Navaratri Pudža

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share

Navaratri Pudža, Cabella Ligure, Italy 27.

September, 1992 Dnes je prvý deň Navaratri. A keď som zistila, že pršalo a bolo plno iných problémov, a Višnumaja niečo naznačovala, len som to porovnala s kalendárom a budete prekvapení z toho, že v kalendári je napísané, že do päť štyridsať päť nie je priaznivo, je nepriaznivo. Až po päť štyridsať päť začnú správne veci, tak si len predstavte, aké je to presné len pomocou výpočtu, že o päť štyridsať päť sme mali mať túto pudžu, po päť štyridsať päť. Tak začal prvý deň Navaratri v Taliansku, alebo v Európe po päť štyridsať päť. Teda toto musí každý pochopiť, že čajtania vypracúva všetko, a dáva všetky náznaky; pretože som vôbec nevidela to, čo nazývate tithi (priaznivý čas), len som to cítila a povedala som, budeme to mať večer. A keď som to povedala, povedala som, „Uvidíme to“ a bolo to. Je tak veľa vecí, ktoré musíme vidieť, že všetko, čo vám bolo odhalené si môžete overiť. Napríklad, dávno som povedala, že Muladhára čakra je vytvorená z uhlíka, z atómu uhlíka a keď ju sledujete z ľava doprava, z prava doľava, z ľavej strany neuvidíte nič iné ako swastiku. Ak sa teraz pozriete z ľava doprava, tak vidíte Omkaru; a keď sa pozriete zdola hore, uvidíte alfu a omegu. Vidíte, Kristus povedal, že „Som Alfa a Omega.“ Tak sa swastika stáva Omkarou, tiež sa stáva Kristom.

Môžete to vidieť veľmi jasne. Teraz to máme na krásnom obrázku, máme to na páske a chcem, aby ste to všetci videli, ale neviem ako to tu môžeme zariadiť. Ale želám vám, aby ste to mohli vidieť, je to tak jasné. Takže alfa a omega, tiež tieto matematické veci k nám prišli zvnútra, od Božského. My sme to nevytvorili. Objavili to matematici, ktorí boli realizované duše a používali túto alfu a omegu. Je prekvapujúce ako jasne to ukazuje, že swastika sa stáva Omkarou a Omkara sa potom stáva alfou a omegou. Tak sa všetko v Sahadža joge stáva konkrétne a môže byť overené. Dnes uctievate Durgu, alebo všetkých deväť foriem Bohyne. Deväť krát prišla na túto zem, podľa toho bojovala zo všetkými ľuďmi, ktorí ničili hľadačov, ktorí sa snažili zničiť ich životy.

A keď sa títo mučení svätci modlili k Bohyni, lebo žiaden z bohov nemohol nič urobiť a Sadašíva nikdy nezasahuje do toho čo robí Bohyňa, tak uctievali Bhagawati a tak Jej inkarnácia prišla po deväť krát, podľa potrieb doby. Vždy ju nájdete ako čelí ľuďom, ktorí sú extrémne arogantní, tvrdohlaví, ktorí si myslia, že im niet páru; a bhaktovia sú mučení týmito tvrdohlavími hroznými rakšasmi. Keď v Indii zostavujeme horoskop človeka, máme tri kategórie ľudí: jedni sú devas, nazývajú sa dev; druhá skupina su manavas, čo znamená ľudské bytosti a tretí sú rakšasovia. Myslím si, že vás všetkých som dostala zo skupini dev, lebo nemohli by ste sa dať na Sahadža jogu tak vážne pokiaľ by ste tam neboli. Nakoniec, prečo by ste mi mali veriť aj to keď vám poviem, že tu bola Durga a bola tu taká vec a urobila to a tamto? Nie že prejdete z jednej viery a teraz skočíte na druhú vieru, to nie je tak. Je to skutočne dokázané, vy to môžete cítiť. Napríklad, ak dvíhate Kundalini v strednom srdci môžete cítiť, že ak je v strednom srdci problém, musíte použiť meno Džagadamba. Pokiaľ nepoužijete Jej meno, tak sa to neotvorí. Ja tiež keď čistím vaše stredné srdce, musím povedať, „Som skutočne Džagadamba,“ a tak sa vo vás Džagadamba prebudí.

Takže teraz ste si to overili oveľa viac ako to urobili vedci. Vedci na to idú z vonku a vôbec nie sú presvedčiví. Ak máte teraz jeden problém, budú na tom pracovať; ďalší problém, pracujú na problémoch, ale nepoznajú pôvod týchto problémov a kde je riešenie. Zatiaľ čo vy to môžete vidieť ak raz Amba, táto Kundalini, ktorá je odrazom Ducha Svätého, Ádi Šakti vo vás, keď stúpa cez rôzne čakry, dáva im silu, lebo Ona je Sila, Ona je Šakti. Ona je silou želania Sadašívu. Ona je úplná sila Sadašívu. A Ona dáva úplnú silu každej čakre, čím sú tieto čakry osvietené a všetky božstvá sú prebudené. Predstavme si, že by sme nemali silu žiť, budeme ako mŕtvi ľudia. Teda ak tieto centrá dostanú túto silu, túto Šakti, tak sú prebudené. Videli ste, že to môžete sami urobiť.

