Verejný program, 1.deň, Pravda má dve strany

Geneva (Switzerland)

1985-06-11 The Truth Has Two Sides, Geneva, Switzerland, DP, 163' Download subtitles: CS,DE,EL,EN,FI,FR,IT,LT,NL,PT,RU,SK,TH,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Verejný program, 1.deň, Pravda má dve strany, 11-06-1985

Klaniam sa všetkým hľadačom pravdy.

Ale pravda má dve stránky: ilúzia, že to, čo vidíme sa môže javiť ako pravda a podstata tejto ilúzie sa tiež môže javiť ako pravda. Druhou stranou je absolútno, ktoré musíme pocítiť, zažiť prostredníctvom nášho centrálneho nervového systému. Nie je to mentálna projekcia, niečo o čom môžeme premýšľať, ani pocitové predstavy, ale pravda je tým, čím je, nemožno ju zmeniť, o tom sa nedá dohadovať. Aby sme spoznali pravdu, musíme sa stať pokornými. Veda v súčasnosti objavila s pokorou veľa nového, čo sme doposiaľ nevedeli. Avšak čokoľvek poznáme z vonku, ako strom, musí mať korene a tieto korene nespoznáme len pozeraním sa na strom. A keď niekto hovorí o koreňoch, otrasie to nami, pretože sme o tom doteraz nevedeli. Takto sme podmienení vidieť strom len zvonku, a nevieme pochopiť, že tam musia byť nejaké korene. Môžeme povedať, že veda dosť pokročila, rozvinula sa a vznikli rozvinuté krajiny. Oni ale nevedia, že ak nebudú hľadať svoje korene, budú úplne zničení.

Teraz, keď som tu pred vami, v žiadnom prípade by ste si nemali myslieť, že sa vás chcem dotknúť, ale prišla som, aby som vám povedala všetko o koreňoch, to ohromné vlastníctvo, ktoré v sebe máte. Poznáme toľko druhov energie vôkol nás, ako elektrickú energiu, príťažlivú, z vedeckého pohľadu. Ale v nás jestvuje jemnejšia energia, ktorú by sme sa mali snažiť pochopiť s pokorou a otvorenou mysľou vedca. Mali by sme sa snažiť pochopiť, aké problémy na nás číhajú na západe. Ako sa ma niekto v Amerike opýtal: „Čo je na západe zlého?“ Pozrime sa, čo sa s nami stalo v našej evolúcii, keď sme sa rozvojom priemyslu vyvinuli, vytvorili sme si istý temperament a hodnotový rebríček. Spriemyselnenie bol dobrý nápad, ale nevieme kedy to zastaviť. A tak keď ideme do spriemyselnených krajín máme pocit, že jeme chemikálie, nie jedlo. Teraz treba dosiahnuť nejakú rovnováhu, ale ako? Poznaním koreňov.

Predovšetkým cítim hlavný problém západnej mysle, sú to mentálne bytosti; nad mieru si rozvinuli túto mentálnu schopnosť. Ako v priemysle, musíme mať stále nové veci stále chrliť; stále musíme niečo predávať, musíme mať najnovšiu módu, inak zhrdzavejú všetky stroje. Rovnako aj náš rozum produkuje stále nové veci, takto sú veci vytvorené človekom. Je to mentálna projekcia, ktorou neustále premýšľame o nových veciach a čokoľvek nové sa k nám dostane, ceníme si to. Musíme sa uberať k novým veciam, ale nie k takým, čo sú úplne bez hodnoty, čo majú priemernú hodnotu. Raz som sa opýtala: „Čo je tak výnimočné na Freudovi , prečo ste akceptovali jeho a nie Junga ?“ Odpoveď bola, že nám dal celkom nové myšlienky. Hocičo nové nie je vždy dobré; napríklad raz boli plasty novinkou, viete aký následok mal vznik plastov. Ak to platí o veciach, čo potom duša? Taktiež keď hľadáme pravdu, stále sa snažíme o niečo nové.

A myslím, že diabol, ktorý prišiel v podobe falošných guruov je výsledkom tohto dopytu. Povedala by som, že len sedemdesiat až sto rokov dozadu, v Indii prišla vlna nejakých nových myšlienok o poznaní podstaty. O čom hovoria sa nepíše ani vo Védach , ani v Puránach , v žiadnej knihe východného učenia; ani v žiadnej knihe napísanej po Kristovi ako Biblia, alebo Korán po Mohamedovi Sahibovi , či v písmach Zoroastera . Nemá to s tým žiadny súvis- so starovekým poznaním podstaty. Rovnako sme mali problém v náboženstvách. Vezmime si napríklad Kresťanstvo: Kristus prišiel na túto zem, ako sa neskôr dozviete, aby v nás vytvoril to výnimočné uvedomenie si ducha. Sídli v našom vnútri na zvláštnom mieste, ktoré sa nazýva Agnya Čakra , v Indických písmach je opísaný ako Mahavišnu , v najčistejšej podobe existuje ako Omkara , ako Logos . Toľko sa o ňom na západe popísalo, v západnom učení- mentálnym spôsobom, ale v Indickej filozofii sa naozaj veľa zistilo. Kristovi nemôžete porozumieť mentálnou projekciou, pretože On je nad mysľou. On sám povedal, „musíte sa znovu narodiť.“

Keď sa Nikodémus opýtal, „Ako to myslíš, narodiť sa znovu? Mám azda znovu vstúpiť do lona svojej matky?“ „Nie,“ povedal On, „čokoľvek sa narodí z tela je telo, ale ty sa musíš narodiť z Ducha Svätého.“ A čo je to Duch Svätý? Biskupa z Kanterbury sa toto opýtali, videla som to v televízii, on odpovedal: „Nie som veriaci.“ Tak sa ho redaktor opýtal- „čo tu potom robíte?“ Povedal, „Robím si svoju prácu.“ tak mu redaktor povedal- „No dobre, ja tiež robím svoju prácu“ – vzájomné porozumenie dvoch mentálnych projekcií. Duch svätý je odrazom vo vás, je to Kundalini. Nie, tá Kundalini, ktorú ste im ukázali.

