Shri Ekadasha Rudra Puja Como (Italy)

ศรีเอกาทศะรุทระบูชา แฟกเกตโต้ ลาริโอ, โคโม, อิตาลี, 16 กันยายน ค.ศ. 1984

วันนี้ เราจะทำบูชาพิเศษที่แสดงความรุ่งโรจน์ของเอกาทศะรุทระรุทระเป็นพลังทำลายล้างของศิวะ ของจิตวิญญาณ หนึ่งในพลังที่เป็นธรรมชาติของพระองค์คือ การให้อภัยพระองค์ให้อภัยเพราะเราเป็นมนุษย์ เราทำผิดพลาด เราทำสิ่งที่ผิด เราถูกหลอกล่อให้ทำสิ่งผิด สติของเราถูกรบกวน – ดังนั้น พระองค์อภัยเรา พระองค์ยังให้อภัย เมื่อเราทำพรหมจรรย์แปดเปื้อน เราทำสิ่งที่ไร้ศีลธรรม เราลักขโมย และเราทำสิ่งที่ต่อตัานพระเจ้า พูดต่อต้านพระองค์

พระองค์ยังให้อภัยความผิวเผินของเรา ความริษยา ราคะ ความโกรธ และพระองค์ยังให้อภัยการยึดติดของเรา ความอิจฉา กิเลส และการถูกครอบงำด้วย พระองค์ให้อภัยพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว และการอยู่ใต้อำนาจของการกระทำผิด  แต่ทุกการกระทำมีการโต้กลับ และเมื่อพระองค์ให้อภัย พระองค์คิดว่าท่านได้ให้การผ่อนผันครั้งใหญ่แก่คุณ และการโต้กลับนั้นเกิดขึ้นเป็นความพิโรธภายในพระองค์ ต่อผู้ที่ได้รับการอภัยที่พยายามทำผิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ หลังการตระหนักรู้ เพราะพรอันยิ่งใหญ่ของการตระหนักรู้ – คุณได้รับแสงสว่าง และในแสงสว่างนั้น หากคุณยังถืองูพิษในมือเช่นนั้นความพิโรธของพระองค์เกิดขึ้นเพราะท่านเห็นว่าคุณโง่เขลา(ผู้แปลภาษาอิตาเลียนสับสน คุณแม่จึงพูดซ้ำ)

แม่กำลังบอกว่าโดยเฉพาะหลังการตระหนักรู้ พระองค์มีความรู้สึกไหวมากกว่าเดิมว่า คนที่ได้รับการอภัยและได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเช่นการตระหนักรู้ในตนเองยังคงทำสิ่งผิดนั่นทำให้พระองค์พิโรธยิ่งขึ้นดังนั้น เพื่อความสมดุล การให้อภัยเริ่มลดลงและความพิโรธเริ่มเพิ่มขึ้นแต่เมื่อพระองค์ให้อภัยและผลของการให้อภัยนั้นคุณรู้สึกขอบพระคุณ จากนั้น พรของพระองค์เริ่มไหลรินสู่คุณ พระองค์มอบความสามารถอันไพศาลที่จะให้อภัยผู้อื่นแก่คุณ พระองค์สงบความโกรธของคุณ พระองค์สงบราคะของคุณ พระองค์สงบตัณหาของคุณ เหมือนหยดน้ำค้างอันสวยงาม พรของพระองค์มาสู่ตัวเราและเรากลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม และเราเริ่มส่องประกายในแสงอาทิตย์แห่งพรพระเจ้า

เวลานี้ พระองค์ใช้ความพิโรธของพระองค์หรือพลังทำลายล้างของพระองค์เพื่อทำลายล้างทุกสิ่งที่พยายามก่อปัญหากับเรา พระองค์คุ้มครองวิญญาณตระหนักรู้ทุกแห่ง ทุกวิถีทาง พลังไม่ดีพยายามโจมตีสหจะโยคี แต่ทุกอย่างก็ถูกทำลายล้างด้วยพลังคุ้มครองอันมหาศาลของพระองค์โดยผ่านทางสติรู้ในไวเบรชั่นของพระองค์เราได้รับการนำทางเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องพรอันงดงามทุกประการของพระองค์บรรยายไว้ในเพลงสวดบทที่ 23 ใช่ไหม คือเพลงสวดบทที่ 23 …”พระองค์เป็นผู้อารักขาเรา” ได้บรรยายไว้หมดว่าพระองค์ดูแลคุณอย่างไรในฐานะผู้อารักขาฝูงแกะ