Všetko je to hmatateľné, môžete si to overiť. Povedala som vám, že sídli v Srdcovom centre. Pozrime sa ako je Srdcové centrum umiestnené, to je tiež veľmi zaujmavé vidieť. Hoci Ona je Džagadamba; ale Amba znamená čistá forma sily, ktorá sídli v krížovej kosti ako Kundalini. Ale Jej forma ako Džagadamba, keď je Matkou Vesmíru, sídli v Srdcovom centre. Toto srdcové centrum je veľmi dôležité. Keď, už som vám to hovorila, že keď má dieťa tak do dvanásť rokov, toto centrum produkuje gany. Gany sú pracovníci na ľavej strane. Sú ako, môžeme povedať sv. Michal je ich vodca, ale ich kráľom je Ganapati, Ganéša.

Teda ako prvé urobila ghatasthapanu. Ghatasthapana znamená, tu ste to teraz urobili, toto je ghatasthapana (nádoba s kokosom) Toto je kumbha. Najskôr vytvorila túto kumbhu a to je krížová kosť. Toto je Jej prvá práca, upevniť vašu Muladháru. Takže prvú vo vás upevnila nevinnosť. Ona vo vás predovšetkým upevnila nevinnosť. Tak vložila túto ghata, v ktorej prebýva teraz ako Kundalini. Teda prvým je upevniť Kundalini v krížovej kosti a potom upevniť Šrí Ganéšu. Toto je prvá práca, podľa ktorej teraz tvorí všetky Vesíre, Zem, všetko, všetko čo vytvára musí byť naplnené nevinnosťou. Ak sa pozriete na kamene, sú nevinné.

Ak udriete do kameňa, pocítite náraz, inak kameň nevstane a neudrie vás. Sú nevinné. Keď sa pozriete na rieky, sú nevinné. Všetko, čo bolo vytvorené ako hmota je nevinné. Nie je to prefíkané, nie je to falošné, nie je to agresívne, nič také. Je to nevinné, čo znamená, že je to pod úplnou kontrolou Boha Všemohúceho. Nemajú slobodnú vôľu, aby robili čo chcú. Všetko čo sa deje, je pod úplnou kontrolou Boha Všemohúceho a tak sú tieto veci, môžeme povedať nevinné, lebo nemajú slobodnú vôľu robiť čo sa im zachce. Taktiež keď sledujete zvieratá, tiež sú nevinné, okrem zopár. Väčšinou sú nevinné, nevinné v zmysle, že sa nazývajú „pašu“, čo znamená, že sú pod úplnou kontrolou, paša, Boha Všemohúceho.

Tiger sa bude správať ako tiger a had sa bude správať ako had. Ale medzi ľuďmi sa niekto bude správať ako tiger, zajtra ako had a tretí deň ako červ. Niet v tom stálosť. Nemôžete preto povedať, že ak sa tento pán dnes správa ako tiger, tak zajtra nebude had. Zvieratá nemajú slobodnú vôľu na zmenu svojej individuality. Sú sami sebou. Teda trápiť sa, to nie je to práca Šakti. Boli už vytvorené, sú tu a existujú. Majú zmysel, preto sú tu; a zmysel je len jeden, podporovať ľudí, lebo ľudia sú stelesnenie evolúcie. Bohyňa teda vytvorila všetky tieto veci len pre vás, boli vytvorené pre vás a nakoniec, aby ste dosiahli svoju Sebarealizáciu; zmysel svojho života, získať spojenie s všeprenikajúcou Silou, vstúpiť do Kráľovstva Božieho.

Všetko je Jej práca. Môžeme teda povedať, že deväť krát prišla a na desiaty krát vám všetkým dá Realizáciu. Ale na desiaty krát, sú všetky tri sily spolu zjednotené, preto sa nazýva Trigunatmika. Preto Buddha povedal „Matreya“, čo znamená zjednotené tri Matky. Teda ak táto sila začne konať, má úplnú kontrolu nad všetkými vašimi troma kanálmi a siedmimi čakrami, úplnú kontrolu, akoby bez dovolenia alebo bez použitia mena tejto Sily nemôžete nič dosiahnúť. Je to tak a v tomto ľudia zlyhávajú, lebo majú slobodnú vôľu a nevedia, prečo majú niekoho poslúchať alebo prečo počúvať niekoho a prečo niekoho prijať. Preto, aj keď ste dostali Sebarealizáciu, je úloha veľmi ťažká, pretože nie ste zvyknutí na spôsob kde nepoužívate svoju slobodnú vôľu. Obzvlášť v západných krajinách ľudia majú na výber aj vo svojich cereáliách. Povedali mi, že v Amerike majú 126 typov cereálii. Ak robíte tieto nezmysli, vaše ego sa zaručene nafúkne a vy si myslíte, že „My máme právo sa sami rozhodnúť.“ A nedokážete prijať niekoho, kto by vám povedal toto nie je správne a tamto nie je správne.

