Mektup, 6 Eylül 1976 London (England)

Mektup, 6 Eylül 1976 Çevre, bir kişinin tepkisi üzerinde büyük rol oynar. Çakraların hassasiyeti,  onlara verilen ilk birkaç şoktan sonra donuklaşır. O zaman insanoğlu, tüm bu şok edici alışkanlıklarla,  çok kolay bir şekilde yaşamaya başlıyor. O kişi var olur ama çok yüzeyseldir ve içinde depolanan şoklarla yüzleşemediği için, kendi derinliği içine inmek istemez. Bu durum, onun var olmasına yardım ettiği için onları unutmaya çalışır. Ama salt varoluş, sizin gibi olanlar ve kendisiyle yüzleşen birçok insan tarafından kabul edilmiyor. Onlar Benim cesur ve yiğit çocuklarım. Sahaja Yoga yalnızca bunlara yardımcı olabilir. Başkaları için endişe ediyorsunuz. Onların özgürleşmesini istediğiniz ölçüde, Ben buna katılmaya hazırım. Bu ancak eğer siz özgürleşmenin amacını görebilirseniz mümkündür. Amaç onların farkındalığına Tanrı’nın Krallığını, O’nun yasalarını ve Yüceliğini tanıtmaktır. Bir enstrüman olarak her bireyin sorumluluğu, O’nu tam bir özgürlük içinde kabul etmektir. Sahaja Yoga’nın amacı tam bir özgürleşmedir ve dolayısıyla Adi Shakti tarafından hiçbir şey keyfi olarak yapılamaz. Yapabileceğim tek şey, sizin Tanrısallığınızı tam özgürlük içinde uyandırmanız için, size rehberlik etmek ve öncülük etmektir. …… A cat has to change seven places to save her children. ……