Šrí Ganeša pudža, 07/09/1986, Upevnenie Šrí Ganeša princípu, Camp Marston, USA

(United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Dnes oslavujeme, v krajine Šrí Krišnu narodeniny Šrí Ganéšu. Je to niečo nevídané a výnimočné, že by ste mali oslavovať narodeniny syna Šrí Krišnu v jeho vlastnej zemi. Viete, že Šrí Ganéša sa inkarnoval na tejto Zemi ako Mahavišnu a bol synom Radhi, inkarnoval sa aj ako pán Ježiš Kristus. Takže dnes, oslavovaním Jeho narodenín spoznávate najvyššiu pravdu, že pán Ježiš Kristus bol synom Šrí Krišnu. V Devi Mahatmayam sa dočítate príbeh, ako sa toto Prapôvodné Dieťa premenilo na vajce a polovica zostala ako Šrí Ganéša a druhá polovica ako Mahavišnu. V evolučnom procese sa všetky tieto udalosti zaznamenali, no dnes cítim spokojnosť, že na ľudskej úrovni bolo pochopené, že Kristus je inkarnáciou Šrí Ganéšu. On je Večné Dieťa, ale keď prišiel vo forme Ježiša, prišiel ako syn Šrí Krišnu. Ale keď vytvorila Šrí Parvati Šrí Ganéšu, bol to jedine Jej syn. Nemal Otca. Parvati chcela mať vlastné dieťatko. Ako boli anjeli, ktorí boli oddaní buď Šivovi, alebo Višnuovi, podobne Ganovia sú oddaní len Šivovi.

Takto chcela mať vlastného syna, ktorý by šíril Jej sily na tejto Zemi. Takže na počiatku keď vytvorila Šakti tento vesmír a Sadašiva sledoval Jej tvorenie, prvé čo vytvorila na tejto zemi bola nevinnosť a stelesnenie tejto nevinnosti bol Šrí Ganéša. Celý vesmír bol preniknutý nevinnosťou, čo nazývame Omkara. Nevinnosť ochraňovala všetko stvorenie sveta a prenikala do všetkej hmoty. Hmota je nevinná. Ak hmotu udriete, udrie vás to lebo je tak vytvorená. V žiadnom prípade vám nechce ublížiť avšak ak sa pokúsite ju udrieť, udrie vás to, je to jej prirodzenie. Bolo to nazvané Jada, ten, ktorý koná podľa svojho prirodzenia. Nevinnosť zvierat je iná záležitosť, keďže zvieratá si neuvedomujú, že konajú niečo zlé. Zvieratá keď sa povie, že zabijú iné, alebo vstúpia na váš pozemok, a narobia všade zmätok, neuvedomujú si, že sa dopúšťajú priestupku alebo nedodržujú nejaké pravidlá.

Riadia sa zákonmi, ktoré sú v nich zabudované, preto sa nazývajú pašus čo znamená otrotctvo – paša. Paša znamená otroctvo. Sú podriadení zákonom daným Bohom. Šrí Šiva sa nazýva Pašupati. Do tohto bodu zostáva nevinnosť nedotknutá, pretože sa v nich nevyvinulo ego. Takže sú nevinné. Tiger môže zjesť kravu, stále bude nevinný, alebo slon môže zašlapiť ľudské telo, stále bude nevinný. Ale pokiaľ ide o vyšší stupeň, Matka Šakti, Prapôvodná Matka uvažovala o vytvorení osobnosti, ktorá by ochraňovala nevinnosť ľudských bytostí. Nad hmotou a nad zvieratami, vytvorila Šrí Ganéšu. A poznáte príbeh Šrí Ganéšu – ako prišiel k slonej hlave – čo symbolizuje, že Šrí Ganéša, hoci je ľudskou bytosťou, je ako zvieratá – pokiaľ ide o Jeho hlavu, teda hlavu Šrí Gadžananu, čo znamená, že má hlavu slona, ktorý je najmúdrejším zvieraťom v ríši zvierat.

