Divali pudža: Vojaci božej lásky

Los Angeles (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Divali pudža: Vojaci božej lásky, Los Angeles (USA) 18-11-2001

Povedala by som, že dnes je veľký deň, kedy bol diabol potlačený. Diabol, ktorý všade rozširuje svoju silu, existuje len kvôli dvom veciam. Jednou je, že nie ste znalí, stále ste zaslepení a nasledujete veci, ktoré nie sú správne, ale myslíte si, že sú mocné. Táto ilúzia vytvára nielen problémy, ale úplnú deštrukciu. Takže sme čelili veľmi veľkej výzve, bezpochyby, a bolo to jednoducho vyriešené. Bolo to postavené na zlom základe, len aby to robilo problém. Problém bol zámerne vytvorený a nikto si nevedel predstaviť, že by sa to tak ľahko a rýchlo vyriešilo. Mojím želaním bolo, aby sa to vyriešilo pred Diwali, ako sa aj stalo. Ľudia robia veľa vecí z nevedomosti. Ak niekto nasleduje nejaké náboženstvo alebo niečo také, je to len preto, že si neuvedomuje pravdu, nevedia o dosahovaní pravdy a lipnú na fakte, že všetko vedia. Vďaka tomuto všetkému došlo k toľkým rozpadom, tak veľa hlúpych ľudí, ktorí boli úplne zničení nevedomosťou.

Teraz, keď sme prišli do Sahadža jogy, poznáte všetky vedomosti – veľmi jemné vedomosti, veľmi subtílne. To nie je povrchné poznanie, je veľmi subtílne. A preto, že nepoznajú toto subtílne poznanie, dávajú sa na nesprávne cesty, povedala by som, nevedomosti, a potom sa snažia oponovať ľuďom, ktorí konajú dobre. Ale nad všetkým je sila Boha. Celá táto dráma sa hrá, aby dokázala existenciu tejto ohromnej Sily. Všetko veľmi dobre fungovalo a pre vás všetkých sahadža jogínov je veľkým úspechom, že môžete túto hru vidieť. Mnohí, ktorí dosiahli takzvaný úspech, to nemôžu vidieť, ale vy to môžete vidieť, lebo vy ste divákmi. Aj keď je celý svet časťou a súčasťou tejto drámy, vy ste mimo a môžete ju jasne sledovať. Čokoľvek sa stalo, nikto nemohol uveriť, že to skončí pred Diwali. Tak to teda chodí, hlúposť, ktorá bolo vytvorená; a niekedy si aj my myslíme, že takéto hlúposti urobia na druhých dojem.

O dojem nejde. Ak si všimnete všetkých tých, ktorí sa stratili, aký dojem vytvorili? Boli tu, aby na každého vytvorili veľký dojem, aby ukázali, že sú veľkí bojovníci. Ale aký dojem urobili? Či ste, alebo nie ste realizovaná duša, môžu vidieť, že je to zázrak, je to zázrak, ako veci fungovali. Teraz začala nová fáza. Všetci máte veľmi, veľmi otvorené výzvy doviesť ľudí k osvieteniu. Teraz ľudia nie sú až tak nevedomí, nie sú až tak uletení. Naviac, všimla som si, že sa veľmi zmenili. Ich postoj k pravde sa zmenil a chápu, že nad všetkým, čo poznali, je pravda.

Je to veľmi dôležité, lebo ak si človek začne myslieť „toto je pravda“, tak sa zasekne. Nech sa stane čokoľvek, za každú cenu sa toho stále bude držať. Nebude schopný si ani overiť, či to je, alebo nie je pravda. Zvieratá to môžu. Ako? Lebo majú na to vnútornú schopnosť cítiť zlo – vnútorne. My to nemôžeme, ľudia to nemôžu. Ak je človek zlý, tak pes naňho bude štekať. Inak pôjde a zhodí ho. Bude robiť všetko, čo normálne nerobí.

