Šrí Krišna pudža, 15/08/1993, Dharma, Cabella, Itália

Campus, Cabella Ligure (Itália)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Dnes sme sa tu zišli, aby sme urobili pudžu ku Šrí Krišnovi.

Musíme jasne pochopiť, že Šrí Krišna je veľmi, veľmi dôležité božstvo v nás pretože On je Višnu, ktorý sídli vo Voide, v Nábi. On je ten, ktorý v nás vytvára Dharmu. Keď ste získali svoju Sebarealizáciu nehovorila som vám, „Nerobte toto a nerobte tamto.“ Nikdy som vám nepovedala, že „Toto nie je dobré, tamto nie dobré.“ Proste ste to nerobili, lebo bol vo vás prebudený Šrí Višnu. Je vo Voide a ak je prebudený vynesie vás na svetlo, odstráni vašu nevedomosť, vašu temnotu, a začnete vidieť, že čokoľvek ste robili bolo pre vás deštruktívne, takto sa buduje Dharma. Pochopiteľne, Dharmu budovali všetci Guruovia, ktorí prišli na túto zem, proroci, ktorí nás učili Dharmu. Toto spojenie Šrí Višnua a desať Guruov je tu kvôli upevneniu Dharmy v nás. Dharme učia mnohí proroci, ako môžete všade vidieť. Vraveli, „Nerobte toto, nerobte tamto.“ Hovorili o desiatich prikázaniach. Každý prorok hovoril o Dharme, čo treba robiť, až po Krista, ktorý o tom tiež hovoril keď povedal, „Nebudeš mať smilné oči.“ No Šrí Krišna je ten, ktorý povedal „Prídem na túto zem keď tu bude glani, čo znamená úpadok Dharmy.“ Keď je Dharma oslabená potom prichádza na zem On, a zničí všetkých ľudí, ktorí sú zodpovední za úpadok Dharmy až na túto úroveň. Druhá vec, ktorú povedal je: „Ochraňujem svätcov.

Ochraňujem svätcov a zničím tých ktorí sú diabolskí, satanskí, ktorí sú deštrukční.“ Toto je Jeho prísľub, ktorý dal veľmi dávno ako Šrí Krišna. Ako Višnua Ho poznáme len ako darcu Dharmy, hlavne. Ale Jeho potencionálne kvality boli vyjadrené keď prišiel ako Šrí Krišna. Za čias Šrí Rámu nemohli byť tieto kvality vyjadrené takým spôsobom. Tak Šrí Krišna prvú polovicu svojho života strávil v Gokule a Vrindavane kde sa prejavila Jeho krásna povaha, ako vytváral hru, čo nazýval Leela, Leeladhara, ten ktorý povedal, že sa stanete svedkom; sledujete celý svet ako drámu, Sakši Swarupa. A keď raz sledujete celý svet práve tak ako sleduje dieťa, detskou veselosťou a radosťou, tešíte sa životom. To sa stalo vám ľudia, že ste sa stali akoby občanmi Vrindavanu and Gokulu, spôsob akým máte zo seba radosť, tešíte sa jeden druhým, tešíte sa blaženosťou Boha. Tým, že zabil Kaliya, že zmárnil Putana a iných ľudí, ukázal, že ak niekto trápi tieto radostné deti Boha, On je tým, ktorý ich naisto ochráni a zničí satanskú moc, ktorá ich trápi. No neskôr sa stáva kráľom, a keď sa ním stane používa svoju moc odlišným spôsobom. Pozrime najskôr na jeho vlastného strýka, príbuzného, Jeho vlastný strýko, brat jeho matky, Kansa, bol naozaj zlý človek.

Tak ho Šrí Krišna nešetril, zabil ho. Zabil toľko ľudí. Prv než sa stal kráľ, zničil toľko ľudí. Takže čo to znamená, že zabil vlastného strýka? Má jednu kvalitu, ktorú môžeme povedať mal aj Kristus, alebo mnohí svätí, že mal odpustenie. On neveril v odpúšťanie. On je jediný kto povedal, „Musím trestať.“ Musíme mať aj niekoho kto trestá. Ak ste ako Šiva, potom milujete ako On, dokonca aj rakšasov a vo svojej nevinnosti im dal požehnania. Ale Šrí Krišna vôbec neveril v odpustenie, lebo bolo dôležité aby bol niekto s veľmi prísnou mysľou, s rozhodným vnímaním, že diabol je diabol, a diabla treba zničiť. Počas svojho života, ako vidíme zabil mnoho ľudí.