Takže v takej hlave, ktorá je nevinná, sa ego nemôže vytvoriť. Nie je tam ego. Je to stav bez ega. Ale ľudské bytosti boli vytvorené odlišným spôsobom a keď bol vytvorený uhlík, aby vznikli aminokyseliny, taktiež ich usmernil v pohybe, v ľudských bytostiach išlo o nový druh evolúcie – kedy na úrovni Višudhi sa ľudské bytosti takto vzpriamili (svoje hlavy). Zvieratám hlavy smerujú k zemi takže energia prúdi do Matky Zeme, ale keď človek vzpriamil svoju hlavu, navzdory zemskej príťažlivosti, nastal nový problém v prúdení energie – takto nastal vo Višudhi problém, kde Kundalini nemohla vyživovať, alebo starať o problémovú Višudhi. Príčina je taká, že keď si narovnáte hlavu smerom od Matky Zeme, odtiahnete sa od prírodnej sily Matky Zeme. Keď takto narovnáte svoju Višudhi, následok toho vidieť v tejto krajine, ktorá je krajinou Višudhi čakry, čiže ste sa upriamili na stroje, ktoré idú proti prírode, odčerpávajú prírodu, narúšajú ju vytváraním atómových bômb, tým, že zmenia atóm. To znamená, že ste išli proti samotnej prírode vztýčením hlavy. Ale keby to bolo urobené v úplnej oddanosti Bohu , s hlavou sklonenou k Matke Zemi, neublížilo by vám to. Ale ak sa úplne oddelíte od tejto prírody, ktorá je tak štedrá a pôvabná.

Včera ste videli tie krásne obrázky prírody, ktorá vás v tejto krajine obklopuje. Taká bohatá krajina ako Amerika, bez akejkoľvek vďaky svojmu Stvoriteľovi vztýčili hlavu – a tak začal ten problém s Višudhi. V každom ohľade a v celej sociálnej štruktúre sme boli učení bojovať proti prírode, a nie s ňou žiť v harmónii. Takže prvý útok bol proti nevinnosti – na samotnú Muladháru. A tak sa od prirodzených spôsobov Muladháry upustilo. Manželstvo tu bolo dávno pred Kristom, dávno pred Abrahamom, dávno pred Mojžišom a posvätnosť manželstva, ktoré bolo prijaté spoločnosťou, bolo od nepamäti vážené. Ale človek vo svojej spupnosti začal voči manželstvu namietať, proti prirodzenému spôsobu ako viesť cnostný život. Keby bol spôsob akým vedú ľudia svoj súkromný život prirodzený, prečo by dostávali všemožné ochorenia? Ak ste prirodzeným človekom, žiadne ochorenia nedostanete. Pretože ste neprirodzení, preto bolo v tejto krajine zavraždených toľko mužov a žien kvôli žiarlivosti?

Keby bolo prirodzené byť zamilovaný do desiatich žien či mužov k čomu je potom žiarlivosť? Mali by ste byť šťastní, to je veľmi prirodzené. Pretože ste vztýčili hlavu na úrovni Višudhi čakry, bez odovzdania sa Šrí Krišnovi, začala sa rozvíjať neprirodzená atmosféra. A tento spôsob života priviedol túto ohromnú krajinu, na okraj úplnej deštrukcie. Útok na nevinnosť je najväčšou slabosťou tejto krajiny. To, že si nevážite silu cudnosti a cudného života je najväčšou chybou tých ľudí, ktorí začali všemožné trendy a módne výstrelky. Ganéša je koreňom tvorenia. Keď idete proti Šrí Ganéšovi začnete strácať svoje korene, celkom stratíte svoj základ. A potom sa necháte vtiahnuť do hocijakého nezmyslu, do všelijakých novostí. Až do takej miery, že uznávate osobu ako Freud a na Krista zabudnete, On povedal, „Nebudete mať smilné oči.” Ganéša úroveň je taká, že aj oči musia byť nevinné.

