Šrí Lalita pudža, Pochopte svoju dôležitosť

(Anglicko)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Lalita Puja. Hove, Brighton (UK), 15 May 1982.

Som naozaj pyšná mama, keď vidím tak veľa sahadžajogínov. A musíme pochopiť, že aj keď budete mať málo ľudí, ktorí prídu prvý raz, aj keď je ich málo, musíte si však uvedomiť, že každý z vás je teraz realizovaná duša. Každý z vás vyrástol natoľko, že môže sám vytvoriť nové centrum. A po tom, ako ste spolu kolektívne narástli, sa zo všetkých sadeničiek teraz stali silné výhonky, ktoré možno bezpochyby preniesť na iné miesta. A tam môžu pracovať, pretože každý z vás je teraz prorok. Zaujímalo by ma, či si to uvedomujete, alebo nie. Samozrejme, pocítili ste radosť z Realizácie, dostalo sa vám blaženosti, všetkého. Vyrástli ste. Pomaly, postupne ste to dosiahli a keďže ste teraz narástli ako strom, je každý z vás veľmi dôležitý a mocný. Viem, že prichádza málo ľudí do kolektívu, a že je pre vás spočiatku ťažké zistiť, ako s nimi zaobchádzať, pretože ešte stále nenarástli ako treba, ešte nie sú tam, kde by byť mali, kde by si uvedomili svoju vlastnú dôležitosť. Mali by ste však všetci pochopiť svoju dôležitosť a kvalitu, ktorú ste dosiahli.

V akejkoľvek inej organizácii, nazvime ich nepravé, zoberte si napríklad cirkev, majú len jedného kňaza. V celej oblasti je jeden kňaz. Že ničomu nerozumie, je teraz vedľajšie, je tam však len jedna osoba, ktorej dá cirkev oprávnenie. Každý musí počúvať túto jednu osobu. Teraz sú z vás všetkých dynamickí ľudia. Všetci ste schopní urobiť dobrú prednášku. Samozrejme, každý z vás vie veľmi dobre dávať Realizáciu, o tom niet pochýb. V každej skupine by ste sa mali snažiť stáť na vlastných nohách. Skúste to vo svojej skupine. Pomyslite si na všetky dimenzie, do ktorých môžete vyrásť.

Teraz ste totiž pripravení, teraz ste proroci. Nemusíte sa spoliehať na niekoho určitého ani sa nemusíte spoliehať na svojich kolegov, čo sa toho týka. Môžete to robiť individuálne. Hoci ste spolu prepojení, všetci rozumiete tej istej reči, dostali ste spoločne pravdu a ste všetci spolu, dynamizmus sa musí v každom z vás prebudiť individálne a každý môže vo svojej oblasti, po svojej vlastnej línii pracovať, pretože viete o Sahadža joge všetko. Tí, čo sú nedopečení, možno nevedia. Ešte stále možno čosi rozoberajú, nevadí, aj tí budú v poriadku. Ale pokiaľ ide o vás všetkých, ste všetci proroci, a ako proroci musíte zaujať svoje miesto. Kamkoľvek idete, hovorte o Sahadža joge, povedzte im: „Dostali sme to a toto je svetlo. Vieme o tom všetko.“ Veď nemáte o tom žiadne pochybnosti, je tak? Problém však je, že máte pocit, že by vás iní nemuseli pochopiť, že sú to hlúpi ľudia, že sú pobláznení alebo egoistickí či agresívni, alebo že vám to či ono urobia.

Je to pravda, musíte však vedieť, že nebojuje len jeden jediný človek, ale že sú na celom svete tisíce takých, čo poznajú váš jazyk, ktorí vedia, o čo vám ide, a všetci vedia to isté. Takže nebojujete sami. Keď to pochopíte, prekvapí vás, koľko sily začne do vás prúdiť, čím viac budete na to myslieť. Meditujte o sebe, povedala by som, a vedzte, že ste sami prorokmi. A potom uvidíte dimenzie, do ktorých… Mám toľko dimenzií, vidím to, ako tu sedím. Takže v každej oblasti, pri každom kroku v živote, kamkoľvek sa pohnete, musíte o tom hovoriť a povedať o tom ľuďom. Ďalej, sú isté veci, vytvorili sme si isté pravidlá a predpisy pre Sahadža jogu, pre sahadžajogínov. Sú len na to, aby sme videli, ktorí sú ešte nedopečení a ktorí sú už dopečení. Takto sme si vytvorili isté pravidlá a predpisy, pretože tí, čo sú naozaj dopečení, ich príjmu bez akýchkoľvek problémov, postavia sa plne za ne. Teraz, ako vieme, je mnoho kategórií ľudí, ktorí k nám prichádzajú.

Ľudia najvyššej kvality sa dostanú do Sahadža jogy bez akýchkoľvek problémov, sú to ľudia najvyššej kvality. Nadobudnú svoje sily, ujmú sa svojich síl, začnú svoje sily uplatňovať, proste sa tým stanú. Ako keď, môžeme povedať, máte so sebou prsteň a treba doň len vložiť diamant. A nájdete diamant, ktorý pasuje. Jednoducho sa v nej usadia. Ale niektorí ľudia ešte aj po Realizácii prechádzajú raz na tú, raz na druhú stranu. Nevadí, všetci budú v poriadku. Ale tých, čo patria k najvyššej triede, je aj tak… Musím povedať, je ich dosť veľa. Teda, môžem vám povedať, že poznám veľmi veľa guruov, ktorí sú skutočnými guruami, na rozdiel od týchto falošných, na tých zabudnite. Ale skutoční nemajú ani jedného takého, ani jedného.