To neznamená, že máme právo niekoho zabiť. On bol Šrí Krišna; my nie sme. My musíme odpúšťať lebo sme ľudské bytosti. Keď raz odpustíme prenesieme všetok hnev, všetku túžbu po pomste na Šrí Krišnu. On to prevezme. Ak poviete „Odpúšťam,“ prevezme to On, lebo On neodpúšťa. Okamžite to preberie On a ak je to odôvodnené, nevyhnutné potrestá ľudí, ktorí trápia svätých, ktorí ničia Dharmu. No je veľmi prekvapujúce, že čokoľvek niekto káže, stane sa to v tej oblasti opakom. Je to veľmi prekvapujúce. Ako keď hovoríme, že Kristus povedal, „Nebudeš mať smilné oči.“ Kresťania sú na tom najhoršie, čo sa týka očí.

Rovnako ako v Hinduizme, bolo povedané každý má dušu. Hinduisti predsa veria v rôzne kasty a komunity a bojujú medzi sebou. Konajú opak toho čo bolo prikázané. Ak si prečítate Korán, v Koráne, Mohammed Sahib neustále spomína rahmat, čo znamená súcit. Ale nikde ho nenájdete. Nehovoril o Islámcoch, o mnohom nehovoril čo Muslimovia sami konajú. Nikdy nepovedal, že si ženy musia haliť tvár alebo hlavu, ale robia to tak nielen to, ale sa i mstia. Takže čo nám to ukazuje je, že čokoľvek bolo prikázané, robia ľudia presne naopak. A keď sa to deje, Dharma upadá. Takže ako viete krajina Šrí Krišnu je Amerika.

Vládne nad Amerikou. Je to bohatá zem, lebo Krišna je Kubera. On je pánom prosperity. Takže On dal Amerike bohatstvo. Potom je Vachana, čo znamená komunikáciu. Jeho ďalšou kvalitou je to, že On je tým kto komunikuje. Je to On kto tancuje s gópami. On im dal svoju silu. Takže komunikácia je jednou z jeho najväčších kvalít, ktorá funguje v Amerike. No oni robia pravý opak ak je vojna, povedzme so Saddamom Husseinom, Amerika tam pôjde.

Ak je Kórejská vojna, pôjdu tam. Kdekoľvek je problém, Amerika tam musí ísť. chcem povedať, môžeme sa opýtať, „Kto ste, že sa o to staráte? Starajte sa o svoju krajinu a tešte sa. Prečo všade posielate vojská? Prečo sa o každého staráte?“ Ba aj zriadenie OSN funguje pod záštitou Američanov. Hrajú veľmi dôležitú úlohu v zriadení Spojených Národov, vo svetovom miery a podobne. Ale keď si to uvedomíme, vlastne zabudli na hlavnú vec, ktorú Krišna učil. V komunikácii sú dobrí. V upevňovaní medzinárodných vzťahov sú dobrí.

Ale najhoršie je, že tam nie je Dharma, nemajú poňatia o dharme a morálke. Demokracia bez morálky. Hovoriť v Amerike o morálke, to je niečo nemysliteľné. Nemôžu pochopiť nikoho kto hovorí o morálke. Teda samozrejme, že majú výčitky svedomia. A tiež si niektorí z nich uvedomujú, že kvôli nemorálnemu správaniu dospeli do štádia kedy šesdesiat-päť percent Američanov môže trpieť nejakou chorobou, alebo zomrieť vo veľmi mladom veku. Takéto informácie sú šokujúce. Ale napriek tomuto všetkému, v tom stále pokračujú a myslia si: „Nie, nie, nič sa nedeje, to nie je kvôli nám tak načo tie obavy?“ Teraz začalo Jeho trestanie, čo si oni neuvedomujú – ako začalo to trestanie. Povedzme, že niekto vedie skazený život a ako následok dostane nejakú chorobu. Táto choroba je nevyliečiteľná.

Snažia sa nájsť metódy a spôsoby ako vyliečiť choroby, ktoré prichádzajú kvôli nemorálnemu životu. Nepodarí sa im to. Je to nemožná úloha pre Americkú medicínu – zistiť ako vyliečiť rozličné nemoci pochádzajúce z nemorálnosti. Čo je najhoršie, nemôžu ani povedať, že nemorálnosť nie je správna. Nie sú ani schopní otvorene priznať, že skazenosť má takéto následky. A táto nemorálnosť je úplne podceňovaná v krajine Šrí Krišnu, kde sa narodil, vždy hovorí, len upevnite morálku. Umelá morálka je tam, o čom hovoria kresťania, islámci alebo o čom hovoria hinduisti, kde sú ľudia pokryteckí. Nasledujú jeden kodex správania a pre seba tajne prijali druhý. Ale Amerika je otvorená záležitosť. Čokoľvek robia, nesnažia sa to skryť.