Vo vašich očiach by nemala byť žiadostivosť. Ale spupnosť im dáva pocit, „Čo je na tom zlého? Čo je zlého na tomto? Čo je zlého na tom?” Teraz celá krajina prechádza veľkou krízou kvôli arogantným skutkom. A ešte robia zo všetkého čo je deštruktívne martýrstvo. Je to veľkou zodpovednosťou Sahadža Jogínov, ktorí žijú v krajine Šrí Ganéšu. Ale ľudia, ktorí žijú v krajine Šrí Krišnu, majú zodpovednosť celkom na svojich pleciach a nemôžete sa z toho vyzuť. Pokiaľ ste vo svojom živote nepochopili dôležitosť nevinnosti nemôžete zachrániť túto krajinu, nech by som robila čokoľvek. Ste to jedine vy, kto ju zachráni. Ste to jedine vy, kto to vykoná.

Keď stúpa Kundalini Šrí Ganéša je vo vás prebudený, ten Ganéša, ktorého ste nikdy nerešpektovali, sa pomaly preberie zo svojho spánku, napriek zraneniam a urážkam, ktoré ste mu spôsobili, predsa sa prebudí. Ale čo my …? Ako mu dodáme výživu? Ako sa postaráme o Jeho rast? Zodpovednosť Sahadža Jogínov v Amerike je veľká. Nemôžu sa už naďalej klamať. Nemôžu sa uspokojiť so svojou spupnosťou. Chyby boli veľké. Musíte sa dať na boj proti týmto chybám a upevniť Šrí Ganéšu v plnej miere, aby vám dal potrebnú rovnováhu a korene, ktoré by vás vyživovali. Je to hlavne šok.

Proste nemôžem pochopiť; je to vylúčené – ako ste mohli prijať také nezmyselné ideje; ako ste sa mohli dať na také podivné veci, ktoré sú zjavne otrasné. Nie sme si vedomí niektorých pojmov ako prostitúcia? A všetky tie špinavé slová čo používajú, ktoré ani nechcem teraz hovoriť, alebo stratili svoj význam? Všetci sme si to uvedomovali, všetci sme o tom vedeli. [Nerobte to … Nemali by ste. Keď rozprávam buďte potichu, dobre?] Stratili sme všetok rozum, že nie sme schopní vidieť čo sme si spôsobili? Nevážime si sami seba. Spupnosť do takej miery je veľmi nebezpečná, veľmi nepredvídateľná. A Boh vie, čo môže vzísť z týchto dobrodružstiev, na ktoré sme sa dali.

Sahadža Jogínom by som povedala, dala som im rady čo sa týka niektorých ľudí – ako by mali rešpektovať súkromie svojho života, hlavne ženy – v Amerike. Ak majú byť Šakti, musia rešpektovať svoju cudnosť. Ale je tak prekvapujúce, keď vidíme tieto veci navôkol ako sa to všetko deje, dokonca aj po príchode do Sahadža Jogy, sa niektorí z nás pokúšajú byť medzi tými, ktorí smerujú do pekla. Ak ich máte zachrániť, tak sa pokúste poriadne upevniť svoju pozíciu. Šrí Ganéša má štyri ruky a ruka, ktorá drží deštruktívnu zbraň Paraša – na tú si musíte dávať pozor. To je Jeho práca a ak to zanedbávate, tá sila bude konať a bude konať neúprosne, že napriek svojej sebarealizácii sa vám možno nepodarí zachrániť sa. Neberte svoju realizáciu ako samozrejmosť. Pokiaľ nie je váš Šrí Ganéša upevnený, vaša realizácia nemá vôbec zmysel. Sledujte sa, máte žiadostivé oči? Je vaša myseľ smilná?

Čo očakávate od Sahadža Jogy? Mnohí si myslia, že v Sahadža Joge vás Boh žehná, a že potom musíte získať dobré zdravie, peniaze pozíciu, a moc. Prvá vec, o ktorú musíte žiadať je čistota Ganéšu, Nirmal Ganéša. „Ó Matka, prosím daj nám požehnanie z upevnenia čistoty nášho Šrí Ganéša princípu.” Vo vzťahoch, v správaní, v postojoch, pokúste sa posúdiť, ste nevinní? Kristus povedal, že čokoľvek proti nemu bude tolerované, ale nič proti Adi Šakti. Ale musím vám, ako vaša Matka povedať, že to tak nie je. Možno niektoré veci proti Mne budú tolerované, ale nič, čo je proti Kristovi, Pánovi, nič proti Šrí Ganéšovi. Všetko čo vykonáte proti nemu, po realizácii, bude svedčiť proti vám a budete vyhostení z Ríše Boha, ako celkom degradovaní ľudia. To je jedna vec, ktorá nikdy nebude tolerovaná, nikdy nebude odpustená, nebude prijateľná. Čokoľvek ste vykonali v minulosti je skončené, pretože ste noví.

