Šrí Mahalakšmi pudža

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Mahalakšmi pudža 06-01-1986

Problémom bolo, že sa nedalo zorganizovať varenie bližšie k miestu pobytu, tak ste sa tu veľa nachodili. Myslím, že prechádzky boli príjemné a určite vám pomohli. Sú dobré proti hnačke a iným problémom, ktoré máte. Videla som síce (stanové) miesto, ale nevidela som, všetky hostely a ubytovne. Pre vašu informáciu, niekto Mi práve daroval jeden aker (0,4 ha) pôdy úplne zadarmo, blízko pri mori, na druhej strane. Je tam prekrásne. A všetci by ste mu mali poslať za to ďakovný pozdrav. Som si istá, že nasledujúci rok zorganizujeme niečo oveľa lepšie, oveľa kolektívnejším spôsobom. Nasledujúca ceta pôjde, ako viete, cez Punu, Rahuri, Akluj. A tieto miesta majú pre nás veľký význam, pretože Rahuri je miesto, kde vládli Moji predkovia, takže je to miesto s veľkou silou, pretože boli veľkí ctitelia Devi. Tiež všetci Nathovia, ako Mačindranát, Gorakhnath, všetky tieto vyvinuté duše nazývané avaduti, ktorí boli inkarnáciou veľkých Prapôvodných Majstrov, pracovali v tejto oblasti.

Boli to práve oni, ktorí o kundalini rozprávali otvorene. Puna, ako asi viete, sa nazýva Punjapatanam, je stáročia veľmi svätým miestom. A potom pôjdete na miesto nazývané Nira, je to vlastne rieka nazvaná podľa Mňa, a táto rieka má vôkol seba veľké územie ktoré sme kúpili, a tam budeme robiť poľnohospodárske práce. A taktiež uvidíte rieku Bhima kde si budete robiť ranné kúpele, a bude sa vám táto časť rieky veľmi páčiť. Tiež vás tam pozývajú na prácu. Majú plný program na dva dni. Preto tam neprídem, pretože by som tam nemohla robiť programy v tom čase, ale vy si to užite s radosťou. Potom pôjdete na ďalšie zaujímavé miesto nazývané Wani, je to stanica vo vrchoch a prekrásne miesto, kde je tiež aj priehrada, a potom sa vrátite naspäť. Využívam túto možnosť vám to porozprávať, pretože zriedkakedy mám čas sa s vami rozprávať. Teraz, čo sa týka všetkých vonkajších vecí, všetky by mali podporovať, vyživovať váš vzostup.

Pozorujte sa, ako ste vo vnútri vyrástli, aký temperament ste si rozvinuli, akú odpútanosť, akú kolektívnosť a koľko štedrosti a veľkomyseľnosti. Všetky tieto aspekty si treba všímať. Súďte seba, nežiadajte iných aby vás posudzovali. Koľko vyrovnanosti, koľko múdrosti, pretože všetky tieto veci vám umožnia usadiť sa spôsobom, ktorý vám dá potrebnú vyrovnanosť. Neviem, ešte koľko rokov to môžeme robiť, ale myslím, že je to veľmi dobré, pretože teraz vidím rozdiel vo vibráciách ľudí. Keď sme vtedy v Ganapatipule začínali a dnes, je to tak úžasný rozdiel. Vlastne teraz cítim chladný vánok z vašej strany! Takže hlavná pozornosť je na vzostupe a ten je aj hlavným záujmom nás všetkých. Prišli ste sem kvôli svojmu vzostupu. Viem, že musíte prekonávať veľa ťažkostí a veľa nepohodlia; niektorí ľudia si spálili pokožku – mrzí ma to.

V tejto krajine sa preháňanie považuje za niečo nevhodné, a mali by sme sa pokúsiť vyhnúť sa extrémom vo všetkom. Preháňaním sa dostávame doprava, alebo doľava a preto prosím, pokúste sa vyhnúť všetkému, čo je extrémne. Napríklad, veľmi radi sa kúpete v rieke Bhima, ale je to krásne tam, kde je plytká; ale kde je hlboká by ste nemali ísť. Toto ma trápi, pretože to pretrváva, mali by ste tomu rozumieť a dobre sa starať o seba a nechodiť na miesta ktoré sú nebezpečné. Nielenže to je nebezpečné pre vás, je to nebezpečné pre celé Sahadža-jogínske hnutie a taktiež pre Mňa, pretože ma to veľmi trápi a rozrušuje, keď sa vám niečo stane. Hlavná vec je aby ste sa držali v strede. Nezachádzajte v ničom do extrémov. Všetci si vás budú vážiť, keď budete v strede, ale keď zájdete do extrému, všetci si pomyslia že je s vami niečo zlé, zásadne zlé. A naruší to celý program. Moja rada znie: „Držte sa v strede, nič nepreháňajte, všetko udržujte v správnych medziach; pretože je to pre vás ľudia namáhavé putovať takto, čeliť tomuto slnku.

