Gruha Lakšmi pudža

(Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Manželstvá v Sahadža joge a Gruha Lakšmi pudža 7. apríl 1981, Sydney, Austrália

Dnes je deň výročia svadby a Ja som povolila tieto oslavy, pretože manželstvo je v Sahadža joge veľmi dôležité. Jednou z najdôležitejších vecí v Sahadža joge je, že by ste mali uzavrieť manželstvo. Po prvé, manželstvo vám dáva rovnováhu porozumenia, pokiaľ máte o manželstve správne predstavy. Ak máte podivné predstavy a vstúpite do manželstva len zo samopaše a nechápete zmysel manželstva, potom je to fraška. Nie je to manželstvo. V Sahadža joge však naozaj chápete význam manželstva, viete, čo znamená. To je jedna vec. Okrem toho budeme mať dnes, našťastie, čo je veľmi dobré, svadby, pri ktorých budete vidieť, ako sa snažíme riadiť božskými zákonmi manželstva a uzavrieť manželstvo podľa nich. Tu v Austrálii, ako aj v iných krajinách, som videla, že manželstvo stratilo svoj posvätný charakter. Ľudia nechápu, že ak sa prehrešujú proti manželstvu, je ich prečin taký veľký, že kvôli nim bude musieť trpieť veľa generácií. Musíme pochopiť, že vernosť je základom manželstva.

Bez vernosti nemá manželstvo význam. Ak nie ste schopní byť verní, znamená to, že ste sa ešte nestali ľuďmi. Človek musí byť verný. Pri sobáši potvrdzujeme, že sme tento problém prekonali, že sme skončili s vyberaním a že teraz budeme žiť s jedným človekom. A život musíme zdieľať, aj najintímnejší život, s jedným človekom. Musíte teda žiť vo veľkej harmónii s daným človekom a v úplnom pochopení a vzájomnej lojalite. Aj tú si musíte vypestovať. Ďalej, manželstvo slúži na „repro- dukciu druhu“, ako sa hovorí. Keďže ste sa stali iným „druhom“, stali ste sa sahadžajogínmi, máte nové vedomie manželstva. Z vašich manželstiev vzídu deti nevídaného formátu.

Veľkí svätci túžia narodiť sa na tejto Zemi a ak nájdu dobrých sahadža- jogínskych manželov, ktorí sa ľúbia, dobre napredujú v Sahadža joge, sú oddaní Sahadža joge, celkom iste zostúpia prostredníctvom vás na Zem. V tejto dobe je teda veľmi dôležité a naliehavé, aby ste chápali význam manželstva v Sahadža joge. V minulosti bolo uzavretých veľmi veľa manželstiev, nakoľko sú však relevantné alebo nakoľko sú spoľahlivé tieto manželstvá, keď ľudia, ktorí ich uzatvárajú v mene Boha, nie sú realizované duše? Musia byť realizovaní, inak nemajú právo sobášiť v mene Boha. Dobre? Ide teda skôr o registráciu, o niečo úplne iné, pretože sa nesobášia v mene Boha, ale v mene národa. Ak však uzatvárate manželstvo v mene Boha, potrebujete na to realizovanú dušu. Musíte chápať každý jeden aspekt manželstva, ktoré uzatvárate, toho, čo robíte, prečo to robíte. Isté veci si musíte sľúbiť. Tento svadobný obrad je založený na starobylom svadobnom systéme, pozmenenom vo veľkej miere podľa Sahadža jogy, pričom sme sa snažili využiť všetko, aj niektoré obrady, ktoré vykonávajú v cirkvách a v iných náboženstvách.

Prevažne je však založený na Kundalini, preto sľubujeme ohňu. Pri sobáši sľubujeme ohňu, pretože oheň spaľuje všetko, čo je škaredé. A Kundalini je v istom ohľade tiež ako oheň, pretože je to jediná energia, ktorá stúpa nahor. Pozrite sa, tak, ako stúpa nahor oheň, stúpa nahor aj Kundalini. Preto ju prirovnávajú k ohňu. Oheň je však energia, prítomná v žalúdku, a ten predstavuje dharmu, ktorá predstavuje náboženstvo. A náboženstvo sahadžajogínov treba udržiavať v strede, nesmieme zachádzať do extrémov. A keď sa zoberú, vďaka svojmu chápaniu Sahadža jogy sa navzájom ťahajú smerom k stredu a majú radosť jeden z druhého, z prítomnosti, z tohto okamihu a z prítomnosti takej, aká je. Sahadžajogínske manželstvá môžu byť naozaj fantastické, ak sú sahadžajogíni, ktorí ich uzavrú, rozumní, ak sú naozaj vyrovnaní, nekritizujú sa navzájom, nechcú partnera ovládať. Sahadžajogín môže uzavrieť manželstvo s iným sahadžajogínom, aby ho postupne pozdvihol.

