si postavia. Ak ich, povedzme, dáte na piesok, budú stavať veľký hrad a urobia dom, urobia maštaľ, všetko. A potom to všetko zbúrajú, dajú preč, všetko vyčistia. Vedia, že je to len hra, čo robili. Uvedomujú si to.

Ak je tam toto vedomie, tak môžeme povedať, že takýto ľudia sú hľadačmi. Je to kategória hľadačov, ktorí nie sú spokojní s falošnosťou a chcú nájsť Pravdu.

Pravda je, že vo vás je Duch a vy ste Duchom. Ste nádhera, požehnanie a radosť z tohoto Ducha. To ste. Pretože vaša pozornosť tam nie je, tak nemôžete cítiť vášho Ducha. Ale váš Duch existuje, je vo vás, vo vašom srdci. Čaká na okamih, kedy príde do vašej vedomej mysle, aby ste ho cítili vo vašom centrálnom nervovom systéme. Všetko je tam vo vás zabudované.

Človek si vo svojom bláznovstve neuvedomuje, že Boh ho vytvoril z améby na túto úroveň s istým úmyslom. Za všetkým je veľký zámer a ten zámer je, že teraz musíte spoznať Ducha, cez ktorého vstúpite do Kráľovstva Božieho. Musíte vstúpiť do Kráľovstva Božieho. Ako? Čo je vaším pasom? Je to váš Duch. Lebo ak Duch začne vo vás žiariť, začnete sa meniť. Začnete sa meniť na novú bytosť, na novú osobnosť s novým vedomím a ste iným človekom. Zmenia sa vaše priority.

Ale tí, povedala by som, ktorí nie sú skutočne dobrí hľadači, majú, ako to nazývam, trojnohé preteky. Tí všetci sa stotožnia s niečím iným. Čo sú trojnohé preteky? Je to, ak ste jednou nohou zviazaný s inou osobnosťou. Môže to byť práca, môže to byť čokoľvek a vy ste s tým zviazaní a to vás brzdí. Váš progres sa spomaľuje.

Progres v Sahadža joge je možný jedine vtedy, ak je vaša pozornosť na Duchu. Ako ho vyživíte? To je iná vec. Jediným riešením je kolektivita. Človek, ktorý nie je kolektívne vyživovaný, nemôže rásť. Nemôže rásť, nech skúša čokoľvek. Toto sú dva veľmi dôležité body Sahadža jogy a každý musí pochopiť, že táto kolektivita musí rásť vo vás. Ale kým sa stanete? Kým sa stanete po vašom raste? Stanete sa kolektívnou bytosťou. Musíte sa vyživovať ako kolektívna bytosť. Jednoducho tomu ľudia nerozumejú, tomuto jednoduchému bodu, že sa musíte stať kolektívnou Bytosťou. A ak vo vás nerastie táto výživa, tak potom vôbec nie ste sahadža jogín. Cestujete len do vášho ega alebo super-ega. A toto je veľmi dôležité. Len tým, že hovoríte, že ste bratia a sestry, a to a tamto, to nie je možné. To viem. Je to zlé. Je to len ďalšia hra.

Rovnako ako krst, je to len ďalšia hra, ak hovoríte: „Ó, všetci sme zjednotení a všetci sme bratia a sestry a nič nám v tom nezabráni, aby sme nimi neboli.” Spoločensky môžeme byť v poriadku, ale politicky možno nie alebo ekonomicky nemôžeme byť a čokoľvek môže prísť.

Ale po Realizácii, keď Kundalini stúpa, cez týchto sedem centier a prenikne vám cez Sahasráru, potom začnete cítiť vibrácie, začnete cítiť chladný vánok na svojich rukách. Takto k vám prehovára váš Duch. Vytvorí sa vzťah. Ste spojení s Duchom. To je ten znak. Ak nie ste spojení, tak toto spojenie musíte získať, potom o tom môžeme hovoriť. O čom by sme hovorili, keď nemáte spojenie? Čo na to povedať? Povedzme, že tento mikrofón nie je pripojený, ako ho mám používať? Povedzte mi. Existuje nejaký spôsob? Je to tak jednoduché. Všetko je veľmi jednoduché, vy ľudia ste to skomplikovali. Pre mňa ako jednoduchého človeka je to nepochopiteľné. Myslím to, či to má, alebo nemá byť pripojené. Každý telefón musí byť pripojený do siete, alebo nie?