Ako si vyvinul tú schopnosť zistiť, kto je a kto nie je zlodej? My máme vyššie vedomie. Premýšľame o mnohých veciach, o ktorých zvieratá nemôžu. Rozumieme mnohým veciam, ktorým zvieratá nerozumejú. Varíme si jedlo – oni nie. Ale niekedy sa mi zdá, že sme si uvarili mozog, podľa toho, ako sa správame a snažíme sa svojím egom vyhýbať pravde, čo je prekvapujúce. Všetko, čo sa deje, je dráma, ako som vám povedala, ale lepšie, ak ju poriadne naštudujete a sami použijete a uvidíte, či ste tiež časťou a súčasťou tejto drámy. Na to musíte vystúpiť vyššie. Musíte stúpať vyššie – vyššie nad svoje ego a superego, vaše predsudky, a odtiaľ sa pozorujte a sami sledujte: „Prečo? Prečo robím také veci?

Prečo je moja pozornosť takáto? Čo je hlavný dôvod mojich posadnutostí, alebo by som povedala, mojich nepochopení? Prečo prijímam nesprávne veci?“ Keď raz toto začnete vidieť, a keď nájdete čo i len trochu týchto nezmyselných porozumení v sebe, tak tiež môžete odpustiť ľuďom, ktorí majú úplne vymyté mozogy, úplne vymyté a všetko robili pod týmto vplyvom. Keďže ste teraz vystúpili oveľa vyššie ako všetci títo ľudia, a ste si oveľa viac vedomí, ako oni. Takže musíte tomu rozumieť, a tak môžete odpustiť všetky chyby, ktoré spáchali. A kvôli ľuďom, ktorí sú skutočne zlí, sa nemusíte trápiť. Je to práca Božskej Sily, aby ich zničila. Ale sledujte sami seba a pozorujte sa, či nemáte žiadne takéto myšlienky, akékoľvek pretrvávajúce myšlienky. Mali by ste sa pokúsiť vyčistiť zrkadlo, aby ste videli svoj úplný obraz a skúste, môžete sa pokúsiť ho vyčistiť.

Je to dôležité, aby ste sa vyčistili. Sú ľudia, ktorí urobili veľa zlého. Jednoducho ich ľutujem. Ak robili zlé veci, je to ich zodpovednosť uvidieť, čo robili. Prečo to robili? Na čo to bolo potrebné? Takáto introspekcia bude veľmi dobre fungovať. Potom prídu vaše skutočné sily – vaše sily dávania Realizácie, vaše sily rozumieť problémom vašej krajiny, celého sveta. A keď raz budete cítiť, že ste vojaci, ktorí to vybojujú, máte zodpovednosť to vybojovať, potom to bude fungovať. Nemôžeme všetko nechať na Božskej Sile.

Duchovnú Silu musíte používať a musíte to vypracovať, lebo ste vojakmi duchovnej Sily. Samozrejme, s touto nádhernou myšlienkou sme sa začali sami čistiť. Nepotrebujete vedieť všetko, čo sa deje a ako sa to deje, ako sa to vypracuje. To nie je vaša práca. Ste vojaci, takže musíte len bojovať, bojovať s nevedomosťou – vašou vlastnou a s nevedomosťou druhých. Lebo väčšina vojakov zlyháva, keď sami majú ego. Keď zlyhajú, majú vo svojej mysli iné prekážky. Nemali by ste mať prekážky, ale mali by ste ísť vpred a mali by ste vedieť, že žiadne prekážky neexistujú. Je to len mýtus, že existujú prekážky a vy to nemôžete urobiť. Dvíhať vedomie ľudí nie je ľahké, lebo sa zdá, že je tu veľmi malá vzdialenosť na prekročenie, ale nie je to tak, nie.

Niekedy je to veľmi zložitá úloha pre niektorých, dostať sa za prekážky Agnya čakry. Vidím, že v tomto niektorí z vás zlyhávajú. Najlepšie je pre to robiť introspekciu. Keď si myslíte, že máte stále pravdu a že ste v poriadku, tak je najlepšie robiť introspekciu: „Robím všetko správne? Čo robím pre svoje zlepšenie?“ Je taká ilúzia, že si niekedy myslíte, že robíte veľmi dobre. Povedzme, v Sahadža joge sú niektorí trúfalí, idú dopredu, urobia to a tamto. Ale aký to má význam pre vnútro? Účelom je, aby ľudia videli, že robíte túto prácu, tamtú prácu. Účelom by malo byť to, že by ste mali byť schopní to vidieť v sebe.