Toto je najstudenšie obdobie v Maharaštre, viete si predstaviť čo by ste inak robili? Myslím tým, že by sme mali dosiahnúť výsledky s maximom kombinácií. A je mi ľúto tých, ktorí dostali úpal; a pretože som ich musela liečiť preto som tak meškala a celý program mešká, mešká, mešká – myslím, že tých úpalov bolo príliš veľa. Ale teraz už dosť, už stačilo. Prosím, vôbec nechoďte na slnko, netreba, už ste mali dosť slnka. A slnko roztápa váš mozog, a to spôsobuje šialenstvo v tejto krajine: ak pôjdete na slnko, skončíte ako blázni. Čiže niečo sa stane aj s mozgom, preto je lepšie vôbec nechodiť na slnko – držte sa toho. Na chvíľku je to v poriadku, ale neseďte na slnku. Je to veľmi lákavé, Ja viem, pretože nemáte slnko, ale slnečné lúče prenikajú aj dovnútra tejto miestnosti, všade. Preto by ste nemali vôbec vysedávať na slnku.

Mohlo by vám to skutočne spôsobiť problémy, pretože slnko v Akludži bude veľmi silné, a hovorím vám to aj preto, že tam nemusím byť s vami. Preto prosím, dajte si na seba pozor, to jediné môžete pre Mňa urobiť. Pre seba, musíte meditovať, musíte sa starať o svoj vzostup a nenechávajte si veci povaľovať sa tu a tam, buďte opatrní. Som šťastná, že sa k vám správali úctivo v chráme Mahalakšmi, a uctili si vás a dali vám niečo vo vašom oti, a to je niečo skutočne od nich veľmi milé že boli pripravení prijať vás aj váš štýl do svojho spoločenstva, ako vidíte. A povedali “nedokážeme rozoznať kto je Ind, a kto nie je Ind,” pretože myslím, že v Ganapatipule aj vaša pokožka sa stala menej popolavá a možno preto povedali, “Nedokážeme rozoznať, kto je kto.” Je veľmi dobré, že teraz sa veci vypracúvajú tak, že máte o trochu viac homogennu povahu. Čo sa týka pudží, keďže sme predtým mali tri pudže a štvrtú v Ganapatipule, budete tu mať taktiež tri pudže. Po tých troch pudžiach som si istá, stane sa z vás pokojnejšia skupina, získate oveľa viac, a veci budú oveľa lepšie. Ak by ste mali nejaké problémy, tak Mi povedzte, všetko vyriešime. Jedno však dodržujte, určite nezachádzajte do extrémov, ani nehladujte, ani sa neprejedajte. Nerobte ničoho príliš veľa, nie je to dobré pre tento výlet.

Myslím, že v druhej skupine dosiahneme oveľa viac, ako sme dosiahli doposiaľ. Takže ľudia v druhej skupine by sa mali pokúsiť žiť normálny život, mať viac pozornosti na duchu, viac pozornosti na svojom vzostupe. Posledné nemenej dôležité správy sú, že veľa ďalších párov sa chce zasnúbiť. Veľmi rada ich zasnúbim, buď v Pune, alebo v Rahuri. Je to veľmi dobrý nápad, všetci ktorí sa chcete zasnúbiť. Ak sú ešte ďalší ľudia, ktorí chcú vstúpiť do manželstva, dajte Mi vedieť. Možno by sme to mohli zariadiť v Rahuri. Ale najlepšie je, aby sa ohlásili tí, ktorí sa chcú zasnúbiť, dá sa to ľahko zariadiť, a je to výborný nápad. Dajte mi vedieť predtým ako odídeme z Puny, každý kto to chce. Ak máte teraz nejaké otázky alebo niečo, čo by ste chceli povedať povedzte to prosím teraz, pretože potom nebudem mať takú šancu sa s vami rozprávať, s takou malou skupinou aká je tu – inak vždy len na pudži; teraz v Pune bude prinajmenšom päťkrát toľko ľudí, ako je vás tu.

Čo hovorí? Ťažké časy pre vašu pozornosť – čo? Čo je to? Chce vedieť, ako ustáliť svoju pozornosť, a ísť hlbšie do meditácie. Vaša pozornosť ide na rôzne miesta, to je pointa. Pokúste sa vôkol seba viac uvidieť. Viete, predovšetkým v meditácii musíte o tom hovoriť, a mnohí ďalší vám môžu povedať, ako to vypracovali. A po druhé najlepšie je, viete, pozerať sa na Matku Zem. Sústrediť sa na Matku Zem, je to najlepšie. Keď sa prechádzate, pozerajte sa na Matku Zem.