Je možné aj to, že klesne na nižšiu úroveň, ak je druhý sahadžajogín taký silný alebo negatívny, že dokáže iných stiahnuť. Závisí to od vašich schopností, či postúpite, alebo klesnete. Manželstvo v Sahadža joge je teda veľmi veľkým požehnaním, pretože všetci, všetky božstvá a všetci anjeli tieto manželstvá pozorujú, a chcú sa postarať o to, aby boli úspešné. Ak si však zaumienite, že zlyhajú, pretože máte ešte stále to isté vedomie, ako predtým a tie isté ciele, ako predtým, môžu zlyhať. Ako u zvierat, viete. Ak žijete so zvieratami, môžu sa aj ľudia začať správať ako zvieratá. Sahadžajogíni musia teda vedieť, že ich vedomie sa zmenilo, že sú z nich iní ľudia, že musia žiť tak so sahadža- jogínmi, ako aj s ľuďmi, ktorí ešte nemajú realizáciu. Môžu sa s nimi rozprávať, musia však vedieť, že sahadžajogíni sú na inej úrovni vedomia. Keby si to uvedomili, keby pochopili túto jednoduchú vec, že ich vedomie je iné, prispôsobili by sa manželskému životu oveľa lepšie. V Sahadža joge nemáme rozvody.

Nepremýšľame o rozvode, do ničoho však nenútime. Chcem povedať, že ak sa im nepodarí spolu žiť, je to hanba, ale doteraz sme nemali žiadne rozvody. Keďže však ľudia prichádzajú z rozmanitých kultúr a tak ďalej, je možné, že sa budú chcieť legálne rozviesť. V Sahadža joge však niečo také ako rozvod nemáme, ale na nikoho nevyvíjame nátlak. Musíte sa snažiť porozumieť manželstvu, tomu, že vám má prinášať radosť. Ak vám nerobí radosť, ak sa neviete z manželstva tešiť, potom nemá zmysel. V Sahadža joge treba zabezpečiť, aby manželstvo prinášalo ľuďom radosť, aby žili spolu veľmi dobre, šťastne. V Sahadža joge sú za to zodpovední obaja. Ale, povedzme, v mojom prípade, v mojom vlastnom prípade, manžel nebol realizovanou dušou, ani realizácii nerozumel, nebol ani hľadač. Napriek tomu všetkému… Chcel by prísť ku Mne a sadnúť si mi do lona!

Napriek tomu všetkému, viete, som sa tým netrápila, nenútila som ho. Nenútila som nikoho. Povedala som si: „Postupne tomu porozumie.“ Takže aj keď niekto, nejaký iný človek, nie je realizovaný, ľahko si s tým poradíte a môžete žiť šťastne. Ak ste však obaja realizovaní, je to omnoho lepšie a mali by ste si to vychutnať. Treba sa však sústrediť na Sahadža jogu. Ak máte iné záujmy, môžu vznikať problémy, pretože sahadžajogíni nemôžu tolerovať, aby ich partneri plytvali energiou na bezvýznamné věci. Môže tak vzniknúť nový druh konfliktu medzi SJ, sahadžajogínmi a sahadžajogínkami. Nikdy by sa teda nemala stať predmetom sporov, pretože teraz máme metódy a spôsoby, aby sme zistili, čo sa s nami deje. A pokiaľ s nami nie je niečo v poriadku, mali by sme si to priznať a popasovať sa s tým. Nemali by sme sa snažiť čistiť si čakry navzájom, ale čistiť si vlastné.

