8th Day of Navaratri and Talk After the Puja, What We Have To Do Within Ourserlves Complexe sportif René Leduc, Meudon (France)

Ashtami Puja, Eighth day of Navaratri, Meudon, Paris (France), 30 September 1984. วันนี้เป็นวันที่แปดของนวราตรี แต่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งของสหจะโยคี เพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด นั่นคือเราได้ข้ามผ่านศูนย์พลังงานที่เจ็ดมาแล้ว และเราอยู่บนศูนย์พ Read More …

Shri Mahalakshmi Puja, Ganesha Tattwa Kolhapur (India)

มหาลักษมีบูชา โกลฮะปูร ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) วันนี้ วันปีใหม่มาเยือนอีกครั้งหนึ่งแล้ว เหตุที่ปีใหม่ทุกๆ ปีมาเยือนเรา ก็เพราะเราจะต้องเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ อย่างเช่นดวงอาทิตย์ได้ถูกจัดสรรมาให้เคลื่อนไปครบ ๓๖๕ วัน หลังจากนั้นก็เป็นรอบปีใหม่อีกครั้ง Read More …