Ak vám niekto niečo hovorí, pozerajte sa na Matku Zem. Viete, potom prijmete všetko ľahšie a budete kľudnejší, dobre? Je veľmi dobré rozmýšľať o tom, že naša pozornosť by nemala byť odvádzaná preč. Postupne sa usadíte. Myslím, že pre väčšinu z vás, ktorí ste sem prišli po prvý krát, to bude spočiatku trochu náročné si na to navyknúť, ale postupne sa vám to podarí. Pretože naša pozornosť je predovšetkým na maličkostiach, na malichernostiach, ako “musím sedieť na dlážke”, alebo “treba ísť autobusmi”, alebo na niečom nečistom, čo ste niekde videli. Takže pozornosť si vždy všíma defekty, nedokonalosti a naštrbenia a špinavosti, pretože pozornosť je taká. Ale potom si začne všímať krásne miesta. V drobnostiach a maličkostiach začnete vidieť krásu, V drobnostiach a maličkostiach začnete vidieť Božské. A napokon nastane čas, mali by ste to vedieť, keď sa vaša pozornosť poteší zo všetkého.

Ale normálne viete, že pozornosť, obzvlášť pozornosť ktorú máme, si všíma zlé veci. Čo je to naštrbené? Každého posudzujete, posudzujete každé miesto. Pozrime sa teraz sem, kde sedíte: Mne sa zdá úžasné, vám sa môže zdať len vytvorené z niečoho – tento biznis mysle, toto, tamto; o všetkom začnete premýšľať. Mne sa to zdá prekrásne, pretože tu vidím rozprestreté prekrásne sári a prekrásne vytvorené kvetové dekorácie je to niečo špeciálne. A pozadie a všetko je vytvorené s takou starostlivosťou. Ako ste na to prišli, a tieto veci dokázali k sebe priviazať? Je to pozoruhodné. Toto všetko Mi prichádza na myseľ, a postupne ma napĺňa veľká radosť, že Moji chlapci pracovali tak tvrdo, aby to všetko postavili a ako krásne, ako to krásne naaranžovali. Takéto myšlienky mi prichádzajú na myseľ a cítim sa veľmi povznesene.

Nevidím konzervy, ani nič podobné. Vidíte práve to, na čom máte pozornosť. Pokúste sa uvidieť niečo krásne. Existuje veľmi veľa prekrásnych vecí, ktoré môžete uvidieť. Teraz všade kam sa pozriem vidím srdcia Mojich detí, prekrásny spôsob ako to tu spravili, však? Ak ste hlbokou osobou tak vidíte ako milo sú tu rozprestrené sári, ako sú navôkol kvety, ako sú naaranžované. Takže je to pozornosť: na čo sa zameriava? Keď sa začnete starať o seba, “Aké mám pohodlie? Mal by som mať toto, mal by som mať tamto”, tak v tom nie je žiadna radosť. Radosť tkvie v tom, že vidíte hlbšiu stranu toho, čo druhí pre vás robia, ako pre nás pracujú, ako pre nás priniesli veci, ako pre nás s láskou navarili.

Nerobíte žiadnu prácu v porovnaní s tým, čo robia títo ľudia, o tom niet pochýb. Pohybujete sa skutočne ako kráľovskí ľudia …. A oni to musia všetko urobiť. Obzvlášť Ganapatipule je veľmi namáhavé miesto. Ľudia prišli celú cestu z Nagpuru, 50 ľudí prišlo, len aby pre vás varili. Peniaze nie sú všetko. Aj keď zaplatíte peniaze, nedokážete to urobiť. Je to láska, je to pocit, je to pozornosť, je to štedrosť starať sa o hostí. A takto by sa mal človek tešiť ako veľa pre nás spravili, ako sa z toho tešíme. Takto sa vaše srdce stane hlbšie a hlbšie.

Ale keď máte stiahnuté srdce, ktoré vždy hľadá niečo nesprávne, niečo zlé, niečo také, alebo myslí na veci, “Čo by som si mal kúpiť, čo si kúpim?” To všetko, by malo vyjsť z vašej hlavy. Ale ak chcete kúpiť niečo pekné s láskavým srdcom, potom jednoducho nájdete všetko, čo chcete. A podarí sa vám to veľmi rýchlo. Keď som včera robila veľký nákup pre všetky centrá a všetko hodnotné som kúpila, myslím, azda za jeden lakh rupií – pre všetky Indické centrá, podarilo sa mi to veľmi rýchlo. Pretože to bolo pre nich, mala som veľké šťastie. Ak by to bolo pre Mňa, nemyslím, že by som tak výhodne nakúpila. Boli by ste prekvapení, nikdy si nič pre Seba nenakupujem, Nemám na to čas. Vy Mi dávate tak veľa, že si nemusím nič kupovať. Takto treba pozerať na veci, pracovať na nich, ako ich vypracovať. A obchod, v ktorom dom včera bola, bol plný vôní.