Musíte vidieť, aký je problém vo vnútri a môžete veľmi ľahko pochopiť, že ste veľmi pomohli sebe aj ostatným. Povedzme, že je tu veľká budova a všetky budovy v okolí môžu padnúť kvôli zemetraseniu, ale táto jediná bude vzpriamene stáť. Je to preto, že táto budova je postavená na veľmi pevných základoch. Rovnako, ak je sahadža jogín postavený na veľmi pevnom múre, nikto ho nemôže zničiť, nikto ho nemôže skriviť a každý človek to musí urobiť. Napríklad, niektorí mi povedali: „Tvoji sahadža jogíni, vieš, sú takí a takí, veľmi sa predvádzajú a tak.“ Povedala som: „Skutočne? Tomu neverím, že by mohli byť takí.“ Povedala som: „Rada by som ich stretla, nech je to ktokoľvek.“ Tak povedali: „Nie, ty to nemôžeš zistiť, kto sú tí ľudia a prečo sa tak správajú.“ Povedala som: „Ja viem všetko, ale chcem, aby ste aj vy vedeli všetko.“

Hľadať chyby na druhých je veľmi pekné, tiež veľmi ľahké – ale nájdite chyby na sebe. Čo sú to za veci, ktoré nás znižujú? Toto je najlepší spôsob, ako si zlepšiť svoje vedomie. Ako keď idete autom a musíte poznať cestu, musíte vedieť, ako šoférovať, musíte vidieť, aké sú problémy. Ale namiesto toho si myslíte, ó, že nemáte páru, – to nebude fungovať. Dnes je deň významnej udalosti, povedala by som. Oslavovať Diwali je veľmi, veľmi radostná vec. Ale táto radosť nie je len pre nás, táto radosť je pre celý svet. Musíme pracovať pre celý svet. Pracujeme pre seba, pre svoju prácu, pre svoje peniaze, čokoľvek, ale čo robíte pre druhých?

To by ste mali sami vidieť, to je veľmi dôležité. Len takí ľudia sú pre Sahadža jogu užitoční, lebo majú záujem, majú starostlivosť a robia niečo pre druhých. Je to veľká radosť, keď svetlá svietia, dáva vám to šťastie, spaľujú svoje telá, aby vám dali šťastie. Sú tí, ktorí by nás mali učiť, že musíme niečo urobiť sami, aby sme sa tešili svojím vyšším vedomím. Toto všetko bude fungovať, som si istá. Tiež sa snažím, ako najlepšie viem, aby bolo toto svetlo neotrasiteľné a plné entuziazmu. Je tam. Ste to vy, kto si želá naplniť svoje džbány. Môžete to urobiť. Moje želanie vám v tom nepomôže.

Takže začnite a ak chcete mať o sebe úplný obraz, musíte sa najskôr vzdať stotožňovania sa so sebou. Inak nikdy nebudete vedieť, čo je vo vás zlé. Ak sa so sebou príliš stotožňujete, nemôžete vystúpiť. Takže čo je nakoniec cieľom? Čo je cieľom našich životov? Musíme zmeniť celý svet do pokojnej atmosféry. Samozrejme, zmeniť seba je veľká vec, bezpochyby, ale zmena druhých tiež zastaví problémy tohoto sveta. Ak sa všetci ľudia na svete zmenia na dobrých ľudí, sahadža jogínov, tak si predstavte, čo sa stane? Premýšľajte o tomto sne, ktorý mám, že máme zmeniť každého jedného človeka, ktorého môžeme, a musíme ich zmeniť na dobrých ľudí. Ak sa nezmenia, sú ako sviečka bez plameňa.

A ak sú schopní zmeny, mali by sme na to vyskúšať všetky metódy a triky. Som si istá, že skoro príde deň, keď poviete: „Matka, teraz sme v bezpečí.“ Nemyslite na minulosť a problémy minulosti – teraz ste ich prekonali. Len sa tešte sami sebou a majte v seba vieru a vypracujte to. Som si istá, že sa to skoro stane, stane sa to veľmi rýchlo. Je to vaše želanie, tiež váš spôsob, ako to vypracovať, vaša túžba vypracovať to. Hlavnou starosťou by malo byť: „Ako môžem zmeniť toho človeka?“ Môžete zmeniť kohokoľvek. Viete, poviete to jednému a ďalší to bude nasledovať. Ako keď sme išli do lietadla, videla som veľa ľudí na letisku, ako dali takto ruky smerom ku Mne.