Pravda je tá, že sa nezaoberáme sami sebou, zaoberáme sa inými. Navyše musím povedať, že sahadžajogínske manželstvá budú tie najúspešnejšie manželstvá – musia byť. Prinavrátia inštitúcii manželstva zmysel prenádherným spôsobom. Niet o tom pochýb. A tí, ktorí sa zosobášia v Sahadža joge, budú tvoriť pozoruhodne šťastné manželské páry. Bude však na nich útočiť zlo hneď po tom, ako sa vezmú, pretože nie je veľmi potešujúce pre negatívne sily, ak vidia, že sú ľudia šťastne zobratí. A zo všetkých síl sa budú snažiť vytvoriť rozličné problémy, rozmanité komplikácie na počiatku, len aby dosiahli rozpad takéhoto manželstva. Ak im budete hrať do kariet, zmaríte sami sebe aj šancu, že sa vám narodia realizované duše, pretože sa im daná situácia nebude páčiť. Hádky na počiatku tiež nie sú dobré, pretože si vás budú menej vážiť. Musíte byť teda veľmi trpezliví, veľmi jemní a dobrí k sebe, aby ste sa snažili vytvoriť prostredie, ktoré bude tieto veľké duše lákať, aby sa narodili na Zemi.

A ak to tak nebude, budú čakať, neinkarnujú sa, pretože nechcú mať rodičov, ktorí sa škriepia, ktorí sa mlátia, podozrievajú, ktorí trápia jeden druhého. Ďalej. Musíte vedieť, že pre sahadžajogínsku svadbu jestvujú konkrétne dôvody. Nesobášite sa len preto, že je to móda, sobášite sa, pretože chcete mať deti, ktoré sú realizované duše. Aby mohli prísť na Zem, poskytneme im miesto, rodičovskú starostlivosť. A ak nechápete, aké dôležité je takéto manželstvo, potom je lepšie nesobášiť sa v Sahadža joge. Urobíte tým Sahadža joge láskavosť. Sahadža joga má len jeden háčik – že ste sa všetci narodili jednej Mame, všetci ste teda istým spôsobom bratia a sestry. Keď sa máte brať, vyzerá to trocha podivne, ako to, že si brat berie svoju sestru? Môžeme povedať, že by bolo lepšie, keby ste sa nesobášili v rámci jedného kolektívu, ale niekde inde.

Sahadžajogín zo Sydney by si mal prinajmenšom vziať sahadžajogínku z Melbournu. Mala by sa zachovať asi takáto vzdialenosť, aby sa nepovažovali za brata a sestru. Bolo by to lepšie. Keď sa tak však stane, badám, že je to ešte problematickejšie, pretože sa aj potom považujú za „jogína z Melbournu“ a tá druhá… Ako to voláte? Zo Sydney. Zo Sydney. Teraz. Či Sydney alebo Melbourne, kvôli tomu by ste sa nemali hádať. Pretože keď sa začnú hádať, povedia ako prvé: „Ó, ty Melbournčan, ja viem, ty si taký.“ A ona odpovie: „Vy zo Sydney! Vy ste takí.“ Ani sa nenazdáte a už sa tak správate a hádka je v plnom prúde.

Vedzte teda, že nie ste Sydneyčania ani Melbourčania, nie ste nič, len sahadžajogíni. A sahadžajogín nemá kastu, spoločenskú príslušnosť, rasu, žiadne náboženstvo ani národnosť. Nech ste akejkoľvek národnosti, ste sahadžajogín, ste univerzálna bytosť – tou ste. Cítite vibrácie všetkých, čo tu sedia, či sú z Havaja, z Ameriky, nezáleží na tom. Ak ste teda schopní cítiť kohokoľvek, znamená to, že nepatríte ku žiadnej komunite ani krajine, ste univerzálne bytosti. A to je to, čo musíme dosiahnuť, musíme vytvoriť univerzálne bytosti. A aby sme to urýchlili, chceme mať tieto veľké duše na Zemi. Je to teda veľmi dôležitá úloha. Musia byť na Zemi, pretože sú významnými kanálmi pre Božiu prácu. Keď začnú prichádzať na Zem – opravdiví – urýchli sa… Bude to taká úžasná – ani netušíte… bude to taká náhla, obrovská explózia Sahadža jogy!

Budete žasnúť, ako je možné, že sa začne tak rýchle rozrastať, keď prídu títo ľudia. A my by sme sa mali snažiť zariadiť všetko tak, aby sa nám dostalo skutočného požehnania tým, že títo ľudia prídu na Zem. Je to veľmi dôležité. Chcela by som vás teda požiadať, aby ste porozmýšľali nad manželstvami z nového hľadiska a na základe nových ideí, vďaka ktorým pochopíte význam, skutočný význam týchto manželstiev. A potom z nich urobíte nádherné manželstvá a nie omyly alebo nejaké nezmysly, čo je veľmi veľký hriech, pretože ste sa brali pred realizovanými ľuďmi. Takže vôbec neprichádza do úvahy zosobášiť sa tak, ako sa sobášia iní, a potom si… dajú na auto nápis, na ktorom stojí: „Práve zosobášení“ a zavezú sa… na rozvodové konanie. Také čosi v Sahadža joge nemá miesto – je to vážna vec. Bolo by lepšie, keby ste to brali vážne. Ak od manželstva niečo očakávate, radšej sa nežeňte a nevydávajte. Radšej sa neberte.

