Prvý deň Navaratri, 23/09/1984, Disciplína, Londýn, Anglicko

Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (Anglicko)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Dnes je pre nás všetkých veľký deň, – Počujete ma? – že dnes môžeme sláviť Navaratri a všetci sa stretávame po dlhom čase, po mojej ceste.
Keď som v Taliansku povedala, že Anglicko je srdcom vesmíru, tak to neprijali. Boli týmto prehlásením veľmi zaskočení. Nemohli uveriť, že Anglicko by mohlo byť srdcom vesmíru. Jednou z príčin bolo, že cítili, že Angličania raz boli napadnutí Rimanmi a v tom čase Rimania tiež cítili, že Angličania sú veľmi nadutí ľudia. Dokonca ani neprijali porážku so vznešenosťou človeka, ktorý je stratený. Aj keď boli stratení, boli stále nadutí. Takže tomu nemohli uveriť, že by Anglicko mohlo byť srdcom vesmíru. Ak je toto srdce, v akej situácii sa nachádza vesmír? A potom mi podrobne opísali nadutosť Angličanov a ja som cítila, že niečo také som aj sama poznala.

Keď teraz oslavujeme najväčšie z najväčších, toto Navaratri, musí na tom byť niečo významné, že musíme toto srdce úplne vyčistiť, úplne, a urobiť ho tak čistým, že očistí všetku krv, ktorá prúdi celým telom. Takže bunky tohto srdca, ktoré vytvárajú tento ohromný orgán, musia byť najlepšie, lebo srdcové bunky v ľudskom tele sú najlepšími bunkami, najkvalitnejšími, najvnímavejšími. A je to srdce, ktoré vyjadruje Anahatu, zvuk, ktorý je bez bicieho nástroja. Aj keď zistíme, že existujú kvalitní ľudia, exitujú, ale iní viac rozprávajú, viac sa predvádzajú a nemajú tú kvalitu. Malo by byť možné získať tú kvalitu, lebo ste sa narodili v tejto zvláštnej anglickej krajine. Táto možnosť vo vás musí byť zabudovaná. Ale čo potom chýba? Prečo pri všetkých týchto možnostiach, s tým ohromným základom, so všetkými zásluhami tu byť, prečo vidíme, že sahadža jogíni už roky neprichádzajú k ďalším. Prečo je to tak?
Ako viete, srdce má pulz a pohybuje sa s istým zvukom a dokonca to viete dostať do grafu a je to tak systematické, je to tak vyregulované, je to tak disciplinované, že dokonca aj najmenší šelest alebo najmenšia zmena sa ukáže na grafe. Je veľmi senzitívne. A to je to, čo tu chýba, je to tá disciplína srdca. Je to nevyrovnané, smiešne srdce, pohltené egom.
A čokoľvek môžete povedať, toto je ďalšou vecou, čo majú ľudia, čo čítajú, že môžete im čokoľvek povedať, budú vás vážne počúvať, no v ďalšom okamihu to nemá na nich žiaden vplyv. Takže toto je ďalšou vecou, ktorú by sme mali vidieť, že ak je to v nás, pochopme, že to, čo nám chýba, je disciplína. A táto disciplína musí prísť, inak sa naša kvalita nezlepší. Ale na to všetko, myslím, že by sme mali mať vnútornú inteligenciu. Žiadne vzdelanie, vnútornú inteligenciu. Vnútornú inteligenciu pochopiť, že naša kvalita sa musí zlepšiť.
Teraz tu pulzuje Duch. Duch a nie Sila. Svedok, ten, ktorý sleduje, ktorý je odrazom Boha, ktorý je divákom práce Bohyne. Čo sa v skutočnosti stane, keď bez toho, aby sme vyrástli do tohto stavu, hovoríme: „Dobre, aj my sledujeme, lebo sme Duchom,” tak nedosiahneme tú kvalitu.