Povedala som: „Kto sú tí ľudia?“ To neboli sahadža jogíni. Videli niekoho alebo že sa niečo deje, nemusela som ich o to žiadať, ale všetci povedali „Cítime chladný vánok na rukách.“ Nič o tom nevedeli, nevedeli nič o Kundalini. Tak čo je toto za chlad? V zásade tam boli kvôli tomu, aby získali Realizáciu, musíme si len rozšíriť svoje ideály, musíme rozšíriť na nich svoju lásku. Namiesto toho, aby sme sa na nich hnevali, je lepšie im dať šancu a budete prekvapení, ako túžia po transformácii. Všetci sú unavení z tých umelých vecí, ktoré majú. Je tomu koniec. Budete prekvapení, koľkí čakajú na vás, aby ste im dali Saba-realizáciu a dovoľte im oslavovať ich Diwali s vami, tešiť sa Diwali.

Diwali nemôžete oslavovať s jednou sviečkou. Musíte mať stále viac a viac sviečok, a to je vaša práca. Urobíte to len s vašou sviečkou, je vaša a môže osvietiť kohokoľvek. Tak prečo ju nepoužiť za každú cenu, na každom mieste? Stretla som nejakých sahadža jogínov. Opýtala som sa ich: „Čo ste robili?“ Povedali: „Nič.“ „Nič? Nerobili ste nič?“ „Nie, nič.“

Tak potom aký význam má dostať Realizáciu? Ak ste nič neurobili, nikomu nechcete dať Realizáciu, nikomu o tom nechcete hovoriť, hanbíte sa za to. Potom som stretla iného, ktorý povedal: „Matka, práve teraz ideme z programu.“ „Prečo tak neskoro?“ „Lebo nám povedali, že je tam nahlásená bomba.“ „Tak ste čakali vonku?“ „Áno.“ „Koľkí?“ „Všetci. Tisíce nás tam čakalo.

Nebola tam bomba, povedali že žiadna bomba. Tak sme šli dnu a všetci sme dostali Realizáciu.“ „Ale vy ste boli realizované duše?“ „Nie, mali sme Realizáciu, niekedy však musíme tiež čakať. A teraz sme presvedčení, že nikto nám nemôže ublížiť, nikto nás nemôže trápiť, premôcť. Môžeme si to urobiť len sami.“ Takže opäť hovorím, introspekcia je veľmi, veľmi dôležitá v Sahadža joge. Ak je vo vnútri svetlo, musíte sa oň starať. Bola som veľmi šťastná, keď som od mnohých počula, že cítili požehnania Diwali. Ale viete, včera ste mali tie sprchy – ako často tam sú!

Nikdy sa to nestalo, v histórii tohoto sveta sa to nikdy nestalo, prečo prišli včera tieto sprchy a snažili sa vám dať novú skúsenosť zo sprchovania? Toto všetko je čas, mohli by sme povedať, keď aj príroda vie a aj my by sme mali vedieť, že toto je čas na zvláštne veci. Bežne dostávam listy o ľuďoch, ktorí sú chorí, ich rodičia sú chorí alebo toto… toto je choré, rôzne veci. Potom, že niekoho manželstvo stroskotalo, potom, že niekto má deti a tie sú choré – nech sú to rôzne nezmyselné problémy, ktoré robia. Dôvodom je, že tí, ktorí to píšu, sami nie sú realizované duše alebo sú možno polovične, lebo by si mohli povedať, že: „Prečo by sme mali písať Matke? Môžeme to urobiť sami.“ Namiesto toho by mali písať o tom, čo dosiahli, ako veľa dosiahli, ako dostávajú od druhých lásku, ako vypracovali Sahadža jogu v malých dedinkách. Oveľa lepšie je písať o tomto, ako písať: „Moja matka je chorá, môj otec je chorý.“ Všetky tieto vzťahy vás zabíjajú. Tak už nikto nie je váš brat, nikto nie je vaša sestra.

Jedine sahadža jogíni sú vaši bratia a sestry. Máte nejakého bratranca a bratranec tohoto bratranca a … Nechajte to tak. Nie je to vaša práca, vy to nemusíte vypracovať. Dokonca skôr, ako som prišla, som dostala listy ako: niekoho bratranec bratranca … to a tamto. Tak som sa tej panej opýtala: „Prečo mi to všetko píšeš? Stále o tom a tamtom bratrancovi?“ Povedala: „Matka, snažím sa šíriť Sahadža jogu.“ „Ako?“ „Lebo ak sa vyliečia, tak prídu do Sahadža jogy.“ Toto nie je spôsob, ako chceme šíriť Sahadža jogu.

