Šri Bhúmi Dhara pudža

(Anglicko)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šri Bhúmi Dhara pudža, Shudy Camps, Anglicko 3. august 1986

Dnes sme sa tu stretli, aby sme urobili pudžu k Matke Zemi. Voláme to Bhúmi pudža, Šri Dhara pudža. Volá sa Dhara. Ako viete, „dha” znamená „vyživovať.” Ra-dha – tá, ktorá vyživuje energiu, je Radha. A Dhara, ktorá je tou, ktorá je výživou samou, Ona nás vyživuje. Na Nej žijeme. Ako viete, táto Matka Zem sa otáča obrovskou rýchlosťou, a nebyť jej gravitácie, neexistovali by sme tu. Okrem toho, je na Nej taký veľký atmosférický tlak. Ona rozumie, myslí, koordinuje a tvorí. Toto môžete zistiť, len keď ste realizovanou dušou. Videli ste, ako vyťahuje vaše negativity, keď na Nej stojíte – bosými nohami, uctievajúc Ju, žiadajúc Ju, aby prijala vaše negativity so svetlom pred vami, pred Mojou fotografiou.

Ona Ma pozná, pretože je Mojou Matkou. Môžeme povedať, že je vašou starou mamou; preto vás vyživuje, stará sa o vás. Keď skoro ráno vstávame, keď na Ňu položíme svoje chodidlá, musíme povedať: „Ó, Matka, prosím, odpusť nám, že sa Ťa dotýkame svojimi chodidlami.“ Ale to nevadí, deti sa môžu dotýkať matky svojimi chodidlami alebo rukami – to nie je rozdiel. Ale Ona je tvorkyňou tela Šri Ganešu. Ona je tá, ktorá je v nás zastúpená ako Kundalini. Sama sa pohybuje okolo slnka v špirále. Slnko sa tiež pohybuje hore a dole, a Ona sa hýbe okolo slnka v špirále; ale pretože sa obe relatívne hýbu, nevidíte pohyb slnka. Vzťahy medzi Matkou Zemou a všetkými ostatnými hviezdami, planétami a súhvezdiami sú udržiavané, konštantné a variabilné s veľkou starostlivosťou. Keď hovoríme o materializme, konáme proti našej Matke Zemi. Namiesto toho, aby sme sa učili z Jej subtílnejších kvalít, snažíme sa Ju využiť, vydolovať, používať Ju pre svoje sebecké pohnútky.

Čo nám robí? Tvorí pre vás toto nádherné ovocie, aby ste ho mohli jesť. Vytvára pre vás nádherné stromy, aby ste mohli vyrábať nábytok, robiť pekné domy. Dáva vám zelenú trávu, aby upokojila vaše nervy. Nosí toľko veľa riek a toľko veľa obrovských oceánov na Svojej bytosti. Vždy je väčšia ako ten najväčší z oceánov. Ona je takou veľkou vecou, že čo Jej robíme, je, že Ju chceme úplne nekriticky využiť. Potom sa dostavia reakcie. Nádherný cyklus prírody je narušený naším agresívnym postojom, a úplne nerozvážnym. Potom táto Matka Zem nerobí nič také Sama, nie veľa; ale potom začína konať éter a vy máte problémy, ktoré nazývame kyslými dažďami, plastmi, všetkými druhmi problémov, ktoré vyplývajú z tohto nerozvážneho tvorenia.

Keď sme začali vyrábať stroje, bez akejkoľvek rovnováhy, začali sme produkovať stroje ako blázniví. A dôsledkom toho sme sa teraz stali otrokom strojov. Nič nevieme urobiť svojimi vlastnými rukami. Kvôli strojom sa ľudia stali nezamestnanými. Ako som už povedala veľakrát, stroje sú pre nás, my nie sme pre stroje. Ale dnes je situácia úplne iná. Sme výhradne v rukách strojov – znovu rovnaké nerozvážne správanie, znovu rovnaké nerovnováhy. Matka Zem nás učí rovnováhe. Keby Ona nebola v rovnováhe, všetci by sme skončili. Učí nás príťažlivosti.

Učí nás, ako byť príťažlivý pre inú osobu bez toho, aby o tom iná osoba vedela, cítila to. Bez zotročovania, bez očarúvania, bez láskavosti priťahovať a dávať, bez očakávaní. Ona nám dáva bez akýchkoľvek očakávaní; či už si Ju vážime, alebo nie, ako s Ňou budeme zaobchádzať, odovzdajme sa Jej. Ale keď sa veľmi rozčúli, ako v… …počuli ste, že v Mexiku vybuchla. Viete, čo sa dialo v Mexiku, dávno som vám to rozprávala, že používajú všetky druhy čiernej mágie, vyrábajú všetky druhy drog. Kolumbia robí to isté. A ak robíte všetky tieto veci, aby ste ubližovali ľuďom, potom sa dostane do sopečného stavu, a potom začne vybuchovať sopka. Ako viete, Los Angeles a všetky tieto miesta na západnom pobreží Ameriky sú stále ohrozené sopkami. Prišli a usadili sa tam všetci možní guruovia, objavili sa všetky druhy čiernej mágie. Je tam čarodejníctvo, ktoré je úradne uznané.