Aj Gagangar Maharadž mi to veľmi otvorene povedal. Povedala som: „Prečo im nedáš Realizáciu?“ Odvetil: „Kto dal mne Realizáciu? Musel som ťažko pracovať.“ A tak ďalej. „Dobre,“ riekla som, „ mal si gurua, ktorý ti dal Realizáciu, ako guru si teda povinný dávať ju.“ Povedal: „Dal som ju jednému človeku. Robil som na ňom dvadsaťpäť rokov. Vyčistil som jeho Agyu, vyčistil som všetko, dal mu Realizáciu. A čo robí teraz?“ Riekol: „Teraz ho, Mama, občas stretnem. Mala by si ho vidieť, tohto chlapíka, je hrozný, zarába veľké peniaze a behá za ženami.“ Po Realizácii, po dvadsiatich piatich rokoch jeho práce! Povedal: „Nechcem mať s týmto človekom nič spoločné.“ Tento chlapík sa volal Anna Maharadž. Povedala som: „Dobre, budem sa na neho musieť pozrieť, ak príde do Bombay.

Prišiel teda do Bombay a jedna z mojich žiačok ho pozvala do svojho domu. Bola to dosť bohatá pani a riekla: „Mama, Anna Maharadž prišiel a povedala si, že by si sa s týmto človekom rada stretla, nuž prišiel sem. Prišla by si?“ Šla som tam, samozrejme sa dotkol mojich chodidiel, ako sa patrí, ale fajčil v mojej prítomnosti, len si predstavte! Dotkol sa mojich chodidiel a sadol si. Začal škaredo rozprávať o svojom guruovi, po prvé, o človeku, ktorý na ňom dvadsaťpäť rokov pracoval! Viete si to predstaviť? Nuž, vy ste veľmi milí. Nerozprávate o mne škaredo, hoci som na vás nepracovala dvadsaťpäť rokov. A pozrite sa na neho! Ohovára svojho gurua.

A povedal: „Viete, môj guru, načo chodí… Prečo by mal chodiť do Bombay? Načo by to bolo dobré?“ Keďže tento chlapík zarábal v Bombay peniaze, nechcel, aby tam prišiel jeho guru a niečo proti nemu povedal. „A načo by chodil do Bombay? Nemal by odísť zo svojho miesta. Bolo mu dobre na… Na vrchu hory. Načo sa trepal dole?“ A navyprával všetko možné. Povedala som: „Naozaj? Je to tvoj guru, nemáš o ňom škaredo rozprávať.“ Riekol: „Ale je to pravda. Nemal sem čo chodiť, viete?“ A celý čas tam fajčil. Povedala som: „Dobre, teraz musím ísť.“ Obklopovala ho fúra žien, čo mu masírovali chodidlá, a tak ďalej, nadájal sa mliekom a užíval si a fajčil a veľmi blahosklonne sa prihováral svojim takzvaným žiačkam.

Chudinky, boli to prostoduché ženy, viete? Povedala som: „Dobre, musím ísť. Daj si len… Dám ti len trochu kumkumu na čelo.“ Vzala som si teda trochu kumkumu a dala mu ho na čelo. Jeho Agnya úplne horela, ó, doslova, prst sa mi takto vykrivil! Povedala som: „Hotovo. Dobre, teraz mi, predtým ako odídem, môžeš dať na čelo kumkum.“ A vtiahla som jeho prst dovnútra, takže ním nemohol hnúť. Celkom jednoducho, bolo to celé… Povedal: „Pusti ma, pusti ma! Matka, prepáč, prepáč!“ Riekla som: „Tak! Len ak sľúbiš, že nebudeš ohovárať svojho gurua, len potom ťa pustím.“ Povedal: „Dobre, dobre, dobre! Prosím, pusti ma.“ A tak som mu prst pustila.

Teraz však dávajte pozor. Sahadžajogínku, čo tam bola, ktorú sme zbavili toľkých problémov, pretože bola jasnovidka, oklamal, bohapusto oklamal. Povedal: „Dával som Matke silu. Vidíte? Z diaľky pozorovali, čo sa stalo. Triaslo ma, pretože som dával silu.“ Poznáte to. Teda triaška bola znakom, že mi dával silu! Tá pani však mala vedieť, že keď sa trasiete, znamená to, že čosi s vami nie je v poriadku. A, viete, povedal: „Teraz vám dám tiež také sily, ako prešli do Matky.“ Boli to vtedy začiatky Sahadža jogy, povedala by som, úplné začiatky. „Preto bude treba urobiť yagyu.

Na ňu musíte všetci priniesť jeden a štvrť toly zlata.“ To je asi 10 gramov. „A dáte mi ho.“ To bol začiatok konca. O všetky peniaze, o celý majetok, o všetko ich obral. A jej sestra ma stretla, keď som raz cestovala z Dillí do Bombay, hodila sa mi k nohám a začala plakať. Povedala som: „Čo sa deje?“ Odvetila: „Mama, ten chlapík nás okradol.“ Povedala som: „Kto?“ „Anna Maharadž.“ Riekla som: „Ako?“ „Veď ste v ten deň videli, že ho triaslo.“ V tom bola pointa. Ako ju len ten chlapík pobláznil, čo jej povedal, takú bohapustú lož! Keby bola vyskúšala vibrácie toho muža, bolo by všetko v poriadku. A to je to, na čo sahadžajogíni zabúdajú. Sú proroci, majú svoje sily, ale ich sila spočíva v duši, vo vibráciách a oni vždy zabudnú: Dostali sme nové vedomie, vibračné vedomie. Všetko musíme posudzovať podľa vibrácií.