Všetko bolo milé a voňavé a každý to cítil. Bolo to tak, pretože ma to všetko tešilo, tešila ma práca pre ostatných. Nie sú to druhí – kto sú druhí? Pretože Sahadža jogíni nie sú pre Mňa druhí. Pracujem pre Seba, pre Moju väčšiu bytosť, Moju vyššiu bytosť. Takto by ste sa mali pozerať na veci, dobre? Potom sa budete tešiť. A teraz musím povedať ľuďom zo Sangli, že je to tu, kde sme robili pudžu už v minulosti a aj nedávno sme znovu robili pudžu, a tiež v Sangli sa veľa písalo v novinách a preto sa tam urobilo veľa práce. A tu sa Sahadža joga tiež môže rozvinúť, pretože atmosféra je tu veľmi pekná a tichá, a tiež všetci ľudia sú tu pripravení pomôcť. Preto by som chcela ľuďom zo Sangli dať malý darček, a prosím, aby ho prijali, je to Moja prosba.

Mám ešte ďalší darček, ale ešte ho nedodali. Kto ho prevezme? Ešte stále neprišiel. Kúpila som veľa vecí, ale ešte ich nedoručili, tak potom Vám dám ešte jednu vec. Prineste to, poďte sem. Toto je náš Sahadža jogín, pán Tawde, ktorý je tu veľkým dôstojníkom. Urobil toto. Tento džentlmen je pán Mali, ktorý je okrskárom – ako poviete okres? – je tu okesným poľnohospodárskym zástupcom, ktorý dohliada na poľnohospodárstvo celej oblasti, a získal realizáciu v 1975. A teraz ho preložili sem, takže prišiel na pudžu.

Je tu celá jeho rodina. Takže pán Tawde, ktorý urobil pre Vás veľa dobrej práce, zatlieskajte mu. Taktiež je tu pán Yadav Sahib ktorý publikoval všetko na papier, a ktorý je tu vyslaným novinárom. Pán Yadav – zatlieskajte mu. Zastávajú vysoké funkcie, ale sú skromní – pozrite na nich. Je tým, ktorý je za toto všetko zodpovedný, je inžinierom. A je ten, ktorý má na starosti všetky oblastné poľnohospodárske aktivity, je zodpovedný úradník. A ďalším človekom je redaktor z novín. Viete, keď sa ľudia stanú egoistickými, nenadväzujú vzťahy so svojím okolím. Nerozumejú, ako sú od neho ďaleko.

Sú ako balón, ktorému ste dali impulz a vyletel do vzduchu, bez poznania, že je len balón plný vzduchu. Preto ich nazývame nafúkanci, viete? Preto tí ľudia, ktorí sú skutočne solídni, ktorí prešli solídnym tréningom a výchovou, nepadajú do nástrah ega, nerobia takéto výlety. Sú predovšetkým veľmi skromní, a snažia sa učiť a stávajú sa skromnejšími, a neustále sa učia a stávajú sa skromnejšími. Ako povedal Newton: “Som ako malé maličké dieťa zbierajúce okruhliaky na brehoch poznania” – a to povedal človek ako Newton. Ale v súčasnosti zisťujem – je veľmi ťažké nájsť ľudí toho druhu. Ale tí, ktorí sú veľmi učení, aj na Západe vidím, že sú veľmi pokorní ľudia; podľa ich kníh, aj podľa ich celého správania vidíte, že sú veľmi pokorní ľudia. Pokora je znakom poznania. Keď je strom obťažkaný plodmi, tak sa ohýba nadol. Keď je obťažkaný plodmi, tak sa ohýba nadol.

Rovnako aj osoba ktorá má poznanie sa ohne, bude veľmi pokorná. Dnešná pudža je skutočne veľmi dôležitá, keďže je dnes Pudža k Šrí Mahalakšmi, a dôležitosť Šrí Mahalakšmi v Sahadža Joge je najväčšia zo všetkých Šakti. Pretože Šrí Mahalakšmi je Šakti, ktorá prechádza cez Sušumna kanál, sídli v ňom, a cez ňu je aktivovaný parasympatetický nervový systém. Aby sme posilnili Šrí Mahalakšmi Šakti, v našej evolúcii sa vyskytli mnohé udalosti, a medzi významnými udalosťami bola inkarnácia Šrí Mahalakšmi. Šrí Mahalakšmi mala veľa inkarnácii, a je taká odvážna, že na seba vzala ľudskú podobu a zrodila sa v tomto vesmíre, a spravila veľa práce. Je prekvapujúce, že nám nik nedal informáciu o všetkých týchto inkarnáciách Šrí Mahalakšmi, a nik ich neopísal detailne a do hĺbky. Teda Princíp Šrí Mahalakšmi je založený na Princípe Šrí Lakšmi. To znamená, že Matka Šrí Lakšmi je Šrí Mahalakšmi, mali by sme hovoriť, Matka Šrí Lakšmi. To znamená, že keď Šrí Lakšmi prichádza k ľuďom, Šrí Lakšmi je žena s rovnováhou, žena vo forme Devi. Je v takej rovnováhe, že môže stáť na lotose.