Úradne sú zaregistrovaní. Nikomu nevadí robiť hocičo, pretože hovoria, máte ľudskú slobodu, aby ste mohli robiť všetky druhy diabolských vecí. V mene ľudskej slobody robia všetky druhy hrozných vecí. V dôsledku toho si Matka berie prestávku. Je to vždy kolektívna prestávka. Je to vždy kolektívna prestávka, prosím, pamätajte si to. Ale keď Sita chcela opustiť Šri Rámu, Ona sa otvorila a zobrala Ju do svojho vnútra. To je prijatie Matky, to nie je ničenie alebo výbuch. Ale výbuch ubližuje kolektívne a niekedy sú tam zabití aj nejakí nevinní ľudia. Smrť v božskom jazyku neexistuje.

Tí, čo sú mŕtvi, sa môžu znovu narodiť. Ale smrť by mohla byť niekedy používaná na trestanie ľudí, na ich ničenie, aby odišli zo scény. To je to, čo robí Matka Zem. Niekedy môže byť jej hnev taký veľký, že doslova dokáže zničiť tisíce a tisíce míľ zeme a veľa ľudí, ktorí boli extrémne bezbožní, nekolektívni. Tiež, v Sahadža joge tým ľuďom, ktorí nie sú kolektívni, snažia sa byť nekolektívni, môže ublížiť; ale veľmi tajnostkárskym spôsobom, ktorý musia pochopiť, alebo môžeme povedať, veľmi subtílnym spôsobom. My, sahadžajogíni, sa stávame nekolektívnymi hovoriac: „Toto je môj dom, môj domov, toto je moje súkromie. Toto je moja manželka, moje dieťa, moje veci. Nemôžem prísť na pudžu, pretože mám takýto problém. Nemôžem robiť túto prácu pre Sahadža jogu, pretože mám taký problém” – keď sa stanú nekolektívnymi, potom Matka Zem veľmi jemným spôsobom, ktorá je v nás zastúpená ako Kundalini, sa rozčúli. A keď sa rozčúli, začína konať štýlom, ktorý môže byť pre ľudí veľmi nebezpečný.

Vlastnenie nie je kvalitou Matky Zeme. Nevlastní nikoho. Napríklad, ak ste Ind, môžete prísť do Anglicka, môžete ísť kamkoľvek, môžete žiť kdekoľvek. Ona nevlastní nikoho ako takého; len my, ľudské bytosti, sme pretvorili tento svet na rôzne krajiny, rôzne miesta – všade naše vlastné hlúpe myšlienky. Je len jeden svet, je len jeden svet, ktorý vytvoril Boh. On nevytvoril … Je tu dosť neznesiteľne. V poriadku, teraz je lepšie. Nevytvorila všetky tieto národy. Sú tu len rokle, cez ktoré tečú veľké rieky. Niekedy, kdekoľvek sa zdvihla, tam sú hory.

To sú Jej rôzne obmeny a rozličné variácie, len aby vytvorila krásu. Povedzme, že by bol celý svet ako holohlavý pán, čo by sa nám stalo? Najprv, všetci by sme sa pošmykli, myslím! Alebo inak, čo by sa stalo, keby nebolo nič, všade len lesy, alebo všade len hory, alebo všade len rieky? Na vytvorenie krásy použila všetky tieto veci, aby nás urobila šťastnými, dala nám radosť, zabávala nás. Vytvorila pre nás celú túto nádhernú scénu. A čo robíme my? Rozdelili sme Ju na časti, že toto je moja krajina, toto je tvoja krajina, toto je ich krajina. Keď zomrieme, čo bude naša krajina? My sme všetci mŕtve telá, či už ste pochovaný v kostole alebo vonku, ste všetci v Matke Zemi.

Čo je naša krajina, je to, že my sme Matka Zem. Takže musíme pochopiť, že toto telo je vyrobené z tej Matky Zeme, do ktorej musí ísť a my sme hlúpi, keď cítime, že patríme k tejto krajine alebo k tamtej krajine. Samozrejme, že toto je najväčší zázrak máje, že ľudia toto vedia, ale stále tomu nechcú veriť. Je toľko veľa práv, ktoré poznajú: sú si istí, že o tom vedia, ale nechcú tomu veriť. Alebo tomu aj veria, ale nechcú to prijať. A dokonca, aj keď to prijmú, nechcú o tom vedieť. Je to zvláštny ľudský zázrak, že vedia, že nič nám nepatrí. Keď prichádzame na túto zem, naše ruky sú takto; keď odchádzame, všetko je takto. Napriek tomu, napriek tomuto porozumeniu, stále sa so sebou zahrávame, podvádzame sa a snažíme sa veriť, že ja som táto krajina, ja som tamtá krajina, som skvelý atď. Ale ľudské bytosti sa narodili v určitých krajinách skôr ako v iných krajinách.