Teda táto istá Sila bola teraz prebudená v Paramačaitanji. Toto prebudenie v Paramačaitanji robí ohromnú prácu, čo môžete jasne vidieť. Najskôr ste videli Moje fotografie. Keď ste videli Moje fotografie zostali ste ohromení, ste prekvapení. Myslím, že Ja sama neviem s čím je táto Paramačaitanya zaneprázdnená. Je tak aktivovaná, že stále pracuje, aby vás presvedčila o pravde. Ak bola taká aktívna v čase Krista, bude oveľa lepšie. Ale musí to tak byť, lebo ľudia sú jedna z najťažších vecí na zvládnutie. Tiež dostali slobodu, budete prekvapení, že túto slodobu dostali Adam a Eva, ale ako sa to dosiahlo, to by sme mali pochopiť. V Gnostickej Biblii sa uvádza, to čo hovorím, že Adama a Eva, obaja boli ako pašus, pod úplnou kontrolou Boha, žiadna slobodná vôľa.

Žili by nahí v Edenovej záhrade, nemali by ani pomyslenie na poznávanie niečoho, ba čo viac, len jesť, žiť ako zvieratá. Boli len ako zvieratá. Bola to samotná Šakti, čo vzala na seba podobu hada a išla a povedala im, že „Musíte mať ovocie Poznania.“ Chcela vyvíjať. Nebol to nápad Boha Všemohúceho, lebo ako viete, je to trochu bolehlav robiť takéto veci. On si myslel, „Načo mať takéto bolesti hlavy?“ Ale Šakti poznala svoj vlastný štýl. Vedela, že je schopná mnohých zázrakov a môže dať ľuďom porozumenie Poznanie a skutočne ich može spraviť zasvätených. Tak povedala, „Musíte zjesť toto ovocie a musíte sa pokúsiť poznať Poznanie.“ Tak začala nová rasa ľudí, ktorá chcela poznať, čo je to Poznanie. Videli ste, že tu v minulosti boli rôzne druhy primitívnych ľudí. Tak sa začali vyvíjať, vyvíjať. Teraz musím povedať, že v prvom stvorení, ktoré bolo pred týmto, existovali iné vyššie stvorenia, ktoré naplánovala Adi Šakti, aby naplánovala celok.

Tak vytvorila Brahmu, Višnua a Mahešu a vytvorila ich loky, ich prostredie, alebo môžete povedať ich oblasti. V tom všetkom bolo naplánované ako môžeme dosiahnuť, aby sa z týchto zvierat stali realizované duše, od zvierat k ľuďom a od ľudí k realizovaným dušiam. Bol to veľký problém. To ako boli vytvorení, vidíte, ako viete Višnu mal svoju vlastnú loku, Maheša mal svoju vlastnú loku a Brahmadeva mal svoju vlastnú loku. Medzi sebou sa dohodli, ako najlepšie to môžeme urobiť. Lebo tieto tri kanály boli v ľuďoch vytvorené neskôr. Z týchto troch kanálov vyšli tri Šakti: Mahakali, Mahalakšmi, Mahasaraswati. Mali dve deti jednu šakti a jedneho brata a potom sa konalo manželstvo a to všetko takým spôsobom; manželstvo nie na ľudský spôsob, mali by sme povedať, nie ľudským spôsobom ale boli to energie, ktoré dostal potenciál muža. Tak ženu, ktorá predstavuje energiu dostal muž. Toto všetko sa stalo a rozhodli sa vypracovať to v ľuďoch.

Tak sa to stalo, tá prvá práca akosi bola veľmi efektívna v Indii. Alebo si možno vybrali Indiu, lebo indické podnebie je veľmi dobré. Myslím, že isto viete, že je šesť období. Vždy to tak nebolo, ako keď prichádza tento zvláštny dážď ako v Londýne aj futbal musíte hrať s dáždnikom na hlave! Teda v Indii je presne šesť období a sú tak dobre vyvážené. Preto sa tiež Paramačajtanya nazýva „Ritambhara prAgnya“, v Indii, nie tu môžeme povedať. „Ritambhara prAgnya“ znamená tá, ktorá je Poznaním, prAgnya znamená osvietené Poznanie toho, kto robí obdobia. Lebo ritambara prAgnya je tu v nečinnosti. Niet tu porozumenia, lebo sú tu ľudia, akí sú. Povedala by som, že sú tak veľmi popletení, že dokonca aj príroda je tu z toho popletená a nevie ako s takými ľuďmi jednať, je to tak.

Ale v Indii je šesť období a týchto šesť období je úplne známych. Človek nemusí študovať astrológiu Indie, lebo oni majú svoju vlastnú astrológiu. Samozrejme ja tomu neverím. Ale na ľudskej úrovni môžete vidieť ako znázorňujú a ako presne dokážu povedať, kedy bude pršať, kedy nebude pršať, čo sa stane, to sa stane. Dokonca aj o hviezdach, že taká hviezda príde. Toto bolo urobené pred tisíckami rokov. Presne povedia kedy, ktorá hviezda príde najbližšie, ktorá hviezda dnes vládne, aká tam bude hviezda zajtra. V dávnych časoch tieto veci študovali. Keď to tu vidím, tak neviem aká bola situácia v tom čase v týchto západných krajinách, či tu boli ľudia, alebo nie, neviem, ale historicky si myslím, že to nebolo tak vyvinuté miesto. Teda všetky tieto prípravy boli vykonané a ľudia dostali pochopenie toho, že existuje Boh.