A to je jediná slabina všetkých prorokov. Ak niečo nie je pravda… Som veľmi dôverčivá, viete, veľmi prostomyseľná, jednoducho takýmto veciam nerozumiem. Viete, nepostrehnem prefíkanosť niekoho, čo si chodí a hovorí lži, zistím to však podľa vibrácií – na sto percent. Môžete mi narozprávať, čo chcete, nech ste akokoľvek prešibaní, inteligentní a neobyčajne rafinovaní. Viem, o čo vám ide, pretože to viem len na základe vibrácií. Ale inak som veľmi naivná, neviem niečo racionálne alebo inak pochopiť, ale pomocou vibrácií viem, na čej strane ste. Rovnako si aj vy vyviniete vibračné vedomie, citlivosť a pokúsite sa chápať prostredníctvom vibračného vedomia. Ak to dokážete, budete dokonalými prorokmi. Budete dokonalými prorokmi. Ďalej, aj medzi nami nájdete ľudí, ktorým ešte čosi chýba.

Takým ľuďom by sme nikdy nemali dôverovať. Nikdy by sme im nemali dôverovať, pretože sú ešte nedopečení, buď budú negatívni, alebo budú pozitívni. Nemali by sme im teda nikdy dôverovať a treba s nimi zaobchádzať s istým odstupom. Keď budú v poriadku, potom ich môžete prijať do svojej rodiny. Napríklad nedávno sa jedno dievča vydalo za niekoho, kto je veľkým sahadžajogínom. Pretože povedal, že ju miluje a podobné nezmysly. Povedala som: „Dobre, baba, ožeň sa s ňou.“ Aj keď som vedela, že vôbec nie je dobrá. Ale čo na to povedať? A potom sa táto pani pokúšala… Bolo to tak, že so mnou cestovala, a snažila sa mi zovrieť srdce pomocou bhootov, naozaj. Dvakrát.

Takí rafinovaní… Bhooti v nej sú takí rafinovaní, že keď sa vrátila do Austrálie, viete, zahrala im divadlo: „Ó, je veľmi neistá, a jej manžel sa o ňu nestará a tak ďalej.“ A všetci v ašrame by boli, len si predstavte, stratení! Ale ja som vedela, že sa čosi deje, a volala som medzištátny hovor. Hneď som ju prehliadla. Povedala som im: „Teraz sa pozrite na jej vibrácie.“ Povedali: „Mama, nevidíme na nej nič zlé.“ To značí, že nikdy neskúsili jej vibrácie, čo mali urobiť ako prvé, pretože čo sa potom stane? Keď stratíte vibrácie, nič nemôžete cítiť. Opantala ich všetkých natoľko, že necítili na nej nič. Viete si to predstaviť? Potom som im položila racionálnu otázku: „Chcete vymeniť Warrena za jeho ženu?“ A to ich naľakalo. Takže človek musí byť veľmi, veľmi ostražitý, nesmierne ostražitý, pokiaľ sa jedná o nedopečených ľudí. Vždy sa vás budú snažiť stiahnuť.

Nedopečení vás vždy budú chcieť stiahnuť, pokiaľ nie ste dosť silní, aby ste ich vytiahli nahor. To nie sú totiž oni, čo konajú. Neuvedomujú si to. Sú posadnutí takýmito ľuďmi a keď niečo robia, ide vždy o niečo, čo je proti Bohu. Ďalšia žena, o ktorej vám poviem, bola v Ženeve. Na začiatku nezvyknem hovoriť o nich otvorene. Pokiaľ je to možné, nehovorím otvorene, pretože to nie je správne. Dáme im šancu, dajú sa do poriadku, vypracuje sa to, nevadí. Poradím si s tým. Ale keď sa táto pliaga rozšíri na kolektív, musíme o nej hovoriť otvorene, viete?

Pretože takí ľudia chodia od jedného k druhému, niečo povedia jednému, niečo druhému, niečo tretiemu. Musíte sa teda mať veľmi na pozore. A pritom si to neuvedomujú, to je na tom to najlepšie! Neuvedomujú si, čo robia. Tá pani v Ženeve sa napríklad každého vypytovala: „Čo si myslíš o pánovi X alebo pánovi Y?“ Avy jej nejako odpoviete. Ak negatívne, hneď sa toho chytí. Predvčerom som bola veľmi šťastná, keď mi Ray povedal čosi pekné o Pamele. Povedal: „Pamela je veľmi umelecky založená pani.“ Keď začnete vidieť na druhých dobré stránky, teším sa z toho, som šťastná, radujem sa. Ak však vidíte na druhých zlé veci, nepáči sa mi to. Samozrejme, niekedy vás takto aj testujem.