แต่พระองค์ไม่ดูแลคนเลว พระองค์ทำลายพวกเขา คนที่เข้ามาในสหจะโยคะและยังคงทำตัวเลวๆ จะถูกทำลาย คนที่มาสหจะโยคะและไม่นั่งสมาธิและไม่เติบโต พระองค์จะทำลาย หรือไม่พวกเขาก็ถูกโยนออกไปจากสหจะโยคะ คนที่บ่นว่าพระเจ้าและใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะกับการเป็นสหจะโยคี  พระองค์เคลื่อนย้ายเขาออกไป ก็คือ พลังด้านหนึ่งพระองค์ปกป้องคุ้มครอง ด้วยพลังอีกด้านหนึ่งพระองค์โยนออกไป แต่พลังทำลายล้างของพระเจ้าเมื่อเพิ่มขึ้นมากเกินไปเราเรียกว่า – […]

Shri Mahalakshmi Puja, Ganesha Tattwa Kolhapur (India)

มหาลักษมีบูชา
โกลฮะปูร
๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
วันนี้ วันปีใหม่มาเยือนอีกครั้งหนึ่งแล้ว เหตุที่ปีใหม่ทุกๆ ปีมาเยือนเรา ก็เพราะเราจะต้องเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ อย่างเช่นดวงอาทิตย์ได้ถูกจัดสรรมาให้เคลื่อนไปครบ ๓๖๕ วัน หลังจากนั้นก็เป็นรอบปีใหม่อีกครั้ง อันที่จริงระบบสุริยจักรวาลของเราทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวเป็นเกลียว (spiral) ดังนั้น ระบบสุริยจักรวาลของเราจึงเคลื่อนไหวในลักษณะที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปี โดยจะหมุนสูงขึ้นในลักษณะเป็นเกลียว ไม่เพียงแต่เท่านั้น ในระดับของสติรับรู้ (awareness) ของมนุษย์ทั้งหลายต่างก็พัฒนาสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นในอดีตถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อ ๒๐๐๐ ปีที่ผ่านมา โดยระบบที่เป็นจุดเริ่มของจักรวาลทั้งหมดเป็นต้นแบบชิ้นแรกที่ถูกสร้างขึ้นมา “ต้นแบบ” อันนี้จะต้องถูกทำให้สมบูรณ์ โดยเมื่อต้นแบบสมบูรณ์แล้วก็จะสามารถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับสิ่งที่เหลือต่อไปได้ ดังนั้น นี่คือต้นแบบที่สมบูรณ์ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการพัฒนาให้ก้าวสูงขึ้นไปและนี่ก็คือระบบที่จะทำให้เกิดวิวัฒนาการขึ้นสูง (ascent) ทั้งนี้จักรวาลส่วนที่เหลือจะมีการพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์แบบในหลายทิศหลายทางด้วยกัน
ในวันนี้เราจะต้องมาพิจารณาหลักการของมหาลักษมี อย่างที่แม่ได้เคยบอกคุณแล้วว่า “มหาลักษมี” คือหลักการที่สมบูรณ์แบบ เป็นหลักการที่สมบูรณ์แบบ สมบูรณ์จริงๆ เป็นหลักการที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว และก็จะยังมีความสมบูรณ์ต่อไป จะมีความสมบูรณ์ชั่วกัลปาวสาน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องแก้ไขหลักการนี้ ประเด็นเกี่ยวกับ “มหาลักษมี” ที่แม่กำลังพูดถึงจะเชื่อมโยงกับการที่พวกคุณอาจจะได้ไปเยี่ยมชมวิหารของมหาลักษมีในวันนี้ เมื่อคุณไปถึงวิหารมหาลักษมี คุณจะต้องทราบว่า เทวีพระองค์นี้ท่านผุดขึ้นมาจากพระแม่ธรณี ณ สถานที่พิเศษแห่งนี้ หมายความว่า สถานที่แห่งนี้มีคุณสมบัติที่จะให้พลังอำนาจ (force) แก่พวกคุณ อาจกล่าวได้ว่า เป็นพลังอำนาจที่เพิ่มขึ้นมาก หรือพลังอำนาจที่จะทำให้รู้สึกได้อย่างเข้มข้นชัดเจนถึงการวิวัฒนาการ ถ้าหากคุณมีความรู้สึกที่ไวพอ คุณก็จะรู้สึกได้ และคุณก็จะทำได้ แต่ถ้าหากประสาทสัมผัสของคุณไม่ไวพอ หรือยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ และยังคงใส่ใจแต่สิ่งภายนอก คุณก็อาจจะไม่ได้รับพลังนั้น แม่หมายความว่า หลายๆ อย่างสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ แต่หากในกรณีของคนที่ต้องการทำตัวเป็นเหมือนก้อนหิน คุณก็จะช่วยอะไรเขาไม่ได้