A so všetkými požehnaniami, ako sedem aur srdca, dostali sme sedem ašramov. Nerozumieme tomu, že sami musíme obnoviť svoju disciplínu. Získavať len výhody alebo byť v Sahadža joge, prehlasovať sa za sahadžajogína, nie je znakom toho, že ste bunkou srdca.
Teraz treba na to upozorniť. V tejto chvíli je to veľmi dôležité, keď sa teraz Sahadža joga odrazila, pamätajte, nadobudla rýchlosť a odrazila sa. Tí, ktorí zaostanú, zaostanú. Takže nedávajte sa na domýšľavosť. Váš charakter je prvý, všetci hovoria: „Sú veľmi namyslení.” Pokúste sa byť pokorní a potom pochopte, že musíte byť na palube a nie zostať na zemi. Pohybuje sa to rýchlo.

Najväčším šťastím je, že dnes je Navaratri a že môžem byť v Londýne a táto Navaratri pudža sa môže vykonať tu. Žiadna iná krajina nemá toto privilégium, lebo toto je najväčšia pudža, najväčší rituál, na ktorom sa môžete zúčastniť. Prečo robíme Navaratri? Vykonať Navaratri v srdci znamená prijať sily Šakti, uvedomiť si silu všetkých čakier, ktorú majú v sebe, a potom keď sa osvietia, môžete v sebe vyjadriť tieto sily týchto deviatich čakier, ktoré sú v nás. Sedem čakier plus srdce a mesiac je deväť. Ale povedala by som, že ich je sedem a nad nimi, môžeme povedať, že sú ešte dve centrá, ktoré Blake prekvapujúco jasne opísal ako deväť centier. Teraz nemôžem hovoriť o dvoch vyšších centrách, ale povedzme si aspoň o siedmich centrách. Rozvinula sa v nás sila týchto centier? Ako to môžete urobiť? Nemáte čas. Všetci ste veľmi zaneprázdnení a namyslení. Takže pre rozvinutie týchto síl sa musíme koncentrovať na tieto čakry. Všade, kam som išla, bola som prekvapená, pýtali sa ma, ako na tom sú. Nikto nehovoril o svojej rodine, dome, práci alebo iných nezmyselných veciach, ako nezamestnanosť a podobne. Pýtali sa ma: „Matka, ako si rozvinieme silu tejto čakry alebo tamtej čakry, alebo tej čakry?” A ja som sa ich pýtala: „Prečo sa pýtate na konkrétnu čakru?” Povedali: „Lebo sme zistili, že nám to chýba, najmä táto nie je u mňa v poriadku.”

Toto je ďalšia negativita, ktorá napráva moje hrdlo.

Vás ako realizované duše nepotrebujem cvičiť alebo vám hovoriť všetky tie veci, lebo nerada dnes hovorím týmto tónom. Ale zistila som, že ak vás teraz neupozorním, zajtra ma obviníte, že som vás neupozornila. Považujte to za vážne varovanie. Po Realizácii vás vôbec nemusím cvičiť, lebo ste získali svetlo, viete, čo je Realizácia, viete, čo znamená byť realizovaný, a tak isto viete, ako veľa ste tým získali, ako sa zlepšila vaša osobnosť.
Ale je toho ešte viac, čo treba urobiť. Sami musíte vidieť, či skutočne máte, alebo nemáte disciplínu. Žiaden líder vám nemusí nič hovoriť, žiaden ašramový spolubývajúci vám nemusí hovoriť, nikto vám nemusí nič hovoriť. Ste to vy, kto je realizovaná duša, ste sami sebe majstrom, ste sami sebe guruom. Uvedomte si, že ste všetci guruovia, veľkí guruovia a Satguruovia, vážení svätci, na ktorých všetci anjeli musia sypať kvety. Myslite na to. A tu namyslene dávate prednášky, rozprávate namyslene. To je veľmi trápne aj pre božstvá. Nevedia, čo majú robiť, či vám dať girlandu alebo zatvoriť vaše ústa. Ste tu tí, ktorí ste boli… [Šrí Matadži hovorí o dieťati, ktoré plače – Dobre, zoberte ich von. Kto plače? Katie, dieťa.] Ste tu na tak vysokej pozícii, že ste dostali Realizáciu. Jedinú vec, ktorú musíte prijať, je krása tejto ohromnej jogy, ktorá osvietila vaše vlastné sily, ktoré sú v týchto siedmich čakrách.
