Birthday Puja: Sincerity Curzon Hall, Sydney (Australia)

 మిమ్మల్ని చూసుకోవటానికి, మీ కోసం శ్రద్ధ వహించడానికి మరియు చాలా జ్ఞానంతో మిమ్మల్ని మార్చగలిగే తల్లి మీకు అవసరం. సహజయోగులు కూడా వారి హృదయాలను విస్తరించుకుంటూ, వారు ఇక నీటి బిందువులు కాదని,  సముద్రంలో భాగం అని వారు గ్రహిస్తున్నట్లు నేను తెలుసుకుంటున్నాను. ఆ సముద్రమే వారిని బలోపేతం చేస్తూ, పోషిస్తూ వారిని చూసుకుంటుంది. అదే సముద్రం వారికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ నీటిబిందువులు మరియు సముద్రం యొక్క అనుసంధానం పూర్తిగా ఏర్పడాలి. అప్పుడు నీటి బిందువు యొక్క పరిమితులు సముద్రం యొక్క గొప్పతనంలో పూర్తిగా కరిగిపోతాయి. ముందుగా, సమిష్టి( కలెక్టివిటీ) గా ఉండాలనే నిజమైన కోరిక, శ్రద్ధ మరియు మంచి విషయాలు చెప్పటం ద్వారా సమిష్టి ని మెరుగుపరచవచ్చు. సమిష్టిగా ఉండాలి అన్న కోరిక నిజాయితీగా ఉండాలి. ఇది మీ ఉనికి యొక్క విస్తరణకు సహాయపడుతుంది. మొదట కావలసింది మీకు మీరు నిజాయితీగా ఉండటం. మనం చిన్న నీటిబిందువు నుంచి రావటంవల్ల మళ్ళా మళ్ళా ఆ బిందువు యొక్క పరిమితుల్లోనే ఉండిపోతామనుకోండి, కానీ మీరు భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారనే ముందు చూపు ఉండాలి. అందువల్ల మీరు సమిష్టిగా ఉండాలనుకుంటున్న ఆలోచనకు చిత్తశుద్ధి/నిజాయితి అన్ని అడ్డంకులను విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. మీరు గనక ఏదైనా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవటానికి నిజాయితీగా ప్రయతిస్తున్నట్లైతే  సమయాన్ని, రోజుని మరియు అన్నీ మరిచిపోతారు. అవి చిన్నవి అయినా మీరు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనుకుంటారు. ఇప్పుడు మీకు ఆ నిజాయితీ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? నిజాయితీని ఆచరణలో పెట్టాలంటే రెండు విషయాలున్నాయి. మొదట మీకు మీరుగా తెలుసుకోవలసినది – సహజయోగా అంటే ఏమిటి? సహజయోగ మీకు ఏమి ఇచ్చింది? సహజయోగ మీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చింది, విస్తృతమైన దృష్టిని ఇచ్చింది, సామూహిక చైతన్యాన్ని ఇచ్చింది, ఆలోచనారహిత స్థితికి ఇచ్చింది, నిస్సందేహస్థితిని ఇచ్చింది, మీ నుండి కొత్త వ్యక్తిత్వాన్ని సృష్టించింది. సరిగ్గా గ్రుడ్డు పక్షిగా మారినట్లు. ఇప్పుడు మీరు పక్షి అయినారు. సహజయోగ మీకోసం ఏమి చేసిందో, దానితో మీరు ఏమి సాధించారో గ్రహించాక, మరలా గ్రుడ్డు స్థితికి మీరు వెళ్ళలేరు.       మీరు జ్ఞానాన్ని సాధించారు. కుండలిని జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా రహస్యంగా ఉంచబడింది. ఇది ఖచ్చితంగా రహస్య జ్ఞానం. దీని గురించి ఎవరికీ తెలియదు. ఇంతవరకు కాల గర్భంలో దాగి ఉంది. ఏ పాఠశాలకు, కళాశాలకు మరెక్కడికైనా వెళ్లకుండానే  కుండలిని గురించిన జ్ఞానం మీ వద్ద స్పష్టంగా ఉంది. Read More …