Nik vás nebude nútiť vstúpiť do manželstva. Stačí povedať: „Nie, vôbec nie, nechcem.” Ak však budete pokračovať takto ďalej, budete Sahadža joge naozaj škodiť, a to najhorším možným spôsobom. Je to, akoby ste jej vrazili do chrbta nôž. Nie je teda vôbec treba, aby ste sa brali, ak to nechcete. Práve naopak. Aj keď by bolo lepšie, keby sme mali veľa manželských párov, ktoré môžu mať deti, ktorým sa môžu títo veľkí ľudia narodiť. Ak si však myslíte, že byť pripravený, znamená mať všetky staré predstavy o manželskom živote, radšej sa neberte. Jedná sa o nové, rajské manželstvo, na ktoré musíte byť pripravení, aby ste si mohli užiť jeho krásu a požehnania a taktiež naplnili jeho najväčší, najdôležitejší cieľ. Dúfam, že chápete, že Sahadža joga kladie na manželstvá dôraz a že neveríme v asketizmus, na útek od manželského života. Veríme, že manželský život je najdôležitejší, že ho musíme na zemi veľmi dobre etablovať a musíme sa postarať, aby sa v týchto hniezdočkách Božej lásky rodili veľké duše a že v tom musíme pokračovať.

Nie je iná cesta ako dobrý manželský život. A Ja vám želám, vám všetkým, aby ste mali veľmi pekné, šťastné manželstvo. A tým, ktorí nie sú zosobášení, tým želám, aby tiež mali pekné, šťastné manželstvo. Ja som sa vydávala, myslím, že je tomu tridsaťšesť rokov… Moje manželstvo dnes – toľko rokov prešlo, ale stále, stále sa cítim ako nevesta pri Svojom manželovi, pretože sme boli veľmi múdri, keď sme takto žili. A, samozrejme, sú lepšie a horšie časy, ale nakoniec sa na všetko pozeráte inak. Dnes poslal prekrásny list, v ktorom vám ďakuje za láskavosť, ktorú Mi preukazujete, a za všetku láskavosť, ktorú preukazujete jemu. Mali by sme teda mať pudžu, dnes ma budete uctievať v podobe Gruha Lakšmi, Gruha Lakšmi vo vás. A je to aj veľmi potrebné, aby ste ma uctievali ako Gruha Lakšmi, pretože všetci máte problém s vlastnou Gruha Lakšmi. Je to ľavá Nábhí. Dúfam, že sa vám zlepší.

Začneme s pudžou. Po tejto našej krátkej pudži urobíme potom havan ku Devi, pretože sme ho doteraz nemohli urobiť a je veľmi dôležitý. Nejako to musíme dnes zvládnuť. Mali by sme hovoriť tisíc mien, to by bolo veľmi dobre. Kto sa ešte berie? Aj vy? Vezmite tých dvoch. Prišli by ste tiež? Prosím, poďte. Sú to veľmi šikovné vecičky, hm?

Veľmi šikovné. Teraz sa všetci posaďte. Áno, to je dobre. Poďte sem, sadnite si. Teraz, kto je tu ešte? Môžete si sadnúť tam. Môžete sa posunúť tam. Prvá je Ganéša pudža. Vysvetlite význam. Mali by vedieť, čo to znamená.

Je to… Povedala som mu, aby to dnes povedal. Toto je to, o čom sme hovorili – je tam v krátkosti opísaný Kristus. Je to veľmi stručný opis a čím je. Všetky jeho aspekty sú tam stručne opísané, krátko, veľmi stručne. Týchto pár vecí prečíta na vysvetlenie, kým mi budete umývať chodidlá. Ganéša Atharva Šeerša začína: Jogín: Týmto teraz uctievame Pána Ježiša v mene Pána Ganéšu. Hovorí sa, že je podstatou všetkých princípov. Princípov, všetkých princípov – „Tattwa“. Ďalej sa hovorí, že je „kartasi“. Šri Matadži: Ten, kto koná.