Povedia, „Neveríme v pokrytectvo.” Takže to neskrývajú. A toto priviedlo takú obrovskú krajinu, krásnu, bohatú, úspešnú krajinu, do takej priepasti, že neviem ako sa z toho dostanú ak sa nedajú na Sahadža Jogu. Ďalšou vecou je, čo je pre normálneho človeka Dharma? Dharmická osoba je vždy už od prírody introspektívna. Snaží sa vidieť, „Konám správne? Je to správne?” Nedovolí svojej mysli stotožňovať sa s nesprávnymi vecami. To je jeden zo znakov skutočne dharmickej osoby. Nemusí to byť Sahadža Jogín. Ale pýta sa sám seba, „Je to správne, alebo nesprávne?” Ale táto kvalita v Amerike úplne vymrela. Nikdy sa nesnažia robiť introspekciu.

Naopak, vždy povedia, „Čo je na tom zlého?” Tí ľudia, ktorí sa takto správajú sa určite dostanú do zmätku bez morálneho základu, morálneho vedenia. Je to introspekcia, ktorá vám dáva bdelé vedomie. Je to vedomie, ktoré vám povie, „Toto je nesprávne.” V jednom smere môžu mať toto vedenie. Vidíte, napríklad môžu povedať „Sme dobrí v administratíve,” dajme tomu, alebo, „Sme dobrí v železniciach, alebo lodnej doprave, alebo niečo iné, alebo možno v ekonomike, bankovníctve nech je to čokoľvek.” Ale všetky takéto veci sú veľmi povrchné pre ľudskú bytosť a sú na povrchu. Všetko vo vnútri je riadené vedomím a tiež morálnou introspekciou seba samého. Ľudia povedia, „Matka, čo je toto svedomie?” Toto svedomie je tu. Je tu stále, ale človek si to musí uvedomovať. „Mám toto vedomie”. A toto vedomie dáva odpovede. To vedomie, ktoré je v nás, je svetlom Šrí Krišnu dokonca aj pred realizáciou.

Ako viete, vzostup Kundalini cez Sušumnu je riadeny Mahalakšmi. Ona je silou Šrí Krišnu. Tým, že načúvame svojmu vedomiu vyviniete si v sebe správny kanál Mahalakšmi. Ale ľudia, ktorí toto vedomie nemajú, v istej línii to tak nie je, je to v každej linii, v každom smere. Inak bude jedna čakra v poriadku, a ďalšia v ohrození. Je treba sa spoliehať na naše svedomie, ktoré je mimo racionality. To nie je racionalita. Niečo môže pôsobiť racionálne, ako zabiť niekoho alebo odcudziť niečie peniaze, alebo obsadiť niečiu pôdu, môže sa to tak javiť. Ale svedomie vám povie, že to nie je správne. V časoch, keď ľudia osídľovali toľko krajín a snažili sa ich zmocniť, bola Amerika jedinou krajinou, ktorá nevychádzala za svoje hranice, aby sa stala impériom.

Je to veľmi prekvapujúce, čo ich tam držalo. Lebo v časoch, keď sa tieto nezmysli diali všade na svete, v dobe kedy sa ľudia neštítili podrobovať si iných, zmocňovať sa ich zeme, Amerika s tým vtedy prestala. Predtým to tak robili. Obsadili nejakú oblasť, stávali sa vlastníkmi pôdy, Samozrejme, že to boli cudzinci. Potom ako to urobili, prišla doba kedy začali iní budovať impéria, oni to viac nerobili. Akú to má príčinu? Prečo to nerobili? Mohli by sme sa opýtať: keď iní rozširovali svoje impériá, prečo nie aj Amerika? Dôvod je veľmi jednoduchý. V tom čase sa v ich krajine narodilo niekoľko veľkých ľudí s výrazným vedomím a oni viedli túto krajinu.

Ako napríklad môžeme povedať, bol tu Washington. Isteže tam bolo mnoho ľudí, ktorých keby som menovala, vznikol by dlhý zoznam. Ale ak sa pozrieme na ich charakter, život a spôsob života. Ak sa pozrieme na život Abrahama Lincolna, bol plný uvedomenia, plný uvedomenia. Oni nedovolili, aby sa ich národ nechal zaslepiť túžbou získavať iné krajiny a robiť si z nich otrokov a … Nedovolili to. Tak tam najprv išiel, dobývať Columbus, snažil sa o to, no nedosiahol veľa. Ale Španieli a iní, potom Anglo-Sasovia, všetci dobývali tú krajinu, potom sa tam usadili, akoby tá éra pre nich skončila, a začali hovoriť o slobode, demokracii a vyšších hodnotách. Ale ich karma ich minulosti, spôsob akým zavraždili toľko domorodcov, mnohých Indiánov, Krišna neodpustí pokiaľ nezačnú robiť Sahadža Jogu. Aj keď sa v tej dobe nesnažili ovládnuť iné krajiny a rozširovať svoje impérium a konať rôzne neprávosti, ako Hitler, nerobili to. Vždy sa snažili stáť na strane spravodlivosti … teda, aspoň sa snažili.

