Druhý Verejný Program

Štvanice, Prague (Czech Republic)

1991-08-18 Enlightened Person and the Attention, Prague, Czech Republic, DP, 119' Download subtitles: CS,DE,EL,EN,ES,FI,FR,IT,LT,NL,PL,PT,RO,SK,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Druhý Verejný Program v Prahe, Česká Republika 18 August, 1991

Jogín sa pýta ohľadom fotografovania počas prejavu Šrí Matadži. Keď rozprávam, nemali by ste fotiť. Musíte zaspievať ešte jednu kratšiu pieseň. Klaniam sa všetkým hľadačom pravdy. Ako som vám povedala včera, pravda je tým čím je. Nemožno o nej premýšľať a nedá sa vnímať týmto ľudským vedomím. Na to sa musíte stať jemnejšou bytosťou, čo nazývame duch. Dnes vám porozprávam o podstate Ducha. Duch je odrazom Otca, Boha Všemohúceho. Jeho sídlo je na vrchole fontanelovej oblasti, ale Jeho odraz je v srdci; zatiaľ čo Kundalini je odrazom Ducha Svätého, Prapôvodnej Matky. Keď je tento duch v našej pozornosti osvietený, naša pozornosť sa stane aktívna: v tom zmysle, že ak upriamite na niečo pozornosť, nekoná tam, ale naopak kedykoľvek upriamite pozornosť, pracuje pre vás.

Prekvapivo, iba pohľad realizovanej duše, môže v druhej osobe prebudiť mier a radosť. Keď sa váš duch začne prejavovať vo vašom centrálnom nervovom systéme, rozviniete si novú dimenziu, pomocou ktorej môžete cítiť svoje vlastné centrá, to je seba-poznanie, a môžete cítiť aj centrá druhých. Na svojich prstoch pocítite celkom presné vnemy. Ak viete ako dať tieto centrá do poriadku, potom získate, úplnú mentálnu a emocionálnu rovnováhu. Centrá sú také, že ak ich začneme príliš používať na pravej alebo ľavej strane, potom sa zúžia. Niekedy ich môže poškodiť nejaký šok, a tak si vytvoríme fyzické či mentálne ochorenie. Ale keď Kundalini týmito centrami stúpa dáva ich do poriadku osvieti ich, pretože má teraz spojenie s Duchom. Takže duch nám povie čo s nami nie je v poriadku. Toto je posledný súd. Ako aj čas vzkriesenia.

Budeme sami seba súdiť, a sami seba vzkriesime pomocou Sahadža Jogy. Duch je zdrojom pravdy, absolútnej pravdy. Ak by ste mali desať detí, ktoré sú realizované duše, a ak im zaviažete oči a niekoho pred ne postavíte a opýtate sa kde je problém, zdvihnú ten istý prst. To znamená, že všetky tvrdia, že niečo s hrdlom toho pána nie je niečo v poriadku. Ak sa toho pána opýtate, „Máte nejaké problémy s hrdlom? “ povie, „Áno, ako to viete?“. Vo svetle ducha postupne pochopíte túto Silu, ktorá je všeprenikajúca. A ak viete ako túto silu vypracovať, môžete dvíhať Kundalini druhým a dať im sebarealizáciu. Taktiež budete vedieť kto je čestný a kto nie, pretože ako náhle dáte ruky smerom k tej osobe, pocítite veľké teplo ak je to podvodník; lebo si vo svojom vedomí vyviniete novú dimenziu zvanú kolektívne vedomie. Najprv dosiahnete stav, ktorý nazývame nirvičar samadhi, čo znamená bezmyšlienkové vedomie.

Napríklad tu bude pekný koberec, a ja začnem o ňom premýšľať. Ale po sebarealizácii ak niečo vidíte nepremýšľate; pretože myšlienky prichádzajú z minulosti či budúcnosti, ale v prítomnosti nie je myšlienka. Takže keď niečo vidíte začne sa do vás vlievať radosť toho umelca a úplne vás to naplní. Váš stres a obavy zmiznú, lebo duch je zdrojom mieru. Je mnoho ľudí, ktorí rozprávajú o mieri, ale v nich samých mier nie je. Dostanú aj Nobelovu cenu za mier, ale načo je to – keď nemajú mier vo vnútri seba. Je to ako koleso: keď sa pohybuje a vy ste na obvode, ste nepokojní; ak sa dostanete na os toho kolesa ste v mieri. Takto sa dostanete do stredu, na os. Ako keď stojíte vo vode, prichádzajú vlny a vy sa ich bojíte – ako myšlienky, prichádzajú sprava, zľava, z budúcnosti a z minulosti. Ale ak nastúpite na čln, viac sa nebojíte vĺn.

