Šri Šakti Mahakali pudža

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šri Šakti Mahakali pudža, 12. decembra 1991, Bangalore, India

Teraz ste všetci prišli do Bangalore, a včera ste boli v Mysore, ktorý bol ovládaný Mahišásurom. Preto ste nedostali jedlo – prekážalo by Vám to. Je lepšie nejesť v týchto miestach , nie je to v poriadku. Bangalore je veľmi krásne miesto. Podnebie je výborné a zistíte, že vždy títo rakšasovia žili na miestach, ako je toto. Ako máte v Pune, viete, že tam bol Rajneš — – tu bol Mahišásura. Vždy sa snažia nájsť miesta, ktoré sú chladné, pretože majú toľko tepla vo svojich telách. Teraz, ako viete, je tu ešte jeden rakšas, ktorý má byť odhalený. A to by sme dnes mali dosiahnuť našou pudžou. Za dávnych čias, kedy Bohyňa musela bojovať s rakšasmi, rakšasovia neboli napojení na ľudské bytosti ako také. Oni sa nestali majstrami alebo niečím takým.

Teraz v Kali juge zisťujeme, že sa dostali do mozgov hľadačov(sadhakov), ich ctiteľov. Je veľmi ťažké ich odstrániť. A ako náhle sa dostanú do mozgóvu hľadačov, potom sa hľadači stanú posadnutými, trpia, a majú všetky druhy problémov. Aj napriek tomu, sa držia na tejto osobe, pretože ich zhypnotizovali, sú veľmi zhypnotizovaní. A toto zhypnotizovanie ich tak silno ovláda, že aj keby mali zomrieť, nevzdali by sa svojich guruov. Hlavná vec je, že v tejto Kali juge je toľko hľadačov, a oni sa ženú hlava nehlava. Hrnú sa do všetkého snažiac sa nájsť nejakú cestu hľadania pravdy. Veď je tu trh, kde nájdete ľudí, ktorí toto tiež predávajú. Nuž, a preto toľkí prišli a skúšajú všade tieto veci, triky na ľuďoch. Väčšina z nich odišla do západných krajín, pretože tam ľudia majú peniaze.

Vďaka Bohu, že nie sme v Indii takí bohatí, že nás nemôžu oklamať. Takí sú najmä v Amerike. A Američania sa chytajú týchto ľudí tak, ako si ryba žiada vodu, veľmi naivne. Išla som tam a hovorila som im a varovala ich – oni ma nepočúvali. Nemajú pochopenie pre nič, čo môžete dostať zadarmo. Ale napriek tomu mnohí z vás boli schopní dospieť k Sahadža joge a dostať sa do Reality. Je to váš osud a požehnanie z vašich minulých životov, že ste to uvideli tak jasne a prišli ste do Sahadža jogy a teraz ste tak narástli, stali ste sa takými vyzretými a pochopili ste, že to, čo robia ostatní, je úplne zlé. Niekto mi povedal o tom chlapcovi chlapec John (George) o jeho neslušnom správaní sa s tými homosexuálmi a o tom všetkom a ako spievajú „Hare Ráma, Hare Krišna“ a všetky nezmysly. Potom som zistila, že tento námet veľmi prevláda v Kerale, kde hovoria, že Krišna, keď sa stal, mám na mysli Višnua, keď sa stal Mohini, mal dieťa od Šivu. Absurdné.

Murti mi hovoril, že keď som vám povedala tento príbeh, povedali ste: „To je rúhanie, je to hriech.“ Rovnakým spôsobom to cítim aj Ja. Je to veľmi nebezpečné zahrávať sa s osobou, ako je Višnu. On je veľmi nebezpečným božstvom. Aj Šiva je veľmi nebezpečný, ale uňho to trvá dlhšie. Lenže, čo sa týka Višnua, ten musí byť veľmi opatrný, pri neslušnom správaní sa, ako je toto. Neviem, čo sa bude s nimi diať. Ale sú takí hlúpi, sú takí hlúpi. Jednu vec by mali zvážiť, že ak táto vec, ktorú robíte, je pre nich dobrá, je o Božskom požehnaní, tak prečo by ste mali dostať choroby. Pravidelne chodia milióny ľudí na nezmyselné miesta, kde majú tento Ayappa biznis a nosia čierne šaty počas jedného mesiaca a majú svoje brady a všetko.