Takže spojenie tu musí byť. A keď sa raz rozhodneme, že tu musí byť to pripojenie, tak čo pre to máme urobiť? Robiť Sahadža jogu. Čo je Sahadža joga? Je to právo každého hľadača mať spojenie s duchovnom. Bezpochyby to robíte, lebo máte na to právo. Nemôžem spochybňovať vaše práva. Je to vaše právo. Povedzme, že vláda sa rozhodne, že všetci ľudia mladší ako šestnásť rokov, musia dostať 5 libier. Takže ak máte menej ako šestnásť, máte právo a vláda sa o to postará, aby dodržala svoj sľub, nie? Rovnako vám bolo prisľúbené, že v moderných časoch všetci tí, ktorí požiadajú o Realizáciu, ju dostanú. Aký je to sľub! Len si predstavte! A za týmto účelom využite mňa alebo sahadža jogínov. Toto bolo prisľúbené v mnohých písmach, mnohými inkarnáciami. Ten čas prišiel a ja vám musím dať Realizáciu. Stále viac a viac ľudí dostalo Realizáciu, všetci, ktorí o to požiadali. Samozrejme, to nemožno nikomu vnútiť! Je to vaše právo! Máte právo požiadať o svoje, povedzme, vlastníctvo, ale ak nikto nežiada, tak vláda nepôjde a nebude všetkým hovoriť: „Teraz to, prosíme, získajte, prosíme vás, padneme vám k nohám,” to a tamto. Robia to takto? Tak isto vám nikto nepadne k nohám, ale ak o to požiadate, je to vaše právo a môžete to mať. Rozdiel je v tom, že právo musí byť vykonané úplne. Ak požiadate presne takto: „Chcem sa stať vládcom tohoto miesta,” tak potom musíte byť schopný prijať tú moc. Rovnako, ak si myslíte, že máte právo, tak tiež musíte prijať silu Ducha vo vás. Musíte udržať vašu pozornosť na Duchu.

Celý systém Ducha je tak dynamický a tak mimo ľudského pochopenia, že ste z neho zrazu užasnutí a prekvapení. Najskôr žasnete. Potom si začnete myslieť: „Ako to môže byť tak jednoduché? Ako to môže byť také ľahké?” Myslím, že to nie je jednoduché! V tom zmysle, že ste boli vytvorení zo stavu améby na túto úroveň. Je toto jednoduché urobiť? Dokážete urobiť z jedného psa ľudskú bytosť? Alebo aj z koňa, ktorého máte veľmi radi? Dokážete to? Vytvoriť tak veľa ľudských bytostí z améby, nie je to zložité?

A ak ste tak vytvorení, tak táto evolúcia musela vo vás niečo vygenerovať, niečo je vo vás zabudované.

A keď to funguje, tak to vyzerá jednoducho, ale nie je. Má to veľké pozadie, ktoré bolo vypracované a doviedlo vás na túto úroveň, aby ste sa spoznali. „Spoznaj seba samého!” jednoduché slová. Sú príliš jednoduché, aby ich človek pochopil, preto je to veľmi zložité. Preto nedokážu robiť jednoduché veci.

„Poznaj sám seba!” Čo je to „seba”? Ak niekomu poviete: „Áno, ja sa veľmi dobre poznám,” čo o sebe viete? „Rád chodím do krčmy! Chcel by som sa stať niekým veľkým. Mám rád…” To je to, čo viete o sebe? Čo máte radi? Alebo: „Obávam sa. Bojím sa. Tomu neverím. To neurobím.” Je toto ja, ktorým ste? Je to tak? Alebo potom povedia: „Nie som si istý.”

Ale ak ste Ja, tak je to absolútne, ste o tom úplne presvedčený. Viete, že je to tak.

