Šri Adi Šakti pudža, 21/07/1998, Cabella, Itália

Campus, Cabella Ligure (Itália)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šri Matadži ma požiadala, aby som sa s vami podelil o posledné zážitky z jej božskej návštevy v Rusku. A musím povedať, že sa jedná naozaj o dramatický prelom, pretože na vedeckej konferencii, ktorú mala v Moskve, sa zúčastnil veľmi známy vedec a fyzik. Volá sa Anatolij Akimov, je veľmi známy v celom Rusku, ako aj na celom svete. A prezentoval teóriu – a pracoval na nej niekoľko rokov – založenú na vákuovom telese, a skúmal čosi ako torzné polia a podarilo sa mu vysvetliť, veľmi jasne, veľmi vedecky, vibrácie, ktoré vyžaruje Šri Matadži. A to tak, že sprvu skúmal jogínov, ktorí meditovali, a podarilo sa mu zaregistrovať, že vyžarovali vibrácie. Mali okolo seba auru. Ale až keď prišiel ku Šri Matadži, keď videl jej fotografie, zázračné fotografie, bol naozaj schopný povedať, o čo sa jedná, a povedal, že v jej prípade sa jednalo o niečo nekonečné, o niečo bezmedzné. A bolo to aj veľmi pekné, pretože v jednom momente povedal: „Ako vedec musím priznať, že všetci vedci, ktorí urobili mimoriadny jedinečný objav… Musím priznať, že ani jeden nie je výsledkom vedeckého skúmania, rozumového pochodu, dalo by sa povedať. Sú výlučne výsledkom božskej inšpirácie. Spomeňme Newtona, spomeňme Einsteina a tak ďalej.“ A pokračoval: „Aj v mojom prípade, počas výskumu a práce na tejto teórii, som v istom momente pri pohľade na obrázok Šri Matadži dostal inšpiráciu.“ A teraz ho Šri Matadži pozvala, aby prišiel v septembri. A v Rusku už napísal jednu knihu, ktorá bude preložená do angličtiny a teraz pripravuje novú knihu, ktorej hlavnou témou bude, samozrejme, tento jedinečný objav.

Takže teraz máme niekoho, kto vedecky dokázal, kto je Šri Matadži. Ľudia v Rusku majú, nevedno prečo, otvorenú myseľ. Nielen to, obzvlášť vedci majú veľmi otvorenú myseľ a keďže boli veľmi prenasledovaní, snažili sa odhaliť subtílnejšie fakty, nechceli robiť len objavy o chemikáliách či o fyzikálnych vlastnostiach svetla, chceli preniknúť k subtílnejšej podstate. A vyskúmali, vyskúmali už veľa poznatkov o aurách: aurách okolo ruky, aurách okolo tela. Urobili rozsiahle výskumy a všade na svete ich akceptovali, ich objavy. Tento pán bol špičkový vedec, myslím, pretože je veľmi známy, je veľmi, veľmi známou osobnosťou a zastáva veľmi vysoký post. Vravel, že musí viesť okolo 150 organizácií. Veľmi skromný a veľmi príjemný človek. A keď zverejnil svoj objav, bola som istým spôsobom šťastná, pretože ak je to dokázané vedecky, nik to nemôže spochybňovať. Napísal už knihu s celým algebrickým spracovaním toho, čo chcel dokázať.

A povedal, že jestvuje vákuum, nad vedomím jestvuje vákuum, a jedine v tomto vákuu je možné spoznať realitu. A keď sa všetko stane realitou, stane sa z toho veda, a takto sa z toho stane veda. Ukazoval množstvo mojich fotografií, obzvlášť tú, na ktorej vychádza množstvo energie z mojej sahasráry, keď sme boli na lodi. Povedal teda: „Ona je zdrojom všetkej kozmickej energie.“ A to je to, čo je Adi Šakti: je tá, ktorá všetko tvorí. Sféra, ktorú my poznáme, to je len škrupinka na povrchu. Keď však pochopíte, čo urobila… Prvé, čo robí, je – písala som o tom aj v mojej knihe, ale chcela by som vám povedať, že sa najprv, dalo by sa povedať, manifestuje na ľavej strane. To je prejav Mahakali. Takže prichádza do Mahakalinho systému, na ľavú stranu, kde vytvorila aj Ganéšu. Šri Ganéša bol vytvorený, pretože jeho čistota, jeho nevinnosť a priaznivosť, museli byť vytvorené pred tým, ako vytvorila vesmír. Takže prvé, čo urobila, je, že vytvorila Ganéšu a dala mu pevné miesto.