Má dva lotosy v ruke. Jeden z lotosov je ružový, a v tomto lotose je tiež nežnosť. Význam ružového lotosu je taký, že osoba, ktorá je lakšmipati, má v sebe Šrí Lakšmi, ktorá je v povahe tejto osoby aj tá ružovosť; to znamená, že bude mať sladkosť vo svojej povahe. Nebude suchá. Druhou vecou je, ak pozorujeme lotos, všimnite si, že lotos, dokonca aj keď sa naň posadí včela, pre včelu sa v ňom tiež nájde miesto, a včela má tak veľa pichliačov, ale aj tak je pre ňu miesto v lotose. To znamená, že je tiež vítaná. Preto, osoba, ktorá má Šrí Lakšmi, privíta každého, akéhokoľvek hosťa. Snaží sa pohostiť každého, či malého alebo veľkého. Postará sa o každého podľa jeho sociálneho postavenia, bude pohostinná ku každému rovnako. Treťou vecou je, že to znamená, že človek by mal byť štedrý.

A keď v rukách osoby niet štedrosti, potom taká osoba nie je lakšmipati. Danat (kvalita štedrosti) je taká radosť – dávajúca kvalita, a nedá sa porovnať so získaním čohokoľvek. Osoba, ktorá získa silu štedrosti, myslím, že taká osoba je najväčšia zo všetkých, pretože dosiahla vrcholný bod evolúcie ľudstva. Človek by mal byť schopný štedro dávať. Ako Šrí Lakšmi dáva s ľavou rukou, rovnako osoba, ktorá je lakšmiputra (označujúca princíp Lakšmi v človeku) by mala tiež štedro dávať s ľavou rukou tak, že o tom ani pravá ruka nevie. Dávať s ľavou rukou znamená dávať veľmi sahadž (spontánne) bez úsilia. A jedniným želaním musí byť štedrosť. A v skutočnosti v tomto svete je tak veľmi veľa materiálnych vecí, a myslím že tieto veci majú len jediný význam, a to ten, že tieto veci môžeme dávať iným. Štedrosťou ukazujeme veľkosť nášho srdca. Môžeme nimi prejaviť našu náklonnosť a teplo, to je význam všetkých vecí, inak materiálne veci nemajú žiadny význam Existuje veľa sošiek swajambus.

Medzi nimi soška Šrí Mahalakšmi je považovaná v Sahadža joge za najvýznamnejšiu. S Jej požehnaním naša S Jej požehnaním naša Kundalini stúpa v kanále Šrí Mahalakšmi. Je nad princípom Šrí Lakšmi. Teraz táto (pravá) ruka, je takto. Táto ruka je symbolom ochrany. Má dva významy: ochrana – dáva každému útočisko, táto ruka každého ochraňuje. Ale v skutočnosti vidíme len opak. Lakšmipati na každého tlačia a dávajú im strach. Naopak Ona (Lakšmi) len stojí ticho na lotose, nijako sa zvlášť nepredvádza. Inak ľudia potrebujú autá a toto a tamto, aby ukázali, že sú takí bohatí a nadradení v porovnaní s ostatnými.

Na druhej strane, nazaťažuje ani netlačí na ostatných. Stojí tak ľahko, tak jemne, že nikomu nepôsobí ťažkosti. Skutočná lakšmipati sedí niekde v kúte, sedí s úplnou vierou a tichosťou, a ticho odíde. Dokonca aj keď chce niečo darovať, tak daruje a povie, “Šrí Matadži, toto je môj dar, ale prosím neprezraď moje meno a prijmi to. Dávam ti to k Tvojim Lotosovým chodidlám – to stačí, už s tým viac nič nemám.” Keď som povedala, že neberiem žiadne peniaze, treba ich dať nadácii (a pre ňu potrebujeme meno darcu) potom povie, “Môžete to tam vložiť pod akýmkoľvek menom, nemám námietky. Daroval som to Tebe nechcem, aby bolo moje meno zverejnené. Ak treba, povedzte moje meno daňovému úradu, to mi nevadí, ale inak nechcem, aby bolo moje meno zverejnené.” Takto pokorne požiada o nezverejnenie svojho mena. Takého človeka môžeme nazvať skutočným lakšmipati. (Pravá) ruka Šrí Lakšmi ukazuje takto nahor. To znamená, že Vaša pozornosť by mala byť hore, smerom k vyššiemu cieľu.