Pozrime sa na prvú čakru, ktorá prislúcha sile Gauri, sile Matky Šrí Ganéšu. Sila Gauri. Sú ohromné, nie? Vďaka Jej sile ste dostali Realizáciu. Čo sme urobili, aby sme túto silu v sebe uchovali? Dnes, keďže je prvý deň Navaratri, pozrime sa, čo sme urobili? Boli sme schopní v sebe rozvinúť našu nevinnosť? Keď ľudia hovoria, tak sú tak ostrí. Ako môžete byť ostrí, ak ste nevinní? Sú takí namyslení. Ako môžete byť, keď ste nevinní? Ľudia hrajú hry. Ako to môžete robiť, ak ste nevinní? Ubližujú si navzájom. Ako je to možné, ak ste nevinní? Najskôr teda musíte sledovať sami seba, či je sila nevinnosti živá, všetky ostatné nezmysly musia preč. Ak chcete mať nevinnosť, tak všetko, čo je proti nevinnosti, musí zmiznúť.
Rozumiem ľuďom, ktorí sú nevedomí, ktorí sú neznalí. Samozrejme, ako by v neznalosti mohli hovoriť o nevinnosti? Ale vy nie ste nevedomí. Ste znalí, získali ste osvietenie. A sila nevinnosti je tak ohromná. Urobí vás úplne nebojácnymi, nie namyslenými, ale nebojácnymi. A na nevinnosti je najväčším to, že ste uznanliví. Ak sa vo vás nerozvinie zmysel pre ohľaduplnosť, ak si nemôžete rozvinúť zmysel pre úctu k druhým sahadžajogínom, k druhým ľuďom, k ašramu, k disciplíne a k sebe samému, tak potom je zbytočné hovoriť aj o Sahadža joge, lebo toto je samý začiatok. Najskôr nerešpektujete, v poriadku, ste namyslení, v poriadku, ste vo veľkom raji hlupákov, ako to nazývajú, idete na rýchlom koni, všetko je v poriadku, je to odpustené. Ale ak raz uvidíte svetlo, musíte sa pokúsiť zbaviť sa všetkých hadov, ktorých ste sa držali. Je to jednoduché.
Jedine vo vašej detskej prirodzenosti môžete prijímať požehnania Gauri, inak nemôžete. Skutočne musíte byť ako dieťa, inak je to úplne zbytočné, nemá význam niečo vám hovoriť, lebo si myslíte, že ste dosť chytrí. Človeku, ktorý si myslí, že je dosť chytrý, aký význam má niečo hovoriť? Lebo vždy všetko vie. Takže ak si rozvíjate prvú silu, musíte sa najskôr naučiť sedieť na Matke Zemi. Musíte si vážiť Matku Zem, lebo prvá čakra je vyrobená z Matky Zeme. Skúste sa viac usadiť na Matke Zemi. A vážte si ju. Pozrite, ak stromy kvitnú, tak nie sú tak úctivé, ale ak sú obsypané ovocím, tak sa skláňajú k Matke Zemi. Rovnako ak získate plody Sahadža jogy, musíte sa skloniť.