Potom sa tiež stali pokryteckými, ale navonok sa snažili ukázať, že sú za spojenie celého sveta. Sú proti rasizmu, proti fundamentalizmu a podobne, propagovali istý druh idealizmu, povedala by som. Napriek tomu všetkému, začali na nich pôsobiť rôzne seba deštrukčné predstavy. Povedala by som, že to nie je nič iné ako ich karma, ktorá svedčí proti nim. A tak sa tam rozšírilo násilie. Mnohé choroby a iné veci, je pozoruhodné, že všetky tieto problémy začali v Amerike len nedávno, lebo čas odhalenia sa blíži. Navyše jestvuje mnoho falošných guruov, ktorí tam išli a lapili nevinných, jednoduchých ľudí, ktorí hľadali pravdu. Mnohých sme stratili v Amerike. Povedala by som, že v atmosfére keď prekliatie ľudí, ktorých zabili zaúčinkovalo, a oni sa dali na niečo, čo je nesprávne. Prečo by sa mali oddávať niečomu čo je nesprávne ak ide o ich osobný život?

Dostali slobodu ale domnievali sa, že sloboda je na to, aby sa zničili, alebo zruinovali svoj život. Je to nesprávna predstava, ktorá v nich pracuje. Celá predstava sa stala kolektívnou. Keď sa to stalo kolektívne, zistili, že ľudia a všetko ostatné je deštruktívne. Tak tam máme Hollywood, všetky také organizácie a hudobníkov a môžeme povedať veľmi, veľmi deštrukčné sily, ktoré vytvorilí skupiny, militantné organizácie, ktoré otvorene hlásajú „Týmto sme.” Napríklad len v Amerike máme, satanské organizácie, diabolské organizácie. Potom je tam čarodejníctvo. Otvorene. Voľne sa v Amerike registrujú organizácie, kým inde na svete nie je niečo také možné sú to organizácie čiernej mágie, čarodejníctvo, voľne sa tam evidujú. Zašli až tak ďaleko; a kolektívne to prijímajú. Dôvodom je trest.

Preto je Amerika pre nás najťažšie miesto, pre Sahadža Jogu. Treba mať s nimi skutočný súcit. Prechádzajú fázou trestu, pretože ich predkovia sa dopustili rôznych chýb a takisto nikdy neprijali Dharmu ako životný princíp. Domnievali sa, že Dharma zabíja slobodu; že dharma im zoberie osobný život, súkromie do rúk niečoho iného. Aby sme ustanovili dharmu v Amerike, čo môžeme robiť? Bola som v Amerike najmenej desať krát viac než som bola v Rusku a naozaj by som rada vniesla do ich povedomia „stratili ste svoju Dharmu.“ Ale to im nebude nikdy imponovať, lebo sú veľmi egoistickí. Ak im to tak poviete, veľmi sa nahnevajú. Ak im naopak niekto ako Rajneesh povie „Ach, dharma len to nie,” ich slabosti, ich ego je hýčkané. Potom sú veľmi šťastní.

Takže je to obtiažna úloha v tejto krajine primäť ľudí, aby pochopili, že sú potrestaní, a že prekonať ten trest možno len ak sa stanú Sahadža Jogínmi. V Sahadža Joge sa ich Dharma prebudí a prejde celé ich prekliatie a trest. Je to Amerika, ktorá potrebuje Sahadža Jogu viac než ktorákoľvek iná krajina. Moje obavy o Ameriku sú z tejto príčiny. Neplatí to toľko pre Južnú Ameriku, ale viac pre Severnú. Ale zistila som, že aj Južná Amerika je taký národ kde nemajú ani potuchy o Dharme. Otvorene usporiadavajú karnevaly, toto a tamto. Ako môžete robiť v tejto krajine všetky tie veci? Idú v šľapajach Severnej Ameriky. Ako majú v Amerike ten nezmysel Halloween.

Predstavte si, robia ten nezmysel Halloween otvorene na uliciach. Tak usporiadajú karneval. Pre nich, „Ach to je vec ísť do Ria,” akoby to bolo veľký úspech ísť na karneval zo všetkých miest. Prídu ľudia z Austrálie. Toto všetko veľmi pracuje proti nim. Ich situácia je veľmi zlá vo viacerých smeroch, že nie je ľahké vysvetliť, prečo tak prekračujú hranice. V Brazílii robia bežne z trinásť ročných dievčat prostitútky. Otvorene. V Amazónii sa bežne stínajú stromy. Otvorene.

Pašovanie sa deje celkom otvorene. Ich politici sú skorumpovaní. Je tam toľko čiernej mágie, toľko čiernej mágie a to verejne. Kráčajú proste v šľapajach Severnej Ameriky. Dharma je tam Katolícka cirkev. Akú dharmu ich naučí Katolícka cirkev? Tak chodia do kostola, urobia všetko a domov sa vrátia s tými istými myšlienkami v hlave. Existujú krajiny a krajiny, ktoré sú veľmi chudobné. To ukazuje, že pozornosť Kubéru nie je na tej krajine. Normálne sú chudobní ľudia dharmickí, normálne.