Keď hovoríte ako Duch, tak nemáte žiadne pochybnosti, nemáte vôbec žiadne pochybnosti, lebo absolútno sa vo vás upevnilo. Napríklad, zoberte si desať sahadža jogínov, desať malých detí, ktoré sú realizované duše, a požiadajte ich, aby sa pred nich niekto postavil a opýtajte sa ich: „Aký problém má tento pán?” A hneď vám povedia: „Tento pán má problém s týmto prstom alebo s týmto prstom.” Všetci povedia to isté, so zatvorenými očami. Každý povie tú istú vec. Nebudú sa navzájom kritizovať, lebo všetci budú cítiť to isté. Všetky deti budú cítiť to isté. Deti nemôžete oklamať. Povedia: „Áno, majú problém s týmto prstom!” A keď sa toho človeka opýtate: „Máte zápal priedušiek?” Tak povie: „Áno mám!” Alebo niečo podobné, dokonca pečeň, čokoľvek, čo zatiaľ ani lekári nediagnostikovali. Nielen na fyzickej úrovni, ale aj na emocionálnej úrovni.

Raz som stretla jednu paniu a opýtala som sa jej: „Veríte v niečo?” Odpovedala: „Vôbec ničomu neverím!” Čo to má byť? Poviem vám, ľudí, ktorých som stretla, jeden lepší ako druhý!
Povedala: „Verím jedine sebe.” „V poriadku, to nevadí! Aj tak som súhlasila, že veríte v seba. Ale kde je vaše Ja? Kde je vaše Ja, čomu to vlastne veríte?” Keď sa toto Ja prejaví, tak nebudete mať žiadne otázky, ste bez pochybností, viete, že toto je ono. Nemáte vôbec žiadne otázky, všetko viete.

Toto vám povedia vibrácie. Je to Duch, ktorý vám to povie. Duch vo vás vám to povie. Opýtajte sa Ducha: „Čo treba urobiť?” Opýtajte sa akúkoľvek otázku. Napríklad, ja som sa narodila v kresťanskej rodine a v Indii je ľuďom veľmi smiešne, že pani, ktorá by nám mala dať našu mokšu a našu Realizáciu, by mala byť kresťanka, lebo si myslia, že by mala byť brahmínkou alebo niečo podobné. Istým spôsobom som brahmínka, lebo som realizovaná duša. Žiadna kasta, žiadna komunita, som realizovaná Duša. Tak sa ma pýtali: „Matka, prečo si sa narodila ako kresťanka?” Povedala som: „Dobre, opýtajte sa svojich vibrácií, či je Kristus synom Božím?” Predstavte si, pre hinduistov a moslimov je to veľmi ťažké akceptovať. A vibrácie začali prúdiť a najortodoxnejší hinduisti to okamžite prijali.

Oni majú jednu výhodu, že vedia, že chladný vánok je spôsob, ako môžete spoznať, že váš Duch prúdi, to je jediný spôsob. Vedia, že majú túto výhodu.

Ale oni sa tohto všetkého vzdali a prišla k nim revolúcia! Predstavte si, indickí hinduisti, čo sú tak ortodoxní ľudia, boli ovládaní aj moslimami. Teraz používajú meno „Allah hu akbar”! Snažia sa spoznať namaz. Skúšajú robiť namaz. Všetok fanatizmus skončí, úplne sa rozpadne, keď sa začne prejavovať sám Duch. Lebo jedine pravda bude prijatá.

Rovnako máme aj moslimských žiakov, ktorí prijali Krista, prijali Ganéšu, všetko prijali, lebo pomocou vibrácií poznáte, že je to pravda!

Aj fanatici budú musieť prísť. Ale najskôr to získajú tí, ktorí pochybujú o fanatizme. Ako môže mať nejaký fanatik pravdu? Lebo všetci hovoria o jednom Bohu a všetci sú proti sebe. Ako to môže byť? Ale je to tak. Ak budete hovoriť s nejakým fanatikom, ktorý je horlivý moslim a horlivý hinduista – tak sa navzájom nenávidia! Nemôžu pochopiť, ako ich mohol Boh stvoriť, ako mohla jedna Osobnosť stvoriť ich oboch. Myslia si, že majú rozdielnych Bohov! Neviem, ako môžu pokračovať vo svojom fanatizme, tomu nerozumiem.

Ale celú pravdu o všetkom možno spoznať cez vaše vibračné vedomie! A toto vibračné vedomie k vám príde cez vašu pozornosť, ktorá je osvietená vaším Duchom. Tento Duch v nás sídli. Stále vie všetko, čo robíme. Pozná všetky naše pocity, každý náš pohyb. Ale tento istý Duch, keď osvieti našu pozornosť, osvieti to, čo sa teší, alebo teší sa sám sebou. Tento Duch sa stane vašou skúsenosťou. Lebo Duch je kolektívne vedomý a my sa staneme kolektívne vedomými.