Nižšie – nie, nie tá ktorú ukazujete, v sakrálnej kosti. Táto Kundalini bola toľko krát popísaná veľmi jasne v toľkých písmach, v Indii. V Biblii sa hovorí: „Zjavím sa pred vami ako jazyky plameňa.“ To sú tie centrá a ona je Strom života, ktorý bol popísaný. V Koráne sa popisuje ako Assas. Nikde v žiadnom z týchto starovekých písiem, až po dobu Kabira – čo je sotva štyristo až päťsto rokov dozadu, nikto nepovedal, že vám Kundalini spôsobí problém. Ale neskôr som videla mnoho ľudí, ktorí písali o Kundalini , existuje o tom taká hrubá kniha. Keď som uvidela ten popis jedného nemeckého autora o Kundalini, užasla som, že vám môže dať teplo, alebo choroby, alebo vás roztancuje, alebo budete skákať. Takto sa vás pokúšajú podmieniť proti vášmu evolučnému vývoju. A náboženstvá, ktoré prišli po veľkých inkarnáciách sa pokúsili o ten istý trik.

Pavol bol ten, ktorý začal tento druh podmienenosti – v Biblii. Pavol v podstate nemal nič spoločné s Kristom. Ako môže byť v Biblii, to som nemohla pochopiť už ako dieťa. On sa potom narodil ako Augustín , ktorý vytvoril náboženstvo, organizované a podmienené. A dnes na počudovanie, ľudia pochybujú o Kristovom narodení, o Jeho božských silách a zázrakoch. Svojou mentálnou projekciou chcú dokázať, že bol ako jeden z nás. A o Ňom a Jeho Matke povedali špinavé a nečisté veci. Je to peklo, ktoré sme si vytvorili našou mentálnou projekciou. Ako sa opovažujeme také niečo hovoriť o takej veľkej osobnosti, akou bol Kristus! Je to naše ego, ktoré nás urobilo takými spupnými a bezočivými, že si pripravujeme vlastnú záhubu spochybňovaním takých osobností , ktoré nás môžu ochraňovať a viesť naším duchovným vzostupom.

Je to výsledok tých novostí, lebo myseľ neustále baží po niečom novom, vytvára toto ego. Keby ste šli do Ameriky, radšej sa opýtajte ako sa otvára vodovodný kohútik, lebo každý je iný. Môžete niečo stlačiť a budete celý mokrý, lebo chcú mať na každom mieste nový. A spoločne sa hodiny rozhodujú, aké kohútiky by mali použiť. Pri nastupovaní do auta, amerického, sa radšej opýtajte ako sa otvárajú dvere, nikdy neviete, ak by sa niečo stalo- čo ak je to nejaký nový typ. Moc rozhodovania zašla priďaleko, zdá sa, že ľudia sú ako hlúpe deti. Ego bráni človeku vyzrieť. Zo všetkého najhoršia je podmienenosť ega, nedá sa odstrániť. Ak ste podmienený super-egom, trpíte a máte problémy, ale ak máte ego, otravujete a trápite druhých. Aby prekabátili ego, skúšajú nejaké mentálne metódy, snažia sa obliekať ako úbožiaci.

Obliekaním sa ako úbožiak, neurobíme z mozgu úbožiaka. Viete, že už dosiahol svoj vrchol; mal by sa prestať správať hlúpo. Ak by ste šli do Anglicka – ľudia tam nosia smiešne farby, aj na vlasoch a nazývajú sa pankáči. Jedného, čo prišiel na program, som sa opýtala, „Prečo so sebou robíte tieto veci?“ Povedali, že sa tak stanú veľmi atraktívni. Podľa mňa vyzerajú ako klauni, ale podľa ich mienky to každého priťahuje. Zisťujem, že druhé prekliatie je, že chceme, aby sme sa každému páčili. Načo je to dobré? Je to činnosť bez radosti. Ak sa každému páčime, čo z toho máme my a čo má z toho on?

– Neviem to pochopiť. Skôr je to naopak, dostanete sa do maléru. Samozrejme, ak sa stanete pankáčom môžete oslepnúť. Alebo môžete mať nejaké potiaže s pokožkou na hlave. Ale to, akým spôsobom beháte očami, aby ste videli na koho pôsobíte, viete čo môžete dostať? Toho Alzheimera, novodobá choroba -začiatok šialeného správania. Teraz v Amerike zistili, že pred tridsať-päťkou, jeden z piatich zošalie. – Jeden z piatich-viete si to predstaviť? z piatich; dnes som to akurát čítala v Reader’s Digest. to sa môže stať, naozaj.