Niekedy niečo poviem, viete? Zámerne poviem: „Fajn. Je niečo v neporiadku s Rayom?“ Môžem to povedať. Viem, či je to pravda, alebo nie, ide len o posúdenie toho, nakoľko ste vy schopní niekoho posúdiť. Pretože, ak vyzdvihnete niečo dobré, čo dotyčný robí, potom viem, že ste v poriadku. Páči sa mi to, cením si, naozaj vás za to obdivujem. Nech je pravda akákoľvek, mali by ste mi ju povedať, pretože ja pravdu poznám, len sa s vami hrám, aby som zistila, čo si myslíte o druhých. Snažte sa teda v druhých vidieť dobré veci. Mali by ste však pochopiť jedno, ak niekto vyhľadáva hádky, snaží sa vás ovládať… V Birminghame máme takýto problém, ktorý som ešte nevyniesla na svetlo, nehovorila som o ňom. Doteraz som ho tajila, ale povedala som ľuďom, že máme v Birminghame problém a že ten problém spôsobuje jedna osoba, ktorá si to neuvedomuje.

Porozprávam sa s tým človekom, poviem mu, že by sa mal daného problému zbaviť. Ak to však neurobí, budem o tom musieť hovoriť otvorene, pretože nechcem, aby centrum v Birminghame zaniklo. O Ženevu by sme boli prišli. Poviem vám, boli by sme o ňu prišli. Každý bojoval s každým a tento velikánsky problém spôsobila jedna osoba! Hoci ste dopečení, ešte stále nemáte také kolektívne vedomie a neceníte si iných tak, ako by bolo treba. Všetci ste jeden celok. Nielen že si máte druhých ceniť, ne- môžete jeden bez druhého existovať! A tak pomaly a vytrvalo, ako to zodpovedá anglickému naturelu, ktorý je dobrý, len niekedy veľmi pomalý… Pomaly a vytrvalo musíte vyrásť zo svojej ulity a objaviť krásu iných sahadžajogínov Vidieť to, čo je v ľuďoch dobré, aby ste si to osvojili. Niektorí ľudia majú isté kvality.

A, ku podivu, som sa potom rozprávala s Pamelou o Rayovi a veľmi ho chválila. A to ma naozaj naplnilo obrovským šťastím. Hoci musím povedať, že Brighton včera na programe veľmi neexceloval, bolo tam veľmi málo ľudí, nevadí to. Človeka naplní energiou, keď vidí, že sahadžajogíni si cenia jeden druhého. Ďalej, niekto má problémy… Povedzme, ľavostranní ľudia majú vždy problémy cez moju prednášku – zaspia. Prirodzene, musia. [Smiech] Nevadí to, vôbec. Pracujem na nich, aj keď spia. Keď na nich pracujem, musím aj ja zaspať, aby som do nich vošla, viete? Takže majú takéto sklony, ale to nevadí, budú v poriadku.

Sú spôsoby a metódy, ktorými sa to dá vypracovať. To však nie je pre mňa až také dôležité. Dôležité je, či spíte vo vzťahu k svojim druhom, k druhým sahadžajogínom? Ste ostražití, čo sa ich týka? Sú ako vaše ruky, oči, nos, všetko. Všetci ste jeden celok. Nezaobídete sa jeden bez druhého, pretože ste jediní ľudia, čo majú otvorené oči, aby videli. Ste jediní, čo sú si vedomí. A nie je nás málo. Zdá sa nám, že je nás veľmi málo.

Viete, možno iní guruovia… Možno získajú tisíce ľudí, nestoja však za nič. Ako prídu, tak odídu. Môžu si na seba dať, čo chcú – hoci aj chvosty a rohy! Nie sú to však vedomí ľudia. A vy ste vedomí. Na jednej strane musíte ťahať ľudí, ktorí nie sú natoľko vedomí, na druhej strane si musíte ceniť ľudí, ktorí sú vedomejší. A to je to, čo musíme pochopiť: hovoríte trochu menej, ako je treba. Musím vám povedať, že by ste mali hovoriť trochu dôraznejšie, ak chcete primäť vola, aby sa pohol, pravda? Povedzte trochu viac, ako ste schopný povedať, pretože čokoľvek poviete, nie je márne, a tu sa jedná o Nekonečno. Nemalo by to ale byť o toľko viac, že to neunesú.

Warren mal raz zážitok, o ktorom som mu povedala: „Povedz to len sahadžajogínom, nepovedz to nikomu inému, pretože ti neuveria.“ Nemal žiadny benzín v aute a musel ísť propagovať. Tak sa dal na cestu. A osem dní propagoval a keď prišli späť, nemohli kúpiť benzín, chlapík na benzínovej pumpe totiž povedal: „Máte plnú nádrž, načo chcete do nej benzín?“ Prečo nie? To sa dá zariadiť, ale nepovedzte to nikomu inému, pretože by povedali, že je to len rozprávka. Vidíte? Vidíte, počuli ste príbeh a chlebe a rybách. Keďže je v Biblii, veríme mu. Prečo nie dnes? Videli ste veľa takýchto vecí, teda, tak veľa vecí počas svojho vlastného života! Ak to však niekomu poviete, neuverí.

Takže vaša múdrosť je v tom, že veríte, že ste v Kráľovstve Božom a že Boh je všemocný a že vám dá všetko, čo chcete a čo si želáte. Ľudia tomu neuveria, viem. Ale je to pravda, čokoľvek si želáte, môžete dostať, ale keď to poviete ľuďom, neuveria tomu. Pokiaľ sa však jedná o Sahadža jogu, musíme robiť vyhlásenia, ktoré nie sú zdržanlivé, ale otvorené, s istotou. Ostýchavosť, ktorú do nich primiešavame, pretože sme tak naučení, je nanič. Smelo povedzte: „Áno, je to tak. Je to tak. Je to takto.“ Ako keď som šla prvý raz do Indie, Raul Bai, viete, jedna staršia pani, indické panie sa vždy hanbia, za všetko. Ona bola tá, čo s rukou vysoko nad hlavou, kričala: „Bolo Matadži Nirmala Devi!“ A Modi sa na to díval a nemohol zdvihnúť ruku, vidíte. Trochu sa hanbil.

