Amruta

  ในขณะที่คุณกำลังฟังเทปของแม่ ขอให้จดประเด็นที่แม่บอกและพิจารณาดูด้วยตนเอง การศึกษาในสหจะโยคะเป็นสิ่งสำคัญมาก มิเช่นนั้น พุทธิปัญญาของคุณจะขึ้นสนิม คุณต้องได้รับการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบในสหจะโยคะ แค่เพียงให้การตระหนักรู้ยังไม่ใช่งานที่แท้จริง คุณต้องมีการศึกษา เพื่อให้คนอื่นรู้ว่าคุณคือผู้มีความรอบรู้ การศึกษาที่คุณได้รับคือสิ่งที่ยังไม่มีใครได้รับมาก่อน ไม่มีนักบุญคนใดได้รับมาก่อน ดังนั้น ตอนนี้จงตักตวงผลประโยชน์ให้เต็มที่ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ มีการศึกษาในระดับไหน นั่นไม่ใช่ปัญหา แต่คุณทุกคนควรรู้ว่าสหจะโยคะคืออะไร หมายถึงอะไร ทำงานได้อย่างไร   

(คุณแม่ศรีมาตาจี นิรมลา เทวี เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ๑๗ มีนาคม ค.ศ.๑๙๘๕)