Potom hovorí, že je „twameva kevalam dartasi“, čo značí, že… Šri Matadži: Opora. Je teda opora. Je ten, kto zbavuje všetkých problémov. Je ten… Pohlcuje všetky problémy vesmíru. Brahma, Brahma. Brahma je Brahma šakti, viete, pranava. Pranava. Prítomný vo vás ako Duch. Sídli vo vás ako Duch. Je pravda.

Nie: „Hovorí pravdu,“ ale „Je pravda.“ Žiaci. V princípe žiaka. Existuje vo všetkých smeroch. Je všetka literatúra. Radosť. „Si ten, ktorý je všepreni- kajúcou silou v nás.“ „Sat čit ananda dvitiyosi“ znamená: „Nik sa ti nevyrovná v tvojej schopnosti byť sat-čit-anandou.“ Pozornosť. Ananda znamená radosť. A „Nik sa ti nevyrovná.“ Stvoriteľ. Ničí. „Tiš thati“ znamená „pretrváva“: „Celý svet pretrváva vďaka tebe.“ Pokiaľ si, bude svet jestvovať.

Keď dosiahneš naplnenie, celý svet bude zničený, v tom čase tu budeš len ty. Si svedok. Nik nemôže zakúsiť niečo iné, len teba. Neho, cez neho, prostredníctvom neho. Voda. Je Akaša. Je nebo, éter. Všetky elementy. Ním vedený. Váš zvuk má, viete, štyri štádiá, viete, keď… Para, pašanti, madhyama.

Viete, váš zvuk má štyri štádiá, ktoré sa začínajú tvoriť tu. Viete, zvuk vzniká tu. To je para. Zvuk začína parou. Odtiaľto sa tvorí. Potom prejde do pašanti a srdce začne biť. Ale je to… Pašanti znamená: len sa prizerá. Tu je madhyama. Je to stred, to jest, ani sa neprizerá, ani nerobí nič iné. A potom sa v ústach stane zreteľným.

Teda: „Všetky štyri časti reči sú pod tvojou kontrolou.“ Pod tvojou. Nie, nie: guny nie sú ctnosti. Gunas znamená nálady, atmosféry, citové rozpoloženia; vlastnosti. Viete, tamo guna a radžo guna a satya guna – je mimo nich, prevýšil ich. Viete, nepozná niečo také, ako je hriech. Čokoľvek urobí, je božské. „Si mimo svojho tela.“ „Si mimo času.“ Muladhara čakra. „Predstavuješ tri sily.“ Tri sily. Trigunatmika znamená všetky tri sily: Mahalakšmi, Mahasaraswati, Mahakali. „Nad Tebou.“ Vždy.

Je Stvoriteľom. Je Udržiavateľom. Je aj Ochrancom. Je Ničiteľom. Indra je Bohom Bohov. Je zvukom Boha – Omkarou. Je zmesou tohto všetkého. Gana znamená všetky… Všetky nebeské bytosti na ľavej strane nazývame ganami, viete? Ich vodcom je svätý Michael. Jestvoval skôr ako oni, narodil sa skôr ako oni.

Stojí ešte vyššie ako oni. Vidíte? To je význam alfy a omegy: že je…prvým Slovom, ktoré bolo vytvorené, a je aj posledným Slovom, je nad posledným Slovom, ktoré bolo vytvorené. Bindu vám prináša spásu. Vidíte vibrácie, neviem, či ich môžete vidieť? Vyzerajú ako čiarka – „anusvarah“ je čiarka. Takto ich vy… Po oboch stranách ako drobunké, maličké čiarky… Keby ste ich videli… Pozrite sa, celá Omkara vyzerá takto: prvá časť je Ga-karah, to jest Ganapati, Ga. „Ga-karah purva-rupam”: je prvá časť, viete? Na začiatku vezmeš na seba podobu Ganéšu, „purva-rupam” Je v nej Ganéša. Potom nadobudneš podobu Omkary… A nakoniec sa premeníš na jednoduchú čiarku. Zvuky sú mantry, viete.

Aby ste ho poznali prostredníctvom mantier, musíte si osvojiť Ganešovu vidyu, to je poznanie o Ježišovi. Ak máte poznať mantry, musíte si ich osvojiť prostredníctvom poznania, že celá veda je známa ako… že je Ganéšovým poznaním. Alebo ju môžete nazvať Ganéšova vidya, teda Ganéšova technika. A ak máte spoznať, ako mantry pracujú, toto je príslušná veda. Veda, zvaná Ganéšova vidya. Predstavuje celú vedu. On… Preto ho nazývajú Ganaka, Ganaka-rišihi, volajú ho tak, pretože je jej majstrom. Je majstrom umenia mantier, zvukov. Čandah. Je to mantra… Gayatri je jedna z mantier, viete?