Lebo ako vidíte, peniaze im dávajú tieto nápady, aby robili všelijaké nezmyselné veci a ego. Normálne sú chudobní ľudia dharmickí, ale nie tam. Príliš sa zaoberajú čiernou mágiou. Hovorili mi, že je to čierna mágia, ktorá prišla z Afriky a oni ju prijali. Tak sa to rozšírilo v Južnej Amerike, že je ťažké pochopiť ako mohli prijať taký nezmysel, tak ľahko a privodiť na seba prekliatie. Takže musíme pochopiť, že tieto problémy v nás tiež existujú, v našej Višudhi čakre. Ak máme udržovať svoju Višudhi čakru v poriadku, ako viete, máme dve strany, ľavú a pravú. Na pravej strane je to Višudhi čakra, ktorou rozprávame, hovoríme o Dharme, môžeme povedať, že je to tá agresívna strana. Takže tí ľudia, ktorí sú agresívni, ktorí rozprávajú agresívnym spôsobom, ktorí sa povedzme snažia druhých svojou rečou ovládať, sú ľudia, ktorí sú pravostranní. Videla som takých ľudí, ktorí robia naozaj zlé veci.

Povedzme, že sluha, niečo ukradne. Zavoláte ho, no bude taký bezočivý, že užasnete. Tento človek je tak bezočivý. Ako len mohol niečo ukradnúť? Nemá strach a drzo vám odvráva. Čiže títo ľudia, ktorí sú pravostranní dokážu zamaskovať hocijaký hriech, ktorého sa dopustili, hocijakú neprávosť, hocijakú vraždu, svojou rečou. Môže to byť reč, ktorá je agresívna, očividná. Ľudia si pomyslia, „Ach, ako to môže byť? Tento muž všetko otvorene povie”, a ste proste užasnutí a myslíte si, „Nie, to nie je možné. Ako môže osoba, ktorá toto hovorí tieto veci …” Takto sa aj my, ako obyčajní ľudia, tiež zamotávame do rôznych nezmyslov a potom sa to snažíme ospravedlniť, vykľučkovať z toho.

Viete ako mnohí kriminálnici, vojnoví zločinci, sa z toho vyzuli rečičkami, vymysleli si rozprávky, predviedli niečo také. Toto je tiež v ľudských bytostiach, majú schopnosť povedať niečo čím zakryjú čokoľvek zlé robia. Ale nikdy si neuvedomia, že nech sa dopustia akejkoľvek neprávosti, nebude im to odpustené o to menej keď takto rozprávate, lebo Šrí Krišna odíde. Ak začnete ospravedlňovať, racionalizovať všetky zlé veci, bude potrestaní a to veľmi škaredo takým spôsobom, že nebude vedieť ako sa z toho dostať. Fyzicky, mentálne, emocionálne v každom ohľade. V našej pravej Višudhi musíme mať takú povahu, kultúru, štýl, správanie, ktoré nesú kvality Šrí Krišnu, ktorý sa volá madhurya, čo znamená melodický. Mali by sme rozprávať takým spôsobom, ktorý je melodický. Osoba, ktorá vás počúva, by sa mala cítiť ako keď načúva flaute Šrí Krišnu. Hlas Sahadža Jogína by mal byť takýto sladký. Keď s niekým hovoríte, mal by váš hlas byť melodický.

Vôbec nie agresívny, ale naopak melodický. Nemali by ste byť sarkastický a zraňovať druhých. Žiadne slovo, ktoré je zraňujúce nemôže pochádzať z dobrej pravej Višudhi. Takže v žiadnom prípade by sme nemali zraňovať. Želám si, aby si všetci Sahadža Jogíni vyvinuli tento melodický hlas Šrí Krišnu ako sa ich Višudhi prebúdza. Madhurya, v jeho správaní, madhurya je ako vidíte, keď s niekým hovoríte jestvuje toľko spôsobov ako vyjadriť vašu madhurya. Napríklad, hlavne v Taliansku ale aj inde, som si všimla ako ľudia príliš používajú svoje ruky. Je to tiež štýl Šrí Krišnu. Používajú ruky takým spôsobom, že niekedy nechápete čo tým myslia. A niekedy to môže byť aj dosť agresívne, spôsob akým gestikulujú.

Takže ruky musia byť používané takým spôsobom, aby pôsobili ako madhurya. Videla som to v Rusku a najmä na východe, kde ľudia aby vyjadrili lásku – [položte to takto, je chladno] – ak chcú povedať namaste. Ich prejav je tak sladký, a aj ich srdcia prekypujú keď Ma vidia. Ani nevedia ako to vyjadriť. A tak dajú ruky takto. Alebo sa ostýchajú, tak urobia toto. Svojimi rukami vyjadrujú veľmi sladké veci, a očami. Sú to slzy čo vytvárajú také oblaky, povedala by som, veľmi husté mraky súcitu v Mojom srdci keď vidím ich oči, ktoré vyjadrujú lásku ku Mne. Všetko, slzy, všetko v tvári, oči, ruky všetko to prislúcha Šrí Krišnovi. Je to v ich správaní, v ich reči, ako sa vyjadrujú.