Takže keď sa osoba stane lakšmipati, potom jej pozornosť je taká, že začne premýšľať: “Teraz sa stávam lakšmipati, ale ako sa priblížim Bohu?” Keď sa ľudská bytosť dostane do tohto stavu, má bohatstvo a získava plno bohatstva. Stáva sa bohatým, a potom keď začne mať pocit, že nedosahuje vnútorné bohatstvo, potom možno povedať, že sa v ňom prebúdza Princíp Šrí Mahalakšmi. A v Princípe Šrí Mahalakšmi sa Kundalini prebúdza. A keď je prebudená, hovoríme: “Udo, Ambe” – čo znamená “Šrí Kundalini, prosím, prebuď sa.” Hovoríme to v chráme Šrí Mahalakšmi, pretože sa môže prebudiť len cez kanál Šrí Mahalakšmi. A takto je prebudená v kanáli Šrí Mahalakšmi a potom prenikne čakrami nad ňou, a vzostúpi a úplne prenikne Sahasrara čakrou. Pozrime sa, koľko inkarnácii Šrí Mahalakšmi sme mali. Predovšetkým, Princíp Šrí Mahalakšmi je veľmi blízko majstrovi, vzťah plný lásky a čistoty. Ak sa pozrieme od počiatku, na všetkých Adi Guruov, narodila sa im ako dcéra, alebo sestra. Ako dcéra Džanaka bola Šrí Sita – Bola formou Mahalakšmi, bola Princípom Mahalakšmi. a bola dcérou Džanaka.

Potom sestra Šrí Nanaka – Nanaki – Bola Mahalakšmi. Jej vzťah bol sesterský. Rovnako, dcéra Mohammed Sahiba, Fatima, bola Mahalakšmi. Po nej, Radha: Radha bola forma Mahalakšmi. Po nej prišla, Mária: Mária bola Šrí Mahalakšmi, a jej vzťah bol čistý. Bola taká čistá, že so svojou čistotou porodila Šrí Krista. Bola formou úplne čistej Panny. A keďže bola stelesnenou Pannou, kvôli svojej čistote, mala syna čistého ako bol Kristus. Kvôli týmto inkarnáciám Šrí Mahalakšmi, sa naše čakry na vrchole upevnili. To znamená, Šrí Ramova čakra je na pravej strane srdca – tu je vo forme Šrí Sity, tu zase vo forme Radhy, tu vo forme Márie.

A na tomto mieste sa tieto sily Šrí Mahakali, Šrí Mahalakšmi a Šrí Mahasaraswati, stretávajú vo forme jednej Sily, ktorou je Šrí Ádi Šakti. Sídli v Sahasráre ale hovorí sa, že v Sahasráre existuje vo forme Mahamaje. Adi Šakti existuje vo forme Mahamaje. Preto výslednica všetkých troch síl bola táto, Šrí Adi Šakti, ktorá prichádza na tento svet vo forme Mahamaje a dokáže preniknúť Sahasrárou každého. Ako viete, Ona je pred vami a viete o tom všetko, preto Vám nemusím hovoriť už nič viac. Takto sa zo Šrí Mahalakšmi inkarnovala Šrí Adi Šakti. Má všetky tri sily Šrí Mahakali, Mahalakšmi a Šrí Mahasaraswati. Všetky tieto sily sú v Jej vnútri. A len takto Princíp Šrí Mahalakšmi, naše čisté želanie – ktoré je Šrí Amba, čo je v skutočnosti sila Šrí Mahakali – môže byť prebudená. Môže to urobiť.

Preto je Adi Šakti taká dôležitá, pretože cez tieto tri sily, dokonca aj keď je všetko pripravené, ale keď treba poslednú prácu zavŕšiť, na to je potrebná Šrí Adi Šakti. To znamená, že práca je zavŕšená pomocou týchto Síl. Aj keď je to pre nás ľahko dosiahnuteľné, získame to ľahko, ale stále musíte tvrdo pracovať; inak sa tá práca nedokončí. Je to dosť zložité. Ak by to mohla urobiť len Šrí Adi Šakti, potom by nebolo treba robiť všetky tieto zmätky. Musíte tvrdo pracovať, a vaša podpora je potrebná na splnenie úlohy. Vy ste teraz na scéne, nie Ja. Môžete využiť Moju silu, ale vedzte, že vy ste teraz na scéne. A preto ste hodní uctievania. Ste špeciálni.