Svätci boli v úcte, hovorím vám o Indii, skutoční svätci boli v úcte a oni robili rôzne pozorovania. Keď som čítala, povedzme Adi Šankaračaryu, bola som prekvapená odkiaľ vedel o Mne toľko vecí. Vedel ako vyzerá moje koleno, vedel koľko mám na chrbte pásov, koľko; myslím, že je to veľmi prekvapivé, ako tento človek o Mne všetko vedel. To znamená, že cez svoju silu meditácie si ma mohol predstaviť, nikdy Ma nevidel. Popis a všetko je tak jasné. Ak poviete tisíc mien Bohyne, tisíc mien Bohyne je tak presných. Myslím, že si ich môžete na mne overiť, som presne taká. Nech je to čokoľvek, dobré či zlé. Čokoľvek o Mne bolo povedané je tak, je to fakt. A bolo to Poznanie tých ľudí najvýznamnejšie je: ako vedeli, že Bohyňa je takáto?

Sú niektoré veci o Mne, ktoré som ani ja nepoznala, ale sú tam a oni ich opísali. To je veľmi prekvapujúce. Teda ich meditačná sila v Indii bola ohromná. Príčinou bolo, že naše [ročné] obdobia boli disciplinované, ľudia sú disciplinovaní. V Indii väčšina ľudí vstáva skoro ráno, urobia pudžu, všetko, dajú si kúpeľ a idú pracovať, vrátia sa, sú z rodinou jedia a potom spievajú piesne a bhadžany a potom spia, obyčajte je to tak. Sú veľmi disciplinovaní. Nechodievajú na prázdniny, nedávajú sa na pitie a také veci. Ak niekto v rodine pije, tak ho obyčajne, bez otázok vyhodia ho z domu. Považujú ho za malomocného. Volajú ho daruda, čo znamená ožran.

A dokonca aj dnes niektorí pijú, ale tiež svoje pitie skrývajú. Nikto nepije v prítomnosti druhých. Neviem, možno sa ich vplyv zväčší a ľudia začnú otvorene piť, ale normálne to nerobia. Takže vďaka týmto šiestim obdobiam, ktoré sú úplne disciplinované, vieme čo a kedy urobiť a ako to urobiť. Ľudia mohli žiť v džungli. Ako v Anglicku, ak idete von tak to trvá pätnásť, dvadsať minút: musíte si obuť topánky, ponožky, kabát, niečo pod kabát, ešte niečo; inak nemôžete ísť von. A začnete na jednom mieste, prídete na iné miesto, zistíte, že silno prší, nič nemáte so sobou, premoknete. Ale v Indii to tak nie je. Je to veľmi vyvážené, ak prídete, všetci prídete v zime, videli ste to. Nerozprší sa zrazu, nič také sa nestáva v nevhodnú dobu.

Môžete zostať vonku koľko len chcete. Ľudia tak môžu žiť v džunglách, v tomto zmysle sme nemali vôbec žiadne predstavy o komforte. Mohli žiť v jednoduchej chatrči: malá ochrana pred slnkom a ochrana pred dažďom v období dažďov, to je všetko. A pre život mali veľmi málo potrieb. A myslím, že sme nepoužívali plasty, v tom čase neboli plasty, alebo aj teraz nepoužívame plasty. Mávali sme zopár stielok a podobne. Tiež v malej rodine mali len stielku, ktorá bola stále v rodine. Zistila som, že tu je taký rozdiel. Vidíte, čo sa stalo v jednoduchom živote, že nemusíte vyberať všetko bohatstvo z Matky Zeme. Nie je tam ekologický problém.

Ale mať, ako hovoríte tak veľa skla pre toto, tak veľa skla pre tamto, všetky tieto veci, ktoré vyrábate nemajú estetickú hodnotu a nemajú trvanlivosť. Potom máte obrovské, veľké hory plastov, ktoré sa nedajú spáliť, ktoré sa nedajú vyhodiť, ak ich hodíte do mora, tak plávajú sú tam takéto problémy. Takže táto Šakti, ktorá v tých časoch pracovala bola v nich, aby z nich urobila hľadačov, lebo nemali čo iné robiť ako viete. To je v poriadku, máte jedlo na jedenie, máte kde spať, hotovo, niet viac čo robiť, žiť si tak šťastne. S týmto všetkým pohodlím, s malými nárokmi na váš čas, mali čas, veľa času. A čo s týmto časom robili? Nechodili napríklad na plávanie alebo tancovanie alebo nič podobné. Čas využívali na meditáciu. A keď začal tento meditačný čas, tak si začali uvedomovať, čo je božská Sila, čo je Božskosť, čo je Boh. Poviem vám, napríklad tu ľudia hovoria dokonca o súkromnom živote Krišnu a hovoria všemožné veci; myslím, že v Indii to nie je možné, nikto to nerobí.