A nevinnosť má zvláštnu schopnosť urobiť človeka veľmi pokojným, veľmi pokojným. Všetok hnev, zlosť, násilie – ak človek nemá nevinnosť – tak do vás nemôžu prísť. Lebo človek, ktorý nie je nevinný, je buď neúprimný alebo agresívny. Nemôže mať mier vo svojom srdci. Ale nevinný človek sa nerozrušuje, žije nevinne, zo všetkého sa teší v úplnom mieri a v harmónii. Ale násilie prichádza, ak sa človek stáva chytrý. Myslí si: „Som tak chytrý, ten druhý je tak hlúpy, mám právo na kričať na toho človeka.” A ten, kto nie je nevinným, nikdy nie je múdrym. Môže sa tak tváriť ako znalec, ale nie je múdry. Múdrosť prichádza len s nevinnosťou. A koľko múdrosti ste zozbierali? To musí každý sledovať.
Keď rastie vaša sila nevinnosti, múdrosť je zjavná. Ľudia hovoria: „Ten človek je veľmi múdry.” Ak napríklad niekto narieka kvôli svojej žene, tak múdry človek povie: „Ó, baba! Len sa na to pozri, stále ho zamestnáva manželka.” Niekto iný narieka kvôli svojmu domu alebo niečo podobné. Tak povie: „Ó, pozri naňho, stále ho zamestnáva dom.” Nemá to konca.

Poznám ľudí, ktorí sú tak nadutí, že si myslia, že musia robiť veľké hodinové prednášky o Sahadža joge. Pokiaľ nemajú prednášku jednu hodinu, myslia si, že ich ego sa dostatočne neprejavilo. Ale múdry človek nemusí rozprávať či prednášať, či robiť čokoľvek. Na druhých oveľa ľahšie zapôsobí svojím tichom, svojou múdrosťou. To by sme mali vidieť. Dokázali sme sa vycvičiť? Lebo náš rast je najväčší na začiatku. Musíme veľa rásť. A ľudia tomu nerozumejú v atmosfére egoistickej povahy, že musíte rásť, ešte ste nevyrástli. Musíte veľmi vyrásť. A keď rastiete, objavíte túto múdrosť, ktorá skutočne vonia milosrdenstvom. Vaša múdrosť má vôňu milosrdenstva. Také nádherné milosrdenstvo môže vyžarovať cez vašu bytosť, že každý, kto príde do kontaktu s vami, bude cítiť vašu priaznivosť. Ale opäť, musíte venovať náležitú úctu vašej Sebarealizácii a vášmu Ja.
Prvá vec, ktorú musíte robiť, je meditovať.
Niekto mi poslal list a vibrácie boli hrozné. Povedala som: „Čo je s týmto pánom? Jeho vibrácie sú tak hrozné, čo robí?” Potom som zistila, že povedal, že on nepotrebuje žiadnu meditáciu. Už dosiahol štrnáste nebo, tak nepotrebuje žiadnu meditáciu, nemusí robiť žiadnu meditáciu. Je to jednoduché vysvetliť, ale komu to vysvetľujete? Musíte to vysvetliť sebe, len sebe, nikto iný nechce vaše vysvetlenia. Je to ako zmeškať lietadlo. Ak zmeškáte lietadlo, komu budete vysvetľovať, že lietadlo odletelo? Potom to musíte vysvetľovať len sebe. Budete hovoriť vzduchu alebo uličke, alebo inému, že: „Ó, baba, takto sa to stalo, bolo to takto, nemal som čas, bola dopravná zápcha, to.” Ale lietadlo odišlo. Komu to vysvetľujete? Takže každý by mal meditovať každý deň. To je veľmi dôležité, čo ľudia robia vo všetkých krajinách, kde nie som. Pretože som v Anglicku, ľudia ma považujú za samozrejmosť: „Matka robí všetko.” Takže vstávam o štvrtej, urobím si kúpeľ, meditujem pre vás všetkých. Bude lepšie, ak to začnem znovu robiť. Inak nemáte čas meditovať. Tak aspoň ja budem pre vás meditovať.