Držia hladovku, chodia míle spoločne hore, šplhajú sa, robia všetky druhy vecí, ktoré sú určitým druhom utrpenia počas jedného mesiaca. A jedenásť mesiacov robia čokoľvek. Vidíte, takýto druh nezmyslu. Takže teraz sa to stalo výstrelkom ako jogging alebo niečo takého v Kerale. A tento rok tam bolo desať miliónov ľudí, ktorí robia tento hlúpy nezmysel. Myslím, že dokonca v Indii máme takých hlúpych ľudí, môžete to vidieť. Lenže, musím povedať, že ich počet nie je percentuálne taký veľký, ako je to v Amerike. V Indii sme veľmi podmienený týmto ritualizmom, najmä na juhu máme veľa rituálnych vecí. A sme ohromení ľuďmi, ktorí tu nosia nejaké hodinky, švajčiarske hodinky (Swiss made) alebo podobné veci. Pre nich je to niečo naozaj významné, že ako môžete mať tu švajčiarske hodinky.

Veľmi jednoduchí ľudia. Nechápu, že žiadna z týchto inkarnácií nerobila takéto triky a že pravda by mala byť založená na tradícii, na šastrách. To sa nemôže odchyľovať a čokoľvek, čo sa odchyľuje, je blud a tiež je rúhaním sa. Lenže ako som vám minule hovorila, že ľudia, ktorí, hovorili o poznaní ako Sufisti, ktorí mali realizáciu, skutoční Sufisti, boli nazývaní kacírmi – a boli vyhodení z náboženstva. Tiež kresťania, prví kresťania, ktorí boli gnostikmi, boli označovaní ako pomätení ľudia, bludári. Rovnako tí, ktorí nasledujú tieto hlúpe veci a venujú sa niečomu, čo je veľmi čierne a temné, negatívne rozhodne idú proti Sahadža joge a budú hovoriť, že je to niečo, bludárske, alebo že je to niečo, čo je rúhaním sa. Ale pretože jasne chápete, čo to je, musíte vytvoriť nový poriadok, že v skutočnosti tí, ktorí nie sú Sahadžajogínmi a praktizujú nejaké náboženstvo, nerobia správnu vec. Pomaly, pomaly ako je Vatikán stále odhaľovaný a odhaľované sú kresťanské cirkvi a dokonca aj v Indii je odhaľovaných tak veľa takýchto organizácií, že ľudia chápu, že je to veľmi zlé. V skutočnosti tieto myšlienky pochádzajú od inkarnácií. Adi Šankaračarja povedal: „Tatatkim, Tatatkim, Tatatkim“ – ak nenasledujete svojho gurua, potom „Tatatkim“.

Povedali si, že akýkoľvek guru môže prísť z väzenia, môže byť podvodníkom, čokoľvek, bezcharakterným človekom, ak ho nazvete guruom, potom on je guruom. Hocjako môžeme niekoho volať, ak nazvete niekoho guruom, potom sa na neho prilepíte „toto je môj guru“. Ale nikto sa nepýta, čo vám dáva guru. Iba sa cítite šťastný, ó veľmi pekné. Je to ako červík lipnúci na lotose a hovoriaci: „ó, máme lotos“. Ale vy ste stále červík, ktorý iba používa tieto lotosy, lenže či to je lotosom alebo hadom, vie len Boh. Takže guru, ktorý nehovorí o realizácii, ktorý nehovorí o Kundalini, ktorý nehovorí o vzostupe, ktorý nehovorí o druhom narodení, nemôže byť guruom – prinajmenšom. Tak, ako my tiež veríme napríklad v Rámu – „Verím v Rámu“ – a čo? Ste láskaví k Rámovi, alebo Vám je Ráma zaviazaný. „Verím v Krista“ — tak čo ?

Takže to, že vy veríte v to, že veríte v tamto – je taký absurdný nápad, nikdy som nepochopila, keď ľudia hovoria: „Verím v toto“, čo to robí, čo to znamená. Veríte v Krista. Vediete nemorálny život, robíte všetky možné veci – ale „Verím v Krista, verím v Boha“. Robiac všetko, čo je proti božstvu a „Ja verím“. Otázka je, čo myslíte tým, že veríte. Je to ako: „Verím, že je to striebro“ — no a čo? Je to striebro. Čo urobíte tým, že v to veríte, tým že to poviete, urobili ste niečo veľké? Čo je na tom skvelé? Teraz, keď hovoríte, verím v Šri Matadži, tak čo?