Nikdy ich nenapadne ako mohol mať Krišna šesnásť tisíc manželiek, musí to mať nejaký dôvod, nakoniec bol Bohom. Boh je Boh, vy ste ľudia, ako môžete poznať Boha, pretože ste prišli skrze Neho? O takých nezmysloch nediskutujú, musí to tak byť. A keď im teraz poviem, že toto sú Jeho sily, šesnásť tisíc, tak povedia „Áno“. Potom tých päť žien sú elementy, „Áno“. Sú Bohom. Nikto o tom nediskutuje. Boh je, ako môžete Bohu rozumieť? Môžete Mňa pochopiť? Nemôžete.

Skúste, nemôžete Ma pochopiť. Veľmi ťažko. Nemôžete teda pochopiť, nemôžete porozumieť Bohu. Prosím pochopte jednu vec, že porozumieť Boha je nemožné. Ale môžete byť s Bohom v spojení, môžete byť v spoločnosti Boha, môžete byť Bohom požehnaní, môže sa o vás Boh starať, môžete poznať veľa vecí o Bohu; ale nemôžete ho pochopiť. Toto je ďalšia vec, ktorú treba vedieť, že nemôžete pochopiť prečo Boh robí tieto veci, prečo robí to, prečo robí tamto. Nemôžete to pochopiť, nemôžete to vysvetliť. Myslím, že niekto tu môže dokonca povedať, „Prečo vytvoril swastiku?“ Potom, „Prečo vytvoril Omkaru?“ Myslím, že tu sú ľudia tak arogantní, že sa môžu dokonca opýtať Boha? „Prečo existuješ?“ Dokážu ísť až do takých krajností, viete, nie je to prekvapujúce. Takže táto arogancia, toto ego nás pred Bohom oslepilo.

Myslíme si, že nám niet páru, sme veľmi sebeckí, a nevieme o tom veľa. Teda táto Sila, táto Šakti je tá, ktorá vám dala Seba-realizáciu, tiež vám dá Božiu-realizáciu; ale stále nepochopíte Boha. Musíte ísť nad Boha, aby ste Ho pochopili. Ako budete rozumieť? Povedzme, že niečo je pod vami, môžete tomu rozumieť; Ale ak je niečo nad vami, ako tomu porozumiete? Povedzme, že niekto je dole v Cabelle a chce porozumieť Môjmu domu, bude rozumieť? Musí ísť nad Cabellu, aby videl Môj dom. Teda Zdroju, z ktorého pochádzame nemôžeme porozumeť. Nemôžeme súdiť, nemôžeme povedať prečo; je to Božia vôľa, Božie želanie, všetko čo robí. Čo máme teda povedať: čokoľvek si želá, budeme z toho šťastní.

A sila, ktorá je vo vás je Amba je to sila želania samotného Boha. Teda akékoľvek máte želania, znamená to, že Jeho želaním je, že by ste mali vstúpiť do Jeho Kráľovstva. Teraz ste vstúpili do Kráľovstva Božieho. Potom vás Šakti usadí na rôznych nádherných miestach a niektorí sedia v Srdci Boha niektorí sedia v Sahasráre Boha, v Kráľovstve Božom. Teraz by ste mali prijať svoju silu. Počas Navaratri by ste mali pochopiť, že teraz to prekročilo hranice a teraz sme na desiatej pozícii, kde to musíte prijať. Veľakrát som vám povedala, teraz tomu verte ste Sahadža jogíni. Verte že ste, vstúpili ste do Kráľovstva Božieho. Nemôžete Boha súdiť, nemôžete povedať prečo to robí, prečo robí to, prečo robí tamto. Nemôžete povedať, že „Je to inak“.

Ale ak si tam sadnete, tak to nie je zhromaždenie, nie je to ako politický boj, nie; je to tak, že ste vstúpili do Kráľovstva Božieho, ste požehnaní Bohom, ochraňovaní, vyživovaní a naplnení poznaním. Ale táto arogancia sa musí ešte zmenšiť, aby sme mohli porozumieť prečo sa to deje. Táto pokora je pre nás veľmi dôležitá, inak vás táto sila nemôže vyniesť nad to. Teraz je tak, že prešla Sahasrárou, teraz musí ísť táto sila vyššie a vyššie. Na to musíme byť v prvom rade skromní. „Pokorní“, to neznamená, že by to mala byť akási umelá pokora obchodníka, či politika. Je to pokora, ktorá je vo vašom srdci, ako „Ó Bože, nechceme Ťa pochopiť, Ty si príliš veľký. Ale dovoľ nám pochopiť samých seba.“ Potom budete prekvapení, že On vás vytvoril na Svoj vlastný obraz. Čo znamená, že vám dal všetky sily. Vytvoril vás.

Keď On vytvoril vás, vy Ho nemôžete vytvoriť. On je zdrojom, vy ho nemôžete vytvoriť. On vás vytvoril na svoj vlastný obraz. Teda čo môžete urobiť je, že urobite ostatných na Jeho obraz. Tieto sily sú vo vás. Ale prvú vec, ktorú musíte mať je vnútorná disciplína, táto chýba. Ľudia nedokážu sami seba zdisciplinovať, čo znamená, že ak nedokážu ovládať sami seba, ako môžu ovládať kohokoľvek? Žiadna disciplína znamená, že sa neviete ovládať. Teda disciplína by mala byť prvá, musíte vidieť, že sami seba ovládate, lebo teraz ste v Kráľovstve Božom. Videli ste film „Mr.