To ochorenie volajú Alzheimer, ochorenie Alzheimer hovoria novodobá choroba. Je to meno vedca -Alzheimera, alebo čosi také. Ak sa dožijete tridsať päťky, začnú to propagovať. Ale v jednoduchej krajine ako je India, alebo v iných menej rozvinutých krajinách- všade neflirtujú a túto chorobu nemajú. Preto Kristus povedal, „Nebudeš mať smilné oči.“ A je tak ťažké pochopiť, že ľudia ktorí chodia do kostola to chcú. Mrzí ma to, ale musela som o tom hovoriť, lebo som si to všimla všade na západe. Zakráda sa tu hrozná choroba. Môžeme sa nad tým ľahkovážne pousmiať, ale tak to nie je, má to vážne následky. Oči musia byť nevinné, nesmie v nich byť chamtivosť ani žiadostivosť.

Zistila som, že jediným riešením je prebudenie Kundalini a realizácia, prostredníctvom ktorej sa vo vás Kistus prebudí vo vašom centrálnom nervovom systéme. Sídli v Agnya čakre, kde sa krížia očné nervy – na mieste kríženia očných nervov. Ak v osobe nie je nevinnosť, potom je táto Agnya čakra napádaná. Toto je to veľké očistenie, aké dnes potrebujeme. Predstavte si, ľudia ktorí si hovoria kresťania, kresťanské národy, sú ľudia, ktorí idú presne proti Kristovi – je to veľmi prekvapujúce. Čokoľvek niekto káže – ako v Indii hovoria, že v každom sídli duch; ale nahlúpli intelektuáli Indie sú tak zaneprázdnení kastovým systémom. Takíto intelektuáli si musia uvedomiť, že sa Bohu intelektualizovaním nepriblížia. Ľuďom sa to nepáči, keď im poviem, že sa musíte očistiť, aby ste sa stali nevinnou osobnosťou. Dnes je na západe ten problém, že stratil svoju hodnotu čo sa týka očistenia. Nie je to očista tela, nie ako sa udržujete čistí zvonka, nie je to ako seba prezentujete navonok, je to vo vnútri.

Deštrukcia nepríde zvonka, ale z vnútra je to vo vnútri, kde si každý okamih budujeme svoje sebazničenie. V roku 1972, keď som išla do Ameriky prvý krát, povedala som im: „Nezaoberajte sa Freudovskou teóriou, a neoddávajte sa nezmyselným perverznostiam. Ak to budete robiť, vytvoríte si choroby, ktoré zničia celé národy.“ A viete, že epidémia AIDS už začala. Poteší vás poznanie, že prebudením vašej Kundalini môžete všetky choroby vyliečiť; pretože keď je Kundalini prebudená, stane sa najúžasnejšia vec- všetko čo ste doposiaľ urobili je skončené. Udeje sa to v každej čakre, najmä v Agnya čakre. V Agnya čakre, keď sa Agnya čakra otvorí, je prebudené Božstvo Krista. Ego a super ego, ktoré z nás urobili vajcovou osobnosťou sú spontánne vysaté, pretože Kundalini je živá sila, ktorá vás vyčistí úplne. Potom uveríte, že Kristus umrel kvôli nášmu očisteniu. Trpel a bol kvôli tomu ukrižovaný, aby mohol vojsť do toho malého priestoru medzi egom a super egom.

Nadišiel čas dokázať všetky veľké inkarnácie a všetky veľké písma. Keď hovoríme o Božstvách, ľudia sú užasnutí, lebo o tom nikdy nepočuli. Božstvá sú medzníkmi, ako ľudia, ktorí nás prišli zachrániť, vodcovia. Majú v sebe božskú silu, a vždy keď prišli na zem snažili sa nám dať nové uvedomenie. Podobne môžeme začať od prvej čakry, nie je to nič iné ako miesto, kde vznikol uhlík- podľa chemických zákonov. Len vznikom uhlíka sme získali organickú chémiu a neskôr vďaka tomu aminokyseliny, a potom vznikol pomocou aminokyselín život. A potom zo života, ako viete vznikla améba, a dnes sme z améby ľudské bytosti. Prečo sa ale nezamýšľame nad príčinou, prečo sme sa stali ľudskými bytosťami? Čo je na tom mimoriadne, že sme sa len my stali ľudskými bytosťami? A aký je zmysel našich životov?

Či je to len sledovaním hodiniek a zabíjaním času gambliarstvom? Preto sme sa narodili – aby sme nemali trochu rešpektu k sebe samým? Z božského pohľadu je to hriech byť ľahkovážny. Musíte si uvedomiť, že ste veľmi hlboké osobnosti. Pozrite na sedem poschodí, z ktorých ste zostavení. Ste prototypom akéhokoľvek nástroja , aký si len viete predstaviť. Okrem toho, čo sa vám musí napokon stať, je spustenie. Ak sa to raz stane, úplne sa očistíte, stanete sa ozajstným nástrojom. Ako každý nástroj musí byť spojený so svojím zdrojom, takisto i vy musíte byť spojení. A potom pochopíte akí úžasní ste, akí ste dynamickí, aké ohromné sily máte.