Dobre, veríte vo Mňa, lebo máte nejaké skúsenosti – ale čo? Matadži by mala byť vo vašom živote – mala by byť vo vašom prejave, vo vašom správaní, v zaobchádzaní s ostatnými, vo vzájomnom porozumení a láske k ostatným. To je to, čo zaujme ľudí. Ľudia hovoria: „Dobre, prídeme k Matadži, budeme sa k nej modliť a pôjdeme preč – nebudeme s Ňou hovoriť. Prečo? Pretože veríme v Matadži. A koniec. Takže teraz musíme pochopiť, keď veríte v Sahadža jogu, pravdaže je to viera, súhlasím, že to nie je slepá viera, ale napriek tomu viera musí preniknúť do vášho bytia. Táto viera musí konať, musí vykazovať výsledky, musí pracovať v každom smere. Niekto by mohol povedať, že veríme v Matadži a Ona robí všetko – urobí bhakti za nás?

Sadnime si a spievajme pieseň o Matadži alebo čo. To, čo má prísť z vašej strany, je to, čo musíme pochopiť a hneď začať pracovať, potom títo démoni a títo rakšasovia všetci zmiznú, žiadny problém. Takže, čo robím pre Sahadža jogu? Mali by ste sa pýtať: „Čo robím?“ Keď urobíte nejaký nástroj a potom, ak nič nerobí, aký je úžitok z vytvorenia tohto nástroja? Teraz ste svetlo, dostali ste osvietenie, ale aké je využitie svetla, ktoré niekde visí, ktoré nedáva nikomu svetlo? Takže, keď dávate svetlo iným, veľmi nevinným spôsobom, veľmi ekvivalentným spôsobom – nie je to tak, že dávame svetlo, pretože chceme mať výhodu z toho, alebo chceme sa predviesť alebo všetky nezmyselné veci, ktoré sú tam. Potom začne vykoľajenie. Ľudia začnú hovoriť: „Ó, ja som to, ja som tamto.“ Ale s plným pochopením, že sme nástrojmi v rukách božstva a my sa iba tešíme, že božstvo cez nás preteká a vypracováva veci, nebudete sa cítiť unavení, nebudete podráždení, nedostanete sa do žiadnych problémov.

Ale to sa s vami stalo. Ste takí zrelí, ale ešte sa všetci musíme rozhodovať, že teraz pôjdeme do Indie, aby sme získali úplnú radosť z turné – ale na čo? Nie pre seba, ale aby sme sa o ňu podelili s ostatnými. Táto radosť je pre vás, aby ste sa o ňu podelili s ostatnými. Pokiaľ sa nenaučíte, že vaše ego sa môže vrátiť znovu a znovu. A tiež vidíte spôsoby ľudí, ktorí sa dokonca šírením Sahadža jogy dostali do zmätku ega. Takže človek musí byť veľmi opatrný. Čím viac budete rásť vo svojej božskosti, čím viac dozrievate, tým viac musíte byť opatrní. Pozrite sa na strom, ak má iba listy, žiadny hmyz tam nepríde. Ale ak sú tam kvety, príde hmyz a to bude viesť k ovociu.

Ale keď tam bude ovocie, potom hmyz príde a zje ho. Takže, keď sa stávate ovocím, musíte byť veľmi opatrní, aby sa nedostal do vás žiaden hmyz. Naopak, teraz ste schopní zničiť všetok hmyz. A to je to, čo je, povedala by som, stav, do ktorého by ste sa mali všetci dostať. Takže na jednej strane ničíte hmyz a na druhej strane sýtite ľudí. Kolektivita je bez pochýb jediným spôsobom, ako môžeme byť vyčistení, ale väčšou vecou je ísť von, všetci von, zistiť, kde sa môže šíriť Sahadža joga – kam môžem ísť, ktorá je najbližšia dedina, kam môžem ísť vypracovať to. Čím viac myslíte na všetky tie veci, tým to je lepšie a začnete sa pohybovať v tomto smere. Len čo sa začnete pohybovať týmto smerom, budete prekvapení, že Sahadža joga sa bude pohybovať pred vami. Stretnete sa s ľuďmi, s ktorými sa chcete stretnúť, dostanete všetku potrebnú pomoc, ktorú chcete, zrazu nájdete ľudí, ktorí sa ukážu a povedia: „čo teraz môžeme pre vás urobiť.“ Každý druh pomoci k vám začne prichádzať spôsobom, akým sa budete sami rozpínať.