Ale ak sa naučíte plávať, skočíte do vĺn a zoberiete zo sebou ľudí späť na čln. Dosiahnete druhý stav, čo je bezmyšlienkové vedomie, nirvikalpa samadhi, kedy sa stanete veľmi uvedomelým. Svetlo ducha osvieti váš mozog. Ľudské vedomie je schopné poznať len málo, ale keď je mozog osvietený, začnete objavovať nové veci. Máme mnoho vedcov, ktorí objavilo po príchode do Sahadža Jogy veľa vecí. Vaša kreativita získava novú dimenziu. Máme mnoho umelcov, hudobníkov, ktorí sa stali svetoznámi po príchode do Sahadža Jogy. Fyzicky sa cítite dobre; všetky nevyliečiteľné choroby možno vyliečiť, väčšinu z nich možno liečiť Sahadža Jogou. Niektorým ľuďom to trvá dlhšie, niektorým kratšie, a väčšina sa vylieči. Ale nie je to určené pre ľudí, ktorí sú ľahkovážni, alebo pre tých, ktorí nechcú svoju Realizáciu.

Je to pre ľudí, ktorí úprimne a seriózne hľadajú pravdu. Ľudia, ktorí boli ničení falošnými guruami alebo nasledovali nejaké náboženstvo nesprávnym spôsobom, všetci môžu byť zachránení. Vo svetle ducha sa stanete svojím vlastným majstrom, lebo uvidíte pravdu. Po prvý krát pocítite túto Všeprenikajúcu Silu, ktorá vykonáva všetku živú prácu a ak viete ako s touto Silou zaobchádzať, môžete sa stať majstrami. Stanete sa nesmierne dynamickými, odvážnymi ale zároveň veľmi súcitnými. A to sa musí stať vám všetkým. Len tí, čo si to neželajú, alebo tí ktorí nie sú pripravení, to nezískajú. No nie je to umelý rast, ktorý môže vytvoriť ako tisíce umelých kvetín – je to skutočnosť, a je to stanie sa, ktoré je v Sahadža Joge dôležité. Navyše, vaša duchovnosť, vaša božskosť sa môže prejaviť a tak sa stanete automaticky spravodlivými, a tešíte sa svojimi cnosťami. Najohromnejšou vecou na Sahadža Joge dnes je to, že je to kolektívne dianie.

Predtým sa ľudia museli očisťovať, museli ísť do Himalájí, alebo trčať v nejakej jaskyni. Museli vykonať mnoho odriekaní. Ale v Sahadža Joge vás kolektívna práca urobí úplne dokonalými. Keby som mala zlomený necht – nebude rásť musí byť spojený s celkom. Ak raz získate spojenie s touto Božskou Silou, potom sa stane časťou a súčasťou celku. Dostane sa vám vedenia, ale aj veľkej ochrany a požehnania. Dostane sa vám hlavne radosti. Radosť nemožno vyjadriť, popísať. Nemá v sebe dualitu šťastia a nešťastia; je absolútna svojou podstatou. Možno ju len zažiť, a to sa vám stane.

Aj dnes, ak máte nejaké otázky, rada ich zodpoviem; no znovu vám musím povedať, že som neprišla aby som od vás niečo zobrala. Tak sa prosím pýtajte, hocijakú otázku, ktorá sa tohto týka ďakujem. Môže byť energia Kundalini aktivovaná navždy? Áno samozrejme, nepretržite. Musíte o tom vedieť, za to nemôžete zaplatiť. Všetko toto poznanie je úplne zdarma. Za Božskú prácu nemožno platiť. Rád by som sa opýtal, prečo sa veci a udalosti opakujú? Sú to všetko naše chyby, sú to ľudské chyby. Ľudské bytosti sa musia zmeniť, transformovať sa.