Tí ľudia, ktorí nie sú kolektívne vedomí, nie sú sahadža jogínmi, sú presne len „tak zvaní”. Kolektívne vedomie k nám prichádza najskôr tým, že cítime fúkanie chladného vánku z našich rúk a cítením pomocou všetkých prstov a všetkých čakier.

Niektorí ľudia to necítia na rukách, ak ich Višudhi nie je v poriadku, ale stále to dokážu cítiť v sebe. Myslím, že sú také zariadenia, že ak zlyhá plyn, tak elektrina ďalej funguje. V mnohých ľuďoch to tiež tak funguje.

Môžete to v sebe cítiť, kde je problém, a môžete cítiť čakry. Toto sa vám stane ako prvé, že v sebe cítite kolektivitu. Cítite, že ste kolektívnou bytosťou. Tak isto cítite seba, čo máte poškodené, kde ste poškodený. A nakoniec začnete cítiť, že chcete vyživovať kolektivitu. Táto vec veľmi chýba v individualistických spoločnostiach. Lebo individualistická spoločnosť je ako celok postavená na súťaživosti a v Sahadža joge niet konkurencie. Je to presne naopak. Ste vyživovaný druhými ľuďmi. Je isté, že človek, ktorý nedokáže vydržať s ostatnými sahadža jogínmi, sa dostane preč.

V kolektíve sa musíte vyživovať. A keď raz začnete, tak alebo onak, videla som niektorých ľudí, ako to v nich niekedy zapasuje. Ale niektorým stále hovorím: „Takto, takto,” rôznymi spôsobmi sa to pokúšam vypracovať, nikdy to nezapasuje. Ale v niektorých to zrazu zapasuje a oni sa stanú inými ľuďmi. Každý to môže potvrdiť: „Ó, áno, teraz sú veľmi milí.” Ale niektorí stále pokračujú, stále sú ako tŕne a kohokoľvek sa dotknú, každého vystrašia. A potom taký človek povie: „V poriadku, idem preč. Nikomu nič nepoviem. Nebudem to robiť. Budem len ticho.” To je všetko, čo dokážu. Nemôžu zo seba sňať ten tŕň a nemôžu sa stať zajedno, komunikovať s druhými. Keď sa toto stane, človek by mal vedieť, že niečo nie je v poriadku.

Nakoniec, odkiaľ chcete získať svoju výživu?

Duch žiari, slnko žiari, ale vášmu stromu života musíte dať výživu z kolektivity. Ak si to raz uvedomíte, bude to nádherne fungovať. Nádherne to fungovalo s mnohými ľuďmi na celom svete. Ale je tu veľké nebezpečenstvo pre ľudí, ktorí považujú individualizmus za niečo veľké, ktorí si myslia, že majú mať individualistický postoj smerom k svojim výberom a voľbám a k svojmu rozhodovaniu. Rozhodujú sa v každej malej veci. Prečo? Aká je v tom výhoda? Čo získate tým, že strácate tak veľa energie rozhodovaním?

Či budete mať rybu a hranolky, alebo budete mať hamburger! Čo to znamená? Prečo strácať na to tak veľa energie? Kde je vaša pozornosť?

Všetky tieto veci, celý takýto postoj je len orientáciou na ego a súťaživosť. A tiež všetky médiá sa to snažia zneužiť na vykorisťovanie. Hovoria napríklad: „Stačí, ak máte cigaru, nemusíte mať rolls-royce”, alebo niečo podobné. A tak nakupujete cigary ako blázni. A keď to dajú do televízie, 50 percent ľudí to bude robiť, akoby nevedeli používať mozog. V tomto je svet šialený. Ale istým spôsobom nie je, lebo vy ste hľadači. Videli ste niekedy tak veľa hľadačov? Hľadačov Pravdy. Oni to nielen prehlasujú, oni to tak myslia. Oni to nielen prehlasujú. Nie je to ich móda, oni to tak myslia. A ja som preto veľmi šťastná, že sú hľadačmi, tí čo hľadajú, ktorí sú úprimní a inteligentní a ktorí chcú vedieť, kto sú.

