Objavte Sahadža jogu a vyskúšajte sebarealizáciu!

Sahadža joga je metóda, pomocou ktorej spontánne získate svoju sebarealizáciu, svoje sebapoznanie a to sa udeje vo vašom vnútri. V krížovej kosti, ktorá sa nazýva os sacrum, čo znamená posvätná, leží sila, ktorá stúpa a prestupuje fontanelou, ktorá bola vo vašom detstve mäkká, a potom môžete vo vašom centrálnom nervovom systéme cítiť kolektívne vedomie. Prejaví sa nová dimenzia. – Šri Matadži, Londýn, 30. júla 1989


Všetky znalosti, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke, sa dajú správne pochopiť až po skúsenosti so sebarealizáciou, ako je ukázané vo videu uvedenom nižšie. Nejde o vedomosti, ktoré by sme sa mali naučiť alebo ich analyzovať mentálne, ako akékoľvek iné vedomosti, ktoré ste sa doteraz naučili, ale o overenie nového vedomia s konkrétnymi skúsenosťami.

Je to poznanie, ktoré je súčasťou vášho vedomia akonáhle sa dostanete mimomentálnej aktivity a vstúpite do bezmyšlienkového vedomia. Je to možné vďaka vzostupu Kundalini, ktorá vás spája so zdrojom, ktorý všetko vytvoril, a s vaším Duchom, ktorý je podstatou vašej bytosti.

Potom pomocou praktizovania meditácie Sahadža jogy sa budete môcť pomaly a trvalo dostať do rovnováhy, vybudovať si vnútorný mier a rozvíjať porozumenie a schopnosť využívať toto nové vedomie a nové vedomosti o sebe a o stvorení. Potom budete stále viac prejavovať vlastnosti realizovanej duše a vo svojich rukách a vo svojom nervovom systéme budete cítiť prejav všadeprítomnej Božej sily.

Tieto znalosti súvisia s jemným systémom (pozri obrázok nižšie), ktorý je známy už veky, ale nebol pred príchodom Sahadža jogy ľahko dostupný pre naše vedomie.

Subtle system

Získanie tejto skúsenosti bude trvať iba pár minút. Nájdite si pokojné miesto a pohodlne si sadnite na zem alebo na stoličku. Dajte ruky dlaňami nahor na kolená, smerom k videu.

Prostredníctvom tohto videa zažijete sebarealizáciu jednoducho, prikladaním pravej ruky na rôzne čakry, aby ste tam zamerali pozornosť, a následne sa prebudí Kundalini.

Zistite viac o Šri Matadži: ShriMataji.org

Naučte sa, ako meditovať online: Online Meditation

Nájdite centrum vo svojom okolí: Meditation Centre

Zistite viac informácií o meditácii Sahadža jogy: Free meditation