Otázka bola, či túto energiu možno prebudiť nejakým cvičením? Nie je to možné. Nedá sa to žiadnym cvičením, alebo čítaním či niečím takým. Je to živý proces. Ako semienko, neprinútite ho aby vyklíčilo. Musíte ho vložiť do Matky Zeme. Prečo sa niektoré náboženstvá obávajú čo i len vysloviť slovo „Joga“? Musia byť nešťastní. Všetky náboženstvá len zarábajú peniaze. Joga znamená spojenie s Božským.

Všetky písma hovoria, že sa musíte znovu narodiť. Tomu nikto nevenuje pozornosť; sú len zaneprázdnení zhŕňaním peňazí. Hovorila ste o prebudení nejakej energie, ale Biblia hovorí, že Boha nemožno potešiť a Ježiš Kristus hovorí, že sa máme zrodiť z Ducha Svätého a nie z našej vlastnej energie… To nikdy nepovedal. Mali by ste si Bibliu znovu prečítať. Samozrejme slovo Boh tam je, nepochybne. Haló! Citujem z Biblie v mene Ježiša Krista. Ježiš povedal: Amen, Amen hovorím vám, kto sa nenarodil z vody a ducha, do Kráľovstva Nebeského nemôže vstúpiť. Čo je? Samozrejme, že je to slovo Boha.

Haló, sadnite si, poviem vám to. Sadnite si poviem vám o tom. Je to tak, že, Kristus povedal, že je to slovo Božie, a ja používam slovo Boh osamote. Sadnite si. Tiež povedal, že: pošlem vám Ducha Svätého. Ak som Duch Svätý, som aj Boh. Sadnite si prosím. Ak som Duch Svätý, ako ma rozpoznáte, ako kresťan? Ako to rozpoznáte? Ja som Duch Svätý.

Musím to povedať, pretože ak prinesiete Bibliu, musím to povedať; dám vám utešenie – toľkých ľudí sme po celom svete vyliečili. Máme troch lekárov s titulom M.D. v Sahadža Joge. V Rusku je štyridsať lekárov praktizujúcich Sahadža Jogu. A ja vám hovorím čo vám Kristus nemohol povedať, lebo za tri a pol roka bol mŕtvy. Boli to tí istí ľudia, ktorí čítali Bibliu a hovorili: toto nie je náš spasiteľ — a zabili ho. A treťou vecou je spasenie. Duch Svätý by mal dávať spasenie, a to je to: Dávam vám vašu Sebarealizáciu. Nepremeškajte tento čas. Kristovi dovolili žiť tri a pol roka, a ohradzujú sa Bibliou keď som tu Ja.

Keď tu bol Kristus, ohradzovali sa starým zákonom aby ho hanobili, hovorili o Mojžišovi. Ak by ste vy ľudia čítaním Biblie niečo dosiahli tak by ste o tom vedeli. Ja sama som sa narodila do Kresťanskej rodiny. A viete čo kresťania urobili s Bibliou? Keby ste šli do Južnej Ameriky boli by ste šokovaní. Milióny a milióny Indiánov bolo zavraždených Kresťanmi v mene Biblie. V Indii niesli v jednej ruke Bibliu a v druhej zbraň. Nepremeškajte to. Prišiel váš čas získať Sebarealizáciu, čas vzkriesenia. Narodili ste sa v Kresťanskej viere, tak veríte v Bibliu; tí čo sa narodili v Islámskej viere, veria len Koránu.

Myslia si, že všetci Kresťania pôjdu do pekla, a Kresťania si myslia, že Moslimovia pôjdu do pekla. A čo Židia? Keď máte klapky a nasadíte si ich, nevidíte jednotu s Bohom Má to… Títo ľudia, ktorí čítajú Korán, Bibliu, Gítu, čokoľvek, nasledujú ktorékoľvek náboženstvo, páchajú rôzne hriechy. Sú spravodliví? Kristus vás žiadal, aby ste boli pokorní. Kde sú tí pokorní Kresťania? Rada by som ich videla — sú takí arogantní. Kristus išiel v morálke do detailov keď povedal: „Nebudeš mať smilné oči. “ Pozrime sa, ktorý Kresťan také oči má. Len Sahadža Jogíni majú najnevinnejšie oči.