Tie isté oči môžete použiť, aby ste vyjadrili svoj hnev a náladu. Mnoho ľudí používa oči na ovládanie iných. Takto sa pozrú, hľadia na niekoho aby ho ovládali. Tiež môžu použiť svoje oči na odsudzovanie niekoho. Niekedy aj niekým pohŕdajú, alebo použijú jazyk na urážanie iných. V našom správaní musíme mať tiež sladkosť. Ako keď som šla do Anglicka prvý krát, viete, učila som sa Angličtinu po svojom. Ale keď som tam išla neskôr, povedali, „Keď chcete povedať slovo ‘thought’ musíte povedať ‘thought’.” Povedala som, „Ako?” „Musíte vystrčiť jazyk a povedať ‘thought’”. Povedala som, „To je absurdné. Prečo by ste mali vystrkovať jazyk?” Odvetil mi, „Pokiaľ takto nevystrčíte jazyk nebude to poriadne znieť.” Tak som povedala, „Toto je angličtina.

Vytvorili ste si niektoré nezmyselné veci, aby ste všetkým ukazovali jazyk.” Ba aj dieťa, viete, keď sa hnevá automaticky ukazuje jazyk. Ako vidíte všetky takéto prejavy sú, ako grimasy, ako hovoria – ohŕňať peru. Iste ste už o tom počuli, nos takto dohora, nos dohora a výraz tváre skrivený a podpichovačný. Alebo robiť grimasy nosom. Ľudia robia aj toto, aby ukázali, že na niekoho kašlú, chápete. Všetky tieto veci, prejavy pochádzajú z milosti Šrí Krišnu, ale silou toho je madhurya, je to sladkosť, melodickosť; medziľudské vzťahy by mali byť sladké a mali vytvárať ohromné šťastie a radosť. Počuli ste pieseň od Baba Mamu o Mojich očiach: len som sa na neho pozrela, takým pohľadom – aký v ňom prebudil tú krásnu hudbu. Takže ako je to len možné, ako sa len dá, upriamujte svoje oči na zeleň; to je najlepšie. Ukľudňuje to a aj vy si vyviniete tú upokojujúcu kvalitu zelene. Vždy hovorím ľuďom „Radšej pozerajte na zeleň navôkol, to upokojí vaše oči.” Rovnakým spôsobom by ste sa mali snažiť upokojiť osobu, s ktorou rozprávate.

Tá osoba sa musí roztopiť. Naopak, ak začnete argumentovať a prieť sa s tou osobou, tá osoba nikdy nepookreje. Naopak, budete v nej podnecovať viac ohňa. To bola kvalita Šrí Krišnu, čo je madhurya, a prejavuje sa to v jeho živote ako krásne dokázal veci povedať vo svojej sladkosti, hlavne v detstve. Ďalšou kvalitou Šrí Krišnu, ktorú môžeme vyjadriť našou pravou Višudhi je diplomacia. No sú dva druhy diplomacie: jedna je úprimná a druhá umelá. Pri tej nefalšovanej diplomacii sa nemusíte riadiť nejakým štandardom, ani nemusíte čítať nejaké knihy, aby ste vedeli čo je diplomacia. Skutočne to k vám príde. Celé to pracuje tak sladko takým nefalšovaným spôsobom. Sama so to použila mnoho krát, a aj vy to môžete veľa používať.

Je to možné len ak sa na nich nehneváte; nie je to možné ak sa hneváte. Je jeden príbeh, ktorý som vám hovorila o istom Gagangiri Maharadž. Išla som sa s ním stretnúť a on sa veľmi hneval, lebo nemohol zastaviť dážď. Mal zastaviť dážď. A ja som bola celá premočená. On sa veľmi hneval a vravel „Je to kvôli môjmu egu?” a tak začal na mňa trochu útočiť. Povedala som, „Nie, to nie je preto.” Povedal, „Prečo si mi nedovolila zastaviť ten dážď? Si celá mokrá.” povedala som, „Lebo ty si sanyasi a kúpil si pre Mňa sári. Od sanyasina by som si sári nevzala. Tak som musela zmoknúť pre tvoje dobro.” Celé sa to rozplynulo.

