Za 10 rokov môžeme zmeniť celý svet, Pudža v Brahmapuri

Brahmapuri (India)

Feedback
Share

Za 10 rokov môžeme zmeniť celý svet, Pudža v Brahmapuri

Brahmapuri Pudža. Brahmapuri (India). 30. decembra 1989.

Je mi ľúto, čo sa včera stalo, ale myslím, že začala vojna medzi zlom a dobrom a nakoniec dobro preváži. V týchto moderných časoch obyčajne prevažovalo zlo nad dobrom, ale teraz, v Krita juge, bude zlo úplne porazené dobrom a nielen to, dobro sa bude všade šíriť. Zlo má schopnosť zachádzať do extrémov a potom úplne vypadne z evolučného procesu. Keďže sú slepí, tak nemôžu vidieť dobro, a preto sú zlí. Ak by videli dobro, tak by sa vzdali svojho zla.

V našej krajine, ktorá je krajinou jogy – obzvlášť v Maharaštre, ktorá je krajinou svätcov, som s prekvapením počula, že sú ľudia až takí. Zdá sa, že jedným zo skutočných zdrojov týchto nezmyslov je Radžníš, hrozný človek, lebo tu organizoval výstavu, ktorá úplne osočuje všetky božstvá, a pri tom hovoril všemožné špinavosti a myslím, že miestny hlavný minister je s ním tiež jedna ruka a títo všetci sa snažia dokázať, že Boh neexistuje, že duchovnosť neexistuje. Chcú presadiť, že veda je všetkým. My v Indii nemáme dedičstvo vedy, my máme dedičstvo duchovnosti. Myslím tým, že nikto v tejto krajine nie je známy ako veľký vedec. Nikto nevynašiel žiaden zvláštny vynález a to, ako to organizujú v mene vedy, len sotva niekto urobil niečo vo vede. Takže je to zlo, ktoré na seba vzalo túto novú formu rozprávania o vede a osočovania Boha.

Samozrejme, to isté sa deje aj na západe vo veľkej miere, ale nie až v takej. Nezavrhli všetko, čo bolo duchovné. Ale tu na to idú bezhlavo, tých zopár, čo sú tam, veľmi, veľmi málo, ale sú tam. Takže je to veľmi zlý rast v tejto krajine, neprežije to viem, nemôže to prežiť, lebo táto krajina je tak plná duchovnosti. Pretože sa ľudia na západe dali na vedu, stratili celú kultúru spoločnosti. Neexistuje kultúra spoločnosti. Etikety sú obmedzené na vidličku a lyžicu alebo ako druhému pogratulovať. Žiadna kultúra. Je to úplne povrchné, skutočne tam niet nič hlbokého. Lebo sa dali úplne na moderné alebo môžeme povedať, že je to priemyselná revolúcia ľudí, dali sa na toto všetko a stratili kontakt s realitou.

Kultúra akejkoľvek krajiny môže prežiť len na duchovnom základe. Veda o tomto nevie hovoriť a má tak veľa obmedzení a dokonca nedokáže odpovedať ani na zopár jednoduchých otázok, ktorým čelí. Predovšetkým netušia, čo je láska, nemajú predstavu, čo je všeprenikajúca sila. Vy všetci ste to teraz cítili a viete, čo to je a viete, ako to použiť.

Za týchto okolností teda zisťujem, že tí, ktorí sú v Sahadža joge priemerní, nemôžu veľa pomôcť pre upevnenie dobra. Musíte byť vo vnútri veľmi čistí, musíte byť vo vnútri veľmi silní a musíte byť mimoriadne citliví.

Takže nestrácajme svoju energiu, svoju pozornosť na povrchných a nezmyslených veciach. Musíme sa z toho dostať a musíme sa stať ľuďmi, ktorí sú odpútaní, odpútaní od všetkého, čo robí problémy. Ak máte odpútaný pohľad na všetko, tak budete mať taký život, ktorý vyživí vašu spoločnosť, ktorá je teraz chorá, je to chorá spoločnosť, je to upadajúca spoločnosť. A pre úpadajúcu spoločnosť potrebujete ľudí, ktorí sú morálne veľmi silní, ktorí sú ohromne čistí a ktorí vedia všetko o Sahadža joge.