Ako som povedala, dnes budeme mať krátky program. A môj prejav nemá konca. Neviem, koľko som už doteraz urobila prednášok, neviem to spočítať! Je to len kvôli tomu, aby sa vaša pozornosť trochu ustálila – potom Kundalini stúpa. Bez tejto udalosti vaša pozornosť nemôže ísť dovnútra. Ak sa to raz stane, vaša pozornosť je vtiahnutá dovnútra. Celá pozornosť sa dostane dovnútra a je zameraná a privedená do toho bodu, kde sa to prelomí. Toto je sídlo vášho Ducha (v Sahasráre), zatiaľ čo sídlo (Ducha) je umiestnené v srdci. A všetci ste požehnaní Sebarealizáciou.

Teraz musí prísť rast tak, aby sa vaše vedomie pohybovalo smerom k Duchu. A keď sa toto stane, to, že váš Duch ovládne vaše vedomie, že sa vaše vedomie stane Duchom, tak začne Satčitananda. „Sat” je podstatou vedomia, je to Pravda. Vaším vedomím poznáte pravdu. „Čit” je pozornosť a „anand” je Duch. Podstatou Ducha je radosť. Všetky tieto veci sa zjednotia. To sa musí stať. Potom je rast oveľa rýchlejší. Keď je to len polovičné, rast je menší. A rast musíte cítiť v kolektíve, nie v tom, ako organizujete veci a podobne – nie! V kolektíve. Ako cítite celý svet, ako ste spojení s celým svetom. Čo pre to robíte. Ako to pre nich môžete vypracovať? Kde je vaša pozornosť? Opäť.

Akonáhle sa stanete Duchom, začnete sa starať o celý vesmír. To sa stane. Zmenia sa priority. „Ó, ja som tu, som Duchom. A moja práca nie je toto. Toto je zbytočné, to nie je pre mňa.” A pozornosť sa začne presúvať od všetkých svetských, hrubých vecí na duchovnú stránku. Tým, že sa sem dostanete, stanete sa tak dynamickými, že všetky materiálne veci budú takto fungovať. (Šrí Matadži luskne prstami.) Nebudete mať žiaden problém s materiálnymi vecami, budú fungovať.

Poviem vám pár takýchto príkladov: Viete, že som vydatá žena a mám vnúčence. Dobre sa starám o dom, mám domácnosť a je to môj maratónsky pretek! Myslím, že všetci máte štafetový beh, ale ja mám maratón. A funguje to.

Okrem toho sa vyriešilo tak veľa problémov. Poviem vám jednoduchý príklad. Z Austrálie prišlo niekoľko dievčat. Povedali mi, že vyriešili veľa problémov. Ale jeden z nich bol veľmi milý: bola jedna pani, veľmi chcela ísť do Indie navštíviť ma a myslela si, že nemá dostatok peňazí. Peniaze sú úplne materiálne. Mala dcéru, malé dieťa, ktorá s ňou tiež chcela ísť. To dievča malo niečo na predaj. Zozbierala tie čačky a išla do bazáru. Tam zrazu zistili, že tam má veľmi drahý náramok zo zlata, ktorý predali za presne toľko peňazí, koľko potrebovali na lístok pre matku a dieťa. Presne!

Ó, toto je nič. Veľa ľudí vie, ako materiálne veci fungujú. Napríklad, máme tu doktora fyziky, ktorý si robil doktorát a robil ho roky. Presne si nepamätám, koľko rokov. Priniesol mi svoje papiere a povedal: „Matka, už nemôžem viac urobiť, dokonca to teraz nemôžem urobiť správne. Nemôžem to ani povedať. A takto to mám

ísť teraz prezentovať. Som z toho hotový. Minul som všetky posledné peniaze.”

Povedala som: „Dobre.” Urobila som len toto (dala bandhan). Opýtal sa: „Nebudeš to čítať?” Povedala som: „Nie, načo to čítať? Je to dobré.” Neuveríte – ďalší deň som išla pozrieť toho pána a stal sa doktorom fyziky! Takto fungujú materiálne veci. Krišna povedal: „Joga kšema vahamjaham.” Joga – keď získate svoju jogu, keď ste spojený s Bohom, tak sa o vás stará: kšema – váš blahobyt.

