Bhavasagara pudža Brisbane

Brisbane (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Bhavasagara pudža Brisbane (Austrália) 06-04-1991

Dnes máme po prvýkrát pudžu v Brisbane a som šťastná, že mnohí sem prišli z rôznych miest. Viete, že pomocou pudže vybudíte čakry, ktoré sú vo mne, a vy získate veľa vibrácií a dosiahnete zrazu výšku vášho vedomia. Vy to dosiahnete, ale o nejaký čas povedia: „Matka, opäť klesáme.“ Tiež hovoria: „Keď ideme do Indie, sme v poriadku, a keď sa vrátime, tak opäť klesáme.“ Našťastie, teraz máme ašrám, čo je veľmi dobré. Mať ašrám, to je, musím povedať, je to veľmi, veľmi pozitívne, lebo tak sa tu upevní Ganéša. Je tu teda ašrám pre kolektívne bývanie, ale pre duchovné kolektívne bývanie. Nie je to tu len na bývanie, ale pre duchovnosť. A isté veci by sme mali vedieť o disciplíne, ktorú musíme dodržiavať, je to veľmi dôležité. To nie je len dom, kde sa stretli nejakí ľudia, stretli, aby spolu bývali, ale musí tu byť disciplína. Len tak si pomôžete – lebo ak neprídete do ašrámu s touto myšlienkou, že tam idete kvôli svojmu vzostupu, tak bude jedno, či zostanete doma alebo pôjdete do ašrámu.

Existujú teda dva druhy meditácie, dva druhy, jedna z nich je meditácia, kde – môžeme ju nazvať antarmana – keď meditujeme vo svojom vnútri, aby sme uvideli, čo je v nás zlé a ako to máme napraviť, čo pre to môžeme urobiť. A druhá je bahirmana, je navonok, ako máme žiť navonok. Musíte mať disciplínu, ktorá vám nie je nariadená, ale ktorú veľmi šťastne, ktorú musíte prijať a musíte ju vstrebať. Pre každé umenie, povedzme v Indii, neviem, ako tu, ale musíte podstúpiť tvrdý výcvik, aby ste dosiahli nejakú výšku. Nemôžete sa v tom pohybovať náhodne. Nemôžete všetko brať len naľahko. V Sahadža joge nie je tapasčarya, niet žiadneho pokánia. Všetko sú požehnania. Ale človek by sa nemal v tých požehnaniach stratiť, ak máte naozaj pre seba získať ich plnú hĺbku. Takže pre antarmanu je dôležité, aby ste všetci meditovali, ráno a večer, každý deň.

Je v poriadku, ak si neumyjete zuby, ale musíte meditovať, to je dôležité. Zistila som, že pre toto sú na Západe ľudia napádaní, znovu sa čistia, znovu sú napádaní. Vždy keď prídem…nájdem niekoho, kto trpí, či už kvôli nejakým podmienenostiam alebo, povedzme, kvôli nejakej baddhe, alebo niekedy je to ego či niečo iné. Prichádza to a odchádza. Nie je to niečo, od čoho sa navždy odpútame. Tak, ako sa musíme každý deň kúpať, každý deň sa musíme umývať, rovnako sa musíme umývať zvnútra. Meditácia je teda antarmana tapaha, ako ju môžete nazývať. Ale nie je to dokonca ani taká Tapaha. Nemusíte ísť do Himalájí a tam sedieť. Musíte len meditovať skoro ráno.

V systéme Sahadža jogy, povedala by som, najlepšie pracujú v Nemecku a v Rakúsku, v týchto dvoch, a tiež v Anglicku, ale nie až tak. Povedala by som, že v týchto dvoch pracujú najlepšie, a po tretie v Ríme. A tiež majú rovnaké ašrámy, ale pre nich je veľmi dôležité dosiahnuť výšky Sahadža jogy. Úplne. Nič nie je dôležitejšie. V týchto ašrámoch som stále videla ľudí, ako vstávajú o štvrtej. Ja tiež každý deň vstávam o štvrtej. Potom môžem neskôr spať, ale o štvrtej som hore. Dajú si kúpeľ, pripravia sa na pudže a potom si sadnú – tak na päť, desať minút robia pudžu pri fotografii – a potom meditujú. Potom idú na raňajky a tak.