Zakričala trikrát, potom zdvihla jeho ruku a riekla: „Čo je s tebou, taký vysoký človek? Načo ti dal Boh takú výšku? Zdvihni ruky a hotovo.“ A, chudák, musel zdvihnúť ruky. Takže takto je to. Buďte smelí, dôverujte si plne, že ste realizované duše, že ste proroci. Nie ste tu na to, aby ste boli nešťastní či ustarostení, teraz ste proroci. Chopte sa toho! V sanskrite sa vraví viradž. To jest energia preniká. Viradž znamená: tešte sa z tejto energie vo svojom vnútri.

Viradž, Ra, je energia, Viradž znamená, že sa tešíte z tejto energie na tróne, že sa jej zmocníte. Ste teraz králi, správajte sa tak. Nie je to arogancia, vôbec. Človek, ktorý je kráľom, nie je nikdy arogantný, ak je skutočným kráľom. Ak je to dosadený kráľ, je to niečo iné. Ale ak sú skutočnými kráľmi, nebudú nikdy arogantní. Týmto špeciálnym druhom kráľovského správania zaujmete ľudí. Nie je to len divadielko, ste takí! Naopak, ste skôr zdržanliví, prečo? Nemusíte sa obliekať ako žobráci ani ako šviháci, vaše šaty by však mali byť ako odev kráľa, buďte nad ne povznesení.

A udiví vás, že to bude fungovať. Ste ľudia, ktorým sa dostáva väčšina môjho času a mojej spoločnosti, a ovládam aj vašu reč. Viac som prednášala v angličtine ako v mojej rodnej reči či v hindi. Veríte tomu? A veľmi veľa Indov, čo sa neveľmi zaujímali o angličtinu po nezávislosti, sa teraz snaží naučiť anglicky a boja sa, že jedného dňa by angličtina mohla nahradiť sanskrit, ak vezmeme do úvahy, ako Mama ovláda angličtinu. Takže vás musím požiadať o čosi veľmi prosté: chopte sa, chopte sa svojich síl. Chopte sa ich. Už nie ste otroci. Ste teraz realizované duše. S takouto osobnosťou naozaj znásobíte krásu Sahadža jogy.

Pokiaľ na strome nie sú kvety, nemá strom žiadny význam. A kvety musia stáť vzpriamene! Videli ste niekedy kvet, čo sa skrýva? Pokryjú celú korunu stromu a voňajú, ujmú sa svojich síl. A šíri sa z nich vôňa. Všetci vedia, že sú všade kvety, všetky včely sú okolo. Takí musíte byť. Ujmite sa svojich síl, vo vnútri, navonok, obojako. Nielen vo vnútri, aj navonok. A ľudí udiví vaša sebadôvera, vaša milosrdnosť, vaše kvality a predovšetkým, úplná vídya, úplné poznanie Sahadža jogy, úplné poznanie o Kundalini, úplné, úplné poznanie o Bohu, ktoré máte.

Dobre? Teraz, Garwin, akúkoľvek chcete, takú pudžu môžete urobiť. Garwin, poď sem… Mal by si mať mená a veci. A Marcus. Ganešova pudža, Mama? Ganeša musí byť! Takže viete aj sanskrit… Obaja sa učia sanskrit… Jogín: „Máme všetkých, čo ešte nerobili Tvoju pudžu, zavolať dopredu?“ Dobre, ale nie celkom nových ľudí. Nie úplne nových, ale takých… Teda, ak chcú, je to v poriadku. Ale, viete, nie je dobré, že sú celkom noví. Ale vo Francúzsku to šlo… Jogín: „Niektorí prišli odinakiaľ a možno ešte nemali pudžu.“ Odinakiaľ?

Odkiaľ? „Áno, je tu pán z Devonu, Mama.“ Je tu? Dobre, to je pekné. A, viete, aj vo Francúzsku to šlo naozaj ako po masle. Na druhý deň sme mali pudžu a zavolali sme ľudí, ktorí dostali Realizáciu. A prijali ju naozaj dobre, viete, boli veľmi citliví, pretože boli hľadači. Pochopili zmysel a to nielen… Tí Alžírčania, títo moslimovia, akí úžasní boli, naozaj najvyššia trieda! Ľudia najvyššej kvality, viete. Ako sa volá ten právnik? Aychala.

Je to úžasný človek, je tak? Jeho žena… A povedal: „Toto je doba vzkriesenia, o tom niet žiadnych pochýb.“ A je právnikom a jeho žena tiež? Poviem vám, priviedol lietadlom štrnásť ľudí. Áno. Dobre. Ak proti tomu nič nemajú, dobre. Môžu mi prísť umyť nohy. To vždy pomôže. Ak však máte zábrany, nerobte to. Jednoducho to nerobte.