Je to také jednoduché na pochopenie. Je tu ďalšia veľmi jednoduchá pravda, ktorú by mal človek pochopiť, že ak s Ním nie sme spojení, ako sa môže o nás starať? Musíme s Ním byť spojení tak, že poznáme Jeho želania, poznáme Jeho spôsoby, vieme, ako Ho potešiť, vieme čo máme robiť, a tak môžeme požiadať o to, čo si želáme.

Nemusíte dokonca ani žiadať! Budete prekvapení, ako veci pre vás budú fungovať, ako sa zlepšia rodinné vzťahy, spoločenské vzťahy, ako sa zlepšia ekonomické vzťahy. Všetky tieto veci sú vo vašich centrách. A tak, ako Kundalini stúpa, začne sa tiež šíriť do strán a vy získate prospech. Prvé získate materiálne a fyzické a viete, ako sme vyliečili ľudí z rakoviny, a podobne, tak jednoducho (Šrí Matadži luskne prstami.).

Ľudia nerozumejú, ako sme to urobili, ale urobili sme to. Lebo Duch je dynamika v nás, je to „vec“. Ako jeden diamant, ktorý je vložený do prsteňa a uložený v zemi, trvalo zachránený, len aby nemal problémy, je zrazu objavený. A preto všetci hľadáme.

Základom celej našej existencie nie je nič iné, len Duch. Je to základ, je to adhara, je to opora. A pre nás by to malo byť špeciálne požehnanie nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý bol stelesnením tohto Ducha. Prišiel na túto Zem, aby vám ukázal cestu vášho vzkriesenia. Je to pre nás zvláštne požehnanie. Ale aj Jeho sme premenili na fanatizmus. Sme „veľkí” ľudia! Daj ľuďom čokoľvek a oni vedia, ako dobré znehodnotiť! Na to som prišla. Bol ukrižovaný, to je v poriadku, lebo Jeho nemožno ukrižovať, Jeho nemožno zabiť, to viem. Ale to, ako bol zahmlený a ako bol vytrhnutý z reality a vložený do niečoho falošného – to je niečo šokujúce, frustrujúce a tak ponižujúce, že si to ani neviete predstaviť.

Čokoľvek sa stalo, stalo sa. Kvalitou Ducha je odpúšťanie. Symbolom Ducha je Kristus. A dal nám silu odpúšťania, lebo On mal túto silu odpúšťať. On je silou odpúšťania. Je oceánom odpustenia. Je tak silný, že vás očistil cez odpúšťanie. Len tým, že vám odpustil, vás očistil. A takto to funguje. Nemali by ste si budovať v mysli vinu. To je jedna z vecí, ktorú väčšina kresťanov robí. Sadnú si a budujú si vinu a ničia si túto časť na tejto čakre. Je to prekvapujúce, ako sme na to prišli, na tento pocit viny. Možno kvôli psychológom alebo spovediam, neviem, čo to bolo. Sú vinní vo svojich predstavách. A to je veľmi smutné. To nepomáha.

Nesmiete byť vinní. Ste Duchom. Aký zločin môže urobiť Duch? Nič! Musíte sa toho zbaviť, aby ste sa ním stali.

Toto budeme mať. A vypracujme to.

Máme tu nejakých nových ľudí. Som si istá, že to bude fungovať. Ale pre všetkých nových ľudí musím povedať jednu vec, Sahadža joga nie je vec, že len idete na program a z programu.

Je nebezpečné robiť to takto. Ak získate Realizáciu a stále nerozpoznáte Sahadža jogu, bude pre vás veľmi ťažké vrátiť sa do Sahadža jogy. Prosím, pochopte, že ak ste našli cestu, nestraťte ju. Skúste ju nasledovať. Ja od vás nezískam nič. Ste to vy, kto má získať, je to vaše právo. Radšej to získajte.

Nech vám Boh žehná!

O čakrách a tom všetkom máme nejaké papiere, ktoré si môžete sami pozrieť a prečítať a pochopiť. Máme?

Dajme ruky takto a vypracujeme to.

Cítite chladný vánok? Cítite? Dobre. Dnes hovorím o presne tomto vedomí. Nie je to o viere. Získate to. Vypracúva sa to. Získate to.

Vidíte? Funguje to.