Ale potom ako ste sa ním stali, ak sa stále oddávate nesprávnym predstavám nijako vám nemôžem pomôcť. Napokon, Šrí Ganéša je Môj syn lebo On je čistý. Teraz nie je Mojím jediným synom – mám toľko dcér a synov a urobila som z vás to isté ako zo Šrí Ganéšu, bez Otca, sama. Vašu Matku nepoteší nič iba čistota srdca a čistota tela. Všetko čo je nečisté musí byť odhodené. Samotné Moje meno znamená čistota. Ste toho schopní. Ste oprávnení to urobiť. Máte na to Kundalini. Ale prvé čo musíte urobiť je očistiť sa a o zvyšok sa nemusíte starať, Šrí Ganéša sa o to postará.

Ak túto čakru udržujete čistú, o zvyšok bude postarané. Všetky nevyliečiteľné choroby od chorôb svalstva, cukrovka, všetky nevyliečiteľné choroby ako rakovina a iné, všetky psychosomatické problémy počnúc schizofréniou, všetky pochádzajú z narušenej Muladháry. Keď nie sú korene v poriadku, ako môžete liečiť strom? Ak sú korene v poriadku potom má medicína dosah na akékoľvek centrum, ktorékoľvek miesto, oblasť, na ktorékoľvek ovocie. Ale ak nie sú v poriadku korene, ako to môžete vypracovať? Dnes ste Ma sem zavolali, aby ste vo Mne uctievali Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša vo Mne je mocná osobnosť. Keď ho uctievate musíte si uvedomiť, že takú mocnú vec musíte v sebe upevniť a po upevnení sa musia sily Šrí Ganéšu cez vás prejaviť silou jeho veľkosti je priaznivosť. Je to koeficient; je to formula, môžeme vedecky povedať, ktorá vyžaruje priaznivosť. Je to magnet Matky Zeme.

Ten istý magnet je vo vás, je ním Šrí Ganéša. Nechajte ma osamote a poviem vám kde je sever, juh východ, západ. Aj so zavretými očami vám to poviem. Ako viete jestvuje mnoho vtáctva, ktoré letia celú cestu do Austrálie, na Sibír pretože v sebe majú magnet, majú v sebe tú nevinnosť. Jestvuje toľko rýb, ktoré majú v sebe magnet. Vedci by to mali zistiť. Rovnako je v nás Šrí Ganéša magnetický. Takže osoba, v ktorej sa prebudí Šrí Ganéša sa stane magnetická a magnet priťahuje oceľ – nie suché lístie, to nie, ale oceľ. A oceľ je ako Guru Tattwa. Je to človek z ocele, povedala by som.

„Človek z ocele” – človek, ktorý má charakter, presvedčenie a ktorý nemôže byť ovládaný pokušeniami, je to človek z ocele. Takže tento magnet priťahuje oceľ. Oceľ má len jednu nevýhodu, a tou je to, že je neohybná, nepoddajná, ale magnet priťahuje, čo znamená, že v oceli vytvára tú špeciálnu kvalitu, že sa pohybuje smerom ku magnetu. Rovnako aj vy užasnete keď sa tento magnet, vo vás prebudí. Miesto toho, aby ľudia utekali preč od vašich ašrámov budú sa utiekať k vám. Je to neuveriteľné. Nech idem do akéhokoľvek domu, ak sa to dozvedia, Boh Ma ochraňuj – nech je to hocikde, hocijaké miesto. Takže čo je tento magnet? Je to čistá láska. Je to čistá láska a podstatou čistej lásky je, že nezávisí vôbec na ničom len sama na sebe.