Potom postupuje smerom dohora, samozrejme v tele viráty, a potom pokračuje na pravej strane a tvorí smerom nahor po pravej strane, ale iným spôsobom – 00:13:30:04 00:13:33:00 tam vytvára všetky vesmíry, ako im hovoríte, bhúvany. Jeden vesmír – v bhúvane je ich štrnásť, to jest, veľké množstvo vesmírov tvorí bhúvanu. Všetky takéto veci teda vytvára na pravej strane. Potom postupuje nahor a zostúpi nadol, tvoriac všetky čakry, adi čakry alebo peethy. Zostupuje tvoriac všetky peethy a potom sa usadí v podobe Kundalini. Ale Adi Šakti nie je len Kundalini, dá sa povedať, že Kundalini je… Je jej časťou.. Zostávajúca práca je omnoho rozsiahlejšia ako táto. Takže všetka zostatková energia – teda tá, ktorá zostala po celej spomínanej púti… Prejde teda dookola a vráti sa ako Kundalini. Vďaka tejto Kundalini a čakrám vytvorí miesta, ktorým hovoríme čakry v tele. Najprv vytvorí čakry v hlave: vravíme im peethy čakier. A potom schádza dole a tvorí čakry, ktoré sú v tele viráty.

Keď sa tak stane, vytvorí ľudské bytosti, ale nie priamo: v evolučnom procese, a preto začala evolúcia. A začína ich vytvárať od drobulinkých, malilinkých mikroskopických organizmov vo vode, ktoré potom začne rozvíjať. Takže keď vytvorí vodu a keď vytvorí všetky vesmíry, vyberie Matku Zem ako najlepšie miesto na rozohranie evolučného procesu a tam vytvorí spomínané mikroskopické veci. Samozrejme som o tom všetkom napísala a keď moja kniha vyjde, uvidíte, ako sa najprv vodík, uhlík a kyslík a všetky ostatné prvky zoskupili a ako vstúpil do hry dusík a ako vznikne život. Všetko toto, čo som urobila, bude v mojej druhej knihe, ktorú budem písať teraz. Presnejšie povedané, je už takmer hotová, treba však ešte napísať o niektorých čakrách. Spomínané udalosti, viete, povedú k tomu, že nič z toho, čo napíšem, nebudú už ľudia spochybňovať. Budú vedieť, že sú to vedecké fakty a že všetko, čo vravím, je pravda. Veriť na… Dokonca veriť v Mamu, v Adi Šakti, bolo čosi nemožné. Prekvapí vás, že najmä kresťania sa akosi „vyhli“ spomienke o Mame.

Ďalej islam, ten sa tiež stránil spomenúť Mamu. Mamu úplne popreli. Len v indickej filozofii vystupuje Mama a Indovia vlastne uctievajú Šakti. Takto to teda prebiehalo a bolo dovedené na túto úroveň, keď si ľudia, keď ľudia nadobudli predstavu o princípe Mamy, ktorý všetko vypracoval. Čo sa týka tohto princípu Mamy, ľudia v Indii sú si celkom istí, že je to práve Mama, ktorá všetko robí, a preto máme v Indii mnoho, nazvime ich swayambu, to jest vecí, ktoré vytvorila Matka Zem. Napríklad, ako viete, v Maharaštre máme Mahakalino miesto, Mahasaraswatino, Mahalakšmino a máme aj miesto pre Adi Šakti. Tí ľudia, ktorí boli v Nasiku, iste videli Čaturšringi. Koľkí boli v Čaturšringi, koľkí z vás? To je dobre. Táto Čaturšringi reprezentuje Adi Šakti: štvrtú dimenziu sily Adi Šakti, ktorá vám umožňuje rásť.