Vyzerá to, ako nejaká reklama, zvlášť na to, že by sme mali niekoho liečiť, potom títo ľudia prídu do Sahadža jogy. Jednoducho nechceme, aby takíto ľudia prišli. Nechcem zraniť, ale chcem vám dať odvahu a pochopenie a múdrosť. Prečo sme tu ako sahadža jogíni? Len na to, aby sme liečili svojich príbuzných? Možno sú chorí preto, že urobili nejaké chyby. Namiesto toho, aby ste venovali pozornosť takýmto ľuďom, mali by ste venovať pozornosť sebe a svojmu vzostupu. Musíte si vážiť sami seba. Ak ste ich príbuzní, to nie je vaša starosť. Ako porozumenie, s múdrosťou, že sme sem prišli kvôli veľmi, veľmi zvláštnej práci, vysokej kvality, to tam chýba.

Potom mi všetci títo píšu. Jedna pani sa vydala v Sahadža joge a napísala mi: „Rozviedla som sa pred ôsmimi alebo deviatimi mesiacmi, tak nejak. A všetci moji príbuzní teraz hovoria: „Prečo si sa vydávala v Sahadža joge?“ A všetci ma kritizujú aj Sahadža jogu.“ Povedala som: „Kto vám kázal vydávať sa?“ Nikdy som ju o to nežiadala. Takže manželstvo sa pre ňu teraz stalo hlavnou vecou, že: „všetci z rodiny hovoria …“ Čo urobili pre Sahadža jogu? Ak manželstvo nebude dobré, tak budú hovoriť, že niečo nie je v poriadku so Sahadža jogou. Nech hovoria. Toto sme nesľubovali.

Vždy som vám hovorila, aby ste mi nepísali o vašej matke, otcovi, tom a tamtom. Ak neviete, ako ich vyliečiť, tak zanechajte Sahadža jogu. Vy ich môžete vyliečiť, vy to môžete vypracovať. Mali by ste to vidieť, tak veľa listov každý deň. Opýtala som sa ich: „Je tvoj otec v Sahadža joge?“ „Matka?“ „Nie.“ „Brat?“ „Nie, nikto.“ Tak prečo žiadate mňa?

Aký vzťah mám s nimi? Nie sú sahadža jogíni. Som zodpovedná len za sahadža jogínov. Nie sú sahadža jogíni, tak prečo ma chcete tým trápiť? Je to nemožné pochopiť. V Sahadža joge máte dostať Sebarealizáciu, dobre. Tak tým, ktorí chcú Sebarealizáciu, ju môžete dať a môžete ich upevniť. Ale namiesto toho niekto, kto visí vo vzduchu a kto padá z letiska niekam inam, čokoľvek – toto všetko je skutočne šialené a zlé. O to sa nestarám, ani vy by ste sa nemali starať. Mali by ste sledovať, či tí ľudia, o ktorých hovoríte, by prišli do Sahadža jogy.

A musíte im povedať: „Lebo nerobíš Sahadža jogu, preto je to tak.“ Alebo: „Ten človek nerobí Sahadža jogu, preto je tu ten problém. My sme v poriadku, sme šťastní.“ Lebo Sahadža joga je otvorená, tak každý tam príde. V deň Diwali by som vás požiadala, aby ste si sľubili: „Nebudem strácať energiu na ľuďoch, ktorí nie sú sahadža jogíni.“ Je to veľmi dôležité, lebo pozornosť je stále na zlých veciach a na zlých základoch. Ak máte nejakú inteligenciu, tak musíte vedieť, že teraz patríte k duchovným ľuďom veľmi vysokej kvality, ktorých je na tomto svete veľmi málo. Je ich veľmi málo a musíte vynakladať sústredenú snahu na to, aby táto kvalita bola v mnohých ľuďoch a musí na to byť vynaložené veľké úsilie. Nájdite takých ľudí, povedzte im, že ste to našli – „aj vy to môžete dostať.“ Ale netrápte sa vecami, ktoré pre nás nemajú žiadnu hodnotu.