Máte sa znovu narodiť, mali by ste mať opätovný krst. Mali by ste pocítiť vánok Ducha Svätého z vašej fontanelovej oblasti. Mali sme už dosť kázania a mentorovania a čítania Biblie. Poďme si prečítať knihu reality, knihu skutočnosti. Nie je potrebná slepá viera. Musíte pocítiť Všeprenikajúcu Silu. Pomocou Sahadža Jogy môžete dokázať, že Kristus bol syn Boží, možno to dokázať. Oni to dokázať nemôžu. Môžu vám dať sebarealizáciu? (Radšej si vezmite inú halu a tam dajte adresu.

Tu vás nikto nechce. Proste ho vyhoďte.) Ničomu by ste nemali slepo veriť. O všetkom musíte mať dôkaz. Ak nemáte dôkaz, prečo veríte Biblii, Gíte, prečo veríte Koránu, len tomu slepo veriť? Chcem vás požiadať v mene tejto dámy. Rada by vás poprosila, problém je v tom… Neskôr sa jej môžem venovať. Budeme sa jej venovať, pravdaže. Potrvá to nejaký čas madam? Budeme sa vám venovať, dobre?

Teraz by som im všetkým chcela dať sebarealizáciu. To je veľmi dôležité. Prišli sem, aby získali svoju Sebarealizáciu. V poriadku. (Požiadajte ich, aby dali na týchto chlapcov bandan.) Je mi ľúto, musela som to povedať. Musela som – prišiel čas to povedať, viete, som veľmi šťastná. Tí, ktorí si neželajú získať svoju Sebarealizáciu by mali prosím opustiť halu. Nie je slušné prísť na niečie stretnutie a vyrušovať. Čo sa tu deje je Božská práca, a nemáte právo to rušiť.

Ľudia sú za takúto prácu platení, viem; ale prečo nehľadať svoju záchranu? Prečo sa držať týchto predstáv a nechať sa navždy zničiť? V tejto slepej viere nie je žiadna múdrosť. Teraz toľkí Moslimovia a Židia uctievajú Krista, lebo im to bolo dokázané. Nie je to preto, že chodia do kostola a niekoho počúvajú, a potom niečo prijmú. Ak je na to dôkaz, potom to ako čestní ľudia musíte prijať. V Anglicku hovoria, dôkaz pudingu spočíva v jeho ochutnaní, nie čítaním alebo rozprávaním. Ak ste hladní dostanete to; nie ako tí, ktorí žijú z čítania kníh a rozprávania. Jeden básnik v Indii — volá sa Kabira – povedal, prílišným čítaním sa aj zo vzdelanca stane hlupák. Takže ako viete sú v nás dve sily, ktoré nazývame ako ľavý sympatický a a pravý sympatický nervový systém.

Pracujú keď sme v úzkych. No ten tretí sa nazýva para-sympatický nervový systém, ktorý dodáva energiu na vyrovnanie celého systému. Ľavá strana je vlastne strana nášho želania, a pravá je strana konania. Kristus to všetko nestihol povedať, bol ukrižovaný. To je tá vec, že Jeho práca musí byť dokončená. Čiže budeme používať našu ľavú stranu želania, takto, ktorú vyjadrujeme ľavou rukou. Ale sú tu tri podmienky, ktoré musíte splniť: ak je vaše želanie získať realizáciu čisté, potom si buďte istí, že získate svoju Sebarealizáciu. Nemali by ste teraz pochybovať. Nevadí, nestarajte sa o to. Viete sú to bezvýznamní ľudia; niekto im platí.

Zabudnite na to. Takže sú tu tri podmienky: prvá, mali by ste mať sebadôveru, že získate svoju Sebarealizáciu. Dobre. Potom je tu druhá podmienka, že by ste sa vôbec nemali cítiť vinní. Musíte pustiť minulosť z hlavy. Musíte byť v prítomnosti. Ak sa cítite vinní, potom si veľmi poškodíte toto centrum, ako následok si vytvoríte fyzické problémy, okrem mentálneho utrpenia. Dostanete angínu, spondylitídu, a mnoho chorôb kvôli letargickým orgánom. Dobre. Tá tretia podmienka je, že každému odpustíte, každému všeobecne; bez premýšľania o tom kto vám ublížil.