Ale nie je to určené ľahtikárom, alebo tým, ktorí nemajú kúska rešpektu pre vlastnú bytosť. Stane sa to len ľuďom, ktorí úprimne a čestne hľadajú, opravdivo a úprimne hľadajú. Je pre nás dôležité vedieť, že ak sa máme stať občanmi Kráľovstva Božského, musíme získať svoju sebarealizáciu, seba samých. Budha sa tomu dostal na koreň, keď povedal: „Nehovorme o Bohu, ale o Ja.“ Ba aj Mahavira tvrdil to isté. Zen sa dostal ešte ďalej, keď povedal: hovorte len o bezmyšlienkovom vedomí. To je prvé uvedomenie, ktoré získame prebudením Kundalini, že sa stanete úplne vedomými, bez myšlienok. Ako keď vidíte krásne jazero, ktoré je bez jedinej vlnky, vidíte ako sa v ňom odráža celé stvorenie navôkol, dáva dokonalé potešenie. Doposiaľ sme nepoznali radosť bez podvojnosti. Poznáme len šťastie, ktoré nie je nič iné ako hýčkané ego, a keď je ego trochu zranené tak sme nešťastní – je to ilúzia v ktorej žijeme.

Poznať realitu znamená byť svojím Ja, ktoré je mimo ega a super ega. Potom viacej nežijete v relatívnom svete, ale v absolútnom. Ako keď na rukách pocítite chladný vánok, ako počítač, ktorý práve naštartovali, a máte spojenie s Božským. A keď nastavíte ruky pri akejkoľvek otázke, odpoveďou je vám chladný vánok- ten znamená „áno, veľmi dobre“ a teplý vánok, znamená „zle“; ak sa pokúsite priblížiť k niekomu, kto je posadnutý, môžu sa vám urobiť aj pľuzgiere. Všetky tieto informácie k vám prichádzajú z nevedomia, ktoré sa teraz v centrálnom nervovom systéme stalo vedomím. Toto musíte pochopiť, že vaše nevedomie sa musí stať vedomím. Nech ste dostávali doposiaľ akékoľvek informácie z nevedomia, teraz to môžete jasne chápať rozumom. Takže prvá vec, ktorá sa vám stane opakujem – v centrálnom nervovom systéme- je, že sa stanete kolektívne vedomými. Nie je to mentálna projekcia, proste sa tým stanete. Tiež viete o sebe, pretože viete o svojich centrách, a ak viete ako tieto centrá vyliečiť, potom ste dokonale zdravý a dokonale šťastný.

Toto bolo na úvod k Sahadža Joge: saha- znamená „s vami“, dža- značí „narodený“ – je to vrodené. A joga znamená „spojenie“. Má to aj ďalší význam Yukti, čo znamená „fígeľ.“ Yukti. a takisto to znamená šikovnosť, ako ovládať túto silu, keď cez vás začne prúdiť, všetko o nej vedieť, vedieť ju dekódovať. Všetko toto vám patrí. Jedno osvietené svetlo zažne druhé svetielko. Nijak sa tým nezaväzujete. všetko je to vaše, musíte to získať a rozvinúť. Všetko to musí byť zdarma, je to dar prírody, živý proces za ktorý nemožno platiť.

Nemôžete zaplatiť Matke Zemi, že z nej vyrašilo semienko, platíte jej azda? Koľko platíme kvetom, že sa stali plodmi? Príroda peniazom nerozumie, rovnako ani Boh nerozumie peniazom. Ale spôsob ,akým sme doteraz žili, vždy sme platili za Božiu prácu. Hlavne vo Švajčiarsku ľudia veria, že ak dajú peniaze nejakým krajinám, že robia Božiu prácu. Biedu vytvárajú ľudia, nie Boh. Krajine, ako Indii vládli po tristo rokov , čo je na tom prekvapujúce ak schudobnie? To poukazuje, že dávaním peňazí nerobíte prácu Boha. Je to problém ľudí, ktorý si sami vytvorili a sami aj vyriešia. Práca Boha je čistý súcit: súcit ktorý neprehovorí, ktorý nemožno vyvážiť peniazmi.

Proste len plynie. Nič neočakáva, nemožno ho ovládať, zničiť, nepotrebuje ochranu – je tým čím je, Božou prácou. Kto je pre Boha ten druhý? Všetci sme časťou a súčasťou jeho Bytosti. Ak jedna ruka pomáha druhej, akáže je v tom zaviazanosť? Musíte pochopiť rozdiel medzi skutočnou prácou Boha, a ilúziou. Kvalitou Božej práce je to, že uhasí váš smäd ako voda. Dáva vám na cestu svetlo , dáva vám silu, aby ste sa postavili na stranu dobra, dáva vám súcit, ktorý vám dáva radosť z cností, priťahuje vás do vyšších častí vášho Ducha. Odhaľuje všetky perly v oceáne ilúzií. Dáva vám mier vo vnútri i navonok, vždy vás zmáča dažďom radosti a blaha.

Máte na to právo, musíte to získať. Boli ste na to stvorení – ale s pokorou. To je dôležité, s náznakom vďačnosti. Keď vám niekto dá medailu, ako len skloníte hlavu. Rovnako keď vás obdaria týmto, musíte pred Božským skloniť hlavu. Keď vám diváci tlieskajú, stoja a tlieskajú, herec pred tým skloní hlavu, ukloní sa obecenstvu. Ukloní sa obecenstvu, však? Takže rovnako sa ukloníme aj my Božskému. Čo odovzdávame je pochopiteľne naše ego a podmienenosti. Dúfam, že dnes všetci získate svoju Realizáciu.