Paramchaitanya Puja Taufkirchen (Germany)

ఈ రోజు మనం ఏ పూజ చేయబోతున్నాం అని నన్ను అడిగారు. నేను దానిని రహస్యంగా ఉంచాను. ఈ రోజు మనం పరమ చైతన్యమును ఆరాధించాలి. అదే అంతటా నిండి ఉన్న పరమాత్మ యొక్క ప్రేమ. పరమ చైతన్యము దయతో ప్రతిదీ పనిచేస్తుందని మనందరికీ తెలుసు, కనీసం మానసికంగా అయినా తెలుసు. ఇదే ఆదిశక్తి యొక్క శక్తి. కానీ ఇప్పటికీ ఈ విషయం మన హృదయంలో గానీ, మన ధ్యాసలో కానీ అనుకున్నంతగా లేదు. ఒక మహా సముద్రము వలె పరమ చైతన్యము అంతటినీ తనలో కలిగి ఉన్నది. ప్రతిదానికి, పని చేసే ప్రతీ దానికీ స్వంత పరిమితులు ఉంటాయి. అందువలన పరమ చైతన్యమును దేనితోనూ పోల్చలేము. సూర్యుడిని గమనిస్తే, కొన్ని పనులు జరగాలంటే సూర్యుడి ద్వారా వర్షాలు రావాలి. అధికారంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని గనక మీరు చూస్తే, బయటికి అతను తన అధికారాన్ని/శక్తిని చూపించాలి.  కానీ అతను లోపల అలా అధికారాన్ని చూపించడు. ఉదాహరణకి ఒక విత్తనం తీసుకోండి, ఆ విత్తనం లో ఒక వృక్షం పెరుగుతుంది, ఫలాలు వస్తాయి, వాటిని అమ్ముతారు, ప్రజలు వాటిని తింటారు. ఇదంతా ఆ విత్తనంలో ఉన్నది. అదే పరమ చైతన్యము.  మనందరం అందులోనే నిబిడీకృతం అయి ఉన్నాము. మనం చూసేది అలలను మాత్రమే. మనం ఆ అలలమీద ఉన్నట్లు చూస్తే, స్థానభ్రంశం చెందినట్లుగా, వేరు చేయబడినట్లుగా కనిపిస్తుంది. సరిగ్గా, ఇది జర్మనీ, ఇది ఇంగ్లాండ్, ఇది భారత దేశం అని మనం భావిస్తున్నట్లే ఉంటుంది. ఇవి పరమ చైతన్యపు చీర యొక్క మడతలు. అవి బయటికి వేరుగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి. కానీ అవి వేరుగా లేవు, అవి అన్నీ కలిసే ఉన్నాయి. అందువలన అవి ఖచ్చితంగా పూర్తిగా అనుసంధానించబడి ఉన్నాయి.  నేను గనక ఒక దారపు పోగును చీర నుండి లాగితే, మొత్తం దారపు పోగు చీర నుంచి లాగివేయబడుతుంది. అలాగే పరమ చైతన్యం తనలో తానే పనిచేస్తుంది. పరమ చైతన్యం లేకుండా ఏమీ లేదు. అందువలన సహజయోగులైన మీ మీద పరమ చైతన్యం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తుంది.  లేదా అది  మీతో ఖచ్చితంగా మమేకం అవుతుంది అని చెప్పాలి. మీరు పరమచైతన్యంతో మమేకం అయినప్పుడు  మీరు ఏది కోరుకున్నా, ఏది కావాలనుకున్నా అది కూడా పరమచైతన్యం నుండే లభిస్తుంది. అల్ల కల్లోలంగా ఉన్న సముద్రంలో కొన్ని నీటి బిందువులు గాలిలోకి ఎగిరి అవి సముద్రముకంటె పైన Read More …