Ba aj tomu pánovi čo sa pokúšal nás obťažovať: odpustite mu, proste odpustite. Pretože či odpustíte alebo nie, nerobíte nič. Ale ak neodpustíte nahrávate do nesprávnych rúk. Takže logicky musíte odpustiť. V podstate nič nerobíte. Ale prečo by ste sa mali trápiť kvôli iným keď oni sa zabávajú? A nepovažujte sa za menejcenných. Teraz ste ľudskými bytosťami, a je tu posledné prelomenie, ktoré musíte dosiahnuť, čo je vlastne opätovný krst. Musíte si vyzuť na asi desať minút topánky a položte nohy na Matku Zem. Na vaše kolená.

Je dobré, aby ste si svoju Sebarealizáciu želali. Povieme vám o centrách na ľavej strane, ktoré budú vyživované. Teraz si prosím položte pravú ruku na srdce, kde sídli váš Duch. Na srdce. Na ľavej strane, na ľavo. Ak vo vás zažiari Duch, potom vás vedie; a tak sa stanete svojím vlastným majstrom. Teraz si prosím položte ruku nižšie na brucho, na ľavej strane. Toto je centrum vášho majstrovstva. Toto je centrum vytvorené všetkými prorokmi, ktoré keď je osvietené urobí vás majstrom božskej Sily. Prosím sadnite si, aspoň nevyrušujte.

Ak ste Kresťania, sadnite si a prosím nerušte nás. Sadnite si. Počúvajte a buďte pokorní. Prosím sadnite si. Aspoň sa chovajte ako Kresťania. Teraz si položte ruku na spodnú časť brucha na ľavej strane. Toto je centrum čistého poznania, nie poznania z kníh, ale poznania čistého, ktoré koná, ktoré pracuje ako božská Sila; pomocou ktorej liečite a dávate iným Sebarealizáciu a všetko. Teraz zdvihnite ruku na vrchnú časť brucha na ľavej strane. A teraz znovu na srdce. Na srdce.

Teraz na ohyb krku a ramena, a hlavu pootočte doprava. Už som vám povedala, že toto centrum sa poškodzuje keď sa cítite vinní. Necíťte sa vôbec vinní. Teraz si dajte pravú ruku na stred čela. Skloňte hlavu. Tu musíte každému vo všeobecnosti odpustiť. Teraz si dajte ruku prosím dozadu na zadnú časť hlavy, a zakloňte hlavu. Tu musíte bez pocitov viny povedať, bez spočítavania vašich hriechov, pre vlastné uspokojenie, „Ó Božská Sila ak som sa niečoho dopustil, prosím odpusť mi.“ Teraz prosím vypnite svoju dlaň, a položte stred vašej dlane na fontanelovú oblasť, a pritlačte. Vypnite prsty, aby vznikol dobrý tlak.

A teraz pomaly pohybujte skalpom, sedem krát v smere hodinových ručičiek. Teraz si zložte ruku. To je všetko, čo musíme urobiť. Môžete si zložiť okuliare pretože si budete musieť zavrieť oči, a taktiež ak vás niečo sťahuje na páse, prosím dajte to preč. Takže dajte ku Mne svoju ľavú ruku, obidve chodidlá sú od seba, a zavrite si oči a pravú ruku položte na srdce. Tu Mi položte veľmi základnú otázku môžete ma osloviť „Matka“ alebo „Šrí Matadži “ — tri krát, „Matka som Duch?“ Položte túto otázku tri krát. Nahlas. Ak ste Duchom, ste svojím majstrom. Položte svoju pravú ruku nižšie na brucho prosím a položte Mi ďalšiu otázku – na ľavej strane – „Matka som svojím vlastným majstrom?“

Už som vám povedala, že rešpektujem vašu slobodu, a čisté poznanie vám nemôžem vnútiť. Takže si prosím položte pravú ruku na slabinu na ľavej strane. Musíte požiadať o čisté poznanie. Urobte tak prosím šesť krát, „Matka prosím daj mi čisté poznanie. “ Nahlas. Ako náhle o čisté poznanie požiadate, Kundalini, odraz Ducha Svätého, začne stúpať. Teraz si položte pravú ruku vyššie na brucho na ľavej strane. Musíme tieto centrá vyživovať s plnou sebadôverou. S úplnou sebadôverou tu musíte povedať, „Matka ja som svojím vlastným majstrom. “ Už som vám povedala základnú pravdu o vás čo je, že ste čistým Duchom.