Na západe je priemernosť v Sahadža joge veľmi bežná, veľmi bežná. Sú tak veľmi vtiahnutí do svojich osobných problémov, že nemôžem pochopiť, ako vyrastú z toho nezmyselného osobného nazerania. Takže každý si musí uvedomiť, že celý strom, ktorý navonok tak veľmi vyrástol vďaka priemyselnej revolúcii, musí hľadať svoju vlastnú výživu v duchovnosti, ktorá je v Indii. Bezpochyby. Duchovnosť bez rozvoja nemá význam. Duchovnosť musí mať vonkajší vývoj, inak sa stratí v Matke Zemi. Musí klíčiť a musí ukázať výsledky, ktoré sa bez pochybností ukazujú. Indickí sahadža jogíni sa to snažia ukázať toľkými spôsobmi, napriek tomu, že sú v tom dosť pomalí. Takže je to niečo smiešne, že ľudia na západe sú dosť pomalí, sahadža jogíni sú vo svojej duchovnosti dosť pomalí a v Indii sú ľudia dosť pomalí vo svojom vonkajšom prejave.

Pokiaľ skutočne nevynaložíme nejaké sústredené úsilie, tak to nebude fungovať. Takže dúfam, že keď sme rozposlali listy, neprišli sme sem pre zábavu, ale kvôli odovzdaniu a kvôli svojmu vzostupu a toto je púť. Voľne rozprávať, rozprávať o maličkostiach, hádať sa navzájom, to, samozrejme, neprichádza do úvahy. Ale dominancia, hrozná dominancia falošnosti, len si predstavte, že ste lídrami alebo: „Prečo je on líder?“ viete, to ukazuje, že ešte nie ste toho hodní.

Takže spôsobilosť lode je veľmi dôležitá, ak má zvládať turbulencie mora. Ak nedokáže zvládať turbulencie mora, tak definitívne nie je vhodná na more a je úplne zbytočná, lebo nedokáže prejsť. Rovnako aj vy, ak máte niečím byť, musíte to tak vypracovať, že sa skutočne stanete spôsobilými na prekročenie tohoto oceánu ilúzií, a tak by ho mnohí mohli prekročiť s vami.

Ako v Indii začali s centrom na každom mieste, v každom dome, v každej rodine. Ak pozvú ľudí, tak nehovoria o ničom inom, len o Sahadža joge. Teraz môžete všetci ísť a hovoriť o tom, dávam vám povolenie povedať im, že som prišla, niet čo skrývať. A vy musíte ísť a otvoriť dvere mnohých kostolov a mnohých chrámov a mnohých organizácií a povedať im, že som tam.

Teraz prišiel čas, môžete to jasne vidieť, je to tak jasné. Predtým som hovorievala: „Nešla by som do novín, to a tamto nie je dobré, vypracujme to.“ Ale teraz to zašlo tak ďaleko, že musím povedať veci a poviem ich veľmi otvorene, poviem im. Ale chcem, aby ste všetci boli takí, aby nikto na vás neukazoval prstom, hovoriac: „Ó, to je sahadža jogín. A ako sa tento sahadža jogín správa!“ Ak je niekto hlúpy a nevypracúva to, je lepšie sa takého človeka zbaviť. Alebo mu pomôcť a povedať mu: „Musíš ísť. Nemôžeš byť tu, nechceme tu polovičatých ľudí. Chceme výnimočných, čistých ľudí.“

Čistota je hlavná vec, ktorú musíme mať. Ak ste čistí, tak sa nemusíte trápiť, potom sa o vás postarám. Ale čistota mysle, čistota srdca a čistota pozornosti – tieto tri veci sú veľmi dôležité. Keď sa to vypracuje, budete prekvapení, že okamžite vyrastie kolektivita. Medzi sahadža jogínmi je tiež tendencia stále sa vracať k tomu istému materializmu a snažíte sa mať svoj vlastný dom, svoju rodinu, svoje deti – istý druh nezmyslu.