Koniec koncov len cez Mahalakšmin kanál dostanete Realizáciu. Všetko toto je súčasťou procesu, všetko toto bolo vytvorené silou Adi Šakti. Je to kolosálna práca. Predošlé práce neboli ťažké, pretože vytvoriť prírodu bolo veľmi ľahké. Matka Zem je spojená s Adi Šakti, celá atmosféra je spojená s Adi Šakti, všetky elementy sú spojené s Adi Šakti, preto to všetko mohla vytvoriť bez problémov. Keď však prišli na rad ľudia, dostali slobodu. Je to jediná, povedala by som „špécia“, ktorá sa zamotala do máye myslenia a ktorá má v sebe ego. Dá sa povedať, že toto ego ich vystavilo vplyvu máye, takže zabudli na Princíp, ktorý vytvoril tento vesmír – považujú jeho vytvorenie za samozrejmosť. Mysleli si, že je to ich právo byť tu, že je to ich vlastný výdobytok, že im všetko patrí. Toto začalo vplývať na ich mysle natoľko, že vpadli do iných krajín, zničili obrovské množstvo ľudí a nikdy kvôli tomu nemali výčitky svedomia.

Celý život vymýšľali, ako iných napádať, ako ich ovládať a ako im škodiť. Nikdy sa však nezamysleli, nikdy sa nevenovali introspekcii, aby odhalili, že to, čo robíme, je veľmi, veľmi zlé a že by sa to robiť nemalo. Vďaka slobode, ktorú majú, vládne v tomto svete taký zmätok. A ľudia, ktorí boli na vedúcich pozíciách, boli veľmi, veľmi krutí a nesmierne… Necítili k iným vôbec nič. A toto sa stalo tak veľakrát v… Na zemi. Teraz začala Sahadža joga. Keďže začala Sahadža joga, máme sahadžajogínov, ktorí teraz dostávajú požehnania priamo od Adi Šakti. Napriek tomu by som nepovedala, že aj medzi sahadžajogínmi, nemáme ľudí, ktorých by som nazvala „nevyspelými“. Niektorí sú sahadžajogínmi len preto, že je to móda, že je to možno „lepšie“, podľa ich obmedzeného názoru, alebo sú tu kvôli nejakým sebeckým záujmom. To je veľmi nesprávne.

Ak ste v Sahadža joge, musíte vedieť, že ste teraz zodpovední za celý svet. Ste jediní ľudia, ktorí postúpili dopredu, ste jediní ľudia, ktorí niečo dosiahli. A že za týchto okolností by ste sa mali správať tak, ako sa na veľkého svätca alebo realizovanú dušu patrí. Niekedy však vidíte, že ich správanie je šokujúce. Buď si vôbec nevážia samých seba alebo iných a celý ich prístup je veľmi komický. Niektorým ide o peniaze, niektorým ide o moc. A tí, ktorí chcú mať moc, sú nebezpečnejší, myslím, ako tí, ktorým ide o peniaze, pretože tí, čo chcú mať moc, sa vlastne snažia, aby mala Sahadža joga zlé meno. Sú to veľmi hrubí, panovační a strašní ľudia. Ide im len o získanie moci v Sahadža joge a používajú všetky triky, aby to dosiahli. Istú dobu sa zdá, že sú celkom v poriadku, po čase ale zistíte, že sa zo sahadžajogínskeho sveta vytratili.

Jedná sa o ohromný čistiaci proces. Musíte pochopiť, že sa musíte dostať do oblasti veľmi vysokého vedomia, kde budete v kontakte s Bohom. Ak sa tu správate ako obyčajní ľudia, ktorí v sebe nemajú štipku božskosti, ako dlho budeme môcť takto pokračovať ďalej? Je teda veľmi dôležité, aby ste sa snažili meditovať a vyvíjať sa a stať sa veľmi dobrými sahadžajogínmi. Na niektorých miestach sme mali šťastie. V niektorých krajinách to ide veľmi dobre. Ale v iných krajinách, sa mi zdá, sú ľudia hluchonemí. Nevedia pochopiť Sahadža jogu. Prídu na môj program a potom jednoducho zmiznú. Myslím si, že sú za to zodpovední aj sahadžajogíni.

Spôsob, akým vystupujú navonok, akým chcú robiť „sahadž“ prácu, nie je „sahadž“. Celkovo tam musí byť nejaká veľká chyba, a preto to tam nefunguje tak, ako na iných miestach. Musím vám teda povedať, že všetko toto tu je, že je tu Adi Šakti a všetko tu je vďaka Adi Šakti. Ďalšiu prácu však musíte vykonať vy, ľudia, pretože ste kanály, pretože ste tí, ktorí majú transformovať ľudí. Každý musí chápať a vedieť, koľkým sme dali Realizáciu. Musíme premýšľať o tom, čo sme urobili pre Sahadža jogu. Raz som cestovala lietadlom a videla som… Bolo to takto. Stretla som pani, ktorá sedela vedľa mňa, a bola veľmi horúca, nevedela som pochopiť, prečo. Potom mi povedala, že je žiačkou gurua a je na to veľmi hrdá, a začala mi rozprávať o ňom a o všetkom. Žasla som: pozri sa na tú ženu, nedal jej nič a ona v jednom kuse vypráva: „Dala som mu toľko peňazí, urobila som pre neho toto” a tak ďalej.