Viete, nepomáha to mne, pomáha to vám. Niektorí si myslia, že tým, že mi umyjú nohy, si ušetrím jedno umývanie nôh a podobne! Je to privilégium a ak to máte urobiť, mali by ste to urobiť – je to pre vás dobré, upevníte sa totiž hneď vo svojej Realizácii. Takže tí, ktorí sú noví, môžu prísť a najprv mi treba umyť chodidlá. Mnohí už rozumejú, poviem vám! Moje vnúčatá, sú… Veľmi dobre rozumejú protokolu. Dal mi dole ponožky a dal si ich na hlavu – na vrch hlavy! Rozumejú tomu ohromne, je to… Nick mi povedal, že sa musíme, čo sa týka protokolu, veľa učiť od detí. Dnes si ho odo mňa zobral, povedala, na večernú pudžu, a myslím, že ho tu nechám, aby ho používali. Takže tí ľudia, ktorí sú noví, poďte, prosím, sem.

Mali by robiť pudžu, oni majú privilégium, nie tí, ktorí… Kto prišiel z Devonu? Úžasné! Poďte sem. Poďte sem, poďte sem… Dobre. A za Brighton? Kde sú tí, čo by mi mali umývať chodidlá? Pretože to je najlepší spôsob, ako upevniť vašu Realizáciu. On bude prvý? Pochopili, aké je to privilégium. Veľmi dobre.

Myslím, Paul, myslím, že by si mi mal umyť chodidlá, bude lepšie, ak mi umyješ chodidlá. Dobre. Aha, to je dobre. Lepšie bude, keď poviete mantru. Mimochodom, komu som dala to, čo som vtedy pre teba priniesla? Na umývanie nôh. Komu som to venovala? Dala som to vám, ľudia? Takú veľkú vec. Nie, nie, nedávno.

Opýtajte sa Marcusa. Marcus, mali sme tú striebornú vec, veľkú vec? Veľkú ako toto? Nie, nie, nie takú. Bolo to len z Anglicka. Myslím, že Lane. Musí byť tam. Jogín: „Jednu si mi dala vo svojom dome, Mama, aby som to dal Nightingale Lane.“ Naozaj? Kde je? Musíš ju priniesť.

Viete, je veľmi dobrá. Je prekvapujúce, že som ju mala so sebou, bola z Anglicka a priniesla som vám ju späť. Vyrobená v Anglicku, viete si to predstaviť? V Sheffielde! Preto som vám ju priniesla späť, aby ste ju mohli používať. Takže ju nabudúce prineste, pretože nerez nie je taký dobrý ako toto, viete? Dobre, nevadí. Takže teraz budete hovoriť mantry, nie? Najprv ku Šri Ganéšovi. Máte ich?

.. Ako mi to teda budete dávať na chodidlá? Dávajte mi to na chodidlá spolu s ghee. Trochu z tohto kokosu by sme mali odložiť na neskôr. Dobre. 108 mien. Ale má preklad, je tiež potrebný. Ó, ten. Nech prečíta preklad, pretože je to pre nových ľudí. Toto je Šri Ganéša, ktorý sa inkarnoval ako Pán Ježiš Kristus, a toto napísali pred štrnásťtisíc rokmi! Treba to preložiť, aby ste videli, ako už vtedy zachytili jeho príchod, a ako to, čo je tu napísané, presne opisuje Krista, ktorým Ganéša je, čo ľudia nevedia, viete.

Hovoria o Kristovi – kto je Kristus? Pozrime sa. Teraz, Garwin, môžeš sa postaviť a čítať? Nie, nie, to je dobré, pošli to dopredu, daj to niekomu. Teraz, kto bude… Prečo niekoho nepožiadame, aby čítal? Pretože musíme prísť… Jeremy? Čítaj, nahlas. Nech mi všetky deti umyjú chodidlá, dobrý nápad. Nechajte umývať deti ako prvé. Je to lepšie.

Shona! Nech príde Olympia. Olympia, poď sem. Poď, poď. Koho tu ešte máme? Musíš mi umyť chodidlá. Dobre? Každý mi umyje chodidlá. Poďte sem. Sadnite si tam.

Každý mi umyje chodidlá. Dobre? Tak. Teraz poď sem. Vezmi vodu. Amit, sadni si. Vyzujte si topánky. Musíte si vyzuť topánky. Sadnite si, sadnite si. Sadnite si, sadnite si.

Sadnite si sem, presne tak. Prosím, sadnite si. Sadneš si? Sadni si! Sadni si. Teraz lejte vodu, poďte sem. Naber vodu, poď. Pozrite len teraz, všetky to robia. Poďte sem. Aha!

Kto to urobí? Ó, ó, dobre. Podaj mu ruku. Kde je Katie? Zavolajte ju. Pravú ruku, pravú ruku, daj pravú ruku. Nie, nie, nie, neplač. Neplač. Neplač. Kde je Katie?

Zavolajte Katie. Teraz umývajte, umývajte. Poď sem, poď. Poď, poď. Vie to robiť. Vie to. Už je veľká. Vie to. Teraz je to fajn. Je to teraz v po- riadku?

Pozri, stúpa chladný vánok. Dobre, dobre, dobre. Poď, Katie, poď. Katie prišla, vidíš? Ó, Katie prišla. Poď, Katie. Poď, Katie, zvládneš to. Pozri, každý to robí. Všetky deti to robia. Dobre.