Je oporou sama sebe. Je ako svetlo, ktoré sa šíri vo svojej prirodzenosti, nechce nič, nič neočakáva. Len sa všade šíri a osvecuje srdcia druhých ľudí. Preto ich to priťahuje. Tí čo Ma ani nevideli, tí čo Ma ani nepoznali, len pri Mojom mene, videla som to, na mieste ako Kalkata, mali sme tam taký problém, taký zástup, že hovorili, „Musíme zavolať políciu”. Povedala som, „Nie je potrebné volať políciu, ale nejako si poradíme.” V Pune sme mali taký dav ľudí, že ten dotyčný, čo nám poskytol halu sa preľakol. Hovoril, „Matka, dám Ti veľké priestranstvo kde si môžete posadať, veľké priestranstvo mrzí ma to, lebo moja hala bude zničená.” Povedala som, „Nestrachuj sa, všetko bude v poriadku.” Mali sme tam také zástupy, že ľudia sedeli na zemi, na schodoch, všade, keď som rozprávala nikto sa nepohol ani o piaď, ako obraz. A hovorila som hodinu a pol. Presne ako obraz. Žiaden pohyb rúk, nôh, očí – nič.

Len sedeli ako na obraze. A ten pán, ktorý vlastnil tú halu nič také predtým nevidel. Počas hodiny a pol, vôbec žiaden pohyb. To čo pracuje je magnet. Aj keď ste oceľ, tak to bude fungovať, ale ak ste magnetom bude to priťahovať takým spôsobom, že magnet nikdy neopustia. Takže v Joge je dôležité, aby ste upevnili svoje magnety Šrí Ganéšu, ktorý je detskou osobnosťou. Dieťa, ak je tam jedno dieťa, všetci sú k tomu dieťaťu priťahovaní. Ak nejaké dieťa zostane visieť vo vzduchu, či je Ruské, Americké alebo Arabské, všetci si oň budú robiť starosť. Čo sa deje s tým dieťaťom? Nebudú premýšľať: to je Arabské dieťa, alebo to je Americké dieťa, nie.

Pokiaľ to nie je diabol. Akáže to príťažlivosť detí? Pretože ich magnet je nedotknutý. Ich ego sa ešte nevyvinulo. Naše ego sa vyvinulo, muselo sa, pretože sme sa mali rozhodovať v našej vlastnej slobode, čo je správne a čo nesprávne. Takže vyvinutie ega bolo v poriadku. Do tej miery, že sme si mali vyvinúť ego. Ale my sme ho rozvinuli príliš, a ešte prekrylo aj superego. Žiadne podmienenosti, nič. Budeme robiť čo sa nám zapáči.

Dnes nosím šortky, zajtra budeme nosiť dlhé nohavice, dobre. Potom si ostriháme vlasy, alebo urobíme toto či ono. Žiadna podmienenosť. Aj superego bolo prekryté – egom. Toto ego by bolo v poriadku, keby ste si zachovali svoju Ganéša tatwu. A to je sila múdrosti Šrí Ganéšu. Druhou silou Šrí Ganéšu je, že vám dáva múdrosť. Ak stretnete farmára a veľkého profesora, alebo veľmi vzdelaného človeka a porozprávate sa s oboma – zistíte, že farmár má ďaleko viac rozumu ako tento, bláznivý PhD. Prečo? Pretože dennodenne pracuje s Matkou zemou.

Pozná živé procesy. Vie o nevinnosti Matky Zeme. Takže nevinná osoba je tá najmúdrejšia … Nevinné dieťa je oveľa múdrejšie ako desať ego – orientovaných ľudí. Takže druhou kapacitou Šrí Ganéšu je, že sa stanete múdrou osobou. Keď prehovoríte, ľudia si vás začnú všímať. Hovoríte ako Kabira, ako Nanaka. Hovoríte takým spôsobom, že ľudia začnú cítiť svojho ducha. Toto nazývame Sahadža jogín. Sahadža jogín, ktorý postráda múdrosť nie je na nič dobrý. Príde do Sahadža Jogy je ako býk v aréne, vráža do tej a tamtej osoby, a do ďalšej osoby.

