Shri Mataji Të gjitha leksionet

(28)

Key to Event Types

  • - audio
  • - video
  • - improved video
  • - SQ subtitles
  • - live translation
  • XX' - talk duration
  • - text status