Je to ako rozprestrieť svoje krídla, ako to robí vták a potom vzlietnuť. Ale ak sa nechcete rozpínať, chcete mať Sahadža jogu iba pre seba, potom to nebude pracovať. Viem, že ma veľmi milujete a viete, že ja vás veľmi milujem, ale nemyslíte si, že by ostatní mali tiež zdieľať túto lásku. Iní by ju mali zdieľať tiež. Teraz, keď sa začneme snažiť, snažíme sa tiež s ľuďmi, ktorí sú veľmi ťažkí – ako môj brat, syn môjho brata… Jednoducho nechoďte blízko k tomuto „môj“, choďte preč. „Môj“ je najťažšia vec. Vidíte v mojej rodine, nepriblížila som sa k nim, len čo by ste išli k „môj“, sedeli by na vašich hlavách, alebo by sedeli na hlavách sahadžajogínov, alebo také niečo, nič. Takže nechoďte k ľuďom – to je moja sestra, ona je moja nevlastná sestra, nič také. Čo musíte urobiť, je, vidieť to, čo je mimo nás a čím viac pôjdete mimo seba, tým to bude lepšie. Pozrite, môžete to pekne vidieť, keď sme my pracovali v Maharaštre, zistila som , že je to neužitočné miesto.

Sahadžajogínov v Maharaštre je málo, veľmi málo, ale tí, čo sú tam, tiež nie sú takí dobrí. Kým sahadžajogíni v Dillí, tu v Madrase v Bangalore, vidíte, akí sú tam pekní sahadžajogíni. Toľko práce som tam urobila. Takže tí, ktorí sú veľmi blízko k vám, nemusia vidieť vašu veľkosť. Ako keď idete blízko k veľkým horám, nevidíte veľké hory, musíte ísť preč a potom ich uvidíte. Rovnako tak, keď chcete urobiť nejakú prácu s kýmkoľvek, snažte sa vidieť, že nie ste ani blízki príbuzní, že nemáte s nimi žiadne spojenie. Nejakí neznámi. Títo ľudia sú pre vás oveľa lepší, aby vás nasledovali a budú udržiavať vašu pozornosť tesne, absolútne. Ináč ľudia, ktorí sú vašimi známymi, vás budú sužovať. Pri šírení Sahadža jogy existuje veľa ťažkostí – — bolo ich veľa a omnoho viac predtým, pomaly sa strácajú.

Rozhodne to je oveľa lepšie, než v čase Tomáša, pretože musel ukryť svoje spisy, aby ich zachránil pred ostatnými. Očakával, že príde deň, keď bude čas vzkriesenia, a potom budú jeho spisy odhalené. Predstavte si, že iba pred 48-mi rokmi, môže to byť asi 53 alebo 50 rokov spať, čo boli objavené. Neboli objavené skôr. Musel to ukryť. Ale my sa teraz nemusíme skrývať. Môžeme ísť všetci von a musíme skúšať, musíme odpúšťať. Naše miesta, kam môže ktokoľvek prísť, sú otvorené. Získavame rôznych ľudí, ak idete a stretnete sa s ľuďmi, aj tam sú všetky druhy námietok, všetky tieto veci, na tom nezáleží. Všetko sa dá zdolať, ale najprv je vaša vlastná iniciatíva a vaša vlastná letargia, ktorú treba prekonať.

Potom sa to začne šíriť von. Samozrejme máme už veľa sahadžajogínov – v Rusku, hovoríme, máme toľko, v tisícoch. Ale všade, môžeme mať teraz veľa ľudí a som si istá, že toto je pekný rok, kde predpovedali, že Sahadža joga veľmi porastie v tomto roku. Toto je začiatok, čo dnes spúšťame. Len som vám chcela povedať, že máte silu, máte Šakti na dosah ruky. Hovorili, že predtým bol veľmi chladný deň, ako som sem prišla, povedala som nebojte sa – nedala som bandhan alebo také niečo. Len som sem prišla a ako to vedia. Dalo sa všetko do poriadku, sedíte vo svojich kurtách. Inak by ste sa vo svojich trojdielnych šatách triasli zimou. To je to, ako to pracuje.