Všetok hnev sa rozplynul. Takto musíme ľudí rozpúšťať. Diplomacia nie je presviedčanie niekoho prostredníctvom intelektu, či hnevu, nič také ale ide o rozpustenie vašou dobrotou, dobrými a láskavými slovami, a odpúšťajúcou povahou. Mal túto vlastnosť a používal ju pri mnohých ľuďoch. Na niektorých to fungovalo, na niektorých nie. Nemal pocit, že to zlyhalo. To je reakcia tej druhej osoby, čo je dôležité vidieť. To je kvalita pravej Višudhi, ktorú by ste mali mať, hovoriť k iným tak, aby pookriali. Dúfam, že ľudia v Amerike si túto kvalitu vyvinú a pokúsia sa zlepšiť vzájomné vzťahy. Musím povedať, že vedia hovoriť veľmi sladko.

Sú k vám veľmi priateľskí. Darujete im hocikoľko darov, budú veľmi šťastní, ale oni vám žiadny nedajú. Pozvete ich na večeru, čokoľvek, desať krát k vám prídu na večeru, ale oni vás k nim nikdy nezavolajú. Vidíte, sú veľmi priateľskí pokiaľ pre nich niečo robíte. Ale keď je rad na nich nie sú schopní; vám to vrátiť. Takže sa vám môže zdať, že je to veľmi sladké rozmaznávanie inej osoby. Mali by ste pochopiť, že sladkosť nie je rozmaznávanie niekoho rozpusťte tú osobu a pomôžete jej pochopiť čo je to dobrota. O Južnej Amerike som vám už hovorila, že sú tam veľmi nevinní a prostí ľudia. Sú veľmi chudobní, prostí a nevinní, ale namočili sa do čiernej mágie, čo si už našťastie uvedomujú, že je to čierna mágia čo im ubližuje. No akosi k tomu priľnuli, na ľavej strane.

Cítia sa z toho veľmi vinní, majú z toho zlý pocit. Vždy sa kvôli tomu cítia vinní. Správajú sa tak, akoby urobili niečo zlé, ale nevedia ako sa napraviť. Takže pre nás je dôležité nemať pocity viny. Všetci sme Sahadža Jogíni. Napokon, ako sa môžeme cítiť vinní keď sme duchom? Duch nemôže mať vinu. Takže vina musí odísť. Ale pocitmi viny, strácame silu svedka, pretože keď je tu vina, uloží sa to tu, je tam vina. No my to nevidíme.

Nedokážeme pozorovať čo robíme zle a nechceme čeliť prekážkam, našim chybám alebo problémom, ktoré máme. Len sa to tam uloží ako vina a hotovo. Pekne sa to tam ukladá, vina. No my tomu nechceme čeliť. Napríklad povedzme, že muž alebo žena je od prírody veľmi krutá. Náhle si to uvedomí, že je veľmi krutá alebo niečo podobné. Tak to tam uloží, „Ach, bola som veľmi zlá. Veľmi krutá, toto a tamto.” Ale nepostaví sa tomu. Postaviť sa tomu znamená vedieť, „Prečo som bola krutá? Aký to pre mňa malo zmysel?

Nemala som taká byť a viac už taká nebudem.” A tak sa to uzavrie. Ale, „Ale cítim sa kvôli tomu vinná, veľmi vinná.” nepomôže. Naopak, viete, aké problémy prináša vina, a takéto problémy má dnes Južná Amerika. Keď som tam išla bola som prekvapená, že v Brazílii muž, ktorý tam bol najvyššie ku Mne hovoril spôsobom, „Ach my vieme, že máme mnoho nedostatkov. Vieme, že nie sme dobrí,” toto a tamto. Čo na to povedať, prečo sa proste nenapraví? Ak vie, že toto je chyba, že to je príčina, prečo by sa nemal napraviť? Potom Mi povedal „Napíšte mi všetky veci ktoré sú na nás zlé.” A bolo to od neho naozaj milé. Potom prišiel jeden redaktor a povedali sme mu to. Teraz myslím, že s tým už niečo robia.

Snažia sa to zlepšiť a ono sa to určite zlepší. Ale naopak, zistila som, že Rusko je úplne iné. V Rusku nikdy nepovedia, „Sme vinní,” ani nič také, Nikdy to nehovoria. Hovoria, „Tie časy sú už preč. Sme v kráľovstve Božom a hotovo. Je to za nami. Teraz sme v kráľovstve Boha a musíme sa zo života tešiť.” Všetko berú pozitívne. Nikdy nehovoria o minulosti, o vládach čo sa udialo, o Stalinovi, alebo o Leninovi. Netýka sa ich to. Sú nad tým.

„Tak prečo by sme sa trápili?” Povedia, „Prečo by sme sa trápili? Nech bojujú. Nech robia čo sa im páči.” Nechcú nič vedieť o svojich politikoch, o ich problémoch ani nič také. Myslia, „Naše problémy sú vyriešené. Teraz sme realizované duše. Tešíme sa a tak nás nechajte tešiť sa.” Je to veľmi jednoduché pochopenie Sahadža Jogy. Ale zažila som ľudí, čo mi píšu desať strán spovedí, akoby som Ja bola kňaz, Katolícky kňaz, viete, všetko o tom čo urobili, čo vykonali, a Ja to nechcem ani čítať . Len to zahodiť a spáliť. Tak sa snažia spovedať. Netreba sa spovedať.

