Shri Mataji’s Letter, Usa 1972 (United States)

Fëmijët e mi të dashur, Çfarë po kërkoni? Pse jeni duke vrapuar pas te paqellmishmes (kuturu) dhe papercaktueshmes? Gëzimi që ju keni kërkuar në fitimet materiale, gëzimi që ju jeni duke kërkuar në pushtet, gëzimi që është zhdukur në fjalët e librave – e ashtu-quajtura-  Njohuri është humbur e gjitha në veten tuaj, dhe ju jeni ende në kërkim dhe duke e kërkuar! Ju mund ti kushtoni vëmendje çdo gjëje jashtë vetes suaj! Ju jeni të humbur në mendimet tuaja, si foshnja në pyll!  Por ka nje shpresë te madhe që ju mund të ngriheni në Parajsen e vetëdijes “pamendime”, të cilen ne e quajmë Vetë-Realizim. Unë ju ftoj në këtë festë të Lumturise Hyjnore, e cila është derdhur rreth jush, edhe në këtë Kali të YUGA, në këto kohë moderne Perëndi-braktisur. Unë shpresoj se ju do të vini dhe të gëzoni  përvojën shpirtërore të Jetës së Përjetshme. Me gjithë dashurinë time dhe bekimet. Nënajuaj,Nirmala