Nič nedostala a napriek tomu vyprávala mne, neznámej osobe, o svojom guruovi. V Sahadža joge som však videla, že ľudia sú dosť hanbliví. Nechcú iným otvorene hovoriť o Sahadža joge, čo je veľmi zlé, pretože ste za túto prácu zodpovední. Dostali ste Realizáciu, samozrejme, veď ste hľadali, to je v poriadku, ale všetci musíte dávať Realizáciu iným. Musím povedať, že muži boli, neviem prečo, dynamickejší a pracovali na tom. Ženy v Sahadža joge sa ešte nedostali na takú úroveň, ako by mali. Musia pre to prejaviť viac pochopenia a musia to dať do poriadku. Môžu to dosiahnuť, jediný problém je, myslím, že majú nejaké malicherné starosti, nad ktorými si lámu hlavu. Neustále dostávam listy, že je toto zlé, tamto je zlé, celý čas sa sťažujú. Už sa mi tieto listy tak omrzeli, že si myslím, že ani nie sú hodné toho, aby som ich čítala.

Musím vám teda všetkým povedať, že je dôležité, že ak sú muži dynamickí, aby boli ženy ešte dynamickejšie, pretože sú šakti a ja som žena. Takže vidím, že muži sú, zdá sa, aktívnejší a dynamickejší, pokiaľ ide o Sahadža jogu, a neviem, z akého dôvodu ženy nie sú. Môžu transformovať toľkých ľudí! Môžu pre druhých urobiť toľko dobrého! Vedia dať toľko lásky a milosrdenstva, pretože láska a milosrdenstvo sú kvality mamy, ženy. A ak ženy túto kvalitu nemajú, nemá význam byť ženou. Ak vás stále zamestnávajú len malichernosti, ako je móda, tvár a podobne, potom márnite čas. Máte teraz málo času, dostali ste Realizáciu a a musíte rozhodnúť, čo ste doteraz urobili, čo ste doteraz dosiahli. Povedala by som však, že aj v Sahadža joge vidím „vyrastať“ všelijaké smiešne idey. Napríklad začnú robiť nejaký rituál.

Potom predpisujú isté rituály, hovoria o nich a je to istý prejav túžby po moci. Chcú iných deptať a získať nad nimi moc a zastrašujú ľudí a správajú sa, akoby boli výnimoční. Niektorí začnú vykladať: „Matadži to povedala. To je Matadžina myšlienka.” V snahe dosiahnuť moc si vymýšľajú a vyprávajú takým spôsobom… Opýtajte sa ich však: „Koľkým ste dali Realizáciu?“ Prvá zásada posudzovania je konštruktívnosť: Koľkým ste dali Realizáciu? Prázdne reči o iných, kritizovanie iných, rozprávanie o nedostatkoch v Sahadža joge, hľadanie chýb v iných, to všetko sú, povedala by som, počiatočnícke chyby, ktoré sme robili predtým a s ktorými treba teraz prestať. Tak, ako to býva, keď vyjde táto kniha, bude naša práca známa po celom svete, nebudú nás odmietať. Napriek tomu však musíme uznať, že ak sme dosiahli takýto stupeň uznania, musíme byť na patričnej úrovni, naše schopnosti musia byť na patričnej úrovni. Nemali by sme zaostávať za inými. Ak sa, napríklad, opýtate niektorých sahadžajogínov, najmä sahadžajogínok, veľa toho o Sahadža joge nevedia, nevedia o čakrách, nevedia nič o božstvách, nevedia nič. Ako môžu byť sahadžajogínmi?