A pozajtra, keď budeme hovoriť len o Duchu dúfam, že sa vám podarí prísť. Neskôr to musíte vypracovať. Inak to dopadne ako v podobenstve Krista, ako semienka ktoré vyrašili bez zakorenenia sa. Nech vás všetkých Boh žehná. Chcete mi položiť nejaké otázky? Dobre. Poďme si to skúsiť. Ako sa chrániť pred niekým, u koho cítite niečo nepekné na čakrách? Problém ega. Aha, dobre teda.

To sa musíte naučiť. Aj pred realizáciou získavate od iných napadnutia, len to necítite. Ale po realizácii, sa dočasne cítite presne ako snímač, senzor. Takže sa musíte naučiť chrániť sa, a ak zavítate do nášho centra, všetko vám presne povedia. Kedykoľvek navštívim Švajčiarsko, alebo iné miesto, vidím aké plné sú miestnosti, ľudia ma radi počúvajú; ale nepočúvajú jednu radu, že si to musia vyskúšať, úplne to pochopiť, uskutočniť to. Na to nie je žiaden kurz, žiadny, ale sami to musíte pochopiť od tých, ktorí to dosiahli a stať sa sám sebe majstrom. Jediná vec je, že musíte dať tomu čas. Švajčiari vedia vyrobiť veľmi dobré hodinky, a chcú ušetriť čas; no na Boha čas nemajú. Aj Japonci sú dobrí vo vyrábaní hodiniek, na Boha čas nemajú. Robia hodinky pre iných, nie pre seba.

To ich veľmi zaneprázdňuje. Musíte byť aj sebeckí a dozrieť trochu na seba. Radšej ušetrite čas pre Boha a pre seba. Teraz sa môžete pýtať- ak máte nejaké otázky, pamätajte si, že je stále centrum vo Švajčiarsku, kam môžete vždy ísť, za tými ľuďmi a na všetko, čo chcete sa ich opýtať. Teda, najprv musím všetkých požiadať, aby sami sebe odpustili a zabudnite na to, čo som hovorila, pretože nechcem, aby ste si niečo vyčítali. Toto je na západe najväčšia prekážka, že sa ľudia za všetko cítia vinní, ešte aj za to, že majú na sebe niečo, čo neladí, budú sa cítiť vinní. Cítia sa nad mieru vinní a tak vás musím veľmi jemne požiadať, aby ste sa vôbec necítili vinní. Nech ste už robili čokoľvek, nech sa stalo čokoľvek, musíte si uvedomiť, že ste chrámom Boha Všemohúceho, a vaša Kundalini je celkom schopná dať vám realizáciu a úplne vás očistiť; len sa za nič neobviňujte. To je prvá podmienka: musíme byť k sebe priaznivo naladení, lebo máme vstúpiť do kráľovstva Božieho. Druhou požiadavkou je, že využijeme výhody Matky Zeme, viem je trochu chladno, ale nevadí, môžete si vyzuť topánky a položiť nohy na zem; aj topánky môžu byť niekedy tesné, a znemožňovať vám kontakt s Matkou Zemou.

Je to veľmi, veľmi jednoduchá metóda, extrémne jednoduchá, pretože sme akurát pripravení, ste na to pripravení. Najprv sa budeme snažiť cítiť svoje vlastné čakry a vyčistiť si ich, pretože ak je tam nejaká prekážka, môže byť odstránená. K tomu vám poviem ,kde si položíte pravú ruku, ľavá bude smerom ku Mne – takto čo symbolizuje vaše želanie získať realizáciu. Pravú ruku budeme používať na prikladanie na centrá na ľavej strane. A je to veľmi prosté: keď vám poviem, položíte si ruku na srdce. Potom si ju položíme na hornú časť brucha, potom na spodnú časť brucha, potom opäť na vrchnú časť brucha, potom znovu na srdce. Položíte si ruku na , ohybe pleca a krku – odpredu, takto, nie od zadu. Toto je miesto, ktoré je na tom vždy najhoršie, poškodzuje sa, keď sa cítite vinní. Pozrime sa na to, ako na niečo vtipné. Kvôli čomu sa cítiť vinní?

Ďalšia mentálna projekcia; je to ilúzia. Dobre, teraz si priložíte ruku na na čelo, takto, a potom odzadu. Potom vystriete dlaň a takto ju dáte na fontanelovú oblasť. Pritlačte, sedem krát budete krúžiť v smere hodinových ručičiek, keď vám poviem. Nesnažte sa zastaviť myšlienky, bude to fungovať spontánne. Ak máte mnoho myšlienok, potom môžete dať pozornosť, tu na fontanelovú oblasť. Takže začneme. Všetci tak budeme robiť. Tí, ktorí to nechcú, by mali ísť von, neobťažovať ostatných, ktorí sa stanú seba-vedomými. Nepatrí sa to.

Teraz si všetci zavrú oči. Zložte si okuliare, nemusíte nič vidieť, oči zostanú zavreté. Takže, takto ku Mne natiahnite svoju ľavú ruku, verte v sami seba. Odpustite si a zavrite si oči, majte ich zavreté. Zavrite oči a pravú ruku dajte na srdce, ľavú smerom ku Mne. Na srdce. Ľavá ruka ku Mne, pravá koná, povedzte im to. Prosím, dajte pravú ruku na srdce, na srdce. Ľavá zostane na kolene, otočená smerom nahor. Uvoľnite sa, musíte sa cítiť pohodlne.

