Londra’dan Mektup (THE LIFE ETERNAL, 1980 Sayısı, Sayfalar 17-18) London (England)

Mektup Sevgili Doktor Raul, size zaten bir mektup yazdım. Bu yazıda size makinede neden elektromanyetik titreşimler oluşmadığını açıklayacağım. Açıklama daha çok bir bilim insanının anlamasını sağlamaya yöneliktir. Chaitanya fiziksel, zihinsel, duygusal ve dini benliğinizin bütünleşmiş gücüdür. Bilim bu sentezin analizidir. Eğer herhangi bir maddenin elektromanyetik vibrasyonlarını / titreşimlerini kaydetmemiz gerekiyorsa, onu azaltmamız veya elektromanyetik titreşimleri sentezin esaretinden kurtaracak şekilde analiz etmemiz gerekir. İnsan vücudunda elektromanyetik titreşimler vardır ancak bunlar canlı bir vücutta sentezlendiği için kaydedilemez. Ama herhangi bir yöntemle, bir insandan elektromanyetik titreşimleri serbest bırakabilir veya ayırabilirseniz, bunları kaydedebilirsiniz. Chaitanya’nın sentezlenmiş canlı titreşimlerini kaydedebilecek bir makineyi ve hatta Maddelerin estetiğini kaydedebilecek bir makineyi nerede bulabiliriz? Bilim, maddenin yalnızca kuru olan tarafını kaydedebilmektedir. Sempatik sinir sisteminin çalışması,  insan aşamasına kadar üç Boyutumuzun sentezini ifade eder ancak dördüncüsü (Din) var olmasına rağmen o içimizde anlaşılmaz ve hissedilmez. Din insanı ayakta tutar. Nabhi Çakra aracılığıyla etki eder. Yaratılıştaki her şeyin Dharma sı vardır. Bu nedenle insanoğlu Dharma yasasını bilmek zorundadır. İncil’deki On Emir, kısaca insan Dharma’sının tanımıdır. Ancak Hint Felsefesi bunu çok daha ayrıntılı ve net bir şekilde ele almıştır. Dharma’nın zıttı günahtır. En büyük günah Anneye karşı günah işlemektir (cinsel sapkınlıklar). Bilimsel açıdan gelişmiş tüm ülkelerde bu günah, kutsal cinsiyet özgürlüğü adı altında insanoğlunun zihnini ele geçirmektedir. Az gelişmiş ülkelerde gelişen günah Allah’a karşı işlenen günahtır. Yani bizi gözeten babamız olan Allah’ın var olduğunu unutmalı ve iyiliğimiz için endişelenmemeliyiz. Gelişmiş ülkeler düşüşe# ikinci günahı işleyerek başladılar. Durumlarını iyileştirmek için Güneş hattında çalıştılar ama tamamen bitkin düştüler. Artık parayla ilgilenmeyecek hale geldiler. Ama Read More …