A keď sa tých troch zranených opýtate, povedia, „Ten býk, ten istý býk”. Všetci sa sťažujú na toho istého býka. „Ach, to je ten.” Takže vám udeľuje múdrosť. Ak máte silu Šrí Ganéšu, vaše oči žiaria. Vo vašich očiach je iskra, svetlo, keď je On vo vás osvietený; potom nemôžete pozrieť na niekoho, kto je smilný. Ale tento pohľad je taký mocný, že aj jeden pohľad stačí, aby očistil tisíc ľudí. Len keď sa otvoria oči a vy uvidíte ako sa všetko zmení na krásne ráno z celkom temnej noci. Pohľad môže prebudiť Kundalini. Matka Kundalini sa nemôže pohnúť, pokiaľ nedá Šrí Ganéša povolenie. Je ako kancelár, ktorý stráži všetky čakry.

Musí dať potvrdenie, „V poriadku. Vystúp. Prejdi,” ku každej čakre. A keď Kundalini stúpa, Šrí Ganéša sa prebudí, inak Kundalini nemôže stúpať. Ale potom, keď zadrieme, Kundalini je ním pohltená. Teraz si myslíme, že sme svoju nevinnosť stratili. Nie je ľahké ju stratiť. Je nezničiteľná. Jediné čo ste urobili je, že ste ju prekryli niečím čo bráni, aby sa v nás prejavil princíp Šrí Ganéšu. Utlačili ste ju.

Vyvinuli ste na ňu tlak. Prekryli ste ju množstvom nezmyslov. To je celé, ale nikdy nezahynie. Je to večný princíp celého univerza. Ďalšou kvalitou osoby, ktorá je obdarená silami Šrí Ganéšu je, že On odstraňuje všetky prekážky. Ak sa osoba takého razenia niekde nachádza, všetci ostatní ľudia, ktorí sú na blízku budú zachránení, ak sa stane nehoda, alebo vyskytne nejaký problém, ktorý je deštruktívny, všetci budú zachránení. Zistíte, že sa to deje. On je Ganapati, je Pánom všetkých Ganov. On vás vedie. Sahadža Joga sa nedá vypracovať bez Šrí Ganéšu.

On je ten, ktorý je Sahadža. On je ten, ktorý vytvára všetku spontánnosť na svete. On je ten, ktorý vás privedie na správnu cestu. On je ten, ktorý vám všetko ľahko dá. On je ten, ktorý vytvára všetko čamatkars, všetky zázraky, všetky kúzla sveta. On je Ganapati. On je ten, ktorý sedí na všetkých Ganoch, v tom zmysle, že on je ako kráľom Ganov. Ten kto poteší Šrí Ganéšu poteší všetky Bohyne a Bohov, pretože všetky Bohyne a Bohovia sa snažia potešiť Šrí Ganéšu, takže čo viac treba? A Šrí Ganéša je veľmi chytrý. On vie, potešiť svoju Matku je jediná prostá vec, ktorú musí urobiť.

Má všetku moc sveta, aby bola Matka potešená. Je toľko kvalít Šrí Ganéšu, o ktorých by sa dalo hovoriť. On je ten, ktorý nám dáva potešenie z jedenia. Ak jete nejaké jedlo, môže vám chutiť, nemusí vám chutiť, ale On je ten, kto vám povie to bolo pripravené Sahadža jogínmi, vašou Matkou. To znamená, že vám dáva potešenie z jedla, ktoré pre vás uvarili. Pretože On je láska. Dáva vám nápady – ako vyjadriť svoju lásku. Raz Ma požiadali, aby som zaspievala pieseň. Kedysi som zvykla pekne spievať, ale po toľkých prednáškach, som svoj hlas, ako vidíte stratila. Nevedela som dobre spievať, tak sa Mi zdalo.

Jedného dňa Ma požiadali zaspievať pieseň a Ja som si spomenula na jednu pieseň a zaspievala som im ju. A asi po roku na programe, povedali, „Matka chceme Ti zaspievať pieseň.” Táto pieseň bola každému neznáma, neviem odkiaľ ju získali, odkiaľ mali melódiu. Začali spievať tú istú pieseň. Toľká radosť, zaplavili Ma slzy. Nedokázala som tú radosť ovládnuť. Všetky tieto pocity radosti sú vynálezom, ktorý produkuje Šrí Ganéša. Má veľa práce, aby vytváral vzťahy, nádherné. Ako? Na narodeniny dieťaťa, čo povieme? „Tak teda zajtra ráno ti vtáčik prinesie darček.” A dieťa vstane a nevidí žiadneho vtáčika.