Teraz sa Ma opýtate celkom základnú otázku. V srdci sídli Duch. Tri krát sa opýtajte otázku, „Matka, som čistý Duch?“ Ak ma oslovíte „Šri Matadži“ bude to fajn, alebo „Matka“ – ako vám vyhovuje. Naozaj musíte mať vieru v seba. Položte ruku na brucho, na hornej časti brucha, na ľavej strane pritlačte. Je to centrum majstrovstva, ktoré vytvorili proroci tohoto sveta. Tu sa Ma spýtajte ďalšiu otázku. Ak ste duchom, musíte byť aj svojím vlastným majstrom. Musíte povedať, „Matka som svojím vlastným majstrom?

Som prorok? Som svojím vlastným guruom, som svojím vlastným majstrom?“ Tri krát. Teraz si prosím posunte ruku, na spodnú časť brucha a pritlačte. Toto je centrum poznania Božského. Toto nie je mentálne poznanie, ale spôsob, ktorý pracuje vo vašom centrálnom nervovom systéme. Tu musíte niečo povedať, ja vás nemôžem nútiť, aby ste prijali proces prebudenia Kundalini. Teraz musíte sami požiadať o čisté poznanie, žiadajte si poznať Božské. prosím šesť- krát požiadajte, „Matka, prosím, smiem poznať pravdu? Smiem získať čisté poznanie?“

Keď to poviete, Kundalini sa pohne. Prosím, žiadajte šesť- krát, „Matka prosím,smiem získať čisté poznanie?“ Musíme to Kundalini, ktorá sa prebudila uľahčiť. Prosím, majte zavreté oči. Položte svoju pravú ruku na vrchnú časť brucha. Prosím, majte zavreté oči, neotvárajte ich, pretože pozornosť musí ísť do vnútra. Na tomto mieste, ako som vám povedala, je to miesto vášho majstrovstva. Tu musíte povedať s plnou vierou v seba, utvrdenie, „Matka som svojím vlastným majstrom. Som svojím vlastným učiteľom a guruom.“ Povedzte to prosím, desať- krát.

Prosím, necíťte sa pritom vinní, prosím, necíťte sa vinní. Ste prorokmi. William Blake povedal „Boží ľudia,“ myslel hľadačov, „sa stanú prorokmi, a budú mať moc urobiť prorokov z iných.“ Vy ste Boži ľudia a stanete sa prorokmi. Teraz je to lepšie. William Blake zaberá! Teraz dajte prosím, ruku na srdce. Nemali by ste hovoriť utvrdenia prirýchlo, ale s pochopením a precítene. Tu na tomto mieste povedzte utvrdenie, s plnou vierou v seba samého, povedzte- „Matka ja som Duch.“ povedzte to prosím dvanásť krát … No je to lepšie, už to pracuje.

Položte ruku na ohyb krku a ramena. Položte ju dozadu tak, aby ste sa dotkli chrbtice. Tu poviete, s plnou vierou v seba samého: „Matka ja vôbec nie som vinný.“ Mali by sme vedieť, že Boh okrem toho, že je oceánom milosrdenstva a lásky, On je predovšetkým oceánom odpúšťania. Nech je vaša vina akákoľvek, v porovnaní so silou Božského odpúšťať, je ničím. Povedzte prosím šestnásť krát, „Matka ja vôbec nie som vinný.“ Niektorí ľudia predsa nemôžu uveriť, že nie sú vinní, tak to môžu za trest povedať 108 krát! Je to lepšie. Nikto sa nechce potrestať. To je dobrý nápad… Lepšie?

Teraz si prosím dajte ruku na čelo dlaňou na čelo, a pritlačte na oboch stranách. Dajte ju na čelo. Myslím horizontálne. Pritlačte. Tu nie je dôležité koľko krát to poviete, ale zo srdca: „Matka odpúšťam všetkým.“ Niektorí si myslia, že je to obtiažne, ale to je mýtus ak si to myslíte, či odpustíte alebo neodpustíte. Ak ale každému odpustíte, potom nenahrávate do nesprávnych rúk – samozrejme pomyslene. Prosím dajte si ruku dozadu, na zadnú stranu hlavy a pritlačte. Pritlačte rukou na hlavu. Tu povedzte, možno pre svoje uspokojenie: „Prosím Božia sila odpusť mi, ak som sa voči Tebe nejako previnil.“

Vystrite teraz dlaň a položte ju na vrchol hlavy, na fontanelovú oblasť a pritlačte, silno pritlačte, v smere hodinových ručičiek, a poviete; že si želáte svoju realizáciu, pretože opäť, Ja nemôžem porušiť vašu slobodu. Prosím povedzte, „Matka želám si svoju realizáciu. prosím daj mi moju realizáciu,“ sedem krát. Pritlačte dlaňou, nie prstami. Pomaly položte ruku a otvorte oči. Pravú ruku otočte ku Mne a ľavú ruku si položte na vrchol hlavy. Nepremýšľajte, nemyslite- skúste či vychádza chladný vánok. Vymeňte si ruky, prosím. Skúste pravou rukou a presvedčte sa či fúka chladný vánok. Nebuďte netrpezliví; je to veľmi jemné, veľmi subtílne.