Musíte o tom vedieť všetko. Jediné, čo si neuvedomujete, je, že sahadžajogínom nie ste zvonka, ale zvnútra. Vo svojom vnútri musíte mať poznanie o čakrách a o Sahadža joge, o tom ako pracuje, ako vám pomáha. Teraz, povedzme, že ak som zdrojom tejto energie – veľmi dobre viete, že ním som – potom aj vy dosiahnete istý druh dokonalosti v zaobchádzaní s ľuďmi a v tom, ako ich priviesť do Sahadža jogy. Je to veľmi dôležitá práca, ktorú musíte robiť – privádzať ľudí do Sahadža jogy. Zisťujem, že niektorí ešte stále zaostávajú a je veľmi podivuhodné, že žijú v nejakej krajine, že sú súčasťou nejakej krajiny a že ich to nezaujíma. Ak to tak pôjde ďalej, budú im vyčítať: „Prečo si to nerobil? Prečo si nenašiel spôsob, akým by si presvedčil aspoň svojich krajanov?” Takže Sahadža joga, ktorá práve začína rásť, nemôže rásť len s jednou alebo dvomi krajinami. Všetky krajiny musíme priviesť do Sahadža jogy, všetkých ľudí, ktorých môžeme nadchnúť pre Sahadža jogu, to by bolo veľmi fajn. Okrem toho máme knihy, aby sme ľudí presvedčili, musíme sa s nimi o tom rozprávať.

Badám však na sahadžajogínoch, že keď začnú šíriť Sahadža jogu, začne sa presadzovať aj ich ego, namýšľajú si, že sú „veľkí“ sahadžajogíni, „veľkí“ lídri, všetky tieto hlúpe predstavy im udrú do hlavy, čo je zlé. Musíte premýšľať veľmi skromne. Čím viac máte, tým budete skromnejší, ako strom, ktorý sa skláňa pod ťarchou svojich plodov. Rovnako musíte byť pokorní aj vy. Pokora je však čosi nesmierne ťažké, pretože západná kultúra nie je pokorná. Je to kultúra agresie, kultúra ovládania. Doteraz boli… Mysleli si, že v mene ovládania smú ísť do celého sveta, že tým veľa dosiahnu. Čo dosiahli? Nič. V ich vlastných krajinách sa boria s drogovou závislosťou.

Prečo berú ľudia v takom veľkom rozsahu drogy? Potom robia všelijaké hriešne veci, o ktorých nechcem nehovoriť, viete, čo robia. Čosi, čo je v Indii, ktorá je chudobnejšou krajinou, nepredstaviteľné. Ak sa takéto veci dejú okolo vás, zistite, v čom je chyba a ako to môžete dať do poriadku, či im viete pomôcť. Teraz chcem, ako som vám povedala, založiť isté organizácie, ktoré budú pomáhať ľuďom. Ale aj vy sa môžete pridať. Aj vy môžete vo svojich krajinách založiť niečo také. Najprv sa však musíte zbaviť ega. Viete, len keď k tomu dôjde, bude vaša pozornosť pevná. A toto ego je pre vás maličkosť, pretože uctievate Krista a Kristus je ten, kto sídli v agnya čakre.

Všetci uctievate Krista, ale nemáte Kristovu pokoru – ste jeho pravým opakom. Všade došlo k tomu, že náboženstvo hlásalo jedno, a ľudia robili druhé. Napríklad v hinduizme, povedala by som, že hinduistická filozofia vraví, že v každom sídli duša. Ak má každý dušu, ako potom môžete mať rozličné kastové systémy a ako môžete mať „vyšších“ a „nižších“? Naopak, Kristus povedal, že musíte odpustiť, odpustiť všetkým a musíte sa pokoriť. A čo vidíme? Že medzi kresťanmi je pokora neznámy pojem, nevedia, čo je pokora. Muži sú takí, ženy sú také, a potom sa muži a ženy hádajú. Je úplne vylúčené, že by bol niekto pokorný, mierumilovný a tak ďalej. Takže je to len strojené predvádzanie sa, že sú filantropmi a podobne, v ich srdciach však, ako vidím, nie je ani štipka opravdivej milosrdnosti.

Keď máte dočinenia so skutočnosťou, musíme mať na pamäti, že sa nesmieme ďalej pretvarovať, ďalej dorábať, aby sme ostatných obalamutili, musíme sa takými naozaj stať. Keď sa takými stanete, keď naozaj budete takí, len vtedy zavŕšite to, prečo ste sa narodili v tomto období rozkvetu. Inak ste sa mohli narodiť skôr a stať sa niečím iným. Narodili ste sa však v špeciálnom čase, uvedomte si teda svoju hodnotu, uvedomte si, čo ste, a snažte sa to pochopiť. Vážte si seba samých a snažte sa robiť to, čo je dôležité pre sahadžajogína. Samozrejme, máte zamestnanie, robíte všeličo iné. Udiví vás však, že ak pracujete pre Sahadža jogu, budete mať na všetko viac času. Keď začnete robiť Božiu prácu, začne Boh robiť vašu prácu. A tak budete žasnúť nad tým, ako si nájdete čas robiť to, čo je správne. Teraz je na vás, aby ste sa utiahli a venovali sa introspekcii, uvedomili si: prišla samotná Adi Šakti!