Potom, keď sa vrátia domov z práce, si tiež spolu sadnú a meditujú, to je tá kolektívna časť, alebo debatujú o tom, čo treba urobiť, ako budeme propagovať Sahadža jogu. Proste hovoria o Sahadža joge alebo sa rozhodnú, čo by sa malo urobiť, ako najlepšie vyriešiť problémy Sahadža jogy. A potom v noci pred spaním vždy všetci, každý, každý jeden, dokonca aj deti pred spaním si kúpu nohy vo vode, sedia a meditujú a idú spať. Zistila som, že preto Rakúšania tak napredujú a Nemci. Viete, Nemci sú takí. Ak si niečo vezmú do hlavy, tak sa to pre nich stane najdôležitejšie; potom už nie sú prelietaví. Neexistuje… v tom nemajú žiadne kompromisy. A prinútia sa tvrdo pracovať. Čo teda znamená Tapa – pokánie. To, že naše telo je zvyknuté na istý druh života.

Tiež v Indii, v Indii sme všetci takí – každý ráno vstane a sadnú si k pudži, alebo si sadnú k meditácii. Myslím, že je to samozrejmosťou, nemusíte im nič hovoriť. Lebo v Indii je to tradícia: vždy keď vstanú, dajú si kúpeľ, vždy robia nejakú pudžu, všetci. Tiež aj keď sú kresťania, sadnú si a modlia sa. Moslimovia budú robiť namaaz. Je to druh praxe a vychovávanie v rodine. Tu zisťujem, že rodičia nepreberajú zodpovednosť za odovzdanie všetkých informácií deťom o tom, ako sa umravniť, lebo deti sú tiež veľmi agresívne. Nechcú to vedieť. Takže rodičia sa im neodvážia povedať: „Toto je pre teba dobré, rob to takto, prosím; je lepšie, keď medituješ.“ Obávajú sa, že by mohli stratiť svoje deti, ak im to takto povedia.

Alebo „modli sa“, alebo „vstávaj v tomto čase“. Netrúfate si im povedať, aby vstávali v takom čase. Toto je na Západe najväčší zločin, ak im poviete: „Musíš vstať o štvrtej“ – abbah. Je to ako najhorší trest. Ale ak raz začnete ráno vstávať, vytvoríte si zvyk, a potom pôjdete skoro spať. Potom môžete ísť skoro spať. Vstávať ráno vám skutočne pomôže na celý deň. Začnite teda s touto praxou. Musíte meditovať každý deň, a to je dôvod, prečo nachádzam ľudí, kdekoľvek prídem, tak sú opäť napadnutí, niečo sa pokazilo. To je zlé, tamto je zlé; sú napadnutí tu i tam.

Prečo by ste mali byť? Deň za dňom by ste mali stúpať. Deň za dňom by ste mali byť v oveľa vyššom stave a táto nová výchova musí do nás prísť, že sme sahadžajogíni. A nie sme tu len preto, aby sme mali dobré jedlo a pekné chvíle alebo pekné stretnutia, ale sme tu preto, aby sme sa stali jedinečnými osobnosťami, ktoré sú nevyhnutné pre pozdvihnutie ľudstva na vyššiu úroveň. Teda teraz musíte byť zodpovední sami za seba. Musíte sa o seba starať a musíte si povedať: „Pán ten a ten, pani tá a tá, prosím, teraz sa správaj slušne.“ V opačnom prípade Sahadža jogu stratíte. Nepomôže vám veľmi. Možno sa rozšírime do počtu, ale kvalita bude chýbať a jeden útok negativity môže zničiť také množstvo, ktoré si myslíme, že je dostatočné — raz sa to stalo. Takže teraz si musíte všetci rozvinúť tú oddanosť k sebe, zistiť, čo je váš problém a ako ho máte napraviť.

Ak sa to robí každý deň, môžem vás uistiť, nebudete mať žiadne problémy. Vaše myšlienky sa zastavia, vaše problémy sa vyriešia a nebudete mať vôbec žiadne napadnutia, lebo ich všetky zmyjete. Ale ak ich necháte na svojej bytosti, tak budú rásť a budú veľké. Nemala by tu byť teda žiadna letargia, čo sa týka meditácie, ale po nejakom čase to budete robiť s radosťou. Nebudete spokojní, ak ste to neurobili. Ale na začiatku sa musíte sami vyprovokovať a povedať si, že toto telo sa musí vyčistiť, ale viac ako toto telo, táto myseľ a tento intelekt, oboje sa musia napraviť. Na to, aby ste boli nástrojom Boha, musíte byť dokonalí, dokonalá osobnosť, inak možno nebudeme schopní odovzdať odkaz Sahadža jogy správnym spôsobom. Mnohí hovoria: „Sme odovzdaní Matke a sme Jej odovzdaní a odovzdaním dostaneme všetko.“ Ale čo odovzdávate? Je to čisté srdce, alebo srdce plné rôznych zlých vecí?