Vidíte? Ide o to, že keď dostanete Realizáciu, Duch sa prebudí, to je Kristus – a že počúvate prostredníctvom jeho prítomnosti vo vás, pomocou nej počúvate. To jest Duchom, vidíte, o to ide. To je to, čo povedal: „Utešiteľ, Utešiteľ príde a On alebo Ona, to je jedno, vás uteší tak, že budete navždy prebývať v mojom Otcovi alebo že budete navždy pamätať na môjho Otca.“ To je Duch, koho si pripomínate. To je Duch, vidíte? Teraz to vidíte jasne. Viete si to predstaviť, je tu! Nikdy ste neumývali… Predstavte si… Grace, masíruj ich rukami vo vode. Jednoducho ich masíruj. Poď.

Len ich pomasíruj, vo vode. Masíruj silno. Musíš masírovať prstami. Vidíš? Moje chodidlá sú celkom v poriadku. Nič sa im nestane. Masíruj tak silno, ako len vládzeš. Jogín: „Mená Bohyne v podobe Šri Lality.“ Nahlas, teraz, postavte sa. Urobil by si to? Dobrý nápad, pretože… Môžeš mu to dať?

Dobre, len tam zostaň stáť… ..Preklad, inak tomu títo ľudia nebudú vôbec rozumieť. Môžeš si sadnúť? Bolo by lepšie sedieť na Matke Zemi, kvôli vibráciám. Teraz veľmi hlasno. Môžete povedať sakšat? Bolo by to lepšie… Nie toľko. Matadži Nirmala Devi bude lepšie. Povedzte to na začiatku. Keď to poviete, bude to v poriadku. Teraz nadobudnete istotu, dobre?

Nech vám Boh žehná! Uistila sa. Je to teraz lepšie. Toto sú to všetko tajomstvá, dobre? Ale nevidíte to. Vybrali ste na čítanie samé hrôzostrašné veci! Ra, Ra-dha: je… znamená… Ra je energia, ktorá preniká. Preniká. Radha je… Ra energia Radhy. Znovu hrôzostrašné veci!

Na začiatku povedia všetky hrôzostrašné veci, aby vás upevnili, asi preto… Dobre. Dobre, teraz pokračujte. Cukrová trstina! Predstavuje kauzálne elementy. Kauzálne elementy, vidíte? Príčinné. Napríklad Matka Zem je príčinou vône. Vôňa je produktom Matky Zeme. Vidíte? Vibrácie vyslané cez auru zavinú do seba všetky iné aury, celú Matku Zem.

To znamená, že je mesiac v splne z pižmovej vône. Je pižmový mesiac v splne. Vidíte, snažili sa použiť pri opisoch veľa poetických myšlienok. Vidíte, ide o to… Je tam rozdiel: je to krása a priaznivosť. Priaznivosť je tvár, vidíte, dáva vám šubhu – šubha značí to, čo prináša štastie. Tvár, ktorá prináša šťastie, keď sa na ňu pozriete. To sa rozumie pod priaznivou. Samozrejme, viem, že moderní ľudia neveria na takú tvár, že taká tvár môže existovať. Môže jestvovať tvár, ktorá vám, keď ju zazriete, prinesie šťastie. Priaznivá.

Jogín: „Pozdravujeme tú, ktorej jagot diamantov na nose zatieni aj hviezdy.“ Preto tu nič také nenosím! Je to kvôli radosti z krásy. Preto sa sahadžajogíni tešia z krásy kvetov, ktoré nosí. Kvôli vibráciám, o ne ide. Vidíte, je to prosté, čohokoľvek sa dotknete, sa navibruje, a ak sa práve na taký kvietok pozriete, budete šťastnejší, pretože má vibrácie. Jedine vibrácie vám ho dajú. Lotos… Lotos lásky. Šeila je kalich. Čo značí, ktorý vyjde z kapoly – tváre. Jedná sa o opis.

Kapola je toto miesto, ktoré opisujú. Pozrite sa, padmaraag, padmaraag je vôňa lotosu. Je to raag, to značí energia lotosu, ktorá vychádza z jej čela. Nie, tu je kapala a toto je kapola. Kapola je, prepáčte… Toto je kapala, toto je kapola, líca. Energia, ktorá prúdi z líc, je energia raagu, to jest… Raag vlastne znamená láska, milosrdnosť… lotosu. Ako nové lístky. Vidru sú lístky, viete. Ako nové lístky. Aký je preklad?

Je to veľmi majestátne, ale veľmi poetické, privádza to človeka do rozpakov. Privádza to do rozpakov! No dobre. Nové. Ako nové listy, viete, tak sfarbené. Viete, farba nových lístkov je ružovočervená, je tak? Takže jej pery majú takú farbu… Pery, ktoré zahanbia aj nové listy. Jedná sa o práve rozvinuté lístky, viete, ružové. Áno, sú však kontrolórmi nirmala vidye, šuddha vídye – čistého poznania. Zuby sú… Zuby sú prejavom… Predstavujú čisté poznanie.

Je to zárodok všetkých vídyí. Zárodok. Treba naniesť gáfor. A treba jesť betel, ktorý nejem, vidíte. Sanlapa znamená priaznivý. Alap je správa, hlásenie. Referencie. Teda… Vidíte, na môj pravdu, privádza to do naozaj veľkých rozpakov. Lepšie bude, keď to prečítate. Nie, nie, toto je tam napísané: ako zvuk veeny, boží zvuk veeny.