Každý mi dnes musí sľúbiť, že bude meditovať každý deň. Ráno vstaňte! „Nemôžeme ráno vstať.” Celý svet môže ráno vstať, ale Angličania nemôžu? Ale keď bola vojna pri Waterloo, boli tam prví. Vyhrali vojnu, lebo boli veľmi presní. Čo sa dnes stalo s ich presnosťou? Nepijeme, nemáme stavy ako po opici, nechodíme neskoro spať, tak prečo by sme sa dnes nerozhodli, že: „Každé ráno vstanem a budem meditovať. A počas meditácie sa musím sústrediť na seba, nie na druhých. A budem sledovať svoje problémy, kde mám problém, v ktorej čakre mám problém, čo s tým musím urobiť?”

Takže dnes v deň Navaratri, dnes v prvý deň, sily Gauri musia byť v nás osvietené a musia sa prejaviť a sú ohromné, nemôžem ich opísať v jednej prednáške. Myslite na prapôvodnú Kundalini. Pôsobí v Matke Zemi, pôsobí vo vesmíre, pôsobí vo zvieratách, pôsobí v hmote, pôsobí v ľuďoch a teraz pôsobí vo vás. Ona je tá, ktorá sa rozhoduje, akú budete mať tvár a postavu. Ona je tá, ktorá sa rozhoduje, aké dieťa by ste mali mať. Ona je tá, ktorá vám dala presne také dieťa, ktoré potrebujete. Ona je tá, ktorá vám dala všetky tie nádherné deti. Ona je tá, ktorá vám dala tieto žiarivé tváre a žiarivé oči. To všetko pre vás urobila, ale čo s tou silou, ktorú v sebe máte? Ako ste ju prejavili?
Prapôvodná sila pracuje veľmi tvrdo, bezpochyby. Ale čo vy, jednotlivci, ktorí ste získali prebudenie svojej Kundalini? Ako veľmi ste sa Jej otvorili? A čo je Kundalini? Je to jednoduchá vec, ako viete, je to pravé želanie. Pravé želanie zdokonaliť sa, vyrásť, je to skutočne pravé želanie, nič iné nie je dôležité.
Všetky ostatné želania sú druhotné a terciálne. Najdôležitejšie želanie je rásť. A koho je to výhoda? Je to vaša výhoda a na vašej výhode leží výhoda celého sveta.
Dnešní sahadžajogíni predstavujú rast tohto vesmíru, rast ľudskej rasy. Rozumiete tomu, že hráte tak dôležitú úlohu? Úlohu v tak kritickom čase, keď sa svet chystá zrútiť? A mali ste veľkých vizionárov, ako William Blake, mali ste tak veľkých ľudí, ktorí hovorili o tomto čase. Vybudovali to, tradične sme to všetko vybudovali. Teraz v Anglicku! Roky práce priviedli Anglicko na túto úroveň. Uvedomujete si, že pozícia anglických sahadžajogínov je veľmi dôležitá? Ale strata múdrosti a namyslenosť bez porozumenia seba, ako môžete hovoriť tak hlasno? Prečo si myslíte, že všetko organizujete, ak vy sami ste tak slabí, tak namyslení?
Takže dnes nebudem vypočítavať ľudí, ktorí meditujú každý deň a ktorí nie. Ale toľko vám poviem, budúci rok, tí, čo nemeditujú každý deň, tí tu viac nebudú. Verte mi. Je to tak.
Musíte meditovať každý deň. Ovládnite sa. Teraz ste prišli do novej perspektívy. Prišli ste do novej vízie. Ak teraz túto víziu vidíte, ak poznáte túto víziu, nemôžete tam len tak stáť. Choďte do toho!