Alebo je to inteligencia, ktorá je veľmi kvalitná, čistá inteligencia? Alebo inak prichádzate so všetkou vašou aroganciou? Takže aj keď Gangy Sahadža jogy prúdia, stále musíte mať hĺbku džbánu. Kameň nemôže nabrať žiadnu vodu. Rovnako je to s deťmi. Samozrejme, ak pôjdu do Indie, som si istá, že si vytvoria správne návyky a vytvoria si správne meditačné postupy. Je zrejmé, že sme na Západe nikdy nemali zmysel pre Božské. Čo už sme mali, čo máme od cirkvi alebo od akejkoľvek synagógy, alebo niečo také, bolo vždy len od nedele do nedele, od nedele do nedele, pre moslimov je to od piatku do piatku, od piatku do piatku, hotovo. Ale to ich nikam nedoviedlo. Musíme s tým teda niečo urobiť.

Problémy budú okamžite vyriešené. Nemusíte sedieť a premýšľať a robiť si starosti – ako vyriešite svoj problém? Bude vyriešený. Ale čo nemôže byť vyriešené, sú zvyky, ktoré ste si vytvorili, návyky letargie. Rozumiem, ak sú v Londýne ľudia letargickí, ale nie sú. Stali sa mimoriadne, neobyčajne pracovití, aktívni a tiež oddaní. Ako to dosiahli? Jedine poznaním, že táto odovzdanosť prináša silu, všetko čistenie a všetky sily. Povedzme, že tento nástroj nie je čistý. Nebudete schopní ma ani počuť, je zbytočný.

Náš nástroj musí byť teda dokonalý na vyjadrenie Sahadža jogy. Ak nie je, tak všetky vady majú dvojaký vplyv; najskôr vplývajú na vás, nikdy nemôžete cítiť úplné výhody Sahadža jogy, a po druhé, bude to vplývať na ľudí, ktorí vás stretnú, a postupne zistia, že s vami nie je niečo v poriadku. „Akési tlmené šialenstvo,“ povedia, „je táto Sahadža joga, lebo nenachádzam nič ohromného na tomto človeku. Je spolovice tu a spolovice tam.“ Akonáhle sa začnete dostávať hlbšie do svojej bytosti, budete prekvapení, že si môžete rozvinúť také schopnosti, že sa budete diviť sami sebe. Samozrejme, sú tu požehnania, sú tu zázraky, ale myslite na svoje vlastné schopnosti. Aké sú vaše schopnosti? Čo všetko ste schopní urobiť pre liečenie ľudí? V Bombay máme zopár ľudí a tiež veľmi málo v Pune. Ale sú schopní liečiť.

Niektorí z nich idú do dedín. Teraz ma požiadali, aby som im dala džíp, aby mohli zobrať na dedinu aparatúru a spievať tam a získať viac sahadžajogínov. Ale keď sa vrátia, tak okamžite, či sa vrátia cez deň alebo v noci, okamžite si umyjú nohy pred fotografiou. Tiež pre svoju ochranu si musíte robiť bandhan, vždy. Nemali by ste povedať: „Teraz som v poriadku.“ Nemali by ste hovoriť: „Som dokonalý.“ Nemali by ste povedať: „Teraz som sahadžajogín.“ Takto nikdy, nikdy nerozmýšľajte. V momente, keď si začnete myslieť, že ste dokonalí, ste skončili. Teda predtým, ako idete von, si musíte urobiť poriadny bandhan.

Tiež pred spaním si musíte urobiť riadny bandhan. Pozornosť dajte do Sahasráry a spite. Je to veľmi úžasné, ako sa veci vypracujú. Okamžite budete poznať človeka, či medituje, alebo nie, okamžite. Je to ako človek, ktorý kúpe dieťa. Aj keď kúpe dieťa, stále si sám nedal kúpeľ. Medzi týmito môžete poznať rozdiel. Rovnako tak tí, ktorí meditujú každý deň ráno a večer, nepotrebujú veľa času. Vidíte, strácame všetok náš čas na niečom nezmyselnom. Ak je tu úplné poznanie seba a úplné poznanie vibrácií, len tak ich môžete správne používať.