To jednoznačne urobilo rozdiely v tradícii a porozumení života, ktorý je ľudským životom. Umenie zostáva rovnakým, ale toto sa mení. Táto klíma môže byť iná, preto môže byť aj ovocie iné. Je to všetko len zmena. V celom pláne je taká dobrá zmena, žiaden spor, žiaden problém; je to znovu len variácia. Povedzme, že všetky banány by rástli na celom svete, kto by sa o ne staral? Napríklad, ak dáte banán Indom, budú sa na tom smiať. Ale ak im dáte jablká, povedia: „Ó, jablká, počkaj!” Naopak pre Angličanov: ak chcete dať niekomu ako dar jablko, budú sa na vás pozerať: „Čo je s touto osobou?” Takže toto je znovu Jej vlastný štýl hrania sa a dávania vám rôznych typov podnebí, rôznych typov produktov, aby ste si vychutnávali rôzne veci. Ak by nebola rôznorodosť, tak by ste sa nemohli radovať. Ako veľmi vám rozumie a ako veľmi Jej rozumiete vy?

Pre sahadžajogína je dôležité pochopiť, že my si odtiaľto nič nezoberieme. Nie je to nič iné, len hlina. A hlina tu zostane a zmizne na veky vekov. Čo si so sebou zoberieme? Čo so sebou budeme mať? Celý čas je to náš vývoj, teraz je to náš Duch. Takže my sme Duch, nie sme toto ani tamto, ani hento. Čo sme, sme Duch, a vôbec nie sme nijako znečistení niečím, čo sa volá hmota. Takže by sme mali vidieť podstatu Matky Zeme, že Matka Zem používa svoju hmotu, aby iným robila radosť. Rovnako, ak my použijeme Ju, aby sme iným dávali radosť, tak potom budete nasledovať Jej cestu.

Na druhej strane, ak sa Ju snažíte využívať, je to ako robenie dier, alebo kopanie do Tej, ktorá je vašou Matkou. Ak sa Ju snažíte rozdeliť na časti, to znamená, že krájate Jej telo na rôzne kúsky. Všetky tieto ľudské chápania sú proti Matke. Ale najhoršie zo všetkého tohto je to, že nerešpektujeme Šri Ganešu v nás, ktorý je vytvorený touto Matkou Zemou. Šri Ganešu, ktorý je nevinnosťou v nás, si nevážime. Nevážili sme si nevinnosť, ktorá k nám prišla. Spôsob, akým sú deti trápené a týrané a zneužívané je ohromujúci: ako sa ľudia neboja, že možno jedného dňa veľká sopka vybuchne v krajine, ako je táto, kde sa s deťmi takto zaobchádza? V tom prípade Matka Zem zničí všetky ľudské bytosti, ktoré sa takto správajú, a vezme všetky tie sladké deti do svojho lona, a prenesie ich niekam inam. Je veľmi dôležité pochopiť, že pokiaľ si nevážime Šri Ganešu v nás, našu nevinnosť, našu cudnosť, nemôžeme si dovoliť volať sa sahadžajogínmi. To je prvý začiatok, prvý krok k nášmu vzostupu.

Nemôžeme hovoriť o ničom inom, pokiaľ tento základ neleží v Matke Zemi. Preto som sa dnes rozhodla, že by sme mali mať Bhúmi pudžu v Anglicku. Dúfam, že týmto bude v tejto krajine nevinnosť ctená, bude milovaná, bude ochraňovaná a bude vyživovaná. Týmto bude nevinnosť v dospelých ľuďoch prebudená, budú si vážiť svoju nevinnosť, vážiť si svoju cudnosť nadovšetko. Touto Bhúmi pudžou si vážime podstatu Matky Zeme, ktorou je Kundalini v nás, a vážime si tým svoju Sebarealizáciu. Dúfam, že čo dnes idem urobiť, bude schopné premeniť túto krajinu do jej skutočnej podoby, ktorú volám srdce Vesmíru. Dúfam, že týmto Matka Zem rozpustí kamenné srdcia tejto krajiny a premení je na nádherné lotosy, na voňavé kvety všade navôkol. Nech vám Boh žehná! Dnešná pudža bude veľmi malá, nebudeme mať veľmi dlhú pudžu. Bude to len Šri Ganeša pudža a Gauri pudža, nebude to veľmi dlhá pudža.

Jediná vec je, že dnes s plnou pozornosťou by ste si všetci mali sadnúť s ľavou rukou ku Mne a pravou rukou na Matku Zem; na Matku Zem, pravú ruku na Matku Zem. Ak sedíte na stoličkách, môžete si položiť ľavú ruku ku Mne a pravú ruku k Matke Zemi.