Ale musíte byť tomu, týmto spôsobom oddaný. Teraz pre všetkých ako Surya (Slnko) a Chandra (Mesiac) a všetky tieto hviezdy a celý vesmír je len jedna vec na práci – na práci – vidieť, že Sahadža joga sa šíri dobre, je dobre usadená a dosahuje svoj cieľ. Každý element pre to pracuje. Všetko funguje – Paramčaitanja funguje takýmito mnohými spôsobmi. Nemusím vás presviedčať o Mne, to viem. Ale teraz musíte byť presvedčení o sebe samých, že máte v sebe všetky sily. Ja v skutočnosti nerobím nič, aby som bola úprimná. Ak by som to mohla urobiť všetko, nemusela by som to mať, tak by som to urobila sama. Ale vy to musíte urobiť — ste Moje kanály. Ste kanály Šakti.

Ale robte to spôsobom, ktorý je láskavý, ktorý je pekný, ktorý je veľmi uspokojujúci. Rovnako ako včera, hudobník – chcel vás iba baviť. Chcel hrať. Dokonca si to užíval. Rovnako tak by sme to mali chcieť urobiť. Nemusím vám to hovoriť. A som si istá, že v každej oblasti, kde pracujete, každému, koho stretnete, môžete začať hovoriť o Sahadža joge. Povedzte im to. Funguje to. Pôsobí to.

Okrem toho, je za vami celá sila všetkých božstiev a vpredu je Sahadža joga bežiaca rýchlo dopredu, je Paramčaitanjou. Teraz prichádzajú sahadžajogíni, v poriadku, nenechajme ich jesť samých ich jedlo, hotovo, organizujte to. Všetko je tak krásne urobené. Teraz pozrite ten program – myslela som, že je tu tak málo ľudí, asi 20 sahadžajogínov z Madrasu – môžete tomu veriť, celému tomuto programu. Ako sa to vypracovalo. Aké to dáva výsledky, je to naozaj pozoruhodné. Tak majte vieru v seba, vieru vo všetkých, ktorí vám pomáhajú, aby ste neboli nervózni a jednoducho choďte do toho. Pretože Šakti je vo vás. Máte silu. Každý druh energie máte, uisťujem vás, máte všetky sily.

Požiadajte o to a budete ju mať. O čo požiadate, to budete mať. Ale neváhajte. Ako som povedala minule, prosím vás, sadnite si na trón, a Ja položím korunu na vašu hlavu. A tiež hovorím, že ste kráľmi, ale stále utekáte preč a neveríte Mi — pozerajúc sa so strachom stranou – „Som kráľ, naozaj, ako by som mohol byť?“ To nie je cesta. Majte vieru v seba samého. Som veľmi rada, že ste sem všetci prišli. Snažíme sa robiť, čo je možné, aby ste mali pohodlie, aby ste mali všetko, čo je nevyhnutné Samozrejme, že ste iba Duch a pokúšate sa nájsť pohodlie pre svojho Ducha. Viem, že ste veľmi prispôsobiví.

Všetci sú prekvapení, ako vy, ľudia zo Západu veriaci iba materializmu, sa môžete venovať Sahadža joge – sú úplne prekvapení. Ale vy ste veľmi sladkí ľudia, myslím, že ste veľmi mimoriadni, prišli ste do Sahadža jogy. A v Božej milosti, som si istá, že budete ľuďmi, ktorí budú základom Sahadža jogy a budete budovať veľký zámok Sahadža jogy so svojou múdrosťou, vierou, šakti a láskou. Dnes budeme uctievať Šakti – veľmi potrebnú – Šakti, ktorá zničila všetkých diablov, všetkých rakšasov. To je to, čo budete dnes uctievať – Šakti vo vás a mimo vás. Je to vaše želanie, ktoré bude fungovať. Takže dnes budeme uctievať Šakti samotnú – Mahakali. Nech Vás Boh žehná. Takže, dnes najskôr, bude Umývanie Chodidiel a pritom povieme jedenkrát Atharva Širšu a potom môžeme mať tisíc mien, ktoré sú veľmi prístupne zostavené ´ľuďmi z Noidy, ktoré si môžete zaspievať. To je to, ako môžeme uctievať Šakti..