Všetko toto poznanie je pre vás. Ako viete, je úplne zadarmo a všetko toto majstrovstvo môže byť vaše. Takže sa len tak neuspokojte: „Dobre, dnes je nedeľa, pôjdeme do kostola, zoberieme si spevník, spievajme pieseň číslo to a to, znovu si sadnime, postavme sa, sadnime si.“ Domov sa vrátime úplne rovnakí. Takže dnes som naozaj musela povedať vám všetkým, že si musíte v sebe vyvinúť hĺbku. A keď si túto hĺbku nemôžete rozvinúť, potom ste stále priemerní. Vlastne všetky tieto veľké tajomstvá o Bohyni alebo Jej silách neboli nikomu takto vypovedané. Nikdy. Jedine vtedy, keď dovŕšili svoje zjednotenie — povedala by som úplné pochopenie, úplné porozumenie medzi zjednotením Boha a vaším vzťahom k nemu, úplné, dovtedy by nikto nič neurobil. Dnešné dni Sahadža jogy sú veľmi jednoduché, v tom, že hneď, ako získate Realizáciu, môžete dávať Realizáciu ďalším.

Okamžite. Pod svojou rukou budete vidieť, ako sa Kundalini bude pohybovať. Položíte svoju ruku niekomu na hlavu a zistíte, že ten človek dostal Realizáciu. Je to tak. Takto to jednoducho pracuje. Ale pre mnohých to znamená: „Ó, netreba nič robiť. Nakoniec, všetko robí Matka, my sme len niečo dosiahli.“ Vždy môžete chápať, že Matka môže pracovať len s veľmi dobrým nástrojom a nie so slabým nástrojom. Teraz teda máme niekoľko veľmi jedinečných sahadžajogínov, ktorí do toho prenikli veľmi hlboko. Vždy keď som sa opýtala, povedali: „Matka, každý deň uctievame.

Uctievame ráno a večer, všetkými spôsobmi, každý deň. Tiež si umývame nohy a sedíme pred Tvojou fotografiou a uctievame Tvoju fotografiu, alebo tiež aj ráno robíme niečo takéto.“ A prekvapivo, okamžite to na nich poznať. Môže byť na letisku šesťsto ľudí, ale okamžite viem, kto medituje každý deň. Teraz, je to pre nás. Robili sme Sahadža jogu posledných viac ako dvadsať rokov a teraz vstupujeme do dvadsiateho prvého roku, môžeme povedať, ja som ale pripravená, viete je to tak, lebo teraz to bol 1970 a teraz je 1990, takže po celý tento čas, plus deväťdesiat jeden. Tak veľa času sme mali. Samozrejme, musím povedať, vy ste nedostali Realizáciu vtedy, ale kedykoľvek ste získali Realizáciu, ja vás nesúdim, ako ďaleko ste sa dostali. Hovorím: „Najskôr nech dostanú Realizáciu.“ Dostali svoju Realizáciu.

Teda ak raz dostali Realizáciu, vidíte ľudí, ktorí skutočne cítili svoju zodpovednosť od prvého dňa, keď ju dostali, od prvého dňa. Nemusela som im hovoriť. Nerozprávam o Indoch, hovorím o druhých. A urobili, ukázali obrovské zlepšenie, obrovské. Posielali sme vám odtiaľ indic- kých chlapcov, indické dievčatá, len aby ste vedeli, že vám tiež môžu pomôcť v Sahadža joge. Určite vám môžu pomôcť. Musíte mať správneho človeka a budete prekvapení, akí sú, že všetko môžu odovzdať a najmenej sa obťažujú svojím egom. Nie je v tom vôbec žiadne ego. Teda toto všetko nedosahujete vďaka svojmu egu. Dosahujete to, lebo ste hľadači a teraz ste sa stali sahadžajogínmi.