Čo som Ja? Akékoľvek sily mám, mám ich od večnosti; na tom nie je nič zvláštne. Ale vy by ste ich mali používať. Musíte ich prijať, musíte ich dosiahnuť, musíte získať majstrovstvo v ich ovládaní. To je skutočné želanie Šrí Adi Šakti, to je Jej čisté prianie. A pre toto čisté prianie Ona celý čas tvrdo pracuje. A toto by ste sa mali všetci naučiť, dosiahnuť to, prijať to s láskou, neustále sa v tom zdokonaľovať. To je pre Mňa veľmi veľké uspokojenie. A v tejto spokojnosti zabúdam na všetko, ako napr. koľko som musela v minulosti trpieť.

V minulosti som mnoho rokov veľmi veľa trpela. Koľko musela trpieť Sita, koľko trpela Radha, ako veľmi musela trpieť Mária: Celú túto minulosť som zabudla. Cítim, ako by sa nič v minulosti nestalo, a čokoľvek sa deje teraz je niečo špeciálne. Ale pri tejto inkarnácii si treba pripomenúť jednu vec, že Šrí Mahalakšmi sa inkarnovala do ľudskej bytosti – ako človek. Ale Devi, ktorú nazývame Šrí Mahakali sa ešte neinkarnovala do ľudskej podoby. Vždy existovala v podobe Devi. Preto prísť v podobe Devi je ľahké, ale prísť v podobe ľudskej bytosti je veľmi ťažká úloha. A bojovať ako človek a žiť s ľuďmi je ešte ťažšie. Taktiež žiť tak, že sa držíte obmedzení ľudských bytostí je ešte oveľa ťažšie. Všetku túto prácu v podobe ľudských bytostí robili všetci Dévovia, a dnes zažívame priaznivé plody všetkej práce vykonanej v minulosti.

Veľká práca vykonaná v Ganapatipule stojí za zápis do histórie; vykonali ste veľkú prácu, a bude to pokračovať ešte niekoľko rokov. Mojim veľkým želaním je, že by to malo pokračovať aspoň ďalšie tri, štyri roky. Ak sa tak stane, potom aj vy ľudia získate o tom predstavu, ako sme začali od Ganapati a ako to úžasne dosiahlo Sahasráru. Je to ako Aditi(Prvotné), je to ťažko vyjadriť slovami. A toto všetko by ste mali získať. Mali by ste získať všetko, čo patrí Mne, to je Moje jediné čisté želanie. A keď sa toto vypracuje, potom už nebudem chcieť nič. Nech ženy robia pudžu. Poviem Vám, čo máte urobiť a ony nech to urobia. Nedotýkajte sa toho, nedotýkajte sa toho s rukami.

Opatrne, nemali by ste sa dotnúť ani misy, nedotýkajte sa jej rukou. Držte ju za okraje. Držte len okraje, a teraz položte. Povedzte Šrí Sukta mantru, povedzte Ganapati Atharva Šírša. Položte. To je správne. Nech to urobia. Žiadne ruky. Tu to držte. Teraz takto, všetci muži sem, najprv odstráňte toto, a povedzte im, aby umyli Moje chodidlá.

Nalejte vodu na chodidlá a umyte ich. Povedzte Šrí Sukta. Položte! Odstráňte to. Nedotýkajte sa rukou. Odstráňte to, na tom tanieri. Tento kumkum je veľmi dobrý, pretože bol navibrovaný. Všetci by ste si mali trochu zobrať neskôr dajte každému s lyžicou. Nedotýkajte sa rukami. Len prineste vodu, nie príliš horúcu.

Pudžu treba robiť s tichosťou a mierom v mysli. Nič potom nebude zle. Teraz vidíte, nepoužívali slovo chudoba; alakšmi! to znamená, čo nie je Lakšmi Princíp – nepoužívali slovo “daridrya” (chudoba). Nepovedali znič daridrya, ale povedali alakšmi. Všimnite si, aké je to subtílne. Všetko, čo je nepriaznivé, to, čo nie je v Lakšmi princípe, to všetko – pokrýva rozsiahlu oblasť. To všetko bolo zapísané po dlhom štúdiu – s jasným a správnym myslením Skúste si vibrácie. Ó, nie do tohto. Predtým tam bola voda, nie?

Teraz to urobte; čo možno urobiť, teraz sa to stalo. To je to, čo som povedala. Teraz to vylejte, teraz to netreba, nie je v tom žiaden rozdiel. Teraz to urobte takto, teraz Ma počúvajte. Nalejte vodu na Moje chodidlá, a odložte to nabok, bez toho, aby ste sa tej vody dotkli. Z Kamal to ide do Višwa, nič nie je medzitým! Pochopili ste to? Popis Mahalakšmi, Má veľmi rada lotos, a potom Ona miluje celý vesmír. Nič medzitým! Rozotrite si to po rukách.