หลักการของมหาลักษมี ทำงานอยู่ ณ โกลฮะปุระ (Kolhapur) ปกติแล้ว ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โกลฮะปุระจะต้องเป็นเมืองที่มีอุณหภูมิร้อนจัดมากๆ แต่ขนาดตอนหน้าร้อน โกลฮะปุระก็ยังมีอุณหภูมิที่เย็นมาก เพราะว่าได้รับไวเบรชั่นที่ส่งออกมาจากวิหารแห่งนี้ ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ อาจจะไม่ทราบเรื่องดังกล่าว เราบอกไม่ได้ว่าพวกเขารู้หรือไม่ เพราะในบริเวณนี้มีพลังที่ไม่ดีซ้อนอยู่ด้วย มีโรงงานน้ำตาลหลายแห่ง และผู้คนที่นี่นิยมดื่มสุราเมามาย แต่เราก็จะต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดจากสถานที่ทุกแห่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นการเฉพาะ การที่เราได้มาที่นี่ก็เป็นการแสวงบุญอย่างหนึ่ง เป็นการทำให้เราจะต้องดูแลรักษาหลักการมหาลักษมี อันเป็นพื้นฐานในการก้าวขึ้นสูงทางจิตวิญญาณของเรา อย่างที่พวกคุณทราบแล้วว่า การก้าวขึ้นสูงทางจิตวิญญาณ (ascent) จะเริ่มขึ้นจากจักรนาภี ซึ่งล้อมรอบโดยหลักการของคุรุ (Guru Principle) อีกทีหนึ่ง
ในเรื่องหลักการของคุรุที่อยู่ภายในของเรานั้น หากได้รับความกระทบกระเทือนเสียหาย หรือหากหลักการนี้ถูกต่อต้านครอบงำจนกระทั่งหลักการนี้ไม่สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราลึกลงไปถึงระบบประสาทได้ หากหลักการของคุรุไม่สามารถแสดงออกมาผ่านบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเราได้ “มหาลักษมีตัตวะ” ก็จะพัฒนามั่นคงขึ้นไม่ได้เช่นกัน มหาลักษมีตัตวะจะถูกทำให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยหลักการของคุรุ วันนี้พวกคุณโชคดีที่เรามีวันเกิดของทัตตา (Dutta) ซึ่งเราได้ทำพิธีบูชาทัตตาเตรยะไปเมื่อวันก่อน และมาวันนี้ เราก็มีโอกาสได้จัดพิธีบูชามหาลักษมี การจะพัฒนาหลักการของคุรุให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน เราจะต้องทำให้ธรรมะของเราถูกต้องก่อน ธรรมะเหล่านี้ อย่างที่แม่ได้เคยบอกพวกคุณหลายครั้งหลายหนแล้วว่ามีด้วยกัน ๑๐ ประการ และเราจะต้องดูแลเอาใจใส่ธรรมะทั้งสิบเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังยิ่ง แม้ว่าธรรมะเหล่านี้จะถูกแสดงออกมาภายนอก และสิ่งใดก็ตามที่อยู่ภายในก็จะปรากฎออกมาภายนอกด้วย แม่พบว่าเวลาพวกคุณพูดจากัน แม่จะดูออกอย่างชัดเจนว่าใครเป็นคนไม่ดี (negative) และใครเป็นคนดี (positive) การแสดงออกถึงความดีทำได้หลายวิธี แต่แม่บอกพวกคุณไม่ได้ว่าแม่รู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไร เพราะแม่ไม่รู้จะบอกคุณได้อย่างไรดี แต่แม่รู้ก็แล้วกันอย่างชัดเจนเลยว่าคนแบบนี้ดี คนแบบนี้ไม่ดี ความดี (positivity) เกิดขึ้นได้จากการเข้าใจว่า ทำไมเราจึงอยู่ที่นี่? […]