Vianočná pudža, 25/12/1989, Pred sebou máte Krista, Púne, India

Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Dnes sme sa tu zhromaždili, aby sme oslávili narodenie Krista. Keď premýšľame o jeho narodení, každý vie, že sa narodil na veľmi skromnom mieste a celý život žil veľmi skromne.

A tiež ako sahadža jogíni viete, že bol inkarnáciou Šrí Ganéšu, čo je podstata nevinnosti, a bol ukrižovaný kvôli hlúpemu chápaniu zaslepených ľudí. Bol večným dieťaťom a je veľmi smutné, že keď hovoríme o Kristovi a o kresťanstve, cítime, že kresťanstvo išlo presne naopak, ako ide Kristus.

Ak jedno je konštrukcia, tak druhé je deštrukcia a ak jedno je nevinnosť, druhé je prefíkanosť. Ak sa pozriete na kresťanské národy, je veľmi prekvapujúce, kam sa až kresťanstvo dostalo vo svojej praxi. Je to veľmi prekvapujúce, že tu nevinnosť nemá miesto, žiadnu úctu, cudnosť tu nemá miesto, žiadnu úctu, to, čo bolo podstatou Krista.

Bol z nej vytvorený. Niekedy je to prekvapujúce, ako tieto takzvané kresťanské národy tak veľmi Krista ohovárali a ako zničili toľkých ľudí so svojimi hlúpymi myšlienkami, ktoré dovoľujú ľuďom dopriať si všetky možné špinavosti.

A druhá vec je veľmi dôležitá, vidieť, ako sa narodil vo veľmi skromnom príbytku, ako veľmi skromne žil. Bol synom tesára, tak žil ako tesár, ale v západnom živote sú ľudia tak materialistickí a pre nich žiť v bohatstve, predvádzať sa svojím majetkom a drancovať ľudí, drancovať jednu krajinu za druhou kvôli materiálnemu zisku je bežnou vecou.

Tak isto necítia, že to nie je správne a sú na to dosť hrdí. A treťou veľkou vecou o Kristovi je, že chcel, aby sa ľudia navzájom milovali a boli skromní, ale aroganciu a krutosť, ktorú človek vidí u kresťanských národov, nemožno pochopiť, ako by mohli byť blízko Krista.

On o tom povedal: „Blahoslavení tí, ktorí sú pokorní.“ Kde žijú títo pokorní ľudia? Nie sú v západných krajinách, ani v krajinách kde uctievajú Krista, kde sú postavené chrámy, postavené na jeho počesť a kde uctievali Matku po veľa rokov. Aké hriešne je toto urobiť Kristovi. Najväčším hriechom je hovoriť, že nasledujeme Krista a robiť pri tom všetky tieto hrozné veci. Všetci takíto ľudia pôjdu do najhoršieho pekla, bezpochyby. Možno si to neuvedomujú, ale už do neho idú, už majú tento problém.

Sú horší ako tí, ktorí ukrižovali Krista, toto je každodenné ukrižovávanie. Takže dnes je veľká príležitosť na oslavu narodenia Krista, ktorý prišiel na túto Zem pomôcť nás vzkriesiť, hovoriť o Duchu Svätom. Niesol celú ťarchu ľudí, všetko, ale výsledok tohoto života je taký hrôzostrašný, že sa niekedy obávam a dúfam, že neurobia niečo také aj Mne. Ľudia na západe majú také hlúpe myšlienky, že každý rozumný človek môže vidieť, že sú emocionálni, romantickí, nezmyselní.

Nemajú žiadnu sebaúctu a nasledovať Krista s takýmto postojom, myslím, že nemajú žiadne povolenie, žiadne právo, ale deje sa to. Vy ste sa znovu narodili, ako Kristus povedal: „Musíte sa znovu narodiť.“ Dosiahli ste stav, o ktorom Kristus hovoril. Ste zvláštni ľudia. Musím povedať, že som v to nikdy nedúfala. Prvé stretnutie bolo tak hrozné, že som nemyslela, že sa mnohí z toho nedostanú, ale mnohí z vás sa z toho dostali a skutočne ste dali lesk Kristovmu menu, nepochybne. A vydržali ste.

Teraz by som vás požiadala, aby ste vedeli, že ste sahadža jogíni a že ste nasledovníkmi Krista. Ste gnostici, ako bolo napísané, ste tí, čo vedia, a preto musíte pomôcť ľuďom v ich emancipácii. Je veľmi prekvapujúce, že západný život, hlúpe, deštruktívne myšlienky nezabili nevinnosť. Ako oblaky, sú tam všetky vplyvy, ale ak raz Kundalini vystúpi, tak nevinnosť sa sama začne prejavovať. Povedala by som však, že táto zamilovanosť musí preč.

To je najviac nekresťanské, lebo ako vidíte jeho život, bol to život „tapasviho“, človek, ktorý žil veľmi odpútaným spôsobom, nisanga. Takže sahadža jogíni, ktorí prichádzajú z kresťanského života, musia pochopiť, že ak sa toho zbavia, tak by mali byť takí. Ale naopak, vidíme záujem o sobáše, záujem o rôzne podobné veci a po sobáši, je toho príliš veľa. Je to tak veľmi, až je to absurdné, v Sahadža joge je to absurdné. Je to jeden zo životných štýlov, je to v poriadku, jedna časť, nie je to všetko a zakrýva to celú osobnosť, kresťanskú osobnosť.