Musíme byť v ašrámoch a musíme to vypracovať, musíme to nádherne vypracovať, aby sme všetci v ašráme žili šťastne. Ale zisťujem, že ľudia to stále nemôžu takto vypracovať. Viac ich zaujíma ich práca, zaujímajú sa o svoje veci. Ak raz žijete v ašráme, vidím, že dostávate všetko. Ale ak nechcete požehnania od Boha, ako vám môže niekto pomôcť? Je teda potrebná obrovská obeta. Samozrejme, ako viete, v Sahadža joge ja od vás nepotrebujem žiadne peniaze, ale obetovanie je veľmi dôležité, obetovanie nezmyselných ideí, ktoré máte. Všetkými spôsobmi musíme ukázať, že sme sahadža jogíni. To, ako sa obliekate, to, ako žijete, to, ako myslíte, to, ako sa správate, to, aké máte medzi sebou vzťahy a to, ako vediete svoj manželský život a to, ako sa staráte o svoje deti.

Pokiaľ nemáte čistotu, svetlo lásky nebude svietiť, svetlo lásky nebude svietiť. Svetlo lásky musíte absorbovať do seba. Ale nemôžete, pokiaľ nie ste čistá osobnosť. A túto čistú osobnosť si rozviniete pomocou vašej meditácie, tvrdou prácou. Je to otázka niekoľkých rokov. Za desať rokov môžeme zmeniť celý svet, za desať rokov! Ale musíte byť skutočne veľmi odovzdaní.

Ste to vy, kto ho musí zmeniť, nie ja. Vy to musíte vypracovať, nie ja. Urobila som, čo som mohla, ale za desať rokov by malo byť možné, že každý sahadža jogín by sa mal stať ohromnou silou Sahadža jogy. Takže, prosím, skúste sa vyhnúť všetkým priemerným. Ak objavíte priemernosť, tak lídri ich musia napraviť, všetkým to treba povedať. Netolerujte. V tejto veci nemusíte byť veľmi mierni. Musíte im úprimne povedať: „Pozri, si veľmi priemerný človek pre Sahadža jogu. Sahadža joga nie je pre priemerných. Nie je pre hlupákov, nie je pre sprostých, je pre tých, ktorí sú pripravení obetovať všetko pre pravdu.“

Títo ľudia hovoria: „Prečo nejdete cestou vedy?“ Ja hovorím: „Prečo nejdete cestou pravdy?“ Dajte sa na pravdu. Veda nie je pravda. Dnes by sa mohla javiť, zajtra sa stratí. Dnes si možno myslíte, že je správna, no každá hypotéza je spochybnená, každý zákon, ktorý je spochybnený, nie je zákonom. Musíte použiť Sahadža jogu v každom praktickom živote, všade. Ale v žiadnom prípade v tom nemáte byť fanatickí.

Ako napríkad, videla som ľudí, ktorí začali dávať vibrácie alebo si začali dvíhať ruky na bandhan, aj keď tam sedím, tak to robia. Nie je na tom nič hlúpe, musí to byť veľmi vznešené, primerané a slušné.

Ale na to skutočne potrebujeme kvalitných ľudí. A musím povedať, že je potrebná úplná poslušnosť. Indom som už vtedy povedala, že musia pre nich urobiť správnu vec. Jednoducho ma v tom čase vôbec nepočúvali, povedali: „Matka, prečo to chceš, vieš, budeš mať problémy a tak podobne.“ Ak by ma vtedy počúvali, teraz by nebol žiaden problém.

Ale musíte ma počúvať, čo hovorím, nedávať mi vysvetlenia, nedávať mi logiku. Lebo viete, že viem všetko. Viem všetko.

Máme pre vás niečo dobré, zoznam sobášov. Ale manželstvo nie je až tak dôležitá vec, ako si myslíte. Nie je to pre vás až tak dôležitá vec, aby ste jej venovali celú svoju pozornosť. Je to len tak mimochodom, lebo manželstvo musíte mať, tak preto. Niekedy dokonca ani nie je potrebné. Ale vy ho musíte mať a potom jednoducho nechcem čítať plno listov o vašom manželstve, o vašich deťoch. Nič o Sahadža joge.

Ak ste odpútaní, tak nech má vaša žena akékoľvek kvality, neupadnete, akékoľvek kvality má váš manžel, neupadnete. Takže človek by sa mal zaujímať o to: Čo robíme? Čo sme dosiahli? Čo dáme svetu?