Som však veľmi jednoduchá, veľmi prostá na pohľad, správam sa veľmi, veľmi pokorne a ľudia ma berú ako niečo samozrejmé. Nič nerobím. Nechcem vás trestať, nič také nechcem robiť. Vy sami sa však postretáte, sami robíte zo seba niktošov, ak sa o seba nestaráte a nerastiete. Tento objav je taký významný a pritom tento pán o mne predtým nič nevedel. Je veľmi vzdelaný, ale veľmi skromný, a povedal mi: „Len si predstavte, sedím pred Stvoriteľom tohto sveta a cítim sa celkom „normálne“.“ Povedala som mu teda: „A čo by sa s tebou malo stať, čo myslíš?“ Odvetil: „Mama, je to niečo úžasné, že pred tebou sedím, a že si tu.“ Povedala som: „To je dobre, že sa pri mne necítiš ani skľúčene ani podmanene. Som veľmi rada.” „Nie,“ povedal, „cítim len lásku, cítim len milosrdnosť, to je všetko.“ Musíme vedieť, že máme mať len lásku a milosrdenstvo. Milosrdenstvo a lásku v tom zmysle, že by sme nemali raniť žiadne srdce. Povedať niečo preto, aby sme niekoho ranili, je hriech. Niektorým ľuďom to však robí veľkú radosť, myslia si, že sú veľmi inteligentní.

Nie je to pravda. Keď sa s niekým rozprávate, musíte povedať niečo veľmi upokojujúce, niečo dobré. Ďalšia vec je hnev, rozčuľovanie sa, že sa pre šeplety rozčúlia. Treba mu povedať, tomuto hnevu: „Buď ticho. Nechcem mať s tebou nič spoločné.“ To je jedna vec. Potom máme ľudí, ktorí sú veľmi rafinovaní, povedala by som, že im ide o moc, veľmi rafinovane. Majú svoje triky a „páky“, ktorými dokážu ovládať iných. Čo tým získate? Aký máte z toho osoh? Čo sa stane, ak to robíte?

Zo svetského hľadiska možno získate trochu popularity, nadobudnete isté postavenie a podobne. Ale keď sa nad tým zamyslíte, čo to znamená? Nepomôže vám to. Čo vám pomôže najviac, je vytvoriť zo seba perfektný kanál pre Sahadža jogu, byť perfektným kanálom. Udiví vás, akej pomoci sa vám pri tom dostane. Povedala by som vám, ľudia na Západe, povedala by som, že si musíte vyvinúť pokoru. Je to veľmi dôležité. Bola som prekvapená, že v samotnom Rusku sú ľudia nielen pokorní, ale tá oddanosť, tá oddanosť! Neuveriteľné! Ani sa len neodvážia na mňa pozrieť.

Neviem, ako na to prišli. A to nie po spomínanom objave, ale už predtým. Boli takí milí, takí pokorní, takí láskyplní! A deti mi dokonca nosili malilinké darčeky, viete, len aby mi niečo dali, tak ľúbezne. Je to čosi zarážajúce, ako ľudia v Rusku dosiahli túto schopnosť „stať sa“. A myslím si, že Rusko je tou krajinou Západu, ktorá dosiahne v duchovnosti vysokú úroveň, a to znamená, že to budú najsilnejší ľudia. Pozrime sa, čo urobíte vo svojich krajinách a ako na tom budete pracovať. Viete, je toľko vecí, ktoré hravo zvládnete, ak si uvedomíte, že ste nástroj Božej sily. A potom sa zmení váš temperament, vaša povaha. Stane sa z vás veľmi, veľmi nežný človek, roztomilý človek a všetci si pomyslia: toto je svätec, čo tu chodí.

To je všetko, čo musím o tom povedať. Nech je to akýkoľvek objav, ja ho nepotrebujem, je to objav pre celý svet. A som si istá, že keď sa to dokončí a prezentuje svetu, zmení sa tak vaša, ako aj moja situácia. Nech vás Boh žehná!