Letter about Dharma 1976 (England)

Kjo është se si unë e përshkruaj Dharma shkurtimisht. Dharma është  i mbështetja e të gjitha gjërave që janë  lindur ose krijuar. Është fuqia e  natyrës që i jep valences së atomeve në një element. Është Dharma që është e shprehur si cilësi e këtyre elementeve. Për shembull, ari ka një cilësi që nuk nxihet. Qeniet njerëzore janë si instrumente të përsosura, si kompjutera. Sigurisht, në qoftë se Dharma e tyre është në ekuilibër, ata janë receptorët më të mirë. […]

Shri Mataji’s Letter, Usa 1972 (United States)

Fëmijët e mi të dashur,
Çfarë po kërkoni?
Pse jeni duke vrapuar pas te paqellmishmes (kuturu) dhe papercaktueshmes?
Gëzimi që ju keni kërkuar në fitimet materiale, gëzimi që ju jeni duke kërkuar në pushtet, gëzimi që është zhdukur në fjalët e librave – e ashtu-quajtura-  Njohuri është humbur e gjitha në veten tuaj, dhe ju jeni ende në kërkim dhe duke e kërkuar!
Ju mund ti kushtoni vëmendje çdo gjëje jashtë vetes suaj! Ju jeni të humbur në mendimet tuaja, […]