Pre mňa ste mojimi nástrojmi. Nemám koho požiadať. Ste mojimi nástrojmi a vy to musíte vypracovať. Nie ste pre mňa zbytočnými ľuďmi, tvrdo som pre vás pracovala, veľmi tvrdo. Tak, prosím, nemrhajte tiež mojou energiou a snažte sa byť dobrými sahadža jogínmi v každom možnom smere, v každom smere by ste mali byť odovzdaní, v každom smere by ste sa mali snažiť mať veľmi vysoké kvality.

Videli ste, ako sa ľudia stávajú násilnými a násilnosť je na vzostupe. Samozrejme, že toto možno nebude pokračovať, ale je to jeden zo znakov, na čo musíme byť pripravení, byť veľmi silní, veľmi silní ľudia a som si istá, že to bude fungovať. Hodili minimálne 400 kameňov, možno aj viac podľa policajného záznamu, a veľmi málo ľudí bolo zranených. Čo to znamená? Že je tu niekto, kto sa vyhýba všetkým týmto problémom.

Čo sa týka našej ďalšej cesty, rozhodla som sa, že nepôjdeme to Atith, lebo je tam komisár, ESP mi povedal, že je lepšie tam neísť, je to veľmi – tí ľudia sú veľmi zlí a sú to kriminálnici. Takže teraz až do volieb sa budú takto správať. Po voľbách, samozrejme, pôjdu dole. Mali by ste teda vychádzať z porozumenia času a priamo do Sangli, takže pôjdeme do Sangli, tam budeme mať pudžu, môžete nakupovať, čo chcete a odtiaľ pôjdeme do Ganapatipule. Ale nie je to zábava, nie je to zábava. Je to náš vývoj. Inak budete prichádzať do Indie a vracať sa s tými istými prázdnymi rukami.

Chcem, aby bol každý maximálne aktívny vo svojej sfére života, hovoril o Sahadža joge. Musíte nosiť moje odznaky, musíte nosiť moje prstene, musíte nosiť moje retiazky, tak, aby sa vás ľudia pýtali: „Kto to je?“ Potom by ste mali povedať: „Ona je Duchom Svätým“. Môžete povedať“ „Myslíme si, že je Duch Svätý“. Uvidíme, čo sa stane. Je to vážna vec, cítila som, že k vám mám hovoriť a musíme byť veľmi, veľmi opatrní v tom, ako sa na seba pozeráme. Musíme si uvedomovať, musíme si byť vedomí sami seba a toho, čo sa deje.

Veľakrát som vám to hovorila, musíme si uvedomovať, kto sme a čo sa deje. Ale ak je dôležitá vaša práca, všetko ostatné je dôležité, ako vypracujeme Sahadža jogu? Musí tu byť vedomie a s vaším vedomím sa svetlo rozšíri. Ale to nie je tiché, musíte o tom hovoriť. Výrečnosť je potrebná, musí to byť výrečné, celé vaše svetlo musí hovoriť. Svetlo musí povedať, svetlo sa musí vyjadriť a musí to byť veľmi presvedčivé.

Pozrime sa, koľkí si po tejto tour upevnia nové veci. Podľa môjho názoru je zatiaľ 50% sahadža jogínov na západe stále dosť priemerných. A 25% z nich to len využíva. Ak môžu dostať niečo zadarmo, tak to radi urobia. 25% ľudí je takých. Je to veľmi smutné, ale je to tak. Ale musím povedať, že Indovia sú chudobní, ale nikdy nič neurobia, nikdy si nič zadarmo odo mňa nevezmú, nič. Neurobia to, majú veľkú sebaúctu. A to si musíme rozvinúť, túto sebaúctu.

Napríklad, videla som, mala som dom v Hounslow, všetci tam prišli a zostali tam bezplatne. Teraz máme dom v Shuddy Camp, kde všetci chodia, všetci, ktorí nemajú prácu, a zostanú tam. Je to tak nezmyselné. Tak sa obávam otvoriť akýkoľvek ašrám v Londýne, lebo to bude to isté. Ak môžu mať z toho výhody, tak tam radi prídu. Radi by si odniesli aj lyžičku. Myslím, že pre sahadža jogína je hanebné takto sa správať. Musíme mať úplnú sebaúctu a musíme pochopiť, že sa musíme obetovať, niečo pre to urobiť.