Bean,“ kde ukazujú hlúpeho človeka? Čo sa teda stalo, keď ste teraz vstúpili na dvor Bohyne, keď ste vstúpili do Kráľovstva Božieho, boli ste posadení na váš trón vznešeným spôsobom. Ale vy sa začnete správať ako Mr. Bean, ako vidíte. Neviete ako si sadnúť na vaše miesto, chcete si sadnúť na kraj, chcete si sadnúť na stenu alebo iné všemožné veci. Chýba disciplína. Musíte mať disciplínu. Kde sedíte? Sedíte v kráľovstve Božom. Mali by ste mať teda tú vznešenosť, mali by ste mať tú náklonnosť, mali by ste mať ten súcit, musíte mať tú lásku a odovzdanosť. Ale ak to chýba, tak je táto sila zbytočná, lebo vy ste povozom tejto sily.

Povedzme, že si chcem vziať vodu, musím mať pohár, ktorý je vo vnútri prázdny. Ak je už plný ega, čo môžete dať doňho? Alebo ak je to kameň, nemôžete z neho piť vodu, musíte doňho vyryť otvor na vodu. Ak ste teda naplnený vlastnými myšlienkami, vlastným pohodlím, vlastným vývojom alebo čokoľvek to je, tak nemôžete vyrásť veľmi vysoko. Musíte sa tu úplne odovzdať povediac: „Matka akékoľvek je Tvoje želanie, tak, že nechceme mať žiadne individuálne želania.“ Potom bude vôľa Boha pracovať. Chcete, aby pre vás pracovala Kundalini, ktorá je želaním Boha, nie je vašim želaním, je nezávislá na vašom želaní, ale je tá, ktorej vôľou je naplniť vaše takzvané želania, úplne, dokonca aj bez vášho Poznania. Budú sa diať zázraky nad zázraky, tak veľa zázrakov, že teraz nevieme ako zostaviť knihu dokonca o zázrakoch. Ale tieto zázraky sa vám budú diať, lebo ste relizované duše. Vaša pozornosť musí byť v poriadku, musíte vidieť a robiť introspekciu. „Sedím v Kráľovstve Božom, aká je teraz moja situácia?

Stojí to za to, som toho hodní, správam sa rovnako, alebo stále neverím?“ Ak neveríte, ako môžete rásť? „Veriť“, znamená, že ste niečo videli poznáte niečo, čo je hmatateľné, máte z toho skúsenosť. Stále nie ste odovzdaní. Ak sa odovzdáte vôli Boha, tak je o všetko postarané. Nikdy vás nezradí, to je bez otázok a všetko, všetky veci, ktoré vyzerajú ako hory problémov a prekážok prejdete ako lietadlo, preletí ponad ne. Nebudete mať vôbec žiadne problémy. Teda jedna vec, dnes som veľmi šťastná, že túto pudžu robia ľudia z krajiny kde je disciplína veľmi dôležitá, zo Švajčiarska. Ale ich disciplína je pre zlé veci, nie pre dobré. Napríklad majú armádu, ktorá sa chystá, ako viete, na vzdialené miesta útočiť? Nikto.

Prečo majú armádu? A povinný vojenský výcvik, viete? Lebo vyplienili peniaze druhých ľudí a držia si ich ako lupiči. Takže všetky peniaze sú v ich bankách a oni sa boja, že kedykoľvek, ktokoľvek môže prísť a požadovať peniaze a môžno použije na nás silu deštrukcie. Takže preto robia zle, preto majú armádu, zo strachu, len kvôli strachu. Nie je potrebné mať žiadnu armádu. Ale každý má armádu a pripája sa k armáde, lebo sú to tí najhorší zlodeji. Po druhé, sú veľkými otrokmi hodiniek, ktoré vytvorili ľudia, Boh ich nevytvoril. Teda hodiny sú dôležité, lebo oni vyrábajú hodinky. Keď vyrábajú hodinky a neboli by otrokmi hodín, kto ich bude kupovať?

Povedali by: „Aký je zmysel, aby mal každý hodinky a vaše spôsoby?“ Takže sú veľmi disciplinovaní. Nielen to, sú tiež extrémne, ako to včera ukázali, sú skutočne príliš čistotní. Niektoré dievčatá, ktoré sa vydali, musím to povedať, ľutujem, ale je to tak, tie, ktoré sa vydali zo Švajčiarska a prišli také správy, že „Matka, oni musli byť chyžné‚ alebo barmanky.“ Tak som sa opytala: „Prečo?“ „Ak niečo niekde spadne, okamžite to zdvihnú a odložia. Ak dokonca niečo, aj pri návšteve, vidíte, hostia sedia a oni nemajú čas na rozhovor. Nemajú sa kedy rozprávať, nič; celý čas sa strachujú o veci, toto sa zašpiní, tamto sa zašpiní, ako sluhovia. Viete si to predstaviť? Toto tiež pochádza z nejakého hrozného výcviku, ktorý dostali. Tento výcvik, nie je božský výcvik. Príroda takáto nie je. Ak sledujete prírodu, uvidíte aká je príroda nádherná, nenájdete nikde zápach.

