Divali pudža, 18/11/2001, Vojaci božej lásky, Los Angeles,Lake Piru, USA (United States)

Povedala by som, že dnes je veľký deň, kedy bol diabol potlačený. Diabol, ktorý všade rozširuje svoju silu, existuje len kvôli dvom veciam. Jednou je, že nie ste znalí, stále ste zaslepení a nasledujete veci, ktoré nie sú správne, ale myslíte si, že sú mocné. Táto ilúzia vytvára nielen problémy, ale úplnú deštrukciu. Takže sme čelili veľmi veľkej výzve, bezpochyby, a bolo to jednoducho vyriešené. Bolo to postavené na zlom základe, len aby to robilo problém. Problém bol zámerne vytvorený a nikto si nevedel predstaviť, že by sa to tak ľahko a rýchlo vyriešilo. Mojím želaním bolo, aby sa to vyriešilo pred Diwali, ako sa aj stalo. Ľudia robia veľa vecí z nevedomosti. Ak niekto nasleduje nejaké náboženstvo alebo niečo také, je to len preto, že si neuvedomuje pravdu, nevedia o dosahovaní pravdy a lipnú na fakte, že všetko vedia. Vďaka tomuto všetkému došlo k toľkým rozpadom, tak veľa hlúpych ľudí, ktorí boli úplne zničení nevedomosťou. Teraz, keď sme prišli do Sahadža jogy, poznáte všetky vedomosti – veľmi jemné vedomosti, veľmi subtílne. To nie je povrchné poznanie, je veľmi subtílne. A preto, že nepoznajú toto subtílne poznanie, dávajú sa na nesprávne cesty, povedala by som, nevedomosti, a potom sa snažia oponovať ľuďom, ktorí konajú dobre. Ale nad všetkým je sila Boha. Celá táto dráma sa hrá, aby dokázala existenciu tejto ohromnej Sily. Všetko veľmi dobre fungovalo a pre vás všetkých sahadža jogínov je veľkým úspechom, že môžete túto hru vidieť. Mnohí, ktorí dosiahli takzvaný úspech, to nemôžu vidieť, ale vy Read More …