Je to jedine Ganéša, čo nám dal ten nápad. Môžeme povedať, že je Santa Klaus. Dáva vám spôsoby a nápady a vraví vám ako jemne vybudovať vzťah, čistý vzťah. Ako skrývať, ako zabalíte malý darček, len ho tam položíte a osoba, pre ktorú je, ho zbadá, „Ó Bože.” A vidíte tie kvetiny, ktoré zrazu vynesiete, dáte ich sem, je to všetko snaha Šrí Ganéšu, Jeho spôsob, Jeho nápad. Zo stvoreného kvety vyjadrujú podstatu Šrí Ganéšu. A podstata Šrí Ganéšu pochádza z podstaty Matky Zeme, je to vôňa. Takže osoba, ktorá je obdarená požehnaniami Šrí Ganéšu vonia, niekedy ako čandan, niekedy ako ruže, niekedy ako gardénia. Proste neviete odkiaľ sa tá vôňa šíri. Tá vôňa prichádza od Šrí Ganéšu a to tým magnetom vo vás. Taká osoba vonia, šíri vôňu po celý čas.

Šrí Ganéša šíri rôzne vône od takej osoby. A tak môžete cítiť, kedy je váš Šrí Ganéša v poriadku. Toto Božstvo vo vás by sa dalo popisovať do nekonečna. Je tam usadený, je tam po celý čas, čaká kedy ho očistíte, aby vztýčil hlavu, ako lotos v bahne. Pomôžete tomu rešpektovaním a On tam bude, vôňa vo vás. To je tak dôležité pre túto krajinu kde sme vztýčili hlavu bez odovzdania sa Viráte, kolektivite, Šrí Krišnovi. Vztýčili sme hlavu, so Šrí Ganéšom ju skloníme, za všetky požehnania, ktorými nás Boh obdaril. Všetka spupnosť zmizne pri lotosových chodidlách Šrí Ganéšu. Dá nám múdrosť. Dá nám zmysel pre chápanie.

Dá nám silu prekonať našu spupnosť, ktorá je v nás. On je ten, ktorý daruje poznanie. On je ten, ktorý nám dáva svetlo. Mnohí ľudia v Indii tiež uctievajú Šrí Ganéšu, dookola „Šrí Ganéša, Šrí Ganéša, Šrí Ganéša, a robia rôzne smiešne veci. Je to – akoby ste sa zbytočne podvádzali. Je tak jednoduché upevniť v nás Šrí Ganéšu. Ale pochopte, že je nevyhnutné, aby ste vy ľudia, ktorí ste Sahadža jogínmi upevnili Šrí Ganéšu, čo je vo vás tichá sila, nerozpráva. Je to tichá sila, ktorá koná. Je to proste dynamická sila bez nejakého hluku, bez nejakého cirkusu. A to je to, čo by som dnes povedala, keď som povedala všetky tie veci od srdca, že vy Sahadža jogíni v sebe upevníte Šrí Ganéšu.

A od vás sa bude šíriť taká sila, že aj ostatní budú schopní upevniť svojho Šrí Ganéšu v tejto krajine. Nech vás Boh žehná. Nazvime ju Gauri. Dnes je deň Šrí Ganéšu čiže Gauri je to meno. Ahoj. Teraz na deň Diwali uctievať Šrí Ganéšu a v ten deň aj Šrí Lakšmi, takže deň keď uctievame Šrí Ganéšu, musíme uctievať aj Šrí Lakšmi, takže dnes ju pomenujem Lakšmi. V poriadku? Ďakujem. Pozri na toto malé bábätko, neplače. Ty si také veľké dievčatko.

No pozri malé bábätká neplačú. Ty si veľké dievča …prečo plačeš? A čo máš obuté na nôžkach? Pozrime sa. Robia hluk? Nie? Môžeme ti obstarať lepšie. Pozrime sa aké veľké máš nôžky. Pozriem sa. Sú veľmi drobné všakže.

