คำบรรยายจักรมูลาธาระถึงวอยด์ – “พวกเราต้องรู้บางอย่างมากกว่านี้” Guildhall Theatre, Derby (England)

คำบรรยายจักรมูลาธาระถึงวอยด์ — “พวกเราต้องรู้บางอย่างมากกว่านี้” โปรแกรมสาธารณะ, หอประชุมกิลด์ เดอร์บี้, สหราชอาณาจักร, ๑๐ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๘๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ขอขอบคุณสหจะโยคีทุกคนจากเดอร์บี้ไชร์และเบอร์มิงแฮมที่ให้โอกาสแม่ในการพูดกับผู้แสวงหาที่นี่ Read More …

The Value of Marriage London (England)

“The Value of Marriage”. Dollis Hill Ashram, London (UK), 8 March 1980. สหจะโยคะเป็นไปเพื่อจุดเริ่มในการเกิดของเธอ และต่อไปคือการเจริญเติบโต ในการเติบโตนั้นเธอจะต้องกลายเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่กว้างไกลออกไป ด้วยการแต่งงานเธอจะสามารถเป็นคนที่ Read More …