Druhý deň Navaratri, Srdcová čakra

New York City (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Druhý deň Navaratri, Srdcová čakra

Navaratri pudža, New York (USA), 29. septembra 1981

Povedala by som, že to dnes bolo naplánované Božským že dnes je veľký deň. V tento deň, prvý advent, Duch Svätý prišiel na túto zem. Bolo to asi pred štrnásťtisíc rokmi. A dnes sa oslavuje ako prvý advent. Existuje deväť adventov, ktoré mala skôr, ako prišla ako Mahalakšmi. Takže dnes vám najskôr porozprávam o tom, ako je v nás umiestnená, kde sídli, aká je jej práca, ako nás chráni. Dnes vám budem hovoriť o Srdcovej čakre. A preto sa dnes oslavuje tento zvláštny deň keď sa uctieva.
Keďže dnes sú niektorí z vás noví, povedala by som, nerozmýšľajte nad tým veľmi. Snažte sa príjímať viac vibrácií. Lebo keď sa všetko dokončí, len moje centrá začnú vibrovať tie vaše a otvoria vaše centrá. To sa stane. Ako viete, požiadali sme len niektorých z vás aby sem prišli, lebo pre ľudí je ťažké znášať vibrácie, ak nie sú dosť pripravení. Preto chceme viac času na túto prípravu. Ale teraz sme riskovali. Dúfam, že budete schopní zniesť vibrácie. Otvoria vaše centrá, dvihnú vašu Kundalini oveľa vyššie, dajú vám oveľa väčšiu dimenziu a tiež sily. Ale je tam jedna vec, nepremýšľajte o tom. Udržte myseľ bokom, aby ste mohli viac prijať a viac pochopiť.
Tento pokus sme skúsili v Austrálii a hneď po Realizácii prišlo za tri dni tak veľa ľudí, nie na pudžu, ale na umývanie mojich chodidiel. A veľmi sa upevnili v Sahadža joge. Takže toto je jeden z najjednoduchších spôsobov, ako rásť. Ale treba pochopiť, pri západnom spôsobe života je dosť zložité pochopiť uctievanie, lebo teraz mám tvar. Prišla som, mám tvar a vy by ste to mali plne využť. Mali by ste získať všetky výhody toho, že sa vystavíte týmto silám tak, aby vstúpili do vašej bytosti, a tým budete oveľa viac posilnení. Dobre? Takto je to myslené. Toto je veľmi tajná ceremónia, predstavená len zopár sahadžajogínom a v Indii sa robí všade a ako som povedala vyberáme na to ľudí. Len málo ľuďom je dovolené prísť. Všetci nemôžu. Ale ako viete, mali sme veľmi málo času, nemohli sme z vás vyberať. Takže, prosím, nerozmýšľajte o tom, len buďte v bezmyšlienkovom vedomí a snažte sa prijať čo najviac. Navrhla by som, že tí, ktorí sú tu prvýkrát, by mali sedieť vpredu. Tak by to malo byť – prosím, poďte. Tracy, bola si na nejakej pudži?
Tracy: Áno Matka.
Šrí Matadži: Dobre. Kto ešte? Christine, aj ty si nebola na žiadnej pudži. Poďte obe dopredu.
Koľkí ste tu po prvýkrát? Prosím, poďte dopredu, poďte dopredu. Barbora poď sem.
Sahadžajogín: Deväť.
Šrí Matadži: Áh?
Sahadžajogín: Deväť.
Šrí Matadži: Dobré číslo, deväť dní, deväť ľudí. Funguje to. Nejako to funguje. Dobre.
Sahadžajogín: [nejasné] Viacerí chcú prísť.
Šrí Matadži: [nejasné]
Počas umývania mojich chodidiel budú čítať uctievanie Šrí Ganéšu, ktorý sa inkarnoval ako Ježiš Kristus – dobre? Ktorý je stelesnením nevinnosti. To bude po anglicky. Máte túto časť?
Sahadžajogín: Áno, Matka.
Šrí Matadži: Takže to sa bude čítať. A rada by som venovala pozornosť tomuto, plus vy budete umývať moje chodidlá, takže dostanete vaše vibrácie jasným spôsobom. Možno by ste mohli čítať aj Hanumanu. To bude lepšie ako toto? Ah, príde? Ten baptista?
Sahadžajogín: Áno.
[nejasné]
Šrí Matadži: Dobre, prineste to. Ten baptista by mal prísť, viete, ako ste povedali, mal by prísť, lebo …
Sahadžajogín: Dali sme mu adresu.
Šrí Matadži: Teraz je už dosť neskoro, o koľkej ste mu povedali? O desiatej?
Sahadžajogín: O jedenástej.
Šrí Matadži: O jedenástej. Poď sem, poď dopredu. Barbara, tiež poď sem. Pozri, sem si sadni. Aj ty.
Pani: Čo tu budeme robiť?
Šrí Matadži: [nejasné] Všimnite si aké vibrácie prichádzajú? Ohromné! Ah, skoro ste tam, cítite to? Skúste si položiť ruky, dobre?