Znovu vymeňte ruky. Zdvihnite si takto ruky, a zakloňte takto hlavu a položte túto otázku. Na mikrofón, choďte bližšie k mikrofónu. Položte túto otázku, „Matka, je toto vánok Ducha Svätého? Je to Brahma šakti? Je to vše prenikajúca sila Božej lásky?“ Teraz si prosím zložte ruky. Sami sa presvedčte. Nepremýšľajte, cítite to na dlaniach? Tí, ktorí cítia chladní vánok na dlaniach – je to veľmi jemné – alebo nad hlavou, prosím nech zdvihnú obe ruky.

Väčšina z vás to cítila. Teraz vám ale poviem ako sa máte chrániť, všetci by ste mali vedieť ako sa chrániť; keďže niektorí to necítili, lebo tu majú problém- vo Višuddhi čakre. Možno ostatným neodpustili. Vyskúšajte toto. Pravú ruku nasmerujte ku Mne ľavú ruku dajte takto, na vyrovnanie – k oblohe. Takto používame éter. Ak cítite chlad, alebo prúdenie odspodu takto ju dajte naspäť, ak to cítite odspodu. Títo ľudia sú veľmi uponáhľaní, a veľmi pravostranní, taký je ich problém. To nevadí, to sa vypracuje. Prílišné premýšlanie.

Futuristickí, sú orientovaní na budúcnosť. Len tým, že budete problémom čeliť, sa vyriešia. Nie mentálnou projekciou, ale tým, že budete čeliť, vidieť ich také aké sú. Vy ste Duchom, nie ste tým problémom; Ste nad tým všetkým. Po realizácii sa slovíčko „problém“ vytratí z vášho slovníka! Teraz si takto dajte ľavú ruku, pravú ruku k Matke Zemi…. Je to lepšie, oveľa lepšie. Nemyslite. Teraz to dokážete. Takže vám poviem ako sa chrániť, je to prosté. Musíte dať ochranu svojej aure.

Ak chcete môžete si dať okuliare. Urobte to všetci, či už ste chladný vánok cítili, alebo nie. Svojej aure dáte ochranu takýmto spôsobom, takto dáte ľavú ruku a pravou okolo aury, ponad hlavu a naspäť dole. Ľavá ruka smerom ku Mne. Dobre, urobme to sedem krát, pre sedem áur. Jeden, nepremýšľajte. Nemyslite! Tri, štyri, päť, šesť a sedem. Je to dôležité. A to ako zdvihnúť svoju Kundalini, je tiež veľmi prosté.

Takže, ľavú ruku si dajte pred vašu Kundalini – dokážete to urobiť sami, mali by ste rukou krúžiť, v smere hodinových ručičiek, pravou rukou. Ľavá ruka sa nehýbe, je vystretá. A potom dolu. A táto ruka sa pohybuje rovno. Pozornosť by mala byť na ľavej ruke. Skúste urobiť ten pohyb rukou poriadne. Na vrchole hlavy by ste ju mali vziať, vezmite to na vrchole hlavy skloňte hlavu a zauzlite to, a urobte riadny uzol, zaviažte to ako uzol. Urobte to znovu poriadne, ešte raz. Poďme to urobiť ešte druhý krát. Zakloňte hlavu, a riadne zauzlite, na uzol.

Takisto aj tretí krát a tri uzlíky. Znovu. Teraz stúpa rýchlo. Dajte si ešte raz, jeden, a uzlík; dva, znovu uzlík; a tri. Zamerajte sa na dlane. Cítite sa oveľa ľahší. Skúste aj nad hlavou, ako prúdi chladný vánok. Budete úplne uvoľnení. Teraz sa vám nedá premýšľať; ale ak chcete môžete. Ale o tom nepremýšľajte, nemôžete o tom premýšľať.

Len to pociťujte, čo máte. Dobre! Uvidíte ako vaše oči budú žiariť. Vo vašich očiach bude svetlo. Teraz nemyslite. Inak mi nabudúce poviete keď prídem, „Matka stratil som svoje vibrácie.“ Ak o tom budete premýšľať nedostanete sa tam. Dobre, ak si želáte rozlúčiť sa so mnou môžete budem tu chvíľu pre vás sedieť . Môžete sem prísť a podať mi ruku. Ale Sahadža Jogíni radšej nie, – inak by to nemalo konca!

Môžete pristúpiť. Cítili ste chladný vánok? Cítili? Aha, už chápem. Filip, pomôž mu – ten pán necítil chladný vánok. Je viac na pravo. Dajte mu pravú stranu …. Dobre, malý moment, malý moment. Zdravím vás, ako sa máte? Cítili ste to? Vychutnali ste si to?

Zdravím vás, ako sa máte? Nech vás Boh žehná. Áno budem tam. Nie, budem – kedy sa vráti? …. Aha chápem, a potom Londýn, nebude tam? …. Získal realizáciu? …. Aha, viem áno viem. Dobre môže prísť do Londýna? Budem v Londýne. V poriadku, v poriadku…v poriadku.

Ďakujem vám, ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Získali ste svoju realizáciu. Dobre …. Áno. Nech vás Boh žehná. Som veľmi šťastná. Teraz ste v poriadku. Teraz sa musíte stať, musíte sa stať dokonalými Sahadža Jogínmi, aby ste v seba mali úplnú vieru. Musíte mať v seba plnú vieru, dobre? …. Veľmi som šťastná, že je to takto, nech vás Boh žehná. …. čo sa vám stalo?