Nie ste touto mysľou, či týmto telom, nie ste toto ego alebo tieto podmienenosti, ale ste čistým Duchom. Takže položte svoju pravú ruku na srdce, a dvanásť krát s plnou sebadôverou povedzte, „Matka, ja som čistý duch.“ Božská Sila je silou súcitu a lásky, je oceánom čistého poznania, ale nadovšetko je oceánom odpúšťania. Takže akýchkoľvek chýb sa dopustíte, oceán odpustenia ich v sebe môže svojou silou rozpustiť. Teraz položte pravú ruku na ohyb krku a ramena, a otočte hlavu doprava. Tu musíte s plnou vierou povedať „Matka, ja vôbec nie som vinný. “ Už som vám povedala, že či odpustíte alebo nie, logicky nič nerobíte, nerobíte nič. Ale ak neodpustíte nahrávate do nesprávnych rúk a trápite seba. Teraz položte pravú ruku na čelo, a skloňte hlavu. Tu zo srdca povedzte, nezáleží koľko krát, „Matka, odpúšťam každému.“

Teraz položte pravú ruku na zadnú časť hlavy a hlavu zakloňte. Tu musíte povedať, bez toho aby ste sa cítili vinný, bez počítania vašich chýb, pre vlastné uspokojenie, „Ó Božská Sila ak som sa dopustil nejakých chýb, prosím odpusť mi. “ Povedzte to zo srdca – je jedno koľko krát. Teraz, vystrite dlaň, a položte stred dlane na fontanelovú oblasť, ktorá bola mäkkou kosťou vo vašom detstve. Teraz skloňte hlavu. Vypnite prsty, aby ste vyvinuli tlak. Teraz pomaly pohybujte skalpom, sedem krát. Tu vám ale znovu nemôžem Sebarealizáciu vnútiť. Rešpektujem vašu slobodu. Takže povedzte sedem krát, „Matka prosím daj mi moju Sebarealizáciu. “

Teraz si prosím zložte ruky. prosím dajte ruky smerom ku Mne – takto, a sledujte Ma bez premýšľania. Takto, takto. Skloňte hlavu, a skúste ľavou rukou či z vašej hlavy vychádza chladný či teplý vánok – musíte sa presvedčiť. Nepoložte ruku na hlavu ale nad ňu, a presvedčte sa. Toto je dôkaz. Teraz dajte prosím ľavú ruku smerom ku Mne, a skloňte hlavu a presvedčte sa pravou rukou. Niektorí ľudia to cítia o dosť vyššie. Teraz znovu pravou rukou. Teraz dajte ruky prosím smerom k oblohe, a položte otázku, opýtajte sa niektorú z týchto otázok, „Matka je toto vánok Ducha Svätého? “

Alebo druhú, „Matka je toto božská láska Boha?“ Alebo „Matka je toto Ruh, alebo Paramčajtanja? “ Opýtajte sa ktorúkoľvek z týchto otázok tri krát. Teraz si prosím zložte ruky. Oni to získali! Prosím zložte si ruky. Položte si ich teraz takto. Tí, ktorí cítili chladný alebo teplý vánok z fontanelovej oblasti, alebo na rukách či končekoch prstov, prosím zdvihnite obe ruky. Toto je dôkaz, nech vás Boh žehná. Teraz ste sa stali skutočnými Kresťanmi.

Teraz ste sa stali svätcami. Toto sa musí rozvinúť, vaša božská stránka sa musí rozvinúť. Ako som povedala, rozvinie sa v kolektivite. Máme tu veľmi dobré centrum, kde sú milí ľudia, ktorý vedia veľa o Sahadža Joge Mali by ste prísť, a stať sa skvelými Sahadža jogínmi. Musíte zachrániť svojich blížnych; a stanete sa majstrami ani sa nenazdáte. Za nič nemusíte platiť. Nech vás Boh žehná. Rada by som vás spoznala dnes večer pokiaľ je to možné. Teraz by mohli pristúpiť… Nerozprávajte sa s nimi sú to negatívni ľudia. [Šrí Matadži pracuje na hľadačoch.]