Každý hovorí, aj Damle to hovorí, všetci hovoria: „Matka, toľko času si venovala týmto Angličanom. Prečo toľko času im?” Možno by ste si mohli myslieť, že je to preto, že ste veľmi veľkí, preto vám musím slúžiť. Myslite si, čo chcete. Ale najdôležitejšie je, že ste v krajine srdca a musím vás viac očistiť, oveľa viac ako ostatných. Ale je to presne naopak. Iní idú tak rýchlo. Som prekvapená z ich vibrácií, z ich senzitívnosti, z ich porozumenia. A jednoducho to zvládli, každý z nich. Tu sa to stalo veľmi centralizované a nikto nechce porozumieť Sahadža joge, ale každý chce robiť prednášky. Žiadna úcta k starším. Žiadna úcta, kto je starší, kto je mladší a niektorí si myslia, že pretože dostali Realizáciu skôr ako iní, tak sú vyššie. Potom pamätajte na slová Krista: „Prví budú poslední.” Snažte sa pochopiť, že ste to vy, kto musí rásť, ste to vy, kto musí prejaviť tieto sily. Neviem, ako ste pochopili to prejavenie síl.
Keď človek, ktorý má silu Gauri, vstúpi do miestnosti alebo na iné miesto, tak hneď každého Kundalini vystúpi, len aby sa pozdravila. Ak máte silu Gauri, tak vystúpite, lebo máte tú nevinnosť, po ničom nebažíte, nemáte chtivosť, máte žiarivé oči a kamkoľvek sa pozriete, dokonca jediný pohľad môže okamžite zodvihnúť Kundalini. Ľudia, ktorí trpia rakovinou, trpia takou chorobou, onakou chorobou, všetci môžu byť okamžite vyliečení, ak si rozvinú čo i len jednu silu Gauri. Všetky vaše problémy môžu byť vyriešené. Negativity sa stratia a vy sa stanete lotosom. Nádherní, voňaví, premôžete všetky druhy negativít.
Tu to je: „Ten človek sa ma len dotkol a teraz som sa stal egoistickým.” Ak jeden egoistický človek len hovorí s druhým človekom, tak sa ten človek stane egoistickým. Myslím, že takto nemáme byť senzitívnymi. Musíte byť senzitívnymi na Boha a nie na zlé veci. Ale sme viac spriaznení, viac zraniteľní zlými vecami ako dobrými.
Takže sila, sila prispôsobenia sa dobrému, sila vyžarovania dobrého, všetky tieto sily sú na váš dosah. Ale toto všetko by sa pre vás nemalo stať velebením, ale malo by sa to stať istou výzvou, istou nádhernou zvedavosťou a vašim zlepšením.
Ale musím vám povedať, že my ideme dole, v Anglicku ideme dole. Lebo máme rôzne smiešne nálepky, smiešnych ľudí, ktorí sú stále s nálepkami. Takých treba varovať a neskôr možno prehlásiť, ako sa títo ľudia rozhodli, mali by byť zapísaní na čiernej listine. Dnes je pre mňa veľmi smutný deň, a preto je celé miesto naplnené, chcem povedať, že nie som naladená mať tu pudžu, lebo som skutočne smutná. Lebo keď vidím vibrácie, keď vidím, ako sa veci majú, ľudia sú tu v Anglicku len na pikniku. Cítim sa tak nešťastná, ani neviete.
Vždy som bola veľmi nadšená a vždy som musela ukazovať, že oceňujem vaše snahy. Ale ak sa pozriete do podstaty, všimnite si len podstatu, sledujte ju v sebe. Každý jednotivec by mal vidieť podstatu, ktorá je v nás. Trápime sa pre priateľa, snúbenicu alebo manželku či manžela, to alebo ono. V tom nie je tá kvalita! Kvalita je veľmi nízka a ide stále dole. To nie je dobré, nie je to dobré. Ak vás moja láska a súcit kazí, tak vás z nej radšej vylúčim. Pretože ste schopní a vďaka vašim zásluhám ste sa narodili v tejto krajine. Ste schopní veľkých výšok. To viem. Veľmi veľkých výšok, ktoré môžete dosiahnuť, ale nie tým, že o nich rozprávate alebo premýšľate, ale tým, že sa stanete tou veľkou silou, stanete sa silou. A všimnite si, aké majú ľudia kolektívne požehnania a bola som prekvapená, keď mi povedali, že dostali také požehnanie, dostali onaké požehnanie. Myslím, že dostali neobmedzené požehnania.