Ale ak tam prídu ľudia a začnú tam žiť, tak všetko začne zapáchať. Nie je tam žiaden zápach. Príroda sa o seba stará, sama sa čístí, robí všetko. Teda na všetko je čas, musí to byť spravené s trochou voľna. Myslím, ak máte vyčistiť dom, tak ho vyčistite. Ale keď vaša pozornosť stále čistí toto, čistí tamto, aby to bolo čisté, napráva toto, ste nanič, ste ako vysavač Hoover! A kto môže milovať takú ženu, ktorá je stále ako vysavač Hoover? Ale opäť, ako viete Bohyňa má všetky extrémy, tak toto je jeden. A druhý extrém sú úplne najmizernejší ľudia, ktorí sú v Anglicku, úplne mizerní, veľmi mizerní. Dokážu žiť s najrôznejším zavšivením a idú v tom veľmi ďaleko.

Teda človek musí byť niekde medzi. Čistota je tu pre nás, my tu nie sme pre čistotu. Neplatia vás za to, nie ste chyžné. Čistota by tu teda mala byť. Máme radi čistotu, vyčistíme to, ale nemalo by to byť tak, aby všetci kvôli tomu panikárili, odcitnúť sa v situácii, že nemáte čas na rozhovor, byť k druhým milí, dokonaca nemáte čas ani na meditáciu. Dokonca aj pri meditácii budú pozerať okolo, či niečo nespadlo na zem: „Preboha!“ a pôjdu to zodvihnúť. Neprekvalilo by ma, ak by to aj v kostole začali robiť! Chýba disciplína v meditácii, disciplína v meditácii, v božej práci, disciplína v nasledovaní Božej vôle, toto chýba. Pokiaľ sa táto disciplína nazlepší, to čo robíte je niečo tak fádne a hlúpe, zbytočné mrhanie vlastným životom, bez vlastnej dôstojnosti. Teda teraz ako Sahadža jogíni musíme mať túto disciplínu v meditácii.

Keď Sila, táto Amba, ktorá vás veľmi dobre pozná: pozná vašu minulosť a vie aký ste človek. Ak raz začnete robiť introspekciu a v sebe začnete vidieť, „Čo je so mnou zlé?“ a dosiahnete stav úplnej rovnováhy, „Čo mám robiť?“, tak v prvom rade musíte meditovať. Niet inej cesty, musím vám povedať, niet inej cesty. Niekto povie, „Matka už nebudem jesť toto, už nejem tamto.“ nič, „Matka robím toto a stojím na hlave.“ nič Musíte meditovať a meditovať by sa malo trochu ráno a trochu večer. A nesledujte hodiny keď meditujete. Pre meditáciu si treba nájsť čas, vždy. Nezaberie to veľa času. Myslím, videla som dokonca ženy, ktorým dlho trvá pripraviť sa, dokonca ak desatinu z tohoto času venujete vašej meditácii, budete, nebudete potrebovať toľko make-up-u. Vaša pokožka sa zlepší, vaše vlasy sa zlepšia, vaša tvár sa zlepší, všetko bude fungovať. Nemusíte nič používať, nemusíte používať žiadne parfémy alebo čokoľvek, samotné vaše telo bude plné parfému.

Všetko bude dodané. Takže to, čo musíme urobiť ako prvé, je sledovať odovzdanosť vôli Božej. Pre Sahadža jogínov je to veľmi dôležité. Ak sa raz odovzdáte, všetky vaše problémy budú vyriešené. Odovzdáte tiež vaše problémy. „Odovzdávam Ti to. Bože Ty vyriešiš problémy. Ty to urobíš.“ Je to taká presná, taká účinná, taká efektívna Sila. A nadovšetko vás miluje, stará sa o vás, odpúšťa vám. Aj keď robíte chyby, tak vám odpúšťa, „Je to v poriadku, bude to v poriadku.“ Čaká, aby ste všetci boli správne usadení na vašich trónoch, tešiac sa svojou silou.

Teda všetko čo je potrebné, je urobené s veľkou starostlivosťou. Teraz je teda desiaty deň Navaratri, ktorý je pre vás všetkých najdôležitejší, kedy Paramčaitanya začína konať. Mali by ste vedieť, že vo svojom konaní sa stáva veľmi silnou a keď sa ktokoľvek teraz pokúša byť k vám nepríjemný, pokúša sa vám ubližovať, „Nemusím sa vôbec ničoho báť.“ (Paramačaitanya) sa o to postará. Všetko zlé, čo ste urobili, všetky zlé karmy, ktoré ste urobili, za všetko budete odmenení, bezpochyby. Ale ak ste realizovaní, koniec; nie ste na tej úrovni. Povedzme ako bežní ľudia môžu byť obvinení z trestnej činnosti, povedzme však, že rastiete na vyšší kráľovský stav, tak vás nemôže nikto obviniť. Ste nad zákonom. Rovnako sa toto udialo s vami, tak sa vás nikto nemôže dotknúť, nikto vás nemôže zničiť a nikto nemôže brzdiť váš progres. Môžete to jedine vy sami. A Mne nemôže nikto ublížiť, žiaden rakšas mi nemôže ublížiť, to sa nikdy nestalo.

