MahaSahasrara Puja, The Start of a New Era Château de Mesnières, Rouen (France)

MahaSahasrara Puja. Château Mesnières, Rouen (France), 5 May 1984. สำหรับแม่ของเธอแล้ว นับเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ได้เห็นสหจะโยคีที่ดีงามมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากในสหัสราระบูชาครั้งนี้ แม่คิดว่ายุคแรกของสหจะโยคะได้ปิดฉากลง และยุคใหม่ของสหจะโยคะไ Read More …

Sahasrara Puja, Above the Sahasrar Gorai Creek, Mumbai (India)

มหาสหัสราระบูชา โกไรครีก เมืองบอมเบย์ (มุมไบ) ๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) (แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษซึ่งถอดความมาจากภาษาฮินดี) ในนามของพวกคุณทุกคน แม่ขอขอบใจกลุ่มโยคีผู้จัดงานในบอมเบย์ที่ได้เตรียมการต่างๆ ให้พวกเราและในนามของแม่เอง แม่ขอขอบใจพวกเขา Read More …