A prečo to nemôžeme mať tu? Aký je v nás problém? Ak nie sme kolektívni, ak je tu medzi nami problém, znamená to, že je tu stále medzi nami nejaké ego, ktoré nás drží mimo.
Takže teraz sľúbme v našom srdci, že toto musí vstúpiť do nášho srdca, veľmi hlboký cit k sebe, že z Božej milosti sme sa narodili v tak dôležitý okamih, keď sa dejú tieto veci, že sme ľudia, ktorí dostávajú Božie požehnania, že sme dostali Realizáciu, že sme tak vysoko vystúpili. Ale teraz roztiahnime krídla. Ale my ich osekávame. Nebuďte malými, netrápte sa pre malé, malé veci tu a tam. Nič nie je dôležité. Ako vidíte, vo vašich predchádzajúcich životoch ste mali rôzne jedlá, mali ste rôzne výlety, mali ste všetky druhy sobášov, robili ste všetky iné nezmysly, ktorými ľudia strácajú čas. Teraz to skončilo, koniec. Teraz urobte niečo nové. S koľkými ľuďmi ste boli zosobášení v minulých životoch? A koľko ste mali domov v minulých životoch? A koľko potešení ste mali? Teraz koniec. Skončilo to.
Toto je zvláštny čas, najlepší čas Ritambara, keď musíte rásť, to je zmysel, teraz je ten čas. Ak v tomto čase nevyrastiete, tak nevyrastiete.

Musíte to plne využiť. Musíte robiť Sahadža jogu s plnou intenzitou. Neznamená to, že sa máte vzdať svojej práce alebo niečo podobné. Ak ste intenzívni v Sahadža joge, tak ste intenzívni vo všetkom. Ale intenzita tu chýba.
Mníchov, rozhodla som sa… Neviem či vám Warren hovoril, Mníchov…

Šrí Matadži hovorí Warrenovi: „Nehovoril si im o Mníchove?”
Warren: Nie
Šrí Matadži: Dobre, Mníchov, na poslednú chvíľu som sa rozhodla, lebo tam bola jedna hrozná osoba, ktorá prišila z Mníchova a povedala mi, že hľadači z Mníchova sa budú pýtať také otázky. Vôbec sa mi nepáčili. Bola veľmi arogantná. Povedala som, že nejdem do Mníchova. Ale vo Viedni som pocítila vibrácie Mníchova. A bola som prekvapená. Povedala som: „Dobre, pôjdem do Mníchova.” Museli sme behať hore dole kvôli mojim vízam. Všetko fungovalo ako obyčajne. A za krátky čas, tri dni, tam bolo štyristo ľudí. A bolo to tak intenzívne, poviem vám, tak intenzívne, že dokonca aj deti tak intenzívne počúvali každé slovo, ktoré som hovorila a zbierali ich ako perly, vzácne ako diamanty, všimli si každé slovo.
A keď dostali Realizáciu, zostali úplne omráčení. Predstavte si Nemci predbehli vás Angličanov. Čo bude s vami? Sú plní odhodlania. Ak sa rozhodnú robiť dobré, tak urobia veľa dobrého. Nie sú takíto. A potom, keď som odišla na jednu hodinu, zostali v sále úplne ohromení, diskutovali o Sahadža joge.
Ale tu, hneď ako odídem, tak ľudia začnú diskutovať o niečom veľmi nezmyselnom. Počujem to. Poznám vibrácie a všetko. Nie sme intenzívni, musíme zvýšiť našu intenzitu, to je to, čo sa nazýva šraddha. Je to dôležité, veľmi dôležité. A som si istá, že tento rok to dokážete, dosiahnuť bod intenzívneho pochopenia Sahadža jogy.
