Sahasrara Puja, Above the Sahasrar Gorai Creek, Mumbai (India)

มหาสหัสราระบูชา โกไรครีก เมืองบอมเบย์ (มุมไบ) ๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) (แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งถอดความมาจากภาษาฮินดี) ในนามของพวกคุณทุกคน แม่ขอขอบใจกลุ่มโยคีผู้จัดงานในบอมเบย์ที่ได้เตรียมการต่างๆ ให้พวกเราและในนามของแม่เอง แม่ขอขอบใจพวกเขา Read More …