Nie je to tak s moslimami alebo s hinduistami, to som videla. Tiež som vydatá. Ale neprekrýva to celú moju bytosť. Ako by mohlo? A to je problém, že keď raz začal manželský systém, všetko začína: „Ó, stalo sa to veľmi dôležité“ a ja stále čelím problémom. Ak sa vykoná sobáš, potom začnú chodiť listy: „Toto sa stalo môjmu manželstvu.“ Musia sa sobášiť! Nikto nie je taký, povedzme, že jedno skončí, nemôžu žiť bez manželstva, jednoducho nemôžu. Kristus sa nikdy neoženil. Nemôžu mať toto „tapasvita“ a veľmi na tom závisia, zničia svoje manželky, zničia svojich manželov, zničia Sahadža jogu. Odvedie ich to.

Ale je to niečo prekvapujúce – kresťanská myseľ úplne minimalizuje dôležitosť Sahadža jogy. Neviem odkiaľ beriete tieto myšlienky. Je to presne naopak, ako hovoríte, presne naopak. Nie je žiadna podobnosť medzi životom, ktorý Kristus myslel, aby ľudia viedli, a životom, ktorý vedú. Takže pre sahadža jogínov je nevyhnutné mať dôstojnosť a zmysel a musia vedieť, že sú upevnení v Sahadža joge a manželstvo a všetky tieto veci sú vedľajšie. Nie je to koniec života. A keď vidím, že sa to deje v Sahadža joge, som dosť prekvapená.

Musím sobášiť ľudí, lebo verím, že človek by mal viesť riadny manželský život. Lebo ak sa dáte na sanyasa bez toho, aby ste prešli manželským životom, môžete byť veľmi pokryteckí. Ale to neznamená, že manželstvo je všetko. Nie je to také dôležité, je to len niečo, čo sa má stať. Nie je to dôležitejšie ako akákoľvek pudža, nie je to dôležitejšie ako modliť sa ku Mne, nie je to dôležitejšie ako meditovať, nie je to vôbec dôležitejšie ako jesť vaše jedlo.

Viem, že čím viac to robíte, tím viac upadáte do tej istej pasce, z ktorej som vás vytiahla. Tak ako som raz ľuďom hovorila, čo majú robiť s kastovým systémom, ktorý máme v Indii. Takže v spoločnosti sahadža jogínov by to mala byť len jednodňová alebo najviac dvojdňová záležitosť. Ale toľko dôležitosti manželovi, manželke, sobášu, potom riešenie ich problémov, bolí ma z toho hlava. A vždy prídu: „Vieš, moja žena je taká a sestra manželky je taká a maželkine toto.“ Myslím, že človek by sa mal hanbiť čo i len vysloviť „moja žena“.

V Indii tak nikto nehovorí. Myslím, že nikto by nepovedal „moja žena“. To sa nerobí. Najviac povedia „matka mojich detí“ a ak nemáte deti, tak nepovedia nič. Takže toto je záhuba, z ktorej ste vystúpili. Prosím, snažte sa pochopiť. Vyšli sme z pekla, mali sme úplne zlé myšlienky, vyšli sme z toho, teraz buďte dôstojní, buďte rozumní. Prehnaná dôležitosť veciam, ktoré sú tak nedôležité, vám v živote nedovolí vyrásť veľmi vysoko. Nehovorím však, aby ste sa nesobášili, vy musíte.

Samozrejme, ak máte sahadža jogínku, ktorá je tiež dobrou sahadža jogínkou a vie o Sahadža joge, samozrejme, to vám veľmi pomôže, určite. Získate oveľa viac síl, viac porozumenia, viac radosti a to je veľmi dobré, ale celý vzťah je tak dôležitý, malé drobnosti, jednoducho to neviem pochopiť. Potom som videla, že ak sa dievčatá zamilujú do muža, za ktorého sa vydajú, tak koniec. Muž skončil, žena skončila.

Dnes využívam túto veľkú príležitosť, aby som vám povedala, že Kristus sa narodil Immakuláte (nepoškvrnenej) a takto som vám dala vaše druhé narodenie a ste tak čistí. Takže všetky nečistoty musíte jasne vidieť. Viem, že ich nemáte radi, ale stále sa kde-tu priplazia. Samozrejme, v spoločnosti, viete v západnej spoločnosti, kde nie je rodina, žiadna manželka, nič také, takže je to o málo lepšie ako toto – ale opäť sa zaseknete. Ak máte vystúpiť na túto úroveň, musíte sa vzdať schodiska.

Myslíte si, že ste veľa dosiahli, lebo máte usadenú rodinu, usadené deti a stále sa trápite len kvôli svojim deťom. Nie, to je ďalšie pokušenie. Je to veľké pokušenie.

Takže pri veľkej príležitosti narodenia Krista si musíme sami sebe povedať, že sme odovzdaní Sahadža joge, to je hlavná vec, všetko ostatné je vedľajšie. Dúfam, že budete rozumieť, že teraz sme na vrchole vlny, z ktorej skočíme na druhú vlnu, ktorá bude oveľa vyššia ako táto, ale musíte byť toho hodni. Ak nie ste spôsobilí na moreplavbu, utopíte sa. Takže si musíme rozvinúť túto spôsobilosť a Krista máme pred sebou. To je život, aký to bol život!

Žil ako človek, pokorne a aký to bol život! A ako pravdivo a priamo všetko povedal, tak jasne. Rovnako aj vy budete mať svoju silu, keď budete vedieť, že ste oveľa viac ako manžel, manželka a ste oveľa viac ako vaša národnosť. Ste vyššia osobnosť, sahadža jogín, prebývajúci v blaženosti Kráľovstva Božieho. To je požehnanie, nie požehnanie rodiny a požehnanie detí, ale požehnanie Boha.

Nech vám Boh žehná!