A je na pravej strane. Čandah je… melódia všetkých mantier. Rytmus, rytmus, rytmus. Viete, mantry musíte hovoriť v istom rytme a On predstavuje tento rytmus. Ako prebudiť toto božstvo. Jogín: „Aum Gam Ganapataye namah” – toto je mantra na prebudenie tohto božstva. Viete, Ganešova vidya. Jeden kel. Pretože druhým píše. A má chobot.

Je to druh slučky. Vidíte? Dohliada na vás pomocou slučky. Ak máte tendenciu správať sa zle, omotá okolo vás slučku a pritiahne späť. Áno. Ankuša sa používa na slony, na ich ovládanie. Ankušha. Je to nástroj, ktorým vedieme. Ochrana. To jest, veľmi pokorné zvieratko, veľmi pokorné, mal myšku.

A Kristus tiež, ten mal oslíka, ktorý je najpokornejším zvieraťom. Červené šaty. Prinajmenšom na jeho čakru by sme mali dať červeň. Dobrý jogín, nie… Nie, nie, „jogín” neznamená ten, kto chodí do kostola: to nie je jogín. Pozrite sa, jogín … joga. Viete, „evam dhyayati” znamená „vďaka čomu viete”. Len jogíni, opäť. Klaniame sa Ti. Pretože je čistota. Šívu.

Šíva je… Poznáte Šívu, poznáte. Si ten… si sochou požehnaní. Toto je len skrátená forma a nie čosi, čo by vám umožnilo spoznať ho. Len sa tam hovorí… Len na začiatku, aby to bolo… Pozrite sa, sú to Bohovia, viete? Aj vy ste teraz bohovia, pretože máte všetky sily. Modlili sa, modlili sa k Višnuovi, aby vytvoril silu, pomocou ktorej by boli zničení všetci hrozní diabli. A potom bola vytvorená Bohyňa. Je lepšie, ak si tento príbeh vypočujete. Máte „Devi Bhagwat”, máte ju? Priala by som si však, aby ste ju čítali.

Dobre. Poznáte ten príbeh? Dobre… Hovorte teda mantry. „Mahalakšmi Stotram.” Raul Bai si veľmi potrpí na tom, aby boli obrady vykonávané ako treba. Povedala som, že v prvom rade musí byť v poriadku mozog. Ak stále konáte „presne ako treba“, ak robíte toto, tamto… Najprv musí zmiznúť ego, aký to má inak význam? Je tam trochu jogurtu? Máte. Dve pudže sú priveľa! Pozrite sa raktagandha: má rád, má rád, keď je pokrytý raktagandhou, viete.

Viete, máme istý strom, zvaný raktagandha, ktorý pripomína santalové drevo, je však červený. A jemu sa páči, keď je ním stále pokrytý. Preto sa musím obliecť, aby bola zakrytá táto časť, tam sídli. Raktagandha. „Rakta” znamená krv, a „gandha” znamená tento zvláštny druh santalového dreva, ktoré je červené. Nastrúhajú ho a nanesú na telo. Je to typické pre Bali alebo je to austrálske? Je tam toľko vibrácií, všetko ostatné robím Ja. Hovorí, že si povedala všetky mantry, hovorí, že skončila. Pozrime sa, kto dostane to najlepšie!

Kde je Barbara? Poď sem, urob si fotografiu. Nech urobí. Uvidíme a ona sa zatiaľ rozhodne. aj od stavu vašej mysle, vo veľkej miere. Hotovo? Dobre? Teraz… Nech vám Boh žehná! Chce? Dobre.

Môžeš prísť bližšie, k Mojim chodidlám. Poď sem, musíš odfotiť aj Moje chodidlá. Hotovo? Dobre. Pre svätosť manželstva. Nech vám Boh žehná a dá vám kompletnú predstavu o svätosti manželstva! Začnime… Teraz, všetci sa musíte odtiaľ zdvihnúť a niektorí, ktorí prišli prvý raz, by mali prísť dopredu. Ak ste prišli prvý raz, mali by ste prísť dopredu. A vezmite si aj stolček alebo niečo také. Alebo stoličku.