Teraz začnite 108 mien. Máte ešte nejaké otázky ohľadne Šrí Mahalakšmi? A tomuto treba dobre porozumieť tomu, že Mahalakšmi Tattwa sa stáva Viratangana, to znamená Buddhi, mozog – vedomie, môžme povedať, Ona sa stáva vedomím. Narajani Šakti, alebo hovoríme Viratangana je sila Viraty v mozgu. Napokon je princíp Šrí Mahalakšmi – centrálny nervový systém je tiež Mahalakšmi Tattwa, určitým spôsobom. Práve mu vysvetľujem, že to čo sa udeje, tento Mahalakšmi princíp sa rozvinie potom ako sa prejaví Lakšmi Tattwa: to znamená, že keď Lakšmi sa ukazuje cez hojnosť a uspokojenie z hojnosti, potom sa Mahalakšmi Princíp v nás začne rozvíjať, uvažujeme o našom vzostupe. Potom sa udeje to, že v našom mozgu máme tri Sily – Mahakali, Mahalakšmi, Mahasaraswati – nad Agnya čakrou. Tam sa udeje to, že dve Sily, Mahakali a Mahasaraswati, sú požehnané, sú požehnané Mahalakšmi Princípom. A Mahalakšmi Princíp je v základe Princíp Narajanu. Narajana je Višnu; a Višnu sa stáva Šrí Krišnom.

A táto Šrí Krišna Šakti, ktorá je tu, sa tam stane Viratovou Šakti – to je Viratangana. Ale keď sa Ona spojí s tými dvoma, potom sa začne prejavovať Sila Mahamaji, pretože Ona je – viete aký bol Krišna, vždy zvykol robiť triky, toto tamto, to schovať, tamto urobiť – všetky tieto veci začínajú pri tej Sile. Teda preto to nie je tak úplne otvorené. Ako Mahakali Sila, ktorá je tak otvorená; Mahalakšmi Sila je skrytou silou, ako Mária. Nik nemohol uveriť, že Mária by mohla byť Mahalakšmi či Radha alebo Sita: jednoduchá, ďaleko ukrytá, ale veľmi mocná. Ale v čase Sahasrary sa stáva Mahamajou. Ľudia nevedia, ako zistiť skutočnosť o Adi Šakti. Rozumiete tomu? Ona je tou, ktorá nesie celý vesmír a stáva sa Dušou, Dušou celého vesmíru – Višwa, tej Višwa, o ktorej písal Gyanešwara. Povedal, “Višwatmake Devi” – Boh celej Duše vesmíru.

Tak sa potom stala vesmírom. Môžu byť dvaja muži a dve ženy zo zahraničia môžu prísť sem, ktorí sú ženatí, vydaté. Richard ty by si nemal prísť s ostatnými. Prosím, zostaň sedieť. Ty máš vždy možnosť. Mali by prísť tí, ktorí nemajú túto šancu. On je prvý, ktorý vždy príde, povedala som ti. Prosím sadni si. Prosím, nie z Anglicka, pretože angličania majú často šancu. Musia byť z Austrálie či niektorých miest kde nemajú túto možnosť.

Angličania by mali dať šancu ostatným. Stretávate Ma tak často, vtedy umývate Moje chodidlá. Poďte sem. Kde je jej manžel? Je angličan, či nie? Nech vás Boh žehná. V poriadku. Nech prídu austrálčania. Myslím, ak aj nie ste ženatý s tou pani, nie je to nutné. Ale nejakí austrálčania, či rakušania či niektorí ktorí nemajú tú možnosť.

Zo Španielska je dobré. V poriadku. Nech vás Boh žehná. Angličania sú najprivilegovanejší ľudia, povedala by som, je to tak? Chcete umývať Moje chodidlá? Ešte ste nikdy neumývali Moje chodidlá? V poriadku, poďte sem. Teraz to držte s pravou rukou, a umývajte s ľavou. Už ste umývali – Moje chodidlá, však? Už ste umývali.

A vy ste umývali Moje chodidlá? Umývali ste Moje chodidlá? Umývali ste Moje chodidlá s vodou? Robili ste to, v poriadku, tak ho nechajte to robiť. Všimnite si teraz vibrácie. Položte si tam svoje ruky. Lepšie? Teraz lepšie? V poriadku. Nech vás Boh všetkých žehná.

Nech vás Boh všetkých žehná. Nech vás Boh všetkých žehná. Nech vás Boh všetkých žehná.