Tá intenzita chýba. Možno sa vám v minulosti stalo niečo zlé a máte z toho predsudky alebo si myslíte: „Ako by som to mohol, to je príliš.” Dokážete to, všetko, zabudnite na minulosť, zabudnite na minulosť. Minulosť nemá v Sahadža joge žiaden význam. Boli ste úplne zrenovovaní, len používajte svoj mechanizmus. Pracovala som s vami veľmi tvrdo, váš mechanizmus je v poriadku, chýba jedine viera v seba. A tí, čo nemajú vieru sami v seba, sú vždy nadutí.
Takže najskôr sa upevnite v Duchu, vo vašom srdci a skúste rozvinúť svoje sily, vnútorné sily. Nie sily rozprávania a predvádzania sa, ale vnútorné sily.

Stále sú mnohí posadnutí, to viete. Je to hanba, že aj teraz v Božom chráme sú ľudia, ktorí sú posadnutí hroznými diabolskými vecami. Ako je to možné? Ste nositeľmi tohto všetkého, ako je to možné, že aj teraz? Človek v tom musí byť veľmi intenzívne a tí, ktorí dnes vyzerajú, že sú nič, vyrastú na niečo tak veľké, že budete zo seba prekvapení: „Ako je to možné, že som stal tak veľkým?” Ale prvou a najdôležitejšou vecou je disciplína. Buďte disciplinovaní! Ak sa je, tak niektorí ľudia jedia tak veľa, ak sa rozpráva, tak niektorí rozprávajú tak veľa, alebo vôbec nerozprávajú, alebo vôbec nejedia. Toto všetko je nedisciplína. Ale aby ste stúpali vyššie do duchovného sveta, tak najlepšie je zobrať si disciplínu zo svojho Ducha a potom ste automaticky disciplinovaní. Nech vám vládne Duch. To je možné. Je to možné, lebo som videla, že za tak krátko, aj keď som tam bola tak krátko, dokonca ani nepoznám ich mená – tu poznám prakticky každého po mene a tiež podľa vibrácií – a oni tak veľmi vystúpili. Takže dnes je veľký deň. Samozrejme, je to veľkým privilégiom. Vždy ste boli privilegovaní ľudia, ako Dom pánov. Je to pravda, ale možno jedného dňa príde deň, keď tento Dom pánov bude úplne vyhostený. Musíte sa správať ako páni. Preto vás pokorne žiadam, aby ste sa naučili uctievať disciplínu. Nehovorím: „Robte toto, robte tamto,” vy viete, čo treba robiť. A navyše, nemali by ste mi hovoriť: „Viem, mal by som, viem.” Ak viete, prečo to neurobíte? Máte na to silu.
Dnes sa s plnou dôverou v seba samých a vo svoj vzostup venujme tejto pudži, s plnou intenzitou a v srdci sa rozhodnime: „Budem disciplinovaný.”
Nech vám Boh žehná!

[Šrí Matadži hovorí v marathi]
[Šrí Matadži si šúcha svoj pravý prstenník a hovorí]
Navaratri začala s veľkou silou.
Ale vibrácie sú silné.
Vibrácie sú dnes veľmi silné. Ohromné. A vy ich naplno využijete. Ak chcete, môžete si položiť vašu ľavú ruku na pravé srdce, ako chcete.
Sahadžajogín: Môžete si položiť ľavú ruku smerom k Matke a pravú ruku na zem. Alebo pravú ruku smerom k Matke a ľavú smerom do vzduchu. Využite tento program naplno.
Povedala by som, že je to viac ľavá ruka.
Dokonca aj tí, čo vyzerajú egoisticky, sú pod vplyvom nejakej posadnutosti. A tí sú ešte horší, než ľudia, ktorí sú skutočne egoistickí, lebo si neuvedomujú to, čo všetko hovoria.
[Šrí Matadži hovorí v marathi]
Sahadža jogín: Šrí Matadži mi povedala, že máme začať s veľkými mantrami.
[Pudža začína s troma veľkými mantrami]