Ale vy Mi môžete ublížiť, lebo v tomto živote som vás vzala do Môjho tela a v Mojom tele to vypracúvam, všetko, vaše čistenie, všetko, je to ťažká úloha. Ale len na začiatku táto sila prišla k Adamovi a Eve, a povedala im, „Musíte mať Poznanie.“ Tento sľub musí byť teda dodržaní a musí sa to stať aj keď je to veľmi hazardná úloha. Zvlášť na západe som zistila, že je to veľmi nebezpečné dať ľuďom porozumenie, že sú časťou a súčasťou celku; je to veľmi ťažká úloha. Hovoria o veľmi veľkých veciach. Videla som, že dnes ľudia píšu články, že nič nie je podstatné, veda je veľmi obmedzená, nerieši naše problémy. Píšu všetky tieto veľmi veľké knihy. Ale ak im teraz napíšete, že sme niečo našli nebudú vás chcieť vidieť. Nebudú sa chcieť s vami stretnúť. Nemajú s tým nič spoločné. Neviem teda akí sú to hľadači, s takým veľkým balónom ega vpredu a sú to hľadači.

Čo hľadajú? Ego balón, povedzme, že máte veľký balón a spadnete do vody, čo sa stane, balón vás zoberie sem a tam, tam a sem, nemáte žiaden cieľ. Tak isto sú aj oni bez cieľa, hovoria, že: „Hľadáme, robíme toto, robíme tamto“ bezcieľne, bez porozumenia, bez akéhokoľvek významu pre ich život, úplne zbytoční ľudia. Nestoja za nič. Musíme sa ich pokúsiť čo najviac ako môžeme zachrániť; ale tí, čo nechcú ísť, tých netreba, takých nám netreba. Musia o to požiadať, musia byť pokorní a musia povedať, že „Chceme ísť s vami“ len tak ich budeme mať. Nikdy som nikomu nepísala list, „Prídi prosím na Môj program.“ Všetci guruovia píšu listy hercom a hudobníkom a podobne; nikdy som nepísala. Dávam len reklamu, ak chcete prísť, prídite. Ani túto reklamu som nechcela. Takže si viete predstaviť, že teraz sme postavení pred naplnenie sľubu, ktorý bol daný veľmi dávno, že budete mať Poznanie.

A vy máte poznanie. Ale s týmto poznaním sa musíte stotožniť a mali by ste vedieť, že máte toto Poznanie a toto Poznanie môže byť odovzdané druhým. A môžeme tento svet premeniť na nádherný svet a naplniť víziu Adi Šakti. Vytvorila vás kvôli tomuto účelu, vyniesla vás z ľudskej úrovne na superľudskú úroveň kvôli tomuto cieľu a to je to, čo by ste mali robiť. A keď ma dnes uctievate ako Džagadambu, tak vedzte, že samotná Džagadamba nie je nikto iný než Adi Šakti. A pokiaľ vy nevyrastiete na tú úroveň božskej sebadisciplíny, ako niektorí ľudia stále fajčia, „Ó, to je v poriadku, viete, my sme obyčajní ľudia, nemôžme to robiť.“ Vzdajte sa toho, dobre. Kvôli takým sa netrápte. Takí zaostanú, zbytoční ľudia, kam pôjdu? Myslím, že budú vysieť v predpeklí, lebo teraz už nie je dokonca veľa miesta ani v pekle, čo s nimi bude? Ale vám je to všetko prístupné; musíte len vedieť, ako sa ovládať, ako ovládať svoje zmysli.

Dokonca ani vo veľmi malých veciach sa nevieme ovládať. Keď nevieme ovládať svoje vlastné kone, ako sa dostaneme na miesto kam sa máme dostať? Nestrácajte teda svoju energiu na malých veciach. Myslite len na to, že musíte meditovať, musíte rásť, a musíte to dať druhým. Toto je veľmi možné, len ak sa skutočne milujete. Ak sa milujete, tak musíte pochopiť, že „Vidím svoje telo, myseľ, všetko som dostal od Boha. Aké je to nádherné. A teraz je to také nádherné a bude to použité Bohom pre taký ohromný účel.“ Ste vytvarovaní, ste tak vytvorení až doposiaľ; ale teraz je to vaša slobodná vôľa a s touto slobodnou vôľou musíte rásť. S touto slobodnou vôľou musíte pochopiť čo treba urobiť a ako dosiahnuť ten stav. Je to reakcia prírody na veci.

Príroda vždy reaguje na ľudí. Príroda nemá slobodnú vôľu, ale Boh reaguje a keď príde reakcia Boha, potom zistíme čo všetko sa deje. Želám vám, aby ste si vypočuli Moju pásku o Višnumayi, kde je veľmi, veľmi dobre vysvetlené prečo prichádzajú všetky tieto kalamity, prečo pri tom zomierajú ľudia. Bola to dobrá prednáška, dúfam, že si ju všetci vypočujete a budete ju počúvať znova a znova. Moje prednášky by nemali byť len na jeden pekný večer, ale mali by ste sa pokúsiť ich pochopiť. Všetko čo hovorím je pravda, je to absolútna pravda a je to subtílna vec, ktorú nikto doposiaľ nepovedal. Pretože ste dostali svoju realizáciu, pretože ste Sahadža jogíni, môžem vám to všetko povedať. Nech vás Boh žehná.