Čo k tomu povedať. A nehrabať sa v tom čo zlé sme vykonali, ale teraz sa tešte z toho čo ste získali. Je to takto: povedzme, že sa žobrák stane kráľom, dobre? Potom by sa mal tešiť zo svojho kráľovstva, mal by byť ako kráľ. Ale stále ešte žije v minulosti, a ktokoľvek ide okolo, tomu povie, „Dajte mi päť rupíí, alebo päť libier.” Tak je to. Ak ste raz v kráľovstve Božom, vedzte, že ste tam. Ale táto čierna mágia je príliš nebezpečná a môže pôsobiť cez kohokoľvek. Môže pôsobiť cez vašich blízkych, cez vašich priateľov, cez kohokoľvek. Takže musíte dávať veľký pozor, kvôli pocitom viny, alebo čokoľvek, aby ste sa nestali náchylní k čiernej mágii. Môže vás to zničiť.

Môže to zničiť vaše rodiny. Aj keď ste Sahadža Jogín, môže vás to zničiť. Takže táto záležitosť – pocity viny, musí byť odstránená. Nemali by ste sa cítiť vinní. Vina je do vás vložená. Niekto môže povedať, „Ach ty si taký zlý. Neurobil si pre mňa toto a tamto,” alebo niečo podobné. Vložia do vás takéto myšlienky. Potom sa začnete cítiť, „Ach, mal som to pre nich urobiť. Mal som to urobiť.

Je to moja chyba,” alebo podobne, a tak začne pocit viny. Miesto toho, aby niečo pre toho človeka urobili miesto toho, aby pochopili že je to nezmysel, začnú kvôli tomu bedákať a horekovať, až zrazu zistia, že sa stali posadnutými alebo poznačení čiernou mágiou. Človek to musí pustiť z hlavy a vnímať tú atmosféru kde viete, že ste v kráľovstve Boha. Nech povieme o Šrí Krišnovi čokoľvek je to nič proti tomu čo vravel On, čo vždy vravieval, že On pracuje skrz náš mozog. To je Virata. Pracuje skrz náš mozog. A ako Šiva pracuje cez naše srdce, On pracuje cez mozog. A po Sahadža Joge, po osvietení, všetky subtílnosti mozgu a poznaní sa začnú sami prejavovať Ale najväčšia vec čo sa udeje, je, že v mozgu dôjde k integrácii. Nie je to tak, že vaše srdce chce jednu vec a váš mozog inú. Nastúpi integrácia.

A keď sa to stane – je tak prosté viesť veľmi dharmický život. Aj bez premýšľania o tom, bez čítania o tom, sa proste stanete dharmickí. Netreba vám hovoriť, že musíte byť dharmickí. Stanete sa vnútorne dharmickí, lebo váš mozog, ktorý je bežne zvyknutý na racionalizovanie, na ospravedlňovanie všetkého zlého, sa stane dharmický, božský. Je to tá najohromnejšia vec, ktorú pre vás robí Šrí Krišna, že urobí samotný váš mozog dharmický. stane sa prostriedkom na porozumenie Dharme, na žitie dharmického života a pevné zakotvenie v Dharme. Je to mozog; je to vlastne mozog, väčšinou, ktorý vás odvádza od Dharmy, okrem čiernej mágie. Ale keď je raz vaša Sahasrara otvorená, prejaví sa Virata. Sami nad sebou užasnete. Ten, ktorý sa oddával celému tomu premýšľaniu, „Toto je rozkoš.

Toto je moje právo. Mal som to urobiť. Kto iný mi to povie?” a podobne, zrazu sa stanete prorokom. Je to najväčšie požehnanie Šrí Krišnu On je Virata, Virata je váš mozog, a mozog Boha všemohúceho je Virata. Toto si musí človek uvedomiť, že po realizácii získava myšlienky ktoré sú vždy konštruktívne, a ak nie sú, potom ešte nie je Sahadža Jogín. Je konštruktívny a dharmický, je veľmi dôležité, aby sme chápali, kam sa uberá naša myseľ? Protirečí si, hovorí niečo iné ako je skutočnosť? Musíme sa len mať na pozore a prekvapení uvidíte ako zmení mozog svoje pochody. Prekrútený mozog sa stane normálny. Toto sa vám môže stať veľmi ľahko, ak budete len meditovať každý deň a sami sa presvedčíte ako sa prejavuje vaša Sahasrara, ktorá preniká vašou bytosťou a koná vo vašom živote.

Potom sa prejavia všetky sily Sahadža Jogína a nebudete musieť sami seba viac spochybňovať a iní vás nikdy nebudú spochybňovať. Nech vás Boh žehná.