Sahadža kultúra, 26/10/1985, New Jersey, USA Bergenfield Ashram, New Jersey (United States)

(V poriadku. Tak.  Je dosť teplo. Dobre, ako chcete. Kam dám tento nádherný kvet? Aké kvety! Hm? Jogín: Áno. Nádherné! Teraz, ak mi môžete z mojej tašky doniesť vreckovku, bolo by to dobre. A moje okuliare.) Dnes som premýšľala o tom, že vám porozprávam o sahadža-kultúre. Takže, našou organizáciou je dharma, višwa dharma. Ale táto musí mať kultúru. Vo všetkých náboženstvách zatiaľ nejestvuje žiadna kombinácia náboženstva a kultúry, ani jedno náboženstvo to nemá. Preto všade nachádzate odlišné kultúry. Napríklad v Indii majú ľudia, ktorí nasledujú hinduistické náboženstvo, na rozličných miestach odlišné kultúry. Žijú v Lucknow alebo, povedzme, v U.P.? Majú moslimskú kultúru. Viac islamský štýl. Jedia z jedného taniera, robia všetky možné veci, ktoré južní Indovia normálne nerobia, a južní Indovia majú inú kultúru ako Maharaštrania. Takže aj v náboženstve, akým je hinduizmus, kde je kultúra dôležitá, veľmi dôležitá, nachádzame variácie. Dochádza teda k ovplyvňovaniu kultúr susednými kultúrami alebo okolitými kultúrami, a ľudia kvôli tomu poblúdia. Keď etablujete náboženstvo ako je toto… Višwa dharma nie je ako žiadne iné náboženstvo. Je to opravdivé náboženstvo v nás a táto opravdivosť sa v nás zjaví preto, že sme splynuli s dušou. Takže keď hovoríme o sahadža-kultúre, ide o kultúru duše. Čo je teda kultúra? V prvom rade sa pozrime, čo je to kultúra. Kultúra je spôsob správania sa k druhým. Je to spoločný spôsob správania sa k druhým. Napríklad v anglickom jazyku povieme: „Ďakujem.“ Aj keď vás niekto zavraždí, možno poviete: „Ďakujem.“ Predtým. (Smiech) Alebo človek, ktorý vás zavraždí, možno povie: „Prepáčte.“ (Smiech) 3:01 Do telefónu , aj keď prosto len povedia niečo, čo nepočujete, zvyknú povedať: „Ľutujem.“ Zakaždým: „Ľutujem,“ akoby bolo Read More …