Saraswati. Vidíte, musíte sa dívať na subtílnu stránku vecí. Nevidíte všetky tieto veci, viete? V subtílnejšej podobe sú diamanty to, čo vyžaruje, vyžarujú, vidíte? Takže keď hovoria: diamanty na jej krku, nejde o to, čo nosí navonok, ide o to, že lásku vyžaruje cez náhrdelník, za tým účelom sa používa náhrdelník. Ale teraz ste vy diamantmi v mojom náhrdelníku, načo by som teda nosila diamanty? Kozmický, to je to. Viete, keď nemala svoje diamanty, musela nosiť tie, ktoré mala k dispozícii. Nosí vtedy tie diamanty, dobre? Ale vy ste teraz živé diamanty, takže načo?

Používala ich, pretože vyžarovali Jej silu. Teraz ich už nie je treba. Vy ste tí, ktorí budú vyžarovať Jej sily. Jogín: „Sme ozdobami Matadži, to by sme mali pochopiť a mali by sme sa snažiť zostať čistými, aby sme vyžarovali čo najviac… Jogín: „Samočistiace diamanty.“ To je ono. Všetko toto majú v sebe zabudované! Myslím, že to radšej nebudeme prekladať, radšej nie. Je to viac o hrudi Mamy. Keďže sa deti boja o hruď, je tam tento opis. Radšej nie. Nie, nie, nie, radšej nie.

Vidíte, je to napísané skôr pre ľudí, ako je Markandeya, a opisujú Mamu zvnútra i zvonka. Neviem, ako to všetko o Mame zistili. Viete, preto, lebo sú to deti. Viete, boli to deti. Deti teda vedia o Mame všetko, každý detail, takže opísali celý zrod. Sú tri záhyby. Mama je… Tri záhyby. Preto tomu hovoria… Privádza to do rozpakov! Kaméša je… Je Boh všetkých želaní. Kama je želanie.

Preto je jeho miesto v srdci. Príliš veľa lepidla. Nemôžem nosiť tieto moderné topánky… Urobili fotografiu, boli ste tam. Ale na jednej z fotografií videli plamene vychádzať z mojich chodidiel… Maha Šívaratri. Viete, toto všetko sa hovorilo, pretože keď to hovoríte, sú tieto sily nadšené, viete, cítia sa šťastné, sú nadšené. A pre mňa to nie je nič výnimočné, pretože ak sú moje, nie je to nič zvláštne. Jednoducho ich mám. Ale mali by ste vedieť, prečo ste dostali Realizáciu tak rýchlo. Zrejme je vo mne niečo výnimočné. Prečo ste dostali Realizáciu tak rýchlo?

Vyzerám ako vy, správam sa ako vy, všetko robím ako vy. Ale musí tu byť čosi veľmi subtílne, niečo veľmi dynamické, a vy musíte pochopiť túto kozmickú podstatu Mamy. To by vysvetľovalo, ako dostanete všetci Realizáciu, ako dávate Realizáciu iným. Preto proroci zanechali všetky tieto opisy. Boli to ľudia veľmi vysokej kvality, viete? Sú veľmi subtílni. Čím ste subtílnejší, tým viac rozumiete mojim silám, ako aj svojim vlastným silám. Je to však obojstranné chápanie, viete? Je to ako s očami: čím viac ich otvoríte, tým viac slnečného svetla vidíte. Je to to isté.

Ale čosi vo mne musí byť, že dostanete Realizáciu, a toto čosi je v tomto opise. Jogín: „Hovorí sa, že Bohyňa je taká veľkolepá, že dokonca aj Pán Ganéša sa pozerá len na Jej chodidlá. Nikdy sa nepozrie hore, aby videl Jej tvár.“ Sahadžajogíni takí nie sú, to je v poriadku. Je im odpustené. Majú byť viac ako hocijaké iné božstvo a podľa toho sa s nimi aj zaobchádza. Pretože k deťom, viete, sú aj božstvá veľmi, veľmi dobré, veľmi, veľmi milé. Vedia, že sú na javisku a že sa o ne treba starať a že sú preto mojimi obľúbencami. Jogín hovorí, že je aj iný opis, že nechty Bohyne netreba strihať, pretože sa zastrihávajú na drahokamoch, ktoré majú na korune božstvá, keď sa klaňajú pri Jej chodidlách. Je to pravda, málokedy to robím. Ale niekedy si myslím, že musím, pretože keď prichádzate k mojim nohám vy, ľudia, vy nie ste Brahma, Višnu, Mahéša, nemali by ste sa poraniť.

Nenosíte žiadne koruny! Pozrite sa, v pravú chvíľu! Vydaté ženy z Brightonu. Jogín: „Zdravíme tú, ktorej Pán je pod Jej mocou.“ Hm. Len si predstavte! ogín: „Význam je nasledovný: Boha možno dosiahnuť len cez Matadži.“ To je Jej sila. Vidíte, dokonca aj… Aj kontrola nad Šívom, Sadašívom, je v rukách Mamy… Nie je to pravda, nie v takom rozsahu. Jogín: „ Ale Ty si manifestáciou jeho sily.“ To je pravda, ale viete, moja láska, milosrdnosť je silnejšia, omnoho väčšia. Nie som plná hnevu. Ale ak sa správate príliš zle, ľudia, potom je rozhnevaný.

Môže sa stať, že ho nebudem môcť ovplyvniť. Pretože musím byť svedkom Božieho hnevu. Je milosrdnosť, je láska, je nevinnosť, má toto všetko, ale vie sa rozhnevať. Takže si dávajte pozor, musím vás varovať.