Máte Devi Puránu?
Od Markandeyu, nemáte, inak by ste mohli čítať o Mahavišnuovi, o Ježišovi Kristovi. Teraz je to dobre.
Pani: Je táto kniha k dispozícii? Tá, ktorú máte v rukách?
Sahadžajogín: Dá sa tu kúpiť?
Sahadžajogín: Určite, pozrieme sa, či ju tu máme.
Šrí Matadži: Skúste. Neviem, netuším či je tu k dispozícii, ale je to preložené.
[Šrí Matadži hovorí v marathi s jogínom]
Sahadžajogín: Devi Purana.
Šrí Matadži: Ača, nevadí.
[časť v marathi]
Toto je kniha, ktorú má v anglickom jazyku, je to velebenie Bohyne, Ducha Svätého, vidíte, všetko je tam: ako bola vytvorená, potom ako dostávala tvary, ako sa inkarnovala na tejto zemi, ako zabila tých hrozných ľudí, ktorí sa snažili.., povedzme, že ich môžeme volať rakšasovia alebo diabli, môžeme povedať satanské sily a to všetko je napísané v tejto knihe, ale je to preložené do tamtej knihy, v Devi Saptašati… Neviem, či môžete túto knihu dostať v Amerike. Ale títo ľuďia ju majú, musíme to zistiť.
Pani: Myslím, že Samuel Wiser ju môže objednať v meste, ak ju nebudú mať na sklade.Možno majú tieto veci.
Šrí Matadži: Áno, možno. Lebo toto, toto sa stalo oveľa skôr. V skutočnosti prišla ako človek na túto Zem. Prvou inkarnáciou bola Sita, potom Radha a potom ako Matka Ježiša. Prišla teda trikrát ako človek, to je ako Mahalakšmi. Toto je Mahakali, je to tá, ktorá je prvotná. A potom z toho vzišli tieto tri sily. Dobre?
Pani: A toto je ďalšia po Márii?
Šrí Matadži: Prepáčte?
Pani: Toto je ďalšia po Márii?
Sahadžajogín: Mahalakšmi.
Šrí Matadži: Mahalakšmi.
Sahadžajogín: Mahalakšmi bola Mária.
Šrí Matadži: Mahalakšmi. Ona má tri sily. Jednou je Mahakali, pomocou ktorej existuje, a keď sa rozhnevá, môže tiež zabíjať. Tak to je. To je Mahakali. A je nej vzišli ďalšie dve sily. Jedna je Mahasaraswati, ktorá je tvorivou silou. A tretia je sila evolúcie, Mahalakšmi. A Matka Mária je Mahalakšmi. Narodila sa z vody. Preto sa volá Mária. Dokonca aj v angličtine ju voláme Mária, slovo Mária pochádza z marine (morský), vidíte. A tiež aj moje meno, prvé – Neera, znamená tá, ktorá sa zrodila z vody. Je to smiešna kombinácia, celé moje meno. Nirmala znamená nepoškvrnená. A Neela, mám dve, tri mená, ktoré skrátili, a tak majú rôzne významy. Ale v každom prípade, ak dostanete knihu Advent, môžete dostať veľa informácií. Máme aj časopis, neviem či ho máte.
Sahadžajogín: Donesieme ho dole.
Šrí Matadži: Dobre. Môžete tiež dostať časopis z Indie, pošlú vám ho. Dobre? To všetko zariadime. Teraz, prosím, začnime, Gavin.