Dobre. Toto sa vám stalo? Dobre. Narodila sa realizovaná, veľká osobnosť. Pozrime na vaše oči. Vidíte navzájom svoje oči? Kto to povedal? …. Nie, nie. Nemôže to urobiť. Je to hotová veda.

Je to realizované dieťa. On sa mýli. On sa mýli, tak to nepôjde. Musíte mať úplné poznanie, dobre? Zavolajte tú pani čo má astmu, on ju vylieči len mu povedzte, aby našiel tú pani s astmou. [Hindi] Ako sa máte, tešíte sa že ste to získali. [Hindi] …. Musíte sa vypracovať, to je dôležité, potom to musíte dať každému …. O tom si povieme. No vidíte, akonáhle… Áno, viete to je tak- v jednej prednáške sa nemôžete zmieniť o každom. Ale hovorila som o všetkých – O Ježišovi, viac ho tu uctievajú, Ježiša. No všetci sú duchovní, patria vám nie je v tom rozdiel…. Tak je to.

Áno to je ono, to je ono. Teraz ste to pochopili a vypočujete si aj moje ďalšie prednášky, kde sa hovorí o všetkých, dobre? Nech vás Boh žehná. …. on je brat … Dostanete milú švagrinú! … To je váš brat? Dajú sa do poriadku, uvidíte. ľudia sú tu takí opozdení, keď som prišla mala som diplomatický pas, no oni ma posudzovali len na základe pasu potom prezerali môj lístok, a všetko- nikoho iného. Oni sú už raz takí títo ľudia, čo narobíte? Musíte získať viac Indov aby to …. On bude v poriadku, nepochybne. A tiež zariaďte, aby šli do Mumbai!

Zdravím vás, ako sa máte? …. Sebavedomie. Dobre, mám pocit, že vám ľuďom chýba sebaistota. Vaše názory sú spochybnené rôznymi nezmyselnými pochybnosťami, ktoré do vás ľudia zasiali. Ste Duchom a musíte sa ním stať. Vediem vás, aby ste sa stali úplne sebaistými? Musíte prísť a spoznať týchto ľudí…, sú to …a Ja prídem potom … Prídem pozajtra, dobre? Zavolajte svojich priateľov. Musím vás všetkých urobiť veľmi sebaistých. No príďte určite …. Kambodža, aha!

Ako sa máte? Len sa tešte, tešte so seba samého! Musíte byť sebaistí a dovoliť nech sa to vypracuje. Opäť a opäť…. Musíte postupovať, a potom uvidíte …. Majte v to absolútnu vieru, v poriadku? Nech vás Boh žehná. Tak ako sa máte? Nech vás Boh žehná. No poďte bližšie, už ste nabrali odvahu však? Povedzte jej, že som vám ja povedala aby ste prišli, príďte čoskoro. Ďakujem vám veľmi pekne.

Ste v poriadku? …. To nepomôže… To je fajn, ale tiež o tom musíte všetko vedieť, a toto je fajn. Vidíte, nemali by ste to robiť bez rozlišovania …. To ponechám na nich, všetci sú tu. Zostanete? Áno? Prídem pozajtra, a oni vám dajú adresy. Áno, a pozajtra priveďte aj svojich priateľov. Z akej ste krajiny? Peru? Dobre, priveďte všetkých.

Dobre? Musím ich vidieť. Ako sa máte? Ako ste sa cítili? Z akej krajiny pochádzate? Porto Rico! Aha, pekná krajina. Raz musím zavítať na všetky tie miesta. Musím tam ísť. Zatiaľ som tam nebola, ale pôjdem.

No pozrime … Tu ste? No výborne! Ako sa máte? … Poďte sem! A zavolajte aj priateľov! Len im povedzte, že musia prísť! Dobre? Nech vás Boh žehná. No ako sa máte? … Nie, nestretli ste sa?

… Nie ste z Bolívie? …. Tak ako sa máte? …. Musíte odpustiť. Musíte to povedať, musíte odpustiť. Musíte každému odpustiť ….musíte odpustiť. Len to povedzte, „Odpúšťam.“ Len to povedzte, „Matka, odpúšťam.“ Len to povedzte z celého srdca. Aha, vidíte? Vypracujte sa, to je veľmi dôležité.

Inak nemôžete mať sebaistotu, to je dôležité. Keď o tom hovorím viac, sledujte svoje … ako aj …. A potom musíte spoznať týchto ľudí. Ach, také pekné! No výborne! Tam som bola. V Rusku som ľuďom dala realizáciu. Chystám sa…oni budú prví čo to získajú. Sú veľmi dobrí. Sú to veľmi dobrí ľudia. V Rusku sú veľmi dobrí ľudia, veľmi dobrí.

Veľké duše! Z Indii ich za štrnásť týždňov budeme učiť. No sú veľmi priateľskí a milí. Veľmi ľahko s nimi nadviažeme spojenie. To zvládneme. Pokúsim sa aj cez vládu. Dá sa to urobiť. Nech vás Boh žehná. No poďte. Vypracujte sa.

Povedzte len, „Matka príď do mojej hlavy – to je všetko.“