Treba teda pochopiť, že to nie je ako nejaká výhoda v zmysle peňazí, či niečo, ako že musím mať moc, to, tamto; lebo ak nemeditujete, vaša pozornosť sa bude uberať k takým veciam. Okamžite začnete premýšľať: „Môžem sa stať lídrom?“ Dobre, ak nie: „Mal by som lídra zlikvidovať? Ako ho môžem uraziť? Ako môžem o to bojovať? Ako to môžem urobiť? Ako môžem toto vypracovať?“ Snažíte sa tiež urážať. Ak to nie je možné, môžete niekedy použiť násilie, hnev, lebo ešte nie ste, povedala by som, tak veľmi vyvinutí, rozvinutí, tak veľmi zrelí, tak múdrejší. Takže teraz, čo musíte urobiť, je … na samom začiatku, keď ráno vstanete, ako prvé povedzte: „Pozrime sa, čo je moja zodpovednosť ako sahadžajogína?“

Po nejakom čase sa tým začnete tešiť, lebo vám to dá tak ohromné sily, tak veľkú skúsenosť. Teraz teda, len si sadnite s veľmi pokornou mysľou a ako prvé povedzte: „Matka, ak mám nejaké ego, prosím, zober ho. Matka, ak mám nejaké predsudky, prosím, zober ich, lebo som hľadačom skrz-naskrz, tieto veci nechcem.“ Ale ak nemeditujete, tak tento pán Ego sa do vás tajne vplazí a môžete skúsiť stať sa lídrom alebo si budete robiť nejaké nároky, nejaké hlúpe egoistické skutky, ktorých máme v Sahadža joge dosť. Ak si ich zapíšete, nebudete vedieť prestať sa smiať. Takže sa sami varujte, povedala by som, že jediný spôsob, ako sa uchrániť, je meditovať ráno a večer a byť stále v úplnom bandhane. Vaša úloha je veľmi dôležitá a čas je veľmi dôležitý, veľmi dôležitý. Neviete si predstaviť, že v histórii duchovnosti nikto nemohol urobiť tak veľa, ako môžete vy. Takže ak skutočne robíte Antarmana, ak skutočne vidíte do seba, pri meditácií sa sledujete, svoje čakry a toto všetko, a potom objavíte introspekciu: „Prečo som takýto?“ Len sa od seba oddeľte, aby ste sa videli: „Prečo som takýto?

Prečo som to urobil? Prečo takto rozmýšľam? Kto som?“ Keď budú tieto otázky zodpovedané, budete poznať svoju cenu, svoju hodnotu. Neviem, koľko by som mala zdôrazňovať, koľko je potrebné zdôrazňovať dôležitosť každodennej meditácie. Vidíte, ako táto reklama, každý deň bombardujú vašu hlavu a: „Kúpte si toto, kúpte si tamto, kúpte, kúpte, kúpte, kúpte.“ Funguje to. Rovnako sa musíte každý deň bombardovať: „Teraz meditácia. Dostaň sa do meditácie. Choď do meditácie.“

Potom budete prekvapení, že keď pôjdete von budete vidieť niečo nádherné; okamžite sa dostanete do bezmyšlienkového vedomia. Nemusíte to robiť. V momente, keď stretnete sahadžajogína, okamžite ste bez myšlienok; obaja, vy aj ten druhý. Začnete sa všetkému tešiť veľmi odlišným spôsobom. A prídu také nádherné pocity, vybuduje sa taká nádherná istota, že ste prekvapený: „Ako som mohol byť taký? Ako som mohol cítiť tieto istoty, ktoré sa vyjadrujú tak nádherne?“ Lebo ak ste, povedzme, umytí a čistí — je to jednoduché, každý deň skôr, ako sa niečoho dotknete, ste opatrní, aby ste to znovu nezašpinili. Ak je sárí špinavé, úplne špinavé, tak či sú tam dve škvrny alebo sto, na tom nezáleží. Ale keď je úplne čisté, tak aj kvôli najmenšej škvrne sa môžete trápiť, lebo to každý uvidí. Rovnako, pokiaľ sa nebudete každý deň čistiť, nebudete vedieť, čo je s vami zlé.

Dúfam, že sa budete plne venovať tomu, čo som tu dnes povedala, s plnou pozornosťou na vašej vnútornej bytosti vyžarovať, ako svedok seba samého. Sledujte, ako s druhými hovoríte: „Prečo by som mal takto hovoriť? Prečo treba hovoriť?“ A potom začnete rozumieť, že za tým všetkým je nejaká smiešna vec, ktorá sa deje v mojom mozgu a tento mozog treba napraviť — veľmi dôležité. Teraz, na konci dňa by sme mali zistiť: „Čo dobré som urobil pre Sahadža jogu?“ Tiež môžeme zistiť: „Aký som bol pred Sahadža jogou?“ Ak je to možné, zistite: „Ako ďaleko som zašiel s týmito silami v rozširovaní Sahadža jogy? Ako ďaleko môžem zájsť?“ Je to naozaj pozoruhodné, pretože ako som vám hovorila, v Rakúsku máme chlapcov, ktorí stále skúmajú Sahadža jogu. Čítali knihu od Adi Šankaračariu, ktorú som ešte nečítala.