Musíte vedieť, že ste zvláštna rasa. Ste zvláštni vojaci, ktorí boli cvičení len pre prácu Sahadža jogy. Takže strácať energiu na vašich príbuzných a bratoch a sestrách nie je pre vás dobré. Teraz treba pochopiť, že máte svoju vlastnú energiu odmeranú – na čo? Len pre sahadža jogínov. Mali by ste pomôcť každému, kto je sahadža jogín alebo kto sa chce stať sahadža jogínom. Tí, ktoí sú upevnení sahadža jogíni, musíte im pomôcť, lebo sme jedna Osobnosť a toto všetko sú rôzne ruky jednej Osobnosti, jedného Boha. Takže musí sa upevniť táto jednota vo vás a tiež ostatní by mali vidieť vo vás tú jednotu. Niektorí ľudia sú veľmi aktívni. Niektorí ľudia sú veľmi aktívni v kritizovaní.

To všetko sa vypracuje, som si istá, lebo toto je rok veľkých úspechov, ale ak začnete robiť niečo nezmyselné, nič nebude fungovať. Samozrejme, nehovorím, že takých sahadža jogínov nemáme – máme. Máme všetkých vojakov, nepochybne. Majú všetku výzbroj, majú všetko, ale potrebujeme viacerých. A preto musíme kolektívne pracovať, musíme plánovať, čo by sme mali robiť. Nedávno veľmi argumentovali o islamskom správaní sa ľudí. My nie sme kresťania ani mohamedáni, ani nič. Nie sme, lebo sa nemôžete zmestiť do malého priestoru hovoriac: „Som sahadža jogín, ale som kresťan.“ Nemôžete. Musíte sa vzdať týchto obmedzení.

Ste sahadža jogínom skrz-naskrz a všetky ostatné nezmysly k vám nepatria. Videla som veľa moslimov, ktorí tiež prišli do Sahadža jogy, ale z nich je len zopár skutočnými sahadža jogínmi. Ale prišli, počúvali moje prednášky, to i tamto. Ale veľmi málo z nich sú skutoční sahadža jogíni v pravom slova zmysle. Potom začnete vidieť chyby svojej spoločnosti, takzvaného náboženstva, ku ktorému patríte, nech je akékoľvek. A definitívne sa pokúsite to napraviť, ak ich milujete – alebo sa ho vzdáte. Toto sú zvláštni ľudia, zvlášť vybraní pre veľmi zvláštnu vec a nemôžete strácať svoju energiu na malých, nezmyselných veciach. To je vec, ktorú by ste mali vedieť. V tento deň Diwali by ste mali vedieť, že by ste sa mali zapáliť aby sa svetlo Božského úplne všade rozšírilo. Ale nerobte to príliš.

Ako niektorí, ktorí prišli za mnou a povedali: „Matka, vzdali sme sa rodičov, vzdali sme sa toho, tamtoho. Stále nie sme dobrí.“ Povedala som: „Prečo by ste sa mali vzdávať? Niečoho sa držíte, potom sa vzdávate? Alebo sa to automaticky skončí?“ „Á, boli sme príliš pripútaní k našim rodinám, rodičom, krajine, tomu, tamtomu a teraz sme sa niečoho vzdali – ale niečoho.“ Takíto nedopečení ľudia nie sú dobrí a nevenujte im veľa pozornosti. Nezaslúžia si nijakú pozornosť. Toto treba riadne pochopiť, že by ste nemali byť tiež takí ani by ste nemali mať takých priateľov, ani by ste z nich nemali robiť sahadža jogínov. Sahadža jogín má zvláštnu povahu vojaka, ktorí bojuje za pravdu.

Keď budete mať ten druh osobnosti, všade bude svetlo. Všetkým vám zo srdca žehnám v tento deň Diwali a chcem, aby ste si vážili sami seba a chápali, aké je postavenie vašej bytosti v tejto organizácii, môžeme povedať, alebo v tomto hnutí Sahadža joga. A ako ju vypracujeme? Pozornosť by sa mala pohybovať od všetkých nezmyslov, svetských vecí k sebe. Mala by to byť veľmi dynamická sila, ktorá by to mala vypracovať. A som si istá, že budúci rok to bude veľmi iné. Budeme mať všetky nádherné požehnania Božského. Musíme to robiť kolektívne, s porozumením. Nech vám Boh žehná!