Pretože toto je posledná etapa, povedala by som, keď s vami o tom všetkom budem hovoriť v nádhernej atmosfére tu na brehu rieky Krišna. Musíme chápať, že keď rieka tečie, vytvára zvuk, vytvára zvuk, aby ukázala, že existuje. Ale my nie sme len rieky, sme všetky pohoria, rieky, sme všetko vo vesmíre. A náš prejav je ako veľká nula, akoby sa Matka Zem vyprázdnila. Je čas, aby sme sa sledovali a videli, čo je s nami zlé. Veľmi dôležité. Musela som to zopakovať znova a znova, ale nerada to hovorím, lebo vás veľmi milujem a veľmi sa o vás starám a vy ma tiež milujete. Ale milovať ma nestačí, musíte milovať sami seba a vážiť si samých seba. Jedine vaše Ja to vypracuje. Ako povedal Šivadži Maharadž: „Swa-dharma radžja.“ „Musíte si rozvinúť náboženstvo svojho Ducha.“ Toto máme urobiť, rozvinúť náboženstvo svojho Ducha. A keď sa to stane, tak sa celý svet môže úplne emancipovať. To je naša práca a ak zlyháme, tak je to zodpovednosť sahadža jogínov a nikoho iného.

Takže každému musím povedať, že vás nemusím potešiť, vy musíte potešiť mňa. Ľudia reagujú na drobnosti, kvôli maličkostiam sa cítia zle. Ak sa na niekoho neusmejem, tak sa cítia zle. Kvôli maličkostiam sa cítia zle a reagujú. Nech poviem čokoľvek, tak reagujú. Ako teda do vás môže niečo vojsť? Ak je tu taká konvexnosť, ako to absorbujete? Je dôležité, aby ste sa pokúsili absorbovať s pokorou, s porozumením. Teraz ste sahadža jogíni, viete, ja som Adi Šakti, máte fotografie, vedeli ste, že som Adi Šakti. Ale koľko absorbujeme? Koľko si do seba zoberieme?

Táto práca je oveľa väčšia, ako tá, ktorú urobila ktorákoľvek inkarnácia. Je väčšia ako práca Krista, je oveľa väčšia ako práca Rámu, oveľa väčšia ako práca Šrí Krišnu. Vytvorte teda medzi sebou takých skvelých ľudí. Lebo máme silu, jedinú vec, ktorú musíte mať, je sila absorbovať, schopnosť prijímať. Ale ak sa naháňate za niečím lacným a niečím ľahkovážnym, tak je to nemožné. Musíte žiadať o svoju hĺbku a musíte prijať všetko, čo vyžaruje z mojej bytosti. Dúfam, že to teraz budete všetci brať vážne. Meditujte každé ráno v akomkoľvek čase. Musíme meditovať každé ráno a musíme vidieť, že svoju prácu dokončíme v noci a potom trochu meditujeme a ideme spať.

Bez meditácie nemôžete rásť, a preto musíte pri všetkom vedieť, že ráno musíte vstať, meditovať a potom môžete pracovať. Počas dňa, ak chcete, môžete chvíľu oddychovať. Teraz sme na takom mieste, že máme čas na chvíľu si oddýchnuť, ale ráno musíte vstať bez ohľadu na to, kedy ste šli spať. Musíte trochu premôcť svoj spánok, dáva vám veľa letargie. Minulú noc som šla spať pred treťou, tak nejak, a potom som bola celý deň zaneprázdnená písaním správ, to a tamto. Ak to dokážem v tomto veku, tak vo vašom veku by ste mali byť schopní niečo také zvládnuť. Nemáme čas na spanie, nemáme čas na diskutovanie, argumentovanie či na jedenie. Máme čas len na meditovanie, to je všetko.

Všetkým želám, aby ste absorbovali môj prejav a pochopili ho bez reagovania. Nereagujte, prosím. Nepremýšľajte: „Matka sa ťa sanží kárať.“ Nie. Snažím sa vám pomôcť vyrásť, toto je spôsob, ako vyrásť, niekedy veľmi rýchlo. Je to len váš rast, prečo sa trápim, pre nič iné.

Nech vám všetkým Boh žehná!

Bola som veľmi šťastná, ako ste spievali všetky piesne a ako ste seba vyjadrili.