Čítali všeličo, aby zistili, ako sú ďaleko, a dôsledkom toho sa sami vyvíjajú veľmi, veľmi hlboko vo svojej bytosti; ale ten spôsob, ako vidíte, vyvíjate sa hlbšie, hlboko, hlboko, hlboko, hlboko a budete prekvapení, čím hlbšie idete, nechcete sa predvádzať, nechcete sa ukazovať. Jednoducho budete vyžarovať. Ako raz jeden pán prišiel ku mne domov a povedal: „Matka, vo vnútri je nejaký chladič. Zdá sa, akoby dnu prišiel nejaký ventilátor. Áno, áno, prichádza nejaký chladič.“ Nič nehovoril, nič nerobil. Len sa v dome prechádzal: „Prišiel chladič.“ Práve ste cítili, viete, ako keď idete do lesa a objavíte úplné ticho, dokonca ani vtáci neštebotajú, tak viete, že tam sedí tiger. Tiger nič nerobí, možno spí, chudáčik. Ale celé miesto je jeho prítomnosťou vystrašené, viete.

Rovnako sahadžajogín, kdekoľvek, kde bude vystupovať. Pozrite na týchto svätcov, nevedeli ani, ako dvíhať Kundalini, ale boli veľmi čistí ľudia. Nikdy nikomu nedvihli Kundalini. Nikdy nikomu nedali Realizáciu. Boli extrémne čistí. Nebola v nich žiadna nečistota. A ako veľa mohli vytvoriť: akú poéziu, akú prácu, aké duchovné myšlienky, aké výroky; myslím, že ohromné, taká hĺbka vo všetkom, čo robili, také účinné. Sme tu preto, aby sme získali duchovnosť, nie aby sme získali peniaze, nie aby sme získali postavenia, moc — nič také. Sme tu preto, aby sme získali duchovnosť a v tejto duchovnosti je všetko. Celá spokojnosť, všetko je v tom.

Bude to mať vplyv na deti. Bude to mať vplyv na okolie, v každom smere, a na osobnosť. Takže to nie je otázka, že robiť to jednotlivo, ale kolektívne. Kolektív by mal vyzerať nádherne. Takže by ste mali mať, povedala by som, v ašráme kolektívnu meditáciu. V Rakúsku to robia skoro ráno, o štvrtej, kolektívne. Vedia, koľko ich je a koľkí chýbajú, to, tamto. Ale ja hovorím: „Nepoukazujte na to. Uvidíme.“ Keď tí, ktorí takto meditujú, vyrastú vysoko, ostatní ich budú nasledovať.

Takže nepremýšľajte o druhých: o koľkej vstal. Som to ja, ja sa musím starať o seba. Je to veľmi sebecké: Swarth. Musíte poznať význam Swa – je to sebectvo, a keď ten význam poznáte, potom nie ste obťažovaní, môže ktokoľvek povedať čokoľvek, môže sa ktokoľvek pokúsiť urobiť čokoľvek. Povedzme, že váš manžel je smiešny: „Ó, to nevadí. Bude v poriadku.“ Povedzme, že vaša manželka je smiešna: „Nevadí, bude v poriadku.“ To nie je nič dôležité. Pre vás je toto najdôležitejšie robiť a všetci, ktorí takto premýšľali a takto konali, boli nad všetkým. Nič ich nemôže stiahnuť.

Dnes je teda prvý deň Brisbane. Všetkým vám žehnám, aby ste mali úplnú predstavu o sebe, prečo ste na tejto zemi a akú veľkú prácu by ste mali robiť. Každý z vás je schopný. Každý z vás to môže robiť, ale vy … Požiadala by som vás, aby ste do seba nasali tieto kvality, ktoré sú už tam. Myslím, že by som nemala povedať „nasať“, ale prejavte ich a keď ich raz začnete prejavovať, uvidíte, aká je vaša povaha. Netrápte sa, postaráme sa o vaše deti. Nech vám Boh žehná!