Shri Ekadasha Rudra Puja Como (Italy)

ศรีเอกาทศะรุทระบูชา แฟกเกตโต้ ลาริโอ, โคโม, อิตาลี, 16 กันยายน ค.ศ. 1984

วันนี้ เราจะทำบูชาพิเศษที่แสดงความรุ่งโรจน์ของเอกาทศะรุทระรุทระเป็นพลังทำลายล้างของศิวะ ของจิตวิญญาณ หนึ่งในพลังที่เป็นธรรมชาติของพระองค์คือ การให้อภัยพระองค์ให้อภัยเพราะเราเป็นมนุษย์ เราทำผิดพลาด เราทำสิ่งที่ผิด เราถูกหลอกล่อให้ทำสิ่งผิด สติของเราถูกรบกวน – ดังนั้น พระองค์อภัยเรา พระองค์ยังให้อภัย เมื่อเราทำพรหมจรรย์แปดเปื้อน เราทำสิ่งที่ไร้ศีลธรรม เราลักขโมย และเราทำสิ่งที่ต่อตัานพระเจ้า พูดต่อต้านพระองค์

พระองค์ยังให้อภัยความผิวเผินของเรา ความริษยา ราคะ ความโกรธ และพระองค์ยังให้อภัยการยึดติดของเรา ความอิจฉา กิเลส และการถูกครอบงำด้วย พระองค์ให้อภัยพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว และการอยู่ใต้อำนาจของการกระทำผิด  แต่ทุกการกระทำมีการโต้กลับ และเมื่อพระองค์ให้อภัย พระองค์คิดว่าท่านได้ให้การผ่อนผันครั้งใหญ่แก่คุณ และการโต้กลับนั้นเกิดขึ้นเป็นความพิโรธภายในพระองค์ ต่อผู้ที่ได้รับการอภัยที่พยายามทำผิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ หลังการตระหนักรู้ เพราะพรอันยิ่งใหญ่ของการตระหนักรู้ – คุณได้รับแสงสว่าง และในแสงสว่างนั้น หากคุณยังถืองูพิษในมือเช่นนั้นความพิโรธของพระองค์เกิดขึ้นเพราะท่านเห็นว่าคุณโง่เขลา(ผู้แปลภาษาอิตาเลียนสับสน คุณแม่จึงพูดซ้ำ)

แม่กำลังบอกว่าโดยเฉพาะหลังการตระหนักรู้ พระองค์มีความรู้สึกไหวมากกว่าเดิมว่า คนที่ได้รับการอภัยและได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเช่นการตระหนักรู้ในตนเองยังคงทำสิ่งผิดนั่นทำให้พระองค์พิโรธยิ่งขึ้นดังนั้น เพื่อความสมดุล การให้อภัยเริ่มลดลงและความพิโรธเริ่มเพิ่มขึ้นแต่เมื่อพระองค์ให้อภัยและผลของการให้อภัยนั้นคุณรู้สึกขอบพระคุณ จากนั้น พรของพระองค์เริ่มไหลรินสู่คุณ พระองค์มอบความสามารถอันไพศาลที่จะให้อภัยผู้อื่นแก่คุณ พระองค์สงบความโกรธของคุณ พระองค์สงบราคะของคุณ พระองค์สงบตัณหาของคุณ เหมือนหยดน้ำค้างอันสวยงาม พรของพระองค์มาสู่ตัวเราและเรากลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม และเราเริ่มส่องประกายในแสงอาทิตย์แห่งพรพระเจ้า

เวลานี้ พระองค์ใช้ความพิโรธของพระองค์หรือพลังทำลายล้างของพระองค์เพื่อทำลายล้างทุกสิ่งที่พยายามก่อปัญหากับเรา พระองค์คุ้มครองวิญญาณตระหนักรู้ทุกแห่ง ทุกวิถีทาง พลังไม่ดีพยายามโจมตีสหจะโยคี แต่ทุกอย่างก็ถูกทำลายล้างด้วยพลังคุ้มครองอันมหาศาลของพระองค์โดยผ่านทางสติรู้ในไวเบรชั่นของพระองค์เราได้รับการนำทางเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องพรอันงดงามทุกประการของพระองค์บรรยายไว้ในเพลงสวดบทที่ 23 ใช่ไหม คือเพลงสวดบทที่ 23 …”พระองค์เป็นผู้อารักขาเรา” ได้บรรยายไว้หมดว่าพระองค์ดูแลคุณอย่างไรในฐานะผู้อารักขาฝูงแกะ

แต่พระองค์ไม่ดูแลคนเลว พระองค์ทำลายพวกเขา คนที่เข้ามาในสหจะโยคะและยังคงทำตัวเลวๆ จะถูกทำลาย คนที่มาสหจะโยคะและไม่นั่งสมาธิและไม่เติบโต พระองค์จะทำลาย หรือไม่พวกเขาก็ถูกโยนออกไปจากสหจะโยคะ คนที่บ่นว่าพระเจ้าและใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะกับการเป็นสหจะโยคี  พระองค์เคลื่อนย้ายเขาออกไป ก็คือ พลังด้านหนึ่งพระองค์ปกป้องคุ้มครอง ด้วยพลังอีกด้านหนึ่งพระองค์โยนออกไป แต่พลังทำลายล้างของพระเจ้าเมื่อเพิ่มขึ้นมากเกินไปเราเรียกว่า – […]