Si veľké alebo malé dievčatko? Malé? Nie, nie je veľká, dokáže sa postaviť? Pozrime sa. Haló. Pristúp, poď sem. Čo s ňou je? Vždy je takáto? Pomenujeme ju Siddhi. To je sila.

Siddhi je dobré meno. Dobre. Nech vás Boh žehná. Bude v poriadku. Pozrite na to. Odfoťte to. Nech ťa Boh žehná, nech vás žehná. Postav sa. V poriadku. Musíš vstať.

Poď sem, poď sem. Ach. Pomenujeme ho Vinayaka. To je meno Šrí Ganéšu, Vinayaka. Kto tam ešte je? No poď. Ahoj. Pomenujeme ho Ganapati. Nech ťa Boh žehná. Poď sem.

Pomenujeme ich Gauri a Ganéša. Gauri a Ganéša. Môžeš prísť? Ganéšove ďalšie meno je Omkara. Pomenujeme ho Omkara. Nech ťa Boh žehná. Poď sem. Dobre. Teraz si Omkara. V poriadku?

Dobré meno, Omkara. Tak teraz… Ramma. Ramma je meno bohyne Parvati. Je to meno matky Ganéšu, Ramma. Ramma je tá, ktorá hrá v srdci. Džanaki. Džanaki. Šarmila, Šarmadayini, Šarmila, Šarmadayani Šarmadayani je rieka blaženosti. Rieka slasti. Darkyňa blaha.

Šarmila je meno Bohyne. Ona je darkyňou blaha, Šarmadayani, je darkyňa blaha. Nech ťa Boh žehná. Môžete pristúpiť a pomôcť pri pudži.

A pošlite mi deti.

Poďte, umyte Moje Chodidlá. Poďte, obaja, poďte. Najskôr si vyhrňte rukávy, dobre si vyhrňte rukávy. Dobre. Oboma rukami. [Jogín: Pozdravujeme toho, ktorý sa inkarnoval ako minulosť. Bhuta bhava.] Celá ľavá strana. On je základom ľavej strany, takže budete rozumieť, čo hovorí. On je ľavá strana, je minulosť.

“Bhuta” je “minulosť”. Nie, … najskôr povedzte význam. Potom povedzte toto, tak budú rozumieť, tak sa to dá zapamätať, dobre? Najskôr význam. Teraz ako druhé povedzte. “Bhuta sangha” znamená všetko čo bolo stvorené. “Bhuta sanghana videha manah”: “videha” znamená “v tele”, “manah” znamená “v srdci toho tela,” v sanskrite. V srdci. “Bhutatmanaha”. Atmana je Duch.

“Bhut” znamená “stvorený”: čokoľvek stvorené, On v tom sídli ako Duch. “Bhutatmanaha.” Teraz by som rada povedala, že je to Šrí Ganéša, ktorý je Omkara, ktorý je vibráciami. On je teda pravda. Čo hovorí je pravda, to, čo hovoria vibrácie je pravda. On je pravda. Omkara sú teda vibrácie, ktoré sú Šrí Ganéšom. “Paramadhama”. Priveľa. Priveľa. Radšej odoberte.

Teraz uviažte tieto. [Hindi] Nech si urobia fotografie. Môžete teraz prísť? Opatrne. Môžete to uviazať? Vyhli ste sa pri fotení tomuto? Vyhli ste sa? …ukazujte? Nie, nie, dajte to preč, tamto. To je dobrá fotka, dobre?

Toto je hrozná fotografia s hlavou Šrí Ganéšu. Nech vás všetkých žehná Boh. Ó Bože … wow, nádherné. Ďakujem. Od talianskych sahadža jogínov. Pre Mňa to je príliš. Veľmi pekne ďakujem. Čo je to? Wow, nádherné! Veľmi pekné.

Odkiaľ to máte? Oh, vidím, je to veľmi dobré. Čo je to? Ona prišla až z Austrálie? Ah! Z Rakúska! Veľmi pekne ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Aké je to nádherné. Nádherné.

Ďakujem vám veľmi pekne.